You are on page 1of 2

Belangrijk zijn de hervormingen van Cleisthenes, maar het is het breekpunt tussen de archasche tijd en de klassieke periode.

Oude Geschiedenis Klassiek Griekenland(500-323v.Chr) Hervormingen van Cleisthenes/Democratie en Perzische oorlogen Sparta Er bestonden vele poleis, misschien wel 800. Maar van vele weten we niet veel, alleen de uitzonderingen. Zoals Sparta, deze stad is bijzonder omdat het een heel groot gebied in hun macht hadden, ook wel Lacedamoni daarbij voegen ze later Messeni, waar de mensen werden gegradeerd tot Heloten die bijna geen rechten hadden, deze werden beheerd door de Spartiaten. En rond Sparta zelf had je de perioken. De spartanen hadden een ingewikkeld systeem, gericht op militair gebeid. Deze Spartanen behoren tot de Dorirs. De spartanen gebruiken geen geld voor handel zodat ze minder contact hoefde met buiten. De Spartanen leefden heel sober en ze geloofden in een wetgever, misschien lycurgus, en het probleem dat we hier niet veel over weten is omdat ze niet heel erg van cultuur hielden. Ze waren dan ook erg recht door zee qua cultuur. De steden op de pelopponesus waren samen in een bond, waar Sparta de baas was. De Spartanen waren heel erg bang voor opstanden bij heloten, een oorzaak voor de militaire gerichtheid. Het politieksysteem van Sparta is als volgt: Boven had je de 2 koningen, legerleider en niet zoals middeleeuwse koningen. De 5 eforen waren de rechtsprekers De gerousia is een groep die de koningen adviseerden Apella was de volksvertegenwoordiging. Vergelijking met de andere steden was dit heel anders, de grootste macht lag maar bij 35 mensen, tegenover de raad van 500 in Athene. Ook inhoudelijk was de volkvergadering anders, zo was het bij de Spartanen gewoon alleen te luisteren naar de hogere 35, maar er werd niet gediscussieerd maar gestemd door middel van zo hard mogelijk slaan en zo geluid maken. Dit kwam door de militaire focus, dit had heel veel invloed op het moreel. Daarentegen hadden de vrouwen in Sparta wel vrijer dan andere vrouwen in andere steden. Uitzonderlijke polis 2 was Athene. Athene had ongeveer 100.000 inwoners en had een havenstad Piraeus, verder was Athene de stad op Attica. Heel belangrijk was in het algemeen, het burgerschap/recht. Een andere groep was de Metoiken. Dit kunnen mensen zijn die met of na de Atheners kwamen. De onderste groep was de

slaven, deze waren er in overvloed, zo had elke burger minimaal 1 slaaf, maar ook de overheid had vele slaven en ze werkten ook in de mijnen. De staatsindeling is zeer anders dan Sparta. De belangrijkste waren de Archonten en ze waren de belangrijkste mensen in Athene iin de Archeische tijd, en waren met zn negenen. Zij waren uit de edele stammen. Areopagus was de adviesraad van exarchonten Boule was de stadsraad en had beperkte macht. Ekklesia: was de volksvergadering en hadden weinig macht in de Archeische periode Heileia was de rechtbank ingesteld door Solon.

Athene heeft verschillende grote leiders gehad. Het bijzondere is dat Athene pas laat tirannen heeft gehad. Cylon heeft het geprobeerd in 632 maar mislukte. Draco was daarna een belangrijk persoon, hij sloot de willekeur uit door de wetten op te schrijven. Athene was ontstaan uit verschillende dorpen en die worstelingen met elkaar in de politiek, hierdoor moesten er mensen komen die hervormingen invoerden. Deze problemen waren: de Juridische willekeur, de rijken en addelen konden zomaar armere willekeurig onwettelijk aanvallen. De nieuwe rijken wilden meer invloed in het bestuur. Maar ook ongelijke verdeling van grond + schuldlijfeigenschap. Dit kwam doordat er veel rijken komen Solon was een 3de belangrijke man. Die 594 grote veranderingen bracht, zo bracht hij de mensen in vermogensklassen. Pentakosiomedimnoi: zij waren de rijksten. Hippeis de minder rijken. Zeugitai waren de hoplieten en de theten hadden geen bezit. Iedereen mocht in de volksvergadering. Maar alleen de hoogste twee groepen mochten de bovenste de hoogste rangen hebben van Archonten. Hierna kwamen de tirannen in Athene: De Peisistratiden(546-510 v.chr) zij zetten veel bouwprojecten op, hij was een populaire man en hield verder de systemen in. Hij was ook een mild tiran en een verdere stap richting democratie. Zijn zonen komen daarna aan de macht, maar die waren slechte tirannen en werden gedood. Na deze moord word Cleisthenes leider en voert hervormingen in , die een aanloop nemen anar de democratie. In het westen komen de griekse kolonie onder Perzische heerschappij en zij roepen de hulp in van de andere Grieken alleen de Atheners en een andere stad helpen. Als straf komen de Perzen naar Griekenland en worden verslagen bij Marathon (490) . De spartanen komen helaas te laat door een religeus feest. Deze slag was een groot omslagpunt.