You are on page 1of 55

Caroline Anderson Kirobban ervel

Immr kt ve, hogy OConnor doktor elvesztette felesgt, s minden szabad perct kizrlag gyermekei nevelsnek szenteli. ! kollgan"!nek meg!elense felbreszti benne a szenvedlyt, de #gy rzi, $inny %nzetlen szerelme m%g%tt valami titok lappang... Tizenht ves korban Virginia autbalesetet szenvedett, s ennek kvetkeztben nem lehet sajt
g ereke! "egg zdse, hog szmra elrhetetlen vg marad a #saldi let boldogsga, s be kell rnie azzal, hog j szeretje eg $r$inak! A ktg ermekes zveg %&Connor doktor azonban igazi szerelmet breszt benne! 'z(en alakul ka(#solatukra vg)l is az vet rn at, hog Virginia (a(ja akaratlanul ki$e#segi ln a titkt! Az orvos ezek utn *g rzi, lelketlen)l behlztk s kihasznltk elrvult #saldjt!!!

+! ,-.-/-T

0 n r1 esk)v volt2 3 an #sodlkozott, hiszen az utbbi kt vben rettegett az e$$le szertartsoktl! Ann halla ta 4 ha#sak
tehette 4 nag 5vben elker)lte az esk)vket! Az elejt ltalban mg elviselte, de legksbb a 6m5g a hall el nem vlaszt7 szavaknl elszorult a g omra! -z*ttal azonban nem!!! 8rdekes2 Az id valban beg g 5tana minden sebet, ahog a rokonok, ismersk ol sokszor mondogattk9 Vag a men asszon on s vlegn n m*lott9 Abban mindenki eg etrtett, hog /a#het s .illt az isten is eg msnak teremtette! Taln -vie s 0us jelenlte seg5tett9 : ugtalanul $i#nkol g ermekei ktttk volna le a $ig elmt9 Akrhog is, hatrozottan jl rezte magt! %&Connor doktor $elvette $ehr orvosi k(en t, lehajolt, s megnzte magt a mosd $eletti t)krben! A nag na( eltt borbl nl jrt, s tekintettel a $orr n rra, ug an#sak rvidre vgatta a hajt! A ke$e$rizura kimondottan jl llt neki! Alig ltszott harmin#vesnek, (edig mr betlttte a harmin#tt is! :a(sz5tta, szke haja jl llt na(barn5tott brhez! Kt hossz*, magn os v telt el Ann halla ta! A g erekek knn ebben viseltk az an juk elvesztst, 3 an azonban!!! ;n szor (erlekedett a Teremtvel2 K)lnsen az jszakk teltek nehezen, il enkor elviselhetetlennek rezte a magn t! ;n szor vg ott meghalni, de mindhiba! ,elbredt minden reggel 4 eg ed)l! Taln ideje lenne vltoztatni az letemen, $ontolgatta! .t tenne eg kis $lrt, eg $ut kaland! -g n!!! gondolta, s a sz5vverse $elg orsult! <rmben9 Vag $lelmben9 "aga sem tudta!!! 0inn (ontban $l kilen#kor l(ett be a klinika ka(ujn! 8lnk s)rgs$orgs $ogadta! ;el es, ez kell nekem2 'emmit sem g 1llt jobban a ttlensgnl, ezrt is jelentkezett a baleseti osztl ra! Virginia .e$$ries doktornnek a teljes erbedobst ign l, g ors #selekvst kvetel munka volt az leteleme! ;amar rtallt *j $nke szobjra, nem kellett sok bngsznie a $ol osn a nvtblkat! Amint rtette a kezt %&Connor doktor irodjnak a kilin#sre, hirtelen n 5lt az ajt, s 0inn eg magas, hirtelenszke $r$ival )tkztt ssze! "egtntorodott, s el is esett volna, ha a $ehr k(en es alak meg nem $ogja a vllt! A ln ijedten, zavartan nzett $el! =, egek2 "i#soda zld szem(r2 'ohasem ltott mg ehhez hasonlt2 'ohasem9 ;iszen a bemutatkoz beszlgetsen mr tallkoztak! Akkor valahog nem t1nt $el!!! >degesen megkszr)lte a torkt! 4 %&Connor doktor9 4 krdezte! 4 Virginia .e$$ries vag ok, az *j segdorvos! 3 an *g rezte, mintha $ejbe klintottk volna! Az imnt eg nrl lmodozott, aki $elder5ten az lett 4 s 5me, mris a karjban tartja2 :em is akrmil en n2 ?g , mgis rugan os a keble, amint a mellhez simul, a szeme $n es, nag , sz)rke, stt (illj*!!! ,ekete a(rd$rizurja az llig r, mosol g ajka (iros s telt! ;og nem t1nt $el neki, amikor nla jrt9 : ilvn vakk tette a bnat s1r1, sz)rke $t la! Attl nem ltta meg vek ta a sz(, k5vnatos nket! /avartan ka(ta el a kezt a ln vllrl! 4 @dvzlm2 4 szlt g moltalanul, mint eg kamasz az els tallkjn! Alljon meg a menet2 A bomba nB munkatrs! "r(edig akrmil en izgalmas volt sszesimulni vele, a kollgan tabu! Cdvarolni szigor*an tilos2 A teste azonban mst mondott, s nem tehetett ellene semmit! 4 ;5vhat 3 annek, ha nin#s ellenre 4 n gte ki nag nehezen! 4 Az osztl on mindn jan keresztnven szl5tjuk eg mst, Virginia! Cg e megengedi!!! 9 4 Dersze! Vag eg szer1en #sak 0inn ! Ahog hajtja! Az orvos blintott! Teljesen $elkavarta ennek a ln nak a mosol a! 4 -lszr is szerz)nk magnak eg k(en t! 4 "r van! Ka(tam a $nvrtl! 4 "eg eg $onendoszk(ot! 4 5me! 0inn elh*zta a tskjbl, s meglblta a hallgat#svet! 4 3endben 4 szlt rekedten 3 an! 4 Akkor indulhatunk!

-lragad $r$i2 "enn ire zavarba jtt, mil en g moltalan2 4 gondolta a doktorn! Tetszem neki! E is nekem, ami nem #soda, hiszen $antasztikusan jk(12 Kis(ortolt termet, izgalmas, $r$ias ar#!!! s mi#soda szem(r2 A kiejtse is elb1vl! Taln kanadai9 A hangja rekedtes, rzki!!! "ikor elszr jrt itt, $leg .a#k ?aFren#e krdezgette! 3 an %&Connor bizon ra egsz id alatt hallgatott, msk)lnben biztosan emlkezne r! A ln htn borzongs $utott vgig! "il en kr, hog kollga2 "unkahel en tilos a szerelem!!! Dersze, kivtel ers5ti a szabl t! %dartek a kezelhel isgekhez! Az eg ik nvr megmutatta az *j doktornnek az orvosi szobt, meg a (ol#ot, ahol a tskjt tarthatja! 0inn $elvette a k(en t, s n akba akasztotta a $onendoszk(ot! 4 Tessk2 4 3 an tn *jtotta a kit1zt, amel et 0inn a mells zsebre ers5tett! Gr! Virginia .e$$ries, llt rajta! 4 ;ol kezd)nk9 4 nzett kr)l k5vn#sian! 4 Az eg es szm* kezelben! 4 %&Connor idkzben sszeszedte magt! A hangja mr sokkal hatrozottabban #sengett! 4 Azt ajnlom, ma reggel mg maradjon mellettem, s #su(n $ig eljen! Hg tanul bele leghamarabb a munknkba! 0inn n ugtalankodott! :em sz5vesen bmulta ttlen)l a 6mestert7, mg akkor sem, ha 3 an %&Connornak h5vjk, s #sodlatra mltan )g es sebszkeze, dallamos, beh5zelg hangja van, nem is beszlve len 1gz eg nisgrl! ,elllegzett, amikor megtelt a vrterem, s a doktor *r megengedte, hog $eladva a tan5tvn szere(t vgre maga is dolgozhasson! -ls betegt, eg ids asszon t, hztartsi baleset rte! Ablaktiszt5ts kzben leesett a ltrrl, s eltrtt a #suklja! Ctna eg $iatalabb n jtt a rendelbe, ujjn jkora kelssel! 0inn ((en be$ejezte a kezelst, amikor a $nvr bedugta $ejt az ajtn! 4 "entko#si rkezst vrjuk kt sr)lttel! 'em a $orvost, .a#k ?aFren#e4et, sem a hel ettest, Datri#k ;addont nem siker)lt elrn)nk! Cg e seg5t 3 annek9 4 Termszetesen! 0inn $elllt! 4 "indkett s*l os eset! 4 A nvr elindult a $elvteli bejrathoz! 43 an tele$onon ad utas5tsokat a mentsknek! "r hallatszott is a mentko#si szirnzsa, s hamarosan elszabadult a (okol! 3 an a szlesre trt ka(unl vrakozott! 3ohanvst toltk be az els beteget! 0inn a msodik hordg hoz l(ett! A ments rviden tjkoztattaB 4 "otorkerk(r4baleset! A $i* eszmletlen! -ltrtt a bal lba, s gerin#sr)ls sem kizrt! >ntubltuk, azrt vett)k le a buksisakjt! 0inn a sebes)lt $l hajolt! -llenrizte, jl hel eztk4e be a llegeztet #svet! 4 ?evetkztetn9 A nvr azonnal $elvgta olljval a brruht! 4 -zrt d)hs lesz 4 szlt oda halkan az orvosnnek! 4 A vgn mg be(erel minket! 4 3emlem, lesz r alkalma 4 jeg ezte meg 0inn , mikzben gondosan megvizsglta a lemeztelen5tett testet! A bal lb s a jobb #sukl szemmel lthatan eltrtt, de ennl sokkal aggasztbb volt a mellkas lla(ota! A $iatalember nehezen llegzett! Az orvosn vatosan vgigta(ogatta a bordkat! 4 A trtt als bordk a t)dbe $*rdtak 4 szlt oda 3 annek! 4 Taln a l( is megsr)lt 4 blintott az orvos! 4 "indenesetre )g eljen az esetleges sokkra utal t)netekre! "ikzben beszlt, $el sem emelte a $ejt, ol an elml )lten $oglalkozott betegvel, eg $iatal lnn al! 0inn megvizsglta a $i* re$leIeit! A (u(illa szeren#sre sszeh*zdott a $n re! A beteg azonban nem trt maghoz, s az lla(ota vszesen romlott! 4 'zzh*sz a (ulzusa, a vrn omsa hetven (er neg ven, s tovbb zuhan 4 kiltotta 0inn ! 4 ;ol marad a radiolgus9 4 3 an szitkozdott! 4 Adjon neki in$*zit, hog rendezdjk a vrn omsa! : 5lt az ajt, megjelent hordozhat rntgeng(vel a radiolgus, s azonnal munkba ll5totta a masint! 0inn kzben elhel ezte a vnban a kan)lt! 4 "ikor lesznek ksz a $elvtelek9 4 Der#eken bel)l! 3 an odanzett eg (illanatra! 4 Joldogul, Virginia9 4 krdezte n ugodtan!

4 Azt hiszem, igen! 4 ;el es! Drbljon legalbb ng eg sgn i vr(lazmt bele(um(lni a $i*ba2 :ulls vr#so(ort* konzervet,
m5g meg nem ka(juk a kereszt(rba eredmn t! 0inn az utas5tsnak meg$elelen jrt el! A beteg lla(ota 4 az orvosn legnag obb megknn ebb)lsre 4 valamenn ire stabilizldott! A vrn omsa lassan emelkedni kezdett, de az rverse tovbbra is g enge s g ors maradt! A t)netek, ahog 3 an sejtette, l(szakadsra utaltak! 4 A sebsz mindjrt itt lesz 4 kzlte %&Connor doktor! 4 A biztonsg kedvrt katterezze meg a $i*t! "inl hamarabb m1tbe kell ker)lnie! Voltak nla iratok9 4 >gen 4 $elelte a nvr! 4 A rendrk rtes5tik a hozztartozit! "agas, galambsz, bozontos szemldk1 orvos l(ett a hel isgbe! 4 >de kell eg sebsz9 4 krdezte eln *jtott, skt hanghordozssal! 4 >de, 3oss! Virginia mindenrl tjkoztat! 0inn eg $ut mosol erejig $elemelte a $ejt! 4 @dvzlm2 Azt hiszem, a trtt bordk l(re(edst s baloldali t)dsr)lst okoztak! Valsz5n1leg a $ej is megsebes)lt! -ltrtt a bal lb s a jobb #sukl! 4 -lszr nzz)k a hast2 4 A nvr mr n *jtotta is a szikt! 3oss ;amilton a(r vgst ejtett, amel bl rgtn mleni kezdett a vr! 4 -zt kell a lehet legg orsabban rendbe hoznunk 4 jelentette ki! 4 ?thatom a ko(on a4 s gerin#rntgen4$elvteleket9 4 ;og ne2 A radiolgus az tvilg5tott k(ern re ter5tette a $ilmeket, hog 3oss szem)g re vehesse ket! 4 :em t*l vszes! "int eml5tettem, elsknt a has)reg bels vrzseit kell elll5tanunk! Ksbb az orto(d sebsz majd elltja a #sonttrseket! "il en a beteg ltalnos lla(ota9 4 :em rossz 4 $elelte 0inn ! 4 'zerintem hamarosan rendezdik, #sak a vrn omsa ala#son abb a kelletnl! 4 "ihel t az is stabilizldik, k)ldje $el a $iatalembert a m1tbe2 43oss 3 anhez $ordult! 4 A te betegeddel mi a hel zet9 4 "egre(edt az als llka(#sa! "ost varrom ssze az thara(ott n elvet, hog ne vesz5tsen tbb vrt! A ko(on jt mg nem rntgeneztk meg! "indkt lbszra eltrtt, s kmban van! %&Connor gondterhelt (illantst vetett 3oss ;amiltonra, aki shajtva sietett ki a terembl! -kkor jelentek meg 0inn betegnek sz)lei! Az orvosn elj)k sietett, hog k5mletesen $elksz5tse ket a sebes)lt $i* ltvn ra! A sz)lk termszetesen megrm)ltek, de legalbb $elismertk g ermek)ket! A ln nak azonban, aki a motorkerk(r hts )lsn utazott, a s*l os sr)lsek kvetkeztben teljesen eltorzult az ar#a! Ksbb 3 an megjeg ezte, hog szegn teremtsnek 4 amenn iben t*lli a $ejsr)lst 4 eg sor (lasztikai m1tten kell tesnie! 0inn (#iensnek lla(ota idkzben ann it javult, hog $elvihettk a m1tbe, ahol 3oss ;amilton mr vrta! A $iatal n sokkal rosszabbul jrt! 'zjsebei miatt nem intublhattk, ezrt 3 an kn telen volt ggemetszst alkalmazni, k)lnben a beteg meg$ulladt volna! 0inn odal(ett $nkhez, s $elajnlotta seg5tsgt! 4 Ksznm, de mr jobban van! Az letm1kdse stabilizldott, azonnal tvitetem az intenz5v osztl ra! 3 an mg eg szer ellenrizte a ln (u(illare$leIt! 4 "i a hel zet a $ejsr)lsvel9 4 rdekldtt 0inn ! 4 "indkt (u(illa m1kdik, de tartok tle, hog a beteg mg sokig nem tr maghoz! A legkisebb gondot a trtt karok s lbak okozzk, viszont a ko(on asr)ls!!! ;a szeren#sje van, #su(n ag rzkds! 4 Az orvos $elnzett! 4 Ka(jon tetanuszoltst 4 mutatott a #s*n a lbsebre! 4 <sszevarrja9 4 'z sem lehet rla2 4 nzett $el meg)tkzve %&Connor! 4 Csu(a (iszok a z*zds! Antibiotikumos ktst tesz)nk r! ;a most sszevarrnnk, seb$ertzst, st esetleg vrmrgezst ka(na! 0inn el(irult! 4 -lnzst 4 mormolta! 4 ,lsleges mentegetznie, Virginia! Azrt van itt, hog tanuljon! -g segdorvos nem tudhat mindent a baleseti sebszetrl! Az els bevetsen mindenesetre remek)l megllta a hel t! 4 Ksznm2 4 mosol odott el hlsan 0inn ! 4 "enjen vissza a kezelbe2 Jiztosan vrja mr eg trtt ujj vag eg elmrgedt darzs#s5(s! 4 Az orvos elnevette magt! 4 :e $elejtsen k(en t vltani2

0inn vgignzett magn! Kj, h$ehr k(en e ijeszten (iszkos, vres volt, akr eg mszros ktn e! 4 >gaza van! i A ln sietett kezet mosni! A szeren#stlen)l jrt $iatal nt, 3 an betegt, $elvittk az intenz5v osztl ra! %&Connor is tltztt! 4 Azonnal visszameg )nk9 4 krdezte a mosd $el menet! 4 'zerintem megrdemelnnk eg kvt, mieltt
*jra munkba llunk! Alig )ltek le a trsalgban a halkan duruzsol kv$z mell, mris kzeled mentaut szirnzsa hallatszott! 4 Kg ltszik, ma nem (ihenhet)nk2 3 an $elllt, s sajnlkozva (illantott az *j kolleginra! 0inn ler*gta a #i(jt, s $radtan eln *lt az g on! -lgedett volt els munkana(jval, de nem bnta, hog nem osztottk be jszakai )g eletre! "eg(rblta $elidzni, mi minden trtnt, m gondolatai minduntalan elkalandoztak! 3 an hangja, nevetse, szles mellkasa, a keze a vlln!!! : ugtalanul $szkeldtt, $orgoldott! ;allatlanul izgalmas lmn volt az akaratlan testkzelsg, amikor ssze)tkztek!!! Vajon mit rez irntam9 4 t(eldtt! -leinte biztos volt benne, hog tetszik az orvosnak, de mostanra elbizon talanodott! A legtbb $r$i sz5vesen veszi szem)g re a #sinos, $iatal nket! 'emmi jelentsge!!! 0inn $elshajtott! Jiztosan hzasember! "inden valamireval, jk(1 $r$i ns! 4 .l telt a na(, g erekek9 -vie #sillog szemmel blogatott! 4 A nag i megint levitt minket a (artra! ,ag it ett)nk, utna $elszlltunk a kisvas*tra! 0us rosszul lett a sok (attogatott kukori#tl! Ann desan ja b1ntudatosan elmosol odott! 4 =, semmi komol !!! A g erekek g akran el#sa(jk a hasukat! Cg e mr kut a bajod, Angus9 A kis sr# vig orgott! 4 K(zeld, (a(a, megettem eg egsz za#sk (attogatott kukori#t2 4b)szklkedett! 4 Aztn, amikor rosszul lettem!!! 4 .l van, 0us, ebbl elg2 4 leg intett $radtan 3 an! ;n szor kn rgtt az an snak, hog ne kn eztesse ag on az unokit2 "indig ez a vge2 "egvesz nekik mindent, amit megk5vnnak, de hrmuk kz)l eg ik)k sem ismer mrtket! T*l sok dessg, t*l sok na(ozs, t*l sok *j jtk!!! "indenbl tbbet ka(nak a kelletnl2 Az orvos g orsan elb*#s*zott, s beterelte #semetit a ko#siba! -vie s 0us nem $rt a brbe! Vidmsguk lttn az a(juk elhatrozta, hog kevsb lesz hozzjuk szigor*! Ctvgre az elm*lt kt v nekik sem lehetett knn 1! ?e$ektette ket, megvrta, am5g elalszanak, azutn lezuhan ozott, $elvette kn elmes, #ska $armernadrgjt s trikjt! Kg tervezte, mg dolgozgat eg keveset a kertben! Ge mikzben magn osan el$og asztotta va#sorjt a verandn 4 #su(n eg doboz sr s a na(ila( 6trsasgban7 4 elment a kedve a kertszkedstl! Virginia jrt a $ejben! Veszett)l #sinos ln 2 Telt keblt msod(er#ekig rezte a melln!!! ?egsz5vesebben soha tbb el nem engedte volna! :ag on rgta nem lelt nt!!! 'z5ve hevesebben kezdett dobogni a rvid jelenet $elidzsekor! "egint jelentkezett az a bizon os vg akoz izgalom! ,ejt htrahajtotta, szemt lehun ta! J1n, hog megk5vntam eg msik nt9 4 tette $el magnak a krdst! Ann halott, viszont l! Kt v ta ma rezte elszr, hog egszsges, $iatal $r$i, akinek hin zik az g bl eg rzki n! 'emmi ms, #sak a szeI, n ugtatta meg magt! 'emmi hosszan tart, szoros ka(#solat, #su(n eg kis rm, szrakozs, kika(#solds, hog elviselhetbb vljanak a htkzna(ok! -nnl tbbet nem adhat senkinek! Az letnek rtelmt tovbbra is a g erekei jelentik! -vie4nek s 0usnak sz)ksge van az a(jukra! Virginia biztosan megrti majd, s betartja a jtkszabl okat! >gaz, munkatrs, $ordult meg a $ejben, de elhessegette a zavar gondolatot! Ta(asztalt, $iatal nnek ltszik, elmlkedett tovbb! -g )tt dolgoznnk, eg )tt szrakoznnk!!! "inden a lehet legkedvezbben alakulna! -rrl majd gondoskodik!!! 3 an kellemes izgalmat rzett, mr elre r)lt a kellemesen eltltend rknak! :ag on4nag on rgen nem jrt il esmi az eszben2

Dersze, meg kell adni a mdjt! -lszr eg kis $lrt, hog kzelebbrl megismerjk eg mst! Azutn taln megh5vhatn a ln t va#sorzni, sz5nhzba, vag moziba!!! Az m2 8s mit szl majd Arin desan ja, ha megkri, hog jjjn el, s vig zzon a g erekekre, mert neki randev*ja van9 >nkbb a szomszd ln t kri $el (tmamnak! L! ,-.-/-T Kg t1nik, tvedtem, latolgatta 0inn ! "gis#sak rdeklem 3 an %&Connort! Az orvos minden alkalmat megragadott, hog *j beosztottjra nzzen, s il enkor $lrerthetetlen e(ekeds
sugrzott a ki$ejez, tengerzld szem(rbl! 0inn mg mindig semmit sem tudott %&Connor doktor magnletrl! -g dologban azonban majdnem biztos voltB 3 an nem az a $ajta, aki #salja a $elesgt! Vg)l a $orvos hel ettestl, Datri#k ;addontl rtes)lt 3 an #saldi kr)lmn eirl! Kettesben lttak el eg elssegl re szorul beteget, s miutn a szeren#stlen)l jrt $r$it $elvittk az intenz5v osztl ra, Datri#k elismeren veregette meg a ln vllt! 4 :ag on )g es volt, 0inn 2 "ost mr rtem, mirt magasztalja az egekig 3 an! -ltekintve attl, hog maga n ilvnvalan tetszik neki! Datri#k vig orgott, s Virginia rezte, hog el(irul! 4 Ksznm!!! de nem egszen rtem!!! 4 "aga taln semmit sem vett szre9 ;iszi a (iszi2 A ln megjtszotta a kzmbst! 4 ;igg en, amit akar! 4 Tudja, mindn jan sz5vesebben dolgozunk eg )tt #sinos munkatrsnkkel, mint #s*n kkal! Ami (edig 3 ant illeti, r)lk, hog vgre szrevesz eg nnem1 ln t! Kt v nag id2 4 "i$le kt v9 4 Kr)lbel)l kt ve halt meg a $elesge! :em hiszem, hog azta lett volna bartnje! 0inn megijedt! -rre nem szm5tott! 3 an teht zveg 9 "i trtnhetett9 ;og an vesz5thette el a $elesgt9 A legsz5vesebben ezern i krdssel ostromolta volna kollgjt, de vg)l #sak eg et tett $elB 4 0 erekek!!! 9 4 -g ln meg eg $i*! 0inn sz5vbe $jdalom has5tott! Vajon mi a rosszabb9 "eghalni, rvn hag ni a g erekeket, vag meddnek lenni9 Termszetesen a hall a szrn 1bb! Az lete teljes akkor is, ha!!! ,elelssggel jr, rdekes, jl $izetett munkja van, ms nem is hin zik! 'zinte semmi!!! Csak a tudat $j, hog soha nem lehet g ereke 4 de ez eg ed)l az titka! Az lete eg bknt sz5nes, vltozatos, tevken ! >gen, lni j2 .obb, mint halottnak lenni! Vag zveg nek!!! 'zegn 3 an2 0inn *g rezte, %&Connor szigor*an k)lnvlasztja a magnlett s a hivatst! Az a krds, hol volna az hel e, ha 3 an szeretje lenne! Valsz5n1leg eg harmadrend1 szere(et sznna neki a $r$iB a szeIulis jtsztrst! 4 :e vonjon le elhamarkodott kvetkeztseket, Datri#k2 4 $ig elmeztette a kollgt! 4 Amenn iben 3 an valban rdekldne utnam, bizon ra mr kzeledett volna! Csakhog semmi il esmi nem trtnt! 0inn a ht vge $el mr *g vlte, 3 an sohasem $ogja megtenni az els l(st! Dedig azzal az )r)gg el, hog bevezeti a szakma rejtelmeibe, sz)ntelen)l kr)ltte s)ndrgtt! A ln eg re idegesebb lett! Dntek dlutn a legsz5vesebben megrzta volna a doktor uratB mi lesz mr2 'zlalj meg vgre2 ?ejrt a munkaid, s 0inn r)lt, hog vgre hazamehet! Az orvosi szobba sietett, s levette a k(en t! 8((en ki$el indult, amikor bel(ett 3 an! <ssze)tkztek, mint az els na(on! -z*ttal azonban a $r$i nem engedte el! 0inn $elnzett r! A tekintete tallkozott 3 an svr (illantsval! 4 Csak nem engem keres9 4 krdezte halkan! %&Connor llegzete $elg orsult! 4 Ge!!! de igen 4 n gte ki ttovn! 4 'zeretnm megkrdezni!!! van4e valami (rogramja holna(ra9 4 "ire gondol9 4 mosol gott 0inn !

4 Va#sorra!!! vag menj)nk taln moziba9 Kj $ilmet jtszanak! 'z5vesen megnznm! 4 ;n kor kezddik9 4 ;tkor magrt meg ek! "eg$elel9 ;ol is lakik tulajdonk((en9 4 >tt, a klinikn ka(tam eg b*torozott szobt! ?ent vrom a $bejratnl! 4 3endben! Teht holna( este htkor! 3 an kelletlen)l engedte el a ln t! ;tat $ord5tott, s g ors l(tekkel megindult a kijrat $el! 0inn utna nzett! ?end)letes jrsa, hatrozott jellemre vall!!! A ln $elsietett a szobjba! Kin itotta a
szekrn t, szem)g re vette a ruhatrt! :in#s eg etlen rong om, amit $elvehetnk, lla(5totta meg! A leg$bb ideje, hog holna( dleltt kr)lnzzek a butikokban2 ;ov tettem az eszemet9 4 $)stlgtt magban 3 an! "egragadtam Virginit, mint eg moh kamasz, s majd el$elejtettem elengedni2 "egint reztem izgalmas keblt a mellemen, mire a maradk jzansgomat is elvesz5tettem! 3adsul h1tlen lettem az elhatrozsomhozM tallkt krtem tle! ;irtelen elviselhetetlen)l melege lett! T)relmetlen)l rngatta le a n akkendjt, levetkztt, s a zuhan al llt! >nger)lt mozdulattal el$ord5totta a #sa(ot, s vitz)l t1rte a jghideg v5zsugarat! -ttl majd szhez trek2 :ehog mr begerjedjek, s els este g ba (rbljam #i(elni2 A test azonban nem trdtt a llek di#sretes szndkaival, s vg a mg a hideg v5ztl sem lohadt le! 3 an szitkozdva h*zta el a $)ggn t, s n *lt a tr)lkz utn! ;irtelen -vie to((ant be a $)rdszobba! 4 :em vag mg g ban, ki#sim9 3 an g orsan meg$ordult, s derekra tekerte a $)rdle(edt! 4 ?e$ek)dtem, de nem tudok aludni! %l an meleg van2 Az elbb eg #s*n a szt mondtl, a(u2 A #sald$ les)ttte szemt! 4 Tudom! 'ajnlom, drgm! 'zeretnd, ha meslnk valamit9 A kisln lelkesen blogatott! 4 0us mr alszik! 4 :em is #soda, el$radt a dlutni sta utn! "it olvassak9 4 A &ekete szpsget ' vgta r gondolkozs nlk)l -vie! 4 ., olvassuk a $ekete (ari(rl szl trtnetet 4 adta meg magt a (a(a! Tudta, hog kisln a imdja a lovakat!!! ?e)lt ht az g szlre, s belekezdett a mesbe! T5z (er# m*lva #sengettek! 4 -z 'uzannah lesz, a (tmama2 4 "irt nem a nag i jn9 4 n a$ogott -vie! 4 A nag mama sem r mindig r, sz5vem! 4 3andira mg 9 3 an zavartan kszr)lte meg a torkt! 4 -g munkatrsnmmel tallkozom! "eg kell beszln)nk valamit! ?eszaladt a l(#sn, mieltt hatves, g anakv len g ermeke tovbb krdezskdhetett volna! A (tmama, a szomszdk tizenht ves ln a, #sodlkozva szemllte 3 an meztelen $elstestt! 4 8n jttem korn, vag maga van kssben, doktor *r9 A $r$i vrs lett, mint a $tt rk! 4 -g ki#sit ki$utottam az idbl! -vie nem tudott aludni, s meslni kellett neki! ,radjon be 'uzannah, s siessen $el a ln omhoz2 Addig nem alszik el, m5g nem hallhatja legalbb az els $ejezetet! Az orvos $elsietett a hlszobba, s szlsebesen $elltztt! Vilgos homoksz5n1, divatos nadrgot vlasztott hozzill, knn 1, n ri inggel! "inden eshetsgre $elksz)lten eg n akkendt is zsebre vgott, majd $elka(ta a zakjt, a levltr#jt s a $s1jt! >nduls eltt mg benzett a g erekszobba, meg(uszilta -vie4t, s j jszakt k5vnt neki! 4 Tizeneg tjban itthon leszek! ,el5rtam a mobiltele$onom szmt 4 mondta 'uzannah4nak, majd leszguldott a ko#sijhoz! A doktor *r ksik2 0inn *jra az rjra (illantott, aztn lestlt a ko#si$elhajtn! >gazi knikulai na( volt, de a ln dleltt rk hosszat jrta a butikokat, kereste a meg$elel 6szerelst7!

,radozst vg)l is siker koronzta! -lgedetten sim5tott vgig szells, tarka n ri szokn jn! Az ala(sz5nhez ill, derkban #somra kttt, halvn rzsasz5n bl*z kihangs*l ozta telt keblt! 0inn brndosan mosol gott! "irt is takargatn az 6eln eit79 'ttkk ko#si kzeledett, s megllt Virginia mellett! 3 an szllt ki belle! 4 Jo#snat a kssrt, de odahaza $eltartottak! >ndulhatunk9 4 "ost az eg szer megbo#stok! 3 an elismer tekintete lttn a ln r)lt, hog megvette a drga ruht! 4 "aga remek)l!!! 4 A $r$i zavartan krkogott! 4 -lnzst, de eddig #sak $ehr k(en ben lttam! 8szveszten #sinos!!! 4 "aga sem utols ltvn 4 mosol gott 0inn ! 3 an elvig orodott, kin itotta a ln nak a ko#si ajtajt, majd gondosan be#sukta mgtte! Atment a msik oldalra, s be)lt a kormn mg! 4 :os, mi leg en a sorrend9 -lbb a va#sora, azutn a mozi, vag $ord5tva9 0inn mks $intort vgott! 4 ;a vlaszthatok, elbb va#sorzzunk! ,arkashes vag ok! 4 8n is! ;ol szeretne enni9 4 "agra b5zom 4 vont vllat a ln ! 4 3endben, akkor eg kerthel isget javaslok a $ol (arton! 3emek a kon hjuk, s a szabadban, a sz szoros rtelmben a $)vn tlaljk $el az telt4italt! 4 :ag szer12 4 mondta 0inn , s kn elmesen htradlt! Csendes, n ugodt hel et talltak kzvetlen)l a (arton, eg hatalmas szomor*$1z rn kban! A ln le)lt a d*s, (uha $1be, a karjval tkul#solta trdt! A $1z$a lehajl gai 4 akr eg $)ggn 4 eltakartk ket a tbbi vendg szeme ell! A ln meg$ordult, szra n itotta szjt, de 3 an megelzte! 4 "aga #sodasz(, Virginia! 0 n r1, k5vnatos s #sb5t! :ehz lesz betartanom az elhatrozsomat! 0inn el(irult! ;allgatott, vrta a $ol tatst! 4 "eg$ogadtam, hog eg ujjal sem rek maghoz! 'em az els alkalommal, sem a msodik tallkn!!! 4 8s a harmadikon9 4 szaladt ki a ln szjn! 3 an eg (illanatig el$elejtett levegt venni! 4 A $enbe, kisasszon , ezt nem kellett volna krdeznie2 ,elszabadultan nevetni kezdett, s 0inn vele ka#agott! "ajd a $r$i le)lt mellje, s mint akit hi(notizltak, simogatni kezdte a ln ar#t, n akt, karjt! 0inn nkntelen)l lehun ta a szemt, a $ejt htrahajtotta! 3 an ajka elszr $utlag rintette meg a szjt, ol knn edn, mint eg le(ke szrn a! A ln nem is volt benne biztos, valban megtrtnt4e! Aztn ala(osabban, igazndibl meg#skolta! A $1z$a$)ggn n k5v)li vilg megsz1nt ltezni szmukra! 0inn ajka sztn 5lt, s a #sk mg benssgesebb, szenvedl esebb vlt! A ln teste4lelke lngba borult! 5g mg soha nem #skoltk! 4 ;armin#hetes 4 szlalt meg ekkor a hangszrbl eg ni hang! "ajd megismtelteB 4 ;armin#hetes2 3 an halkan kromkodott eg et, s vonakodva elengedte 0inn t! 4 -z a mi rendels)nk, Virginia! ,elllt, odament a tl#rt, letette a $1re, s vissza)lt! /avartnak ltszott, mint aki ol asmit kvetett el, amit szeretne meg nem trtntt tenni! 0inn ar#a gett, a sz5ve sajgott! 8lete leg#sodlatosabb #skjt ka(ta, s a $r$i ahel ett, hog boldog lenne, b1ntudatos ar#ot vg! 4 Krlek, %&Connor, ne nzz 5g 2 4 szlt kedvesen! 4 ,elejthetetlen #sk volt! 3 an kedvetlen)l $lnevetett! 4 -lvesz5tettem az nuralmamat! 4 :em2 ;a te nem teszed, n #skoltalak volna meg! 4 >gazn9 4 (illantott ki#sit vidmabban 0inn re a $r$i! 4 A vgn mg elhiszem! 4 -sk)szm2 4 A ln elvett eg $alat rkh*st a tn rrl, a majonzbe mrtotta, s nag lvezettel ka(ta be! 4 "r attl $ltem, sohasem sznod r magad! 3 an hirtelen $lren elt! 0inn $el(attant, s )tgetni kezdte a htt! 4 "r jobb9 4 >gen, de lg sz5ves, mskor ne mondj il eneket, ha eszem!

4 "irt ne9 4 rdekldtt rtatlan k((el 0inn 4 Tehetek n rla, hog k5vnlak9 A $r$i letette a villt, s eltolta a tn rt! 4 Virginia, ne jtssz a t1zzel2 4 Diromnis vag ok! 3 an ml en a szembe nzett! 4 8n meg zveg ember, kt kisg erekkel, akik ign t tartanak minden ermre s idmre! Te meg n!!!
nek)nk nin#s jvnk! Csu(n viszon unk lehetne! 4 :em is akarok tbbet 4 vgta r a ln ! Az orvos nag ot n elt! 4 8s nem lesz ha(( end, boldog be$ejezs, 0inn ! 'zmomra mr soha! 4 8rtem! ;ova meg )nk9 4 "ost9 4 krdezte 3 an rekedten! 4 Van valami akadl a9 %&Connor sztlanul bmult a ln ra! Aztn $elllt, s $elh*zta 0inn t is! 4 A bartaim elutaztak! :lam hag tk a hzuk, eg t(5tett (ajta kul#st! 4 3emek2 0inn kvette 3 ant a ko#sihoz! Az *t sznt$ldek mentn vezetett! ;osszas zt klds utn vgre megrkeztek, nmn kiszlltak az autbl, s $elmentek a l(#sn az eg etlen berendezett szobba! 3 an #sak itt ragadta meg a ln vllt! 4 >gazn akarod9 4 nzett r bizon talanul! 4 >gen!!! 4 blintott 0inn ! A $r$i keze ekkor mr a testt kutatta! 3emeg ujjakkal gombolta ki a bl*zt, s shajtva $ogta t a keblt! 4 0 n r1 vag 2 4 suttogott el$*lva! ?esodorta a bl*zt, ajkt a mellbimbra ta(asztotta! 0inn halkan $eln gtt, s a $r$i vllba ka(aszkodott! 4 'emmi jt nem 5grhetek, Virginia 4 zihlta 3 an! 4 ;ossz* id utn most elszr!!! "ohn #skolgatta a ln testt! 0inn megremegett! A $r$i $elemelte, az g hoz vitte, $eltolta a szokn t, s lerngatta az a(r #si(kebug it! Ar#t eltorz5totta a szenvedl , az izgalom! 4 'eg5ts leh*zni a #i(zrt 4 lihegte! 3 an villmg orsan leszrt magrl mindent! 'emmi eljtk!!! "ajd rvetette magt a ln ra, s ml en belehatolt! 0inn szorosan lelte! ;ag ta, hadd tltse kedvt! Az orvos (illanatok alatt elrte a g n r #s*#st, hangosan $elhrd)lve han atlott Virginira, mint akibl kiszllt a llek! 0inn nem jutott el a beteljes)lshez, de nem bnta! 3 annek sz)ksge volt r, s sz5ves rmest adta oda magt! 'emmi vsz!!! ,ut kaland, merben testi )g ! T*lesett rajta, lvezte az adakozs rmt, megrtette a $r$i mohsgt! Ctvgre , 0inn akarta!!! "o##anatlanul $ek)dt, s mikor ksbb 3 an legrd)lt rla, nem tartotta vissza! ,ig elte, amint az orvos $elkel, nadrgot h*z, s lesiet a l(#sn! ;add menjen! Ksbb lesz mg id beszlgetni! "egtallta a bug ijt, $elvette, aztn a bl*zt is, s elrendezte az sszeg 1rdtt *j szokn t! 3 an nem hasznlt vszert! Valsz5n1leg eszbe sem jutott! :em rdekes!!! Kg sem lehetek terhes, gondolta 0inn ! 3endbe tette az g at, aztn lement! %&Connor a teraszon llt, s a tvolba bmult! A ln bkn hag ta, a kon hba ment kvt $zni! Tallt eg tl#t, s kivitte a verandra a gzlg #sszket! Az eg iket sz nlk)l 3 an kezbe n omta! A $r$i megle(dve nzett r! A tekintetbl b1ntudat radt! 4 Jo#sss meg, Virginia! Kg viselkedtem, mint eg vadllat! 4 :em! "int eg $r$i! 4 Keser1en hangzik 4 szgezte le 3 an! 4 Dedig nem annak szntam 4 mosol gott kn szeredetten 0inn ! 4:em akarsz beszlgetni9 %&Connor megint a messzesgbe rvedt! 4 Ann tbb mint kt ve halt meg! Azta senkivel sem!!! 4 J1ntudatod van9

4 Azrt van b1ntudatom, mert nem rzem magam b1nsnek! -g etlen msod(er#ig sem gondoltam Annre! 'enkire s semmire nem gondoltam!!! 4 3 an $elshajtott! 4 ?ehetetlen)l viselkedtem2 4 8rthet! Krlek, ne k5nozd magad2 4 Kihasznltalak, Virginia2 0inn sz5ve gr#sbe rndult, szembe knn szktt! 4 :em tehetsz rla, de soha tbb ne ess 5g nekem!!! krlek2 A $r$i a vllnl $ogva $ord5totta maga $el 0inn t! "egltta knn eit! 4 :e haragudj2 4 s*gta! 4 :em akartam $jdalmat okozni! 4 Termszetesen megbo#stok! ,ig elj, %&Connor2 4 Tessk2 4 'zeress2 "ost2 3 an szorosan tlelve tartotta, s 0inn vissza$ojtotta llegzett! 'zinte biztos volt benne, hog az orvos sarkon $ordul, s $ak(nl hag ja! Ge nem 5g trtnt! 3 an $lje hajolt! ?assan, g engden #skolta a szjt, *g , ahog a $ol (arton, a szomor*$1z alatt! A szabadban szeretkeztek, a #sillagos g alatt, nszdaluk a t)#skk #iri(else, a szl$*tta lombok zizegse volt! 3 an ksbb $elemelte a $ejt, s kisim5tott 0inn homlokbl eg nedves haj$)rtt! 4 ;og vag 9 4 krdezte halkan! A ln mosol ogva n elte le a torkt $ojtogat gomb#ot! :em akart megint s5rva $akadni! 4 Csodlatosan 4 hazudta! A teste megka(ott mindent, amire vg ott, de a sz5ve )res maradt, remn telen)l )res! "iben remn kedhetne9 Vgzetes hibt kvetett el! .vtehetetlent!!! Jeleszeretett 3 anbe! N! ,-.-/-T 3 an n ugalma odalett! "egbns, b1ntudat, rzki izgalom, szenvedl , svr vg akozs 0inn utn 4 mindez szlviharknt
tombolt sz5vben!!! de mind kz)l a restelkeds a leghevesebben! A ln knn ei jrtak az eszben, meg a megjeg zse, miszerint , 3 an nem llatknt viselkedett, hanem *g , mint eg $r$i! -zt vrta Virginia a szeretjtl9 Csaldst9 Az rzkek g ors kielg5tst9 "s nnek az korban $rje, g erekei vannak, t(rengett 3 an! Akkor nem keresn ktsgbeesetten a szerelmet, nem kellene megalkudnia! Virginia nzetlen)l adta a testt, nem trdtt a maga g n rvel!!! A $r$i torka $jdalmasan sszeszorult! 0inn ers, szabad, $)ggetlen, n ugodt!!! A lelke ml n azonban rzken , sebezhet! "sodjra azrt $ig eltem, hog neki is j leg en!!! Virginia szenvedl es teremts, n 5lt, odaad, gtlstalan! 3 annek melege lett! amint $elidzte az jszakjukat! 0inn tkletes szeret2 Az orvos azon trte a $ejt, mirt hamarkodta el els alkalommal a dolgot! ;a ki#sit tbb az nuralmam, minden rendben ment volna!!! 4 shajtott $el! 0inn vgtelen)l #sbos, lg , rzki, $orr! :em #soda, hog elvesztettem a $ejem 4 kt v nmegtartztats utn! K(telen voltam meglljt (aran#solni magamnak, meg$eledkeztem az rmrl! Az g ban lmatlanul $orgoldva 3 an azon t(rengett, mit szlt volna Ann, ha hozz is 5g kzeledik! Ka(#solata $elesgvel annak idejn lassan, l(srl l(sre $ormldott! 'zerelmi jtkaik sorn soha nem volt il en gtlstalan! "egrten4e t most Ann9 "egbo#stan heves, s)rget vg t a szenvedl es szeI utn9 Valsz5n1leg nem!!! Ann a szel5dsg, a tartzkod kedvessg mintak(e volt! Tkletes $elesg s an a! Virginia $elttlen odaadsa biztosan megbotrnkoztatn! 0inn bezzeg nem krette magt, mr az els este $elk5nlkozott! 3 an mgis *g rezte, a ln magabiztossga #sak l#a! Van valami titka, amel t*lsgosan $j ahhoz, hog beszljen rla! -g szer taln annak is eljn az ideje, s 0inn elg ers lesz hozz, hog kintse a lelkt! 0inn szorongva vrta a ht$i tallkozst! ?e(lezetlen)l kimutattam az rzseimet, tanakodott! Jr ne tettem volna2 -g elre magamat sem rtem!!! -g biztosB 3 an nem hibs abban, hog beleszerettem! Dersze, akr holna( is be$ejezhetem ezt a viszon t!!! am5g mg t)krbe tudok nzni! Az llsszerzds mindssze eg vre szl! 3 an kerek (ere# kijelentetteB nem akar tarts ka(#solatot! "ost kellene vget vetni ennek a kalandnak, am5g nem ks!

Akr 5g , akr *g , nem *szom meg szerelmi bnat nlk)l, $ontolgatta tovbb! ;a most szak5tok, lemondok az eg )ttlt rmrl, ha meg $ol tatom, akkor #sak elodzom a sz5v$jdalmat! -lvette a szekrn bl kedven#t, eg knn 1, n rias, ell gombos miniruht! A klinikn osztatlan sikert aratott vele! Csak *g z(oroztak r a tizent s n ol#vant v kztti $r$i betegek bkjai! "eg 3 an!!! A $r$i valami )r)gg el a rendeljbe h5vta 0inn t, maghoz lelte, s $orrn meg#skolta! Aztn gondosan begombolta rajta a k(en t! 4 "eleg van2 4 tiltakozott a doktorkisasszon ! 4 8(( azrt takard el a #sbruhd! Aki meglt benne, elnti a $orrsg 4 zihlta el$*lva %&Connor! Kt kezbe $ogta 0inn ar#t! Kjra szenvedl esen szjon #skolta! 4 K5vnlak2 4 s*gta inkbb a ln szjnak, mint a $)lnek! 4 "eg$ontoland kijelents! -bdsz)netben!!!9 4 ;ol9 4 A szobmban9 3 an elgondolkozott! 4 Kevs az id! 4 "unka utn9 4 :em lehet 4 rzta a $ejt az orvos! 4 -l kell hoznom a g erekeket az an somtl! Ctna!!! Csengett a tele$on! 3 an $elvette! 4 %&Connor2 >gen, mris meg ek 4 szlt bele, majd letette a kag lt! 4;5v a ktelessg 4 kzlte #saldottan! 4 ;ag d begombolva a k(en t2 4 $ig elmeztette ki$el menet a ln t! 0inn nevetett, s visszament dolgozni! -g darabig engedelmesen, zrt k(en ben $ogadta a betegeit, de ksbb eg re inkbb melege lett! ?assanknt, gombrl gombra n itogatta, s vg)l dlidben nem b5rta tovbb, levette az orvosi k(en t! 8((en vizsglt valakit, amikor benzett hozz 3 an! ,ldbe g kerezett a lba, *g bmulta a ruha kivgst! 0inn rmosol gott, de nem hag ta abba a munkt! Az orvos nag ot n elt, s g orsan sarkon $ordult! A dli sz)net 4 ahog 3 an megjsolta 4 #su(n arra volt elg, hog $uttban beka(janak nhn $alatot! Ksbb, amikor mr4mr *g ltszott, hog a(adni kezd a betegek radata, begrd5tettek tolszken eg trtt kar* asszon t! 0inn meglla(5totta, hog igen g engn ta(inthat #sukljn az rvers, s a h)vel kujja rzketlen! A t)net#so(ort ideg4 s rsr)lsre utalt! -g rtelm1 volt, hog az asszon t azonnal m1teni kell2 A rntgen$elvtelek megers5tettk a $elttelezst! A #sontszilnkok a szvetekbe $*rdtak! 0inn nem habozott, azonnal $elh5vta az orto(dosztl t! :hn (er# m*lva megjelent eg $iatal, jk(1 orvos! 4 Kinek tmadt rm gusztusa9 4 tr$lkozott! 4 Csak semmi kokettls2 "aga mr ns ember, /a#h2 4 szlt r tettetett szigorral a $nvr! Az orto(dorvos 0inn hez l(ett, aki megmutatta a rntgen$elvteleket! /a#h a homlokt rn#olta! 4 :em mindenna(i eset 4 jelentette ki, majd a tolszkben )l asszon hoz $ordult! 4 "aga lenne a sajnlatra mlt ldozat9 4 >gen, doktor *r 4 blintott a n! 4 Jorzasztan $j2 4 -lhiszem, de ne $ljen, rendbe hozzuk! "ikor evett utoljra9 4 3eggel! 4 Azta nem is tezott9 4 Ge, tizeneg ra tjban! A vrosban jrtam, s busszal akartam hazamenni! "egbotlottam a l(#sn, s elestem! /a#h vatosan megvizsglta a beteg kezt, ujjait, karjt! 4 'ajnlom, o(erlnunk kell! Allergis valamil en g g szerre9 Altatsra9 Az asszon a $ejt rzta! /a#h $elllt! 4 :e halogassuk, ess)nk t*l rajta2 3bert azt mondta, t5z (er# m*lva szabad a m1t! 4 K)ldjem $el mris9 4 krdezte 0inn ! 4 Jizon ra ltni akarja az altatorvos! 4 ;el es! Az aneszteziolgus adjon neki $jdalom#silla(5tt2 ;asznlhatom a tele$onjt, .e$$ries doktorn9 4 Termszetesen! Virginia kitlttte az 1rla(okat, m5g /a#h a szomszd hel isgben tele$onlt! A (a(5rokat a szeren#stlen)l jrt asszon lbe tette, majd /a#h utn indult! Az ajtnak dlve tallta, amint ((en 3 annel beszlgetett!

4 'emmi kellemetlen megle(ets9 Jetrs, t1z, #sre(eds9 4 krdezte a $iatal orvos vig orogva! 4 'emmi il esmi! 'zombaton jrtunk ott, akkor minden a legnag obb rendben volt! 0inn szeme elkerekedett! /a#h 'amuels lenne az t(5tett (ajta9 0 orsan meg$ordult! 4 Vrja a betege, /a#h 4 szlt vissza, s zavartan tvozott! 3 annel ksbb tallkozott! -g )tt kvztak, kettej)kn k5v)l senki ms nem tartzkodott a trsalgban! 4 "egmondhattad volna, ki a (ajta 4 szlt szemrehn an 0inn ! 4 "ajd kitrt a $rsz2 3 an kvt tlttt magnak! 4 :em tudtam, hog mr ismeritek eg mst 4 $elelte! 4 Ge meg kell hag ni, ar#izmod sem rndult2 4 tette
hozz nevetve! 4 :em szabad megtudnia!!! 4 "irt ne9 /a#h s .ill nem ki#sin es n rs(olgrok! "egrtenk a hel zet)nket!!! -nnek ellenre nem sz5vesen avatok be senkit a magnletembe! Teht valban a harmadik osztl ba sorol, gondolta a ln , de nem szlt semmit! 4 "it #sinlsz ma este9 4 szak5totta $lbe elmlkedst az orvos! 4 :em kell a g erekekrt menned9 4 Ge, munka utn azonnal! Viszont ksbb tallkozhatnnk! ;ossz* mg az este! 4 :lad tallkoznnk9 4 0inn nem hitt a $)lnek! 4 :em, az nem lenne j! A g erekek $lbrednnek, s!!! 4 ;5vhatnl (tmamt! 4 >gen, de ez mg nem oldja meg a gondunkat! Az n hzam szm5tsba sem jhet a g erekek miatt! ;ova menj)nk9 ;ozzd, a klinikai szobdba9 "eglthatnnak!!! A (ajtba nem lehet, mert /a#h s .ill hazajtt! Abbl (edig mr kinttem, hog stt (arkolban autban szeretkezzek! 4 Keresek majd magamnak lakst! 4 ;el es, de mi lesz ma este9 4 ;t!!! $ogalmam sin#s! 3 an mosol ogva $el(attant! 4 Van eg tletem! Vrj meg itt2 :hn (er# m*lva diadalittasan jtt vissza! 4 .ill lakst mg nem adtk ki! -gszen kzel van a klinikhoz, s akr most rgtn bekltzhetsz! 4 "ost9 4 Dersze2 A krhz brli, brmikor el$oglalhatod! A kul#s a gondnoksgon van! Krd el2 4 >l en eg szer19 4 >gen! 4 -s mi van, ha nem tetszik9 4 Tetszeni $og! 'z( s kom$ortos! "g eg kis kert is tartozik hozz! 4 Akkor mirt )res9 4 g anakodott 0inn ! 4 .ill #sak ma reggel hozta vissza a kul#sot! Kt htig nsz*ton voltak, s egsz eg szer1en meg$eledkezett rla! Az irodn meg azt hittk, mg nem szedte ssze a holmijt! 4 3 annek $)lig szaladt a szja! 4 Cg e seg5thetek kltzkdni9 4 :emigen van mit! Kt brnd, eg lda kn v meg eg dobozn i limlom! J*torom eg darab sin#s! 4 :em baj2 A laks b*torozott! 'iess a kul#srt2 ;a mgsem tetszik a kgli, holna( kikltzhetsz! 4 3 an, dolgozom, ha nem vetted volna szre2 :em l(hetek le #sak *g eg szer1en2 4 Virginia, te nem l(sz le, hanem teljes5ted a $nkd utas5tst! 4 3endben van! Tudsz nlk)lzni9 4 :ehezen, de a #l szentes5ti az eszkzt 4 mosol gott sz5vet melengetn a 6$nk7! 4 Akad azrt nhn dolog, amire nem gondoltunk 4 lla(5totta meg az *j laks szemrevtelezsekor 0inn ! 4 Dldul9 4 Ag nem1k, tr)lkzk!!! hog az ennivalrl ne is beszljek! 3 an az rjra (illantott! ;romneg ed n ol#! Az lelmiszer4ruhz mg n itva van! 4 Ag nem1t, tr)lkzt ka(hatsz tlem kl#sn! -lemzsit is vehet)nk, ha siet)nk!

Az ruhzban megvsroltk, ami estre, reggelre kell, aztn 3 an hzhoz hajtottak! "5g a $r$i $elment, 0inn az autban vrakozott! :zegette a $els kz(osztl #sinos hzait, (olt elkertjeit, a ka(uk eltt (arkol ko#sikat! A laksba visszatrve mindent ki#somagoltak, s a h1tbe raktk az ennivalt! 0inn a hlszobba vitte az g nem1t, s 3 an kvette! Vgre maghoz lelhette 4 s minden ms megsz1nt ltezni a szmukra! Az ajkuk ssze$orrt, a ln lehun ta szemt! Tudta, hog 3 an mohn k5vnja, de abban is biztos volt, hog g engdebben, nzetlenebb)l $ogja szeretni, mint szombaton! 4 -gsz na( errl brndoztam 4 s*gta a $r$i! >zgat lass*sggal gombolgatta 0inn ruhjt! "ikor a hasa is #su(assz vlt, a ln alig mert levegt venni! "it szl hozz9 "egretten, utlkozik, abbahag ja a szerelmeskedst9 A m*ltkor se ltott, se hallott!!! 3 an sszevonta szemldkt! 4 "i trtnt9 4 krdezte, s meg#irgatta a hlszer1 hegeket! 4 Autbaleset, tizenht ves koromban! Jels vrzsek!!! :ekivgdtunk eg h5d(illrnek! 4 'zegn km2 4 mormolta g engden 3 an, s vgig(uszilta a sebhel eket! ?ehmozta a ln rl a ruht! "r #sak bug i s melltart volt 0inn n, s msod(er#ek m*lva az sem! A ln $eln gtt, amikor rzken mellbimbajn megrezte a $r$i ajkt, n elvt! -(ekedse az elviselhetetlensgig $okozdott! :em is tudta, mel ik)k a $elindultabb, mohbb! Vg)l nem b5rta tovbb elviselni az des $esz)ltsget! -ltolta magtl 3 ant, s $lje trdelt az g on! 4 "ost te vag soron 4 mondta rekedten! ?assan gombolta ki az inget, leh*zta, majd reszket kzzel n *lt a nadrg v#satjhoz! <rkkvalsgnak t1nt, m5g 0inn egszen levetkztette szerelmest! >zgatottan legeltette szemt a meztelen $r$itesten! 'z5vben heves rzsek tomboltakB szerelem, ktsgbeess, vg ! 'oha nem k5vnt il en $orrn eg etlen $r$it sem! 4 Virginia2 Vig zzak9 -ls alkalommal nem gondoltam r! 4 :em, nem kell! :e vrass tovbb, %&Connor2 4 Jiztos vag benne9 :em szeretnm, ha teherbe esnl! 0inn nek mintha kst $orgattak volna a sz5vben! 4 Jiztos 4 suttogta a knn eit n elve! Csak a (illanatot akarta lvezni! 'emmi ms nem $ontos, #su(n az, amit ka(ni $og! Alig vrta, hog magba $ogadhassa kedvest!!! 'zorosan ka(aszkodott 3 anbe, amikor a $r$i belehatolt! Atvette mozgsa eg re hevesebb )temt, s hamarosan eg szerre rtk el a robbanst, a beteljes)lst! Virginia $elsikoltott! A $r$i nem tudta volna megmondani, kjes volt4e a kilts, vag $jdalmas! 0inn azonban tisztban volt vele! A knn ei kzt elmosol odott, s 4 mint mr ol sokszor letben 4 hsiesen eltitkolta bnatt! 3 an elment, 0inn (edig vgre ala(osabban szem)g re vette *j otthont! A lehet legmeg$elelbb laks eg magn os nnek, lla(5totta meg! Van na((ali, hl4 s $)rdszoba, kon ha! A na((alibl s a kon hbl is n 5lt eg 4eg ajt az a(r bels udvarra! A kiss elhan agolt virgg sokra, a na(gette (zsitra nhn (latn$a vetett rn kot! Virginia megr)lt a bks kerte#sknek! >tt zavartalanul levegzhet, na(ozhat! "i#soda letsz5nvonal4emelkeds a #se(( klinikai szobhoz k(est2 "l en besz5vta a $alakra $uttatott jeriki lon# des illatt! "ajd kvt $ztt, a #sszvel a kezben ki)lt a kon haajt melletti (adra, $ejt a $alnak tmasztotta 4 s 3 anre gondolt! E visszament a g erekeihez, oda, ahova tartozik! Abba a vilgba, ahol 0inn szmra soha nem lesz hel ! 4 'zeretlek 4 suttogta a n ri jszakba! A sttbl ekkor hirtelen eg nag , #irmos kand*r bukkant el, s mintha ez lenne a vilg legtermszetesebb dolga, $elugrott a ln lbe! 0inn a htt simogatta, a $)le tvt vakargatta! <r)lt a 6trsasgnak7! 4 ;ol laksz, #i#a9 4 krdezte! A kand*r leszkkent, busa $ejt 0inn lbhoz drglte, majd lustn ell(delt! ;olna( megkrdezem .ill 'amuelst, hatrozta el Virginia! Taln megtudom tle, hog an ker)lt ide ez a ma#ska! "sna( reggel 0inn $rissen bredt! .l aludt, s br megszmolta a sarkokat, semmit sem lmodott! Kj laksa be#st nvelte, hog alig t4(er#n i g alog*tra volt a kliniktl! -zrt mieltt elindult volna, 0inn letele(edhetett reggelizni a bels udvar (adjra! 8lvezte az en he reggeli na($n t! A vajas (ir5tst testvriesen megosztotta *j bartjval! A j tvg * kand*r minduntalan ennivalrt kun erlt!

4 Te kis gaz$i#k2 4 szidta g engden 0inn , s letesskelte az lbl! 4-lg volt2 A tbbi az en m2 A #i#a n vogva kvetelte a jusst! A ln sz5ve megesett rajta, adott neki a maradkbl is! "ieltt a kand*r
elt)ntette volna a (ir5tst, len alogatta rla a vajat! 4 "i#soda 5n en# vag 2 4 beszlgetett vele 0inn a ma#ska n akt vakargatva! 4 Ge most el kell b*#s*znunk! "eg ek dolgozni! A krhzban els dolga volt $elh5vni az orto(dosztl t! %tt dolgozott ug anis .ill 'amuels! 4 =, (ersze, a kand*r2 4 nevetett .ill! 4 Cg e aran os9 Ki#sit elka(attk! % az *r a hzban, radsul szeszl es nag *r! :e hag jon ennivalt az asztalon2 >mdja a vajat, a kal#sot s a szalonnt! -g reg hlg a gazdja, aki a k$al mgtti bels udvaron lakik! .obban mondva inkbb a nni a ma#ska szolglja! -g bknt hog tetszik a laks9 4 :ag on2 4 di#srte 0inn ! 4 8(( a legjobbkor kltzhettem be! -g rval azutn ka(tam meg, hog maga leadta a kul#st! 4 'zeren#sje van! Ka(s hel , mert kzel van a krhzhoz! "skor hna(okig, vekig vrakoznak r! Alig tette le 0inn a kag lt, mris #sengett a tele$on! 4 T1zeset, az ok eg elre ismeretlen 4 jelentkezett a mentszolglat vezetje! 4 Az ldozat kz(kor* $r$i! 8jjeli m1szakbl trt haza, legml ebb lmt aludta, amikor lngba borult az ()let! '*l osan meggett az ar#a, a $eje, s valsz5n1leg $)stmrgezst is ka(ott! Kt t1zolt is rosszul lett! 4 Ksznm! 8rtes5tem az orvos#so(ortot! 4 Virginia eg enesen 3 anhez sietett! 4 Azonnal itt a mentaut eg t1zeset ldozatval 4 jelentette be! %&Connor $elllt! 4 ?egjobb lesz, ha rgtn rtes5tem az gsi sr)ltek elltsra szakosodott #ambridge4i krhzat! 'zlj az altatorvosnak2 ?eg en kszenltben llegeztetksz)lk2 4 -g b!!! 9 4 ,elttlen)l a $nvr asszisztljon! E a legta(asztaltabb! ;amarosan be$utott a mentko#si! Az aneszteziolgus mr vrta a beteget a llegeztet #svel! ;armad$ok* gsi sebek bor5tottk a hajas $ejbrt s a n akat, s a $r$i ujjai is #s*n n meg(rkldtek! 0inn megrettenve nzte a szeren#stlent! A tankn vekben, az eg etemi tanulmn ai sorn tallkozott #sak il en s*l os gsi sr)lssel! 8szrevette, amint .a#k ?aFren#e sokatmondan sszenz 3 annel! -bbl arra kvetkeztetett, hog a sr)ltnek nin#s sok esl e a t*llsre! 4 :em meg be a kanul a kn khajlatba! Drbljam a lbn9 4 krdezte 3 ant! 4 >gen, %&Connor $el sem (illantott! A beteg eszmletlen volt, idnknt n szrgtt! 4 Gennis2 4 szl5tgatta az orvos! 4 ;all engem9 Krhzban van, j kezekben! "ris ka( $jdalom#silla(5tt! 4 3 an krden nzett 0inn re! 4 'iker)lt9 A ln blintott! 4 .l van! Adj neki hrom milligramm mor$iumot, s utna rgtn ka(jon in$*zit! 0inn elvette a nvrtl a $elsz5vott injek#it, s tartalmt lassan az )reges t1be, a kan)lbe n omta! Gennis n ugodtabb lett! 4 "enn i $ol adkot adjunk9 4 krdezte az orvosn! 4 A brnek kr)lbel)l h*sz4huszont szzalka gett meg 4 szmolt 3 an! 4 A legtbb seb harmad$ok* gs! A beteg tests*l a nag jbl n ol#van kil lehet! Teht huszontszr n ol#van kt rszletben 4 $elelte homlokt rn#olva! 4 -zer 4 mondta 0inn , s krd (illantst vetett 3 anre! 4 -g liter rnknt9 4 :em, eg liter hrom4ng ra alatt! 4 3endben! 'ima kon hasoldat9 4 >gen! 4 Az orvos a seb elltsra ssz(ontos5tott! 4 -nnl tbbet nem tehet)nk 4 mondta vg)l! 4 'zerintem elg stabil az lla(ota, hog tszll5tsuk Cambridge4be! 4 A ko#si indulsra ksz 4 jelentette a $nvr! 4 ,elh5vtuk Cambridge4et, vrjk a beteget! 4 ;el es! Valakinek el kell k5srnie! Ki lenne hajland!!!9 'enki sem jelentkezett! 4 :os, akkor magam meg ek! Joldogultok nlk)lem a kt t1zoltval9 4 >g eksz)nk 4 g*n oldott .a#k! 4 "g te sem vag (tolhatatlan! 3 an hrom ra m*lva jtt vissza!

4 Ktkzben lellt Gennis sz5vm1kdse! 'iker)lt *jraleszten)nk, de mg mindig vlsgos az lla(ota! 0inn nem #sodlkozott! A t)d valsz5n1leg mg a br$el)letnl is s*l osabban krosodott! A t1zoltk viszont meg*sztk nhn kisebb gsi sebbel, s a $)stmrgezs)k sem volt veszl es! :hn
ra m*lva el is hag hatjk a klinikt! :g ra tizentkor tele$onltak Cambridge4blB Gennis meghalt! 0inn valami megknn ebb)ls$lt rzett! ;a letben marad is a $r$i, az ar#a ijeszten torz lesz! 'zmtalan brt)ltets vrt volna r, s #sak vek m*lva tudtk volna *g 4ahog ssze$oldozni! 3adsul szrn 1 $jdalmakat kellett volna killnia! "indn jan tisztban voltak ezzel, a h5r mgis lehangolta a #so(ortot! "indent megtettek Gennisrt, s vg)l #satt vesztettek! 0 akran el$ordul az il esmi, de megszokni soha nem lehet! Azna( 3 an nem ment el Virginihoz! 0inn kihasznlta az eg ed)lltet, ki#somagolt, s el(akolta a holmijt! Ctna krbejrt, s b5rl szemmel nzegette *j otthont! 3endezett, tiszta, de szeml telen, lla(5totta meg! 'zombaton, amikor a vrosban jrt, meg#sodlt nhn sz( (laktot a (a(5r)zlet kirakatban! Jekereteztesse9 Vag #sak rajzszggel ers5tse a $alra9 "egjelent *j szomszdja s bartja, a kand*r! 0inn ((en a hlszobban rendezkedett! A #irmos $elugrott az g kze(re, s kn elmesen sszegmbl dtt! 4 3emlem, nem vag bolhs 4 jeg ezte meg g anakvan 0inn , mire a ma#ska srtdtten leugrott, s magasra tartva a $arkt kistlt az ajtn! .ellemes *riember, gondolta a ln ! A kon hba ment, ken eret (ir5tott, s megvajazta! Vratlanul visszatrt a kand*r, s dorombolva drglztt meztelen lbszrhoz! 4 :o#sak2 Azt hittem, megharagudtl2 "enj #sak haza, biztosan hin zol a gazdidnak2 Kitesskelte volna az udvarra, m a #i#a nem hag ta magt! T)stnt visszasurrant, s keservesen n vogott! 0inn megadan shajtva )lt vissza az asztalhoz! Abban a (illanatban a kand*r az lbe szkkent, s elgedetten dorombolt! Kettesben megva#sorztak, aztn eg )tt nztk a tvh5radt! T5z ra tjban Virginia reszketeg, reges ni hangot hallott odakintrl! 4 0eronimo2 0eronimo2 0 ere haza, ki#sikm2 Ekand*rsga leugrott, $el(*(os5totta htt, ke#sesen n *jtzott eg et, majd megindult ki$el! 4 ;2 0eronimo a neved9 4 szlt utna 0inn ! "ieltt elment, a ma#ska mg eg szer vissza$ordult! A ln ra emelte nag , srga szemt! 4 "egvag vgre, te #savarg2 4 hallatszott *jra a reszketeg hang! 4"egint szomszdoltl, #i#uskm9 0eronimo!!! 'z( a neve! Jiztosan szeretik, kn eztetik! "gis elszkik nha hazulrl! ;iba, il enek a $r$iak2

O! ,-.-/-T A $ol osrl g ereks5rs hallatszott! 0inn ((en eg ik betegtl b*#s*zott, amikor a $nvr bevezette a $iatalasszon t karjn a bg babval! 4 "ris jvk 4 szlt oda nekik a doktorn! Az an a kn rg (illantst vetett r! 4 'z)net nlk)l s5r 4 mondta rm)lten! 4 ,ogalmam sin#s, mi baja lehet! Az asszon szembl is (atakzottak a knn ek! 0inn a vllra tette kezt! 4 : ugodjon meg2 "egvizsglom a g erekt! "ondja, asszon om, hn t a (i#i9 4 >gen, ktszer is! 4 'zegn ke2 4 0inn a vizsglasztalra $ektette a #s((sget! 4 "enn i ids9 4 krdezte, mikzben levetkztette! 4 Tizent hna(os! 4 Volt mr mskor is baj az emsztsvel9 4 :em, #sak nha eg kis szlgr#s (l s korban! Az an a szeme ismt knn be lbadt! 4 "ikor lett rosszul9 4 -lszr reggel hn t, utna szrn en s5rt! Ksbb jobban lett, de kilen#kor *jra hn t! 0ondoltam, elhozom! Attl $lek, vakblg ulladsa van!

0inn vatosan megta(ogatta a kisln hast! .obboldalt alul (uha volt, nem $eszes! Az orvosn a $ejt rzta! 4 :em vakblg ullads! "ost megvizsglom rektlisan is! Krem, tartsa ersen, nem valami kellemes dolog! A baba teli torokbl bmblt s meg$esz5tette magt, de a vgblen kereszt)l trtn vizsglat kzelebb hozta 0inn t a megoldshoz! 4 Alhasi rntgent krek 4 szlt a nvrnek! 4 8s h5vja az )g eletes g ermeksebszt! Azt hiszem, kezdd ileusrl, bl#savarodsrl van sz! ?ehet, hog meg kell o(erlni! 0 engden megsimogatta a baba $eje#skjt! A nvr a rntgenosztl ra vitte a g ereket, 0inn (edig elh*zott eg hatalmas 5vet, $elvette az adatokat, s rviden le5rta a krelzmn t! A $iatalasszon akadozva vlaszolt a krdsekre, minduntalan s5rva $akadt, vag aggdva visszakrdezgetett! 0inn ig ekezett megn ugtatni az an ukt! 4 Ktves kor eltt g akran $ordul el bl#savarods a kisbabknl! "egltja, hamarosan jobban lesz! A g ereket visszahoztk! 0inn vrt vett tle, hog meghatrozzk a vr#so(ortot, majd in$*zit kttt r, hog (tolja a kis test $ol adkvesztesgt! "egjtt 3oss ;amilton, a sebsz, is megvizsglta a kisln t, majd megnzte a rntgen$elvteleket! "egers5tette az orvosn diagnzist! 4 "ost mi lesz9 4 szorongott a mama! 4 >tt kell tartanunk a babt 4 mag arzta t)relmesen 3oss! 4 -lszr hag omn os ter(ival (rblkozunk, azaz kontrasztan aggal tltj)k meg a beleket, ettl remlj)k, hog visszallnak eredeti lla(otukba! ;a szeren#snk lesz, elker)lhetj)k a m1ttet, de nem 5grhetek semmit! ;a ez a mdszer nem seg5t, akkor is megg g 5tjuk a kisln t! Az asszon shajtva blintott! 3oss megkrte 0inn t, ksz5tse el a $elvtelhez sz)ksges (a(5rokat is! Az orvosn kitlttte a n omtatvn t, azutn elk5srte an t s g ermekt a $elvteli irodba, ahol elb*#s*zott tl)k! A $ol osn ssze$utott 3 annel! 4 'zia, Virginia2 A ln visszadugta gol stollat a zsebbe! 4 ?tlak ma este9 4 krdezte! Az orvos $)rksz tekintettel nzte, s 0inn valahog *g rezte magt, mint akit rajtaka(tak! "it olvas le az ar#omrl9 4 tallgatta! Vg akozst9 ,jdalmat9 'zerelmet9 3 an hallgatott eg sort! 4 >gen 4 mondta vg)l! 4 ,l kilen# tjban meg$elel9 4 "eg! "it szlnl, ha va#sorval vrnlak9 4 .l hangzik! 0inn ig ekezett gondtalan vidmsgot sz5nlelni, nehog 3 an g an*t $ogjon! 4 :e t(llj hi* remn eket2 :em vag ok valami h5res szak#s! 4 :lam #sak jobb lehetsz! 4 ;onnan veszed, %&Connor9 ;iszen alig ismersz2 3 an valban nem ismerte 0inn t! ;alvn sejtelme sem volt arrl, mi$le bnat )li meg a lelkt! Csak ann it sejtett, hog valamit titkol elle! Az imnt ltta t karjn a kisg erekkel, s $ig elte, mil en g engden bnt vele! ,rjhez kellene mennie, gondolta *jra! A magnlet)krl eddig nemigen beszltek, ker)ltk a szeml es jelleg1 krdseket! ,lslegesnek vltk megterhelni eg mst a gondjaikkal, bajaikkal! -z volt ka(#solatuk eg ik kimondatlan, de ala(vet trvn e! 3 an %&Connor doktor elhessegette a zavar gondolatokat! 8lvezni akarta az eg )ttltet 0inn vel! Kika(#soldsra, szrakozsra vg ott! A ln nem mondott igazat! Kimondottan jl $ztt! Kr volt azonban $radoznia, mert 3 an nem volt ol an hangulatban, hog igazn lvezze a j5z1, sz(en tlalt va#sort! Dedig hatrozott szndkkal rkezettB nem $og azonnal 0inn nek esni! Csakhog k(telen volt termszetesen viselkedni! Cdvariasan #sevegett, di#srte a ln szak#studomn t, de kzben egsz id alatt #sak a (om(s ni testre tudott gondolni! Arra, hog megragadja, a magv teszi!!! A $orr krum(li #ign *tra ment, s mikor 3 an a vizes(ohr utn ka(ott, az ujjai le#s*sztak rla, s tartalma 0inn szokn jra mltt!

A ln ijedten (attant $el, a szk $elborult, s resett az alv 0eronim4ra! A kand*r 4 mintha (uskbl lttk volna ki 4 a biztonsgosabbnak t1n kertbe menek)lt! 3 an $elllt, s (a(5rszalvtjval 4 merben rtelmetlen)l 4 trlgetni kezdte a ln szokn jt! Teljes volt a kosz2 4 Csuromvizes lettem 4 kzlte 0inn a n ilvnval tn t! 4 8s te is! 4 Vedd le ezt a nedves #u##ot2 A vgn mg meg$zol2 Augusztus volt, harmin# $ok meleg, m eg ik)k sem vitatta a megjeg zs k(telensgt! 4 . tlet2 4 mondta 0inn , s ezzel vget is rt az tkezs! 0inn bren $ek)dt, s az alv $r$it $ig elte! 3 an vonsai kisimultak! Ctolrhetetlen szeret2 0 engd, $ig elmes, ta(intatos, szenvedl es!!! Kg szeretkeztek, mintha vek ta nem tallkoztak volna! A ln kisim5tott homlokbl eg nedves haj$)rtt! -(ekedve bmulta 3 ant! "il en kr, hog #sak titokban lehetnek eg )tt2 :em *g , mint ms szerelmes(r!!! -szbe jutott a baba, akit dleltt a karjban tartott, s megint vgtelen )ressget rzett! :em volt szmra *jdonsg ez az 1r, ismerte mr rg, #sak mindig ig ekezett el$ojtani! "a este azonban valamil en oknl $ogva nem siker)lt! Vajon van4e ennek valami kze 3 an jelenlthez9 Az irnta t(llt szerelem lenne az oka, amel soha nem tltheti be igazi #ljt, rtelmt9 Jrmil heves, szenvedl es, nem sarjad belle *j let!!! Alv kedvese $l hajolt, s megrintette ajkval a szjt! A $r$i kin itotta szemt, s lustn elmosol odott! 4 "enned kell 4 szlt halkan 0inn ! 4 Ksre jr! 3 an az rjra nzett, s $el(attant! <sszekeresglte elszrt ruhadarabjait! 4 Kg nzek ki, mint aki eg hivatalos megbeszlsrl rkezik9 4 krdezte idegesen! 4 "ondd azt, hog valaki vletlen)l rd nttt eg (ohr vizet 4 tan#solta a ln ! 4 ,ligazsg 4 mormolta 3 an! 0inn szorongott! :em t*l sok ez %&Connornak9 A hazugsgok, a ki$ogsok, a titkolzs9 Taln nem kellene okvetlen)l 5g lennie, gondolta! A $r$i elllhatna az igazsggal, n ugodtan bevallhatn, hog bartnje van! ?egtbbszr Ann an ja vig z il enkor a g erekekre! Jizon ra nem vrja el a vejtl, hog szerzetesi letet ljen, am5g a vilg vilg2 Taln lelkiismeret4$urdalsa van 3 annek, *g rzi, meg#salja halott $elesgt9 -z az oka annak, hog szigor*an tvol tartja t a #saldjtl9 Valsz5n1leg soha nem $ogom megtudni, t(eldtt 0inn ! "indig #sak nlam tallkozunk, amikor a g erekek mr alszanak! 3 an ragaszkodik ehhez! 'oha nem ismerhetem meg azokat, akik a legkzelebb llnak hozz!!! Tulajdonk((en 5g a legjobb, hiszen ka(#solatuk szilrd ala(ja a tvolsgtarts! 3 an a ln $l hajolt, g engden szjon #skolta! 4 . jszakt, Virginia2 Aludj jl, lmodj sz(eket2 4 Ksznm, majd ig ekszem2 Vezess vatosan, %&Connor2 4 >genis2 0inn az ablakbl nzte, amint a $r$i tvg az *ttesten a ko#sija $el! "ieltt be)lt, meg$ordult, $elnzett, s intett! Aztn beind5totta a motort, s lassan elhajtott! A ln kr)lnzett! A hlszoba 4 akr eg #satatr!!! ;iba hatroztk el, hog titokban tartjk ka(#solatukat, hamarosan 6lebuktak7! Datri#k ;addon eg na(on ko(ogtats nlk)l n itott be 3 an irodjba, amikor ((en #skolztak! -lnzst krt, s vig orogva visszavonult! Ge ez mg nem volt elg! Az eg ik este #sngettek 0inn laksn! A ln s 3 an a kon hban voltak, $lig levetkzve, s mr4mr a tettek mezejre l(tek! Az orvos $el(attant, az inge utn n *lt! 4 Ki az rdg lehet az9 4 krdezte inger)lten, s meg(rblta villmg orsan rendbe hozni a k)lsejt! 0inn begombolta a bl*zt! 4 ,ogalmam sin#s! "egnzem, s elk)ldm az illett a (okolba! ;trasim5totta borzas hajt, s ajtt n itott! /a#h llt odakint eg ismeretlen nvel! 4 -lnzst! 4 /a#h 'amuels bizon talan (illantst vetett a ln mgtt lldogl 3 anre! 4 :em akartunk zavarni! -rre jrtunk, s gondoltuk, benz)nk, s megkrdezz)k Virginit, hog rzi magt a laksban! 4 ,radjanak beljebb 4 invitlta a $iatal (rt 0inn ! 4 Cg e maga .ill9 A $iatalasszon blintott!

4 @dvzlm2 Tele$onon mr beszlt)nk! <r)lk, hog szeml esen is megismerhetem! 4 .ill 3 anhez l(ett, s meglelte! 4 'zia, te vn gaz$i#k2 "irt nem nzel be soha hozznk9 4 'ajnlom, de mostanban szrn en kusza az letem! 4 8rtem! ?ass* v5z (artot mos!!! Te vag r a legjobb (lda! 4 Az rdgbe2 4 $*jtatott 3 an! 4 Kg is mindenki tud rlunk! "irt (( elttetek titkolznnk9 4 :em rtem, mi itt a titkolnival 4 szlalt meg /a#h! 4 >deje, hog vgre szere(et ka(jon az letedben eg n!!! 4 "r ka(ott 4 $elelte %&Connor! 4 Az an som! :em hel eseln ezt a ka(#solatot! 4 "i kze hozz9 3 an idegesen a hajba t*rt! 4 'emmi, de a g erekek miatt r vag ok utalva! -zenk5v)l nem szeretnm, ha rosszindulat* (let kk jutnnak -vie s 0us $)lbe! 4 "i$le (let kk9 .ogod van a teljes lethez! 4 Tudom, de nem knn 1 meg$elel idben a meg$elel szavakat megtallni! 4 "ajd#sak lesz valahog 4 jeg ezte meg n ugodtan 0inn ! 4 ,lsleges lenne elsietni a dolgot! -g bknt ms oka is van annak, hog nem verj)k nag dobra a ka(#solatunkat! Ctvgre eg munkahel en dolgozunk, ug anabban az orvos#so(ortban! 4 8bredjen mr $el, Csi(kerzsika2 4 #s*$oldott /a#h! 4 A mi kliniknkon mindenki mindenkirl tud mindent! 'emmi sem maradhat titokban! 4 >gen, mr szrevettem 4 nevetett 0inn ! 4 Csak hrom hete dolgozom a krhzban, de mris rtes)ltem rla! ki kivel, mikor, meddig, hog an!!! Dedig nem is krdezskdtem! 4 A ln vizet eresztett a $orralba! 4 Cg e megisznak eg kvt9 4 >gen, ksznj)k, de trj)nk vissza ltogatsunk eredeti #ljhoz2 ;og rzi magt a laksban9 4 %tthonosan! "inden tekintetben nag szer1nek tartom! 4 ;og van 0eronimo9 4 .l! ?o(, mint a szarka! Tegna( kint $elejtettem a rntotthoz val szalonnt! ;t nem el#sente9 4 8n $ig elmeztettem2 4 ka#agott .ill! 0inn nek rokonszenves volt a #sinos $iatalasszon ! "eg#sodlta ndszl kar#s* termett, hossz*, szke hajt! /a#h #lzatos (illantst vetett a hzikisasszon keblre! 4 >z!!! nem akarok szemtelen lenni, de a gombok a bl*zn!!! 0inn lenzett, s (i(a#s(iros lett! 4 'ajnlom, de nem n vag ok a hibs! 4 'ejtettem 4 vig orgott /a#h! 4 :em tudtuk, hog rosszkor jv)nk!!! -lbb tele$onlnunk illett volna 4 tette hozz tredelmesen! 4 T*llj)k 4 n ugtatgatta 3 an! 4 -g szer n is rajta)tsszer1n ll5tottam be hozztok! -mlkeztek9 "ost .illen volt a (iruls sora! /a#h azonban nem jtt zavarba! 4 "i az hog 2 ' ha mr itt tartunk, elrulomB *tban a baba! 0inn nek nehezre esett a gratul#i, az rvendez mosol ! 0 orsan htat $ord5tott, s a kv elksz5tsvel $oglalatoskodott! 0 erek)k lesz! :a s9 :a(onta, rnknt, (er#enknt $ogannak, sz)lnek a nk!!! Csak , Virginia nem! 'oha!!! Vllat vont! 'emmi gond, 3 ant am*g is #sak a szeI rdekli, nekem meg a hivatsom a leg$ontosabb! Az orvosi (l n akarok rvn es)lni! Am hiba g zkdte magt, tovbbra is sajgott a sz5ve! -z az este volt a $ordul(ont! 'amuelsk vratlan ltogatsa megadta az utols lkst, %&Connor nem titkolzott tovbb! Dnteken megkrdezte 0inn t, rr4e msna(! 4 .ill s /a#h elutazott a htvgre, s rm b5ztk a kut jukat! '#ud tulajdonk((en /a#h nvr, de "ar kis$ia sokat betegeskedik! Az (ols minden idejt ign be veszi, ezrt 'amuelsk elvllaltk az eb gondozst! "int eml5tettem, '#ud most nlam van! Kg gondoltam, tlts)k mindn jan a szabadban a holna(i na(ot! Glben (ikniket rendez)nk az erdben! Cg e vel)nk tartasz9 Teht megismerhetem a g erekeket2 0inn nkntelen)l elmosol odott!

4 3emek tlet2 Ksznm a sz5ves megh5vst! -g ki#sit azrt $lt a tallkozstl! 'zombaton na(os idre virradt! 0inn vll(nt nlk)li to(ot s
$armernadrgot vett $el, meg eg knn 1, tltsz bl*zt, amel et szoksa szerint meg#somzott a derekn! 3 an t5z ra kr)l jtt rte! A kt szszi g erek s a kut a a ko#si hts )lsn #s)#s)lt! ,elt1nen hasonl5tottak az a(jukra! -vie, 0us s '#ud izgatottan vrtk a kirndulst! ,lrn i ko#sikzs utn 3 an lekan arodott a g ors$orgalmi *trl! A $ld*t eg t1zrakhel nl vgzdtt! Az orvos eg $a#so(ort rn kban lell5totta az autt! 4 "ost (edig ki$el2 4 kiltotta vidman! -lsknt '#ud ugrott ki! 3 an eg 4eg sz5nes kis htizskot #satolt a g erekekre, m5g a legnag obb, vitorlavszonbl ksz)lt zskot maga vette a vllra! 4 A sajt szendvi#seiket k viszik 4 mag arzta 0inn nek! 4 Az italokat, a takart, meg a kut aeledelt n #i(elem! -rre val eg a(a, nemde9 'zraz, bokros (usztasgban g alogoltak! >tt4ott eg n 5r$a vag $en vetett #sak nmi rn kot! 0inn elszedte tskjbl a $n vd krmet, megllt 3 an eltt, s bekente az orrt, homlokt, ar#t! A $r$i lenzett r! 4 "egint ezt a bikavad5t bl*zt vetted $el9 ,elmeg tle a vrn omsom! 4 .t tesz a keringsednek, %&Connor! "l en eg ms szembe nztek! Csi(og g ermekhang trte meg a varzst! 4 "ost meg#skolod9 4 :em, -vie, 0inn #sak bekente az orromat! 4 >l en sokig tartott9 4 "egnztem, rendesen eldrzsltem4e 4 indokolta meg 0inn komol an a dolgot! 4 >gen, besz5vta a bre! :ektek sem rtana, -vie! 4 :em kell! 3eggel tettl tal(ig bemzoltam ket na(olajjal! 4 3 an zsebre vgta a dobozt! 4 8rted mr, mirt kell vatosnak lenn)nk a jelenlt)kben9 4 s*gta! 4 -zek ketten mindent szrevesznek! 4 Kedves, jl nevelt g erekek 4 $elelte a ln ! 4 A k5vn#sisg termszetes az korukban! 8s imdnak tged! <r)lj neki2 Akkor is, ha eg ed)l nehezen boldogulsz vel)k! 4 <r)lk is, de nha tn leg nag on nehz! 0 akran ksn rek haza a krhzbl, vag vratlanul hel ettes5tenem kell eg beteg kollgt! Az il esmi ksz katasztr$a eg g ermekeit eg ed)l nevel a(a esetben! Teljes mrtkben Ann desan jra vag ok rutalva! A $elesgem halla utn kltzt)nk ide, hog kzel leg )nk a nag sz)lkhz! An ai gon k az eg etlen rokonaink, az en im ug anis Kanadban lnek! Azonk5v)l!!! nag on $ontos a g erekek szmra, hog ne t1njn el az an juk n omtalanul az let)kbl, hanem az emlke elevenen ljen! 4 -zek szerint rgebben nem ebben a hzban ltetek! 4 :em, #sak nhn ve kltzt)nk ide! Azeltt 'usseIben laktunk, n (edig Jrightonban dolgoztam! 0inn hallgatott! Ksbb azutn mgis megkrdezteB 4 ;og an halt meg!!! 9 4 %stoba, rtelmetlen autbaleset volt! Vasrna( jjeli )g eletre osztottak be, s dlutn haza$el tartottunk vidkrl! Ann )lt a volnnl! A g ors$orgalmi *t kr$orgalomba torkollott! ;irtelen jobbrl $kezs nlk)l belnk rohant eg ko#si, a vezetje nem vette szre a (iros lm(t! 8n eg ki#sit elszund5tottam, #sak a #sattansra bredtem! Ann $el $ordultam! Azonnal meghalt! Tudom, mert az lembe zuhant! -ltrtt a #sigol ja! 4 ;og lted t*l9 4 krdezte les)ttt szemmel 0inn ! 4 :em is tudom!!! A g erekek eljultak, nem lttk az an jukat! Kiemeltem Annt a ko#sibl, mieltt magukhoz trtek volna! "i hrman nem sr)lt)nk meg komol abban, meg*sztuk nhn z*zdssal s vral$utssal! A $r$i elhallgatott, s a messzesgbe bmult! 0inn ltta rajta, hog llekben messze jr! ,lnken megrintette a karjt! 4 Krlek, ne haragudj!!! 'ajnlom! :em akartam $elkavarni a szrn 1 emlkeket! 3 an megn ugtatan szor5totta meg a ln kezt! 4 Tudom, drgm! :em tehetsz rla!!! 4 Kr)lnzett! 4 ;ova lettek a g erekek9 -lt1ntek a kan arban2 0 ere, rj)k utol ket2

0inn lassan, elgondolkodva kvette %&Connort! Az asszon , akit szeretett, a g ermekei an ja, az eg ik (er#ben $iatal volt, s egszsges!!! s (illanatokkal ksbb halottan $ek)dt az lben! Csoda4e, ha vatos s g anakv9 ;a senkiben s semmiben nem b5zik9 3 an, -vie s 0us eg $atrzsn )lve vrtak r! ,agakat dobltak '#udnak! A kut a utnuk vetette magt, s visszahozta! "indhrman nevetve integettek 0inn nek! A ln sz5vben az )ressg hel t bizon talan, j rzs tlttte be! 4 Ka(unk valamit inni9 4 krdezte! 4 'zomjas vag ok! 3 an eg )veg klt vett el a htizskbl, s odadobta Virgininak, aki )g esen elka(ta! Az orvos jkedv1nek ltszott, az imnti szomor*sgnak n oma sem maradt! "il en jl le(lezi az rzseit, gondolta 0inn ! :em akarja, hog vdoljam magam, amirt a krdezskdsemmel $elidztem a m*ltat! :ag okat kort olt a klbl, majd visszaadta az )veget! 3 an megitta a maradkot anlk)l, hog megtrlte volna az )veg szjt! -g rtelm1 rzki )zenet!!! 0inn megrtette, s minden bnatrl meg$eledkezett! A $r$i egsz id alatt le nem vette rla a szemt! 4 ;t ti9 4 3 an szbe ka(ott, s a g erekekre nzett! 4 :em akartok inni9 4 8n krek2 4 jelentkezett 0us! 4 Ge nem szeretem a klt! 4 Tudom, ezrt naran#slevet is hoztam! 4 3 an lehajolt, s elvette a kt )d5tt! A kisln s a kis$i* mohn ivott, majd visszaadtk a(juknak a $lig )res )vegeket! 3 an gondosan be#savarta a ku(akokat, s eltette az italokat a htizskba! 4 Keress)nk eg sz(, rn as hel et, s ebdelj)nk meg2 "it szltok hozz9 Kg tudom, van itt a kzelben eg kis $ol ! Aki elszr veszi szre, #sokit ka( ebd utn! ,lrn it g alogoltak, amikor '#ud eg szer #sak #suromvizesen rohant vissza a trsasghoz, s istenesen megrzta magt! 4 '#ud ka(ja a #sokoldt2 A $ol (arton en het ad $k k5nltk rn kukat! 4 -nnl jobb hel et elk(zelni sem lehet! >tt ebdel)nk2 4 kiltotta 3 an! 4 ;onnan tudtl a $ol rl9 4 Datri#k (ontosan elmag arzta, hog an jutunk ide! 0 akran jr erre$el 3a#hellel, ,liss vel meg a kisbabval! ?etele(edtek a $1be, s elvettk a szendvi#seket! A hsg ellenre j tvgg al $alatozni kezdtek! -vs utn 3 an s a kt g erek $elg 1rte a nadrgszrt, s beleta(i#skoltak a v5zbe! '#ud termszetesen vel)k tartott! 4 0 ere te is, 0inn 2 4 h5vta 3 an! 4 ,inom h1vs a v5z2 Virginia levette a torna#i(t s a zoknit! -lszr vatosan, #sak bokig gzolt a $ol ba! Tn leg )d5t rzs volt!!! "inden sz( lett volna, s j, ha 3 an nem kezdemn ez vad v5zi#satt!!! 4 'ajnlom, hog tettl tal(ig vizes lettl 4 b*#s*zott a ka(u eltt %&Connor! 4 :em baj! :em $zom, #sak ta(ad rm a nadrg! Azonnal tltzm! 4 ;add seg5tsek 4 krte #sillog szemmel 3 an! 4 A g erekek az autban vrnak 4 emlkeztette 0inn ! 4 Akkor visszajvk! "ondjuk n ol#kor! 4 T*l ks 4 kzlte sz1kszav*an a ln ! 4 ., akkor ltzz t most, s g ere vel)nk! ')t)nk szalonnt meg h*st a kertben! . lesz9 Csb5tan hangzott, de 0inn *g vlte, korai lenne az egsz na( utn mg az estt is az %&Connor #salddal tltenie! 4 :e $elejtsd el, hog #sak a harmadik osztl ba tartozol 4 mormolta maga el! 4 Tessk!!! 9 4 A $ontossgi sorrendben n #sak bronzrmes vag ok! -ls a munkd, msodik a #saldod, n #sak azutn kvetkezem! -ltalltam9 3 an elkomorult! 4 Tn leg 5g ltod9 Azt hiszed, k)ln $ikba g mszltelek9 4 >gen, egszen mostanig! 4 Taln!!! de azok az idk elm*ltak! 4 3 an a $ejt #svlta! 4 /a#hnek s .illnek igaza vanB $elntt ember vag ok, jogom van a magam lett lni! ?g sz5ves, veg l $el g orsan valami szraz holmit, s g ere vel)nk! 0inn ttovzott! 4 Ctnatok meg ek, j9 -g ra m*lva ott leszek!

4 3endben2 Virginia lang os $)rdt vett, aztn knn 1 n ri szokn ba s (lba ltztt, szells szandlt h*zott!
8((en kiszllt %&Connork hznl az autbl, amikor megllt eg msik ko#si, benne idsebb (r! 3 an elj)k sietett, kzben jelentsgteljes (illantst vetett 0inn re! Ann sz)lei, ka(#solt a ln ! -vie s 0us elj)k rohantak! 4 :ag i2 :ag (a(a2 Kirndulni voltunk 0inn vel s '#uddal2 4 0inn 9 Az ids hlg jl megnzte magnak a kzeled ln t! 0inn btran llta a tekintett! 4 . estt2 4 ksznt bartsgosan! 3 an a torkt kszr)lte! 4 Virginia, ez Jett s Goug DoFers, Ann sz)lei! Jett , Goug, bemutatom Virginit!

P! ,-.-/-T 6Virginia9 "i$le Virginia9Q 0inn tudta, mi jr a DoFers hzas(r $ejben, mikzben kvettk 3 ant s a g erekeket a hzbaB 6Ki ez a Virginia, s mi kze a ln unk $rjhez s az unokinkhoz97 -lsknt Jett szedte ssze magt! 4 <r)lk, hog megismerhettem 4 szlt udvariasan! A tekintetvel szinte t$*rta a betolakodt! 4 3gta ismeri 3 ant9 4 Kr)lbel)l eg hna(ja 4 $elelte 0inn az igazsghoz h5ven! 4 Azta dolgozom a klinikn! 8n vag ok az *j segdorvosa! 4 =, szval munkatrs2 Jett sz5vrl szemltomst nag k grd)lt le! 3 an kzbeszltB 4 Tbb mint kollga2 Virginia meg n j bartok vag unk! Jett s Goug g ors, sokatmond (illantst vltott eg mssal! A lgkr szreveheten h1vsebb vlt! A g erekek termszetesen nem vettek szre semmit, izgatottan szmoltak be a nag sz)lknek a na( esemn eirl! 4 K(zeljtek, a (a(a le$r#sklte 0inn t, erre $ellkte az a(ut, s a v5z al n omta a $ejt! "r majdnem meg$ulladt, de aztn mgsem!!! Jossz*t akart llni, de addigra 0inn kiszaladt a $ol bl, a (a(a utna rohant, s jl megkergette az erdben! "ind a ketten #suromvizesek lettek2 4 ,leg 0inn 2 4 szlt kzbe $ontoskodva a kisln ! 4 Ta(adt r minden)tt a (l meg a $armer! Virginia el(irult, 3 an (edig #suklani kezdett! Jett ar#n $lrerthetetlen megbotrnkozs t)krzdtt, Goug zavartan kh#selt! A DoFers hzas(r nem sokig idztt az %&Connor4hzban! 'ietve elb*#s*ztak, mg ann i $radsgot sem vettek, hog valami el$ogadhat ki$ogssal hozakodjanak el! 4 ;t ez balul s)lt el 4 jeg ezte meg a tvozsuk utn 3 an! 4 >gazn sajnlom!!! 4 kezdett r 0inn , de az orvos leintette! 4 ;ag d a $enbe2 -rre a tallkozsra elbb vag utbb *g is sor ker)lt volna! 4 3emlem, nem k(zelik, hog mi a g erekek eltt!!! 4 :em, dehog 2 "ikor kik5srtem ket, beszltem vel)k! Azt is megeml5tettem, hog nem lhetek szerzetes mdjra! -l kell $ogadniuk a tn ket, akr tetszik nekik, akr nem! Ctvgre n mg lek! A kettnk ka(#solata nem jelenti azt, hog nem szerettem s nem g szolom a ln ukat!!! de nem haltam meg, nem temettek el! Ami 6bartsgunknak7 semmi kze Annhez2 ;armadik osztl , gondolta 0inn , br 3 an vitatta az elmlett! 4 Tlthetek eg italt, Virginia9 4 >gen, valami erst, ha lehet! "egviselt a tallkozs a DoFers hzas(rral! 4 :em ka(sz t*l erst, mert ma mg vezetned kell! 0int tonikkal9 4 Az j lesz2 "indn jan kivonultak a kertbe! 3 an hozta a kt (oharat! A g erekek '#uddal han#*roztak a (zsiton, 0inn htradlt a $onott szkben, s lvezettel kort olgatta az italt! 3 an kin *jtztatta hossz*, barna lbt! Az let akr sz( is lehetne, elmlkedett a ln !

4 A(u, ol an hes vag ok2 "ikor esz)nk mr9 4 sirnkozott 0us! Az a(ja belet*rt a sr# szke hajba! 4 ;amarosan, $ia#skm! Jeka(#solom a grills)tt! :emsokra #sirkeh*s s szalonna 5n #sikland illata szllt az alkon i lgben! -vie s 0us $ig eltk, amint
3 an addig $orgatja a n rsat, am5g a #sirke ro(ogsra nem s)l! 4 'altt s $ehr ken eret esz)nk hozz! 4 Az orvos a ln hoz $ordult! 4 -lksz5tend a saltt9 0inn eg jkora tllal jtt vissza! 0us belekukkantott, s hevesen megrzta a $ejt! 4 Az a(u nem 5g #sinlja2 -gszen a(rra vgja! 4 "int a mami 4 tette hozz -vie! K5nos, $esz)lt #send tmadt! 3 an elvette 0inn tl a tlat! 4 Az eg $ormasg untat, a vltozatossg g n rkdtet! 8ljen a vltozatossg2 'okan eszik a saltt *g , ahog 0inn ksz5tette! Tulajdonk((en #sak a kisbabknak vgjk a(rra, a $elnttek levelenknt ro(ogtatjk! Kstoljtok #sak meg2 A g erekek h*zdoztak, de vg)l -vie a villjra sz*rt eg saltalevelet! 4 'zerintem 5g sokkal szebb, de 0usnak mg nem val! Vgjtok $el neki2 4 :em kell2 4 tiltakozott a kis$i*! 0inn el$ojtott eg mosol t! 3 an j di(lomata lenne, )g esen megoldotta a k5nos hel zetet! Vajon mg hn szor kell elsim5tania ehhez hasonl ellenttet9 Az orvosokat ht$n reggel a szoksos ht eleji roham vrta! 0inn els betege, eg $iatal n, dagadt lbt $jlalta! Dnteken, autvezets kzben hirtelen heves $jdalmat rzett, s azta is sajgott a bokja! Az orvosn megvizsglta! 4 "it #sinlt ((en, amikor $jni kezdett9 4 krdezte #sodlkozva! Cg anis minden jel arra utalt, hog eltrtt a #sont! 4 : omtam a gz(edlt! 4 "il en #i(t viselt9 4 "agas sark*, $1zs #sizmt! 4 'z1ket9 4 ;t nem a legkn elmesebb lbbelim! 0inn elgondolkozott! 4 'okat g alogol9 4 "ondhatnm, egsz na( tal(on vag ok! 4 -lzleg nem $jt a lba9 Az asszon a homlokt rn#olta! 4 "ost, hog krdi, jut eszembe, nhn na((al ezeltt is reztem mr valami k)lns $jdalmat!!! de nem volt vszes! Ki lehetett b5rni! 4 "eg kell rntgeneztetni! "egle(en hangzik, de n trsre g anakszom! 4 Trs9 ;og hog 9 :em estem el! 4 T*lterhels is okozhatja! A rntgen utn okosabbak lesz)nk! 0inn nem tvedett! 4 Tessk, itt a trs 4 mutatta a $elvtelen a vkon ka vonalat! 4 :aht2 8((en ott, ahol $j2 -rre igazn nem szm5tottam2 ! 4 -lhiszem! A legtbb trst, re(edst sr)ls okozza! A maghoz hasonl eset $leg katonknl $ordul el, a sok menetels ann ira megviseli a #sontot, hog 6nmagtl7 elre(ed! Az asszon a $ejt #svlta! 4 'osem hallottam mg il et2 "ost mi a teend9 4 K5mlnie kell a lbt, $el(ol#olni, gumiharisn t viselni, jegelni! ;a betartja az utas5tsaimat, nhn ht alatt rendbe jn! 4 Ge ht ez lehetetlen2 4 tiltakozott a beteg! 4 Golgoznom kell, autt vezetnem! 4 ;a 5g ll a dolog, jrgi(szet ka(, meg mankt! Azrt hasznljon ki minden alkalmat, s (ol#olja $el a lbt, ha teheti2 Dldul estnknt, amikor telev5zit nz! "i a $oglalkozsa9

4 8(5tsz vag ok, s nag szeren#sm van, hog vgre llst ka(tam! ;a most hosszabb idre betegllomn ba vonulok, elvesz5tem a munkmat! 4 8rtem, de akkor se erltesse t*l magt2 -g ht m*lva vrom kontrollra! 4 0inn a n kezbe n omott nhn (a(5rt! 4 Az eg ik a munkaadja szmra, a msikkal meg menjen a $nvrhez2 A $ogad(ultnl tallja, kerek ar#*, szem)veges! E majd gondoskodik jrgi(szrl meg mankrl! Alig bi#egett ki az (5tszn, s)rgs esetet jelentettek! <tvenes $r$it tmogattak be a rendelbe! -rs hasi $jdalmakra (anaszkodott! 4 "utassa, hol $j2 A beteg a hasa kze(re tette a kezt! 4 .aj2 4 n gte! 4 A htamig hasogat2 0inn gondosan megvizsglta! A has$al (uha volt, teht nin#s heven , t$*rdssal $en eget vakblg ullads! Taln aortatguls, *g nevezett aneurizma, vag esetleg sz5vin$arktus9 A (ulzus kiss g ors, de eg bknt minden rendben! Az orvosn ismt vatosan vgigta(ogatta a hasat! Gerktjon (uha duzzanatot rzett! 4 Vrn oms9 4 krdezte! 4 Ala#son 4 $elelte a nvr! 4 Kilen#ven (er neg ven! 4 ;5vjon s)rgsen sebszt2 Attl tartok, vrz aneurizma! 4 0inn a mr $lig eszmletlen beteg $l hajolt! 4 "r! Jright 4 szlt hozz megn ugtatan 4, adok eg $jdalom#silla(5t injek#it, s $elteszem az oIignmaszkot, hog knn ebben llegezzen! Tallt eg j vnt, g orsan belehel ezte a kan)lt, s mris #se(egett a vrn oms emelsre szolgl (lazmain$*zi! "egjtt 3oss ;amilton, aki megers5tette Virginia $elttelezst! 4 Tom 3ussel mg a m1tben van! "egkrem, azonnal o(erlja meg "r! Jrightot! Am5g tele$onlok neki, ksz5tse el a beteget a m1ttre, s k)ldje $el2 : 5lt az ajt, s megjelent az eg ik nvr! 4 .eleztek eg autbalesetest! 3 an szeretn, ha minl hamarabb a $elvteli hel isgbe jnne, Virginia! 4 "ondja meg neki, hog (r (er# m*lva ott leszek2 0inn kitlttte "r! Jright (a(5rjait, majd mg eg szer ellenrizte az in$*zit! A tbbi teendt a nvrre b5zta! A mentautval eg idben rkezett a baleseti ambulan#ira! Az eg ik ments kzlte az adatokat, mikzben kt trsa $utl(sben vitte be a hordg at! 4 Az asszon t eszmletlen)l talltuk a baleset hel sz5nn! ?that $ejsr)lse nin#s, a has4 s mellsebeket a biztonsgi v okozta, de a lbai nag on #s*n n nznek ki! Az autban kt kisg erek is )lt, nekik szeren#sre nem esett semmi bajuk! A rendrk vig znak rjuk, m5g ki nem der)l, kik k, kit kell rtes5teni! A betegnek behel ezt)k a kan)lt, s ka(ja a vr(lazmt! A vrn omsa aggasztan ala#son !!! Tessk, ezek a (rbk a vr#so(ort4meghatrozshoz! Azzal 0inn kezbe n omott hrom km#svet! Az orvosn rgtn $elk)ldte a mintt a laborba, majd a rendelbe sietett! 3 an mr vizsglta az asszon t! 4 'ebsz kellene 4 mondta! 4 :ag on vrzik! 4 3oss biztosan lent van mg! -bben a (illanatban jelent meg 3oss ;amilton! 4 'z)ksgetek lenne rm9 4 >gen 4 szlt 3 an! 4 "ost hoztak be eg $iatalasszon t alhasi vrzssel! -szmletlen, s a vrn omsa a bka $eneke alatt!!! "ellkasi s lbszrsr)lsei is vannak! "egnznd9 ;tral(tek, hog hel et adjanak 3ossnak! 0inn megrm)lt, amikor megltta ;amilton holtra vlt ar#t! 4 At aisten, nem2 4 suttogta rekedt hangon a sebsz! 4 ?izzi2 3 an elkromkodta magt! "eg(rblta elh*zni 3osst, de elksett! A sebsz mr ktsgbeesetten kereste a vrzs okt! 4 :hn bordja is eltrtt, de a lgzs rendben van 4 szlt oda 0inn 3 annek! 4 Altatorvost krek, s)rgsen2 ,el kell n itnunk, s el kell ll5tanunk a vrzst! Ctal valami lgmellre9 4 krdezte 3 an! 4 -ddig mg nem! 4 Virginia 3ossra (illantott! 4 >smered az asszon t, %&Connor9 4 >gen! ;amilton $elesge 4 s*gta vissza a $r$i! 0inn els(adt! A $iatalasszon lemeztelen5tve $ek)dt eltt)k! "ellkast z*zdsok, vral$utsok bor5tottk, $eldagadt ar#n kk, lila $oltok! A lbai is #s*n n nztek ki!

3oss $elnzett! 4 "l en lent ta(intok valamit! :em hiszem, hog a l(et! "eg kell m1tenem, s!!! 4 'z sem lehet rla2 4 vgott kzbe hatrozottan 3 an! 4 >tt van %livr9 4 "r jn is 4 jelentette a nvr! Az ajtt belktk! A m1tthez ltztt sebsz meg$ogta 3oss vllt, s szinte erszakkal $lretolta! 4 Als bal neg ed 4 n gte ki nag nehezen 3oss! %livr blintott! 4 :g g szati vrzs! -lvetlt! -lk(zelhet, hog mhen k5v)li terhessge volt9 'zerintem nem a $els
has)regbl jn a vr, a has$al (nek ltszik! ;og an trtnt!!! 9 4 "g semmit sem tudunk 4 $elelte 3 an! 4 Csak azt, hog nem volt ms ko#si a kzelben! 4 ?izzi terhes 4 dadogta kbultan 3oss! ;irtelen megragadta 3 an karjt! 4 "i van a g erekekkel9 ;ol vannak9 0inn $lrevonta, s kivezette ;amiltont! 4 A g erekei jl vannak! A rendrsgen gondjukat viselik! .jjn, keress)k meg ket2 4 Ge ?izzi!!! 4A legjobb kezekben van! : ugodjon meg, 3oss, a $elesge rendbe $og jnni! 4 ;iszen eszmletlen2 4 kiltotta elk5nzottan a sebsz! "r a lengajtnl jrtak, amikor meghallottk 3 an hangjt! 4 A $enbe2 "egllt a sz5ve2 3oss majdnem sszeesett! 4 Az n ?izzim2 :em halhat meg2 4 zokogta! ;amilton sokkos lla(otba ker)lt, lla(5totta meg 0inn ! Jek5srte a $r$it eg )res hel isgbe, le)ltette, s $ol amatosan, megn ugtatan beszlt hozz! Jel(ett eg nvr! 4 3 an szeretn, ha visszamenne 4 szlt Virginihoz! 3oss $elugrott, s megragadta az (oln karjt! 4 "i van vele9 "eghalt9 4 :em, l! ;ozok magnak eg #ssze tet! 4 :em2 Vissza akarok menni a $elesgemhez2 4 Azt hiszem, ez nem t*l j tlet, doktor *r! 0inn hag ta, hadd vitatkozzanak, maga visszarohant a rendelbe! 3 an $el(illantott! 4 ;og van 3oss9 4 'okkos lla(otban! 8s az asszon !!!9 4 3osszul! Az elbb lellt a sz5ve! 4 Tudom! 3oss meg n mg hallottuk, mieltt kiment)nk volna! 4 "r #sak ez hin zott2 8(( elg volt, amit ltott! "ost hol van9 4 A kisebbik vrban! Az eg ik nvr vele maradt! 4 ;el es2 :ehog ideengedje2 ?izzit azonnal meg kell o(erlni! 4 >tt9 :em is vissz)k $el a m1tbe9 4 Arra most nin#s id! 3gtn itt lesz a ng g sz s az asszisztense! 3d is sz)ksg van! "ikzben 3 an s 0inn az asszon llegeztetsvel bajldott, $elbukkant 3oss! 'em a nvr, sem az orvosok nem tudtk visszatartani! A $alnak dlt nmn, sszeszor5tott szjjal! ,ig elte, amint az orvosok s a nvrek a $elesge letrt k)zdenek! ?izzinek kzben msodszor is megllt a sz5ve, de megint siker)lt *jraleszteni! Aztn az aneszteziolgus elaltatta, a ng g sz (edig $eln itotta a has$alat! A mhen k5v)li, *g nevezett k)rtterhessg okozta a vrzst, amel et hamarosan siker)lt elll5tani! Az asszon ismt vrt ka(ott! 4 0 ere vissza! ?izzi2 4 mondogatta 3 an! 4 @g es vag , menni $og2 A sebsz eltvol5totta a (etevezetket, majd sszevarrta a sebet! A m1tt vget rt, 3 an az alv asszon $l hajolt! 4 ?izzi2 ?izzi2 8bredj2 ;allasz9 4 "ajd n beszlek vele2 4 3oss eg hatrozott mozdulattal $lretolta %&Connort! 4 ?izzi, drgm2 8bredj2 >deje $elkelni2 Krlek2

4 :e!!! 4 mormolta erlkdve az asszon ! 4 :ag on $j!!! 3oss meg#skolta a $elesge homlokt! 4 Tudom, szerelmem, de minden rendbe jn! 4 A g erekek!!! 4 .l vannak! 4 ;ol vag ok9 4 A klinikn! : isd ki a szemed, drgm2 4 A (u(illare$leI j 4 szlt 3 an! 4 Visszaka(tuk t2 A hangja $ur#sn $esz)lt volt! 0inn rnzett, s megrettent! %&Connor ar#a elsz)rk)lt, a mskor lnk
szem(r ki$ejezstelen)l nzett a vilgba! "ajd az orvos sz nlk)l meg$ordult, s kiment! 0inn nem mehetett utna, mert ?izzirl kellett gondoskodnia! :hn (er# m*lva azonban 3 an visszajtt! "g mindig kbultnak ltszott! 4 "ost, hog t*l van az letveszl en, $oglalkozhatunk a tbbi sr)lssel! 3ntgent krek mindkt lbrl, a mellkasrl, a gerin#oszlo(rl, a meden#rl 4 s a ko(on rl! Ctna a $i*k az orto(din begi(szelhetik a lbt! 4 ,jdalmai vannak 4 szlt remeg hangon ;amilton! 4 Azonnal intzkedem! Ksznm a seg5tsget, 0inn ! 4 'z5vesen! 4 A ln megszor5totta 3oss karjt! 4 Kg r)lk, hog t*l van a nehezn! 4 "indn juknak ksznm 4 mosol gott bg adtan a sebsz! "ieltt 0inn visszament a rendeljbe, mg eg (illantst vetett 3 an $esz)lt ar#ra! 'ejtette, mi a baja! ?izzi ;amilton balesete Ann tragdijra emlkeztette!!! 3 an n omor*sgosan rezte magt! ,ejgr#s k5nozta, a g omra hborgott, a vr a $)lben zakatolt! 3emlem, nem leszek rosszul, ismtelgette magban! Tal(on kell maradnia, m5g ?izzi az osztl on van! 'oha nem ment mg il en nehezen a munka!!! ?izzit vgre $elvittk az intenz5vre! 3oss vele ment! A rendrk *tban voltak a krhz $el, hoztk a ;amilton g erekeket! 3 an leh*zta a gumikeszt 1t meg a vr$oltos k(en t! Valsggal menek)lt a hel isgbl! Kg rezte, meg$ullad, ha mg eg msod(er#ig benn kell maradnia! %dakint kellemes h1vs $ogadta! -l#sigzottan llt meg, ml eket llegzett! ?assan a ko#sijhoz ballagott, lerog ott az )lsre, $ejt a kormn ra hajtotta! 3oss ar#nak ltvn a hozta ki enn ire a sodrbl! 8((en il en lehettem n is annak idejn, gondolta! >szon t, $lelmet reztem, de kzben higgadtsgot, sszeszedettsget kn szer5tettem magamra, hog teg em orvosknt, amit kell! A k)lnbsg #sak ann i, hog ?izzi l, Ann (edig halott! "r az els (illanatban tudtam!!! Ahog ott $ek)dt kitekeredett n akkal, behor(adt ko(on val!!! >l en traumt senki nem l t*l! 8s mgis!!! Drbltam kita(intani a (ulzust!!! de Ann4nek a #suklja is sszez*zdott! 3 an lehun ta a szemt, (rblt megszabadulni a szrn 1 emlkk(tl! A lidr#n oms tulajdonk((en mr szombaton kezddtt!!! >gen, amikor elmeslte 0inn nek a trtnetet! %l rgta, ol sokig (rblta el$ojtani!!! "a (edig ?izzi balesete2 "inden a m*ltat idzte vissza2 A sz5vszor5t emlkek *jra k5srtettek, nem volt ereje el1zni a szrn 1 ltomsokat! 4 %&Connor2 Arn k hullott 3 an ar#ra! Kin itotta a szemt, s meg(illantotta Virginit! 4 :em rzed jl magad9 4 krdezte aggdva a ln ! 4 'zd)lk, de majd elm*lik! ! 4 :ag on kiborultl9 ! 4 >gen! ;asonl5tott az eset!!! 4 "enj haza, (rblj meg (ihenni2 >tt van .a#k, meglesz)nk nlk)led is! Tudsz vezetni9 4 Vrok mg eg darabig! 4 :lam is le$ekhetsz! 4 Az j lenne! >gazn nin#s ellene ki$ogsod9 0inn g engden megrintette az orvos ar#t! 4 Dersze hog nin#s! Tessk, itt a kul#s! 4 Ksznm!

3 annek minden sz nehezre esett! 0inn ol kedves, megrt!!! "g eg rszvev sz, s kibugg annak a knn ei! ,r$iember ne $akadjon s5rva2 4 gondolta, s remlte, hog a ln magra hag ja! K5vnsga teljes)lt! 0inn sarkon $ordult, s elsietett! 3 an elvezette a ko#sit a kzeli laksig! ?evetkztt, g ba b*jt, s elaludt! 8bredskor knn 1 l(teket hallott, meg halk edn zrgst! Csu(a meghitt, otthonos nesz!!! ,elkelt, s a na((aliba ment! 0inn ((en a sztszrt *jsgla(okat hajtogatta, szedte ssze! J, (illeknn 1 ruhja meg4 meglebbent, ahog jrklt! A $r$i llegzete $elg orsult! 4 Virginia 4 szlalt meg rekedten! A ln meg$ordult, a karjba $utott, s meg#skolta! A ruha szinte magtl hullott le rla! Vad, tombol, gtlstalan szerelmi jtk kezddtt!!! A$$le rdg1zs! A ln t elragadta az *jszer1, nma szenvedl ! 3 an vasmarokkal szor5totta, birtokba vette meztelen testt, hevesen #skolta a szjt, a keblt, a g n r soha nem sejtett #s*#saira ragadta! 0inn $elsikoltott, a $ejt htravetette! Azutn sokig $ek)dtek hallgatagon lelve eg mst! Ksbb 3 an megmozdult! 4 'ajnlom!!! "egint elvesztettem a $ejemet 4 mondta! 4 .l vag 9 4 .l! 8s te9 4 8n is 4 shajtott nag ot 3 an! 4 ,jdalmat okoztam9 0inn vgigh*zta ujjait a $r$i #sigol in! 4 :em! 'z( volt! 4 :ag on megrt vag ! A legtbb n most a (okolba k)ldene! 4 A legtbb nnek nin#s $antzija vag sz5ve! 4 ;og van ?izzi9 4 A kr)lmn ekhez k(est el$ogadhatan! Az orto(d sebszek ideiglenesen hel reigaz5tottk a trtt lbat, de holna( m1teni kell! Az eg ik s5(#sontot #sak szgekkel lehet rgz5teni! "a mg k5mlni akarjk, elszr a vrkeringsnek kell stabilizldnia! 4 ,ejsr)ls9 4 :in#s, #sak eg kis ag rzkds! A baleset oka valsz5n1leg a (etevezetk (er$orldsa volt! ?izzi a hirtelen rtr ers $jdalom miatt elvesztette uralmt a ko#si $ltt, s nekivgdott eg villan oszlo(nak! 4 A g erekek az a(jukkal vannak9 4 >gen! Kut a bajuk! 3oss hazavitte ket! 3 an vratlanul kt keze kz $ogta 0inn ar#t! 4 Virginia2 4 Tessk2 4 Amit eg )tt lt)nk t az elbb, annak semmi kze Amihez! 8rted9 "a dlutn sokkos lla(otba ker)ltem, mert mintha megismtldtt volna a m*lt! "i ketten azonban leg zz)k a hallt! :a( mint na( ta(asztaljuk, mil en vratlanul tvoznak el az emberek az lk sorbl! -z ellen #sakis a szerelem s a szenvedl $eg vervel har#olhatunk, #su(n ez seg5t megrizni lelki eg ens*l unkat! Ksznm neked, hog itt vag mellettem! 3 an kedvesen meg#skolta a ln homlokt! 0inn nem tudott mit vlaszolni! "inden *jra $elkavarodott benne, els5ratlan knn ei a torkt $ojtogattk! 'zorosan a $r$iba ka(aszkodott, hozzsimult! 4 -l kell hoznom Jett tl a g erekeket! "a voltak elszr iskolban a n ri sz)net utn! Az an som rt)k ment dlben, s elvitte ket hozzjuk! Tele$onlni szoktam, ha valamirt ksek! 4 Tedd azt2 3 an $elkelt, $elltztt, s tment a na((aliba! 0inn az g bl hallgatta, amint mentegetztt, mert $eltartottk a kliniknB 4 Az eg ik munkatrsam $elesgt s*l os baleset rte! =rkig tartott, de siker)lt megmenteni az lett! 3 an hamarosan visszajtt! 4 :em kell sietnem 4 kzlte! 4 Jett azt mondta, hog a g erekek vele s Gouggal akarnak va#sorzni! 4 Az orvos elmosol odott! 4 8s mi9 "it szlnl eg halbl s s)lt krum(libl ll men)hz9 4 A sarkon van eg g orsb)$! 4 Tudom! 4 Akkor hozz kt nag adagot2 Addig $zk tet!

0inn $eltette a vizet, s tealeveleket szrt a kannba! 3 an szavai jrtak a $ejben a hirtelen, erszakos hallrl, mell el na( mint na( meg kell k)zdeni)k a baleseti osztl on! 0 akran vad, elkeseredett har#ot v5vnak, mint (ldul ma, ?izzi ;amiltonrt!!! Csoda4e, hog a szerelemben is vadak, gtlstalanok9 :em ms ez, mint nvdelem, hog tal(on maradjanak, s *jra meg *jra meg(rbljk leg zni a hallt! R! ,-.-/-T "sna( a klinikn termszetesen mindenki ?izzi ;amilton balesetrl beszlt! 0inn a trsalgba l(ve orvosok, nvrek, (olk g 1r1jben tallta 3osst, aki t)relmesen vlaszolgatott a krdsekre! A sebsz megknn ebb)lten )dvzlte 0inn t! 'zeme kariks volt, ar#a borosts, de t5z vet $iatalodott elz este ta! 4 . reggelt2 "i *jsg9 4 krdezte az orvosn! 4 .obban van ?izzi9 4 -g ki#sit! :em aludt eg szemhun sn it sem, a trtt bordinak nem tett valami jt 3 an sz5vmasszzsa! A #sonttrsek, a hasa!!! de hiszen ltttok2 'zeren#sre nin#s komol ko(on asr)lse! Dersze bnkdik az elvetlt baba miatt! Azzal kezddtt az egsz!!! Csak a hirtelen $ell(, ers $jdalomra emlkszik, mintha kst $orgattak volna a hasban, k(telen volt tovbb vezetni! Ami azutn trtnt, arrl mr semmit sem tud! "indent sszevve nag szeren#sje volt! A jelenlevk hallgattak! "indenki arra gondolt, mil en veszl esen kzel jrt ?izzi a hallhoz! A sok sr)ls, trs, a vszhel zetben vgzett m1tt!!! A sz5ve ktszer is megllt!!! 4 ;og nz ki9 0inn $elidzte az asszon dagadt, vral$utsos ar#t! 4 Tarka minden)tt! A szivrvn sz5neiben (om(zik! 4 8s a g erekek hog vannak9 4 3emlem, jl rzik magukat ?izzi an jnl! 3eggel behoztam mindkettj)ket, mert a $elesgem ltni akarta ket! :em tudom, hel esen tettem4e! A kisebbik mg nem rt semmit, de az idsebbik ln om megrm)lt a sok #stl, masintl! ?izzi viszont vgre elhitte, hog (ek, egszsgesek, s megn ugodott! 4 3oss shajtva nzett kr)l! 4 Ksznm mindn jatoknak! :ag szer1ek voltatok2 4 Csak a dolgunkat tett)k 4 szern kedett .a#k! 4 A $ rdem 3 an, de ma sajnos, nem jn be! Jetegek a g erekei! 0inn mrhetetlen #saldst rzett! Ksbb $elh5vta %&Connort! 4 "i bajuk9 4 krdezte aggdva! 4 ;n tak! Jett s Goug is!!! : ilvn valami romlott telt ettek! "egltom, elker)l4e 'uzannah! ;a igen, esetleg be tudok menni 4 br attl tartok, -vie s 0us nem enged! 4 "aradj vel)k2 4 tan#solta 0inn ! 4 >tt van .a#k, Datri#k meg szern sgem! 3d $r eg kis (ihens! 4 ;a4ha2 :evetnem kell2 "it gondolsz, mit #sinlok9 8j$l ta sz)net nlk)l rohanglok, hol a (adlt mosom $el, hol meg g nem1t #serlek! 4 -lkelne a seg5tsg9 4 "ikor tudnl jnni9 3 an krdse *g hangzott, mint valami segl kilts! 4 ,l hat tjban, ha semmi nem jn kzbe! Ge nem maradhatok sok! ;olna( jszakai )g eletben leszek, s ki kell aludnom magam! 4 8rtem!!! de eg rvid ltogats is sokat lend5tene a lelkilla(otomon! ;oznl valami ennivalt9 @res a h1t, n meg nem hag hatom magukra a g erekeket! 4 "egteszem, ami tlem telik! Viszontltsra2 A munkana( a vrtnl is $orgalmasabb volt! Az orvosok, nvrek eg (er#n i (ihent sem engedhettek meg maguknak! 4 Vajon bejn mg 3 an9 -zt .a#k krdezte, de rzdtt a hangjn, remlni sem meri! 4 Aligha! ?eg$eljebb hel et #serlhet)nkB 3 an itt, n meg nluk a g erekekkel! Jr eddig #sak eg szer tallkoztam vel)k! 4 :em, nem2 Csak maradjon2 "ajd#sak meglesz)nk valahog ! 0inn ((en menni ksz)lt, amikor eg kzlekedsi balesetet szenvedett hzas(rt hoztak be! A $r$in mr nem seg5thettek, de az asszon t meg tudtk menteni! 0inn tele$onlt 3 annek, s jelezte, hog ksik! Alig tette

le a kag lt, szirnz mentautval rkezett eg g erek! A sr# 6kire()lt7 a szobja ablakn! Jatmant, denevrembert jtszott, s eg meleghz tetejre zuhant! A vgott sebekbl mltt a vr! .a#k azonnal nulla vr#so(ortos transz$*zit rendelt! A vererek szeren#sre srtetlenek maradtak! -nnek ellenre 0inn nem tallt vnt! Vg)l ktsgbeesetten $eladta, s .a#ket h5vta seg5tsg)l, aki nag nehezen behel ezte a kan)lt! Ctna ala(osan megvizsglta a kis$i*t! 4 "1tbe vele2 4 adta ki a (aran#sot! 4 <ssze kell varrni a sebeket, hel i rzstelen5tssel rkig is eltartana! Altats eltt megrntgeneztetj)k az )vegszilnkok miatt! Addig tele$onlok, hog ksz5tsk el a m1tt! "iutn a g ereket mr biztonsgban tudta, 0inn vgre elindulhatott! ;azarohant, lezuhan ozott, tltztt, s sietett az lelmiszer4ruhzba! 3 an mohn ka(ta ki kezbl a nag , barna (a(5rza#skkat! 4 3gtn hen halok2 0inn meg(uszilta a $r$i orra heg t! 4 ;og van a kt kis 6szrn eteg79 4 ;t!!! 4 shajtott az orvos! 4 -vie valamivel jobban! "indenesetre mr nem ann ira elesettek! Angus, a nag bl1, mg meglehetsen rosszul rzi magt, mivel evett ng )k kz)l a legtbbet! 4 Tudjtok mr, mi rtott meg9 4 -g vendglbl hozattak va#sort! 4 Da(a2 3 an megad tekintetet vetett 0inn re! 4 Tessk, -vie2 4 kiltott $el a l(#s aljrl! 4 Ki jtt9 4 Virginia! A kisln hallgatott eg sort! 4 ?g sz5ves, olvass $el nekem, a(u2 4 "r megint9 3 an megg trten hajtotta a $ejt a korltra! 4 %lvassak n9 4 ajnlkozott 0inn ! 4 :ag szer1 lenne2 Az jjeliszekrn en megtallod a kedven# kn vt, a &ekete szpsget. Viszek $el nektek tet! 3 an nemsokra megjelent oda$nt a tl#val, de 0inn s -vie szre sem vettk, *g belemer)ltek a trtnetbe! Annl a $ejezetnl tartottak, amikor 0inger meghal! Virginia legalbb ann ira megrend)ltnek ltszott, mint a kisln ! Ksbb -vie ellmosodott, s5tozva b*jt 0inn hez! A ln letette a kn vet, elnekelte kedven# g erekkori altatdalt! A g erek szeme lassan le#sukdott, s ml lomba mer)lt! 0inn maradt mg eg darabig! Tovbb d*dolta a dalt, karjban tartva az alv -vie4t! Azon elmlkedett, mil enek lennnek a mindenna(jai az lett bern kol sors#sa(s nlk)l!!! ?enzett az alv kisln ra! 'zegn ke, elvesz5tette az desan jt! Kihez $ordul majd, ha kin a g ermekkorbl, ha serd)l lesz, s ol an krdsek g trik, amel eket lehetetlen eg szer1en, eg rtelm1en megvlaszolni9 Kivel beszli meg a kamasz ln ok szoksos gondjait9 A nag mamjval9 :em, Jett sokkalta merevebb, szigor*bb annl, radsul mr nem is $iatal! A szomszd szobbl tsz1rdtt 3 an motozsa! A kis$i* megint rosszul lett! %&Connornak $elesg kellene, de mg nem jutott el erre a $elismersre, gondolta 0inn ! >tt vag ok neki n, a harmadosztl *!!! .obb, mint a semmi!!! 3 an megjelent az ajtban, megg trtnek, $radtnak ltszott! 4 0us elaludt! "egitattam sznsavmentes svn v5zzel! 3emlem, megmarad benne! 4 "ire $elbred, taln jobban lesz! A $r$i a kezt n *jtotta! 4 0 ere le2 >nnod kell neked is valamit! Va#sorztl9 4 :em volt r idm! 'zinte meglls nlk)l dolgoztam! 4 "int mindig 4 blintott megrten 3 an! Atkarolta 0inn vllt, s levezette a l(#sn! Az utols $oknl megllt, s maghoz vonta a ln t! 4 ;in oztl 4 suttogta a $)lbe! 4 3ettenetes na(om volt!!! A g erekek $elbredtek jszaka, s sszerkztak mindent!

4 ;og vannak DoFersk9 4 "r jobban! ;olna( elviszem hozzjuk -vie4t s 0ust! 4 3 an bele#skolt a ln hajba! 4 "enn ei illatod
van2

4 Te meg betegszoba4 s izzadsgszag* vag ! 0inn megsimogatta a $radt 6(a(a7 ar#t! 4 Adj t (er#et2 4 krte 3 an, s elt1nt a $)rdszobban, ahonnan nemsokra kihallatszott a v5z #sobogsa! ,el$riss)lve jtt vissza, t is ltztt! 4 5g mr jobb9 4 krdezte *jra maghoz lelve a ln t! 4 'okkal2 0inn lelkesen nzett a rag ogan zld szem(rba! Ann ira szerette 3 an szemt, $iatalos, megn er
mosol t2 4 >deje va#sorznod 4 szlt az orvos! 4 "eg ki(ihenned a hossz* munkana( $radalmait! Ksz5t)nk nhn szendvi#set, azutn le)l)nk a na((aliban a kana(ra, s megnzz)k a tvh5radt! -ttek4ittak, s kzben eg ki#sit #skolztak is! 0inn emlkeztette magt, mit 5grt 3 an Ann sz)leinek, amikor ott talltk nla a 6kollegint7B a g erekek miatt semmi szeI a hzban2 A hzigazda kiment a kon hba kvt $zni! Virginia kr)lnzett! A sarokban, a zongorn bekeretezett #saldi $n k( llt! A szke, nevet szem1 $iatalasszon mgtt ott llt 3 an, s kezt $elesge vlln n ugtatta! A g erekek an juk szokn jhoz simultak! 0inn eg szeriben magn osnak, kitasz5tottnak rezte magt! 'z( volt, j volt itt lenni, ki#sit megosztani 3 annel az (ols terht, el)ldglni a hevern, eg )tt tezni, h5radt nzni! Cg tenni, mintha!!! -z az2 A $j (ont! Da(s4mamst jtszottunk! -nn i s nem tbb!!! :em tartozom n ide, s soha nem is $ogok!!!! Csu(n eg harmadik osztl ba sorolt szeret vag ok! :em hitves, s $leg nem an a! 0inn vissza$ojtotta knn eit, s $elllt! Az ajtban majdnem ssze)tkztt 3 annel, aki a kezben eg tl#t eg ens*l ozott! 4 "ennem kell, lmos vag ok! Cg e nem haragszol, ha nem iszom meg a kvt9 4 "ost $ztem2 Krlek, ig uk meg eg )tt2 4 >dd meg az en met is2 4 mosol gott kn szeredetten a ln ! 4 ?egalbb nem alszol t*lsgosan ml en, s meghallod, ha h5vnak a g erekek! . jszakt, %&Connor2 0inn mg b*#s*#skot sem adott! 3 an zavarodottan tette le a tl#t a na((ali asztalra! "i )ttt bel9 "irt rohant el9 Tekintete a zongorn ll $n k(re tvedt! ;irtelen mindent megrtett! Kezbe vette a $ott, s inge ujjval g(iesen megtrlgette az )veget! Jelenzett nhai $elesge nevet szembe! 4 =, Ann2 4 shajtotta! 4 "it tan#solsz9 "it teg ek9 0inn nem s5rt, #sak $j )ressget rzett! :em tartozom hozzjuk, gondolta! %stobasg lenne belelovalnom magam ebbe a szerelembe! :em#sak rtelmetlen, de veszl es is2 "s dolog le$ek)dni 3 annel, s megint ms beh5zelegni magt a g erekeknl! %&Connornak bizon ra eszbe sem jut, hog -vie s 0us esetleg megszeretik t, 0inn t! A ln azonban gondolt erre a lehetsgre, meg arra is, mi lesz, ha a kt #s((sg a sz5vhez n! "r ks!!! megtrtnt! Csodlatos rzs volt ma este a kisln meleg testt rezni, lelni, vni!

%stobasg!!! ;azarve eg enesen a kon hba ment! 0#ronimo k5v)l, az ablak(rkn on )ldglt! "an#sval krn
ka(argatta az )veget! 0inn beengedte! 4 Ks van, aran om, de azrt #sak g ere be2 ?egalbb tged magamhoz szor5thatlak! A kand*r azonban ez*ttal nem #irgatsra vg ott! : ugtalanul drglztt a ln lbhoz, majd le)lt a h1t el, s kr tekintett a hz *rnjre szegezte! 0inn 4 bnata ellenre 4 elnevette magt! 4 Csak nem vag hes9 4 "iauuu2 4 n vogott keservesen 0eronimo! 4 'zeren#sd van, maradt eg kis tonhal!

A ma#ska *g $alt, mintha eg hete nem evett volna! 0inn el#sodlkozott! "ikor a #irmos jllakott, ajtt n itott, s kiengedte a va#soravendget! 0eronimo tugrott a k$alon, m t (er# sem telt bele, *jra megjelent, s megint $el4al stlt a kon hban! ,ur#sa, t1ndtt 0inn ! "i lelhette9 "skor il en ksn mr otthon szokott lenni! A ln $ogta a kon haszket, kivitte a #sendes kis bels udvarra, a k$alhoz tmasztotta, $ell(ett r, s tnzett! A nni hzban sehol sem gett a villan , #sak a $ldszinti szobban villdzott a telev5zi! A kand*r tugrott a $alon, s a hz ajtaja eltt hangosan n vogni kezdett, de hiba! A gazdi nem jtt beengedni kedven#t! -lutazott volna az ids hlg 9 Vag krhzba ker)lt9 A beka(#solva hag ott tv azonban sehog sem hag ta n ugodni 0inn t! Ctna kell nznem, mi trtnt! Visszament a zseblm(jrt, azutn tmszott a $alon! "g mindig s5ri #send!!! A sttben $ellktt eg lo#solkannt! A hangos #srm(4lst a veranda k(adlja megsokszorozta! "g ekkor sem tmadt mozgs a hzban, #sak a szomszd g *jtott villan t! 0inn t rossz rzs ker5tette hatalmba! Tolvajknt lo(akodik a sttben eg idegen kertben! 8s mi van, ha #sak elaludt a nni a telev5zi eltt9 ;og an mag arzza meg a jelenltt, ha vratlanul kijn9 "g rosszul is lehet az ids asszon az ijedsgtl! Ttovn beko(ogott! 4 ;all2 4 kiltotta! 'emmi!!! ;angosabban drmblt s kiltozott, s ekkor mintha halk, g enge n szrgst hallott volna! ;trarohant, s bevilg5tott az ablakon! 4 ;all2 Jeteg, asszon om9 %rvos vag ok2 A szomszd hz ablaka kitrult! 4 ;2 "aga ott2 "i trtnt9 4 szlt eg g anakv ni hang! 4 A bels udvar t*loldaln lakom! Azt hiszem, beteg a ma#sks hlg ! Tud rla valamit9 4 :em, de vrjon2 "eg ek, s beengedem! Van kul#som "abel hzhoz! ;amarosan megjelent a szomszdasszon , kin itotta az ajtt, s elreengedte 0inn t! 4 "egtallta9 4 kiltott utna szorongva! 4 "g nem!!! .aj2 "i trtnt, "abel9 -lesett9 A trken regasszon $lig4meddig le#s*szva )lt a v##sszn, $ejt a $alnak tmasztotta, bal keze kszvn es ujjaival a (a(5rtartba ka(aszkodott! A msik keze lettelen)l $ek)dt az lben! Ar#nak eg ik $ele eltorzult! :em $rt hozz ktsgB szl)ts rte, megbnult a jobb oldala! Ki tudja, mita ku(orog szegn tehetetlen)l a $)rdszobban9 K(telen beszlni, kiltani! 'zembl most a megknn ebb)ls knn ei (eregtek! Vgre megtalltk, seg5tenek rajta2 4 ;5vom a mentket 4 mondta Gora, a szomszdasszon ! 4 Cg e azt mondta, maga orvos9 4 >gen! 4 0inn az ids hlg $l hajolt! 4 "inden rendben lesz, "abel 4 n ugtatgatta! 4 "indjrt jnnek a mentk, beviszik a klinikra! Kn elmes, meleg g ba ker)l! ;all engem9 "abel blintani (rblt! Az orvosn a hideg k(adln trdelt, a szeren#stlen asszon kezt simogatta! -nnl tbbet jelenleg nem tehetett rte! -lmondta, hog megetette 0eronimt, s majd tovbbra is gondjt viseli! 4 0 akran hallottam, amint estnknt h5vogatta! "a, amikor hazajttem, az ablak(rkn omon vrt, s mintha mondani akart volna valamit! ,ur#sllottam a dolgot, s tjttem megnzni, nin#s4e valami baj! 0eronimnak ksznheti, hog megtalltuk! Gerk $i#k, br eg szer ello(ta a reggelimet! 0inn ltta, hog "abel $loldalasan elmosol odik! Je$utott a mentaut, s hordg ra $ektettk a beteg asszon t! 0inn $elvette a kand*rt, s visszavitte maghoz! 0eronimo menten az g ra ugrott, s karikba gmbl dtt! "sna( eg )tt reggeliztek, utna 0inn kiengedte a ma#skt a kertbe, majd sietett a klinikra! 3emlte, tud lo(ni magnak ann i idt, hog megltogathassa "abelt! 'ajnos, egsz na( eg etlen szabad (er#e sem volt! "g 3 annel sem vlthatott szt 4 amit nem is nag on bnt! Kora dlutn hazaugrott, lezuhan ozott, tltztt, s g orsan megetette 0eronimt! 8((en indult volna vissza a krhzba, hog megkezdje az jjeli m1szakot, amikor megszlalt a #si(ogja! 'zaladt a tele$onhoz! A klinika kz(ontja 3 ant ka(#solta! 4 ;ol vag 9 4 krdezte a $r$i!

4 >tthon! "eg kellett etetnem a ma#skt! A szomszdasszon omat tegna( szl)ts rte! 8n talltam r, jelenleg a klinikn $ekszik! 4 0inn ttovn krdezteB 4 "irt h5vtl9 4 Jeszlni szeretnk veled! 4 .! 4 A ln elhatrozta, hog kihasznlja az alkalmat, s megmondja 3 annek, laz5tsanak ki#sit a ka(#solatukon! 4 8(( indulok a krhzba! Jenzhetek eg (er#re "abelhez9 'zeretnm neki megmondani, hog jl van a ma#skja! 4 "enj #sak2 A szobmban leszek, ha addig nem jn kzbe valami! 4 3endben! A ni belosztl $ol osjn 0inn megszl5tott eg (olnt! 4 A szomszdomat, "abel Selsht keresem! Tegna( este hoztk be a(o(leIival! Jenzhetek hozz9 4 ;og ne, jjjn #sak2 8(( most jrt nla eg hlg , a msik szomszdja! A beteg nem tud beszlni, de szemltomst izgatja valami! :em tudunk rjnni, mi lehet az, de magnak taln tbb szeren#sje lesz! 4 Kin itotta az eg ik krterem ajtajt! 4 ?togatja rkezett, "abel2 Az asszon bal kezvel 0inn ujjaiba ka(aszkodott! Az ajka mozgott, de hang nem jtt ki a torkn! Vg)l $eladta, s s5rva $akadt! 4 . estt2 4 0inn le)lt az g szlre! 4 "i a baj9 A nvr mondta, hog nag on ideges! Taln 0eronimrt aggdik9 "abelnek siker)lt blintania! 4 Tudom, menn ire $ontos magnak a #i#a! 0eronimval minden a legnag obb rendben, j az tvg a, s az g amon alszik! ;olna( meg(rblom eg (er#re behozni maghoz! "egkrdezem az (olnt, hog megengedi4e! "abel $l ar#a $elder)lt! 0inn megszor5totta az regasszon egszsges baljt! 4 :e trdjn semmivel2 Gora vig z a hzra, n meg 0eronimra! "agnak #sak eg dolga vanB (ihenni, g g ulni! 4 0inn meg(uszilta az asszon rn#os ar#t! 4 ;olna( *jra benzek! 'z( lmokat2 "egknn ebb)lten ment le a baleseti osztl ra! <r)lt, hog siker)lt megn ugtatnia "abelt! ;a trik, ha szakad, msna( behozza a kand*rt a gazdjhoz, hatrozta el! 'z5ve vadul dobogott, amikor ben itott 3 an szobjba! ;og an kezdje a kn es beszlgetst9 Az orvos azonban megelzte! ,elllt, s gondterhelt ar##al odal(ett hozz! 4 Virginia2 Jeszlni akarok veled a tegna( estrl! ;irtelen elrohantl!!! Cg e Ann miatt9 4 krdezte kertels nlk)l! 4 :em tartozom hozztok, %&Connor 4 $elelte szomor*an 0inn ! 4:em vag ok sem a $elesged, sem a g ermekeid an ja! :em vag ok s nem is leszek an a soha! 4 -ttl mg van hel ed a hzamban, Virginia! >gaz, ms$le hel ed! 4 .l mondodB ms$le! 4 :e emlegesd mr megint a 6harmadosztl t7 4 szlt szemrehn an a $r$i! 4 Taln nem ebben lla(odtunk meg9 'emmi ktttsg, ktelezettsg, #sak eg eg szer1 viszon ! -nn i s nem tbb! 4 :in#s jogom megvltoztatni a vlemn emet9 A ln ker)lte 3 an tekintett! A $r$i szembl szinte szerelmet olvasott ki!!! :em, ez #sak rzki #salds, hiszen nem szerethet engem, $utott t az ag n! -setleg azt hiszi, de ha komol ra $ordulna a dolog, ktszer is meggondoln, hog an tovbb! :em lennk n hozzill $elesg! 0inn sokkal g vbb volt annl, semhog megossza 3 annel a ktsgeit! :em akarta elvesz5teni azt a kevske boldogsgot, amel ben 4*g rezte 4 rsze van! %&Connor a 6bartja7 4 ahog mondani szoks! 'zenvedl es testi ka(#solat, semmi eg b! Kg vlte, ha ezt nem $elejti el, ha betartja a szabl okat, nem ko#kztat sokat! Dersze 5g sem *ssza meg $jdalom nlk)l, hiszen az e$$le 6viszon nak7 elbb4utbb vge szakad! Virginia teht hallgatott! ;ag ta, hadd lelje a $r$i! "eg#skoltk eg mst, s 4 mint mindig 4 minden msrl meg$eledkeztek! 5g aztn 0inn nek nem kellett vlaszolnia 3 an utols krdsre! "r #sak azrt sem, mert lelkezs)k kzben ko(ogtak az ajtn! Jalesetet jelentettek, s ezzel megkezddtt a szokottnl is zaklatottabb jszakai )g elet! A tovbbiakban nem volt eg etlen szabad (er#)k sem! 3viddel j$l eltt eg $iatalember rontott be izgatottan lihegve az ambulan#ira! 4 Juzz, a bartnnk kint van a ko#siban2 4 kiltotta magnk5v)l! 4%l an $ura!!! :em tudjuk, mi baja lehet! Azt hiszem, t*ladagols!!!

0inn meg eg nvr a bejrat eltt (arkol authoz sietett! Alig tizenn ol# vesnek ltsz ln hevert kt msik alak lben 4 eszmletlen)l! 4 Ki kell emelni a ko#sibl, hog megvizsglhassam! Tudja valamel iktk az elzmn eket9 Az orvosn $elshajtott! -g (illantst vetett a haverokra, s mris meglla(5thatta, hog mind 6be van lve7! Vajon mit $og aszthattak ezek a takn osok9 8s Juzz is ug anazt vette be, szi((antotta vag injek#izta a vnjba, mint a tbbiek9 A ln t hordg ra $ektettk, s betoltk a rendelbe! "eg sem mo##ant! 'emmire nem reaglt! 0inn megkrte az eg ik nvrt, ker5tse el 3 ant! 4 A szobjban van 4 tette hozz, azutn a d5szes trsasghoz $ordult! 4Ki vele, mitl ker)lt il en lla(otba9 :em t1nt $el nektek semmi k)lns9 A $i*k tan#stalanul lldogltak! Az eg ik, aki bejelentette a t*ladagolst, megszlaltB 4 Jrmi lehetett, dokikm! Jolond ez a ln 2 "indeg neki, mi az, eItas , s(eed vag ?'G, #sak $eldobja eg ki#sit! "indent len el, amihez hozzjut! Vilgos, hiszen van an ag bven2 3emek, gondolta 0inn , mikzben eg msik ln )veges szembe nzett! 4 Tbbet nem tudsz9 4 krdezte! 4 ;a nem seg5tetek, meghalhat! Tudnunk kell, mi van a szervezetben! 4 Taln eItas 4 szlt a msik ln ! 4 ?ttam t beszlni a kb5tszer4kereskedvel! "egjelent 3 an! 4 "i a baj9 4 Grog! Taln eItas vag valami zag valk! 3 an a $iatalokhoz $ordult! 4 Ti most mindn jan a vrszobba mentek a nvrrel eg )tt, s sz(en elmondotok neki mindent, ami #sak az eszetekbe jut! .enn , szljon nek)nk, ha megtud tl)k valamit! 4 ,elh*zta a gumikeszt 1t, s szigor* (illantst vetett 0inn re! 4 0ondolj az A>G'4re2 4 $ig elmeztette, majd a szeren#stlen ln $l hajolt! 4 "il en az lla(ota9 4 Do#sk! 3e$leIek alig!!! "indenesetre mossuk ki a g omrt2 3 an blintott! 4 Vig )k a s)rgssgire2 ,el tudsz hajtani eg toIikolgust a kz(onti laborbl9 'zerintem eItas t vett be, s szeszes italt k)ldtt utna! .ellegzetes, ag dmra utal t)neteket ltok! : ilvn a vesje is $elmondta a szolglatot 4 #svlta elkeseredetten a $ejt! 4 "1vesekezels nlk)l nem meg )nk semmire! 4 >tt lent dializljuk9 4 krdezte 0inn ! 4 :em, g omor moss utn vig k az intenz5vre! -gsz hadseregn i szakorvost kell mozgs5tanunk 4 tette hozz d)hsen! 4 A tbbi sr# sem ltszik 6tisztnak7, #sak tbb volt a szeren#sj)k! "indenesetre h5vjtok a zsarukat, #sevegjenek el vel)k2 ;rom ra is elm*lt, mire az egsz banda 4 Juzz kivtelvel 4 elhag ta a klinikt! Jevittk ket az rszobra, de eg ik)k sem tudta megmondani, ki az a $iatal, eszmletlen teremts, akinek az letrt har#olnak! 4 :em rtem a sz)lket 4 mrgeldtt 3 an! 4 Jrhov, brkivel elengedik a g erekeiket9 4 Vannak j s vannak rossz #semetk, %&Connor 4 vlekedett 0inn ! 4"ana(sg eg $iatal knn en ker)lhet bajba! A drogkereskedket kellene a vdlottak (adjra )ltetni, nem az ldozataikat! :mel ik serd)l ol an retlen, hog azt sem tudja, mibe keveredik, mikor elszr (rblja ki a kb5tszert! 4 >gen, a kereskedket, a $orgalmazkat sokkal szigor*bban kellene b)ntetni! A trsadalom s(redkei2 4 'zemt alakok2 4 0inn eg #ssze kvt n *jtott t az orvosnak! 4"it gondolsz9 "eg*ssza az a ln 9 3 an idegesen a hajba t*rt! 4 ,ogalmam sin#s! 3emlem! Taln tanul az esetbl, $elhag a kb5tszerrel, s nem teszi tnkre az lett! ,eltve, ha mg nem ks!!! 4 ,eltve!!! 0inn a bgrt szorongatta! Titkolni ig ekezett keznek remegst! A maga i$j*kori, szrn 1 kvetkezmn ekkel jr (rblkozsra gondolt! Tizenht ves korban eg bulin valaki hasissal k5nlta! Ctna autn mentek haza! A ko#si vezetje is rendesen be volt lve, eg gtlstalan kb5tszer4keresked rbeszlte eg $ajta keverkre! Azt mondta, (aradi#somi g n rkben lesz rsze! Aztn lesznkztak az *trl, s nekirohantak eg h5d(illrnek! ,ur#sa, t(rengett Virginia! Kg t1nik, mintha #sak a hasamon lv hegek emlkeztetnnek a kalandra! "intha eg bknt minden a legnag obb rendben lenne! Am ez nem igaz!!! 'emmi, de semmi sin#s rendben! 8letem vgig szenvednem kell i$jonti butasgom, hiszken sgem kvetkezmn eit!!!

T! ,-.-/-T 0inn korn reggel $elh5vta a ni belosztl $nvrt! "egkrdezte, beviheti4e valamikor a na( $ol amn a kand*rt "abelhez! 4 : ugodtan, doktorn 4 $elelte a nvr! 4 .t $og tenni neki! :em tud beszlni szegn ke, s nag on lehangolt emiatt! Glben 0inn hazasietett, karjra vette 0eronimt, s bevitte a gazdjhoz! A 6ma#skaak#i7 meghozta a vrt sikert! A kand*r $elugrott "abel g ra, $ejt az asszon ar#hoz drglte, majd kn elmesen elhel ezkedett a melln! "abel s5rt rmben! -gszsges bal kezvel a #i#a $)le tvt vakargatta! 0eronimo hangosan, elgedetten dorombolt! 0inn nek nemsokra mennie kellett, de meg5grte "abelnek, hog mskor is elhozza kedven#t! A baleseti osztl on a $ogad(ult eltt #sa(atn i *jsg5r s $ots vrta! 4 -zek meg mit keresnek itt9 4 krdezte meghkkenve a $nvrtl! 4 Az jszakai esetre k5vn#siak! ,leg az ismeretlen ln ra, aki az intenz5ven $ekszik! 4 3 an betege! %&Connornak azonban nem volt ideje $irkszokkal $oglalkozni! 4 "ondd meg nekik, hog nem n ilatkozhatunk! A ht(rbs ri(orterek azonban nem hag tk eg knn en lerzni magukat! >zgatta ket a j kis 6sztori7! Az eItas elg sok hallesetet okozott az utbbi idben! 4 Csu(n ann it mondhatok, hog a beteg a legjobb kezekben van! "indent megtesz)nk rte, ami orvosilag s emberileg lehetsges! Csakhog ezzel nem tartztathatta $el a krdsek radatt! 4 -szmletlen volt, mikor beszll5tottk9 Kitl vette a drogot9 "i van a tbbiekkel, akik vele voltak9 4 -rrl nem beszlhetek! Krem, tvozzanak, dolgom van! 4 Csak mg eg et2 "i a vlemn e azokrl, akik kb5tszert adnak $iatalkor*aknak, doktorn9 4 kiltotta az eg ik szem$)les ri(orter! 4 A trsadalom szemetei2 4 0inn vissza$ordult! 4 0tlstalan, sz5vtelen (ro$itvadszok2 :in#s benn)k eg szikrn i lelkiismeret sem! A legszigor*bb b)ntetst rdemlik2 : ol# ra tjban 3 an az esti *jsg leg*jabb (ldn val ll5tott be 0inn laksra! A ln holt$radt volt, ((en le$ek)dni ksz)lt! 4 %lvastad9 4 krdezte %&Connor! 4 Tged idznek! 4 "utasd #sak2 4 0inn t$utotta a szenz#ihajhsz #5metB 60tlstalan, sz5vtelen (ro$itvadszok7! Az szavai! 4 Vllalom! -z a vlemn em! 4 Tudom! Az en m is! 4 3 an elvette az *jsgot! 4 8(( le$ek)dni ksz)ldtl9 4 krdezte rekedten! 4 >gen!!! elmondod nekem az esti mest9 4 Attl $ltem, elk)ldesz! A $r$i g engden maghoz vonta 0inn t! 'zeretem, gondolta szomor*an a ln ! 4 :em vag $radt, 3 an9 4 Tagadhatatlanul!!! de ol an $radt nem lehetek, hog ne k5vnjalak! 0inn lbujjheg re llt, s meg#skolta a $r$i szjt! 3 an rgtn t1zbe jtt, a ln megrezte az izgalmt! "irt is tartztatnm meg magam, mirt hag nm kih1lni a szenvedl )nket9 ?ehun ta a szemt, s habozs nlk)l viszonozta a $orr #skokat! Testestl4lelkestl vetette magt az izgalmas szerelmi eljtkba! 'zeretem, #sak kell nekem, senki ms, $utott t az ag n! >l en eg szer1!!! Dokolba a holna((al, (okolba a jvvel2 4 ;olna( lovasbemutatra meg )nk 4 jelentette be (nteken 3 an! 4A g erekek alig vrjk! All5tlag kut arev) is lesz! . mulatsgnak 5grkezik, (ersze, #sak ha szereted az llatokat! 4 >mdom az llatokat2 4 nevetett 0inn ! 4 -lvisztek engem is9 -g szeriben meg$eledkezett minden $enntartsrl, $lelmrl! 3 annek #sak r kellett nznie, a ki$ejez, tengerzld szem(r lttn a ln mris elolvadt! %&Connork szombaton $l tizeneg kor jttek rte! A kt g erek a ko#si hts )lsn vrta! -vie dur#snak ltszott! 3 an sokatmond (illantst vetett 0inn re!

4 A kisasszon megtudta, hog n ol#kor kezddik a bemutat! %kvetlen)l ott akart lenni az els nzk kztt, de n htvgn nem szeretek korn kelni! "ost haragszik rm, azrt duzzog! 4 "ajd abbahag ja2 :zd #sak, mris jobb a kedve! Az orvos beseg5tette 0inn t az autba, majd gondosan, hosszasan igazgatta a biztonsgi vt! K)lnsen mellmagassgban! 4 %&Connor2 4 szlt r a ln ! 3 an vig orogva, $)t rszve )lt a hel re, #suda elgedettnek t1nt nmagval! 0inn megmosol ogta! Jek(zelt majom, gondolta szeretettel! >mdom2 Et is meg a g erekeit is! ?egalbb eg i#i(i#i esl )nk lenne2 Csakhog nin#s2 :em vag ok n $elesgnek val! Kider)lt mr nhn szor! "egrkeztek a n()nne(l hel sz5nre, s kiszlltak! -vie minden bnatrl meg$eledkezett, amint megltta a $ag laltos ko#sit! 4 A(u#i, krlek sz(en2 4 kun erlt, s 0us is rkezdettB 4 ,ag it krek2 "indenki ka(ott eg 4eg tl#srrel! A zs*$olt rten 3 an a vllra )ltette 0ust, hog a sr# lsson is valamit, 0inn (edig kzen $ogta -vie4t! 5g indultak a nag kaland elbe! 4 ;1, mekkora l2 4 h)ledezett a kisln ! 4 Az m2 4 hel eselt az a(ja! 4 Van is vele gondja a lovasnak! A hlg szemltomst nem ura az llatnak! ,ig eltk ket eg darabig! A l 0inn szerint is elka(kodta ugrsait! 4 8rtesz a lovakhoz, 3 an9 4 >gen! A sz)leimnek llatten szt $armjuk volt! "g jrni sem tudtam, mris n eregbe )ltettek! 4 Az orvos a homlokt rn#olta! 4 :em rtem, mirt lovagol ez a n, amikor nem b5r az llattal! 4 ,elt1nen s(adt 4 jeg ezte meg 0inn ! 4 Taln rosszul van! 4 Azt hiszem, inkbb $l! 8rzi, hog t*l nehz neki a $eladat! ,ig elm)ket a tbbi lnak szenteltk, amint azok sorra vettk az akadl okat! A g erekek meg#sodltk a mestersges tava#skkat, a $ahasbokbl (5tett akadl okat, a magasra ll5tott korltokat! -g szer #sak *jra $elbukkant geszten esz5n lovn a s(adt n! 3 an sszevonta szemldkt! 4 >gazad van, Virginia! Tn leg betegnek ltszik! A (ari(a knn edn vette az els kt akadl t, de a harmadik eltt vgtzni kezdett! 3viddel a neg edik ugrs eltt a lovasa ssze#suklott, s nhn mter utn lettelen)l, mint eg rong baba, le$ordult a n eregbl! 3 an leemelte vllrl 0ust, 0inn mell ll5totta, s az eszmletlen nhz rohant! A (l a t*loldalrl eg ments indult $elj)k $utl(sben! 0inn ltta, hog 3 an a n $l hajol! 'eg5teni akart a $r$inak, de nem hag hatta magukra a g erekeket! 4 %rvos vag ok 4 szlt a mellett)k n akt n *jtogat asszon hoz! 4 Vig zna rjuk9 4 mutatott -vie4re s 0usra! 4 "egnznm n is a beteget! Tbb szem tbbet lt! 4 Termszetesen2 'iessen2 0inn 3 anhez $utott! 4 "it tehetek9 4 Vizsgld meg a gerin#t2 ?legzik, de a homloka $orr, a vgtagjai meg jghidegek! 4 Valsz5n1leg ag rzkds 4 vlekedett a ments! 3 an a $ejt rzta! 4 :em hiszem! "r a l htn elvesz5tette az eszmlett! ,ig elt)k, mert s(adt volt, s betegnek ltszott! Dersze az esstl is megsr)lhetett, de az julsnak ms az oka! 0inn vatosan, #sigol rl #sigol ra vgigta(ogatta a n htt! 4 :em rzek trst! "egnzem a lbt is! 4 Kezd maghoz trni! 4 3 an meg$ogta a beteg kezt! 4 ;all, kisasszon 2 ;all engem9 %rvos vag ok! "eg tudja mondani, mi trtnt9 A beteg kin itotta a szemt! 4 A htam!!! 4 n gte! 4 ;og h5vjk9

4 Gebbie! Gebbie "#:ab! ;ol vag ok9 4 ?eesett a lrl! -mlkszik r, hog an9 4 :ag on $j a $ejem 4 n szrgte Gebbie! 4 :em volt mostanban in$luenzs9 4 :em is tudom!!! Jorzalmasan rzem magam! ;ol vag ok9 4 A lovasbemutatn! 4 =!!! s hol van!!!9 4 A lovnak nem esett baja! -lvezettk! 4 Ksznm 4 suttogta Gebbie! Kjra lehun ta a szemt! 4 Drbljon bren maradni2 -lvissz)k a mentauthoz! 4 Az orvos $elllt, s kr)lnzett! 4 >smeri valaki
Gebbie "#:abet9 4 krdezte hangosan! 4 8n2 4 l(ett oda hozzjuk eg asszon ! 4 8rtes5ten a #saldjt9 4 ;og ne! "ris tele$onlok a $rjnek! "it mondjak neki, hog van9 4 .obban, de krhzba szll5tjuk kivizsglsra! 3eggel mg nem ltszott betegnek9 4 Ge igen! "eg(rbltam lebeszlni az indulsrl, de nem hallgatott rm! -g bknt a l(et kivettk eg lovasbaleset utn! Azrt eml5tem meg, mert taln $ontos lehet! "egrkezett a mentaut! 3 an is beszllt, hog mg eg szer, n ugodtan megvizsglja Gebbie4t! 0inn visszament a g erekekhez, a beteg n ismerse kvette! 4 Cg e nin#s semmi komol baja Gebbie4nek9 4 krdezte! 4 :em lttam a zuhanst, de a bartnm kit1n lovas! 4 "g az ess eltt vesz5tette el az eszmlett! ,elteheten a lbon kihordott in$luenza kvetkezmn eknt! A biztonsg kedvrt megrntgenezik! 4 "egmondom a $rjnek! Ksznm a seg5tsget, doktorn! 4 :in#s mit! %rvosok vag unk, ez a dolgunk! -vie s 0us izgatottan vrta 0inn t! 4 A (a(a is elmeg a mentvel9 4 rdekldtt a kisln ! 4 Et krdezztek2 >tt jn! 4 Jemeg ek a klinikra! "egtennd, hog utnam hozod a ko#sival a g erekeket, Virginia9 4 "aradni akarunk, (a(a2 Alig lttunk valamit2 4 sirnkozott -vie! 4 %daadom az n autm kul#st! Azzal g ere vissza2 4 ajnlotta 0inn ! 4 3endben van2 "ulassatok jl2 4 "eglesz! :zztek #sak, ott eg b)$! Vesz)nk s)lt krum(lit meg virslit, s jl belakmrozunk! 3 an nevetve (uszilta meg a 6(tmama7 homlokt! 4 Aztn nehog elrontstok a g omrotokat2 -zzel az orvos elsietett! 0as megrngatta 0inn szokn jt! 4 Ka(ok #hi(set9 4 Ka(sz, de #sak ann it, hog ne leg l megint rosszul! 'z5nes n alkrl, (attogatott kukori#rl (edig ne is lmodjatok! 'em t*l sok ket#hu(rl2 4 0us mindig rengeteg ket#hu(ot eszik2 4 rulkodott -vie! 4 "egnzz)k majd a (nikat9 .obban szeretem a kis lovakat, mint a nag okat! A nag oktl $lek! 0inn hel eselt! "indenki ka(ott eg za#sk s)lt krum(lit, aztn kerestek eg rn kos hel et, ahonnan jl lthattk a kis lova#skkat! A $d5jat eg aran os, hossz* srn 1, lebeg $ark* shetland (ni n erte! A $ara *g #sillogott, mint a $n es vadgeszten e! -vie nag ot shajtott, amikor elvezettk a megkoszor*zott lova#skt! 4 Ann ira szeretnk eg (nit 4 mondta svrogva 4, de a (a(a azt mondta, eg elre nem lehet!!! 0inn Gebbie balesetre gondolt! Jiztos volt benne, hog 3 ant (ni )g ben nem lehet meg(uh5tani! >g ekezett teht elterelni a kisln $ig elmt! 4 Ki kr mg eg $ag it9 8(( erre jn a ko#si! 4 ,ag laltot (ni hel ett9 4 krdezte $elnttesen -vie! 0inn $elllt!

4 "ost $ag laltot, sz5vem! -g szer majd, ha nag obb leszel, taln lova#skt is ka(sz! A $ag laltos ko#si $el menet (nin lovagl g erekekre lettek $ig elmesek! -vie kn rgni kezdettB 4 Krlek, 0inn , ug e $el)lhetek9 Virginia most vgleg nem tudta, mit teg en! A (nik szel5dnek, kezesnek ltszottak, de 3 an engedl e
nlk)l!!! nem, -vie nem az ln a! -rrl az a(jnak kell dntenie! 4 Vrjuk meg az a(uktokat 4 javasolta di(lomatikusan! -vie4nl mr4mr eltrt a m#ses, amikor $elbukkant 3 an! A kisln $edezte $el a sokadalomban, odarohant hozz, s kedvessgvel, no meg vasakaratval elrte #ljt! 4 ;a ettl $)gg a boldogsgod 4 mondta engedken en a (a(a! "g 0us is $el)lhetett a nvre el a n eregbe! 4 ;og van Gebbie9 4 rdekldtt 0inn , mikzben a (nit htn a g erekekkel krbevezettk a (l n! 4 'rtetlen, de nin#s jl, nem $ek)dte ki az in$luenzjt! .a#k viseli gondjt! 4 3 an a ln kezbe n omta a ko#sikul#sot! 4 ;og viselkedtek a g erekek9 4 Knn en kezelhetek! "egnzt)k a (ni sz(sgversen t, -vie eg etlen vg a eg shetland lova#ska! 4 Tudom2 4 shajtotta 3 an! 4 "inden ellene szl! 3adsul ki#si mg ahhoz, hog eg (nit gondozzon! 8n (edig nem vehetek e$$le (luszmunkt a n akamba! Ksbb majd vehet lovaglle#kket, s ha mg akkor is k5vnja, megka(hatja a (nilovat! 0inn nevetett! 4 'zinte tudtam, hog ezt $ogod mondani 4 jeg ezte meg rtatlan k((el! 4 ;a majd eg szer te is sz)l leszel, megrtesz! Virginit mintha g omorszjon vgtk volna! Alig b5rta visszatartani knn eit! Jr#sak 3 an szavai valra vlhatnnak2 A g erekek izgatottan #sa#sogva szlltak le a lrl! Akr#sak kt kis (a(agj2 =risi lmn t jelentett nekik a lovagls! 4 "g eg szer2 4 kiabltk kr)lugrlva a(jukat! 3 an azonban a $ejt rzta! 4 "ra elg volt2 Van ug anis eg megle(etsem a szmotokra2 <ssze$utottam a klinikn .ill4lel s /a#hkel, s megh5vtak benn)nket dlutnra a (ajtba! ;*st akarnak s)tni a kertben! 4 '#ud is ott lesz, (a(a9 4 Dersze, $ia#skm2 '#ud a 'amuels #saldhoz tartozik! 4 Cg e elmeg )nk9 4 lelkesedett -vie! 4 ;a Virgininak kedve van hozz 4 nzett 0inn re 3 an! 4 -ngem is megh5vtak9 4 Dersze2 "egmondtam, hog vel)nk tltd a na(ot! 4 ;a 5g ll a dolog, sz5vesen meg ek! 'z( volt, j volt /a#hknl a (ajta kertjben!!! #sak ne lebegett volna a levegben a kimondatlan krds2 .ill s /a#h oldalt n ilvnvalan $*rta a k5vn#sisg! 8gtek a vg tl, hog tbbet tudjanak meg 0inn s 3 an ka(#solatrl! A ln *g dnttt, n 5lt krt kkal jtszik! 4 <nts)nk tiszta vizet a (ohrba2 4 mondta .illnek, mikor kettesben maradtak! A $r$iak stlni vittk a g erekeket, hog megnzzk a krn ez sznt$ldeket! 4 :ek)nk nin#s kzs jvnk 3 annel! Azrt beszlek errl, hog vletlen)l se teg etek megjeg zst kettnkrl -vie s 0us eltt! 8n ug anis soha nem $oglalhatom el az an juk hel t! -rrl soha nem volt, s nem is lesz vita! 'zerintem 3 an k(telen el$elejteni a $elesgt, most is Annt szereti, s n megrtem t! .ill mulva nzett a ln ra! 4 ;iszen szeret tged2 A vak is lthatja2 4 :em 4 ingatta a $ejt Virginia! 4 Kellek neki, k5vn!!! -z egszen ms dolog! ;ossz* id utn $elbredt eg $ajta 6tetszhallbl7, s megint $r$inak rzi magt! Am amint elm*lik az *jdonsg varzsa, rjn, hog nem vag ok ol an, amil ennek k(zelt! ' ezzel $)ggn le, vge az eladsnak! Addig azonban 4 vonta meg a vllt 4 lvezem az eg )ttltet! 4 Alig hiszem2 4 vitatkozott .ill! 4 "agabiztosnak, ntudatosnak t1nsz! "indez azonban #sak ltszat, ug e9 Valjban alulrtkeled magad! 0inn szomorksn elmosol odott!

4 Tudom n jl, menn it rek, .ill! Tkletes szeret vag ok, de $elesgnek nem vag ok alkalmas! A trsasg jkedv1en, bolondozva trt vissza! /a#h belkte -vie4t a sznakazalba, s addig #siklandozta,
am5g a kisln vis5tozva nem kn rgtt keg elemrt! 0us az a(jt (rblta $eldnteni, '#ud (edig izgatottan rohanglt eg ik #so(orttl a msikig! Vg)l mindn jan kimer)lten lehu((antak a $1be! 4 Van eg tletem 4 szlt /a#h! 4 "int mr mesltem, '#ud a(a lett! Volna kedvetek megnzni a sza(orulatot9 A hzigazda szavait viharos lelkendezs $ogadta! -vie 0inn hez szaladt, s meg$ogta a kezt! 4 Te is g ere2 A kisln szeme rag ogott, haja zszlknt lobogott a szlben! 4 Vel)nk tartasz9 4 krdezte 0inn .illtl! 4 :em, addig elksz5tem a va#sort! A $iatalasszon utnuk nzett! 0inn meg$ordult, s megltta szemben a rszvtet! :em krt belle! . sokig elmaradtak! A kut akl kk ennivalak voltak2 Jum$ordiak, esetlenek, dundik!!! A(r lba#skik meg4megbi#saklottak! 0inn le)lt mellj)k a (adlra, a #s(( kut usok k5vn#sian hozzbukd#soltak, megrg#sltk a szandlja sz5jt, s (rbltak a bokjra $elmszni! Az an juk a jkora kon ha sarkban $ek)dt, s eg (illanatra sem vette le rluk a szemt! 4 -z a mink lesz2 4 /a#h $elemelte a legnag obb kut ust! 4 Kg h5vjuk! .unior, vag is az i$jabb, mert ((en ol an, mint '#ud volt ki#si korban! 4 Jolond vag te, /a#h2 4 nevetett 3 an! 4 :em elg belle eg 9 4 .ill bajldik majd vele! E marad otthon a kut kkal, no meg a babval! 4 "agnak nem kell eg kiskut a, doktor *r9 4 krdezte 3 antl remn kedve a $armer $elesge! U Az orvos tiltakozva emelte $el a kezt! -vie s 0us (ersze kn rgni kezdett, de ez*ttal nem siker)lt meglg 5tani a(juk sz5vt! 4 "egh5vjuk majd idnknt '#udot s .uniort 4 5grte! 4 Allatk5nzs lenne kut t tartanunk, mikor egsz na( nem vag unk otthon! -vie 4 szoksa szerint 4 duzzogott! 4 ;a lenne mamnk, biztosan vig zna r2 3 an behara(ta az ajkt! 4 0 ere, ki#sim2 J*#s*zz el sz(en .uniortl2 .ill mr vr benn)nket a va#sorval! 0inn vatosan letette testvrkihez a lba szrn eg ens*l oz kiskut t, s $elt(szkodott! -vie $elvette .uniort, s meg(uszilta az orra heg t, azutn 0inn kezbe ka(aszkodott! 4 "ehetek veled9 4 krdezte $elnkn! A ln sz5ve nag ot dobbant! 4 Dersze, aran om! "egszmoljuk, hn at l()nk, m5g a (ajthoz r)nk! . lesz9 ;atszz l(st tettek meg! ' mikzben hangosan, nag okat nevetve szmoltak, eg ik)k 4 nevezetesen Virginia 4 keservesen k)szkdtt a knn eivel! A kisln btortalan, bizakod vonzalma kibillentette am*g is ingatag lelki eg ens*l bl! A legsz5vesebben azonnal hazamenek)lt volna! -g ed)l akart lenni, m a ko#sija 3 ank hza eltt llt! Kn telen volt tovbb jtszani %&Connor vidm, gondtalan bartnjnek szere(t! 'iker)lt is mindenkit megtvesztenie, #su(n .ill nzett r nha rszvevn! ;aza$el menet a g erekek szokatlanul #sendesek voltak! -l$rasztotta ket az esemn d*s na(, a rengeteg lmn ! 4 0 ere be eg italra2 4 h5vta 3 an 0inn t! A ln azonban most k(telen lett volna a na((aliban )ldglni, szeme eltt a boldog idkbl val #saldi $n k((el! "r $jt az ar#a a sok erltetett mosol tl! 4 :em, ksznm 4 $elelte, s 0eronimt hozta $el )r)g knt! 4 Azonk5v)l szeretnk mg benzni "abelhez is! Tegna( reggel jrtam nla utoljra! Je)lt a ko#sijba, s beind5totta a motort! -g szer #sak mellette termett -vie! Jedugta a $ejt az ablakon, s adott eg (uszit! 4 Viszontltsra2 . volt, hog eljttl vel)nk2 A kisln vissza$utott az a(jhoz, s onnan integetett! 0inn visszaintett, gzt adott, s elhajtott! A sz5ve eg darabkja azonban ott maradt %&Connorknl! 4 0inn szomor* volt ma este 4 jeg ezte meg -vie a hz $el menet!

4 >gazad van, de taln #sak el$radt! 4 'zomor* volt, nem $radt 4 kttte a kisln az ebet a karhoz! 3 an is szrevette a ln lehangoltsgt! "skor is el$ordult ez 0inn nl, a krds #sak az, b5zik4e majd
bennem valaha is ann ira, hog elrulja az okt, t(rengett! 4 'zeretnm, ha lenne az *j an uknk 4 jelentette ki -vie! 3 annek eg (er#re elakadt a llegzete! 0inn mint *j mama!!! >tt lakna vel)nk, lenne an ja a g erekeimnek, nekem meg $elesgem! A g erek $ejn tallta a szget! Tkletes megolds, eg ben eg hosz4sz*, stt idszak boldog be$ejezse! 'emmi nem szl ellene!!! >gen m, de hajland lenne4e 0inn ms g erekeit nevelni9 K(es lenne4e eg )tt lni Ann emlkvel9 -g biztos, jl megrtik eg mst 0usszal s -vie4vel! Termszet adta tehetsge van az an asghoz, sohasem tolakod vag mzesmzos! Knn edn, megn ern szereti a ki#siket, eg #se((et ol an, mintha az idsebb nvr)k lenne! :em akar vetl trsa lenni elvesztett an juknak! Ann az Ann, Virginia (edig Virginia! 0inn , az des!!! 3 an kedvtelve sz5nezgette maga eltt a jvt! Ksbb majd sz)letik mg eg vag kt g erek)k, remlhetleg ol anok lesznek, mint az an juk! 'tt haj*ak, brndos szem1ek, a mosol uk ellenllhatatlan!!! 'z( lesz a jv2 "r $el sem tudn idzni, mil en sz)rke s vigasztalan volt az lete nhn httel ezeltt!

V! ,-.-/-T 0inn *tkzben megllt eg jjel4na((al n itva tart bolt eltt, s vett nhn doboz ma#skaeledelt! A laks ajtajban eg #dult tallt! "ieltt kisilabizlta volna a szlks bet1ket, mr sejtette, mi ll benne! Gora, "abel Selsh szomszdja, 5rta a rvid )zenetetB (abel ma dl)tn sa!nos, meghalt. 0inn le)lt a na((aliban a heverre, lbe vette 0eronimt, s keservesen s5rni kezdett! "lab*s hangulathoz illett a szomor* h5r! "i#soda na(2 Knn ei a kand*r bundjra (ot ogtak! 0eronimo n ugtalan lett, leugrott, a kon hba ment, s remn kedve bmulta a h1tt! "inthog Virginia meg se mo##ant, hangosan n vogni kezdett! Az *j gazdi shajtva llt $el, hog kin issa az eg ik ma#skaeledelt! 4 -zent*l n gondoskodom majd rlad, reg$i* 4 mondta bnatosan! 4?egalbb nem leszek magn os! 'zavait *jabb knn radat kvette! <nsajnlatt a tele$on #sengse szak5totta $lbe! 3 an h5vta! 4 'zia2 4 szlt g engden a $r$i! 4 "it #sinlsz9 0inn a knn eit n elte! 4 3d gondoltam, hin zol 4 $elelte az igazsghoz h5ven! 4 "i a baj, Virginia9 %l an a hangod, mintha s5rtl volna! 4 -ltalltad! K(zeld, "abel ma dlutn meghalt! "egrkltem 0eronimt! 4 =, igazn sajnlom2 "enjek t hozzd9 4 :em, ne!!! Csak ht!!! nag on megrzott a dolog! "a este akartam megltogatni! "ondtam is neked! 3 an hallgatott eg sort! 4 Grgm, tn leg jl vag 9 4 krdezte vg)l! A $r$i kedvessge, szeretetteljes aggdsa eg szeriben t*l sok volt 0inn nek! A legsz5vesebben belekiablta volna a kag lba az igazatB nem, (o#skul vag ok2 'zeretnm, ha magadhoz lelnl, s azt mondand, hog szeretsz, de k(telen vag ok bevallani azt, amit mr rgen tudnod kellene! Attl $lek, akkor mindennek vge lenne! 4 Dersze hog jl vag ok 4 $)llentette inkbb! >g ekezett, hog hangja megg zen #sengjen! 4 'z( volt a mai na(! A g erekek is jl szrakoztak, ug e9 4 3emek)l2 <r)lk, hog vel)k maradtl, am5g n elk5srtem Gebbie4t a klinikra! 4 8n is legalbb ann ira lveztem, mint -vie s 0us! ;allottl azta Gebbie4rl valamit9 4 >gen! Jeszltem .a#kkel tele$onon! Gebbie4t a sajt $elelssgre hazaengedtk! 8rte ment a $rje! -gszen biztosan az in$luenza uthatsa okozta a rosszulltt! 'zeren#sre a zuhanskor nem sr)lt meg! 4 3 an *jra rvid sz)netet tartott! 4 -vie4nek nag on hin oztl ma este! ,elolvastam neki elalvs eltt a &ekete szpsgb"l, s a ln om szerint neked is tetszett volna ez a $ejezet! 0us (edig (anaszkodott, mert neki mg soha nem olvastl $el! Azt mondta, legkzelebb be kell (tolnod! 0inn lehun ta a szemt! =, egek, mi lesz ebbl9 :em lett volna szabad hag ni, hog idig $ajuljanak a dolgok! A g erekek megkedveltk!!! -nnek a $ele sem tr$a2 "i lesz, ha vge szakad a ka(#solatuknak9

4 'ajnlom, %&Connor, de most le kell tennem! A ma#ska telen vogja a $)lemet! Ki akar menni! 3adsul most, hog lland laktrsam lesz, va#kot kell ksz5tenem neki jszakra! -ddig maka#sul ragaszkodott hozz, hog az g amban aludjon! 4 %kos llat2 Drbld meg rbeszlni, hog engedje t nekem legalbb nhn rra a hel t! "egkrdeznm 'uzannah4t, t tud4e jnni vig zni a g erekekre! Jiztosan sz5vesen megteszi! 0inn elbizon talanodott! Az ajnlat #sb5t, a k5srts ers! :em, ma este nem, gondolta! 0 enge vag ok, mindent elrontank! 4 'zedd ssze magad, %&Connor2 4 tr$lkozott! 4 "indig #sak eg dolog jr az eszedben9 4 A te b1nd, des! 8n j $i* voltam, am5g meg nem ismertelek! 4 "ost is derk $i#k vag 4 bkolt 0inn ! 4 .aj, Virginia2 :em akarok sem j $i*, sem derk $i#k lenni2 3ettenten vg om utnad! "irt nem vag itt9 4 "ert 5grtl valamit az an sodnak! 'emmi szeI a hzadban! 4 -zrt rohantl ma el9 4 "egmondtam, hov sietek! "abelhez akartam menni, most meg itt )lk a kand*rjval, 6aki7 immr az en m! ;t$n tallkozunk, 3 an! 4 ;olna(9 4 @g eletes vag ok! 4 =, (ersze2 -l is $elejtettem2 :ag on $ogsz nek)nk hin ozni, drgm2 -lb*#s*ztak, majd 0inn shajtva letette a kag lt! Addigra 0eronimo visszatrt esti stjbl, s elgedetten dorombolva vette birtokba hel t az g on! -g etlen #entimtern it sem volt hajland elmozdulni, amikor 0inn beb*jt a takar al! 4 Ksz5tettem neked alvhel et, 0eronimo 4 mag arzta t)relmesen az *j gazdi! 4 -zent*l az ablaknl, $inom (ihe (uha (rnn (ihenheted ki a na( $radalmait! ?bval meg(rblta vatosan odbb tesskelni a #i#ust! "indhiba2 0eronimo *g morgott, mint eg kut a, de azrt vg)l kelletlen)l 4 ten rn ire 4 $lreh*zdott! 0inn belen ugodott a megvltoztathatatlanba! 3 an jrt a $ejben, meg a g erekek! 0eronimo a $ejt g engden a ln ar#hoz drglte! 0inn mosol ogva maghoz lelte az llatot! "gsem vag ok eg ed)l, gondolta, mieltt elaludt volna! <r)lt, hog msna( dolgozhat! 5g legalbb nem gondol sz)net nlk)l 3 anre! "gsem *szta meg! Kvzs kzben a trsalgban Datri#k ;addonnal tallkozott! Az orvos beszmolt Juzz, a kb5tszeres $iatal ln lla(otrl, aki az intenz5v osztl on $ek)dt! 4 "indenki #sodjra jr, mil en hamar sszeszedte magt 4 meslte Datri#k! 4 -zek a mai $iatalok2 ,ol ton #sak baj van vel)k! A mi idnkben bezzeg egszen msk(( volt!!! 4 Valban9 4 ktelkedett 0inn ! 4 Kamasz koromban nekem is voltak hajmereszt kalandjaim! 4 Akkor maga, Virginia, merben msk(( nevelkedett, mint n! Az a(m nag on szorosan $ogta a g e(lt, mr akkor is $elhborodott, ha nha alkohol4 vag #igarettaszag*an jttem haza! 4 Az n sz)leim nem voltak ug an enn ire szigor*ak, de bizon os szabl okat be kellett tartanom! Amikor aztn eg szer mgis megtrtnt a baj, nem tettek szemrehn st, r)ltek, hog letben maradtam! Datri#k eg )res szken (ihentette a lbt! 4 >zgalmasabban hangzik, mint az n engedelmes i$j* veim trtnete! "esljen2 4 Az 6izgalmas7 nem a meg$elel ki$ejezs! Tallbb lenne az esetemet ostobnak, r)ltnek, vakmernek nevezni! Juliba mentem eg $i*val, akit alig ismertem! Tmnak h5vtk! Ka(ott ezen az estn valami lelkiismeretlen kb5tszer4kereskedtl eg drogkeverket! Termszetesen 6ajndkba7! 5g akart *j vevkre szert tenni az a gazember! Ami engem illet, $el sem $ogtam, mirl van sz, ann ira el voltam $oglalva magammal! -z volt letem els s utols 6utazsa7! 4 8s9 4 krdezte k5vn#sian Datri#k! 4 ;aza$el menet nekiment)nk az autval eg h5d(illrnek! Kire()ltem a ko#sibl, s a korltnak vgdtam! "egsebes)ltem, de amint ltja, t*lltem! 4 Jels vrzs!!!9 4 >gen! 4 A l(9 4 :em! ?ejjebb! A hl ag s krn ke! 4 'zeren#sje volt!

4 >gen, mindenki ezt mondta! 0inn hallgatott, s a 6szeren#se7 szt 5zlelgette! 4 Akr#sak ?izzi ;amiltonnak 4 tette hozz ;addon! 4 ;og van ?izzi9 4 ?assan g g ul! A legtbb gondot a lba okozza! A jrssal mg sokig gondjai lesznek, de 5g is mzlija
volt! :em sok kellett hozz, hog rkre meglljon a sz5ve! 4 0inn megrezte Datri#k hangjn, hog a $r$i mg nem $ejezte be! 4 Tudja, a hall nem vlogat 4 $ol tatta ;addon! 4Az els $elesgem eg $ldrengs sorn vesztette lett! 4 :em is tudtam2 3a#hel a msodik!!!9 Az orvos megtrlte zsebkendjvel izzadt homlokt! 4 Annak mr hrom!!! nem, ng ve! "eIikban lt)nk eg kis $aluban! >sobel az iskolban tan5tott, amikor teljesen vratlanul megmozdult a $ld! Kg dlt ssze az ()let, akr a krt avr! Azonnal keresni kezdt)k a t*llket, de #sak halottakat talltunk! Ksbb, az els lelki megrzkdtats elm*ltval azt reztem a legborzasztbbnak, hog b*#s* nlk)l vltunk el eg mstl! 8vekig nem hag ott n ugodni a gondolat! 3a#hel vgtelen)l t)relmes volt, megvrta, am5g megemsztem >sobel tragikus hallt! 4 >szon * lehetett 4 mormolta 0inn ! 4 Az, s 3a#hel nlk)l a mai na(ig k5nldnk! E adott ert, neki ksznhetem, hog *jra tudok lni, dolgozni! 'okat gondoltam 3 anre! 'zegn $i* egszen eg ed)l maradt, a #saldja Kanadban l! 4 A g erekei a #saldja 4 mondta a ln , de Datri#k a $ejt rzta! 4 A g erek nem en h5ti a bnatot! K)lnsen nem, ha ki#si! :em is tudom, jobb4e, vag rosszabb, ha il en tragdia utn g erekei maradnak az embernek! 4 'okkal jobb2 4 ll5totta hatrozottan 0inn ! 4 Ek a boldog m*lt kzzel$oghat emlkei! Az kedv)krt kell s rdemes tovbb lni, tal(on maradni! 4 Virginia belekort olt a kvba! 4 Termszetesen ol kor terhet is jelentenek, $leg eg dolgoz $r$inak! 4 A munka a legjobb g g szer 4 vlte ;addon! "aga el meredt, a lthatatlan messzesgbe! 0inn azon t(rengett, hog an viselhette 3 an az Ann halla utni heteket, hna(okat! A baleset kr)lmn eirl a $r$i beszmolt, de a sajt szenvedsrl hallgatott! 4 "ita dolgozik itt 3 an9 4 krdezte Datri#ktl! 4 Kr)lbel)l kt ve! 4 8s mil en volt eleinte9 4 Komor! 'zinte soha nem mosol gott! Vgezte a munkjt, aztn sietett haza! %l an ember ben omst keltette, akit semmi sem rend5thet meg, akit nem rintenek a mindenna(ok bossz*sgai! Akkoriban nem volt knn 1 eg )tt dolgozni vele, de ksbb mintha $elengedett volna! ?assa#skn en h)lt a ridegsge, kider)lt, hog melegsz5v1, seg5tksz ember! Azt hiszem, tudatosult benne, menn ire magn os! K)lnsen miutn /a#h 'amuels $elesg)l vette .illt! 4 Datri#k elnevette magt! 4Aztn $elbukkant maga, s azta na(rl na(ra jobban van! Visszakltztt bel az let! 0inn el(irult! 4 ;og rti ezt, Datri#k9 4 Tudja maga, mire gondolok! 3 an ol an, mintha ki#serltk volna! -z tagadhatatlanul a maga rdeme! 0inn r)lt az orvos szavainak! ;a siker)lt valamenn ire megvigasztalnia, boldogabb tennie 3 ant, mgis#sak volt 4 vag van9 4 rtelme a ka(#solatuknak! : 5lt az ajt, s az eg ik (oln dugta be a $ejt! 4 Kt sr)lt $o#ista )l a vrteremben 4 jelentette! A kezdd labdar*gidn els ldozatai!!! A $i*k meg$eledkeztek rla, hog nin#senek edzsben, s sorra jelentkeztek rndulssal, h*zdsokkal, $i#amokkal! 0inn meg a s)rgssgi rszleg $nvre hamarosan azt sem tudta, hol ll a $eje! Ksbb Virginia ssze$utott a $ol osn Datri#kkel! "egmutatott neki eg rntgen$elvtelt! 4 "egkezddtt a bajnoksg 4 jeg ezte meg! Datri#k ;addon a $ejt #svlta! 4 8(( most hoztak be eg $allabdzt! Valsz5n1leg elveszti a jobb szemt, ol an szeren#stlen)l tallta el a laszti! Kg dntttem, n inkbb a telev5zi eltt nzem vgig a mrkzseket! 'okkal veszl telenebb! 4 Jl#s elhatrozs2 4 di#srte az orvosn, mieltt tovbbsietett! ;t$n reggel 3 an szenvedl es t)relmetlensggel szor5totta maghoz 0inn t! 4 Er)lten hin oztl2 4 s*gta rekedten!

'zavai n omn 0inn na(ok ta tart mlab*jt mintha el$*jtk volna! 4 K5vnlak2 4 simult boldogan szerelmeshez a ln ! Az orvos ml levegt vett! 4 -bdsz)netben elmeg )nk hozzd, s megetetj)k a ma#skt! . lesz9 4 :em rossz tlet, mbr 0eronimo nem szokott ebdelni! 4 -zt #sak mi ketten tudjuk! 4 >gaz! Csak azt ne hidd, hog brkit is megtveszthetsz ll5tlagos llatszereteteddel! Az egsz klinika tud
b1ns viszon unkrl, %&Connor2 4 ,)t )lk rjuk2 4 nevetett 3 an! 4 ;add irig kedjenek2 4 Aggodalomra semmi ok, senki nem sajnl tled eg kis $el)d)lst! 't2 <r)lnek, hog kezd emberi $ormd lenni! Datri#k tegna( meg is di#srt, azt ll5tja, az n rdemem!!! 3 an ravaszul mosol gott! 4 ;a 5g ll a dolog, elintzhetn, hog hosszabb ebdsz)netet tarthassunk! A $r$i keze 0inn htrl a keblre vndorolt! 4 Abbahag ni2 4 szlt r szigor*an Virginia! 4 'zolglatban vag ok! ;og ssz(ontos5tsam a $ig elmemet a betegeimre, amikor eg esek minden adand alkalommal el akarnak #sb5tani9 3 an szemnek vidm #sillogsa les ellenttben llt b1ntudatos brzatval! 4 >gazad van, szerelmem! 4 -g #se((et eltolta magtl 0inn t! 4 Taln mgse tartsunk ebdsz)netet 4 $ontolgatta hangosan! 4 .obb tletem tmadt! -ste eljssz hozznk, meslsz a g erekeknek, utna tjn vig zni rjuk 'uzannah, n (edig megszktetlek! -lviszlek va#sorzni eg hangulatos vendglbe! 4 8s mi kvetkezik va#sora utn9 0inn sz5ve hevesebben kezdett dobogni a $r$i mosol tl! 4 Va#sora utn9 4 krdezte rtatlan k((el %&Connor! 4 ;azaviszlek, drgm, ahog illik! Te mire gondoltl9 4 Amire te 4 suttogta szerelmesen a ln ! 0inn elszr $elolvasta a kt g ereknek a &ekete szpsg utols, sz5vhez szl $ejezett! -vie mellette )lt, s tlelte a vllt, Angus (edig szorosan hozzb*jt! :ehz lett volna megmondani, hrmuk kz)l mel ik)ket hatotta meg leginkbb a trtnet vge! Ksbb tjtt a szomszdk ln a, s a $elnttek elmehettek! 3 an az eg ik, remek kon hjrl h5res, olasz tterembe vitte kedvest, ahol hangulatvilg5ts s #sendes zugok vrtk a (rokat! -ttek4ittak, de kzben #sak eg mst nztk, s meg$eledkeztek az egsz vilgrl! Va#sora utn 3 an 0inn lakshoz hajtott! Alig #sukdott be mgtt)k az ajt, mris mohn, kihezetten leltk eg mst! -l sem jutottak a hlszobig, a na((aliban szeretkeztek, t)relmetlen)l, $orrn, szenvedl esen! Csak ksbb mentek szorosan sszelelkezve az g hoz, ahol 0eronimo sszegmbl dve aludta az igazak lmt! 3 an meg(rblta elkergetni, de a kand*r semmi hajlandsgot nem mutatott a tvozsra! A $r$i azonban hajthatatlan maradt! 'zel5den, de hatrozottan elmag arzta a ma#sknak, hog most kivtelesen elgedjk meg az ablak alatti (rnval, mert ez*ttal tart ign t hel re az g ban! 4 Az ember azt hinn, $ltken vag 4 jeg ezte meg 0inn ! 4 Kg is van, irig lem a j dolgt! "inden jjel veled alhat! Tisztban vag vele, hog mi ketten mg sosem tlttt)nk eg )tt eg teljes jszakt9 0inn blintott! A g erekek miatt, gondolta! 3 an igazn megkrhetn DoFerskat, hog eg szer vig k el ket eg egsz htvgre! Akkor a szeretett $r$i nla aludhatna!

?ass*, elmondhatatlanul g engd szerelmi jtkba kezdtek! 3 an $eje azonban kzben mintha mson jrt volna! 4 ;in zik valami az let)nkbl 4 mondta ksbb! 4 'oha sin#s idnk eg msra! Vag dolgozunk, vag a #semetimmel $oglalkozunk, vag szeretkez)nk! Alig tudok rlad valamit, soha nem meslsz magadrl! :em vletlen, gondolta szomor*an 0inn ! H 4 'zerintem egsz jl ismerj)k eg mst 4 $elelte kitren! 4Azt sem tudom, van4e #saldod! 'z)lk, testvrek!!! 4 -g ke vag ok! A sz)leim (edig nem messze laknak innen! 4 'zeretnk megismerkedni vel)k!

0inn nek eszbe jutott az an jval $ol tatott vasrna(i tele$onbeszlgets! A mama mr sokadszor eml5tette, hog hozza el eg szer a bartjt! 4 ;tvgn elmehetnnk hozzjuk a g erekekkel 4 szlt, de a kvetkez (illanatban legsz5vesebben visszasz5vta volna szavait! 3 an kutat tekintettel $)rkszte a ln t! 4 Komol an gondolod9 0inn n elt eg et! 4 Komol an 4 n gte ki! 4 Amenn iben nin#s ms (rogramjuk! 4 Az sem baj! ?eg$eljebb elhalasztjuk a ltogatst! 4 A $r$i meg(uszilta 0inn $)l#im(jt! 4 >mdom az illatodat 4 s*gta! 4 -lveszi az eszemet! A ln megr)lt a tmavltsnak! Villmg orsan htra $ord5totta kedvest, lovagl )lsben $el(attant r, s a karjt ssze$onta a (rna $ltt! 4 "ost rabul ejtettelek, %&Connor2 4 jelentette ki diadalittasan! 4 Drblj szabadulni2 4 Taln nem is akarok! 4 "ondd inkbb, hog nem tudsz2 4 "i a terved velem, Virginia9 4 krdezte a vg tl rekedtes hangon 3 an! 4 'emmi, drgm! >deje hazamenned, hiszen mr j$lre jr! :emde, 'uzannah nem vrakozhat a vgtelensgig9 4 krdezte lszent)l! 4 :em, az rdg vig e2 "egbabonztl, te kis boszorkn 2 Addig nem mehetek, m5g $el nem oldod a varzst!!! 0inn k(telen volt elk)ldeni szerelmest! 3 an ez*ttal #sak j$l utn rt haza! A keddi munkana( ol an z1rs volt, hog #sak dl $el, kvzs kzben siker)lt szt vltaniuk! 4 :in#s semmi el$oglaltsgom a htvgn 4 mondta 3 an a ln nak! 4Jrmikor mehet)nk a sz)lidhez, ahog nekik meg$elel! ,eltve, ha tn leg meg akarnak ismerni! 4 Dersze2 :ag on k5vn#siak rd! 0inn t az an ja tbbszr is s)rgette, hozza mr el a bartjt, de a ln nak nem akarzott bemutatni 3 ant! ,lt a (a(a eg enes, szkimond modortl! 3on .e$$ries kertels nlk)l a nevn nevezett mindent, ami sokszor k5nos hel zeteket eredmn ezett! A ta(intatos mama nem okozott enn i $ejtrst! Azna( mr nem jutottak a ltogats rszleteinek megbeszlshez! A kvsz)net rvid volt! Virginia a dleltt $ol amn gsi sr)lseket ltott el, )vegszilnkos vgott sebeket tiszt5tott meg s varrt ssze, halszlkt tvol5tott el eg (rul jrt beteg torkbl! Glutn 3 an th5vatta a s)rgssgi osztl ra! -g )tt har#oltak eg zebrn elgzolt g alogos letrt! Vg)l is siker)lt elksz5teni)k a szeren#stlen embert a sz)ksges kar4 s lbm1tthez! "unka utn 0inn $elh5vta otthonrl az desan jt! 4 'zia, drgm2 <r)lk, hog hallom a hangod 4 szlt bele "rs! .e$$ries vidman a kag lba! 4 ;og vag 9 0inn megkszr)lte a torkt! 4 .l, an ukm! "egltogathatunk benneteket a ht vgn 3 annel s a g erekekkel9 4 ;t (ersze2 "ikor jnntek9 4 :ek)nk mindeg ! ;ozztok igazodunk! 4 Vasrna( ebdre9 4 3endben van! "ami!!! #sak mg ann it, hog ne leg en t*l nag $elhajts! 3 an j bart, semmi tbb! :em szvget)nk terveket, hzassg szba sem jhet! Azrt mondom elre, hog megelzz)k a (a(a kedven# krdseit! Tudod, mire gondolok!!! 4 "i a szndka, $iatalember97 4 Ge drgm, nem tesz il et2 4 mltatlankodott kiss srtdtten Adele .e$$ries! 4 .l van, #sak biztos akartam benne lenni! Am*g is elg bon olult az )g !!! :em szeretnm, ha a (a(a mer jindulatbl tovbb bon ol5tan a hel zetet! ;n ra menj)nk9 4 "ondjuk, tizenkett s $l eg kztt! "it szeretnek a g erekek9 4 Kg tudom, imdjk a s)lt #sirkt! :emsokra megrkezett 3 an! 0inn beszmolt neki a tele$onbeszlgetsrl! 4 3emek2 A $r$i #sak enn it mondott, s mr lelte is Virginit! -ttl kezdve 4mint mindig 4 minden ms elvesz5tette jelentsgt!

"abelt szerdn temettk! A rvid, eg szer1 szertartsra #sak nhn ismers jtt el! Ctna 0inn Grval indult haza$el! 4 ;og van 0eronimo9 4 rdekldtt a szomszdasszon ! 4 .l! Azt hiszem, megszokta *j otthont! 4 -nnek r)lk! Je$ogadtam volna n is, de az unokm asztmja miatt nem tarthatok llatot! 4 Gora belekarolt a ln ba! 4 'z( magtl, kedvesem, hog eljtt a temetsre! "abelnek kevs rokona s bartja volt, s azok is ritkn nztek be hozz az utbbi idben! 4 Az asszon $elshajtott! 4 5g jr az, aki nem meg $rjhez, s magas kort r meg! A legtbb rokona mr meghalt! 'zeren#sre an agilag $)ggetlen volt, s lete vgig a sajt hzban lakhatott! Ann ira r)lt, amikor mag#ska bevitte hozz a krhzba a kand*rt2 4 Tudtam, menn ire hin oznak eg msnak 4 mosol gott szomorksn 0inn ! Je$ordultak az ut#jukba! Gora sokatmond (illantst vetett a ln ra! 4 ?ttam magt eg ik este a bartjval! :ag on jk(1 $iatalember2 "ana(sg ritka az il en! ;ol ismerkedtek meg9 4 -g )tt dolgozunk! E is orvos! 4 -z igen2 4 blogatott Gora! 4 5g lvezet a munka2 0inn elb*#s*zott, s visszament a klinikra! -lmeslte 3 annek, mit mondott rla a szomszdasszon ! -kkor der)lt ki, hog nha mg a $r$iak is k(esek el(irulni! 3 an eg #sa(sra megkedvelte 0inn sz)leit! -vie s 0us sem viselkedett $lnken vag el$ogdottan, mint mskor, idegen $elnttek jelenltben! 3on, 0inn a(ja, kivitte a kertbe a g erekeket, s megmutatta nekik az aran halas tava#skt! Kzben Adele s Virginia elksz5tettk az ebdet! 3 an a kon haasztalnl )lt eg (ohr sherr mellett! 4 A $zs nem a $r$iak dolga 4 jelentette ki hatrozottan "rs! .e$$ries, amikor %&Connor $elajnlotta seg5tsgt! 4 "esljen inkbb Kanadrl2 3 an nem krette magt! ?elkesen beszlt a hatalmas orszgrl, a magas heg ekrl, a rengeteg erdk vszzados $arisairl, az szi lombok sz5n(om(jrl, a h5res, *g nevezett 6indin n rrl7! "eslt a nag vrosokrl, a szokatlanul hideg tlrl s a tikkaszt n rrl! "ire elksz)lt az 5n #sikland ebd, 3on is visszajtt -vie4vel s 0usszal! 4 Da(a, k(zeld, ekkora halak *szklnak a tban2 4 trta szt lelkesen Angus a karjt! 4 "i is (5t)nk eg il en tava#skt a kertbe9 4 Csak eg egszen ki#sit2 -vie kn rgve n itotta tgra sz( szemt! 4 "ajd megltjuk 4 $elelte az a(juk! 4 -z azt jelenti, hog nem 4 rtelmezte a kisln a vlaszt! 4 "indig mikor azt mondjaB 6majd megltjuk7, akkor nem akarja teljes5teni a k5vnsgunkat! Azrt nem mond nemet, mert nem akarja, hog jelenetet rendezz)nk! A $elnttek nehezen $ojtottk vissza a nevetst! A #se(( kisln most is $ejn tallta a szget! 3 an meg(rblt tagadni, mag arzkodni, de -vie #sak a $ejt rzta! 4 >gazam van (a(a! Te is tudod!!! 4 :ha 4 ismerte be 3 an! 4 :em mindig2 Asztalhoz )ltek! A g erekek ki$ogstalanul viselkedtek! %l )g esen bntak a kssel4villval, hog az a(juk nem#sak megknn ebb)lt, hanem eg enesen b)szke volt rjuk! Jeszdesen nzett Virginira! A ln rka#sintott, s elmosol odott a maga meleg, megrt mdjn! %l anok vag unk, mint eg igazi #sald, gondolta boldogan 3 an! -bd utn nem habozott tovbb! Kg hatrozott, ideje ng szemkzt elbeszlgetni sz5ve vlasztottjnak a(jval! 4 "egmutatn nekem is azt a halastavat, uram9 4 krdezte! 4 "ivel a g erekeknek ann ira tetszik, megnznm, mil en, s esetleg $ontolra veszem a dolgot! Ctvgre mr nem ol an (i#ik, hog bele(ott anjanak! -g ed)l sta ki a gdrt9 3on bartsgosan megveregette a vendg vllt! 4 Gehog 2 A t mr itt volt, amikor idekltzt)nk! Azt javaslom, vig )k ki a kertbe a tenkat! %tt n ugodtan megtrg alhatjuk a kivitelezs rszleteit! :em ((en eg szer1 az elksz5tse, s a tisztn tartsa is idign es $eladat! 3 an szrevette, hog 0inn ijedten (illant az an jra!

4 :e maradjatok sok2 4 $ig elmeztette Virginia a $r$iakat! 4 Ahog megbeszlt)k, mosogats utn mindn jan stlni meg )nk! Kg hangzik, mintha nem akarn, hog kettesben maradjak az a(jval, gondolta 3 an! Taln attl $l, 3on ki$e#segi a mostanig $ltve rztt titkot9 Dedig azt inkbb 0inn tl szerette volna hallani! A $r$iak le)ltek a t melletti (adra, iszogattk a tet, nztk a halakat! A hallgatst 3 an trte meg! 4 "s oka is van annak, hog kih5vtam, uram 4 kezdte, s letette )res #sszjt a kerti asztalra! 4 Virginirl s a ka(#solatunkrl szeretnk beszlni nnel! "ana(sg ug an nem szoks a sz)lkhz $ordulni, de n mgis!!! 3 an elakadt! Jizon talanul (islogott "r! .e$$riesre! 4 ?tom n, mint rez 4 blintott 3on! 4 -lrulja a tekintete! Virginia tbb, mint #su(n eg #sinos ln ! Vonz, bjos, okos $iatal hlg ! 4 Az!!! 4 mosol gott 3 an! 4 -g #sa(sra meghd5tott, ami vek ta eg etlen nnek sem siker)lt!!! 'zeretem t, s a g erekeim is a sz5v)kbe zrtk! -g etlen vg am, hog vgre igazi #sald leg )nk! 0inn k)lnleges teremts, egszen biztos vag ok benne, hog tkletes an a s $elesg lesz! :em eml5tettem mg neki a szndkomat, de remlem, igent mond! 4 %&Connor ml et szi((antott a $riss levegbl! 4 Cram, tudom, rgimdi vag ok, de szeretnm annak rendje4mdja szerint megkrni magtl a ln a kezt! 4 =, hiszen ez nag szer12 4 3on 3 an vllra tette a kezt! 4 ,ogalma sin#s, mil en boldogg tett! Adele meg n mr $eladtuk a remn t, s beletrdt)nk, hog nem lesz unoknk! Virginia az eg etlen g ermek)nk! :em hitt)k, hog vg)l megn ugszik, s $rjhez meg ! "indig is szeszl es, vad kisln volt, az an ja meg n sokat aggdtunk miatta! :em tetszett az letvitele, de ht mit tehett)nk volna9 Ctvgre mr nem g erek, eg ed)l kell boldogulnia! Valahol (ersze rthet volt a viselkedse, 5g (rblt *rr lenni a s*l os testi4lelki megrzkdtatson! 4 'zomor* idket lt)nk t 4 $ol tatta 3on .e$$ries 4, de hla az gnek, t*l vag unk rajta! Virgininak mgis lesznek g ermekei2 Knn 1 lesz *g szeretni ket, mintha vr szerinti unokink lennnek, hiszen ol sz(ek, aran osak2 "il en boldog lesz Adele2 "r! .e$$ries bizalmasan hajolt leend vejhez! 4 Tudja, a baleset utn, amikor kider)lt, hog 0inn nek soha nem lehet g ereke, eleinte szinte jobban $ltettem a $elesgemet, mint a ln omat! Adele4t (orig s*jtotta a h5r! :ag on nehezen dolgozta $el ezt a #sa(st! Virginia akkor #sak tizenht ves volt2 -g tragikus baleset, amel nek nem kellett volna megtrtnnie2 3 an ereiben meg$ag ott a vr! Jaleset9 4 gondolta! :em lehet g ereke9 -z lenne 0inn titka9 >gen, ktsg sem $r hozz2 W! ,-.-/-T 0inn nem nzhette tovbb ttlen)l a jelenetetB az a(jt, amint nag komol an beszl 3 anhez, akinek ar#a eg re inkbb sz)rke, tragikus maszkk merevedik! 4 "ama2 "eg5grted, hog $ig elmezteted a(t 4 szlt halkan, s ideges (illantst vetett a kandall eltt jtszadoz g erekekre! "rs! .e$$ries az ablaknl ll ln a mell l(ett! 4 Jeszltem vele! 'zent)l meg$ogadta, hog tartani $ogja a szjt! 0inn azonban nem b5rt megn ugodni! 4 Tudnom kell, mi $ol ik odakint! 4 -lszntan kin itotta a verandaajtt, s a kesken kerti *ton lesietett a tava#skhoz! 4 "indn jan rtok vrunk 4 mondta, s ig ekezett mosol t erltetni az ar#ra! 4 "egbeszlt)k, hog stlunk eg et! -bd utn eg kis testmozgs mindig jt tesz! A $r$iak $ellltak! 3 an eg tvoli, lthatatlan (ontra szegezte a tekintett a ln $eje $ltt! 4 -lnzst, Virginia, de attl tartok, menn)nk kell! Kg rzem, lzas vag ok, s a $ejem is meg$jdult! A klinikn tbben is in$luenzsak, *g ltszik, n is elka(tam! 0inn mr nem mosol gott! A g an*ja beigazoldott, valami nag on nag baj trtnhetett! 3 an komornak, d)hsnek ltszik!!! 4 3emlem, nem komol !!! Taln vezessen inkbb Virginia 4 jeg ezte meg 3on aggdva, mikor mr a hz eltt b*#s*zkodtak! 4 :em sz)ksges 4 leg intett 3 an! A hz asszon hoz $ordult! 4 Ksznj)k az ebdet! :em mindenna( ka(unk il en $inom $alatokat! Cg e, sr#ok9 4 A (a(nak igaza van2 4 -vie magasra emelte vadonat*j babjt! 4Ksznm2 "r nevet is adtam neki! Adele4nek h5vjk!

0us is illedelmesen megksznte a t1zoltautt! 4 ;1, de sokat ettem2 4 A kis$i* a hast simogatta! 4 Kr, hog nem $r belm tbb2 "indenki nevetett 4 kivve 3 ant! Az orvos #su(n $loldalas, erltetett mosol ra h*zta a szjt! 0inn borzalmasan rezte magt! Vajon mit mondhatott el a (a(a9 Ktkzben #sak a g erekek #sa#sogtak! 0inn hza eltt 3 an megllt, hag ta, hog a ln kiszlljon, majd
azonnal tovbbhajtott! 0inn bement a laksba, s le)lt a tele$on mell! 'okig vrt! A dlutnbl este lett, de a ksz)lk nma maradt! 'zrn 12 :in#s ideglbb a ttlen vrakozsnl2 ,l kilen# tjban #sengettek! 0inn megdermedt a rm)lettl, aztn rohant ajtt n itni! 4 Azt hittem, korbban jssz 4 n gte ki nag nehezen! 3 an leszegte $ejt, mint eg megvadult bika! A szemldkt d)hsen vonta ssze, a szemben termszetellenes $n #sillogott! 3 sem nzett a ln ra, eg enesen a kon hba ment! 4 3endk5v)l rdekes s tanulsgos beszlgetst $ol tattam az desa(ddal 4 trt azonnal a ln egre! 0inn ml et, nag on ml et llegzett! "ost mr biztos2 A (a(a mindent ki$e#segett2 %&Connor hidegen, rsn ire sz1k)lt szemmel mregette a ln t! 4 "irt nem te mondtad el nekem9 "irt engedted t a vallomst az a(dnak9 4 ,ogalmam sin#s, mirl beszlsz! 4 >gazn9 ., akkor $elvilgos5talak! Kitrtam a sz5vemet "r! .e$$ries eltt! 'zerettelek, s $elesg)l akartalak venni! 0inn sz5vt mintha kemn , hideg kz markolta volna meg! 3 an m*lt idben beszl2 4 Tkletes $elesgnek s an nak tartottalak, s ezt szintn elmondtam! 4 A $r$i keser1en $elnevetett! 4 Az a(d boldog volt! -lmeslte, hog a baleseted ta s az desan d mr nem remltek unokkat! A ln kv dermedt, ar#bl ki$utott a vr! 4 "irt nem mondtad el nekem, Virginia9 "it akartl elrni a titkolzsoddal9 4 'emmit 4 $elelte n ersen 0inn ! 4 Annak a dolognak semmi kze kettnkhz! 4 ;og hog 9 "egbolondultl9 'zerettelek, s $elesg)l akartalak venni2 Te meg egsz id alatt elhallgattad!!! "ost mr rtem, mirt ltszottl g akran b1ntudatosnak! : omaszt lehetett az rks hazudozs! 4 ;azudozs9 4 suttogta a ln ! 4 'ohasem hazudtam neked! 4 :em b5ztl meg bennem! A $enbe, Virginia2 "ajdnem elrted a #lodat2 8n bolond, beld szerettem2 Azt hittem, te is szeretsz! A valsgban azonban #sak birtokolni akartad a g erekeimet, hideg $ejjel eltervezted, s l(srl l(sre megvals5tottad a tervedet!!! 3ajtam t vezetett az *t hozzjuk! -zt jl tudtad! Knn 1 (rda voltam, igaz9 A g erekeim is szeretetre vg tak, te meg )g esen a sz5v)khz $rkztl! 8rtetted a mdjt, hog an n erjed el a ragaszkodsukat, a bizalmukat! ;amarosan magadnak mondhattl volna eg ksz, 6elre g rtott7 #saldot! :os, kisasszon , #saldnia kell2 "ondjon le rlunk2 0inn $ejben ttgast lltak a gondolatok! 4 3 an2 :in#s igazad2 4 kiltotta ktsgbeesetten! 4 -lg volt a hazudozsbl2 Kihasznltl2 Azt gondoltad, l(re #salhatsz minket2 "indvgig hallgattl a meddsgedrl, n meg elhittem, hog szeretsz! Azt k(zeltem, ami kettnkkel trtnik, valami #sodlatos, kivteles!!! de #saldtam! -zer rdg s (okol2 :eked #sak a g erekeim kellettek2 4 :em, 3 an, tvedsz2 0inn s(adt ar#n knn ek (atakzottak! %&Connor #sak a $ejt rzta! 4 Gehog tvedek2 -lbb is $el$ig elhettem volna r, hog valami nin#s rendjn2 Az els randev*nkon rgtn a n akamba estl! 3endes ln nem viselkedik 5g , de n hajland voltam neked s magamnak megbo#stani! Komol an azt hittem, hog a mi szerelm)nk nem szalmalng! 43 an g*n osan $elnevetett! 4 ;t (ersze2 Tbb volt rzki $ellngolsnl! 3szedrl!!! 'zm5ts s be#svg vezetett2 4 A $r$i megveten horkantott $el! 4 Ka(ra jtt)nk neked, ug e9 "agn os, szeIulisan kihezett zveg ember kt kis $lrvval2 ;ajszl h5jn siker)lt megvals5tanod krmn$ont tervedet! 4 A $r$i megsemmis5t (illantst vetett 0inn re! 4-lg volt belled, Virginia2 ;azug, lnok nszeml vag 2 'zeren#se, hog soha nem lehetsz an a2 -zzel 3 an sarkon $ordult, s eg hatrozott mozdulattal be#sa(ta maga mgtt az ajtt! 0inn szinte megbnult! Tudta, hog ez a tom(a $ljulat #su(n vihar eltti #send! ;amarosan rtmad a k5n, mint eg ragadoz vadllat! >smerte mr a m*ltbl, de enn ire szrn 1 mg nem volt soha! "int eg zsinron rngatott bbu, mereven ment vgig az elszobn, s bezrta a n itva maradt ajtt! =vatosan l(delt, mint aki $l, sszerog , ha elszakad a madzag!

;evesen trt r a $jdalom! A lbai nem b5rtk el a s*l t, lassan leereszkedett a (adlra, $ejt a $alnak tmasztotta! %rd5tani, kiablni szeretett volna, de nem jtt ki hang a torkn! 4 :em 5g trtnt!!! 4 suttogta reszketve, karjt vdekezen maga kr $onva! Az els (illanattl kezdve k5vnta 3 ant! "ire val lett volna a taktikzs, ellenlls9 'zg entelen)l, szemrmetlen)l lett az v, s)rgette a vg ! %&Connornak (ersze igaza van! "indent el kellett volna mondania, s a $r$i bizon ra nem $ogadta volna ol an rzketlen)l a vallomst, mint annak idejn 'imon! 3 an nag vonal*, melegsz5v1 ember, trzi a msok n omor*sgt! :em k)ldte volna a (okolba #sak azrt, mert nhibjn k5v)l nem tud g ereket sz)lni! Ge ht is #sak $r$i!!! %l an nvel, mint n, hossz* tvon nem elgedett volna meg, t(eldtt tovbb! A szerelm)nknek elbb4utbb *g is vge lett volna! Csak ann i trtnt, hog 3 an hamarabb szak5tott, mint szm5tottam r, (rblta vigasztalni magt! 8rtette a $r$i #saldottsgt, de $jt, hog nz, haszonles, minden hjjal megkent nszeml nek tartja! ;og an bizon 5tsam be neki, hog tved9 4 $ontolgatta knn eit trlgetve! "it teg ek, hog megrtsen9 'emmit!!! 3emn telen!!! ?ehetsget sem adott nekem a mentegetzsre, mag arzkodsra! Athidalhatatlan a szakadk kztt)nk! Vgleg elvesz5tettem t! 0eronimo odas)ndrgtt, s 0inn lbhoz drglztt! Gorombolva $ig elmeztetteB kri a va#sorjt! Virginia nag nehezen $elt(szkodott! >ngadozva br, de siker)lt tal(on maradnia! Kin itott eg doboz ma#skaeledelt! Csengett a tele$on! A (a(a 3 an in$luenzja $ell rdekldtt! 4 .obban van9 4 :em ((en 4 $elelte g*n osan 0inn ! 4 "i az rdgt mesltl neki, a(a9 4 "ire gondolsz, ki#sim9 4 krdezte elbizon talanodva 3on .e$$ries! 4 "it mondtl neki rlam s a balesetemrl9 4 Csak ann it, menn ire megrzott engem s an dat, amikor megtudtuk a kvetkezmn eket! "egeml5tettem azt is, hog kiss viharos volt az i$j*sgod! 4 Da(a2 :ag on jl tudod, hog mindssze kt komol ka(#solatom volt! Kett2 :em tbb2 "indkt $iatalembert ismerted! "egkrtem a mamt, $ig elmeztessen, hog ne $e#segj $lslegesen! Tisztban vag vele, mil en krt okoztl9 4 "i$le krt9 4 3 an azta knn 1vr1 kis n#sknek tart, aki brkivel eg bl g ba b*jik2 Azt hiszi, kihasznltam t, hog megka(arintsam a g erekeit! Tled tudta meg, hog medd vag ok! Azt sem hiszi mr el, hog szeretem! % sosem vallott szerelmet, nem krte meg a kezemet! ;a szlt volna, termszetesen tiszta vizet ntk a (ohrba! Azt hittem, #sak szerett akar, s esze gban sin#s msodszor megns)lni! -zrt titkoltam el az igazsgot! Te meg kitlaltl neki, s n nem mag arzkodhatok, mert elhag ott! 'oha tbb nem ll szba velem! 0inn le#sa(ta a kag lt, aztn kih*zta a tele$ont! K(telen lett volna elviselni mg eg beszlgetst! Atvnszorgott a hlszobba! 0eronimo mr az g on vrta! A ln ledobta ruhit, s $zsan a takar al b*jt! A menn ezetet bmulta! Az ut#alm(k g enge $n e besz1rdtt a szobba! 4 'zeretlek 4 suttogta az jszakba! 4 :em vag ok ol an, amil ennek hiszel! "eg kellett volna hallgatnod engem is! A kand*r halkan dorombolt, s el$szkeldtt a ln mellkasn! 0inn maghoz lelte 0eronimt! A torka sszeszorult, $elzokogott! A #irmos leugrott az g rl, s riadtan elmenek)lt! 0inn eg ed)l maradt!!! ;t$n reggel emelt $vel l(ett be az osztl ra! A $ol osn Datri#k ;addonnal tallkozott! Az orvos #sodlkozva llt meg, s tettl tal(ig vgigmrte! 4 "i a $ene van magval9 4 krdezte! 4 =, ez eg $ajta har#i ltzet! 0inn meg$ordult a tengel e kr)l! 'z1k miniszokn t viselt, merszen kivgott, lila sel emtrikt, magas sark* #i(t! A $r$i Virginia gondosan kiksz5tett ar#ra $)ggesztette tekintett! 4 Ki az ellensg9 4 rdekldtt! 4 :em is sejti9 4 0 an5tom! Az illet n ol# ra ta a szobjban tartzkodik, s eg ik #eruzt a msik utn tri darabokra! :em volt btorsgom megkrdezni, ki vag mi bsz5tette $l! 4 Datri#k aggdva tette hozzB 4 "inden rendben, 0inn 9

4 :em, semmi sin#s rendben, de llom a sarat! -g etlen dolog btortalan5that el, a maga rszvte, Datri#k! "g eg adag, s ssze#suklom!!! 4 Addig ne, m5g meg nem vizsglta az eg es $)lkben vrakoz tri((erg an*s eg nt 4 vig orodott el az orvos, s $ak(nl hag ta a kollegint! A dleltt ksz k5nszenveds volt! 0inn #su(n Datri#k tmogatsnak ksznhette, hog tvszelte a #sigalass*sggal vnszorg rkat! Glidben ;addon el#i(elte a ln t a sarki srzbe, s rtukmlt eg szendvi#set! Ks dlutn 0inn mr nem ker)lhette el a tallkozst 3 annel! %&Connornak kellett tadnia 4 szeml esen 4 a tskjban la(ul $elmondlevelet! <sszeszedte minden btorsgt, s ben itott a szobba! A $r$i )veges szemmel bmult r! 4 ;og jut eszedbe ebben a maskarban szaladglni9 -z krhz, nem diszk2 4 :em tetszem9 Akkor dobj ki, %&Connor2 4 "it akarsz9 4 ,ontos kzlendm van! ?etette a bor5tkot az sszetrt #eruzk halmra! 3 an t$utotta a szveget! 4 3endben van! -g b!!!9 4 -g b9 'emmi!!! *g sem hallgatsz meg 4 mondta n ugodtan 0inn ! 4Ami a szolglati beosztst illeti, szeretnk bizon os vltoztatsokat! A $r$i kereszt)lnzett Virginin! 4 :e $lj, mr megtrtnt! "ostantl Datri#kkel dolgozol! 4 3 an a torkt kszr)lte! 4 ;addon boldog hzassgban l! -rrl ne $eledkezz meg2 4 Cndor5t vag 2 4 vlaszolta a ln , s kirohant! 4 0inn 9 4 =, Datri#k2 A ln megtor(ant, hsiesen (rblta visszatartani a s5rst, de a knn ek vgig$ol tak ar#n, lemostk a $ekete szem(illa$estket, tnkretettk tkletes sminkjt! 0ondosan (iros5tott ajkn elmzoldott a r*zs! Datri#k at aian tlelte a vllt, s a legkzelebbi )res szobba vezette! Je#sukta az ajtt, s le)ltette Virginit eg $otelba! 4 '5rd ki magad2 4 tegezte le bartian, s meg$ogta a kezt! 4 "eglsd, jt tesz! ;addon kedvessge, megrtse *jabb knn radatot ind5tott meg! Datri#k maghoz lelte, megvrta, am5g #silla(ul eg ki#sit a zokogsa! 4 .obban vag 9 0inn ki$*jta az orrt! 4 :zd, mil en lett az inged2 Csu(a maszat2 4 Ann i baj leg en! A $elesgem megrt! 4 3 an $ig elmeztetett! Azt mondta, nehog kikezdjek veled, mert boldog hzassgban lsz! 4 "i trtnt, 0inn 9 Amint ltom, kisttok a #satabrdot! 4 ;ossz* trtnet 4 shajtotta Virginia! 4 Azrt #sak mesld el! 4 :em itt, s nem most! Golgoznom kell! 4 "enj haza2 4 tan#solta Datri#k! 4 Kg is mindjrt lejr a munkaidd! 4 ,lra m*lva utnad meg ek! 4 :e $radj2 "r sokkal jobban vag ok! 4 Azrt megltogatlak 4 jelentette ki ;addon, s elsietett! 0inn hazament! 0eronimo a kerti (adon eln *lva lvezte a bg adt, ks n ri na(s)tst! :emsokra itt az sz!!! Virginia mlab*san tette $el a teavizet! Aztn ledoblta magrl a kih5v ruhadarabokat, $armert s (lt vett $el, (a(u#sot h*zott! Ar#t, kis5rt szemt hideg v5zzel megmosta! Csengettek! 4 Juta vag ok, s g erekes 4 $ogadta (it eregve 0inn Datri#ket! A $orr teval teli (or#elnkannt az asztalra tette, s sz5vet t(en zokogva rog ott le eg szkre! Datri#k megvrta, am5g #silla(ul a gr#ss s5rs! "ajd kivezette a ln t az udvarra, le)ltette az alv ma#ska
mell, s kezbe n omta a #sszjt! 4 >dd meg2 :em ismerek ol an angolt, akinek ne hasznlna eg j ers tea!

0inn knn es szemmel $elmosol gott r! -ngedelmesen belekort olt a $orr, des italba! Datri#k le)lt mell, kin *jtztatta a lbt! 4 :os!!! 4 szlalt meg! 4 Vgj bele2 ;allgatlak! "ondj el mindent2 3emlem, bartodnak tekintesz! 4 A m*ltkor mesltem neked a balesetemrl! -mlkszel9 4 >gen, tizenves korodban trtnt! 4 A bels sr)lsekrl is9 4 Cg e a hl ag!!! 9 4 Az hamar rendbe jtt, de nem#sak a hl ag!!!! a s*l osabb trauma az uterust s az ovariumot rte! 4 =2 4 Ki(akoltak, Datri#k! A mhet, a (ete$szket!!! hog megmentsk az letemet! K)lsleg semmi sem utal az
esetre a hegeken k5v)l! Kg $estek, mint eg (kzlb n, de nem vag ok az, #su(n eg hasznavehetetlen, )res burok 4 mondta n ugodtan a ln ! Datri#k nem szlt eg darabig semmit! ?etette az )res #sszt az ablak(rkn ra, s elgondolkozva bmulta a kert kiszradt $ldjt, mintha onnan olvashatn ki a megoldst! 4 8s 3 an9 Tudja9 4 Tegna( ta! Az a(m elrulta! -g bknt!!! most mr mindeg , kzt)nk mindennek vge! 4 ;og hog 9 4 nzett $el Datri#k! 0inn nem b5rt megszlalni! ?ehun ta a szemt, nag ot n elt! 4 -lhag ott!!! emiatt9 4 Csodlkozol9 Kinek kell eg medd n9 4 Dldul nekem! 'em >sobelt, sem 3a#helt nem azrt vettem el, hog utdokrl gondoskodjanak! >sobelnek velesz)letett gerin#betegsge volt! :em vllalkozhatott sz)lsre, mgis $elesg)l vettem, mert szerettem! 4 >sobel nag on4nag on szeren#ss volt! Datri#k megszor5totta 0inn kezt! 4 3 annek mr vannak g ermekei! :em rtem, mi a gond! 4 Az, hog eltitkoltam a meddsgemet! 8lveztem a #sodlatt! Tkletesnek hitt, s ez jlesett! :em vitt r a llek, hog elruljamB a ltszat #sal! Tegna( aztn a sz)leimnl jrtunk, s az a(m $elvilgos5totta 3 ant! -rre kiborult! Azt hiszi, a g erekei miatt szd5tettem, szerinte 5g (rbltam #saldra szert tenni! 4 ;isz ez k(telensg2 A vak is ltja, menn ire szereted2 4 Csak nem! 4 Akkor elment az esze2 4 $akadt ki $elhborodva ;addon! 4 Kg rzi, be#sa(tam!!! "ost mr mindeg 2 Jeadtam a $elmondsomat! 4 "i#soda9 4 meredt a ln ra Datri#k! 0inn vllat vont! 4 "eg kellett tennem! :em maradhatok a klinikn! "egrtesz, ug e9 4 "aradnod kell, s tisztzni az egsz histrit 3 annel! Virginia szomor*an ingatta a $ejt! 4 :em, Datri#k! >tt mr nin#s mit tisztzni! Vge!!! Tudomsul vettem! 4 "egr)ltl9 -g ltaln nem trdsz a jvddel, az elmeneteleddel9 'ikeres (l a$uts vr rd, tehetsges vag 2 4 'iker, Datri#k9 "r az sem rdekel! -l akarok menni, alig vrom, hog leteljen a $elmondsi id! 4 0inn nag ot shajtott! 4 3 an mr a beosztsomat is megvltoztatta! -zent*l veled dolgozom! 3emlem, nem g 1lik meg a bajod emiatt 3a#hellel! 4 Cg an mr2 3a#hel b5zik bennem! 4 Cg e tudod, mil en szeren#ss ember vag 9 4 >gen 4 $elelte Datri#k kiss megilletdtten! 4 0inn , te nag szer1 ln vag 2 Jr#sak tudnk seg5teni2 4 "r seg5tettl! :lk)led nem b5rnk mg ng hetet elviselni a klinikn! Az orvos $elllt, visszavitte az edn eket a kon hba! 4 ,ek)dj le sz(en, s (ihend ki magad2 4 ajnlotta! J*#s*zul ar#on #skolta 0inn t! 4 ;olna( megltjuk, hog an tovbb!

