Paggawa ng BANDEHANG YANTOK

MGA GAMIT

:

plywood barnis papel de liha

Paggawa ng Bagay: 1.Gumawa ng isang huwaran ng laki ng dandehang gagawin upang mapamarisan ng sukat at hugis. 2.Ipatong ang naturang huwaran sa plywood upang maiguhit ang hugis. 3.Lagyan ng 40 butas ang nilagaring plywood. 4.Barnisan ng manipis lamang at kinisin ng papel de liha, barnisan muli upang kumintab. Patuyuin. 5.pumutol ng 41 yantok bilang 2 na may 16 na dali. Isuot sa bawat butas ng plywood, magpalabas ng 21/2 na dali sa ilalim at pagbuholbuhulin o pagpilipit-pilipitin upang hindi m,ahila ang itaas. 6.Ipasok sa yantok bilang 2 nagn paayon ang yantok bilang 1 hanggang sa mapuluputan ang bandeha ayon sa taas na ibig ng gumagawa. 7.Kinisan ang bandeha at putulin ang labis na yantok. Maaring kulayan ang yantok upang lalong gumanda at maari ring ipaloob ang yantok sa may kulay na plastic.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.