[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.

economice
Proiect
Bazele ciberneticii economice
Citu Flavius Toma
Grupa 1027
[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

John von Neumann şi contribuţiile sale la dezvoltarea
cercetărilor operaţionale şi metodelor matematice ale
ciberneticii.


John von Neumann(n.28 decembrie 1903-d.8
februarie 1957) a fost un matematician american evreu de origine austro-ungara
cu importante contributii in fizica cuantica,analiza functionala,teoria
multimilor,topologie,economie,informatica,analiza numerica,hidrodinamica
exploziilor,statistica si in multe alte domenii ale matematicii,fiind unul din cei mai
importanti matematicieni din istorie.
Biografie.
Von Neumann a fost un pionier al aplicatiilor teoriei operatorilor in mecanica
cuantica,membru al Proiectului Manhattan si al Institutului pentru Studii Avansate
de la Princeton(fiind unul din primii savant adusi-un grup numit uneori “semizeii”)
si co-creator al teoriei jocurilor si a conceptelor din automate celulare si
constructorul universal.Impreuna cu Edward Teller si Stanislaw Ulam,von
[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

Neumann a rezolvat problem cheie din teoria fizicii nucleare implicate in reactiile
termonucleare si bomba cu hidrogen.A fost primul care a stabilit(in scris,in
“Discurs preliminari asupra proiectarii logice a unui instrument de calcul
electronic”),impreuna cu Arthur W.Burks si Hermann H.Goldstine)cerintele pentru
un calculator electronic de uz general.
Tatal sau,bancher,a cultivat intelectul fiului sau inca din copilarie,acesta ajungand
inca de la varsta de 6 ani sa efectueze mintal impartiri cu numere de 8 cifre,iar la
8 ani sa invete analiza matematica.Desi a pornit pe drumul matematicii,a ajuns in
anul 1921 sa studieze la Universitatea din Berlin,obtinand in 1925 licenta in
chimie la Zürich,iar in 1926 doctoratul in matematica.
In anii ’20,alaturi de David Hilbert,intreprinde studii,incercand sa dezvolte un
sistem mathematic autonomy,independent de axiome,dar eforturile sale se
soldeaza cu un abandon,In 1928 publica “Teoria jocurilor de salon”,in care face
distinctia dintre”jocuri cu informative totala”ca sahul,in care strategia potential a
adversarului nu are efect asupra propriei mutari si pokerul,unde strategiile de joc
ale celor doi adversari se intrepatrund;lucrarea contine si o analiza matematica a
jocurilor de noroc.
Dupa mai multe lucrari publice,in 1931 John von Neumann incepe sa predea la
Universitatea Princeton,devenind in 1933 membru al Institului de Studii Avansate
din cadrul prestigioasei institutii de invatamant.Odata cu inceperea razboiului
devine un apropiat al armatei,implicandu-se in dezvoltarea proiectului de bombe
atomice,unde a sugerat folosirea imploziei drept mecanism de declansare a
exploziei.De asemenea,a sustinut aruncarea bombei asupra orasului Kyoto.
In timpul razboiului,John von Neumann incepe sa examineze posibilitatea
inventarii unei masini electronice care sa faca operatiile celei mecanice.In
1944,alaturi de John Willian Mauchly si Presper Ekert,a creat un “calculator si
integrator electronic”(ENIAC),o masina uriasa si greoaie ce ocupa o suprafata de
168 de m2.Masina folosea drept intrate si iesire cartel perforate si avea un limbaj
de programare complex si dificil.Dupa standardele ulterioare era primitive,dar
functiona de zeci de ori mai rapid decat calculatoarele mecanice anterioare.Dupa
un process de brevetare,s-a stabilit ca John von Neumann este parintele
[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

computerului programabil de astazi.Beneficiind de funduri militare dupa
incheierea razboiului,John von Neunamm incepe sa lucreze la un proiect
nou,computerul IAS.In 1952,acesta devine functional si pe baza lui
Au aparut alte masinarii ca MANIAC in Los Alamos,JOHNIAC in Laboratorul
National Argonne si IBM 701.Primul program folosit a fost unul de previziune
meteorological,utilizat in operatiuni militare.Von Neumann a deschis drumul spre
mecanica cuantinca.Membru al Proiectului Manhattan,s-a implicat in constructia
bombei cu hidrogen.In ultima parte a carierei sale,John von Neumann s-a implicat in Comisia pentru
Energie Atomica,unde a sustinut in timpul razboiului rece ca URSS-ul este o
amenintare.In 1956 cariera sa stiintifica ajunge la final.Fiind diagnosticat cu
cancer,se retrage din viata publica si isi opreste toate proiectele si
cercetarile.Dupa un an de agonie,moare in 1957.Inainte de a se stinge,se
converteste la catolicism,desi s-a nascut evreu si a fost toata viata agnostic.


[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice


Actualitatea cercetarilor operationale.
Cercetarea este inteleasa nu ca o investigatie stiintifica ci ca o cautare.Cercetarea
operationala este o metoda stiintifica de analiza logica si cantitativa a proceselor
ce se desfasoara in organisme considerate in intregul lor si in stransa
interdependenta cu mediul lor inconjurator.Cercetarea operationala e o abordare
stiintifica a rezolvarii problemei de conducere organizatorica.Cercetarea e un
ansamblu de metode si tehnici rationale de analiza si sinteza a fenomenelor de
organizare in vederea elaborarii deciziei optime.

Jocuri strategice,utilitati.
Competitia reprezinta o caracteristica a vietii modern,ea manifestandu-se in cele
mai diverse domenii,cum ar fi cel economic,cel politic sau chiar cel militar.
Matematicianul,de origine romana,John von Neumann,impreuna cu
economistul Oskar Morgenstern au elaborate in anul 1945 o carte
intitulata”Theory of Gamus and Economic Behavior”(Teoria Jocurilor si
Comportamentul Economic),care a deschis drumul unor numeroase dezvoltari
teoretice si practice in domeniul atat de complet al competitiilor.
Remarcabil este faptul ca,lucrarea lor incepe cu definitia axiomatica a
“conceptului de utilitate:-necesar masurarii efectelor actiunilor
competitive.Conceptul de utilitate nu era nou,dar definitia axiomatica propusa de
cei doi autori i-a conferit precizie si rigoare.John von Neumann si Oskar
Morgenstern denumesc competitia drept “un joc” cu doi sau mai multi
parteneri.Jocurile cu doi parteneri se caracterizeaza,de regula,prin Solutia cu
“suma-nula”,valoarea utilitatii castigate de unul din jucatori fiind pierduta de
celalalt.
[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

Jocurile cu mai multi parteneri conduc,inevitabil,la formarea unor
coalitii:jucatorii se coalizeaza astfel,ca,in final,se ajunge la un joc cu numai doi
jucatori.
Ideile si chiar modelele din Teoria Jocurilor sunt utilizate in deciziile politice
si militare,international,in care se fac si desfac aliante.
O altă direcţie importantă de dezvoltare a ciberneticii şi teoriei generale a
sistemelor a fost stimulată de lucrările lui John von Neumann, creatorul teoriei
automatelor, dar şi a teoriei jocurilor, a programării matematice şi a altor
discipline ştiinţifice. Un adevărat geniu matematic, John von Neumann a creat un
număr considerabil de modele conţinând elemente interactive care evoluau către
configuraţii complexe pe baza unor reguli de transformare deosebit de simple.
Automatele celulare, create de John von Neumann împreună cu Stanislas Ulam,
constituie astăzi un obiect important de studiu pentru specialiştii din diferite
domenii ale Ştiinţelor Complexităţii.

John von Neumann a creat şi conceptul de automat capabil de reproducere care
utilizează principiile ciberneticii şi care, mai târziu, l-au inspirat pe Maturana şi
Varele în crearea teoriei autopoiesisului câţiva ani mai târziu.


[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

Metodele matematice ale ciberneticii.
Obiectul de studiu al ciberneticii în general şi al ciberneticii economice în
particular îl prezintă sistemele cibernetice – o totalitate (grup) de elemente sau
subsisteme care se află într-o concordanţă si interdependenţă reciprocă şi crează
un tot întreg.
Utilizînd limbajul teoriei mulţimilor, un sistem cibernetic se defineşte ca o
pereche de mulţimi E, R notată cu ) ; ( R E S = , unde:
E – este mulţimea elementelor { }
n 2 1
e , , e , e  din care e constituit sistemul;
R – este o aplicaţie binară sau multiplă. Pentru aplicaţia binară { }
ij
r R = unde
) e , e ( r r
j i ij
= exprimă caracterul de interdependenţă dintre elementele
i
e şi
j
e a
sistemului dat.
Altfel spus, R reprezintă formele de interdependenţă(cantitativă sau
calitativă) dintre elementele mulţimii E ale sistemului. Caracterul
interdependenţelor dintre elementele sistemului (stabilite de conexiuni) poate fi
reprezentat schematic astfel:
a)

b)

[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

1. Metoda modelării matematice constă în expunerea momentelor esenţiale cu
privire la evoluţia şi proprietăţile sistemelor cibernetice prin limbajul matematic al
anumitor ecuaţii, inecuaţii (ce reprezintă principalele constrângeri impuse
sistemului) şi a unea sau mai multor funcţii scalare care determină performanţa
sistemului şi care în forma numerico-cantitativă exprimă scopul dorit ce poate fi
atins prin analiză, control, conducere.
Exemplu. Să admitem că o întreprindere produce bunuri, volumele acestora
fiind
n
u u u , , ,
2 1
 (factori de control) utilizând m tipuri de resurse în cantităţile
m
b b b , , ,
2 1
 ..
Fie
ij
a – cantitatea resursei i necesare pentru obţinerea unei unităţi de
produs j . Coeficienţii
ij
a se consuderă cunoscuţi (uneori constanţi, alteori mărimi
dependente de timp, de perturbaţii, etc.) . Cu
j
c vom nota preţul de realizare a
unei unităţi de produs j.
Reieşind din sensul economic expus obţinem următorul model:
restricţiile
0 u , , 0 u , 0 u
n 2 1
> > >  (output-ul sistemului);

i n in 2 2 i 1 1 i
b u a u a u a s + + +  unde m , , 2 , 1 i  = ;
performanţa
( ) max u c u c u c u R
n n 2 2 1 1
÷ + + + =  ,
ce exprimă valoarea venitului total în unităţi monetare.
2. Metoda analizei de sistem constă în descompunerea sistemului unitar în
subsisteme cu scopul cercetarii proprietăţilor şi identificarii gradului de influenţă a
acestora în cadrul sistemului unitar. Gradul de influenţă se determină studiind
intrările şi ieşirile fiecărui subsistem.
[A.S.E CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA] Bazele cib.economice

3. Metoda de sinteză constă în integrarea subsistemelor şi a interacţiunilor dintre
ele(utilizând instrumentariul corespunzător). În consecinţă se pot obţine acele
proprietăţi ale sistemului unitar, calitativ diferite de proprietăţile subsistemelor
luate separat.
4. Metoda simulării reprezintă o simbioză a metodei modelării şi a metodei
Monte Carlo(ce permite producerea unor posibile scenarii în context probabilist
sau pseudo-aleator) cu scopul stabilirii comportamentului sau aprecierii eficienţei
sistemelor cibernetice în diverse situaţii.
Această metodă ca regulă, necesită un mare volum de experimente şi în timp real
poate fi realizată utilizînd mijloacele moderne de calcul.
5. Metoda cutiei negre (black box) se aplică în cazul sistemelor cibernetice despre
care se cunoaşte foarte puţin sau nu se cunoaşte nimic. Cercetarea şi concluziile
despre funcţionarea unui asemenea sistem se obţin prin urmărirea intrărilor şi
ieşirilor.
6. Metoda conexiunilor bloc împarte sistemele complexe formate din
subsisteme insuficient cunoscute în blocuri componente, luînd în considerare
preponderent legăturile dintre ele. Un bloc reprezintă un subsistem al cărui
structură internă este necunoscută sau ignorată. În caz de necesitate asupra
blocului poate fi aplicată metoda cutiei negre.