ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΙΣΟΘΕΡΜΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
P-V

ΝΟΜΟΣ

ΔU

P2V2=P1V1

W

W = nRT ⋅ ln

V2

W = nRT ⋅ ln

V1

ή W = p1V1 ⋅ ln V

2

0

ή

ΙΣΟΧΩΡΗ

P2/T2=P1/T1

W = p1V1 ⋅ ln

V1

W = p1V1 ⋅ ln

p1

W = p1V1 ⋅ ln

V1
V2
V1

Αν CV=3R/2
τότε:

0

3
Q = nRΔΤ
2

Q=

2

(p2 V2 -p1V1 )

Αν Cp=5R/2
τότε:

W = nRΔT

5
Q = nRΔΤ
2

ή
Q=

Επιμέλεια: Γ. Κατσικογιώργος
Φυσικός

3
2

Q=nCp ⋅ ΔΤ

W = PΔV
ή

3

ή ΔU= (p2 V2 -p1V1 )

Q=ΔU

ή

2

3
ΔU= nRΔΤ
2

Q=W

p2

Αν CV=3R/2 τότε:

ΔU=nCV ⋅ ΔΤ

ή

p1

Q =nCV ⋅ ΔΤ

Αν CV=3R/2 τότε:

ή

p2

ή ΔU= 3 (p2 V2 -p1V1 )

V2/T2=V1/T1

V2

ΔU=nCV ⋅ ΔΤ
3
ΔU= nRΔΤ
2

ΙΣΟΒΑΡΗΣ

1ος Θ.Ν

Q

5
2

(p2 V2 -p1V1 )

Q=ΔU+W

P1V1γ = P2V2γ
ή
γ-1
T1V1 = Τ2V2γ-1
ή
P11-γT1γ=P21-γ Τ2γ

ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ

3
ΔU= nRΔΤ
2

P2 V2 -P1V1
1- γ

W =-nCV ⋅ ΔΤ

0
ΔU=-W

ή ΔU= 3 (p2 V2 -p1V1 )
2

ΑΒ: Αδιαβατική
Εκτόνωση ή Ψύξη
ΤΥΧΑΙΑ

ΔU=nCV ⋅ ΔΤ

Αν CV=3R/2 τότε:

W=

PV
= σταθ
T

ΔU=nCV ⋅ ΔΤ

Αν CV=3R/2 τότε:
3
ΔU= nRΔΤ
2

W=(Εμβαδό
στο P-V)

ή ΔU= 3 (p2 V2 -p1V1 )
2

ΚΥΚΛΙΚΗ

P
P1

W>0

A

P2

0

B

V1

P
P1

V2

V

W<0

A

P2
B

V1

V2

V

Επιμέλεια: Γ. Κατσικογιώργος
Φυσικός

W=(Εμβαδό
στο P-V)
Το έργο στην
κυκλική
μεταβολή
είναι πάντα
το εμβαδό
που ορίζει η
κλειστή
καμπύλη στο
διάγραμμα PV και είναι
θετικό όταν η
καμπύλη
είναι δεξιόστροφη και
αρνητικό
όταν η
καμπύλη
είναι
αριστερόστροφη

Μόνο από 1ο
Θ.Ν. Δηλαδή
βρίσκω
W,
ΔU και τα Q=ΔU+W
προσθέτω
αλγεβρικά.
Aπό 1ο Θ.Ν.
Δηλαδή
βρίσκω
W,
και
Qολ=Wολ.
Qολ=Wολ.
Μπορώ
να
βρω και τα
επιμέρους
έργα
W1+
W2+W3 κλπ ή
τις επιμέρους
θερμότητες
Q1 +Q2+Q3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful