You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

05-17-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Niebo to penia przyjani z Bogiem. Niebo ju dzi jest
pord nas, jeli tylko yjemy w przyjani z Chrystusem.
Dlaczego Ewangelista tylko jednym zdaniem mwi
o Wniebowstpieniu, skoro jest to jedna
z najdoniolejszych tajemnic naszej wiary? By moe nie
potrafi wyrazi tego, co wtedy si wydarzyo.
Wniebowstpienie jest zbyt niewysowione, wymyka si
ludzkim zdolnociom definiowania. Moemy te ulec
wraeniu, e Jezus po prostu uciek z tego wiata,
w ktrym trzeba wygania demony, cigle szuka jzyka
porozumienia, naraa si kadego dnia na trudne
sytuacje, cigle uwaa, by nie zatru si toksycznymi
relacjami i nieustannie ka rce na chore miejsca
egzystencji. Moe mia tego do i wytrzymawszy 33 lata,
majc za sob proces z artykuu o blunierstwo oraz
habic mier, wymkn si do rozkoszy nieba,
zostawiajc nas na pastw krzywdzcych pomysw,
ktrych sami jestemy autorami? Nie, to nie bya ucieczka, ale przetarcie szlaku,
otworzenie nowych moliwoci! Bg otworzy drog do Nowej Ziemi i Nowego Nieba.
Jezus, wstpiwszy do nieba, podnis ludzk natur tam, dokd nie sigaj ani nasze
aspiracje, ani nawet nasza wyobrania. Jezus mwi niewiele o niebie nie dlatego,
e jest ono iluzj, ale dlatego, e nie da si go wyrazi. Wstpujemy w niebo za Nim
i Jego moc, gdy zawierzamy Jemu. Niebo nie jest miejscem geograficznym ani
astronomicznym. Mwimy, e jest na grze w tym sensie, e jest nieosigalne dla
zwykego miertelnika, ale zmartwychwstay Syn Czowieczy osign je i w ten
sposb udostpni dla wszystkich, ktrzy z Nim maj jedno. Niebo to penia
przyjani z Bogiem. Niebo ju dzi jest pord nas, jeli tylko utrzymujemy si
w przyjani z Chrystusem. Nie widzimy jednak Jego chway i szczcia, bo
musielibymy si nauczy patrze na wszystko niebem. Patrze niebem to zawsze
wierzy, mwi jzykiem nieba, a nie wulgarnoci pieka, panowa nad wami zych
podszeptw i nie zatruwa siebie i innych tym, co jest trucizn nienawici
i kamstwa. Niebo to blisko na podobiestwo owego zasiadania po prawicy Boga
Ojca. Bo c innego znaczy, e Jezus zasiad po prawicy Ojca? Oznacza to najblisz
zayo z Bogiem Ojcem. Niebo to blisko Oblicza Ojca wobec Oblicza Syna. Niebo
to tron, czyli panowanie nad sob, a nie nad innymi, panowanie nad tym, co trujce,
i nad tym, co chore.
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


NIEDZIELA ZESANIA DUCHA W. - 24 MAJA

SOBOTA - 16 MAJA

9:00 + Jolanta lebioda


4:00 + Wadysaw, Zofia Samul - syn z rodzin
5:30 + Jzef, Andrzej, Stanisawa
NIEDZIELA WINIEBOWSTPIENIA - 17 MAJA

8:00 + Zofia Klimkowicz


9:30 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Rozalia, Jan Chrobak
1:00 - Za wszystkie mamy o Boe b. dla zmarych o ycie
wieczne
1:00 - Z podzikowaniem Matce Boej za otrzymane
aski i z prob o siln wiar i nadziej dla Krzysztofa
1:00 - O wiato Ducha w. dla Moniki na czas
egzaminu
1:00 -O ask uzdrowienia dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla Stanisawa i Tomasza
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Jurka Rakowieckiego
1:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i dalsze
b. dla dzieci
1:00 + Antoni Strzemecki w 3 rocz. mierci - siostra
1:00 + Zbigniew Szymaski w 35 rocz. mierci - ona z
dziemi
1:00 + Stefan Izienicki - rodzina
1:00 + Jzef Ptak, Dionizy Zelech
7:00 - O Boe b dla Daniela Dulak w 20 rocz. urodzin
+ Stanisaw Dulak w 8 rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 18 MAJA

9:00 + Aniela, Antoni Piskorowski


WTOREK - 19 MAJA

9:00 - Z podzikowaniem za otrzymane aski i z prob o


dalsze b. dla Ireny i Johna Szatkowskich z okazji
25 rocz. lubu
RODA - 20 MAJA

9:00 - Za parafian
CZWARTEK - 21 MAJA

9:00 + Bronisawa Walicka


PITEK - 22 MAJA

7:00 - O zdrowie i Boe b. oraz opiek Matki Boej


Czstochowskiej dla syna
7:00 + Andrzej Modzelewski
7:00 + Jzef Piech
7:00 + Wacaw Oksztol
7:00 + Marianna Malska
SOBOTA - 23 MAJA

