Calculul unei structuri cu programul ETABS - etape orientative 1.

Specificarea unităţilor de măsură

2. Crearea unui nou model structural File – New Model 3. Definirea axelor în plan şi a datelor privind nivelurile structurii Default.edb; Grid Only 4. Definirea materialelor Define – Material Properties 5.   Definirea tipurilor de secţiuni elemente de tip bară: Define – Frame Sections elemente de tip placă: Define – Wall / Slab / Deck Sections

6. Desenarea structurii (stâlpi, grinzi şi planşee) Draw – Draw Line Objects Draw – Draw Area Objects (Edit – Mesh Areas) 7. Desenarea pereţilor structurali Draw – Draw Area Objects Edit – Mesh Areas Assign – Shell/Area – Opening… (dacă este cazul) Atribuirea de identificatori de montanţi şi de rigle de cuplare: Montanţi: Selecţie bare şi/sau plăci Assign – Frame/Line – Pier Labels şi/sau Assign – Shell/Area – Pier Labels Rigle de cuplare: Selecţie bare şi/sau plăci Assign – Frame/Line – Spandrel Labels şi/sau Assign – Shell/Area – Spandrel Labels 8. Modificarea orientării axelor locale ale elementelor Selecţie bare/plăci Assign – Frame/Line – Local Axes … Assign – Shell/Area – Local Axes … 9. Specificarea factorilor de modificare a caracteristicilor secţionale Selecţie bare: Select – Select by Frame Sections… Assign – Frame/Line – Frame Property Modifiers … 10. Specificarea condiţiilor de rezemare a structurii Selecţie noduri Assign – Joint/Point – Restraints (Supports). 11. Definirea cazurilor de încărcare Define – Static Load Cases… 12. Specificarea forţelor şi momentelor concentrate aplicate la noduri Selecţie noduri Assign – Joint/Point Loads – Force…(se specifică şi în ce caz de încărcare acţionează) 13. Specificarea forţelor şi momentelor concentrate aplicate pe bare Selecţie bare

Assign – Frame/Line Loads – Point…(se specifică şi în ce caz de încărcare acţionează) 14. Specificarea forţelor şi momentelor uniform distribuite aplicate pe bare Selecţie bare Assign – Frame/Line Loads – Distributed…(se specifică şi în ce caz de încărcare acţionează) 15. Specificarea încărcărilor uniform distribuite aplicate pe planşee Selecţie planşee Assign – Shell/Area Loads – Distributed…(se specifică şi în ce caz de încărcare acţionează) 16. Specificarea zonelor nedeformabile de la noduri (noduri rigide) Selecţie bare Assign – Frame/Line – Frame End Offsets… Rigid-zone factor =1 17. Specificarea diafragmelor rigide de planşeu Selecţie noduri sau planşee Assign – Joint/Point – Rigid Diaphragm… 18. Specificarea surselor de masă Define – Mass Source… 19. Definirea solicitărilor seismice pentru calculul seismic pe baza spectrelor de răspuns Define – Response Spectrum Functions Define – Define Response Spectrum Cases… 20. Specificarea opţiunilor de calcul Analyze – Set Analysis Options… 21. Efectuarea calculului Analyze – Run

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful