You are on page 1of 6

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA NATUREZA PRÁCTICAS DE LABORATORIO / 1º E.S.O.

PRÁCTICA Nº

DATA_____________

RECOÑECEMENTO DE MINERAIS E ROCHAS
OBXECTIVO: . Recoñecer e diferenciar minerais. . Recoñecer e diferenciar rochas. Clasificación. . Manexar e discriminar información sobre minerais e rochas. FUNDAMENTO TEÓRICO: Mineral: Substancia sólida, de orixe natural, inorgánicos e unha composición homoxénea na que os compoñentes forman redes ordenadas. Rocha: Agregados naturais formados por grans dun só mineral ou de varios minerais diferentes. Dureza: É a resistencia que opón o mineral a ser raiado. Determínase fregando o mineral problema cos da chamada escala de dureza de Mohs (ANEXO I). Densidade: Relación entre a masa dun mineral e o seu volume. Cor: Enténdese por cor a da superficie do mineral. Raia: A cor da raia apréciase cando raiamos o mineral ata pulverízalo e depositamos o po resultante nunha superficie branca. A miúdo non coincide coa cor da superficie do mineral. Brillo: É o aspecto da superficie do mineral ao reflectir a luz. Rochas magmáticas: Fórmanse a partir de magmas que ascenden cara a superficie e se arrefrían e se solidifican. Poden ser: volcánicas e plutónicas. Rochas metamórficas: Orixínanse a partir doutras rochas, que se transforman ao ser esmagadas pola presión e/ou ao estar sometidas a altas temperaturas no interior da codia. Poden ser: foliadas ou non foliadas. Rochas sedimentarias: Fórmanse pola compactación e transformación de capas de grava, area ou lodo (é dicir, de sedimentos) que se acumularon lentamente nos fondos de mares ou lagos. Poden ser: detríticas de orixe químico e de orixe orgánico. MATERIAL: . Colección de minerais . Colección de rochas . ANEXO I e II . Lapis ou bolígrafo

PROCEDEMENTO: Sobre os mesados do laboratorio están colocados.Lousa .Sienita .Basalto .Caliza . Despois da súa lectura e cumprimentado procedemos á súa observación pormenorizada.S.Conglomerado . Cal é a mena do mercurio? E do chumbo? .Mármore . Cales son os minerais que forman o granito? 2.Granito .O. Minerais: Galena Xeso Magnetita Cinabrio Xofre Cuarzo Fluorita Halita Pirita Mica moscovita Rochas: . sobre papel diferentes minerais e rochas. Ao seu lado aparecen os ANEXO I e II que debemos consultar para cumprimentar a ficha adxunta.Xisto .DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA NATUREZA PRÁCTICAS DE LABORATORIO / 1º E.Antracita (Carbón) .Gneis CONCLUSIÓN: 1.

5-4 4-4. Foi proposta polo xeólogo e mineraloxista alemán Carl Friedrich Christian Mohs (1773-1839).4-7.O.5-19.6-12 15.DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA NATUREZA PRÁCTICAS DE LABORATORIO / 1º E.5 4.26 5.5 5. Fráxil Fráxil Maleable Maleable Branda e maleable Dúctil e maleable Magnético Platina verdosa Frecuente en sedimentos Fortemente GRAFITO GALENA COBRE PRATA OURO CALCOPIRITA PLATINO FERRO PECHBLENDA OLIXISTO MAGNETITA .3 14-19 7. Diamante OUTRAS CARACTERÍSTICAS DOS MINERAIS I.5 5. Mohs escolleu 10 minerais aos que lle atribuíu un determinado grao na súa escala comezando polo talco ao que lle deu o número 1 e rematando polo diamante ao que lle deu o 10. Xeso 3. Apatito 6.1-4.5-9 9. Topacio 9.7 5.5-3 2.5 2.3-7.MINERAIS CON BRILLO METÁLICO DUREZA DENSIDADE RAIA COR CARACTERÍSTICAS NOME 1-2 2.5-3 3.5-3 2. Ortosa 7. A táboa é a seguinte: 1. Baséase na resistencia dun mineral a ser raiado por outro. Cuarzo 8.S. Fluorita 5.6 8.5-6 6 2. Calcita 4.Talco 2.25 7. Tisna o papel.9 9-9.2 Negra Gris Vermella Gris Amarela Verdosanegra Gris de aceiro Gris Parda-negra Pardaencarnada Negra Negra Gris Vermella Gris Amarela Amarela latón Gris de aceiro Gris Negra Vermellanegra Negra Untuoso ao tacto.3 4. ESCALA DE DUREZA DE MOHS A escala de Mohs é utilizada para medir a dureza dos minerais. Corindón 10.

