You are on page 1of 19

Pengenalan

Dasar Luar dapat diertikan sebagai matlamat, rancangan dan tindakan yang dilakukan
oleh sesebuah negara dalam usaha berhubung dengan sesebuah negara lain. Hubungan di antara
sebuah negara dengan sesebuah negara lain adalah perlu dan penting dalam menjaga
kepentingan, keselamatan dan kemakmuran sesebuah negara (Yazid, 2008). Asia Tenggara pula
merupakan satu perkataan baru yang hanya muncul pada masa Perang Dunia Kedua dan hanya
lebih dikenali dengan panggilan Alam Melayu. Asia Tenggara meliputi dua jenis masyarakat
besar iaitu negeri-negeri di Tanah Besar dan negeri-negeri kepulauan. Kedua-duanya terdiri
daripada Vietnam, Kemboja, Laos, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia
dan Filipina.
Kerjasama serantau di antara negara-negara di Asia Tenggara ini sebenarnya telah
bermula sejak abad yang ke-13. Kerjasama serantau ketika itu meliputi tiga aspek besar iaitu
kerjasama dari sudut sosiobudaya, politik dan diplomasi serta perdagangan dan ekonomi.
Kerjasama serantau pertama yang ditubuhkan di Asia Tenggara ialah Perjanjian Ekonomi dan
Persahabatan Negara-negara Asia Tenggara ( Southeast Asian Friendship and Economic Treaty )
atau secara ringkasnya SEAFET1. Kedua diikuti dengan Persatuan Asia Tenggara (ASA)2.
Kerjasama serantau Asia Tenggara yang ketiga ialah MAPHILINDO 3 yang ditubuhkan pada
tahun 1963 dan dianggotai oleh Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Manakala kerjasama
serantau yang keempat merupakan pertubuhan kerjasama yang terakhir iaitu Persatuan NegaraNegara Asia Tenggara (ASEAN) yang ditubuhkan pada tahun 1967 dan dianggotai oleh 10 buah
negara secara berperingkat iaitu Malaysia, Thailand. Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei,
Vietnam, Laos, Kemboja, Hanoi.4
Terdapat beberapa faktor yang menentukan dasar luar negara antaranya ialah faktor
sejarah, ekonomi, politik, geografi dan demografi. Dari segi sejarah, hubungan luar ini bermula
sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi seperti dengan China, Arab dan juga negeri-negeri
di Kepulauan Melayu yang merupakan hubungan perdagangan. Hubungan Melayu serumpun di
1

Ditubuhkan pada tahun 1959 dan hanya dianggotai oleh Tanah Melayu dan Filipina.
Association of Southeast Asia. Ditubuhkan pada tahun 1959 dan hanya dianggotai oleh Tanah Melayu dan
Filipina sahaja.
3
Merupakan gabungan nama Malaysia, Filipina dan Indonesia.
4
Pertubuhan ini masih kekal hingga ke hari ini.
2

1

Oleh itu. mendapat tempat dan diterima sebagai setaraf dengan negara lain di dunia. Malaysia telah mengambil langkan untuk menggalakkan pelaburan asing agar dapat meningkatkan ekonomi negara disamping menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi. territorial dan komposisi penduduk serta perubahan dan sebab perubahan tersebut. Seterusnya. Bagi faktor politik pula. Malaysia juga mempunyai sempadan lautan dengan Filipina. kemampuan yang begitu terhad serta keadaan dalam negara yang serba kekurangan seperti 5 Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Seterusnya. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen5. dasar Malaysia menyokong Palestin adalah bagi mewujudkan keamanan dunia. terdapat beberapa faktor perlunya kerjasama serantau. Dari segi ekonomi pula Malaysia telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonominya yang mengamalkan pasaran bebas. Indonesia dan Singapura. Brunei. Antaranya ialah terdapatnya tekanan nasionalismanya sendiri agar negara yang baru merdeka itu mengambil peranan. Dasar luar Malaysia amat menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain.Kepulauan Melayu juga telah terjalin dengan negara-negara yang pada hari ini dikenali sebagai Indonesia. 2013) 2 . dari faktor geografi Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik dan mempunyai sempadan daratan dengan kebanyakan negara serantau seperti Thailand. Singapura dan Malaysia. Oleh itu. Indonesia dan Brunei. Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsipprinsip keamanan sejagat. 6 Ilmu tentang jumlah. (Fatih-io. Seterusnya. Keselamatan Malaysia juga mampu mempengaruhi keselamatan serantau. persebaran. Malaysia mempunyai rakyat yang majoriti beragama Islam. Sejak zaman penjajahan lagi Malaysia merupakan pengeluar utama bijih timah dan getah. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel kerana menceroboh dan menindas rakyat Palestin. Contohnya. Untuk faktor demografi6. Malaysia juga mempunyai perairan yang menjadi lalulan utama kapal-kapal perdagangan dunia iaitu Selat Melaka.

Apabila Tun Abdul Razak mengambil alih pemerintahan negara pada tahun 1970. Keadaan luar yang tidak stabil akan memberatkan lagi tugas-tugas ini. Dengan adanya kerjasama serantau. terdapat beberapa perubahan yang dapat dilihat terhadap dasar luar Malaysia. Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman telah mengamalkan dasar anti-komunis. Asia Tenggara menjadi salah satu tumpuan perebutan kuasa Barat dengan komunis. Secara amnya difahami sebagai satu doktrin yang menegaskan bahawa inisiatif dan pengeluaran swasta paling baik bebas daripada campur tangan ekonomi dan pencukaian oleh kerajaan. Malaysia mula menyedari pentingnya penubuhan kerjasama serantau ini dan telah membuat kesimpulan bahawa keselamatan negara-negara serantau di Asia Tenggara tidak akan terjamin selagi rakyatnya masih hidup berpecah-belah dan membawa haluan masing-masing. 7 persaingan terbuka tetapi terhad yang bermula selepas Perang Dunia Kedua antara Amerika Syarikat dan sekutunya dengan Kesatuan Soviet dan sekutunya. sikap pro-Barat dan proKomanwel. Malaysia mula menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara. Dalam konteks Asia Tenggara pula. Asia Tenggara merupakan satu rantau yang strategik tetapi paling lemah kerana berpecah-belah dan kucar-kacir. 8 Ekonomi pasaran bebas.keadaan politik yang tidak stabil. Hubungan kerjasama serantau dapat membantu negara-negara Asia Tenggara memperbaiki bentuk ekonomi mereka. Antaranya ialah melalui aktiviti perdagangan. Selain itu. dasar luar Malaysia telah melalui perubahan yang stabil sejajar dengan perubahan pucuk kepimpinan politik negara. 3 . peluasan kuasa barat dapat diatasi. Jerman Timur dan China serta turut menggalakkan pelaburan selain daripada sumber-sumber British. Negara-negara Asia Tenggara sedang menghadapi tugas-tugas besar dalam menegakkan perpaduan negara dan memperbaiki ekonomi yang masih berbentuk kolonial. Tun Abdul Razak mengisytiharkan bahawa Malaysia tidak akan memihak mana-mana blok. masyarakat yang terbahagi-bahagi dan ekonomi yang begitu lemah. Semenjak tahun 1957. Oleh sebab itu. Dalam era Perang Dingin7. Tanah Melayu mengamalkan sikap laissezfaire8. Pengalaman sejarah menunjukkan bahawa keadaan sedemikian memudahkan kuasa-kuasa besar dunia menjadikannya sebagai gelanggang pertelagahan.

Barat (Zulhilmi Paidi & Asrar Omar. 9 Contoh tauladan/ ikutan. hubungan dengan negara-negara Islam. 2010). beliau membuat perubahan yang drastik dengan menjadikan Timur sebagai „role model’9. 10 Juga dikenali sebagai hubungan diplomasi dua hala(bilateral diplomacy). dasar luar Malaysia menjadikan Barat sebagai role-model. dibawah pimpinan Dato‟ Seri Mohd Najib. Sebagai contoh. Merupakan hubungan atau diplomasi yang dilakukan antara dua buah negara sahaja. Semasa negara Malaysia dipimpin oleh Tun Hussein Onn pula menyaksikan dasar luar yang dijalankan oleh Tun Abdul Razak diteruskan dan Malaysia semakin mempereratkan hubungan serantau. Pada masa ini. Mahathir. Mahathir Mohammad. Sebaik saja tampuk pemerintahan Malaysia diambil alih oleh Tun Dr. Pada masa ini juga pendirian dasar luar negara Malaysia lebih banyak berorientasikan ekonomi. ASEAN telah menjadi prinsip asas kepada dasar luar Malaysia pada tahun 1975. Ini merupakan satu pembaharuan yang sangar nyata dalam pemerintahan Malaysia dan menarik perhatian dunia khususnya. 4 . dasar luar tersebut semakin diperhalusi semasa periode pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi dan ia disifatkan telah melalui evolusi yang dinamik (Rusdi Omar & Mas Juliana Mokhtar. 2003). beliau mengumumkan bahawa dasar luar negara yang bersifat berkecuali akan memberi keutamaan kepada kerjasama serantau. Sebelum ini. Evolusi dasar luar Malaysia di bawah empat Perdana Menteri ini telah menunjukan bahawa mereka telah memberi respon pragmatik bersesuaian dengan perubahan geopolitik dan ekonomi yang berlaku pada masa itu untuk terus relevan dengan keperluan negara. Sementelah itu.Malaysia juga telah menganggotai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dan mula dikenali sebagai negara Islam. tetapi dalam era Tun Dr. 11 Trading partner’ merupakan istilah yang merujuk kepada negara-negara yang melaksanakan hubungan ekonomi dengan Malaysia. Sebelum ini Malaysia menjadikan negara Barat/ Eropah sebagai contoh untuk membangunkan negara. Negara Dunia Ketiga dan negara-negara Komanwel. dasar luar Malaysia menekankan kepentingan hubungan dua hala (bilateral relations)10 terutamanya dengan negara „trading partner‟11 Malaysia.

