UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

1
Proiect
P.M.I.Profesor Indrumãtor: Masteranzi:
Profesor dr. ing. Ecaterina Pintilie Popa Laura Diana
Toma Alex

2012-2013

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

2

Tema proiectului:Elaborarea documentaţiei tehnice
în sistemul GEMINI CAD
pentru lansarea în fabricaţie a unui nou
model

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

3
Cuprins

1.DATE GENERALE
1.1. Schiţa modelului
1.2.Descrierea tehnică
1.3. Fişa tehnică de asortare a materialelor în produs
1.4. Tabelul de dimensiuni

2.PROIECTAREA TIPARELORLOR
2.1. Algoritmul de proiectare a tiparelor de bază
2.2. Stabilirea gamei de mărimi şi a dimensiunilor
necesare proiectării tiparelor
2.3. Scenariul de proiectare
2.4.Proiectarea tiparelor de model şi a şabloanelor

3.DETERMINAREA CONSUMULUI DE MATERII PRIME
3.1. Stabilirea combinaţiilor de mărimi la încadrare, calculul numărului de foi de şpan
şi a numărului de şpanuri
3.2. Realizarea încadrărilor
3.3. calculul consumului de materii prime pe produs şi pe comandă

4. FISA DE CONSUM

5.MODELUL ETALON


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

4
1.Date generale

Documentaţia tehnică în industria de confecţii reuneşte un ansamblu de componente
care conţine date tehnice privind proiectarea constructiv – tehnologică a produsului,
organizarea fluxului pe tot procesul de fabricaţie, a controlului interfazic şi final, dar şi a
aspectelor legate de tehnoprezentarea şi depozitarea produselor finite.
Documentaţia tehnică vizează în principal 2 aspecte:
Documentaţia tehnică pentru proiectarea constructivă a modelului
Documentaţia tehnică pentru proiectarea tehnologică a modelului
Din categoria A se evidenţiază următoarele categorii de informaţii:
Schiţa modelului
Descrierea tehnică
Fişa tehnică de asortare
Tabelul de dimensiuni
Proiectarea tiparelor de bază, de model şi a şabloanelor pentru toate reperele produsului şi
pentru toată gama de gradare
Determinarea consumului de materii prime Fisa de consum
Modelul etalon


1.1. Schiţa modelului

Schiţa modelului (fig.1,2) este elaborată de designer, este adusă de client sau este luată din
alte surse de documentare şi se prezintă în diferite moduri, de la o firmă la alta.
Frecvent schiţa modelului se prezintă în proiecţie plană, vederea din faţă şi spate.
Prezentarea grafică a schiţei trebuie să ofere cât mai multe informaţii asupra formei exterioare
a modelului astfel încât să permită o evaluare corectă asupra croielii, siluetei, proporţiilor
dintre diferitele elemente ale produsului, poziţiei relative a elementelor şi reperelor faţă de
liniile constructive de bază, linia bustului, taliei, şoldurilor, genunchiului, terminaţiei etc.
Aceasta se utilizează în activitatea de proiectare, de la construcţia tiparului de bază la tiparele
de model, dar şi la sala de croit, atelierele de confecţionare, controlul tehnic de calitate.


Fig.1 Aspect faţã


Fig.2 Aspect spate

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

5

1.2.Descrierea tehnică

DESCRIERE TEHNICA MODEL :Denim 123
FIRMA:Popa Toma COMANDA:2013 CLIENT:PT DATA:19.0
1.2013Fig.3
OBSERVATII:
Modelul proiectat jachetã pentru femei este de croialã clasicã, siluetã semiajustatã
şi este destinatã purtãrii ĩn sezonul primavarã-varã.
In categoria de purtãtori a acestui model se regasesc femeile cu varsta cuprinsã
ĩntre 25-45 ani care adoptã un stil casual.
Jacheta este un produs unistrat .
Faţa produsului este divizatã ĩn clini laterali,prezintã o bandã ornamentalã cu rol
decorativ.
Sistemul de ĩnchidere la faţã este cu marginile petrecute şi prezintã trei nasturi
pentru fixarea celor douã repere ale feţei.
Jacheta nu prezinta guler. Spatele jachetei prezinta aplac,clini laterali si nu prezintã
cusãturã pe mijloc.
Manecile sunt formate dintr-un reper .Mĩnecile prezintã acelaşi model de bandã
decorativã de la linia de terminaţie pĩnã la nivelul liniei cotului
Terminatia manecii prezintã un tighel la distanţa de 2cm.
Terminaţia produsului prezintã tighel la distanţa de 4cm.UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

6

1.3. Fişa tehnică de asortare a materialelor în produs


Fişa tehnică de asortare a materiilor prime de bază, accesorii, auxiliare vizualizează, pe
tipuri, materialele care intră în structura acestuia, poziţiile coloristice din care urmează să se
confecţioneze precum şi modul în care trebuie realizată asortarea între diferitele materiale din
care este alcătuit modelul. Această fişă se utilizează la proiectarea constructivă a modelului,
la preluarea materiilor prime de la magazie la sala de croit, la atelierele de confecţionare, la
controlul de calitate precum şi la formarea loturilor de produse finite.


Fişa TEHNICĂ de asortare
COMANDA NR........2013..........
Data............19.01.2013......................
Denumirea produsului :Denim 123
Destinaţia :Proiect PMI
Articol :Denim blue

Tabel nr.1
Denumire Mostra Mostra Mostra
Material
de bazăNasturiAţă PES-100/3 BBC-75/2 PES-100/3
Aţă
butoniere
100/2 75/2 75/2
Bandã
decorativã

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

7

1.4. Tabelul de dimensiuni

Tabelul de dimensiuni se elaborează pentru a oferi informaţii asupra valorilor cotelor
măsurate pe produsul finit. Tabelul conţine informaţii asupra gamei dimensionale în care
urmează a se confecţiona modelul şi precizează atât valorile principalilor indicatori
dimensionali ai produsului cât şi toleranţele admise faţă de valorile nominale.
Tabelul de dimensiuni trebuie însoţit de o schiţă a modelului, în proiecţie plană, faţă şi spate,
pe care se precizeze modul de măsurare a fiecărui indicator dimensional.

Tabel nr.2
Firma: Model
Mărimi: 42 - 48 Denim 123 Tabel de dimensiuni
Sezon: vară Data: 19.01.2013
TABEL DE DIMENSIUNI (cm)


 

COD DIMENSIUNI \ MARIME 42 44 46 48 Tol.

A Lungimea spatelui 64 64 64 64 0,5
A1 Lungimea fetei 64,7 64,9 65,1 65,3 0,5
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

8
A2 Lungime mijloc fata 36,2 36,25 36,3 36,35 0,3
B1 Latimea fetei pe linia bustului 21,1 22,2 23,3 24,4 0,7
B2 Latimea in Talie 30,3 31,7 33,1 34,5 2
B3 Latimea SPATELUI pe linia
bustului
36,2 37,2 38,2 39,2 1,3
B4 Latimea terminatiei 34,5 35,9 37,3 38,7 1,2
C Latimea spatelui 27,6 28,7 29,8 30,9 1
C1 Latime intre umeri 43,7 44,7 45,7 46,7 1
D Lungime maneca 55 56 57 58 0,3
E Profunzime maneca 14,5 15 15,5 16 0,6
E1 Latimea pe linia cotului 13 13,5 14 14,5 0,6
F Lungimea pe linia umarului 12,9 13,6 14,3 15 0,3
G Rascroiala gatului la fata 48,7 48,9 49,1 49,3 0,3
H Rascroiala gatului la spate 13,5 13,9 14,3 14,7 0,4


2.Proiectarea tiparelor de bazã ,de model şi a şabloanelor pentru
toate reperele produsului şi pentru toată gama de gradare2.1. Algoritmul de proiectare a tiparelor de bază
pentru produsul jachetã pentru femei


A. Caracterizarea construcţiei:
silueta: semiajustată, rezolvată prin proiectarea pensei în tiparul feţei, prin cambrarea pe linia
de simetrie a spatelui, cambrarea dintre clin şi spate, respectiv dintre clin şi faţă;
croiala: clasică, definită prin modul de asamblare a reperelor corpului produsului; linia de
montare a mânecii urmăreşte graniţa naturală dintre braţ şi trunchi.

B. Dimensiuni necesare construcţiei:
dimensiuni ale corpului:
Înălţimea corpului : Ic
Perimetrul bustului: Pb
Perimetrul taliei: Pt
Perimetrul şoldurilor: Pş
dimensiuni proprii produsului:
Lungimea produsului : Lpr;
Lungimea mânecii: Lm;
Lăţimea mânecii pe linia de terminaţie: ℓmt.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

9

adaosuri:
Adaosul de bază este cel de la nivelul liniei bustului (Ab şi în funcţie de acesta se adoptă
valoarea adaosului pe linia taliei (At), respectiv pe linia şoldurilor (Aş).
Metoda geometrică de construcţie a tiparelor de bază

Tabel nr.3
Nr.
crt.
Denumirea segmentului
constructiv
Simbol segment Relaţia de calcul a
segmentului
1. Trasarea liniilor orizontale ale reţelei
- linia bustului
1 Înălţimea spatelui (Is)
Is =
31 11

(Pb /10+ 11 cm) +
2 cm
- linia taliei
17
161 16
16’
152
153
151
a’
a
14’
14
13
122’ 122
121
12
11
212’
212
141
232
231
232
331 332
C
351
352
171
37
361
35
341
33
31
311
41
411
412
431
43
432’
432
443
443’
46
461 461’
47
57
97
96
56 542 542’
941
541
53
93
511
91
912
51
512
442
441

2. Lungimea spatelui până
la talie
LT =
41 11

Ic/4 - 1,5 cm
- linia şoldurilor
3. Distanţa talie-şold
DT-ş =
51 41

18 ÷ 20 cm, 20 cm
- linia de terminaţie
4. Lungimea produsului
(Lpr)
Lpr =
91 11

Tabel dimensional

2. Trasarea liniei de contur de pe mijlocul spatelui
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

10

5.
411, punct de contur 411 41

2 ÷ 2,5 cm, 2 cm
6. 511, punct de contur
511 51

2 ÷ 2,5 cm, 2 cm
7. 911, punct de contur
911 91

2 ÷ 2,5 cm, 2 cm
8. Se uneşte punctul 11 cu 411 prin segment de dreaptă şi la
intersecţie cu orizontala trasată prin 31 (linia bustului) se obţine
punctul 311.
3. Trasarea liniilor verticale ale reţelei
9. Lăţimea spatelui
ℓs =
33 311

(Pb /8 + 5,5 cm) +
0,23* Ab
10. Lăţimea răscroielii
mânecii
ℓrm =
35 33

(Pb /8 - 1,5 cm) +
0,46* Ab
11. Lăţimea feţei
ℓf =
37 35

(Pb /4 - 4 cm) +
0,31 *Ab
12. Repartizarea lăţimii
răscroielii mânecii la faţă
ℓmrf= 35 341
Val. Constantă
(2,5÷3 cm), 3 cm
4. Trasarea liniilor de contur superior - tiparul spatelui
13. Lăţimea răscroielii
gâtului la spate
ℓrgs =
12 11

Pb /20 + 2,5 cm
14. Înălţimea răscroielii
gâtului la spate
îrgs =
121 12

3 cm
15. Înclinarea umărului la
spate
îus=
131 13

valoare constantă
(0 ÷ 1,5 cm), 1,5cm
16. Lungimea umărului la
spate
ℓus =
14 121

131 121
+ 1,5 cm
17. 23, punct ajutător
23 33


131 33
/2
18. 331, punct ajutător
331 33

23 33
/2
19. 231, punct de contur,
centrul pensei de omoplat
231 23

valoare constantă
(1 ÷ 1,5 cm), 1,5cm
20.
122 121

valoare constantă 4 ÷ 5 cm
21. 232, 232', punctele de la
baza pensei de omoplat;
adâncimea pensei de
omoplat
Apo =
' 232 232

232 231
=
' 232 231

valoare constantă
1,5 cm
22. 36, punct ajutător 36 37

Pb/10 + 0,5 cm
23. 46, punct ajutător Din punctul 36 se coboară
perpendiculară pe linia bustului
24. Lungimea feţei (Lf)

Lf=
16 46

Ic/4-1,5 + 4 cm
sau( LT + 4 cm )
25. Lăţimea răscroielii
gâtului la faţă
ℓrgf =
161 17

Pb/20+2,5 cm
26. Înălţimea răscroielii
gâtului la faţă
îrgf =
171 17

Pb/20+3,5cm
27. 172, punct de contur,
situat pe
35 17

172 17

(Pb/20+ 2,5
cm)+0,5cm
28. Poziţia vârfului pensei de
bust
361 16

Ic/16+Pb/6+1,5 cm
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

11
29. Înclinarea umărului la
faţă
îuf =
151 35

Pb/10+9 cm (sau
Is-4cm)
30. Poziţionarea punctului extrem exterior al liniei cusăturii umărului la
faţă (punctul 14').
Cu vârful compasului în punctul 35 şi o rază r =
151 35
se trasează
un arc de cerc
31. Extremitatea liniei
umărului la faţă
' 14 151