18 3.5 2 8. branca Incolora Incolora ou branca Branca Branca.DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA NATUREZA PRÁCTICAS DE LABORATORIO / 1º E.65 3.8 2. MINERAIS COLOREADOS DUREZA DENSIDADE RAIA COR BRILLO NOME 2. DUREZA DENSIDADE RAIA COR CARACTERÍSTICAS NOME 1 2 2 2 2.72 2.3 2.25 Amarela Vermella Azul Verde Branca Branca Branca Branca Amarela Vermella Azul Verde Incolora.5-4 3.5-4 4 5 6. variada Graxento Adamantino Vítreo Graxento Vítreo Vítreo Vítreo Vítreo XOFRE CINABRIO AZURITA MALAQUITA FLUORITA APATITO OLIVINA TURMALINA III.5-7 7-7. violácea Verde.O.76-3.1 2.15-3.5-3 3 3.5 Branca ou verde clara Branca ou gris Incolora Incolora.6 3-3. MINERAIS CON BRILLO NON METÁLICO.9 2.7 4 3. MINERAIS BRANCOS E INCOLOROS. branca Verde Negra.5 3.S.5-4 6 7 10 2. MINERAIS CON BRILLO NON METÁLICO.8 2 2.17 2.5 5 Parda-negra Amarela magnética Cristais cúbicos PIRITA II. variada Incolora. variada Graxenta Vítrea Vítrea De vítrea a perlada De vítrea a perlada Vítrea De vítrea a perlada Vítrea Vítrea ou perlada Vítrea ou perlada Adamantina Untuoso ao tacto Sabor salgadoamargo Sabor salgado Coloreado por impurezas En forma de láminas Coloreado por impurezas En rochas sedimentarias Burbulleo con ácidos En rochas magmáticas Forma prismas hexagonais Forma belos cristais TALCO SILVINA HALITA XESO MOSCOVITA CALCITA DOLOMITA ARAGONITA ORTOSA CUARZO DIAMANTE .5 2. rosa Branca ou rosa Incolora.5-4 3. 6-6.5 2.1 3.20 3.3-3.

CINABRIO (Sulfuro de mercurio HgS) Moi velenoso. MINERAIS: 1.DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA NATUREZA PRÁCTICAS DE LABORATORIO / 1º E. XOFRE (Xofre nativo S) Curioso. pois é velenoso e emprégase en medicamentos. CUARZO (Óxido de silicio SiO2) Os cristais de cuarzo producen unha carga eléctrica se se aplica sobre eles presión (piezoelectricidade). pinturas. DurezaCorDensidadeCaracterísticasRaia- 4. branco. materiais de soldadura. DurezaDensidadeRaia- . GALENA (Sulfuro de chumbo PbS) Mineral moi valioso dende a época romana. DurezaCorDensidadeCaracterísticasRaia- 6.S. DurezaCorDensidadeCaracterísticasRaia- 5. MAGNETITA (Óxido de ferro Fe3O4) Ten un forte magnetismo. XESO (Sulfato cálcico hidratado CaSO4 .O. Empregase na fabricación de baterías. Mena do chumbo e da prata (galena arxentífera). propiedade descuberta polos irmán Jacques e Pierre Curie. DurezaCorDensidadeCaracterísticasRaia- 2. É unha importante mena do ferro. e como illante de radiacións… DurezaCorDensidadeCaracterísticasRaia- 3. moi común forma rochas sedimentarias. FICHA PARA LER E CUMPRIMENTAR I. Mena do mercurio. Tamén se emprega en explosivos. gris … Se raia con la uña ( 2 escala Mohs).H2O) Mineral incoloro. perdigóns e bala s.

feldespato e mica.DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA NATUREZA PRÁCTICAS DE LABORATORIO / 1º E. CONGLOMERADO: Orixe: mariño. Consta de tres minerais: cuarzo. os piroxenos e olivino. Fósiles: moi raros.O. C) METAMÓRFICAS: 12.  DE ORIXE ORGÁNICO: 9. CALIZA: Orixe: Augas do mar ou doces. Tamaño: fino a groso. Fósiles: comúns. GRANITO: Rocha que se usa na construción e tamen se pode esculpir moi be. BASALTO: Entre os minerais que o forman figuran os feldespatos.S. Forma do gran: solo se observa ao microscopio. Tamaño: medio a fino. . MÁRMORE: Os antigos romanos e gregos coñeceron moi ben o seu valor. cando se foma o basalto. Xa os exipcios empregárona nas estatuas .  VOLCÁNICAS: 11. as burbullas gasosas poden deixar na superficie das rochas buracos chamados vesícula. Este material empregárono para erixir algún dos seus mellores edificios e estatuas. Tamaño: moi groso. ANTRACITA (Carbón): Orixe: continental. ROCHAS: A) SEDIMENTARIAS  DETRÍTICAS: 7. Forma do gran: redondeado. Cor- Características- FICHA PARA LER II. B) MAGMÁTICAS:  PLUTÓNICAS: 10.  DE ORIXE QUÍMICO-BIOQUÍMICO: 8. e continental. Forma do gran: ningunha. de augas doces. Ao endurecersse a lava.