Atas kesedaran ini. pemerintah Filipina pada waktu itu. Pengertian di atas juga merujuk kepada dasar luar negara Malaysia. Pada hakikatnya. Peranan dan penglibatan ini juga penting kepada Malaysia sebagai sebuah negara yang baru merdeka. mendapat tempat dan diterima setaraf dengan negara-negara lain di dunia seterusnya mencipta identiti sendiri. setiap dasar luar negara yang dibentuk perlu mengambil kira persekitaran luar yang dinamik. Dalam kerjasama serantau di Asia Tenggara. Kerjasama serantau yang pertama ialah SEATO12 dan ia telah ditubuhkan pada 8 September 1954 di Manila. Malaysia perlu mengambil peranan. SEATO / SEAFET Sejarah kerjasama serantau di Asia Tenggara selepas kemerdekaan boleh dikesan daripada cadangan Tunku Abdul Rahman kepada Presiden Garcia. kerjasama serantau membawa kepada penyatuan negara-negara di Asia Tenggara dalam keperluan politik. walaupun terdapat pelbagai persepsi dan pengertian mengenai dasar luar negara. terdapat faktor globalisasi yang memainkan peranan yang semakin penting maka objektif dasar luar Malaysia adalah sama iaitu ke arah menjaga dan mengekalkan kepentingan Malaysia.Dasar Luar Malaysia berkaitan Kerjasama Serantau di Asia Tenggara. ekonomi dan pertahanan. Ia dianggotai oleh dua buah negara sahaja iaitu Indonesia dan Filipina dan ianya lebih merupakan satu pakatan ketenteraan. Ia dicadangkan pada Januari 1959 untuk menubuhkan sebuah persatuan bukan politik yang menjamin hubungan baik di kalangan negara-negara Asia Tenggara bagi meningkatkan dan memperbaiki kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kepelbagaian faktor yang menyumbang kepada pembentukan dan halatuju hubungan antarabangsa Malaysia dengan negara-negara lain di era langit terbuka ini. SEAFET13 atau Perjanjian Ekonomi dan 12 13 Southeast Asia Treaty Organization Southeast Asian Friendship and Economic Treaty 5 . Malaysia berpendapat kerjsama serantau adalah merupakan agenda penting dalam hubungan luarnya untuk mewujudkan kestabilan serantau dalam menghadapi ancaman musuh. Antara kerjasama serantau di Asia Tenggara ialah: 1. politik dan sosial. Malaysia adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang pastinya tidak mampu hidup bersendirian.

Terdapat juga kerjasama dalam bidang perkapalan dan penerbangan namun ianya terbatas akibat daripada penguasaan saham syarikat asing iaitu Scadinavian Airline Sistem (SAS). Ini adalah berikutan hubungan Filipina dengan beberapa kuasa Barat melalui SEATO dan Tanah Melayu yang mengikat perjanjian pertahanan dengan Britain melalui AMDA14. budaya. kebudayaan dan teknikal dan secara kebetulan mengenai soal-soal keselamatan. pertukaran tenaga pengajar antara Universiti Malaya dan Universiti Filipina serta lawatan dan rombongan kebudayaan. Ketika ini sikap nasionalisma kenegaraan masih menebal dan penuh dengan syak wasangka terhadap negara lain lebih-lebih lagi Indonesia yang mendakwa Tanah Melayu dan Filipina masih mempunyai hubungan dengan penjajah. Ini berikutan keengganan beberapa negara untuk menyertai dan merestuinya. sosial.Persahabatan Negara-negara Asia Tenggara pula ditubuhkan pada Januari 1959 ketika lawatan rasmi Tunku Abdul Rahman ke Filipina. Kegagalan usaha Malaysia yang pertama untuk mewujudkan kerjasama sebenarnya adalah disebabkan tanggapan yang salah dari negara jiran dan tekanan politik semasa. Sepanjang penubuhan SEATO dan SEAFET ini. saintifik dan petadbiran. Hasrat Malaysia ingin mewujudkan kerjasama terbukti dengan adanya kerjasama dalam bidang ekonomi. Setelah mendapati SEAFET tidak dapat bertahan lama. 6 . Antara usaha yang dilakukan ialah mengadakan pertukaran maklumat teknik dan kepakaran. tiada kerjasama serantau yang dapat dijalankan. Malaysia tidak berputus asa lantas bersama dengan Filipina dan Indonesia mengusahakan penubuhan ASAS (Association of Southeast Asian States) yang kemudiannya dikenali sebagai ASA (Association of Southeast Asia) pada 31 Julai 1961. menggalakkan pelancongan di antara negara anggota. Malangnya kerjasama ini juga tidak dapat bertahan lama kerana berlakunya perbalahan di mana Filipina menuntut Sabah atau Borneo Utara sebagai sebahagian daripada hak 14 Anglo-Malaya Defence Agreement atau Perjanjian Pertahanan Inggeris-Malaya. Namun sebenarnya kerjasama yang disarankan oleh Malaysia adalah berbentuk pakatan ekonomi.

Beberapa persetujuan kerjasama dirancang terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. ASA Pada 31 Julai 1961. fahaman komunis dihapuskan seterusnya menjadi sebuh pertubuhan yang bebas dari mana-mana blok kuasa besar. Indonesia telah 15 perbuatan memusuhi atau menentang sesuatu pihak. terutamanya sains dan pentadbiran. ASA juga tidak dapat bertahan lama kerana masalah dalaman yang membawa kepada penolakannya. 7 . Antaranya ialah seperti membuat pertukaran maklumat. kerjasama di bidang perkapalan dan penerbangan . hasilnya ASA telah ditubuhkan.Melalui ASA beberapa kerjasama ekonomi dan sosial telah berjaya dilaksanakan. Ekoran dari itu. teknik dan kepakaran. Thailand dan Filipina. Pertubuhan ini juga berusaha untuk menubuhkan mekanisme berkesan bagi mempertingkatkan kerjasama dalam pelbagai lapangan. Antaranya ialah apabila Filipina membantah kemasukan Sabah ke dalam penubuhan Malaysia pada tahun 1963 yang didakwa adalah sebahagian daripada Sulu yang memang berada dalam kawasannya. Setelah gagal menarik Indonesia menyertai pakatan ini. pertukaran pelajar di anatara universiti seperti di antara Universiti Malaya dan Universiti Filipina dan yang terakhir ialah kerjasama di bidang kesenian dan kebudayaan iaitu mengadakan rombongan dan lawatan sesama mereka untuk mengeratkan lagi perhubungan dan semangat setiakawan. budaya.Kesultanan Sulu daripada British semasa penubuhan Malaysia. ASA hanya berpuas hati dengan penyertaan tiga buah negara sahaja iaitu Tanah Melayu. kemudahan latihan dan penyelidikan untuk kepentingan bersama serta berusaha mewujudkan keamanan dan kestabilan politik serantau. Filipina akhirnya menarik diri menganggotai ASA. penggalakkan di bidang pelancongan. Impian ketiga-tiga negara dalam ASA ialah agar kemiskinan di rantau ini dapat dibendung. saintifik dan pentadbiran. satu mesyuarat diadakan di Bangkok antara Malaysia. Malahan Indonesia juga mengumumkan konfrontasi15 pada Januari 1963 menentang penubuhan Malaysia. 2. Thailand dan Filipina. seperti juga SEATO dan SEAFET. Malang sekali. Faktor kedua ialah apabila menerima kecaman hebat dari Indonesia berikutan penubuhan Malaysia 1963.

