You are on page 1of 1

.westie ^terd Waard

Zijn economen geestesgestoord?
j--^ eNijmeegsehoogleraarEsther-Mir{ \ jam Sent is een van de weinige econoI S men die zichzelfniet al te serieus \^^ neemt.ZoweeshetEersteKamerlid

het aantal medailles bij de Olympische Winterspelen per land probeerden te voorspellen niet deugden, is niet echt erg. Wel kwalijk is dat ook de toekomstige onbetaalbaarheid van pensioenen of bijstand wordt van de PvdA deze week via T\vitter op onderzoekvanVinca Bigo van de universiteitvan afgeleidvan ondeugdelijke modellen. NietCambridge. Deze hoogleraar sociologie temin gebruikt de politiek die modellen concludeerde dat economen lijden aan een om nu al te korten op de sociale zekerheid. collectieve geestesstoomis waarbij zij hun En het is nog erger als Alan Greenspan, eigen afwijkingen projecteren op de inaat- twee decennia de baas van de Fed, toegeeft dat de modellen waarop hij zich zijn hele schappij. camere heeft gebaseerd, fout zijn gebleken De oorzaakvan de afwijking is volgens en dat daardoor niemand de kredietcrisis Bigo dat economen zich blindstaren op wisvan 2008 heeft zien aankomen. kundige modellen waarvan allang duideUjk is dat ze niet werken. Econoinen gebruiEconomen proberen volgens Bigo sociale ken ridicule en arbitraire uitgangspunten gedragingen van mensen in wiskundige modellen te vatten zoals natuurkundigen om onvoorspelbaar gedrag in modellen te kunnen vatten, waardoor de uitkomsten dat doen met de gedragingen van atomen mijlenvervan de realiteit zijn verwijderd. in het heelal. 'AUeen gedragen mensen en Het zou niet erg zijn, zo betoogt Bigo, als instituten zich niet als de zwaartekracht. deze modellen niet zouden leiden tot poli- Ze zijn slordig, onvoorspelbaar en irrationeel. Er is weliswaar een groep van econotieke besluiten die landen en mensen geld kosten. Dat modellen waannee economen men die zich meer richt op de menselijke

:f
Vooraf voor mannen

omdat economen vanuit him eigen cultuur denken. Ze zijn onderdeel van een establishment dat besluit welke ideeen acceptabel zijta. Nieuwe ideeen zijn welkoin maar alleen binnen de bestaande methodologie. Deze fetisj ziet Bigo vooral als een mannelijke afwijking, omdat juist mannen de voorspellingsgave zien als onderdeel van hun suprematie. Vrouwen zoals Janet Yellen van de Fed en Laura van der Geest van

zijn economische mode eneenfetisj
gedragingen en psychologie, maarzelfs deze zogenoemde behavorial-economen

het CPB blijven uitzonderingen en hebben niet zoveel invloed dat ze zich tegen de modellenfetisj kunnen keren. Gehriddg zit Sent in een Kamerfractie, waar vrouwen (8 van de 14) de dienst uitmaken.Als ze zichzelfeen keer serieus neemt,

ontkomen er niet aan dat hun ideeen uit-

zou ze economische beraadslagingen in therapeutische sessies veranderen waarbij haar toehoorders op de divan liggen.

eindelijk in nutteloze modellen belanden.' Mensen, bedrijven, universiteiten en De modellenfetisj leidt tot vooroordelen,

markten veranderen en evolueren continu. Reageron?

p.dewaard@volkskrant.nl