Pb/20 - 0,5 cm
32.
Cu vârful compasului în punctul 361 şi o rază r1 =
16 361
se
trasează un arc de cerc.
Cu vârful compasului în punctul 14' şi o rază r2 = ℓuf se trasează un
arc de cerc ce va intersecta arcul de cerc de rază r1 în punctul 152.
ℓuf= ℓus- (0,5 ÷ 1 cm)
33. Poziţionarea laturii oblice
a pensei de bust
153 152

16 161
, se
măsoară pe tipar
34. Egalizarea laturilor pensei de bust
Cu vârful compasului în punctul 361 şi o rază r3 =
153 361
se
trasează un arc de cerc care va intersecta latura verticală a pensei de
bust în punctul 16'
35. 352, punct ajutător 352 35

35 33/4
36. 351, punct de contur
351 35

331 33
spate
37. C, punct de contur 352 C (0,2÷ 0,75) cm
Dimensionarea tiparului pe linia taliei
38. Lăţimea feţei pe linia
taliei
ℓft=45 471
Pt/4-0,5cm
39. Adâncimea pensei la faţă
Apf= 461 461’
47 471, prin
măsurare pe tipar
40. Lăţimea tiparelor pe linia
taliei
ℓtt= 471 412
Pt/2+At
41. 431, punct ajutător 43 431 Val.const. 0,5 cm
42. Cambrarea dintre clin şi
spate
432 432’
431 432= 431
432’
Val. Const. 3,5 cm
43. 442, punct ajutător 441 442 Val.const. 1 cm
44. 412, punct ajutător 471 412 Pt/2+At
45. Cambrarea pe linia taliei 411 412 Măsurare tipar
46. Cambrarea dintre clin şi
faţă
443 443’
442 443= 442
443’
411 412 - 432 432’
47. Lăţimea tiparelor pe linia
şoldurilor
ℓtt= 57 512
Pş/2 +Aş
48. Suplimentarea la nivelul
liniei şoldurilor
511 512
Măsurare tipar
49. Suplimentarea între clin
şi faţă
541 542= 541
542’
511 512/2
50. 332, punct de contur
332 331

valoare constantă,
1,3 cm
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

12
51. 561, punct inferior al
pensei din tiparul feţei
56 561
Val. Constantă,
5cm.
Se realizează transferul pensei de omoplat care are deschidere în răscroiala
mânecii. Suprafaţa delimitată de punctele 232, 212, 122, 14 se copie, se
roteşte în sens antiorar în jurul punctului 212, până când laturile pensei de
omoplat se suprapun: 232 212 peste 232’ 212. Lungimea pensei de omoplat
se definitivează la valoarea de 8-10 cm.
5. Construcţia tiparului de mânecă
Din tiparele elementelor principale faţă, spate, se determină înălţimea
răscroielii mânecii (Irm), respectiv perimetrul răscroielii mânecii (Prm).
- înălţimea umărului
la faţă (Iuf):
35 ' 14

- înălţimea umărului
la spate (Ius):
B 141

- perimetrul răscroielii
mânecii (Prm) se
măsoară pe conturul
răscroielii mânecii
între punctele 14', c,
332 şi 141.
Irm=(Iuf+Ius)/2
14’
141
332
33
B
C
35

Preluarea parametrilor iniţiali

5.1. Trasarea liniilor orizontale ale reţelei
- linia de adâncime a răscroielii mânecii
52. Înălţimea capului de
mânecă (Icm)
Icm =
35 15

Irm - [1/10 ℓrm +
(1÷1,5 cm)]
- linia de terminaţie
53. Lungimea mânecii (Lm)

Lm =
95 15

Tabel dimensional
54. 951, punct ajutător

951 95

valoare constantă
(2 ÷ 2,5 cm), 2 cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

13


- linia cotului


55. 45, punct pe linia cotului

45 35


951 35
/2 - 1 cm
5.2.Dimensionarea tiparului pe liniile orizontale
pe linia de profunzime
56. 351, punct de contur

351 35

(Pb/8-1,5+
0,46*Ab)/4
57. -Poziţionarea punctului 13, constructiv.
Cu vârful compasului în punctul 351 şi o rază r = Di = Prm/2-0,5cm
se trasează un arc de cerc ce va intersecta orizontala de bază în
punctul 13.
Obs. Se va verifica dacă lăţimea răscroielii mânecii pe linia de
profunzime
(ℓrm =
35 33
) îndeplineşte condiţia: ℓrm (de la mânecă) = ℓrm (de
la faţă şi spate) + (4÷5 cm)
5.3.Dimensionarea tiparului pe linia de terminaţie
58. 451, punct ajutător

451 45

valoare constantă
(1,5÷2 cm), 1,5 cm
5.4.Trasarea liniilor de contur
59. 14, punct de contur pe
capul de mânecă
14 15

13 15
/2+ 1 cm
60. 151, punct ajutător
151 15

14 15
/2
61. 152, punct de contur
152 351

351 151
/2
62. 131, punct de contur
131 13

35 33
F,S/4 + 0,5
cm
63. 341, punct ajutător
341 33

35 33
/2+ 1 cm
64. 132, punct ajutător
132 131

valoare constantă
(0,5÷0,7 cm),
0,5cm
Se trasează deasupra liniei de profunzime o paralelă la o distantă de 0,5 cm.
65. 352, 352’, puncte de
contur
352 35
= 35 352’
valoare constantă
(2÷3 cm), 2,5 cm
Obs. Prin punctul 352 se trasează o paralelă la segmentul
451 351
ce va
intersecta linia cotului în punctul 452.
66. 431, punct ajutător
431 43

valoare constantă, 1
cm
67. 133’, punct ajutător
132 133’
valoare constantă
(4÷5 cm), 5 cm
68. 432, punct de contur
432 431

valoare constantă,
1cm
69. lăţimea mânecii pe linia
de terminaţie (ℓmt)
ℓmt =
931 951

Tabel dimensional
70. 133, punct de contur

Constructiv
Se construieşte
simetricul punctului
133’ faţă de
431 131

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

14
71. 952, punct de contur Constructiv
Se construieşte
simetricul punctului
952’ faţă de
95 15
.
Obs. Prin punctul 353 se trasează o perpendiculară pe segmentul
452 353

72. 452', punct de contur ' 452 451

452 451

După definitivarea tiparului pentru mâneca din două repere se măsoară pe
desen perimetrul capului de mânecă (Pcm):
- între punctele 353', 14, 131 şi 133' la reperul mare al mânecii
- între punctele 353 şi 133 la reperul mic al mânecii
Construcţia tiparului de mânecă este corectă dacă Pcm = Prm + (4÷5 cm)2.2. Stabilirea gamei de mărimi şi a dimensiunilor necesare proiectării tiparelor


Tiparele de bază faţă-spate pentru produsul jachetã sunt proiectate în gama de mărimi 42 - 48,
conform valorilor dimensionale incluse în Tabelul 1.
Tabelul 4.
Nr.
crt.
Denumirea dimensiunii
Mărimea/ Valori
[cm]
42 44 46 48
1. înălţimea corpului 174 174 174 174
2 Perimetrul bustului 84 88 92 96
3 Perimetrul şoldurilor 96 100 104 108
4 Perimetrul taliei 68 72 76 80
5 Lungimea produsului 64 64 64 64
6 Lungimea mânecii 55 56 57 58
7 Lăţimea spatelui, măsurată la
jumătatea răscroielii, de la
mijlocul spatelui la răscroiala
mânecii I-II
17,9 18,5 19,1 19,7
8 Lăţimea mânecii la terminaţie I-
II
12 12,5 13 13,5
9 Adaos pe linia bustului 7,5 7,5 7,5 7,5
10 Adaos pe linia taliei 6 6 6 6
11 Adaos pe linia şoldurilor 4 4 4 4


2.3. Scenariul de proiectare

Succesiune comenzilor şi funcţiilor utilizate pentru proiectarea tiparelor de bază ale
produsului este prezentată în Tabelul 5


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

15

Tabelul 5.
Nr.
Crt
.
Obiectiv Vizualizarea grafica
1. Se selectează modulul Gradare /
Editează set de mărimi.
În fereastra afişată se apasă
butonul Generare set mărimi.
Se tastează numele mărimilor
după care se apasă butonul
Generare. Numele mărimilor
sunt înscrise în listă şi sunt
automat selectate.
Se poate completa setul de talii,
conformaţii pentru care se
construieşte tiparul.


2. Se apasă butonul +Cotă din
meniul superior. în fereastra
afişată se tastează numele cotei şi
simbolul.
Se apasă butonul Acceptă.

3. Programul revine în fereastra
Editare set mărimi.
Utilizatorul tastează valorile
pentru toate mărimile din listă.
Se introduc în mod similar toate
cotele şi valorile dimensiunilor
necesare proiectării tiparelor de
bază, în gama dimensională
stabilită.


4. După închiderea / salvarea
setului de mărimi şi cote,
programul revine în modulul
Gradare. În colţul din stânga jos
al ferestrei este afişată gama de
gradare constituită anterior.

5. Se selectează modulul Made to
Measure.

În colţul din dreapta jos este
afişată lista şi abrevierile datelor
iniţiale.

6. Se declară un punct, P1 (Punct
liber) , în suprafaţa de lucru,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

16
punct care are coordonatele (0,0).
P1 corespunde punctului 11 din
construcţia tiparului de bază.


7. Se poziţionează punctul P2,
corespunzător punctului 31,
conform succesiunii de
construcţie din tiparul de bază,
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de alt punct.

8. Se poziţionează punctul P3,
corespunzător punctului 41 din
tiparul de bază, în raport cu
punctul P1, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de alt punct.


9. Se poziţionează punctul P4,
corespunzător punctului 51 din
tiparul de bază, în raport cu
punctul P3, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de alt punct.


10. Se stabileşte poziţia punctului
P5, corespunzător punctului 91
din tiparul de bază, în raport cu
punctul P1, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de alt punct.


11. Se stabileşte poziţia punctului
P6, corespunzător punctului 411
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P3,utilizând
funcţia Punct X,Y faţă de alt
punct.


12. Se poziţionează punctul P7,
corespunzător punctului 511 din
construcţia tiparului de bază, în
raport cu punctul P4,utilizând
funcţia
Punct X,Y faţă de alt punct.


13. Se poziţionează punctul P8,
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

17
corespunzător punctului 911 din
construcţia tiparului de bază, în
raport cu punctul P5,utilizând
funcţia Punct X,Y faţă de alt
punct.


14. Se trasează orizontala prin
punctul P2, corespunzătoare
liniei bustului,utilizând funcţia
Punct pe perpendiculară.


15. Se stabileşte poziţia punctului
P10, corespunzător punctului 311
din construcţia tiparului de bază.
Acest punct se obţine utilizând
funcţia Punct la intersecţie
drepte.

16. Se stabileşte poziţia punctului
P11, corespunzător punctului 33
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P10,utilizând
funcţia Punct X,Y faţă de alt
punct.


17. Se stabileşte poziţia punctului
P12, corespunzător punctului 35
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P11,
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de alt punct.


18. Se stabileşte poziţia punctului
P13, corespunzător punctului 37
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P12. Se
utilizează funcţia Punct X,Y faţă
de alt punct.


19. Se stabileşte poziţia punctului
P14, corespunzător punctului 341
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P12,


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

18
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de alt punct.
20. Se stabileşte poziţia punctului
P15, corespunzător punctului 12
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P1, utilizând
funcţia Punct X,Y faţă de alt
punct.


21. Se stabileşte poziţia punctului
P16, corespunzător punctului 121
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P15 ,
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de alt punct.22. Se stabileşte poziţia punctului
P17, corespunzător punctului 13
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P11,
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.


23. Se stabileşte poziţia punctului
P18, corespunzător punctului 131
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P7, utilizând
funcţia Punct X,Y faţă de alt
punct.


24. Se stabileşte poziţia punctului
P19, corespunzător punctului 14
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P18,
utilizând funcţia Punct pe vector
paralel sau în prelungire.


25. Se stabileşte poziţia punctului
P20, corespunzător punctului 23
din construcţia tiparului de bază.
Poziţia lui se stabileşte utilizând
funcţia Punct în mijlocul unui
segment.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

19
26. Se stabileşte poziţia punctului
P21,corespunzător punctului 331
din construcţia tiparului de bază.
Poziţia lui se stabileşte utilizând
funcţia Punct în mijlocul unui
segment.


27. Se stabileşte poziţia punctului
P22, în raport cu punctul P20,
corespunzător punctului 231 din
construcţia tiparului de bază,
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de alt punct.


28. Se stabileşte poziţia punctului
P23, corespunzător punctului 122
din construcţia tiparului de bază,
utilizând funcţia Punct pe vector
paralel sau în prelungire.


29. Se stabileşte poziţia punctelor
P24, P25, corespunzătoare
punctelor 232, respectiv 232’ din
construcţia tiparului de bază, în
raport cu punctul P22. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de alt punct.

