ANNONS

Skånetrafiken
N Y H E T ER O C H IN S PIR AT I O N

Måndag 7 april 2014

MILJÖ Sidospår Skånetrafiken ett Bra Miljöval
Trafiknytt:
Inställda tåg Hässleholm-Höör på helger 22 mars-13 april Trafikverket bygger en ny station i Tjörnarp. Arbetet pågår på helgerna 22-23 mars, 29-30 mars, 5-6 april och 12-13 april. Arbetet pågår lördag natt mot söndag 21:1007:10 samt söndag natt mot måndag 23:0005:00. Under dessa tider är samtliga tåg inställda på sträckan Höör-Hässleholm. Inställda tåg ersätts med buss. Tåg från Hässleholm mot Kalmar och Karlskrona är senarelagda för att passa med anslutande buss.
Skånetrafiken har ambitiösa miljömål. År 2020 ska all kollektivtrafik vara fossilfri, men redan nästa år ska alla stadsbussar köras på förnyelsebara drivmedel och 2018 gäller detsamma för regionbussarna. Det betyder i första hand biogas.

Miljöarbetet är viktigt för Skånetrafiken. På många sätt är det fundamentet som verksamheten vilar på. Skånetrafiken är också den enda kollektivtrafikförvaltningen som är märkt med Bra Miljöval. Skånetrafiken jobbar hårt med att öka resandet och förmå fler att ställa bilen till förmån för kollektivtrafiken. Ett tydligt miljömål är att kollektivtrafiken år 2030 ska stå för 30 procent av persontransporterna och att dessa marknadsandelar ska tas från biltrafiken. − Miljönyttorna är ett av de bärande skälen till varför satsningar på kollektivtrafiken görs. Det genomsyrar mycket av organisationen i allt från strategiska beslut till daglig drift och i relationen till våra samarbetspartners, säger Andreas Ekberg, planeringschef på Skånetrafiken med ansvar för miljöfrågorna. Ambitiösa men nåbara Den successiva utfasningen av dieselbussar har pågått i flera år. I dag har merparten av bussarna gasdrift, varav 45 procent består av biogas. Redan nästa år ska all stadsbusstrafik köras med förnyelsebara drivmedel. 2018 gäller detsamma för regionbusstrafiken. Bara ytterligare två år senare ska all kollektivtrafik vara fossilfri. − Målen är ambitiösa men nåbara. Vi har inga planer på att ändra målen, säger Andreas Ekberg. Skånetrafiken är den enda kollektivtrafikförvaltningen i Sverige – och troligtvis i världen – vars hela verksamhet är märkt med Bra Miljöval, som Naturskyddsföreningen står bakom och dessutom kallar ”marknadens tuffaste miljömärkning”. Märkningen betyder att den ekologiska belastningen är låg och att energieffektiviteten är hög, bland annat genom grön el för tågdriften. Målet är att behålla denna märkning även i framtiden.

Stora utmaningar Skånetrafiken är också miljöcertifierad enligt ISO 14001, en internationellt accepterad standard som vilar på 55 så kallade ”skall-krav”, som ska uppfyllas på olika sätt beroende på hur stor den aktuella organisationen är och vilken verksamhet den bedriver. Certifieringen görs av ett oberoende certifieringsorgan och bygger på att miljöprestandan ständigt förbättras.

Inställda Pågatåg Helsingborg-Ängelholm 7-10 april På grund av underhållsarbete så är Pågatågen mellan Helsingborg och Ängelholm inställda kvällar och nätter 21:20-04:40. Öresundstågen kör som vanligt. Följande avgångar från Helsingborg till Ängelholm är inställda: 21:20, 22:20 och 23:20. Följande avgångar från Ängelholm till Helsingborg är inställda: 21:18, 22:18, 23:18 och 00:18. Inställda tåg ersätts med buss. Mer information, skanetrafiken.se

Ett aktivt miljöval är att Skånetrafiken driver sina tåg på grön el.

En av de stora utmaningarna för Skånetrafiken är att ha tillräcklig tillgång på biogas. En bra produktion och distribution är ett måste för att miljömålen för busstrafiken ska kunna nås, och de bitarna står ju inte Skånetrafiken själv för. En annan utmaning är att få Öresundstågen att gå på grön el även på den danska sidan. TEXT: JOHAN BENTZEL FOTO: KARL-JOHAN HJERTSTRÖM

Redaktör: Rebecka Jansson, redaktionen@skanetraƒiken.se

Kundtjänst: 0771-77 77 77

Webb: skanetraƒiken.se, facebook.com/skanetraƒiken, twitter.com/skanetraƒiken.se

Läs på webben: skanetrafiken.se/sidospar