You are on page 1of 6

TH TRUE MILK VINAMILK

Vn
chuyn
u
vo
Ging
b
Nhp khu t New Zealand,
c c ph h r rng.
Nh my Sa ti sch TH s
dng nguyn liu l sa b ti
ca trang tri TH True Milk ngay
ti huyn Ngha n. Cc nguyn
liu ch bin sa TH u c
ngun gc t nhin, c xut x r
rng
Nhp khu t New Zealand,
c c ph h r rng
Ch
thc n
dinh
dng
cho b
Dng phn mm hin i ca
Afimilk phi trn thc.Nc
ung cho b do h thng x l,
lc nc ca Amiad, m bo
nc sch v tinh khit., thc n
cho b c trng ngay ti trang
tri.

Chung
tri
Chung m c mi che, c h
thng lm mt trnh sc nhit cho
b. B c tm mt v lm kh
bng h thng qut mt trc khi
vt sa m bo trnh c kh
hu nng bc ca Vit Nam trong
ma h.

Qun l
n
B c eo th chip (Afitag)
chn gim st cht ch v sc
khe, s thoi mi v sn lng
sa.


Chm
sc th
Chuyn gia th y New Zeland
(cng ty Totally Vets) trc tip

y,
phng
bnh v
iu tr
chn on, nghin cu, phng v
tr bnh.

Bao b Tetra Pak v Combibloc ca cng
ty SIG.

Cng ty TNHH Perstima
Vietnam,Cty TNHH Tetra
Pak
ng Tate & Lyle Cng ty c phn Ma ng
Lam Sn, Cng ty Ma ng
Qung Ngi
S
lng
b
C hn 30.000 con.
Nng sut cho sa trung bnh 30-
35lit/con/ngy => l doanh
nghip ch bin sa duy nht t
ch c lng sa nguyn liu
u vo t tiu chun quc t.
Tng lng sa mi ngy 400
tn/ngy
C hn 10.000 con
Nng sut cho sa trung bnh
22 lit/con/ngy => thu mua
bn ngoi (h dn)
Tng lng sa mi ngy
100 tn/ngy
Sn
xut

- Dy chuyn khp kn mt chiu
ng b.Trn cc cng on c
nhng thit b hin i v nhng
bc kim tra ton din gip
loi b cc sn phm khng t
tiu chun.
Ton b sn phm sa ca Nh
my Sa ti sch TH u hon
ton lm t sa b ti nguyn
cht c kim tra nghim ngt
v hm lng dinh dng nh
protein, cht bo, test khng sinh,
cc ch tiu l ha, vi sinh...
-Dy chuyn t ng, khp
kn, t khu nguyn liu u
vo n u ra sn phm qua
cc cng on ch bin: ly
tm tch khun, ng ha,
thanh trng, lm lnh, ch
bin tit trng


Kim tra mu sa da trn cc
ch tiu cm quan, ha l, vi sinh
v lu li trong sut qu trnh
tui th ca sn phm.

-Chng trnh chng nhim cho
bn trong v ngoi khu vc sn
xut; m bo sc kho, v sinh
c nhn.
-Sn phm trong kho thnh phm
cng c qun l rt cht ch.

-Dy chuyn sn xut sa chua
ca nh my p dng cng ngh
robot, l cng ngh ln u c
s dng ti Vit Nam nhm t
ng ha tt c khu cho php
bo m c s vn ton ca sn
phm trong sut quy trnh. Tng
th cc dy chuyn sn xut c
kim sot bi cc phn mm hin
i.
-Cng ngh tit trng UHT
v cng ngh chit rt v
trng, sn phm c th gi
c hng v ti ngon
trong thi gian 6 thng m
khng cn cht bo qun-Kho thng minh:Nhp v
xut hng t ng

-H thng t ng ho Tetra
Plant Master th iu khin
mi hot ng din ra trong
nh my, theo di v kim
sot cht lng mt cch lin
tc.
-H thng my mc s dng
cng ngh sy phun do Niro
ca an Mch

Vn
Chuyn
u Ra
-S hu ring chui ca hng bn
l TH true mart t chun quc t
ang c nhn rng trn cc
thnh ph ln trong c nc,gip
Tp on TH ch ng trong vic
gii thiu v phn phi sn phm.
-Ngoi ra TH true milk cng c
cc gian hng trng by ring ti
cc siu th, ca hng bn l,ca
- Phn phi hng ha thng
qua tp on Ph Thi n
cc i l, ca hng


-H thng siu th, 5000 i
l v 178.000 im bn l

hng tin li, t hng trc tuyn,
nhn vin bn hng lu ng rng
ri
- H thng phn phi, nh k
kim tra, gim st vn chuyn
hng cng nh nh gi iu kin
bo qun thc t hng ti kho nh
Tip
th, bn
hng
-C nhiu chng trnh khuyn
mi hp dn vi i ng bn hng
lu ng rng ri.
- L thng hiu sa u tin
PR thnh cng thng hin sa
ti sch trn th phn sa ti.
-C nhiu chng trnh
khuyn mi hp dn vi i
ng bn hng lu ng rng
ri.
Dch v Dch v chm sc khch hng
Trang web ring chuyn t vn
sc kho cho khch hng.


HOT NG H TR
C s
h
tng
u t 1,2 t USD cho d n chn
nui b sa ln nht khu vc
ng Nam vi Nh my ch
bin sa ti sch hin i bc
nht th gii, vi quy m ln nht
ng Nam ti Ngha n,
Ngh An c xy dng vi cng
ngh tin tin ca Tetra Pak.
Tp on TH cng s hu nng
tri cho nng sut sa cao nht
ng Nam vi quy m tng s
trang tri m TH c cp
php t Chnh ph l 37.000 ha v
u t hn 500 t ng xy
dng 05 trang tri b sa vi
din tch hn 150 ha.
s lng b d kin tng ln
137.000 con vo nm 2017, chim
khong 50% tng n b trong c
nc.
Ngoi ra tp on TH cn nhn
c s u t 100 triu la t
chnh ph Isarel trong vng 10
nm.
Qun
l
ngun
nhn
lc

Khi mi thnh lp, TH phi thu
c chuyn gia v nng dn nc
ngoi sang vn hnh dy
chuyn cng ngh trong bc u
khi nghip. Sau 4 nm cn b,
cng nhn Vit Nam nhanh chng
lm ch cng ngh c chuyn
giao. Thm vo l i ng k
s trnh cao, nh qun l thng
minh.
u t o to ngun nhn
lc tri thc cao: tuyn dng
k lng nhn lc u vo,
to iu kin cho cc k s i
hc tp ti nc ngoi,
Pht
trin
cng
ngh

- i ng khoa hc nghin cu
cao, cng ngh u cui hin i
nht ca th gii vi dy chuyn
t ng ha, ng b, khp kn
ca Israen t tiu chun ISO
22000:2005 v v sinh an ton
thc phm ca t chc BVQI.
-Dy chuyn sn xut sa chua
ca nh my p dng cng ngh
robot, l cng ngh ln u c
s dng ti Vit Nam nhm t
ng ha tt c khu cho php bo
m c s vn ton ca sn
Dy chuyn t ng ha,
ng b, khp kn hin i
t tiu chun ISO HACCP.
B my bn hng gm nh
phn phi, gim st bn hng
v nhn vin bn hng s
c kt ni trn mt phn
mm thng nht, c s d
liu tp trung, trc tuyn, tc
th v lin tc, ng thi trang
b my tnh bng c kt ni
3G, h thng nh v ton cu
(GPS) v camera s.
phm trong sut quy trnh. Tng
th cc dy chuyn sn xut c
kim sot bi cc phn mm hin
i.
Cc my mc lin hp c nhp
khu t Israen, 4 dn my lc
Amiad, dn h thng vt, lc, lm
lnh sa ca Afimilk (Israel) c
xp vo loi hin i nht th gii,
nh my ch bin sa Vit M t
ti Hng Yn.

Mua
hng

Ch ng c ngun nguyn liu
trong nc nh sa ti, ng,
cht khong.. Ngoi ra cn
nhp nguyn liu ca nc ngoi
khi cn thit: bao b ca Tetra Pak
cng ngh ca Thu in v
Combibloc ca cng ty SIG..
-Trong nm 2011, TH Milk mua
Tate & Lyle (cng ty ma ch bin
ng ti Ngh An) tr gi 52
triu USD c c lp hn
trn cc ngun lc
V Lng Sa ti t cc
trang tri khng cung cp
cho nh my Vinamilk hot
ng nn cng ty c thu mua
t cc h gia nh bn ngoi.