You are on page 1of 3

S E M I N AR

"Moderne finansijske istrage i tokovi novca u oblasti


IKT kriminaliteta"
Hotel Maestral, 16.- 17.12.2014.g.
Beii, Crna Gora

PROGRAM RADA
Utorak, 16. decembar 2014. godine
09:30 09:45

Uvodne rijei
Maja Miloevi, Centar za edukaciju nosilaca pravosudne
funkcije
John Robert Force, ef Odjeljenja za vladavinu prava i ljudska
prava, Misija OEBS-a u Crnoj Gori

09:45 10:45

Moderni izazovi vjetaenja u podruju informatike i


telekomunikacija
Sasa Aksentijevic, Rukovoditelj informatike slube, rukovoditelj
integralne sigurnosti, - firma Saipem S.p.A., podrunica u
Republici Hrvatskoj

10.45 11:15

Pauza

11.15 12:00

Kripto-valute
Saa ivanovi, Ministarstvo unutranjih poslova Republike Srbije

12.00 13:00

Finansijske istrage u Odjeljenju za organizovani kriminal i


korupciju i studije sluaju
Lidija Vukevi, Vrhovno dravno tuiltvo, Odjeljenje za
organizovani kriminal i korupciju
Jovanka Kruni, Zajedniki istraivaki tim, Odjeljenje za
organizovani kriminal i korupciju

13.00 14:00

Ruak

14.00 14:45

Kompjuterska forenzika
Saa ivanovi, Ministarstvo unutranjih poslova Republike Srbije

14:45 15:45

Model antikorupcijske revizije


Sasa Aksentijevic, Rukovoditelj informatike slube, rukovoditelj
integralne sigurnosti, - firma Saipem S.p.A., podrunica u
Republici Hrvatskooj

15:45 16:15

Pauza

16:15 16:45

Forenziar CG

etvrtak, 6.novembar 2014. godine


09:00 09:45

MONEYVAL konvencija i tokovi novca na Internetu,


Posebne oblasti tokova novca u sajber prostoru
Branko Stamenkovi, Dravno javno tuilatvo Republike Srbije

09:45 10:30

Vodjenje istrage i glavnog pretresa zajedno sa finansijskom


istragom
Branko Stamenkovi, Dravno javno tuilatvo Republike Srbije
Bojana Paunovi, Apelacioni sud Beograd. Republika Srbija

10:30 11:00

Pa u z a

11:00 12:15

Radionica praktinih primjera za rjeavanje VTK predmeta


Branko Stamenkovi, Dravno javno tuilatvo Republike Srbije
Saa ivanovi, Ministarstvo unutranjih poslova Republike Srbije

12:15 12:45

Pauza

12:45 13:15

Sudska praksa
Bojana Paunovi, Apelacioni sud Beograd. Republika Srbija

13:15

Ruak
Odlazak