30. Se stabileşte poziţia punctului
P26, corespunzător punctului 36
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P13. Poziţia
se stabileşte utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt punct.31. Se stabileşte poziţia punctului
P27, corespunzător punctului 46
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P26. Poziţia
se stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

20
32. Se stabileşte poziţia punctului
P28, corespunzător punctului 16
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P27. Poziţia
se stabileşte utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt punct.


33. Se stabileşte poziţia punctului
P29, corespunzător punctului 47
din construcţia tiparului de bază,
în raport cu punctul P13. Poziţia
se stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.


34. Se stabileşte poziţia punctului
P30, corespunzător punctului 17
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P29. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


35. Se stabileşte poziţia punctului
P31, corespunzător punctului 161
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P30. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.36. Se stabileşte poziţia punctului
P32, corespunzător punctului 171
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P30. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

21
X,Y faţă de un alt punct.

37. Se stabileşte poziţia punctului
P33, corespunzător punctului 172
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P30. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Punct pe vector paralel sau în
prelungire.


38. Se stabileşte poziţia punctului
P34, corespunzător punctului 361
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P28. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


39. Se stabileşte poziţia punctului
P35, corespunzător punctului 151
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P12. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.40. Se construieşte un cerc C1, cu
centrul în punctul P12 şi care
trece prin punctul P35. Se
foloseşte funcţia Cerc cu punct
centru şi punct de contur.41. Se stabileşte poziţia punctului
P36, corespunzător punctului 14’
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P35. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Punct la distanţă dată pe cerc.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

22

42. Se construieşte un cerc C1, cu
centrul în punctul P34 şi care
trece prin punctul P28. Se
foloseşte funcţia Cerc cu punct
centru şi punct de contur.


43. Se stabileşte poziţia punctului
P37, corespunzător punctului 152
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctele P34 şi P36. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
prin triangulaţie cu două puncte.


44. Se stabileşte poziţia punctului
P38, corespunzător punctului 153
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P37. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
pe vector paralel sau în
prelungire.


45. Se stabileşte poziţia punctului
P39, corespunzător punctului 16’
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P34. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


46. Se stabileşte poziţia punctului
P40, corespunzător punctului 352
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P12. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia PunctUNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

23

X,Y faţă de un alt punct.
47. Se stabileşte poziţia punctului
P41, corespunzător punctului 351
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P12. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.


48. Se stabileşte poziţia punctului
P42, corespunzător punctului de
control C din succesiunea de
construcţie a tiparului de bază, în
raport cu punctul P40. Poziţia
se stabileşte utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt punct.


49. Se stabileşte poziţia punctului
P43, corespunzător punctului 45
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P12. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.


50. Se stabileşte poziţia punctului
P44, corespunzător punctului 471
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P43. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.51. Se stabileşte poziţia punctelor
P45 şi P46, corespunzătoare
punctelor 461, 461’ din
succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P27. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.
52. Se stabileşte poziţia punctului
P47, corespunzător punctului 43
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctual P11. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

24
53. Se stabileşte poziţia punctului
P48, corespunzător punctului 431
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P47. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.54. Se stabileşte poziţia punctelor
P49 şi P50, corespunzătoare
punctelor 432 şi 432’ din
succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P48. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.55. Se stabileşte poziţia punctului
P51, corespunzător punctului 441
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P14. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei .

56. Se stabileşte poziţia punctului
P52, corespunzător punctului 442
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P51. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.57. Se stabileşte poziţia punctului
P53, corespunzător punctului 412
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P44. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.58. Se stabileşte poziţia punctelor
P54, şi P55, corespunzătoare
punctelor 443’ şi 443 din
succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P52. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt punct.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

25
59. Se stabileşte poziţia punctului
P57, corespunzător punctului 97
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P29. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Piciorul
perpendicularei.


60. Se stabileşte poziţia punctului
P58, corespunzător punctului 57
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P4. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Piciorul
perpendicularei.


61. Se stabileşte poziţia punctului
P59, corespunzător punctului 512
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P58. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.


62. Se stabileşte poziţia punctului
P60, corespunzător punctului 941
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P51. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.


63. Se stabileşte poziţia punctului
P61, corespunzător punctului 931
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P47. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Piciorul
perpendicularei.64. Se stabileşte poziţia punctului
P62, corespunzător punctului 541
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
la intersecţie drepte.65. Se stabileşte poziţia punctului
P63, corespunzător punctului 53
din succesiunea de construcţie a


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

26
tiparului de bază. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia Punct
la intersecţie drepte.

66. Se stabileşte poziţia punctelor
P64, şi P65, corespunzătoare
punctelor 542’ şi 542 din
succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P62. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.

67. Se stabileşte poziţia punctelor
P66 şi P67, corespunzătoare
punctelor 942’ şi 942 din
succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctele P64 şi P65. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.
68. Se stabileşte poziţia punctului
P68, corespunzător punctului 56
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctual P27. Poziţia se
stabileşte utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.


69. Se stabileşte poziţia punctului
P69, corespunzător punctului 561
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P68. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.70. Se stabileşte poziţia punctului
P70, corespunzător punctului 96
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P68. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Piciorul
perpendicularei.


71. Se stabileşte poziţia punctului
P71, corespunzător punctului 332
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P21. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Punct X,Y faţă
de un alt punct.72. Se stabileşte poziţia punctului
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

27
P72, corespunzător punctului 212
din succesiunea de construcţie a
tiparului de bază, în raport cu
punctul P23. Poziţia se stabileşte
utilizând funcţia Piciorul
perpendicularei.


73. Se selectează modulul Desenare.
Utilizând funcţia Construieşte
piesă liber prin puncte şi linii se
trasează din segmente conturul
tiparului de bază faţă, clin şi
spate .
Se selectează modulul
Modificare formă. Se selectează
fiecare punct şi se magnetizează
peste punctele reţelei construită
cu MTM. Pentru magnetizarea
punctului, acesta se selectează, se
apasă simultan tastele Shift şi Alt
şi se trage peste punctul
corespunzător al reţelei MTM.
Tiparele de bază obţinute, se
modelează, folosind funcţiile din
modulul Modificare formă.


74. Se selectează modulul
Industrializare /Declară pensa. Se
declară punctele din răscroiala
mânecii ca aparţinând pensei.
Se apasă butonul Editează linia
de tăiere, se selectează punctul
liniei de tăiere şi cu tasta ALT
apăsată se magnetizează peste
punctul de pe linia umărului.
Se apasă butonul Termină editare
LT.
În mod automat se revine în
modulul Industrializare.
Se selectează pensa şi se
completează fereastra de dialog
din partea dreaptă:
-valoarea unghiului după rotaţie
(0);
-se bifează sensul de rotaţie (ex.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

28
Antiorar).
Se apasă butonul Roteşte pensa.
Se activează modulul Modificare
formă.
Se setează originea sistemului de
axe în punctul de bază a gâtului,
şi se modifică lungimea pensei
de omoplat, până la valoarea de
10cm.
Se activează modulul Piese. Din
meniul superior se activează
butonul Arată/ Ascunde gradări
şi piesele sunt afişate în mod
gradat.

Pentru construcţia tiparului de mânecă se determină perimetrul răscroielii mânecii (Prm),
respectiv înălţimea răscroielii mânecii (Irma). Aceste valori se determină din tiparele
elementelor principale faţă, spate şi se adaugă în tabelul dimensional.
Perimetrul răscroielii mânecii este lungimea de contur a răscroielii mânecii determinată cu
ajutorul modulului Măsurători şi verificări. Se activează acest modul, se apasă din meniul
superior butonul Măsoară distanţa perimetrală şi în mod succesiv se selectează punctele care
definesc conturul răscroielii mânecii (faţă, clin şi spate), în sens orar. Fiecare măsurătoare
executată este adăugată în Arată / ascunde tabel de măsurători, prin apăsarea butonului drept
al mouse-ului.

În tabel, se determina valoarea perimetrului utilizând funcţia Adaugă măsurătoare compusă.
Se activează modul de lucru Gradare. Se selectează din meniul superior Editează set de
mărimi. Se apasă din meniul superior butonul Adaugă o nouă cotă la setul de mărimi şi apoi
se tastează numele cotei şi valorile măsurate.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

29

Înălţimea răscroielii mânecii este determinată cu ajutorul modulului Măsurători şi verificări.
Se activează modulul, se apasă din meniul superior butonul Măsoară distanţa în linia dreaptă
între două puncte şi în mod succesiv se selectează punctele care definesc conturul răscroielii
mânecii (faţă şi spate) şi se măsoară. Din meniul superior se bifează Măsoară diferenţa pe Y
a distanţei directe.
Fiecare măsurătoare executată este adăugată în Tabelul de măsurători.Se activează modul de
lucru Gradare. Se selectează din meniul superior Editează set de mărimi. Se apasă din
meniul superior butonul Adaugă o nouă cotă la setul de mărimi şi apoi se tastează numele
cotei şi valorile măsurate.

75. Se declară un punct, P74, în
suprafaţa de lucru, punct din
care se începe construcţia
tiparului de mânecă. Punctul
are coordonatele (0,0) şi
corespunde punctului 15 din
construcţia tiparului de bază.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

30
76. Se stabileşte poziţia punctului
P75, corespunzător punctului
35 din construcţia tiparului de
bază, în raport cu punctul
P74, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


77. Se stabileşte poziţia punctului
P76, corespunzător punctului
95 din construcţia tiparului de
bază, în raport cu punctul
P74, , utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


78. Se stabileşte poziţia punctului
P77, corespunzător punctului
951 din construcţia tiparului
de bază, în raport cu punctul
P76, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


79. Se stabileşte poziţia punctului
P78, ca mijlocul segmentului
P75 P77. Se foloseşte funcţia
Punct în mijlocul unui
segment.80. Se stabileşte poziţia punctului
P79, corespunzător punctului
45 din construcţia tiparului de
bază, în raport cu punctul
P78, , utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.81. Se stabileşte poziţia punctului
P80, corespunzător punctului
351 din construcţia tiparului
de bază, în raport cu punctul
P75, utilizând funcţia Punct

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

31
X,Y faţă de un alt punct.

82. Se stabileşte poziţia punctului
P81, corespunzător punctului
13 din construcţia tiparului de
bază, în raport cu punctul
P80, utilizând funcţia Punct
prin triangulaţie Y.


83. Se stabileşte poziţia punctului
P82, linia de terminaţie,
corespunzător orizontalei prin
95 din construcţia tiparului
de bază, în raport cu punctul
P76, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.

84. Se stabileşte poziţia punctului
P82, linia cotului,
corespunzător orizontalei prin
45 din construcţia tiparului
de bază, în raport cu punctul
P79, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.

85. Se stabileşte poziţia punctului
P84, corespunzător punctului
43 din construcţia tiparului de
bază, utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei pe o
dreaptă.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

32
86. Se stabileşte poziţia punctului
P85, corespunzător punctului
93 din construcţia tiparului de
bază, utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei pe o
dreaptă.


87. Se stabileşte poziţia punctului
P86, corespunzător punctului
33 din construcţia tiparului de
bază, utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei pe o
dreaptă.


88. Se stabileşte poziţia punctului
P87, utilizând funcţia Punct în
mijlocul unui segment .89. Se stabileşte poziţia punctului
P88, corespunzător punctului
14 din construcţia tiparului de
bază, în raport cu punctul
P87, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


90. Se stabileşte poziţia punctului
P89, corespunzător punctului
151 din construcţia tiparului
de bază, utilizând funcţia
Punct în mijlocul unui
segment.91. Se stabileşte poziţia punctului
P90, corespunzător punctului
152 din construcţia tiparului
de bază, utilizând funcţia
Punct în mijlocul unui
segment.UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

33
92. Se stabileşte poziţia punctului
P91, utilizând funcţia
Punct în mijlocul unui
segment.93. Se stabileşte poziţia punctului
P92, necesar trasării
conturului capului de mânecă,
utilizând funcţia Punct pe
perpendiculară.


94. Se stabileşte poziţia punctului
P93, corespunzător punctului
131 din construcţia tiparului
de bază, în raport cu punctul
P81, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


95. Se stabileşte poziţia punctului
P94, utilizând funcţia Punct
în mijlocul unui segment.

96. Se stabileşte poziţia punctului
P95, necesar trasării
conturului capului de mânecă,
utilizând funcţia Punct pe
perpendiculară .


97. Se stabileşte poziţia punctului
P96, utilizând funcţia
Punct în mijlocul unui
segment.


98. Se stabileşte poziţia punctului
P97, corespunzător punctului
341 din construcţia tiparului
de bază, în raport cu punctul
P96, utilizând funcţia Punct
X,Y faţă de un alt punct.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

34
99. Se stabileşte poziţia punctului
P98, necesar trasării
conturului capului de mânecă,
utilizând funcţia
Punct pe vector paralel sau în
prelungire.


10
0.
Se stabileşte poziţia punctului
P99, pentru trasarea
conturului inferior al capului
de mânecă, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt
punct.


10
1.
Se stabileşte poziţia punctului
P100, corespunzător
punctului 352’ din construcţia
tiparului de bază, faţă de P99,
utilizând funcţia Punct X,Y
faţă de un alt punct.In mod
similar se procedează pentru
punctul P101, ce corespunde
punctului 352 din construcţia
tiparului de bază.
10
2.
Se stabileşte poziţia punctului
P102, corespunzător
punctului 451 din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P79, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt
punct.10
3.
Se stabileşte poziţia punctului
P103, corespunzător
punctului 452’ din construcţia
tiparului de bază, faţă de
P102, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt
punct. In mod similar se
procedează pentru punctul
P104, ce corespunde
punctului 452 din construcţia
tiparului de bază.
10
4.
Se stabileşte poziţia punctului
P105, corespunzător
punctului 431 din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P84, utilizând funcţia
Punct X,Y faţă de un alt
punct.UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

35
10
5.
Se stabileşte poziţia punctului
P106, corespunzător
punctului 133’ din construcţia
tiparului de bază, utilizând
funcţia Punct pe vector
paralel sau în prelungire.


10
7.
Se stabileşte poziţia punctului
P107, corespunzător
punctului 432 din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P105, utilizând
funcţia Punct X,Y faţă de un
alt punct.10
8.
Se stabileşte poziţia punctului
P108, corespunzător
punctului 931 din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P77, utilizând funcţia
Punct prin triangulaţia Y.


10
9.
Se stabileşte poziţia punctului
P109, corespunzător
punctului 952’ din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P77, utilizând funcţia
Punct pe vector paralel sau în
prelungire.11
0.
Se stabileşte poziţia punctului
P110, în raport cu punctul
P106, utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.11
1.
Se stabileşte poziţia punctului
P111, corespunzător
punctului 133 din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P110, utilizând
funcţia Punct pe
perpendiculară.


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

36

11
2.
Se stabileşte poziţia punctului
P112, în raport cu punctul
P109, utilizând funcţia
Piciorul perpendicularei.11
3.
Se stabileşte poziţia punctului
P113, corespunzător
punctului 952 din construcţia
tiparului de bază, în raport cu
punctul P112, utilizând
funcţia Punct pe
perpendiculară.11
4.
Se selectează modulul
Desenare. Utilizând funcţia
Construieşte piesă liber prin
puncte şi linii se trasează din
segmente conturul tiparului
de bază faţă şi clin de
mânecă.
Se selectează modulul
Modificare formă. Se
selectează fiecare punct şi se
magnetizează peste punctele
reţelei construită cu MTM.
Pentru magnetizarea
punctului, acesta se
selectează, se apasă simultan
tastele Shift şi Alt şi se trage
peste punctul corespunzător al
reţelei MTM.
11
5.

Se copie reperele şi se
modelează liniile de contur
utilizând funcţii din modulul
Modificare formă. Din meniul
superior se apasă butonul
Transformă linia în curbă şi
în mod succesiv segmentele
de dreaptă sunt transformate
în linii curbe. Se selectează
din meniul superior Setează
puncte netede sau Defineşte
punctul ca fiind cu unghi
declarat de 90 gradeUNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

37
11
6.
Se activează modulul Piese.
Se simetrizează dosul de
mânecă şi se verifică
continuitatea liniei de contur a
capului de mânecă.


11
7.
Se apasă din meniul superior
butonul Arată / ascunde
gradări şi piesele selectate vor
fi afişate gradate. Gradarea
obţinută este calculată prin
construcţia fiecărei mărimi
din gama de gradare. În acest
moment, orice modificare
(adăugarea unor noi mărimi,
schimbarea valorilor unor
cote) efectuată cu funcţia
Editează set mărimi, se
reflectă asupra tiparelor de
bază gradate.
2.4.Proiectarea tiparelor de model şi a şabloanelor

Se utilizează comenzi şi funcţii conţinute în programul Gemini Pattern Editor, conform
Tabelulului 3

Tabelul 6
Nr.
crt.
Denumirea modul/
icon
Descrierea modului de lucru Vizualizare grafică
1 Meniul superior/
Model/
Deschidere model/
Afişează
/ascunde gradarea
Se încarcă fişierul de model .
Prelucrarea se realizează pe
reperul gradat al feţei de jachetã.

2 Industrializare/
Declară pensa
Se declară pensa de bust ,
selectând succesiv vârful pensei
si apoi cele două colţuri. Se inchi
de pensa de bust

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

38
3 Industrializare/Modi
ficare formă
Se apasă butonul „Editează linia
de tăiere” Programul trece
automat în modulul „Modificare
formă”. Se selectează axa pense
şi se poziţionează peste punctul
creat anterior. Pentru afişarea
punctului se apasă tasta ALT.

4 Modificare formă Se transformă noua axă a pensei
în curbă. Pentru aceasta se
execută un clic pe segment şi se
apasă butonul „ Transformă în
curbă”.

5 Modificare formă Se obtin cele doua repere ale fetei6 Modificare formă In caseta afişată se tastează
lungimea -200mm) şi se apasă
butonul „Accepta”.
7Industrializare/desen
are
Se simetrizeazã reperul mare al
feţei pentru a obtine cantitatea de
petrecut. Se traseaza noul contur.

8 Modificare forma Se sterg punctele de care nu mai
este nevoie si se obtine tiparul
modificat al fetei

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

39

9 Piese/Simetrizare Se simetrizeaza reperul central al
spatelui


10 Desenare/Modificar
e forma
Se construieste aplacul.

11 Varianta finala a fetei.

12 Piese/Modificare
forma
Se finalizeaza maneca dintr-un
singur reper.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

40
13 Gradare Se afiseaza gradarea, se verifica,
se corecteaza (daca e necesar).

14 Industrializare Se construiesc sabloanele.


3.Determinarea consumului de materii prime


3.1. Stabilirea combinaţiilor de mărimi la încadrare, calculul numărului de foi de şpan
şi a numărului de şpanuri

Lansarea în fabricaţie a unei comenzi vizează:
Croirea tuturor produselor comandate, pe mărimi, talii, culori, conform comenzii
beneficiarului;
Realizarea unui număr cât mai mic de încadrări, dar care să asigure croirea tuturor
produselor conform comenzii;
Gruparea mărimilor în încadrare astfel încât să se utilizeze un număr cât mai mic de
şpanuri şi un număr maxim admis de foi în şpan, cu care să se croiască produsele din
comandă, asigurând în acest mod eficientă la operaţia de croire.
Comanda are urmãtoarea structurã (Tabelul 4):
Tabelul 7
Mărimea 42 44 46 48
Nr.buc. 150 300 300 150

Pentru croirea numărului de produse comandate este necesară stabilirea combinaţiilor de
mărimi la încadrare, a numărului de şpanuri şi a numărului de foi din şpan.
Pentru fiecare dintre tipurile de materiale, numărul de foi din şpan se stabileşte în funcţie de
caracteristicile tehnice ale materiei prime. Numărul maxim de produse pe încadrare se
stabileşte în funcţie de condiţiile tehnice şi dotarea din sala de croit: lungimea maximă a
meselor de şpănuit, utilajul folosit pentru croire, înălţimea maximă admisă a şpanului etc.

Tabelul nr.8
încadrări

Mărimi
încadrate
Nr. foi
de şpan
Nr.
şpanuri
Nr. produse
croite
Incadrarea 1: 42-48 75 1 4
Incadrarea 2: 44-46 75 2 4

Din tabel se identifică combinaţiile de mărimi la realizarea încadrărilor, numărul de şpanuri şi
numărul de foi din fiecare şpan. Lungimile încadrărilor şi respectiv ale şpanurilor vor rezulta
după realizarea încadrărilor.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

41

3.2. Realizarea încadrărilor


În majoritatea firmelor încadrările se realizează cu sisteme CAD, automat sau interactiv. La
realizarea încadrărilor trebuie să se ţină cont de materia primă, privind:
-materia primă de bază este suprafaţă simplă;
-materia primă de bază are contracţii pe direcţiile urzelii / bătăturii ;
-materia primă de bază este suprafaţă simplă dar impune un anumit sens de
poziţionare a şabloanelor;
-materia primă de bază este pliată la mijlocul lăţimii sale;
-materia primă de bază este tubulară;
-materia primă are desene repetitive (carouri, imprimeuri) care permit sau nu rotaţia
seturilor de şabloane în încadrare;
-materia primă are desene asimetrice (borduri )Incadrarea 1
Incadrarea 2UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

423.3. Calculul consumului de materii prime pe produs şi pe comandă


Consumul teoretic de material pentru un şpan se determină în funcţie de lungimea încadrării,
numărul de foi de şpan şi pierderile tehnologice de la cele două capete ale şpanului.

Tabel nr.9
Incadrări Mărimi
încadrate
Nr
foi
de
şpan
Lungimea
incadrării
[cm]
Consum de
material
[m2]/span
Pierderi de
material
[m2]/span
Consum de
material/şpan
[m]
Inc.1: 44-46 75 487.2 6,8 1,4 1100
Inc. 2: 42-48 75 483,2 6,5 1,28 487,5
Total consum teoretic de material / comandă 1587,5

Consumul real de materie primă se determină după croirea tuturor şpanurilor. Acesta este mai
mare decât consumul teoretic calculat anterior şi este influenţat de:
pierderile de materie primă de la capătul baloturilor (rezultate în urma şpănuirii);
pierderile datorate defectelor materiei prime;


4. Fişa de consum

Fişa de consum cuprinde lista tuturor materialelor şi cantităţile necesare care intră în
componenţa produsului.
Fişa DE CONSUM COMANDA NR.........180.........
Denumirea produsului: Denim 123........Beneficiar / Destinaţia Popa Toma .......
Articol / Materia primă: denim blue...............Cantitatea contractată: 900 bucăţi...................UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

43

Tabel nr.10
Denumire U.M.
Consum
/produs
Consum
/comandă
Obs.
Consumul mediu pe produs/pe
comandă:
Material de bază – Articol 456
m 1,76
1587,5 Materia primă se
livrează de către
beneficiar
Nasturi – BC/9 buc 3
2700 Se livrează de către
beneficiar
Aţă cusut m 158
142200m

Se livrează de către
beneficiar : 30 bobine
de 500m în culori
asortate materiei prime
Aţă butoniere 75/2 m 2
1800 Se asigură de către
firma producătoare
Etichetă ţesută firmă Buc 1
900 Se livrează de către
beneficiar
Agăţător etichetă carton buc 1
900 Se livrează de către
beneficiar
Pungă (40x70)cm buc 1
900 Se livrează de către
beneficiar
Umeraş buc 1
900 Se livrează de către
beneficiar

Tabel de calcul al consumului de aţã

N
r
Denumire
fazã

Vedere frontala Vedere
sectiun
e
Lungime
cm
Desimea
pasi/cm
Nr de
pasi
Consu
m pe
pas
mm
Consu
m
produs
mm
1 Asamblea
za cele 2
repere
spatelui(m
are si clin)51 5 255 3,8 969
*2=
1938
2


Coase
aplacul la
spate
17 5 85 3,8 323
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

44
3 Aplicare
bizet la
fata65 5 325 3,8 1235*2
=
2470
4 Asamblea
za fata cu
clinul50 5 250 3,8 950*2=
1900
5 Asamblea
za fata cu
spatele pe
cusatura
umarului


11 5 55 3,8 209*2=
418
6 Asamblea
za fata cu
spatele pe
cusatura
laterala


43 5 215 3,8 817*2=
1634
7 Monteaza
manecile
pe contur


39 5 195 3,8 741*2=
1482
8 Tigheleste
terminatia


122 5 610 3,8 2318
9 Tigheleste
manecile


29 5 145 3,8 551*2=
1102
1
0
Coase
banda
decorativã
la fata


140 5 700 3,8 2660*2
=
5320
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

45
1
1
Coase
banda
decorativa
pe maneci


21 5 105 3,8 399
1
2


Aplica 3
nasturi
12 5 60 0,3 18*3=
54

1
3

Coase trei
butoniere
10 96 960 1 960*3=
2880

1
4

Coase
eticheta de
marca pe
produs30 5 150 3,8 570
1
5
Fixeaza
agatator
pe produs

2 7 14 0,7 9,85.MODELUL ETALON


Modelul etalon este componenta documentaţiei tehnice care materializează în produs
totalitatea informaţiilor tehnice şi tehnologice conţinute în proiectul documentaţiei tehnice.
Este primul exemplar de model, realizat la tipodimensiunea medie, din materiile prime
impuse de client şi pe baza tehnologiei prestabilite în procesul tehnologic. Este un document
foarte important, motiv pentru care este reţinut la producător o perioadă prestabilită în
vederea rezolvării corespunzătoare a eventualelor litigii dintre producător şi beneficiari.UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management Industrial

46
Bibliografie:


Pintilie, E. - Sisteme CAD pentru confecţii textile – Gemini CAD
Casa de Editura Venus , Iaşi, 2005

Filipescu E., Avădanei M.- Structura şi proiectarea confecţiilor textile- Editura
PERFORMANTICA, Iaşi, 2007


Manualul Inginerului Textilist, Parte B- II, Editura Agir , Bucureşti, 2004
Anexe

1.Sabloane produs ,marimea 42
2.Model etalon,marimea 42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful