16.

AZ EURÓPAI UNIÓ HAGYOMÁNYOS (NYOMTATOTT) ÉS NEM HAGYOMÁNYOS (ELEKTRONIKUS) INFORMÁCIÓFORRÁSAI MAGYARUL ÉS
IDEGEN NYELVEN

Információforrások európai uniós állomány létrehozására:

Információforrások EU-s állománykialakítása

I. Hagyományos információforrások
1. Kiadói katalógusok 2. Állománygyarapítási

II. Elektronikus információforrások 1. Weblapok, honlapok 2. Adatbázisok

tanácsadók 3. Folyóiratok 4. Szóróanyagok I. HAGYOMÁNYOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

I.1. K i a d ó k Magyarul: Balassi Kiadó ITD Hungary Kaligra mm Bp. Ker. és Ip.K Corvina DHV Magyarország Dialóg Campus ELTE Idegen nyelven: ell Blackw Eötvös Kiadó Euro Info Service Európa Könyvkiadó Geomé dia HVGORAC KSH Közg. és Jogi Kiadó MTA Múlt és jövő MTA VKI Osiris Szaktu dás TRIMESTER Új Mandátum

an 1

MacMill

-

Blackst

one Press

Press an dge Univ.

CEU Longm Cambri Press

Harvar d University Press Oxford University Press Palgrav e

Pengui n Books Sage St. Martin Press

I.2. Állománygyarapítási tanácsadók Magyar: - „ÚJ KÖNYVEK” Államonygyarapítás Tanácsadó - EURO INFO SERVICE könyvajánlói Idegen nyelven: Eur-Op hivatalos kiadó kiadványai és hírlevelei Eurostat hivatalos kiadványai

I.3. Folyóiratok A legtöbb mo-i napilapban, hetilapban, magazinokban, könyvtári és európai uniós szakfolyóiratban megtalálhatók könyvajánlók és folyóirat-ajánlók. Példák és ajánlatok: -

Napilapok: Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet stb. Hetilapok, Magazinok: HVG, Haszon stb. Szakfolyóiratok: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT), Európai Szemle, Európa 2002., Az Európai Unió Agrárgazdaságtana, Európai Jog, Európai Tükör stb.)

I.4. Szóróanyagok és brosúrák Rövid, tömör információk, amelyek felhívják az olvasók figyelmét új és nagyon hasznos kiadványokra az európai uniós témakörben. Példák: o Euro Info Service ajánlatai, o Felsőoktatási intézmények ajánlatai, o Kiadói ajánlatok brosúrák formájában Beszerezhetők: postai úton, kiállításokon, vásárokon, e-mailen. Források: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, Euro Info Service, EurOp stb. -

II. ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

II.1. Weboldalak 2

Magyarul: www.nekeress.hu (6 online könyváruházban keres egyszerre, ebből 3 antikvárium) http://konyv.ker.eso.hu/?reszletek (elsősorban könyváruházak és letölthető ingyenes könyvek kínálatát tartalmazza) www.szakkonyv.hu (15%-os kedvezmény, gyors szállítás) www.fokuszonline.hu (gyors szállítás, 30e Ft felett nincs postaköltség) www.libri.hu (5%-os kedvezmény) www.mekka.hu (10%-os kedvezmény) www.pontkonyv.hu (főként közgazdaságtani könyvek) www.alexandra.hu (15% kedvezmény, 10 e Ft felett ingyenes szállítás) www. konyvhalo.hu (5% kedvezmény) www.medianet.hu (könyv, mulimédia, térkép) www.webaruhaz.hu/konyv Idegen nyelven: www.eubookshop.com www.europapublications.co.uk

II.2 Adatbázisok Magyarul: Könyvkereső adatbázis www.konyvkereso.hu (Mo. legteljesebb könyvkereső rendszere, legteljesebb könyves adatbázisa az Interneten. Fejlesztését 1992-ben kezdte el a Typotex Elektronikus Könyvkiadó. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen ma már több mint 80.000 könyv, több mint 6.000 kiadó, terjesztő és bolt adatait tartalmazza.) A rendszer ingyenes használatával áttekintést kaphatunk a magyar könyvkiadók kínálatáról, az elmúlt 10 évben megjelent könyv szerzőjének vagy címének ismeretében tájékozódhatunk annak részletes adatairól, megtudhatjuk, hogy az érdeklődési körünkben mi jelent meg, ezek után pedig meg lehet rendelni a kívánt könyvet, amit néhány napon belül átvehetünk. Euro Info Service www.euroinfo.hu KELLO – Könyvtárellátó Közhasznú Társaság www.kello.hu (A KELLO jogelődjét az alapítói jogokat gyakoroló miniszter 1991. november 1-jén kiválással hozta létre a 45 éve könyvtárellátással foglalkozó TÉKA Könyvértékesítő, Könyvtárellátó és Könyvkiadó Vállalatból, s 1994. október 1-jén alakult közhasznú társasággá. A társaság tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi és vagyonkezelői jogokat a nemzeti kulturális örökség minisztere gyakorolja, az általa kijelölt felügyelő bizottság véleményének figyelembevételével. A társaság törzstőkéje 189-8 millió forint. A foglalkoztatottak száma 150-160 fő. A KELLO működteti a Parlament közelében a Honvéd utca és a Báthory utca sarkán bérelt 1200 m2 területű háromszintes Kódex Könyváruházat, mely Magyarország egyik legnagyobb választékot nyújtó könyvesboltja, valamint a Szegeden 2003-ban megnyitott 70 m2 területű Kazinczy Ferenc Könyvesboltot.
-

3

Szerkeszti, kiadja és havonta két alkalommal a könyvtáraknak megküldi az ÚJ KÖNYVEK c. állománygyarapítási tájékoztatót, amely teljességre törekedve ismerteti a kéthetente magyar nyelven megjelent könyvújdonságokat és tartalmazza a megrendeléshez segítséget nyújtó minősítő jeleket. A könyvtárak által megrendelt dokumentumokat a kiadóktól beszerzi, ellátja besorolásiés raktári számmal, könyvsarokkal és katalóguscédulával, majd csomagolja és postára adja. Továbbá biztosítja a megvásárolt dokumentumok könyvtári szabványoknak megfelelő (hunmarc és usmarc formátumú) bibliográfiai leírásainak ingyenes letöltését az interneten keresztül. Minden vele szerződésben álló könyvtárnak évente egyszer folyóiratjegyzéket küld, s a megrendelt folyóiratokat a megjelenés szerint heti két alkalommal postázza. Árusítja és megrendelés alapján postai úton szállítja a könyvtárakban használt nyomtatványokat. Biztosítja az általa forgalmazott dokumentumok interneten történő megrendelésének lehetőségét. Kb. 1000 könyvkiadóval és több száz könyvkiadással is foglalkozó egyéb szervezettel áll kapcsolatban. Minden magyar nyelven kiadott könyv terjesztését vállalja. 6500 nyilvános, iskolai és egyéb szakkönyvtárral, közművelődési intézménnyel áll kapcsolatban. A KELLO tagja a 210 évvel ezelőtt alakult Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének. Magyar és idegen nyelven: Eur-Op hivatalos kiadóhivatal http://publications.eu.int/index_hu.html Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala az EU intézményeinek és más szerveinek kiadócége. Feladatkörébe tartozik az EU kiadványainak előállítása és terjesztése mindenféle formában és adathordozón. A Kiadóhivatalt, melynek jelenlegi szervezeti felépítését és működését egy intézményközi egyezmény rögzíti, és a tagintézmények főtitkáraiból álló igazgatótanács irányítja. A Kiadóhivatal feladata, hogy a legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa ügyfeleinek (EU intézményeinek és más szerveinek a szerzői részlegei) és olvasóinak (az EU polgárai, valamint világszerte az európai ügyek iránt érdeklődők). A Kiadóhivatal minden évben több katalógust és brosúrát tesz közzé az EU kiadványairól és szolgáltatásairól. A katalógusok és brosúrák térítésmentesek, terjesztésük közzétételüket követően címjegyzék szerint automatikusan, illetve megrendelés alapján történik. A most megjelent katalógus Az Európai Unió legfontosabb kiadványai címet viseli. A minden évben német (DE), angol (EN) és francia (FR) nyelven megjelenő válogatás a legfrissebb és legjelentősebb uniós publikációkat tartalmazza.
-

4

Adatbázisok az EU-s tájékoztatásban intézmények és könyvtárak számára
-

elsősorban

információs

PRE-LEX/APC (Az Európai Unió döntéshozatali folyamata) Az adatbázis tartalma:

 Információkat kaphatunk az Európai Bizottság által elindított valamennyi intézményközi folyamat anyagairól, pl. jogszabályjavaslatokról, jelentésekről, véleményekről stb.  Információkat az egyes intézményekről, melyek részt vesznek a döntéshozatali folyamatban  Hozzáférés: online, ingyenes http://europa.eu.int/prelex EUR-LEX Az érvényben lévő és a legfrisebb EU jogszabályok online adatbázisa, mely az EU összes hivatalos nyelvén hozzáférhető.  Elérhető információk:  alapszerződések (Római szerződés, Maastrichti Szerződés, Amszterdami Szerződés Nizzai Szerződés stb.)  Az Európai Bíróság döntései  Hatályos jogszabályok, előkészítő szövegek  Az Official Journal L. és C. alsorozatai 30-ig ingyenesen.  A frissítés naponta történik.  Kiadója az EUR-OP  Ingyenes  A keresést tárgyszóindex segíti 2004. november 1-től a CELES és az EUR-LEX adatbázisokat egyesítették!!! Az újítás oka az EU új kommunikációs stratégiája – az információk elérhetővé tétele minden állampolgár számára ingyenesen és térítésmentesen. A CELEX adatbázis tartalmát áttöltötték az EUR-LEX adatbázisba.

ECLAS (European Commission Library Automated System) Az Európai Bizottság Központi Könyvtárának gépesített katalógusa  Egy bibliográfiai adatbázis, melyhez dokumentumot rendelőküldő szolgáltatás nem tartozik.  Az adatbázis tartalma, azaz a könyvtár beszerzései 1978-tól: hivatalos európai uniós dokumentumok, publikációk, dokumentum az európai integrációról, az EU intézményeiről és ezek tevékenységéről, szerepéről, kiadványok a csatlakozni kívánó országokról politikai, gazdasági, jogi megközelítésből, Az Európai Bizottság munkájához szükséges dokumentumok, tudományos és kutatási kiadványok.  Források: EU kiadványai, a nemzetközi szervezetek kiadványai (ENSZ, NATO , GATT, WHO) munkadokumentumok, szakfolyóiratok és szakdolgozatok  Ingyenes http://europa.eu.int/eclas 5

IDEA (Inter-institutional directory of European adminisztration)  Elsősorban egy olyan adatbázis, amely a EU különböző intézményeiről ad tájékoztatást. Ezzel párhuzamosan minden évben kiadják az adatbázis tartalmát minden hivatalos nyelven, amely a Who is who int he European Union? Institutional Directory címet viseli a nyomtatott formátumban.  Kiadója az EUR-OP  Visszakeresés 3 szempont szerint:  intézmények, szervezetek, testületek, ügynökséges szerint  személynevek szerint  hierarchikus felépítést követve  a hozzáférés ingyenes és online http://europa.eu.int/idea/ideaen.html RAPID Az Európai Unió napi hírösszefoglalói  Itt az EU napi eseményeit lehet nyomon követni az EU intézményeinek sajtóközleményei alapján  Az adatbázis tartalma: sajtóközlemények, memók, beszédek, stb.  Frissítése naponta történik, valamennyi hivatalos nyelven hozzáférhető  Ingyenes, online http://europa.eu.int/comm/spp/rapid.html TED Az Official Journal S alsorozatának online verziója  Ezt az adatbankot az EUR-OP készíti.  Az adatbázis tartalmazza 15 tagállam minden közbeszerzési kiírása mellett Japán, USA, Svájc és több mint 70 társult ország tenderfelhívását.  Frissítése naponta történik, minden hivatalos nyelven  Elérhetősége ingyenes és online http://ted.eur-op.eu.int Egyéb, néhány adatbázis  CORDIS Közösségi kutatás-fejlesztési információs szolgáltatás  EUDOR Az EU dokumentumküldő rendszere  I’M GUIDE: Információs piac  REGIO Regionális politika CD-ROM CELEX Az Európai Unió hatályos jogszabályainak gyűjteménye (Ez volt a teljes adatbázisa az EU-nak)  Elsődleges jogforrások 1951-től (alapszerződések, csatlakozási szerződések stb.)  Nemzetközi szerződések  Másodlagos jogforrások (irányelvek, döntések, rendeletek stb.)  Kiegészítő joganyag (nemzetközi konvenciók, bel- és igazságügyi együttműködési megállapodások)  Előkészítő dokumentumok (az Európai Bizottság véleményezései, jelentések, kommunikációk)  Az adatbázis hivatalos kiadója és összeállítója az EUR-OP
-

6

 Az EU összes hivatalos nyelvén létezik, illetve elérhető (20 nyelven)  Források: Official Journal L és C sorozatai, Jelentések  Keresés: kulcsszavak segítségével, bool-operátorokkal (and, or, not)  Előfizetési díja attól függ, hogy évente hány frissítés tartozik hozzá Adatbázisok az EU-s tájékoztatásban – állampolgárok és vállalkozók számára EURÓPA ÖNÖKÉRT  2 fő része  Információ az állampolgároknak – Information for Citizens (Az érdeklődő részletes, hasznos információkhoz juthat az EU-t és a belső piacot illető jogaival és lehetőségeivel kapcsolatosan, tanácsot kap ara vonatkozóan, hogy a gyakorlatban hogyan élhet ezekkel a jogokkal, bővebben értesülhet pl. az életről, a munkavállalásról, tanulásról egy másik EU-országban.)  Üzleti információ – Information for Business (Gyakorlati tájékoztatást ad a vállalkozóknak a jogaikról és lehetőségeikről a vállalkozásuk működtetése terén az EU-ban és belső piacán. Adatokat, információt és más információforrásokra mutató linkeket összegyűjt. Főbb témakörei: üzleti élet, forrásszerzési lehetőségek, közbeszerzés, szabályozás és finanszírozás, adózás, piaci információ, társadalmi és humán információ) Egyéb források Állampolgároknak Europe Direct SOLVIT, EURES Az Európai Ombudsman Euro Info Központok Az Ön hangja Európában Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata Vállalkozóknak Euro Info Központok Az Ön hangja Európában Europe Direct SOLVIT

7

Internet források Magyar: Magyar nyelvű Európa szerver http://www.euroinfo.hu Külügyminisztérium hivatalos honlapja http://www.kum.hu Külügyminisztérium EU-vonal www.euvonal.hu Magyar Kormányzati portál www.magyarorszag.hu/eu Igazságügyi Minisztérium www.im.hu MTI-EU http://eu.mti.hu Bruxinfo http://bruxinfo.hu Euportál http://www.euportal.hu Euoldal www.euoldal.hu Nemzeti Fejlesztési Terv www.nfh.hu Európai Tájékoztatási Központ www.eu.hu Eurohírek www.eurohirek.huú Europapa www.europapa.hu Idegen nyelvű források:
-

Európa Unió hivatalos oldal http://europa.eu.int EUROINTERNET http://eiop.or.at/euroint

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful