NEWTIMES

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

NEWTIMES
ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

NEWTIMES
ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

XARİCİ VƏ AZƏRBAYCAN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNDƏKİ MƏQALƏLƏRİN SAYI

GƏLƏCƏYİ DÜŞÜNƏRKƏN

29%
47%

NEWTIMES.AZ - 610

24%

XARİCDƏ - 707
YERLİ KİV-LƏRDƏ- 1170

• 2012-ci ilin aprel ayından fəaliyyət göstərir;
• 2013-cü ildən Mətbuat Şurasının üzvüdür;

www.newtimes.az

• Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində məqalələr dərc edilir;
• Portalın yüzlərlə məqaləsi həm ölkə daxilində, həm də xaricdə dərc olunur;
• Gün ərzində portala daxil olan insanların sayı 20 min nəfərdən çoxdur.
1

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

NEWTIMES SOSİAL MEDİADA
FACEBOOK

500 470
TÜRKİYƏ

HUNDİSTAN

1645 1324 783

SƏUD. ƏRƏBİSTANI

2

7112 6407

GÜRCÜSTAN

Ötən dövr ərzində dünyanın bir neçə «beyin mərkəzi» və analitik informasiya qurumları ilə
əməkdaşlıq əlaqələri yaradılıb. Həmin sırada Türkiyənin Beynəlxalq Siyasət Akademiyasını (UPA),
Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Qurumunu (USAK), ABŞ-ın «İrs» Fondunu, «Stratfor» Analitik
Mərkəzini, Strateji Düşüncə İnstitutunu, BƏƏ-nin Orta Şərq və Körfəz Hərbi Təhlil İnstitutunu,
Rusiyanın Strateji Qiymətləndirmə və Proqnozlar Mərkəzini, Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunu və
Hərbi-Siyasi Araşdırmalar Mərkəzini, Xəzər Əməkdaşlığı İnstitutunu, Ukraynanın Qlobal
Transformasiyalar İnstitutunu, Litvanın Geosiyasi Tədqiqatlar Mərkəzini və digərlərini göstərmək olar.

22748
25000
20000
15000
10000
5000
0

İNDONEZİYA

ANALİTİK-İNFORMASİYA
QURUMLARININ SAYTLARINDA - 204

10%

30%

DİGƏR

71%

AZƏRBAYCAN

"BEYİN MƏRKƏZLƏRİ"NİN NƏŞRLƏRİ
VƏ AKADEMİK JURNALLARDA - 503

29%

NEWTIMES İZLƏYİCİLƏRİNİN
YAŞ QRUPLARI

Portalın «Facebook» səhifəsinə dəstək verən istifadəçilərin
sayı 50-dən çox ölkədən olmaqla 40 min nəfəri keçib.
«Twitter», «Vkontakte» kimi sosial şəbəkələrdə yaradılmış
səhifələr də olduqca populyardır.

MİSİR

XARICI ÖLKƏLƏRDƏ DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

ÜMUMİ DƏRC OLUNUB- 707

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

110
ERMƏNİSTAN

NEWTIMES

52%

18-24 yaş
25-34 yaş
35-44 yaş
45-54 yaş
55-64 yaş
65+

Newstimes-in təşəbbüsü ilə 2013cü ilin əvvəllərində «Facebook»-da
«Prezidentə dəstək – 2013» adlı
qrup yaradılıb. Qısa müddətdə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevi
dəstəkləyən 400 mindən çox
istifadəçi qrupa qoşulub.
3

NEWTIMES

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

NƏŞRLƏR

NEWTIMES-ın MEDİA DƏSTƏYİ
Newtimes 2014-cü ilin mart ayının 17-18-də
Bakıda keçirilən "Beynəlxalq Təşkilatlarda
Çalışan Azərbaycanlıların 1-ci Toplantısı"nın
media tərəfdaşı olmuşdur.
Tədbirdə dünyanın 19 ölkəsindəki beynəlxalq
və regional təşkilatlarda çalışan 100-ə yaxın
azərbaycanlı iştirak etmişdir.
Tədbirin əsas məqsədi xaricdə çalışan
azərbaycanlılar arasında əlaqələndirmənin
yaradılması, qarşıya çıxan çağı rışlar və onların
həlli yollarının müzakirəsi idi.

XX əsrin böyük siyasi və dövlət xadimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illiyinə ithaf olunan
"Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər" kitabı və dünyanın nüfuzlu "beyin mərkəzləri"
və jurnallarında çap olunan məqalələr toplusundan ibarət rus dilində "Кто прав, тот и
сильнее?" adlı kitab çap edilib.
4

Newtimes daimi olaraq beynəlxalq təşkilatlarda
işləyən azərbaycanlıların fəaliyyətini Azərbaycan
mətbuatında işıqlandırır.
5

NEWTIMES

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

6

NEWTIMES DÜNYADA - I
«Ceymstaun» Fondu (ABŞ), Vudro Vilson
adına Beynəlxalq Elmi Mərkəz (ABŞ),
Amerika Neft İnstitutu, Mərkəzi Asiya və
Qafqaz İnstitutu (ABŞ), Geosiyasi Təhlil və
Monitorinq Mərkəzi (ABŞ) və s. analitik
qrupların nəşrləri, «Foreign Polisi
Magazine», «Central Asia and Caucasus»,
«Uluslararası Hukuk ve Politika»,
«Akademik Perspektif», «Forbes»,
«Newsweek», «Международные
процесы» jurnalları, həmçinin
«Wikipedia» beynəlxalq elektron
ensiklopediyası, «History of Truth» (ABŞ),
İnosmi.ru, RussiaPost.su,
Politobzor.net.,Oilru.com (Rusiya),
Centrasia.ru, Respublika-kz.info
(Qazaxıstan), Ferqananews.com
(Özbəkistan), Kyrgyztodau.kg (Qırğızıstan)
kimi saytlar mütəmadi olaraq portalın
materiallarına müraciət edirlər.

QURUMUN ADI

TÜRKİYƏ

NEWTIMES DÜNYADA

İSVEÇ
RUSİYA
UKRAYNA
BELARUS
LİTVA
BƏƏ
BRAZİLİYA
ABŞ RUSİYA
QAZAXISTAN
TÜRKİYƏ
TÜRKMƏNİSTAN
ÖZBƏKİSTAN
TACİKİSTAN
QIRĞIZISTAN
HİNDİSTAN
ERMƏNİSTAN

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

MƏQALƏLƏRİN SAYI

Beyin mərkəzi

- Uluslararası Politika Akademisi (UPA)

343

Beyin mərkəzi

- Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)

17

Beyin mərkəzi

- Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM)

3

Beyin mərkəzi

- Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)

1

Beyin mərkəzi

- 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü

1

Beyin mərkəzi

- Akademik Perspektif Enstitüsü

2

Beyin mərkəzi

- Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1

Jurnal

- "Rusya Analiz"

1

Analitik portal

- "Turkish Forum" (Dünya Türkleri Birliği)

20

Analitik portal

- "hyetert" portalı

7

7

NEWTIMES

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

NEWTIMES DÜNYADA - II

8

ÖLKƏ

QURUMUN ADI

BƏƏ

Beyin mərkəzi - The Institute for Near East & Gulf Military Analysis

ABŞ

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

NEWTIMES DÜNYADA - III

ÖLKƏ

QURUMUN ADI

2

UKRAYNA

Beyin mərkəzi - Институт глобальных трансформаций

50

Beyin mərkəzi - StratRisks

1

UKRAYNA

Analitik portal - Newseek.org

20

ABŞ

Analitik portal - History of Truth - Armenian Allegations

30

UKRAYNA

Beyin mərkəzi - “Polittech”

1

İSVEÇ

Akademik jurnal - "Central Asia and the Caucasus" (Journal of Social and Political Studies) 1

ÖZBƏKİSTAN

Analitik portal - Maxala.org

2

MƏQALƏLƏRİN SAYI

HİNDİSTAN Beyin mərkəzi - Indian Council of World Affairs, ICWA

1

BRAZİLİYA

Akademik jurnal - Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations

1

BELARUS

Analitik portal - "Военно-политическое обозрение"

2

LİTVA

Beyin mərkəzi - Центр геополитических исследований

1

TÜRKMƏNİSTAN Analitik portal - Хроника Туркменистана

MƏQALƏLƏRİN SAYI

1

QIRĞIZISTAN

Analitik portal - Kyrgyztoday.kg

1

ERMƏNİSTAN

Analitik portal - Novostink.ru

1

9

NEWTIMES

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

NEWTIMES DÜNYADA - IV

10

NEWTIMES DÜNYADA - V

QURUMUN ADI

MƏQALƏLƏRİN SAYI

MƏQALƏLƏRİN SAYI

Beyin mərkəzi - Центр изучения региональных проблем «Континент-А»

10

Analitik portal - “Нефтяное обозрение”

2

Jurnal

2

Analitik portal - “Политическое обозрение”

1

Analitik portal - Centrasiya.ru

34

Analitik portal - Geopolitics.ru

4

Analitik portal - NewTimes.kz

14

Analitik portal - RussiaPost.su

7

Analitik portal - Ivest.kz

18

Analitik portal - ИноСМИ.ru

10

Analitik portal - «Республика»

4

Analitik portal - Inosmi.info

3

Analitik portal - E-islam.kz

3

Analitik portal - megapress.ru

2

Analitik portal - oilnews.kz

1

Analitik portal - «ОКО ПЛАНЕТЫ»

3

Analitik portal - “Наш Мир”

1

Analitik portal - Rusedin.ru

1

Analitik portal - Pravdakaz.info

1

Analitik portal - newsland.com

1

Analitik portal - Fergananews.com

2

- Forbes.kz

RUSİYA

QAZAXISTAN

QURUMUN ADI

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

11

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

NEWTIMES DÜNYADA - VI

AZƏRBAYCAN MEDİASINDA
MƏQALƏLƏRİN STATİSTİKASI - I

220

12

25000

Analitik portal

- Earth-chronicles.ru

1

20000

Analitik portal

- Devec.ru

1

15000

7

"Beyin mərkəzi" - Политологический Центр "Север-Юг"

3

"Beyin mərkəzi" - Информационно-аналитический Центр

1

Akademik jurnal - "Социальные явления" – Журнал международных исследований

1

55

10000

25

5000
0
NEWS.AZ

"Beyin mərkəzi" - Институт Каспийского Сотрудничества

97

“YENİ AZƏRBAYCAN”

53

110

GUN.AZ

"Beyin mərkəzi" - Центр стратегических оценок и прогнозов

158

“525-Cİ QƏZET”

3

187

“İKİ SAHİL”

"Beyin mərkəzi" - Московский государственный институт международных отношений

201

“SƏS” QƏZETİ

MƏQALƏLƏRİN SAYI

1NEWS.AZ

RUSİYA

QURUMUN ADI

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

SƏS İA

NEWTIMES

13

NEWTIMES

NEWTIMES

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

AZƏRBAYCAN MEDİASINDA
MƏQALƏLƏRİN STATİSTİKASI - II

AZƏRBAYCAN MEDİASINDA
MƏQALƏLƏRİN STATİSTİKASI - III

20
20

GƏLƏCƏYİ
DÜŞÜNƏRKƏN

3
15

3

15

15

2
11

10

2

2

2

2

2

2

9

10

2

5

5

1
1

5

MINIVAL.AZ

“MİLLİYƏTÇİLİK” QƏZETİ

“ZAMAN” QƏZETİ

DAY.AZ

TEND.AZ

“RESPUBLİKA” QIƏZETİ

HAQQIN.AZ

VIRTUALAZ.ORG

“XALQ QƏZETİ”

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

“ŞƏRQ” QƏZETİ

AZƏRTAC

"БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ”

AZXEBER.COM

“AZAD AZƏRBAYCAN”

“NEW BAKU POST”

14

MILLI.AZ

0

0

15

NEWTIMES
ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

GƏLƏCƏYİ DÜŞÜNƏRKƏN

NEWTIMES
ANALİTİK İNFORMASİYA PORTALI FAKTLAR VƏ STATİSTİKA

E-mail: editor@newtimes.az

www.newtimes.az

newtimes.az

Tel.: +99412 498 22 48

newtimes_az

newtimesaz

Ünvan: Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 7

© Newtimes.az 2012-2014