You are on page 1of 16

3.

0

Program “Sehari Bersama Murid Ke Arah Kecemerlangan Melalui Kaedah Terapi” Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah bertujuan membantu muridmurid agar lebih prihatin tentang keperluan dan potensi diri serta membina kemahiran menyelesaikan konflik diri. Kaunseling di sekolah harus dijalankan serentak dengan aktiviti pengayaan dan pengukuhan sesuai dengan Dasar Pelaksanaan Kaunseling Sekolah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Oleh itu, proses membantu ini melibatkan usaha kolektif antara kaunselor, guru biasa, rakan sebaya, ibu bapa dan murid itu sendiri. Matlamat kaunseling akan dapat dicapai jika perkhidmatan bimbingan dan kaunseling mendapat kerjasama dan sokongan padu guru-guru yang dapat membekalkan matlamat berkaitan dengan tingkah laku bermasalah murid-murid mereka. Oleh yang demikian, dalam tugasan kali ini, kami diminta untuk mendapatkan satu set kertas kerja program / aktiviti yang dijalankan di sekolah dan dikehendaki mengenal pasti jenis pendekatan kaunseling yang digunakan dalam program tersebut. Selain itu, kami telah merancang dan melaksanakan satu aktiviti bimbingan yang berkaitan dengan Mata pelajaran bahasa Melayu kepada murid yang disasarkan. Oleh itu, setelah selesai menjalankan program, satu laporan lengkap perlu disediakan sebelum, semasa dan selepas program dilaksanakan. Kesemua maklumat tugasan tersebut boleh didapati dalam penulisan ilmiah ini.

3.1

Laporan

sebelum

Program

“Sehari

Bersama

Murid

Ke

Arah

Kecemerlangan Melalui Kaedah Terapi” Bimbingan dan kaunseling adalah proses pendidikan yang terancang dan berterusan. Pelajar dididik atau dibimbing untuk mendapat dan mempelajari pengalaman, nilai, sikap, perlakuan, dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk. Bimbingan dan kaunseling ini adalah untuk semua pelajar. Tiap-tiap pelajar memperoleh peluang bagi mendapat pertolongan tanpa mengira latar belakang kaum, agama atau kepercayaan. Semua pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila mereka memerlukannya. Pada ketika tertentu seorang pelajar mungkin memerlukan pertolongan, sokongan dan bimbingan dalam proses perkembangan dirinya, seterusnya melayan

Berdasarkan pemerhatian guru di dalam kelas. Oleh itu. rata-rata murid hanya memberikan kerjasama dan mahu berkomunikasi bersama rakan yang akrab sahaja. Pada mulanya kami hanya membentuk jawatankuasa pelaksana sahaja yang terdiri daripada Pengerusi. Bagi memastikan segala perancangan yang dibuat menepati kehendak soalan dan bersesuaian dengan pendekatan. Oleg itu bagi memudahkan perbincangan jarak jauh. Naib Pengerusi. Semua jawatankuasa yang terlibat mencadangkan beberapa aktiviti yang bertepatan dengan matlamat program dan bersesuaian dengan tahap kognitif muridmurid yang dipilih. Sebelum pelaksanaan program. sebuah jawatankuasa ditubuhkan bagi membuat pengagihan tugas dan penyelarasan program. terdapat beberapa murid yang kelihatan kurang berkeyakinan dan tidak memberikan kerjasama dalam aktiviti berkumpulan. Pada pertemuan pertama juga kami telah berbincang mengenai program yang akan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan. Pada pertemuan kali pertama. kami telah bermesyuarat dan memilih ahli jawatankuasa yang dibuat secara undian dengan adil. Idea ini telah dicetuskan berdasarkan penilaian dan pemerhatian guru semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas. Oleh itu. Selain itu. Bendahari dan Ketua jawatankuasa Aktiviti. beberapa kali pertemuan telah diadakan. Segala perancangan dan tentatif program yang dirancang dinyatakan dalam draf kertas kerja sebelum diproses ke peringkat akhir dan dihantarkan kepada Guru Besar untuk penyemakan dan pengesahan kebenaran melaksanakan program tersebut. Di samping itu. Setiausaha.keperluan pelajar bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka supaya berkembang dengan kadar optimum mengikut tahap perkembangan. Program ini berhasrat untuk melaksanakan satu sesi kaunseling kelompok di dua buah kelas Tahun 4 SK Kebun Baharu. murid-murid juga menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan ahli kumpulan ataupun rakan-rakan dari kelas yang berlainan. satu program telah dirancang bagi memenuhi tuntutan tugasan EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak sekali gus diharapkan dapat membantu murid-murid yang berhadapan dengan masalah dinyatakan. segala maklumat berkaitan program ini disampaikan melalui perbincangan dan perhubungan melalui telefon atau email yang diketuai oleh pengerusi program yang telah dilantik. teori dan amalan .

„bulat hati kerana pembetung. Setiap jawatankuasa yang dilantik memainkan peranan dengan baik dan dapat melancarkan perjalanan program yang dirancang.dalam kaunseling yang dikehendaki. Sekiranya tiada kata sepakat dan kerjasama jawatankuasa dalam sesuatu program. tidak mungkin program tersebut dapat dijalankan dengan jaya. Dengan kata sepakat dan penelitian masalah yang dihadapi murid. pertemuan kali kedua dilakukan bagi pembahagian tugasan semasa program dijalankan. kami telah memilih jenis perkhidmatan kaunseling kelompok yang mengaplikasikan pendekatan pemulihan dan perkembangan. Setelah mendapat pengesahan daripada Guru Besar. Bak kata pepatah. . persiapan tempat dan fasilitator dibentuk untuk setiap kumpulan murid yang telah dipilih bagi memudahkan segala urusan dan aktiviti setiap slot yang dijalankan. kami telah membuat beberapa kali rujukan bersama guru kaunseling SK Kebun Baharu. Pada peringkat seterusnya kami terus menghantar kertas kerja kepada Guru besar untuk mendapat kebenaran dan pengesahan sebelum melaksanakan program yang dirancang. Ahli jawatankuasa alatan. bulat manusia kerana muafakat‟.

Apabila selesai permainan. Ujiannya ialah. Hj Kamalul Azam Bin Mohammad Guru Besar SK Kebun baharu yang tidak dapat hadir merasmikan program yang dilaksanakan. Dalam permainan ini setiap peserta memilih satu huruf yang terdiri daripada A-Z. semua murid Tahun 4 Arif dan 4 Bestari berkumpul di hadapan Balai Islam SK Kebun Baharu untuk pendaftaran dan minum pagi yang telah disediakan oleh guru dan terus bergerak masuk dan duduk dalam kumpulan kelas masing-masing. Murid yang berjaya membentuk perkataan yang disebut dipanggil ke hadapan untuk satu ujian.30 pagi. Norkhaida binti Supeno.3. Matlamat program dilaksanakan adalah untuk menyedarkan murid tentang kepentingan perhubungan antara individu dalam pembelajaran. Pada pagi tersebut.45 pagi pula semua murid telah bersedia untuk mendengar taklimat ringkas oleh guru fasilitator dan seterusnya mendengar ucapan perasmian yang disampaikan oleh Pn. seramai 68 orang murid yang terdiri daripada murid Tahun 4 Arif dan 4 Bestari dan enam orang guru pelatih telah mengikuti program tersebut. . Sehubungan itu. SLOT 1: Permainan “BINGGO” Usai majlis perasmian dan taklimat ringkas. Tepat 7. Guru menyebut satu perkataan dan murid diminta mencari rakan lain yang mempunyai huruf yang sesuai supaya dapat membentuk perkataan yang disebut oleh guru. murid hendaklah menulis huruf yang dipilih pada tapak tangan kiri masing-masing menggunakan pen marker yang disediakan. Permainan diteruskan lagi untuk dua perkataan lain yang disebut guru. Guru Kanan Hel Ehwal Murid SK Kebun Baharu bagi mewakili Tn. program diteruskan lagi dengan slot 1 iaitu aktiviti suai kenal antara fasilitator bersama murid. murid diminta untuk menyatakan pengalaman mereka tentang aktiviti yang dijalankan. seawal 7. guru bertanyakan latar belakang murid daripada kumpulan yang dibentuk.2 Laporan Semasa Program “Sehari Bersama Murid Ke Arah Kecemerlangan Melalui Kaedah Terapi Pada 6 Mac 2014 yang lalu. sebuah program “Sehari Bersama Murid Ke Arah Kecemerlangan Melalui Kaedah Terapi” telah dijalankan dengan jayanya bagi memenuhi tuntutan tugasan subjek EDU 3107. Aktiviti pertama ini dinamakan Permainan “BINGGO” dan alatan yang diperlukan dalam aktiviti ini hanyalah pen marker. Kemudian.

suasana teraputik dan jarak komunikasi.Berdasarkan aktiviti slot pertama ini. jarak untuk berkomunikasi haruslah tidak terlalu rapat supaya murid lebih selesa untuk berbincang bersama rakan sebaya ataupun bersama guru. Bagi keadaan ini. selanjutnya guru telah cuba mengubah tingkah laku tersebut dengan meminta murid untuk berkumpul dalam kumpulan huruf yang sama dengan huruf yang tertulis pada tapak tangan kiri masing-masing. jantina. Melalui aktiviti ini. fasilitator telah menggunakan satu kemahiran asas dalam kaunseling iaitu kemahiran membina hubungan. Jika sebelum ini mereka hanya belajar di dalam kelas yang sama tetapi tidak mengenali antara satu sama lain. Sehingga pada suatu hari. Jarak komunikasi antara guru dan murid juga harus diperhatikan. umur. guru dapat mengenal pasti masalah induk yang dihadapi kebanyakan murid dalam berinteraksi sesama mereka. Dalam membina hubungan bersama antara guru dan murid terdapat tiga perkara yang perlu dititikberatkan. mencukupi dan selesa diduduki oleh murid. Kesan daripada aktiviti pertama ini ialah murid dapat menghilangkan rasa malu dan ketegangan dalam diri semasa berkomunikasi dan bekerjasama bersama rakan lain. budaya dan latar belakang kaum. Selain itu ia telah memberikan peluang kepada mereka untuk berkenalan sesama mereka. Kemahiran ini boleh juga dianggap sebagai set induksi dalam memulakan pembelajaran yang bertujuan untuk memberi rangsangan kepada murid untuk sentiasa tenang dengan memberi persepsi pertama yang positif sebelum memulakan sesuatu aktiviti. satu teknik juga telah digunakan semasa melaksanakan aktiviti suai kenal yang berkaitan dengan pendekatan kaunseling tingkah laku ini. iaitu suasana alam sekeliling. guru menyediakan ruang yang sesuai. guru bertanyakan bilangan murid di dalam kelas sendiri pun mereka masih tidak pasti berapa ahli di dalam kelas. terdapat beberapa orang murid yang gagal mencari pasangan huruf seperti yang diminta disebabkan rasa malu untuk bertanya secara terus secara rakan lain. Semasa aktiviti membentuk perkataan. . Bagi yang berbeza agama. Selain itu bilik yang digunakan haruslah tidak terlalu panas dan bukan kawasan yang berbau seperti dekat dengan tandas. Selain kemahiran asas. Oleh itu teknik main peranan dirasakan sesuai dalam menangani masalah interaksi sepanjang aktiviti berlangsung. Kemahiran ini digunakan oleh fasilitator sebelum memulakan sesuatu aktiviti agar murid terus memberikan kerjasama yang meyakinkan dalam proses kaunseling agar sesi kaunseling berjalan dengan lancar.

Fasilitator akan memberikan satu sikap interaksi yang menggalakkan supaya murid boleh bertindak secara bebas tantang perkara yang hendak diluahkan. SLOT 2: Aktiviti “Bicara Hati” Kemudian pada jam 8. Asas kepada teknik ini ialah kefahaman bahawa dalam diri individu memang tersemat pendaman sebagai satu faktor mekanisme bela diri. . Aktiviti ini dinamakan “Bicara hati” yang meminta murid mencari 4 orang rakan yang dikenali untuk membentuk kumpulan bagi menjalankan aktiviti seterusnya. aktiviti pemecahan kelompok untuk slot kedua dilaksanakan. terhadap sesama rakan dan pandangan mereka daripada orang lain terhadap diri sendiri. Teknik ini juga digunakan bagi tujuan mengingatkan semula murid akan pengalaman serta emosi lampau yang pernah dialami murid selama berada dalam bilik darjah. Teknik ini memerlukan murid untuk meluahkan apa sahaja yang terlintas dalam pemikirannya tanpa menapis susunan logik perbualannya dengan fasilitator. Tujuan perkaitan bebas adalah bagi membuka ruang kepada murid melepaskan diri ke tahap sedar pendaman yang lama sehingga dapat diluahkan. Untuk lebih selesa. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan (satu kumpulan 12 hingga 13 orang). Teknik perkaitan bebas selalu digunakan dalam pendekatan psikoanalisis. fasilitator telah menggunakan dua teknik kaunseling iaitu perkaitan bebas dan tranferens. Contohnya semasa perbincangan. terdapat murid yang meluahkan rasa ketidakselesaan murid terhadap guru yang sering menengking dan memarahi mereka di dalam kelas walaupun kesalahan yang dilakukan hanya sedikit.45 pagi. guru mewujudkan kelompok atau kumpulan yang berasingan antara lelaki dengan perempuan. Semasa menjalankan aktiviti. Mereka juga sering didenda oleh guru tersebut apabila tidak menyiapkan tugasan yang diberikan ataupun tidak membawa buku latihan kerja ke sekolah.Ini menunjukkan masalah yang dihadapi oleh murid. mereka tidak mengenali dan tidak mempedulikan rakan lain selain diri mereka sendiri sahaja. Setiap kumpulan akan dibimbing oleh seorang guru dan dibawa ke ruangan yang dirasakan sesuai dan selesa untuk menjalankan aktiviti perbincangan mengenai masalah yang dihadapi di dalam bilik darjah. Soalan ditumpukan kepada perasaan murid terhadap guru.

murid kelihatan lebih tenang dan berasa lega apabila dapat berkongsi masalah bersama fasilitator. Kaunselor akan berusaha membantu klien menyelesaikan masalah dan merungkai . perlakuan. Melalui proses ini. setelah selesai sesi luahan perasaan. Teknik ini digunakan bagi memberi galakan kepada murid bahawa fasilitator sememangnya bersedia untuk memberikan bantuan.30 pagi murid dibenarkan berehat untuk makan dan minum di kantin sekolah sebelum slot seterusnya dijalankan. bermula slot ketiga iaitu Terapi Seni. Tepat jam 10. Gambaran ini mungkin dalam bentuk lukisan. Impaknya. SLOT 3 : Permainan “Di mana Aku?” Pada jam 10. pakar terapi ataupun kaunselor akan mengajak klien untuk membincangkan karya yang dihasilkan. gambar. seseorang murid itu sebenarnya telah menghidupkan semua tingkah laku lampaunya tanpa disedari segala kepada fasilitator. seni pahat ataupun bahan seni yang dicipta dari tanah liat. mereka juga dapat membuang perasaan malu untuk berkongsi pengalaman tentang perhubungan mereka sesama rakan dan hubungan antara murid dan guru.00 hingga 10. Gabungan antara kaedah psikologi. Keadaan ini sangat perlu difahami oleh fasilitator bagi menangani proses analisis dan pentafsiran mekanisme bela diri murid sebelum sesi penyelesaian masalah. bakat dan disiplin diri boleh dijadikan ruang untuk terapi seni diolah sebagai mekanisme pemulihan. Dalam proses “Bicara Hati” iaitu sesi meluahkan perasaan. klien akan diminta supaya bersikap terbuka dalam meluahkan dan bercakap tentang segala emosi dan perasaan-perasaan terpendam yang dihadapi olehnya. Di samping itu. Selanjutnya. Terapi seni juga adalah kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan pemikiran mereka yang tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni terutama lukisan. Terapi seni adalah proses pemulihan sikap dan emosi yang boleh sama-sama kita fikirkan. Selain itu mereka kelihatan bersikap lebih terbuka untuk berkomunikasi dan berkongsi masalah bersama rakan dan juga guru. Konsep tranferens meletakkan murid (client) dalam satu keadaan minda bahawa fasilitator (kaunselor) sebenarnya adalah ibu bapa atau orang yang penting dalam kehidupan masa lampau mereka. fasilitator menggunakan teknik tranferens yang juga selalu digunakan dalam pendekatan psiko analisis.35 pagi.Kemudian.

