Les 1 – deel 2 Permacultuur

Dit element van stilte en observatie vormt de kern van de permacultuur ontwerpmethode.
In een wereld van kant-en-klare make-overs, “fast-everything”, is het hebben van het
vermogen om de seizoenen te observeren, het aanschouwen van de veranderende
microklimaatzones op een stukje land, het begrijpen van hoe de patronen van weer en wind
en reliëf invloed hebben op vorstgebieden en plantengroei, een mogelijkheid te beginnen
met diepere aspecten van zorg voor de aarde te leren kennen. Het stelt ons ook meer in
staat wijze besluiten te nemen over hoe we onze huizen ontwerpen of ecologisch renoveren
en hoe we onze tuinen en boerderijen plannen.

Oefening

Ga een kwartier op een plekje in je tuin (of terras) zitten en observeer. Gebruik al je
zintuigen.
Wat zie je?
Wat hoor je?
Wat ruik je?
Wat voel je?

Als je deze eerste indrukken hebt gehad, dan kan je verder gaan en meer in detail gaan
observeren.
Waar is het noorden ten opzichte van je woning?
Waar komt de zon op en gaat ze onder?
Waar is er schaduw?
Waar komt de wind meestal vandaan? En vanwaar komt de koudste wind?
Waar is de vochtigste en de droogste plaats?
Waar spelen de kinderen?
Waar zit je meestal of welk gedeelte van de tuin wordt amper gebruikt?
Welke dieren, insecten, planten zijn er?

Je kan een schets maken van je woning en tuin en hierop enkele zaken proberen aan te
duiden. Begin alvast met waar het noorden zich bevindt.

Je kan ook verschillende zones aanduiden op je kaart.

• Zone 0 = Het huis. De plaats waar je de meeste tijd spendeert. In zone 0 kan je met
de permacultuur principes werken om het energie- en watergebruik te verminderen
of efficiënter te maken, natuurlijke grondstoffen zoals zonlicht te gebruiken om een
harmonieuze, duurzame omgeving te creëeren om in te leven, werken en te
ontspannen.

• Zone 1 = Dit is de plaats het dichtst bij huis waar je de meeste tijd doorbrengt of waar
je dingen hebt die veel aandacht nodig hebben zoals bv. kruiden, zacht fruit zoals
aardbeien of frambozen, serre en koudebakken, kweekbakken, wormkompost voor
keukenafval, kippen, …
• Zone 2 = In deze zone vind je de vaste planten. Occasioneel onkruid wieden of
snoeien van de bessenstruiken of fruitbomen. Dit is ook een goede plaats om de
bijenkorf of kompostbakken te plaatsen.
• Zone 3 = Hier is de kweekzone, voor eigen gebruik of om te verhandelen. Nadat alles
geplant en gezaaid is, is er niet zoveel werk meer als je gebruik maakt van mulching
enz. enkel 1 maal per week water geven en onkruid wieden. Boomgaard.
• Zone 4 = Half-verwilderde zone. Deze zone wordt vooral gebruikt om grote dieren te
zetten, weiland of om wilde planten te oogsten en houtproductie zoals bv. een
wilgenbos.
• Zone 5 = Wilde zone. Hier doe je helemaal niks en laat je de natuur zijn gang gaan.Het
enige dat je hier doet is de natuurlijke eco-systemen observeren. Hier kunnen we de
meest belangrijke lessen leren volgens het eerste permacultuurprincipe; samen
werken met de natuur en niet tegen de natuur.

Je kaart zou er dan bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:
Als je vragen of opmerkingen hebt, mag je me altijd via Facebook (Marijke Bolle) of mail
(marytje@hotmail.com) contacteren.