misalnya pada akhir Peperangan Dunia Kedua. ada usaha dari Kesatuan Melayu Muda (KMM) & pimpinan Indonesia merancang dengan sokongan Jepun untuk menguruskan kemerdekaan Malaysia sebagai sebahagian daripada Indonesia Raya16. iaitu Malaysia. 2000). British tidak menyenangi perkara ini namun British tetap bimbang jika negeri-negeri jajahannya diberi kemerdekaan secara berasingan bakal memasalahkan negeri-negeri berkenaan. Cadangan menubuhkan Malaysia dicetuskan oleh Tengku Abdul Rahman agar negeri-negeri di bawah pentadbiran British iaitu Sabah. namun ketiadaan Indonesia sebagai anggota menyebabkan kerjasama sebenar yang diharapkan tidak akan dicapai dan akhirnya membawa kepada pembubaran ASA pada tahun 1963. Philipina dan Indonesia. ASA tidak dapat bergerak. Walaupun tidak dimansuhkan. Sarawak. MAPHILINDO adalah gagasan yang timbul menjelang penubuhan Malaysia. British merestui usaha-usaha yang dijalankan oleh Tengku 16 Rancangan menyatukan Tanah Melayu. Akibatnya. Burhanuddin Al-Helmy. Borneo. 8 . ASA juga dianggap sebagai sebuah antipemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. 1973). MAPHILINDO MAPHILINDO ialah singkatan dari gabungan tiga buah negara. Singapura dan Brunei(bukan jajahan) di bawah satu negara yang dikenali dengan nama Malaysia.menjalankan dasar “Ganyang Malaysia” dalam konfrontasinya terhadap Malaysia pada tahun 1963-1966. dan Filipina bagi membentuk satu kesatuan berdasarkan warisan kerajaan Majapahit. namun rancangan ini tidak kesampaian (Kamaruddin Jaffar & Dr. Usaha menyatukan bekas tanah jajahan pernah berlaku. 3. lebih-lebih lagi dengan jiran-jiran terdekatnya. Tujuannya ialah untuk menyatukan tiga buah negara serumpun dalam satu wilayah geografi dan politik pentadbiran yang selama ini terpecah akibat dari warisan sejarah yang diterima (Bakar. Kesangsian ini timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Britain sementara Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat. Oleh kerana itu.

Filipina pula menuntut Sabah sebahagian dari Filipina lantaran dari segi sejarah Sabah mempunyai hubungan dengan kerajaan Sulu yang memerintah di selatan Filipina. Indonesia merasakan ia bakal menjadi ketua kerana faktor geografinya manakala Filipina pula merasakan ia bakal menjadi ketua kerana persidangan dan cadangan penubuhan MAPHILINDO itu sendiri datang daripada Filipina. Satu kejayaan yang dianggap gemilang terutama bagi Indonesia dan Filipina yang menginginkan kawasan Borneo Utara. Mereka beranggapan penubuhan MAPHILINDO bakal menjadikan tiga negara ini sebagai satu negara dan bakal dapat melenyapkan penubuhan Malaysia. Sukarnoe (Presiden Indonesia) dan Macapagal Aroyyo (Presiden Filipina).Persidangan ini diadakan berikutan adanya persidangan pada peringkat menteri-menteri luar daripada tiga buah negara ini dari 7 – 11 Jun 1963 di tempat yang sama – Manila. Namun. maka ia lebih sesuai bersama Indonesia. Macapagal mencadangkan ketiga-tiga negara bersatu di bawah satu gagasan yang dikenali dengan MAPHILINDO. beberapa keputusan telah diambil. satu referendum perlu diadakan bagi mendapatkan pungutan suara penduduk Sabah dan Sarawak mengenai kemasukan negeri tersebut ke dalam Gagasan Malaysia.Abdul Rahman Perdana Menteri Malaya bagi pembentukan Malaysia dengan sedikit rasa ralat. Dengan rancangan memasukkan Sabah sebahagian dari Malaysia. Walau bagaimanapun. Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Filipina merasakan haknya ke atas Sabah semakin menghilang. sekiranya Malaysia mahukan penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. Konflik di antara ketiga-tiga buah negara ini menimbulkan cadangan agar ketiga-tiga pimpinan dari tiga buah negara yang terlibat mengadakan pertemuan. Indonesia tidak setuju akan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Gagasan Malaysia kerana kedua-dua negeri tersebut bersempadan dengan Indonesia. Persidangan telah diadakan di Manila dari 30 Julai hingga 5 Ogos 1963 yang dihadiri oleh Tengku Abdul Rahman (Perdana Menteri Malaysia). usaha ini tidak disenangi oleh jiran-jiran terdekat. Referendum ini 9 . Ini menyebabkan Filipina meningkatkan tuntutannya ke atas Sabah. Dalam persidangan yang melibatkan tiga ketua negara itu.

Indonesia dan Filipina mengharapkan penubuhan Malaysia gagal dan mereka bakal dapat membentuk dan mengetuai satu gagasan baru melalui gabungan Indonesia. Macapagal dan Sukarnoe pula kehilangan kekuasaan di negara masing-masing. Filipina dan Indonesia yang memberi kelebihan kepada mereka. Manakala Malaysia pula terpaksa mematuhi keputusan mesyuarat iaitu mengadakan referendum untuk membentuk gagasan Malaysia. Akan tetapi. berlaku kekacauan sebelum referendum diadakan lagi. mereka mahu melewatkan proses pembentukan Malaysia. penubuhan Malaysia tetap berjalan walaupun Brunei tidak menyertainya dan Singapura dikeluarkan dari Malaysia selepas penubuhannya18. manakala Sukarnoe digulingkan dalam peristiwa Gestapo 30 September 1965. Macapagal telah kalah dalam pilihanraya melawan Marcos pada akhir tahun 1965. Di sini. Kekecohan timbul apabila Indonesia dan Filipina ingin menambahkan jumlah pemerhati dari Indonesia dan Filipina seramai 30 orang bagi setiap negara yang dihantar oleh PBB17. semua pihak merasa optimis dan puas hati. Dengan keputusan yang diambil pada waktu itu. dapat dilihat bahawa MAPHILINDO sebenarnya merupakan sebuah gagasan yang dicadangkan bukan secara ikhlas. Pada hakikatnya. dan sengketa antara tiga buah negara ini masih berterusan. 18 10 . Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965 berikutan tiada persefahaman dan beberapa konflik yang lain. Objektif mereka berjaya pengisytiharan Malaysia yang dijangka pada 31 Ogos 1963 terpaksa ditangguhkan kepada 16 September 1963. Walau bagaimanapun. kekacauan tersebut sengaja diadakan bagi menggagalkan rancangan penubuhan Malaysia atau setidak-tidaknya. Selepas penubuhan Malaysia. 17 Jumlah asal ialah 9 orang pemerhati.dikelolakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). dimana ketua negara-negara yang terlibat mempunyai agenda masing-masing. Ini menjadikan rancangan untuk membentuk MAPHILINDO sebagai sebuah negara sebagai satu ilusi dan angan-angan yang terbengkalai. Berikutan itu.timbul kekecohan dalam tempoh kurang sebulan setelah Perjanjian Manila dicapai mengenai pemungutan suara di Sabah dan Sabah yang perlu dijalankan sebagai syarat penerimaan bagi Indonesia dan Filipina terhadap rancangan memasukkan Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian dari Malaysia.

Jika gabungan hanya secara longgar misalnya kerjasama dari segi budaya. hanya lima negara sahaja yang menganggotai ASEAN pada tahun 1967. Filipina. Malaysia mahupun Filipina tidak mungkin sanggup untuk menjadi sebahagian daripada Indonesia Raya yang akan menenggelamkan Malaysia dan Filipina apabila menjadi sebahagian daripada wilayah-wilayah Indonesia. Pengisytiharan ASEAN telah ditandatangani oleh menteri luar kelima-lima negara iaitu Tun Adam Malik (Indonesia). 4. Pada peringkat awal pintu persahabatan ASEAN dibuka kepada semua negara di Asia Tenggara ini untuk mewujudkan satu kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi serantau. bahasa dan ekonomi. mungkin fungsinya boleh dicapai sebagaimana di dalam ASEAN. Objektif penubuhan ASEAN pada waktu itu mengandungi tujuh matlamat iaitu: a) Memperhebat pertumbuhan ekonomi. Tun Abdul Razak Hussein (Malaysia). MAPHILINDO boleh dibincang sebagai satu idea. Tuan S. Malaysia. Rajaratnam (Singapura) dan Tuan Thanat Khoman (Thailand). 11 . Ia telah membuka lembaran baru dalam perkembangan kerjasama di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Namun. Penubuhan ASEAN juga adalah bertujuan untuk memulihkan semula semangat ASA yang terkubur selepas terjadinya peristiwa konfrontasi dan isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. namun pelaksanaannya secara praktikal adalah sukar. kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama dengan semangat persamaan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. ASEAN Persatuan negara-negara Asia Tenggara lebih dikenali sebagai ASEAN (Association of Southeast Asian Nationals) yang ditubuhkan pada 7 Ogos 1967 di Bangkok oleh kerajaan Indonesia. Singapura dan Thailand.MAPHILINDO tidak mungkin dilaksanakan dari segi politik & pentadbiran. ASEAN yang sebelum ini memakai nama SEAARC (Southeast Asian Association of Regional Cooperation ) telah ditubuhkan kesan daripada konfrontasi Indonesia-Malaysia antara tahun 1963-1966.

e) Menuntut kerjasama yang bersungguh-sungguh untuk memajukan dan memesatkan lagi pertanian dan perusahaan. Laos dan Myanmar pada 23 Julai 1997 dan akhir sekali Kemboja sebagai ahli ASEAN yang terakhir telah memenuhi misi penubuhan ASEAN pada tahun 1967 di Bangkok iaitu mahu menjadikan ASEAN 10 berjaya. d) Saling membantu dalam lapangan latihan dan kemudahan penyelidikan. seterusnya membawa negara-negara di Asia Tenggara kepada satu era yang lebih maju dari segi sosio-ekonomi. c) Menggalakkan kerjasama dan saling membantu atas masalah bersama dalam lapangan ekonomi. g) Memelihara hubungan yang rapat dan bekerjasama dengan badan antarabangsa dan serantau yang mempunyai matlamat dan cita-cita yang sama. Mengembangkan perdagangan antarabangsa. f) Menggalakkan pengkajian tentang Asia Tenggara. Vietnam pada 28 Julai 1995. Pada tahun 1984. Terdapat beberapa kerjasama serantau ASEAN dalam bidang politik walaupun matlamat awal penubuhan ASEAN ialah untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi.b) Menggalakkan keamanan dan stabiliti dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara anggota dan mematuhi prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu (PBB). membaiki kemudahan pengangkutan dan perhubungan serta meninggikan taraf kehidupan rakyat. keanggotaan ASEAN telah bertambah dengan kemasukan negara Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984. Dengan kejatuhan Vietnam Selatan kepada komunis pada tahun 12 . ia banyak menyentuh tentang bentuk rundingan dan juga kerjasama serantau terutama dalam persoalan politik serantau. Namun sejak awal penubuhan ASEAN iaitu pada tahun 1967 sehingga tahun 1974. teknikal dan pentadbiran. kebudayaan. saintifik dan pentadbiran. politik dan keselamatan serantau. teknikal.

Jawatankuasa ini telah memperincikan maksud Zon Aman.1.1975 dan diiikuti dengan pencerobohan terhadap Kemboja pada tahun 1978 merupakan cabaran yang besar terhadap ASEAN untuk mengorak langkah dalam menangani masalah ini. Konsep ZOPFAN telah dijadikan sebagai inti dasar luar bagi negara-negara ASEAN sebagai asas kepada semangat keserantauan di kalangan ahli. kemerdekaan dan identiti kebangsaan dapat diwujudkan dan dikekalkan supaya mereka dapat mencapai pembangunan negara. Bebas dan Berkecuali dalam ZOPFAN iaitu keutuhan. ZOPFAN Konsep ZOPFAN19 atau dikenali sebagai Zon Aman. campur tangan kuasa-kuasa luar selain daripada menyelesaikan masalah dalaman ASEAN sendiri. Oleh itu. Bebas dan Berkecuali telah diumumkan oleh Menteri-Menteri Luar ASEAN melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Dengan mewujudkan beberapa kerjasama politik ASEAN seperti pelancaran konsep ZOPFAN. Pertemuan pertama selepas sembilan tahun penubuhan ini telah berjaya menghasilkan dua dokumen yang berkaitan iaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara dan Deklarasi Kerukunan ASEAN. ARF dan Keselamatan Serantau menyebabkan negara ASEAN terselamat dari pencabulan hak oleh Negara Dunia Pertama. 4. Freedom & Neutrality 13 . Indonesia pada bulan Februari 1976. Antara inti utama deklarasi ialah negara-negara berkenaan berhasrat untuk mengendurkan ketegangan antarabangsa dan mencapai perdamaian yang kekal di Asia Tenggara. 19 Zone of Peace. satu persidangan di antara ketua-ketua negara ASEAN buat pertama kalinya telah diadakan di Bali. Deklarasi tersebut juga dikenali Deklarasi Kuala Lumpur. Konsep ZOPFAN meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara dan ia bermula hasil daripada cadangan Tun Abdul Razak. Kedua-dua kesetiaan ini memberi tumpuan kepada kestabilan politik serantau seperti usaha membendung ancaman komunis. Kerjasama serantau selaras dengan prinsip PBB dan bebas daripada campurtangan kuasakuasa luar.

Perkembangan tersebut telah menimbulkan kecurigaan di kalangan negara ASEAN kerana mampu menjejaskan kestabilan serantau. setiap negara di rantau Asia Tenggara harus dibenarkan menentukan nasib negaranya sendiri tanpa campu rtangan kuasa-kuasa luar ini.Terdapat beberapa faktor yang telah mendorong penubuhan konsep ZOPFAN. serta keputusan pengunduran tentera-tentera British dari Asia Tenggara dan Amerika dari Vietnam pada awal 1970-an. Tujuan dan matlamat yang kedua ialah menjadikan Asia Tenggara berkecuali dan menghindarkan konflik yang boleh mengheret negara-negara di rantau ini serta kuasakuasa besar yang berminat dengan kawasan ini. Selaras dengan konsep ini. 14 . China dan Amerika Syarikat. Pertama ialah kedudukan Asia Tenggara yang agak strategik kepada kuasa-kuasa besar dalam konteks ketegangan politik blok Timur-Barat. Diantaranya ialah untuk mewujudkan suatu suasana di Asia Tenggara dengan negaranegara di rantau ini mengamalkan dasar berkecuali iaitu tidak memihak atau melibatkan diri kepada mana-mana kuasa besar dan tidak membenarkan kuasa-kuasa besar ini campurtangan dalam hal-ehwal politik dan ketenteraan di Asia Tenggara seperti negara Russia. pergolakan politik di Vietnam. Walaupun ZOPFAN yang diusahakan 20 Teori atau praktikal mengenai sistem kawasan berbanding system sentral berkaitan dengan ekonomi. Sebab kedua ialah peperangan di Vietnam yang telah menyakinkan ASEAN bahawa campur tangan dan sokongan tentera kuasa-kuasa besar dalam pertelingkahan negara kecil Asia Tenggara sering menjejaskan kestabilan di rantau ini. Terdapat beberapa tujuan dan matlamat yang perlu dicapai melalui konsep ZOPFAN. Adalah menjadi anggapan penganjur-penganjur ZOPFAN bahawa Asia Tenggara telah menjadi kawasan yang penuh dengan kegoncangan politik dan peristiwa perang akibat campur tangan kuasa-kuasa besar dalam hal ehwal negara-negaranya. budaya atau faktor politik. Faktor yang ketiga yang membawa penubuhan ZOPFAN ini ialah adalah “regionalisme”20 yang telah menghasilkan pertubuhan kerjasama ekonomi serantau ASEAN yang dapat digunakan sebagai jentera untuk mencapai tujuan ZOPFAN.

oleh ASEAN tetapi ia meliputi seluruh Asia Tenggara termasuklah kawasan yang didiami oleh Vietnam. Laos. Melalui usaha ini tidak ada negara atau kuasa-kuasa besar mampu dan berpeluang untuk mencari alasan supaya campurtangan dalam halehwal rantau Asia Tengara . Ini untuk memastikan bahawa negara-negara Asia Tenggara tidak jatuh di bawah kuasa Komunis yang diketuai oleh China dan Russia. Beberapa langkah telah berjaya dilakukan dalam memastikan segala tujuan dan matlamat ZOPFAN tercapai. menyelesaikan perselisihan atau pertikaian secara damai iaitu tidak menggunakan ancaman atau ugutan kekerasan serta bekerjasama secara berkesan antara negara-negara anggota. Tujuan yang ketiga pula ialah untuk memastikan bahawa negara-negara dalam zon ini berhak menyelesaikan masalah tempatan mengikut cara mereka sendiri demi keselamatan dan hubungan serantau yang lebih baik. Untuk menjayakan matlamat ini kerjasama negara-negara Asia Tenggara amatlah diperlukan dalam meningkatkan perpaduan dan seterusnya menjalinkan hubungan yang rapat. Bagi ASEAN usaha ini penting kerana sejak beratus tahun lalu rantau Asia Tenggara sering menjadi rebutan kuasa-kuasa luar kawasan ini. Ini dapat dilihat bagaimana pertikaian mengenai isu sempadan. Menyelesaikannya secara aman dan tidak menggunakan sebarang kekerasan. Kampuchea dan Burma (Myanmar). Negara-negara Asia Tenggara pada hakikatnya bebas menwujudkan persahabatan dengan semua negara di dunia tanpa mengira fahaman ideologi politik supaya keamanan dan keselamatan di rantau akan terus terjamin. Tujuan yang terakhir ialah mengelak ancaman ideologi komunis melalui isu pelarian Vietnam dan seterusnsya memastikan Teori Domino gagal dilaksanakan. Ini adalah kerana keamanan dan kestabilan adalah syarat utama untuk kemerdekaan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk Asia Tenggara. 15 . Antaranya ialah mewujudkan dasar tidak campur tangan.Ini sekaligus memberi hak setiap negara untuk mewujudkan cara hidupnya sendiri dengan bebas tanpa campur tangan luar dan tidak akan mencampuri urusan dalam bagi negara yang lain. Selain itu.

Persidangan Komenwel serta beberapa negara lain seperti Jepun. kemampuan dan keupayaan yang mengizinkan mereka bertindak bukan sahaja sebagai alat tetapi sebagai sebahagian dari sistem politik antarabangsa. Singapura dan Filipina masih mengekalkan pengkalan tentera Amerika Syarikat di negara mereka yang sudah tentu mempunyai pengaruh terhadap dasar ketenteraan negara tersebut. ASEAN bertahun-tahun lamanya memberi negara anggota kekuatan.isu gerakan pemisah. Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM). Namun begitu. Antaranya ialah memberi keyakinan kepada negara anggota agar menjadi lebih matang untuk membuat dan menerima dasar demi kepentingan bersama.Namun hingga kini ASEAN masih terus berjuang dan berusaha memastikan konsep ZOPFAN ini akan merealisasikan impian setiap negara Asia Tenggara ke arah Zon Aman. Indonesia juga mengambil sikap “tunggu dan lihat” manakala Thailand yang sedang berhadapan dengan masalah keselamatan yang rumit kurang berminat untuk memberi sokongan. Pakistan. Bebas dan Berkecuali itu. Konsep ZOPFAN pada mulanya agak sukar diterima oleh kebanyakan negara anggotanya. dan beberapa isu lain dapat diselesaikan secara aman tanpa memerlukan kekerasan jauh sekali penggunaan senjata. 16 . Dasar Berkecuali agar kuasa-kuasa besar tidak campur tangan dalam hal ehwal negara-negara ASEAN ternyata tidak begitu dipatuhi. konsep ZOPFAN ini telah mendapat pengiktirafan dan sokongan dari negara-negara kesatuan Eropah. Akhirnya. Pengunduran tentera-tentera tersebut akan mengancam keselamatan mereka. ZOPFAN juga mengundang masalah. Ia juga akan mendatangkan kesan-kesan ekonomi yang buruk iaitu dari segi kehilangan pendapatan pekerjaan tempatan di pengkalan-pengkalan tersebut. Konsep ZOPFAN ini juga berjaya melenyapkan perasaan tersisih yang biasanya boleh membawa kepada tindakan yang tidak bijak. Selain daripada itu ASEAN juga berjaya menghalang negaranegara anggota daripada berasa lemah dalam menjalankan pentadbiran mereka bagi mencapai kemajuan. Rumania dan Republik Demokratik Korea.

Inisiatif ASEAN ini telah berjaya membawa bersama ahli-ahli untuk berkongsi pandangan mengenai masalah keselamatan yang melibatkan kepentingan bersama. ARF.1. Korea Selatan. Penubuhan ARF pada tahun 1994 adalah salah satu daripada pelaksanaan ZOPFAN. ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN membuat pengisytiharan bahawa pertubuhan itu perlu meningkatkan dialog dalam politik dan keselamatan. Ia penting bagi menggalakkan kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. ARF dianggotai oleh 10 negara anggota ASEAN dengan rakan-rakan dialog iaitu Australia. Selain itu. Pada 1992. Forum Serantau ASEAN (ARF) ditubuhkan bertujuan meningkatkan keyakinan. pencegahan perbalahan melalui diplomasi dan penyelesaian konflik di rantau ini. Kanada. dan Amerika Syarikat. ASEAN Regional Forum. Maka pada 1994. tidak ada ketegangan bertukar kepada pertelingkahan bersenjata di antara negara anggota sejak ASEAN ditubuhkan tiga dekad lepas. Proses dialog yang dilaksanakan terbukti merupakan mekanisme penting ke arah membina keyakinan. New Zealand. Antara pendirian ARF ialah seperti memperjuangkan penyelesaian politik di Kemboja di mana tentera Vietnam diberi tekanan agar segera berundur dari Kemboja dan rakyatnya diberi peluang menentukan nasib sendiri. Aktiviti-aktiviti ARF akan dapat mewujudkan kerjasama yang lebih akrab serta persefahaman yang lebih baik di kalangan peserta ARF. 17 . Berikutan dialog politik berterusan di dalam ASEAN. Kesatuan Eropah. negara China dan Persekutuan Russia sebagai consultative partners serta Laos dan Papua New Guinea sebagai pemerhati.4. Jepun.1. Malaysia melihat penubuhan ARF sebagai satu perkembangan penting ke arah kesinambungan keamanan dan kestabilan serantau.

Perang Dingin yang berlaku di antara blok komunis dengan blok kapitalis telah menyebabkan keadaan dunia menjadi tidak aman. tuntutan Filipina terhadap Sabah dan isu Kampuchea juga menyumbang kepada ketidakstabilan dan keamanan rantau Asia Tenggara. MAPHILINDO dan ASEAN. Malah jika diperhatikan. masalah dalaman Asia Tenggara seperti Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu.Kesimpulan: Berdasarkan penghujahan yang dikemukakan di atas. Namun begitu. Keadaan ini juga berlaku di Asia Tenggara apabila Asia Tenggara menjadi medan perluasan kuasa komunis dan kapitalis. Bagi mengatasi masalah ini. Dasar kerjasama serantau yang berjaya mewujudkan dan mengekalkan suasana aman damai di Asia Tenggara adalah ASEAN. kerjasama serantau yang ditubuhkan sebelum pembentukan Malaysia iaitu ASA dan MAPHILINDO gagal mengatasi konflik dalaman negara Asia Tenggara tetapi kerjasama serantau tersebut berjaya mengurangkan ketidakstabilan rantau Asia Tenggara melalui dasar menyelesaikan masalah dalaman tanpa melibatkan orang luar. ternyata dasar kerjasama serantau yang dijalankan dalam kalangan negara anggota di Asia Tenggara mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri dalam sosial. 18 . pada awal tahun 1947. politik dan ekonomi. Kejayaan ASEAN mengatasi konflik dan mewujudkan suasana aman damai di Asia Tenggara adalah disebabkan dasar berkecuali iaitu tidak mencampuri urusan negara lain yang dipegang oleh negara anggota ASEAN. negara-negara Asia Tenggara telah membentuk kerjasama serantau seperti ASA.

N.my: http://repo. M.edu.html Kamaruddin Jaffar & Dr. Dilema dasar luar Najib menangani NAM.Rujukan: Bakar. Dasar Luar Malaysia. (1973).blogspot.scribd. 2014.edu. Malaysia: IKDAS Sdn. Hubungan Luar Antarabangsa. (2008). MULTIPLE NATIONS: KESTABILAN DAN KETIDAKSTABILAN POLITIK. August 23). Pahang: PTS Publications & Distribution. S. 2). ONE NATION. 13-25. Rusdi Omar & Mas Juliana Mokhtar. 2014.(2012. Kabul (Ed.(2009). (2003). Fatih-io. Retrieved from: http://siasahdaily. Pengertian Demografi.). SiasahDaily. Shah Alam: UPENA UiTM Shah Alam. (2000). Kuala Lumpur. Dalam W.uum. Pemikiran dan Perjuangan. D. Retrieved from: https://www. (2013). from repo. from fatih-io. Gagasan Maphilindo.com/doc/19011598/Dasar-Luar-Malaysia.biz. H. Makalah Dian.uum. (2010). Retrieved November 11.my/3173/1/S9.pdf Yazid.com/2012/08/dilema-dasar-luar-najib-menangani-nam.html: http://fatih-io.biz/pengertian_demografi. Burhanuddin Al-Helmy. Seminar Politik Malaysia (hlm. Retrieved November 11. Dasar Luar Malaysia Era Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak: Kepentingan dalam Aspek Hubungan Dua Hala. pp.html. Razali Samad. Bhd. 19 . Zulhilmi Paidi & Asrar Omar. ONE STATE.