You are on page 1of 2

DECIZIA 148/2007

AUTORUL SESIZARII: Un numar de 26 de senatori din totalul de 42,din


grupul parlamentar Dreptate si Adevar PNL-PD
OBIECTUL SESIZARII: Art. 157 alin. (2) din Regulamentul
Senatului,aprobat prin Hotararea nr. 28 din 24 octombrie 2005 si publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr. 948 din 25 octombrie 2005.
MOTIVAREA SESIZARII: In sesizarea de neconstitutionalitate a articolului
sus-mentionat,cei 26 de senatori sustin ca se aduce atingere principiului
separatiei si echilibrului puterilor in stat,consacrat in art. 1,precum si
dispozitiile art. 106 si 112 din Legea fundamentala.
In concret,dispozitiile constitutionale pretins incalcate sunt:
Art.1 alin. (4): Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si
echilibrului puterilor- legislativa,executiva,judecatoreasca-in cadrul
democratiei constitutionale.
Art.106 : Functia de membru al Guvernului inceteaza in urma demisiei,a
revocarii,a pierderii drepturilor electorale,a starii de incompatibilitate, a
decesului,precum si in alte cazuri prevazute de lege
Art.112 alin. (2): Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune
simpla prin care sa-si exprime pozitia cu privire la o problema de politica
interna sau externa ori,dupa caz,cu privire la o problema ce a facut obiectul
unei interpelari.
Este adus in vedere faptul ca ,prin motiune simpla,Parlamentul nu poate
impune Guvernului adoptarea de masuri ce tin in mod exclusiv de
competenta executivului,cum ar fi revocarea din functie a unui
ministru.Competenta decizionala apartine Guvernului,acesta are calitatea de
a lua masuri in ceea ce priveste organizarea si functionarea sa.
DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE: Curtea constata ca a fost sesizata
legal,in temeiul art. 146 lit. c) din Constitutie si de asemenea,ca dispozitiile
criticate de autorul sesizarii sunt constitutionale insa in anumite limite. Mai
precis,motiunile simple ale Parlamentului au caracter obligatoriu,insa nu prin
aceste acte nu se poate dispune de catre Parlament demiterea unui ministru.
MOTIVAREA DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE: Asa cum a statuat si
prin deciziile sale anterioare,Curtea aminteste ca regulamentele

parlamentare au menirea de a stabili drepturi si obligatii pentru parlamentari


sau tertii cu care se afla intr-un anumit raport de natura constitutionala.
Curtea afirma ca motiunea simpla este o forma a controlului parlamentar
exercitat asupra Guvernului ,insa,cu exceptia motiunii de cenzura,care
presupune demiterea Guvernului,acest control este fara sanctiune.In
Romania,nefiind reglementata constitutional motiunea
individuala,Parlamentul nu poate cere Guvernului revocarea din functie a
unui membru al sau,iar motiunea simpla nu poate avea,in niciun caz,un
asemenea efect juridic.
Totodata,prin cele doua opinii concurente,se subliniaza faptul ca motiunile
simple au caracter obligatoriu,intrucat ele produc efecte juridice,insa nu pot
fi impuse masuri concrete Guvernului de catre Parlament,in domenii in care
competenta decizionala apartine executivului.