ialah teknik gambaran imej. Misalnya jika gambar diri mereka begitu rapat dengan guru atau rakan. Teknik kaunseling yang diguna pakai sepanjang aktiviti melukis suasana dalam bilik darjah. Satu aktiviti terapi seni yang difikirkan sesuai digunakan iaitu permainan “Di mana Aku”? dilaksanakan dalam program ini. Selain itu murid yang pemalu dan pasif di dalam kelas juga dapat menzahirkan perasaan mereka terhadap rakan-rakan dan guru di dalam kelas secara lukisan. Setelah semua pelajar menyiapkan gambar rajah mereka. SLOT 4 : Terapi Muzik “Suara Kami” Tepat jam 10. Cara bermain aktiviti tersebut ialah Setiap individu diberikan sehelai kertas kosong dan sebatang pensel. Begitulah juga sebaliknya. Di atas kertas tersebut. Teknik ini boleh memberi ingatan yang lebih jelas kepada murid tentang pengalaman yang dilalui sama ada yang lampau. Melalui kaedah terapi seni ini. Kesannya guru dapat menilai perasaan dan pengalaman murid ketika berada di dalam kelas secara individu melalui lukisan yang dihantar kepada guru. Terapi yang dijalankan dalam slot ini ialah terapi muzik. atau pada masa akan datang sepanjang keberadaan mereka di dalam bilik darjah. . murid-murid diminta melukiskan diri mereka sendiri berserta guru dan rakanrakan. Dalam aktiviti ini. Cara ini dapat menyenangkan murid menggunakan simbol dalam imejnya tentang perkara yang menjadi kerumitannya. guru memungut kertas tersebut dan diproses satu persatu. ini bererti bahawa hubungan mereka adalah sangat rapat. sekarang.30 pagi. fasilitator juga akan dapat persepsi serta penilaian yang lebih jelas tentang masalah atau perasaan murid setelah aktiviti menceritakan pengalaman yang dialaminya dalam gambaran imej secara lisan. membolehkan ahli kelompok berkongsi pengalaman tentang perhubungan dirinya di dalam kelas. Kedudukan tersebut hendaklah berdasarkan HUBUNGAN antara mereka di dalam kelas.kegusaran yang dihadapi oleh klien berdasarkan interpretasi kaunselor terhadap gambaran ekspresif melalui hasil seni yang dihasilkan oleh klien. slot keempat dimulakan dan berjalan selama 1 jam 15 minit. klien berupaya menggali perasaannya serta menyelesaikan masalah yang membelenggunya dengan cara yang berkesan dan tidak menakutkan serta menyakitkan dengan bantuan daripada kaunselor. Di samping itu.

melalui aktiviti ini dapat mengukuhkan semangat . Lagu tersebut haruslah dinyanyikan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing untuk melakukan gaya dan cara nyanyian yang lebih kreatif dan menarik. mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggabungkan beberapa idea daripada ahli kumpulan. Terapi muzik membantu klien (pesakit ) yang mempunyai masalah berkaitan emosi untuk meneroka serta menyelami perasaan mereka sendiri. Selain itu. murid dapat membina rasa keyakinan diri untuk tampil ke hadapan bagi mempersembahkan nyanyian lagu patriotik kumpulan masing-masing mengikut kreativiti dan hasil perbincangan bersama ahli kumpulan. Fungsi mental dan fizikal juga dapat dipertingkatkan dan diperbaiki apabila kaedah rawatan ini digunakan kepada mereka yang mempunyai masalah berkaitan saraf dan masalah pertumbuhan. Terapi muzik adalah berkesan untuk meningkatkan atau menyediakan suasana yang lebih tenang. Walau bagaimanapun. klien juga dapat mempraktikkan penyelesaian masalah yang secara tidak langsung merungkaikan dan menyelesaikan konflik mereka. Teknik ini digunakan dalam pendekatan REBT. terapi muzik juga melegakan keresahan. Tambahan lagi teknik ini memerlukan klien untuk keluar ke khalayak ramai dan dengan berhati-hati melakukan sesuatu tingkah laku yang dianggap „bodoh‟ dan „memalukan‟. Pada masa yang sama juga klien akan digalakkan untuk merasai secara kognitif dan emotif hanya terhadap perkara-perkara yang boleh dimaafkan dan bukannya „malu‟ apabila tingkah laku tersebut tidak diterima oleh orang lain. Teknik yang digunakan dalam aktiviti ini ialah menghilangkan rasa malu. ketika melakukan aktiviti nyanyian ini. Aktiviti yang dijalankan diberi nama “Suara Kami” di mana murid dikehendaki menyanyikan lagi patriotik yang telah diberikan oleh fasilitator berdasarkan undian oleh ketua kumpulan.Rawatan terapi muzik dapat memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran koordinasi fizikal. terdapat murid yang tidak bersetuju dan merasakan pergerakan yang dicadangkan oleh ahli kumpulan tidak bersesuaian dengan lagu mereka. Selain itu. kemurungan dan meringankan stress. Kesan daripada aktiviti ini. Melalui cara ini mereka dapat melakukan perubahan yang positif terhadap tingkah laku. Namun dengan kata sepakat dan bimbingan daripada fasilitator. Selain itu. terdapat masalah yang dikenal pasti iaitu.

Contoh :     Chah cari cincin cicir celah laci Johan jemput Joyah jalan-jalan jumpa Jothi Kuku kiri kaki kakak kena ketuk kayu keras Hari raya Ramlah ramai-ramai pergi ronda-ronda rumah rakan Aktiviti ini Melalui aktiviti pemintal lidah ini dapat membantu murid menghafal. aktiviti ini mungkin tidak akan berjaya kerana dalam aktiviti ini. Dalam slot yang kelima. Permainan ini menggunakan alat pemintal lidah untuk aktiviti kumpulan. dua slot tambahan masih sempat dijalankan. aktiviti permainan bahasa yang dikaitkan dengan subjek Bahasa Melayu dinamakan sebagai permainan “Telefon Rosak”.kerjasama antara ahli dalam memilih cara nyanyian dan pergerakan kreatif untuk kumpulan masing-masing walaupun pada mulanya mereka tidak sependapat dan berasa malu untuk tampil ke hadapan kelas. Perkataan ini sama dari segi bunyi tetapi terdapat beberapa perbezaan konsonan dan vokal yang menjadikan perbezaan maksud bagi perkataan tersebut. Latih tubi ini boleh membantu murid yang menghadapi Ini merupakan latihan asas mendengar. membaca dan bertutur yang berkesan kepada murid. Selain itu. menyebut dengan betul dan tepat serta perkara yang disebut itu akan kekal dalam ingatan. merupakan latih tubi perkataan dengan mengulang-ulangnya. Pemintal lidah ini dilaksanakan oleh guru bagi melatih murid menyebut perkataan yang hampir sama bunyinya. . SLOT 5 : Permainan “Telefon Rosak” Berbakikan masa selama 1 jam ini. masalah membunyikan fonem. Jika tiada kesepakatan dan masih wujud lagi perasaan malu. semangat kerjasama antara ahli kumpulan juga dapat dipupuk kerana setiap ahli memainkan peranan. setiap ahli kumpulan akan lebih rapat untuk membisikkan ayat pemintal lidah tersebut.

Kebanyakan murid di sekolah mengalami masalah disruptif ketika sesi PnP. Oleh itu dengan melakukan aktiviti pembugar ini. Perkara ini amat penting untuk membolehkan murid memberikan tumpuan ketika guru sedang mengajar. Sesi pengajaran dan pembelajaran boleh terganggu apabila terdapat murid mula berasa bosan semasa guru sedang mengajar. semua murid mendengar ucapan alu-aluan dan ucapan terima kasih daripada Pn.SLOT 6 : Aktiviti “Pembugar” Aktiviti terakhir yang sempat dijalankan ialah aktiviti “Pembugar” ataupun “Energizers”. tingkah laku disruptif dapat diatasi sekali gus pengajaran pada waktu tersebut berjalan dengan lancar kerana murid-murid menumpukan perhatian dan membuat aktiviti yang disuruh oleh guru mereka semasa dalam kelas. Hasilnya objektif pembelajaran pada waktu tersebut tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan murid-murid tersebut tidak bersedia untuk mengikuti pelajaran guru berkenaan. Kebosanan boleh berlaku dalam kalangan murid disebabkan cara penyampaian yang kurang menarik ataupun sikap murid itu sendiri tidak minat akan tajuk yang dipelajari pada hari tersebut. Di kesempatan itu juga. . Oleh itu guru perlu peka akan keadaan sekeliling anak-anak muridnya. Pembugar merupakan suatu alternatif untuk guru bagi memotivasikan murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Norfaizah BT Nasaruddin. Fungsi pembugar adalah untuk menghilangkan rasa bosan dalam diri murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. dan sebelum fasilitator melabuhkan tirai penutupan. Penutupan Setelah selesai menjalankan 6 slot aktiviti terapi bersama murid. Beberapa aktiviti untuk membangkitkan semangat. Melalui pengaplikasian pembugar ini dapat meningkatkan kadar disiplin murid dalam kelas dan luar kelas. kami telah menerima cenderamata dan wakil fasilitator juga telah menyampaikan cenderamata kepada Unit Bimbingan dan kaunseling SK Kebun Baharu sebagai tanda kenangkenangan dan ucapan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. kaunselor SK Kebun Baharu sekali gus menutup rasmi program tersebut. Aktiviti ini dinamakan “K-Bom”.

Teori merupakan satu andaian yang mengandungi beberapa idea dan pandangan daripada tokoh-tokoh hebat bertujuan menjelaskan sesuatu kejadian atau sesuatu fenomena. kepentingan teori diumpamakan sebagai sebuah peta bagi memudahkan proses menyelesaikan masalah. Lanjutan daripada masalah ini. Setiap pendekatan mempuyai tema penting yang mempengaruhi arah program. Langkah mengatasi dijalankan dengan harapan murid mengubah perlakuan untuk mengelakkan berlaku peristiwa krisis.Ulasan keseluruhan Secara keseluruhannya. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara untuk bersosial atau tidak dilatih dalam kemahiran interpersonal. pendekatan pencegahan dan pendekatan perkembangan. murid akan mendapat manfaat dalam kaunseling kelompok yang diketuai oleh fasilitator supaya kemahiran interpersonal dibincang dan dipraktikkan. jenis perkhidmatan yang disediakan dan bagaimana personel profesional menggunakan masa mereka. Dengan ini. keyakinan dan hala tuju yang jelas kepada seseorang Kaunselor. pendekatan pemulihan telah menjadi tunggak utama bagi sesi bimbingan dan kaunseling murid. pendekatan pemulihan. perhubungan dengan guru dan murid lain juga mungkin bertambah baik. manusia menghadapi atau menjadi bermasalah . Dalam erti kata lain teori dapat memberi maksud. Kepada seseorang kaunselor. Melalui program Sehari Bersama Murid ke Arah Kecemerlangan melalui Kaedah Terapi. terdapat empat pendekatan dalam bimbingan dan kaunseling iaitu pendekatan krisis. Contohnya bagi kes kebanyakan murid tahun 4 Arif dan 4 Bestari. Mengikut teori ini. REBT (Rational Emotive Behaviour Therapy) merupakan teori yang dibangunkan oleh Albert Ellis di mana Teori Rasional Emotif Perlakuan ini menekankan kepercayaan yang tidak rasional pada diri individu yang menyebabkan berlakunya permasalahan kepada emosi dan tingkah laku individu. Pendekatan pemulihan memberi fokus kepada kekurangan atau masalah yang telah dikenal pasti dari semasa ke semasa. aktiviti yang melibatkan banyak perbincangan berkumpulan telah dirancang bertujuan agar dapat melatih murid untuk membiasakan diri bertukar pendapat dan memberikan cadangan dalam pelaksanaan tugasan berkumpulan seperti yang diminta. mereka dilihat mempunyai masalah dalam berhubung (berkomunikasi) antara sesama mereka dan murid lain. Semasa murid berkenaan memperbaiki kelemahan sosialnya.

Berdasarkan kepada teori ini. murid juga mempunyai ciri terlalu menuntut (demandingness) di mana mereka mempunyai kecenderungan menganggap sesuatu perkara sebagai sesuatu yang mesti.bukan akibat daripada perkara atau sesuatu peristiwa yang berlaku tetapi idea-idea atau sistem kepercayaannya yang tidak rasional. boleh bergaul dengan rakan lain dan berani tampil jika diminta oleh guru. patut dan harus berlaku. Akibatnya akan timbullah gangguan emosi tingkah laku yang bersifat self-defeating dan tidak mempunyai arah kendiri yang jelas (selfdirection). Di samping itu. Akibatnya akan melahirkan perasaan takut dan kebimbangan yang tidak menentu. bercakap dengan lancar. Rasa malu yang teramat juga dapat dikenal pasti menjadi salah satu ciri-ciri kepercayaan tidak rasional apabila murid dilihat mempunyai rasa malu yang amat mendalam lalu cuba membesar-besarkan masalahnya atau melihatnya secara sedih dan sayu. Ini bermakna manusia tersebut telah menjadi mangsa akibat ideaidea yang tidak rasional ini dan perlu dibantu untuk memikirkan semula tentang masalahnya. tidak realistik dan tidak logik. C (akibat) Menjadi tidak yakin dan takut untuk tampil ke hadapan kelas bagi membentangkan hasil kerja kumpulan D (hujah atau cabaran kepada sistem) Terima hakikat kekurangan diri dan terus berusaha. . E (kesan baru emosi tingkah laku) Murid boleh lebih bersabar. B (kepercayaan) Saya ditertawakan kerana tidak dapat bercakap dengan baik dan kelihatan bodoh ketika sedang berdiri di hadapan khalayak. berikut merupakan penyataan masalah yang dapat dihuraikan secara ringkas mengenai transformasi sikap segelintir murid tahun 4 Arif dan 4 Bestari yang telah dianalisis: A (peristiwa) Murid-murid lain telah mentertawakan saya.

kesannya. namun di akhir program. program berlandaskan teori REBT telah dilaksanakan bertujuan agar dapat menanam minat bersosial (social-interest) secara berkesan melalui aktiviti suai kenal dan nyanyian lagu patriotik di mana murid akan berbincang secara kritis dan kreatif untuk mendapatkan hasil kerja kumpulan yang terbaik. Ini tidak bermakna ia tidak menjamin kejayaan dalam proses kaunseling. Kesimpulannya. Selain itu. murid yang tampil untuk membentangkan hasil kumpulan terlalu bimbang untuk membuat yang terbaik agar ahli kumpulannya berasa bangga dengan kejayaan yang bakal dipersembahkan sebentar nanti.Contohnya. Namun begitu. apabila berlaku kegagalan untuk mencapainya. Bentuk terapi Rasional Emotif (RET) tidak menekankan kepentingan perhubungan antara kaunselor dengan klien. bagi membendung permasalahan ini. meskipun kaunseling kelompok dijalankan dengan melibatkan seramai dua belas orang murid. . Buktinya. akan wujud perasaan kecewa yang mendalam. murid dilihat dapat mencapai objektif program apabila mereka kelihatan akrab dan mesra bukan kepada guru fasilitator malah antara sesama mereka. terlalu marah dan kebencian terhadap dirinya sendiri. teori ini juga membantu murid untuk membina sikap bertoleransi hasil daripada pemikiran sihat dan matang serta tidak mengamalkan sikap menyalahkan orang lain akibat tingkah lakunya.

3. 3) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN  Masa kursus dibuat lebih lama misalnya 2 hari agar penghayatan setiap pengisian terapi dan aktiviti lebih lama dan lebih banyak aktiviti dapat dijalankan. . Keberkesanan aktiviti dapat dilihat dengan adanya penglibatan yang baik dan disiplin yang tinggi dapat ditunjukkan oleh setiap murid.  Semua fasilitator yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik. Tempat program dijalankan bersesuaian dengan tentatif yang dirancang. Segala peralatan yang diperlukan juga telah disediakan dapat digunakan dengan baik.   Fasilitator tidak menyediakan buku tentatif program dan teks ucapan untuk pengacara majlis.3 Laporan Selepas Program “Sehari Bersama Murid Ke Arah Kecemerlangan Melalui Kaedah Terapi Post Mortem 1) KEBAIKAN / KELEBIHAN   Perjalanan proses kerja berjalan lancar dan segala rancangan yang diatur berjalan dengan baik mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Kerana kawasan yang luas bagi memudahkan pergerakan murid dalam aktiviti kumpulan. Ganjaran untuk peserta juga tidak disediakan untuk beberapa aktiviti yang melibatkan pertandingan kumpulan.  Semua murid dan fasilitator yang terlibat dengan program ini dapat memenuhi masa dengan baik seperti yang dijadualkan. 2) KEKURANGAN / KELEMAHAN  Masa aktiviti yang pendek iaitu sehari memberi masa yang sedikit kepada peserta menghayati setiap aktiviti yang dijalankan dengan sempurna.

.  Fasilitator perlu lebih mengetatkan disiplin murid yang terlibat agar segala aktiviti yang dijalankan tidak mencuri waktu untuk aktiviti lain yang telah ditetapkan. fasilitator perlu memastikan segala persiapan perlu disediakan dengan lebih rapi dan sempurna agar tidak mengganggu perjalanan majlis rasmi seperti ini. Peringkat terakhir ialah laporan keseluruhan aktiviti dan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah dilaksanakan hingga selesai.  Ganjaran dan hadiah untuk murid perlu disediakan untuk menjadikan mereka lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti yang dijalankan.