Virginia utna nzett, m5g #sak el nem t1nt a szeme ell! Aztn elvette a (orsz5vt! Az ala(os takar5ts utn nekillt vasalni, th*zta az g nem1t, megntzte a kon ha eltti virgg sban kkadoz szirzskat! Vg)l vizet engedett a kdba, s lvezettel n *jtztatta ki tagjait a $orr, illatos $)rdben! ?assanknt ellmosodott! Kimszott a kdbl, megtr)lkztt, s g ba b*jt! 0eronimo n omban ott termett mellette, 0inn nem kergette el! ?ehun ta szemt, s ml lomba mer)lt! Dokoli na(ok kvetkeztek! 0inn minden erejvel a munkjra ssz(ontos5tott! ?ehetleg ker)ltk eg mst 3 annel, aki komor k((el jrtkelt, sz1kszav* (aran#sokat osztogatott! A ln g akran *g rezte, mintha soha nem is ismertk volna eg mst! -g etlen alkalommal ker)lt sor eg rvid beszlgetsre! 0inn ben itott a trsalgba, ahol 3 an eg ed)l itta a kvjt! K5nos #send tmadt! "ikzben a ln is kvt tlttt magnak, %&Connor a sarokban llt, s le nem vette haragos tekintett Virginirl! 0inn nem b5rta tovbb elviselni a n omaszt hangulatot! 4 ;og vannak a g erekek9 4 bukott ki belle a krds! 4 :em jl! "egmondtam nekik, hog tbb nem akarod ket ltni! 4 ;iszen ez hazugsg2 4 Az, de szerintem jobb az igazsgnl! Ctvgre nem kzlhettem vel)k, hog ki akartl hasznlni minket! ;og n #sak eszkz voltam, rajtam kereszt)l akartl kzel ker)lni hozzjuk!!! Tudod, Virginia, a rosszullt krn kez, akrhn szor eszembe jutnak $orr, szerelmes jszakink2 ,raszt lehetett minden alkalommal szenvedl es izgalmat, boldog kielg)lst tettetni! "irt nem mentl sz5nsznnek9 0inn kezbl kiesett a #ssze! "eg$ordult, az ajthoz rohant 4 eg enesen Datri#k szttrt karjba! ;addon elka(ta, megvrta, am5g visszan eri az eg ens*l t, aztn $lrellt, s hag ta elmenni! :hn (er# m*lva Datri#k rosszkedv1en jelent meg a vizsglban! 4 "egnznd a szmat9 4 krdezte udvariasan! 0inn megtrlte a szemt! 4 "i trtnt veled9 ;addon a vllt vonogatta! 4 :ekimentem az ajt$l$nak! 4 -g klnek mentl neki2 4 hel esb5tett 0inn ! 4 "irt verekedtetek9 "it gondol majd 3a#hel9 4 Et #sak b5zd rm2 3 an goromba volt hozzd n ilvnos hel en! :em t1rhettem, hog megalzzon2 4 ., j, de verekedni2 4 Virginia k5mletesen megtisztogatta a sebet! 4 ?egalbb vissza)tttl9 4 "i mst tehettem volna9 4 8s!!!9 4 ;t!!! az n klm sem (uha! 0inn megnzte ;addon kezt! 4 "ost mr (uha! ,eldagadt! A biztonsg kedvrt meg kellene rntgeneztetni! ?ehet, hog elre(edt eg #sont! A $nvr l(ett a hel isgbe! 4 .a#k beszlni szeretne magval, 0inn 4 szlt, s mr el is t1nt! .a#k ?aFren#e rgtn a trg ra trt! 4 "i az rdg $ol ik itt9 4 $akadt ki! 4 "aga *g nz ki, mint a szabadna(os hall, Datri#k $elre(edt szjjal mszkl, 3 annek meg jkora monokli d5szeleg a szeme alatt! A tetejbe hallottam, hog maga $elmondott! Taln keg eskedne valaki engem is $elvilgos5tani9 4 -gszen eg szer1!!! 4 kezdte n ugodtan 0inn ! 4 "indann ian a kzismert ala(szabl hel essgt akarjuk bebizon 5taniB a magnleti bon odalmakat nem szabad sszekeverni a munkahel iekkel! -kzben kiss t*lltt)nk a #lon! .a#k az gnek emelte a tekintett! 4 ;og van 3 an9 4 krdezte a ln ! 4 T*lli!!! A szobjban )l, s a szemt borogatja! A $enbe, Virginia, tartsa tle tvol magt2 .a#k n ers szaval megtettk hatsukat! A kvetkez na(ok ltszlag n ugodtan teltek! A tragikomdia szere(li ig ekeztek nag 5vben elker)lni eg mst! -g ht m*lva azonban eg szeren#stlensg az egsz baleseti #so(ortot mozgs5totta! Az eg ik rgi laktmbben hatalmas gzrobbans trtnt! "egrongldott a $l ut#a, s tbb hz romba dlt! "g nem lehetett tudni a sebes)ltek s halottak szmt!

.a#k az sszes elrhet orvost s (olnt berendelte! 4 "inden seg5t kzre sz)ksg)nk van 4 jelentette ki, s 3 anhez $ordult! 4 Te veszed t a (aran#snoksgot a
robbans hel sz5nn! Veled meg 0inn s mg hrom nvr! Datri#k itt marad velem, vrjuk a beszll5tott sebes)lteket! 4 .a#k stt (illantst vetett 3 anre s 0inn re! 4Tekintettel a vszhel zetre, elvrom, hog mindenki teg e $lre a szeml es ellentteket2

+X! ,-.-/-T Der#ek alatt a baleset hel sz5nre rtek! 3 an s #so(ortja jelentkezett a t1zolt(aran#snoknl, aki tjkoztatta ket! 4 :hn orvos nknt jelentkezett seg5teni! >rn 5tan ket, doktor *r9 %&Connor a vrakozkhoz l(ett! 4 Ksznm, hog eljttek! "eghoztuk a sz)ksges $elszerelst, a mentko#sinl tvehetik! Ami a mentst illetiB az Audle "emrii Klinikra szeretnm k)ldeni mind a knn 1, mind a s*l os sr)lteket! "indeg ik beteg szmot s k5srla(ot ka(, a baleseti osztl orvosai ezekbl tjkozdnak! Termszetesen elszr a s*l os sebes)lteket ltjuk el, s k)ldj)k krhzba! 8letment m1szerek s g g szerek kell menn isgben rendelkezsre llnak! "ost (edig lssunk munkhoz2 3 an 0inn hez $ordult! 4 Te is hallottad, mi a teend9 Az orvosn blintott, s kvette %&Connort a sr)ltekhez! 3 an mr az els betegnl a seg5tsgt krte! 4 Adj g orsan in$*zit, bels sr)lsei vannak! Ka(jon vr(lazmt2 "ris a kvetkez szeren#stlen)l jrt emberhez l(ett! 0inn is sorra ta(ogatta, krdezgette, ktzte a sebes)lteket! Csodlkozott a sr)ltek nag szmn! ?egtbbj)ket )vegszilnk sebes5tette meg, sokan szenvedtek vgtagtrst, szeren#ss esetben kisebb4nag obb horzsolst! -g ik)k sem *szta meg s*l osabb vag knn ebb sokk, lelki megrzkdtats nlk)l! 0inn n ugtatgatta, vigasztalta ket! Kzben arra gondoltB b5rjk4e a kollgk a klinikn a nag szmban rkez sr)ltek elltst9 -szbe jutott .a#k ?aFren#e $ig elmeztetse! >gazn $lsleges volt! >l enkor mindenki $lreteszi a szeml es ellentteket! 0inn nem is ltta 3 ant! ,elttelezte, hog az eg ik romba dlt ()letben tartzkodik, s elssegl t n *jt azoknak, akiket kistak a trmelk all! ;irtelen *j, heves robbans rzta meg a krn ket! 0inn elk(edve bmulta a lassan )le(ed (or$elht, hallgatta a szttrt ablak)vegek #srm(lst! 0 ereks5rs, jajkiltsok hallatszottak minden$ell! Virginia a hz $el rohant! 4 3 an2 4 suttogta rekedten! Aztn $el)vltttB 4 3 an2 :em trdtt a lehull )veg4 s $aldarabokkal! 3 an a trmelk alatt $ekszik holtan vag taln $lholtan2 "eg kell tallnia2 ;a kell, a (uszta kezvel ssa ki2 Drblta $lredoblni a tglkat, kveket! ;tulrl %&Connor hangjt hallotta! "eg$ordult! 4 Virginia2 "it #sinlsz9 Azonnal g ere onnan2 3m)lettl s(adtan rohant a ln $el, aki boldog volt, mert ltta, hog a szeretett $r$i l! 3 an a kezt n *jtotta 0inn $el! -kkor $el)lrl tom(a zaj hallatszott! A kvetkez (illanatban minden elstt)lt! 4 Virginia2 Almodom9 E szl5t a nevemen9 -z nem lehet igaz2 A hangjbl aggodalom s ktsgbeess rad! 0inn megmozd5totta a $ejt, de a levegt (or s $)st homl os5totta el! Khgnie kellett! Valaki kendt szor5tott a szjra, m5g a ka(ars a torkban nem #silla(odott! 4 3 an9 4 krdezte halkan! 4 ;la az gnek2 "egknn ebb)lten #seng a hangja!!! Vilgos, hiszen lmodom2 -kkor $eln gtt! Jelhas5tott a $jdalom! 4 ;ol $j, Virginia9 4 A lbam!!! -g iket sem b5rom megmozd5tani! Jeszorult2 Az orvos tkozdott! =vatosan vgigta(ogatta 0inn t! 4 A nag lbujjadat tudod mozgatni9

4 :em meg ! Valami n omja! 4 :ag on9 4 -lgg! 4 ,ig elj2 "eg(rblok a kijrathoz jutni! 4.! 0inn sszeszor5totta a $ogt! >g ekezett btor s n ugodt maradni, visszan elte $eltr knn eit! .aj, #sak
ne hag jon eg ed)l2 4 $ohszkodott! Ge mris rendreutas5totta magtB nll, $elntt n vag , aki vlsgos (illanatokban mindig megllja a hel t! 4 'ietek vissza2 4 5grte 3 an! 4 3emek2 ;ozol asz(irint9 4 Tr$lsz9 Asz(irint, ebben a hel zetben9 4 Tonnn i trmelk alatt $ekszem, s vrom a kvetkez robbanst! Kinek van il enkor kedve vi##eldni9 'iess mr, %&Connor2 A $r$i elremszott! 4 Vilgossgot ltok, s hangokat hallok 4 szlt vissza! 4 Keresnek, szlongatnak minket! 4 ;all2 4 kiltotta torkaszakadtbl! 4 >tt vag unk2 4 "aga az, doktor9 4 hallatszott messzirl eg $r$ihang! 0inn ig ekezett megn ugodni! Ka(#solatban vannak a kintiekkel! ;amarosan itt a seg5tsg2 4 .nnek mr2 Cskn ozzk az tjrt! Tarts ki, Virginia2 A mentk *tjt azonban eg a#l tartgerenda zrta el! A t1zoltk karvastagsgn i n 5lst tudtak #sak trni! 0inn elkeseredett! 4 >nnen #sak darabokban jutunk ki2 4 ;oznak hegesztksz)lket, kitg5tjk a n 5lst! : ugodj meg, Virginia! A ln meg(rblta megmozd5tani a lbt! :ag hiba volt! ,elsikoltott $jdalmban, a $ejt oldalra vetette! Kzvetlen)l az ar#a mellett megltta a hatalmas ktmbt! Dnikba esett, mert rjtt, hog #sak eg hajszlon m*lt az lete! -gsz testben remegett, szembl megll5thatatlanul mlttek a4knn ek! 4 Virginia2 4 3 an tlelte a vllt, kisim5totta homlokbl a (oros hajat! 4 'okkos lla(otban vag ! :em #soda2 Ge elm*lik, meglsd2 3emlem, be tudnak g mszlni kintrl nhn (okr#ot meg eg zseblm(t! 'zeretnm megnzni a (u(illare$leIedet! A n 5lshoz mszott, s odakiltott valamit a segl #sa(atnak! Kezben zseblm(val jtt vissza, s bevilg5tott a ln szembe, majd 4 amenn ire lehetett 4 megvizsglta a lbt is! 0inn borzadva nzte a romok sszevisszasgt! 4 ?g vatos2 4 krte! 4 -ngem ne $lts2 :em teszek eg etlen $lsleges mozdulatot sem, nem n *lok semmihez! -g ajt nehezedik a lbadra, rajta eg halom trmelk! 'zeren#sre nem rossz a vrkeringsed! Azt hiszem, a jobb lbad is eltrtt! A bal biztosan! 4 :ag szer12 "ondd #sak, nem tudnl valami $jdalom#silla(5tt szerezni9 Altat lenne a legjobb! 4 Arrl sz sem lehet2 -lbb meg kell mrnem a vrn omsodat, k)lnben nem tudjuk, b5rod4e a mor$iumot! 4 A $enbe is, 3 an, nin#s bels sr)lsem2 A #sontjaim trtek ssze2 ;og a #sudba ne viselnm el a g g szert9 Csinlj mr valamit, nem b5rom sok!!! 2 4 ?g ers, Virginia2 "egint hangok sz1rdtek el hozzjuk, aztn 0inn elvesz5tette az eszmlett! 'ajnos, hamar maghoz trt! -g etlen vg a voltB szabad5tsk meg a $jdalomtl! Vgigta(ogatta magt, s derktjon valami raga#sosat rzett! 4 %&Connor2 3 an visszamszott! 4 Tessk2 4 Vrzem! >tt2 4 mutatott az oldalra! Az orvos eg heg es $mtrg at ta(intott ki! -lkromkodta magt! 4 'zg!!! ,j, ha llegzel9 4 Ki#sit 4 n szrgte 0inn ! 4 Azt hiszem, #su(n a brbe s a ktszvetbe $*rdott! ?egjobb lesz, ha bektm az in$*zit! 4 Te vag az orvosom! Azt #sinlsz, amit jnak ltsz, de siess, %&Connor2 :ag on $j2

-g (er# sem telt el, s a ln rezte kn khajlatban a sz*rst! "intha #soda trtnt volna, megsz1nt a $jdalom! 0inn hlsan rintette meg 3 an ar#t! 4 Ksznm!!! A szeme leragadt, s jtkon , irgalmas lomba mer)lt! 3 an soha letben nem rezte magt mg il en borzalmasan! Az ()let sszeomlsakor nem tudott msra gondolni, #sak arra, hog meg kell mentenie Virginit! -g etlen (illanatig sem trdtt a sajt letvel! "g a g ermekeirl is meg$eledkezett, (edig azok teljesen rvn maradnnak, ha az a(jukat is elvesz5tenk! :em ltezett szmra ms, #sak 0inn , aki azrt ker)lt a romok al, mert t akarta megmenteni! :em lthatta, hog rviddel a robbans eltt elhag ta az ()letet, mert gzszagot rzett! -kkor hallotta meg a ln ktsgbeesett kiltozstB 63 an2 3 an27 -z*ttal nem a g engd4g*n os 6%&Connor72 8rdekes2 ;iszen 0inn nem is szereti t igazn! "irt volt mgis *g kiborulva, amikor azt hitte, hog bennrekedt az sszeomlott ()letben9 Az orvos ellenrizte a kan)lt! A vrn oms szeren#sre nem rossz!!! A mor$ium hatsra a ln teste ellazult! 3 an tallt az els mellett eg msodik szget is, de eg ik sem okozott komol abb sr)lst! "g eg szer megvizsglta a trtt lbakat! <r)lt, hog mindkettben szabl os a vrkerings! "ihel t leemelik a s*l t, bizon ra $ell( az *g nevezett Crush4szindrma, azaz a szvetek sztessnek mellktermkei a vr(l ba ker)lnek! ;even veseelgtelensg l(het $el, ezrt az orto(dm1ttek eltt nhn rra m1vesre kell majd ka(#solni 0inn t! >degesen nzett az rjra! 3emlhetleg hamar kiviszik ket innen! Az id s)rget2 A ln kin itotta a szemt! 4 3 an9 4 krdezte! 4 Te vag az9 >gazn9 4 >gen, Virginia! A $r$i meg$ogta 0inn kezt! 4 ;ol vag unk tulajdonk((en9 4 Az sszedlt hzban! 4 =, (ersze2 A robbans!!! "r emlkszem2 4 0inn elhallgatott! 4%l an knn 1nek rzem magam 4 mondta ksbb! 4 "or$iumot ka(tl! 4 >gazn9 ,jt valamim9 Tudom mr2 A lbam! 4 A ln ml et llegzett! 4 Volt mr eg szer eg balesetem!!! 4 "i trtnt9 3 an megvetette magt a krdezskdsrt! :em sz( dolog kihasznlni Virginia kbult lla(ott, de mindent tudnia kell2 A ln szjbl akarta hallani az igazsgot! 4 ;5d(illrnek rohantunk!!! 4 kezdte 0inn elhal hangon! 4 8s9 "egsr)ltl9 4 "eg! A hl agom, a vesm, a mh, a (ete$szkek!!! 3 an kt kezbe vette a ln jobbjt! 0inn $elshajtott! 4 -z jlesik 4 mormolta! 4 Azt hittem, nem kellek mr neked, soha tbb!!! A $r$i hallgatott! ;a tudn, mit rzek, gondolta! 4 3 an2 4 >gen9 4 ,zom! Az orvos 0inn vllra ter5tette az eg ik takart! "eg(rblta nag on vatosan karjba venni a ln t! ,lt a szgek miatt, a veszl es, brmikor rjuk omolhat $alak s $leg 0inn beszorult lbai miatt, mgsem b5rt ellenllni! Vgre megint maghoz lelheti t!!! %dakintrl behallatszott a mentalakulat #skn ozsa, a hegeszt(isztol sziszegse! ?assan haladtak, eg etlen meggondolatlan mozdulatot sem ko#kztathattak! "g nem szabad5tottk ki ket, korai lenne r)lni! 8s mgis!!! 3 an a mindkettej)ket $en eget letveszl da#ra boldog volt! Az elm*lt kt htben *g szenvedett, mint eg kut a! Ajkt most a ln (orle(te hajra szor5totta! :em rtette, mirt szereti mg mindig azok utn, amit 0inn vtett ellene 4 s a g erekek ellen! 4 Az istenrt, Virginia, mirt!!! 9 A ln rnzett, s megint megrintette a borosts ar#ot! 4 'zeretlek 4 s*gta!

Kbult a mor$iumtl, gondolta 3 an! :in#s semmi jelentsge a szavainak! 4 'ajnlom, hog nem lehetek an a! 4 0inn tovbb beszlt! 4 "elletted mgis igazi nnek reztem magam!
Csodlatos volt!!! Azt sem bntam, hog #sak eg )res burok vag ok 4 mormolta szomor*an! 4 Az imnt azt hittem, meghaltl 4 $ol tatta! 4 Arra gondoltam, ha a romok alatt $ekszel, ha maga al temetett az omladk, haljak meg inkbb n is! Krlek, maradj letben2 'zeretlek2 4 :em halok meg! 4 Jiztos9 4 >gen! -g elre!!! A ment#sa(at meg$esz5tett ervel dolgozott odakint! Centimterrl #entimterre, vatosan kzeledtek! Virginia megint lehun ta a szemt! "l en, eg enletesen llegzett, majd *jra beszlni kezdett! 4 :em *g volt, ahog gondolod! 8n!!! azt hittem, #su(n az g ban kellek neked! :em akartam beld szeretni! Jutasg volt, ug e9 "ost aztn g 1llsz! 4 :em, Virginia! 0 1llni akartalak, de nem siker)lt! ;in oztl, mert szeretlek! A $r$i megle(en knn 1nek rezte magt! "intha is mor$iumot ka(ott volna! 4 3 an2 4 Tessk, kedves2 4 "ondd mg eg szer2 4 'zeretlek2 4 vallotta be shajtva a $r$i! 4 Ge ht nem 5g tervezt)k2 'oha nem volt kzt)nk sz szerelemrl, kzs jvrl, elktelezettsgrl!!! Az egsz #su(n eg eg szer1, kellemes kalandnak indult! Tudod, mil en nag szer1 rzs a tkletes n szere(t jtszani9 "egrted ezt9 -zrt nem beszltem soha a!!! a $og atkossgomrl! ;iszen ez #sak amol an harmadosztl * ka(#solat volt! Kg vltem, a dolog nem tartozik rd! : ugodtan lvezhettem a $ig elmessgedet! ;a megmondom, mi a hel zet, az a ka(#solatunk vgt jelentette volna! 4 A ln $elshajtott! 4 Atl(t)k a tiltott hatrt, s eg msba szerett)nk! :em lett volna szabad! Aztn megtudtad a titkomat, s megg 1lltl! Atltem n ezt mr, ktszer is! 'imon is megutlt, amikor kider)lt a dolog, 3i#k (edig azzal vdolt, hog meg#saltam, be#sa(tam! Te meg azt hiszed, a g erekeid miatt vetettem ki rd a hlmat! Ami azrt is $ur#sa, mert eleinte tallkozni sem akartam -vie4vel s 0usszal! "inek ktdjenek hozzm9 Kg gondoltam, ha szak5tunk, szomor*ak lesznek! Te meg azt k(zeled, hog #sak k kellettek nekem9 ;iszen sz sem volt rluk, #su(n kalandnak szntuk a kettnk ka(#solatt! Tudtam, hog soha nem veszel $elesg)l! 4 ;onnan tudtad9 4 "i a #sudnak vettl volna el9 :em vag ok n $elesgnek val! "el ik $r$inak kell eg medd n9 Csakhog k(telen voltam ellenllni a k5srtsnek! <r)ltem, hog 4 ha rvid ideig is 4 beleszi((anthatok az otthon levegjbe! Akr g erekkoromban, amikor a babimmal (a(s4mamst jtszottam! >gen m, de most nem babkkal volt dolgom, hanem h*s4vr emberekkel! 4 0inn megszor5totta a $r$i kezt! 4 Jo#sss meg2 -rsnek kellett volna lennem, s nemet mondanom, mieltt nem ks! :em volt hozz erm!!! ann ira szerettelek tged meg a g erekeidet! Ki hitte volna, hog il en #s*$ul vgzdik9 Knn ednek, vidmnak, jtkosnak szntuk az eg )ttlt)nket! 4 A ln elhallgatott, az ajkba hara(ott! 4 :ag on $j a lbam! -lm*lt a mor$ium hatsa! 0inn remegett, a $ogai hangosan sszeko##antak! 3 an megmrte a vrn omst, s hallra rm)lt! -g re ala#son abb2 ;irtelen mintha eg jeges kz szor5totta volna ssze a sz5vt! "i lesz, ha a msodik szerelme is meghal9 "ieltt beszlhetnnek9 "ieltt tisztzhatnnak minden $lrertst9 0inn kt na( m*lva trt #sak maghoz! -zalatt 3 an g akran beszlgetett 3on .e$$riesszel! Az reg #sodabogr imdta a ln t, s haragudott az orvosra, amirt az megbntotta Virginit! <nmagra is d)hs volt! Tisztban volt vele, hog a lo#sogsa ind5totta el az egsz drmt! 3on meslt 0inn kt zton ra $utott ka(#solatrl is! "indkett akkor rt vget, amikor a $iatalemberek rtes)ltek a baleset kvetkezmn eirl! 4 Azt hiszem, ezek utn $eladott minden remn t! ?emondott a hzassgrl! A $elesgemnek azt mondta, elege van a $r$iakbl! Aztn megismerkedett magval! Eszintn szlva megle(dtem, amikor hallottam, hog megint jr valakivel! 4 "r! .e$$ries gondterhelten sim5tott vgig a homlokn! 4 Kg gondoltam, megvltoztatta az lls(ontjt! Tudja, azeltt r sem nzett a g erekekre, $lt tl)k, mert arra emlkeztettk, amitl meg$osztotta t a sors! A maga #semetivel azonban kivtelt tett! Adele meg n els (illantsra szrevett)k, menn ire szereti ket! :ag on a sz5vbe zrhatta az %&Connor #saldot, k)lnben el sem hozta volna magukat hozznk! 3 an megindultan hajtotta le a $ejt! "it nem adna, ha vissza$orgathatn az id kerekt, s el nem hangzott tehetn elkeseredsbl $akad, goromba vdjait2

Az idg(et azonban sajnos, mg nem talltk $el! ;a lehetsges lenne visszare()lni a m*ltba, Virginia nem meg el arra a vgzetes bulira, (edig nem )l ko#siba Ann4nel s a g erekekkel, hog 'u$$olkba utazzanak! 8s Datri#k sem engedte volna az iskolba annak idejn >sobelt! ;ibaval, #ltalan ezen t(rengeni!!! Az let meg tovbb! "ost mr #sak eg et tehetettB *jra kell kezdenie mindent 4 de ehhez el kell n ernie Virginia bo#snatt! 0inn sokat szenvedett! ,jt mindkt lba, sz*rt az oldala, de leginkbb a sz5ve sajgott! 3 an mg mindig itt van!!! ;allotta halkan beszlgetni a (a(val! Am5g a $lhoml os )regben a megmentikre vrtak, akadtak (illanatok, amikor biztos volt benne, hog 3 an szereti! "ost *g rezte, mindez #su(n sz( lom lehetett! A $jdalom meg a mor$ium n ilvn megzavartk az 5tlk(essgt! "it keres itt mg mindig 3 an9 ;iszen rk teltek el, amita behoztk a krhzba2 4 %&Connor2 4 szlalt meg, s kin itotta szemt! 3 an az g hoz l(ett! Ar#n kar#olsok, kk $oltok ktelenkedtek! 4 3mesen nzel ki2 4 Te viszont remek)l 4 $)llentette mosol ogva az orvos! 4 Ka(hatok eg t)krt9 4 Ksbb2 4 A $r$i le)lt az g szlre, meg$ogta 0inn kezt! 4 ;og rzed magad9 4 "int akit ala(osan elag abug ltak! ;n ra9 4 ,l hat! 4 Csak9 Glben riasztottak! Ctna rkig voltunk a romok alatt eltemetve2 3 an g engden simogatta a ln ujjait! 4 >gen, ht$n! "a (edig szerda van! 4 'zerda9 ?ehetetlen2 "i van a lbammal9 4 "egm1tttk! A jobb lbadon sima trs volt, de a balt szege#selni kellett! "indkett gi(szben van! 4 8rtem!!! 8s te9 "irt vag itt9 4 szaladt ki 0inn szjn! "eg kellett krdeznie, ha $lt is a vlasztl! 3 an zld szeme *g rag ogott, akr a smaragd! 4 "ert szeretlek! "ert beszln)nk kell! "ert bo#snatot kell krnem tled! 0inn nem hitt a $)lnek! :ag ot n elt! 4 ,ogd rvidre, %&Connor2 A $r$i nehezen kezdett mondkjba! 4 'zrn 1 dolgokat vgtam a $ejedhez! Ann halla utn azt hittem, letem vgig magn os maradok! -l sem tudtam k(zelni, hog eg $iatal n k(es lenne szeretni s el$ogadni eg msik asszon g erekeit! Azutn amikor ((en rleltem az illetre, elragadott az r)let! 3geszmmm vlt, hog ez a #sodaln nem engem akar, hanem a #saldomat! Jebeszltem magamnak 4 $ol tatta 4, hog szm5tsbl hallgattl, szm5tsbl nem mondtad el az igazat! 0 erekeket akartl, s az elhamarkodott valloms veszl eztette volna #lod elrst! Dedig azrt titkolztl, mert lvezted az rzst, hog minden szem(ontbl tkletes nnek nznek2 4 3 an elk5nzottan $elnevetett! 4 "i#soda k(telensg2 >l et nem is lehet kitallni, *g hog inkbb elhiszem! 4 -z az igazsg2 -zrt hallgattam! -szembe sem jutott, mi lesz a kvetkezmn e2 Te nem akartl tarts ka(#solatot, megmondtad elre, de msk(( alakult!!! -g msba szerett)nk! -bbl szrmazott minden bon odalom! Te ug anis nem az igazi nembe, hanem eg brndk(be szerettl bele! 4 Tkletes n vag 2 >l ennek szeretlek2 0inn szembe knn ek szktek! 4 Krlek, 3 an, ne hazudj nekem rszvtbl2 "ondd #sak meg n ugodtan, hog #saldtl, s nem kellek neked2 Jo#sss meg, amirt nem voltam hozzd szinte2 ?eg )nk j bartok, n megelgszem enn ivel! ;a kell, tudok nlk)led lni, de hog leted vgig g 1llj, azt nem viselem el! A ln el$ord5totta a $ejt, hog 3 an ne lssa a knn eit! %&Connor azonban vatosan megemelte, s maghoz lelte! 4 :e s5rj2 4 suttogta megrend)lten! 4 Gehog g 1lllek, szerelmem2 Azrt g 1llnlek, mert meg(rbltl eg ki#sit boldog lenni9 4 Azt is megrtenm!!! 4 kezdett r szi(ogva 0inn , de a $r$i a szavba vgott! 4 "indketten hibztunk, ideje (ontot tenni a trtntek vgre! Kezdj)nk tiszta la((al *j letet2 ?ehetsges, Virginia9 'zeretlek2 :em rdekel, lehet4e g ereked, vag sem! >gaz, sajnllak, mert tudom, menn ire $j ez neked, drgm! 8letem minden (er#t veled akarom tlteni! A g erekeim rajonganak rted, hin zol nekik! 0 ere vissza hozznk2 :lk)led boldogtalanok vag unk! "it teg ek, Virginia, hog visszatrj9

0inn szinte nem is $ogta $el a szavak rtelmt, de ltta a $r$i szembl sugrz szerelmet! 4 Azt hittem, elvesz5tettelek 4 suttogta! 4 "eg akartam halni, amikor kerestelek, s nem talltalak a romok
alatt! Attl $ltem, hog soha tbb nem ltlak viszont, hog magaddal vitted a s5rba a g 1lletet! :em, nem akartam lni nlk)led!!! ;a nem kred, akkor is visszameg ek hozztok! 4 0inn vgre elmosol odott! 4 't soha tbb nem szabadulhattok tlem2 3 an szorosabban lelte maghoz szerelmest! 4 ;ozzm tartozol2 ;ozzm meg a g erekekhez, Virginia! .l mondtam az a(dnak, a ln a tkletes $elesg s an a! Csu(n ann it krek, maradj vel)nk2 4 "egoldhat, %&Connor 4 $elelte 0inn , majd hozztetteB 4 -g $elttellel! 3ajzoljatok mindhrman eg 4eg sz(, (iros sz5vet a gi(szemre2