9:00 + Bronisaw Chryczyk


4:00 + Anna Jankowska
5:30 - O Boe b. dla Dominiki

8:00 + Wiktoria, Roman Gorczyca - rodzina


9:30 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Leonard, Stanisawa abiccy - syn
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Astyna
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla Angeliki i Bartka w rocz. lubu
1:00 - Do M.B. Nieustajcej Pomocy o potrzebne aski
dla Krzysztofa
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Andrzeja
Paprzyckiego z okazji urodzin - mama
1:00 + Genowefa, Jzef Pelak i zmarych z rodzin:
obrw i Pelakw
1:00 + Franciszka Furlepa w 2 rocz. mierci, Eugeniusz
Furlepa - crka, wnuki
1:00 + Wacaw Oksztol
1:00 + Maria, Szczepan Zdyb - crka Nina Stephenson
1:00 + Stanisaw Kozowski
7:00 + Wacaw Cyrta w 3 rocz. mierci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 23/24 maja
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Celina Basta, Elbieta Wolski
9:30 - Boena Dulemba, Alina Zielonka, Alicja Karlic
11:15 - Alina Koodziej, siostra
1:00 - Z. Duniec-Dmuchowska, K. Grzesiak,
K. Szymczakowski
7:00 - Nastasja Mirowski, Mikolaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 23/24 maja
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - F. Emil, G. Mikoajczyk
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 M. Bieciuk, R. Kogut, J. Rakowski, J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, A. Ciesielski, J. Put
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 17 MAJA 2015
PONIEDZIAEK - Dz 19,1-8 Ps 68 J 16,29-33
WTOREK - Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a
RODA - Dz 20,28-38 Ps 68 J 17,11b-19
CZWARTEK - Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26
PITEK - Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19
SOBOTA - Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25
NIEDZIELA - Dz 2,111, Ps 104, 1Kor 12,3b7.1213
J 20,1923
OFIARY Z VI NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
10 MAJA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,699.00
Ofiary bez kopert - $ 2,881.00 II taca - CSA - $5,639.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Abymy, odrzucajc kultur obojtnoci, mogli


Dzi uroczysto Wniebowstpienia Paskiego. Jezus po zoonej
z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszed do
chway Ojca, aby wstawia si za nami, aby przygotowa nam miejsce.
My wpatrujemy si w gr, kadego dnia podamy za Nim, obieramy
ten wanie kierunek, kroczc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej
wdrwki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii,
odwag i siy z Ducha witego, ktry nieustannie nas wspiera
i pociesza.
W przysz niedziel, 23 maja, przypada uroczysto Zesania
Ducha witego. Niedziela ta koczy okres Wielkanocy i jest to
ostatni moment, aby zadouczyni przykazaniu kocielnemu
nakazujcemu spowied i Komuni wit wielkanocn.

zajmowa si cierpieniami bliniego, a szczeglnie


chorych i ubogich.
Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagao
chrzecijanom yjcym w zsekularyzowanych
rodowiskach z gotowoci gosi Jezusa.

WAKACYJNE ZMIANY
Od 17 maja do 21 wrzenia
MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie.

ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016


W biurze parafialnym bdzie moliwo zapisu dzieci
na lekcje religii na nastpny rok. Przypominamy rodzicom,
e kadego roku na nowo naley wypeni kwestionariusz.

Skadka na apel CSA 2015 zostaa rozpoczta z dniem 1 maja 2015.


Nasz cel wynosi $63,706.00. W dniu dzisiejszym nasz wkad wynosi
$ 13,431.00. W cigu ostatnich miesicy wiele rodzin odpowiedziao
na apel 2014 i dziki ich poparciu moglimy odnie sukces
w przeprowadzeniu tej zbirki. Obecnie trwa zbirka na rok 2015.
Bdziemy kontynuuwa j przez cay rok, a do kwietnia 2016. Mamy
nadziej, e jeszcze wicej rodzin ni poprzednio odpowie na apel. Na
ten cel w maju bdzie zbierana II taca na kadej Mszy w. oraz
zbirka w holu kocioa.
Przypominamy, e darowizny w wysokoci $120.00 na rodzin
umoliwi zebranie caej sumy. Jeeli nie jest moliwe, aby wpaci
ca sum, mona rozoy wpaty na kilka miesicy. Poprzez rok, to
tylko $10.00 miesicznie.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
CZUWANIE PRZED ZESANIEM DUCHA W.
Zapraszamy na czuwanie przed zesaniem Ducha w.
w sobot 23 maja 2015. Rozpoczcie o 8:30pm. Msza w.
z prob o wylanie Ducha w. 10:00pm
SIOSTRY FAUSTYNKI W NASZEJ PARAFII
W nastpnym tygodniu bdziemy goci w naszej parafii Siostry ze
Zgromadzenia Jezusa Miosiernego tzw. Faustynki. Siostry
poprowadz weekendowe rekolekcje (podczas kadej Mszy w)
od pitku 22 maja do niedzieli 24 maja. Zapraszamy.

LITANIA LORETASKA
HISTORIA POWSTANIA MODLITWY
Centraln czci naboestwa majowego jest Litania
Loretaska, jeden ze wspaniaych hymnw na cze
Maryi, w ktrym wysawiane s Jej wielkie cnoty i
przywileje, jakimi obdarzy J Bg. Litania Loretaska
powstaa w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdzi j
oficjalnie papie Sykstus V. Nazw "Loretaska" otrzymaa od
miejscowoci Loreto we Woszech, gdzie bya szczeglnie
propagowana i odmawiana. Tekst litanii mia przedoy w 1578 r., do
zatwierdzenia papieowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido
Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzy "Litani Loretask"
dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII
i Pius XI. W 1631 r. wita Kongregacja Obrzdw zakazaa
dokonywania w tekcie samowolnych zmian; te, ktre nastpoway,
posiaday aprobat Kocioa. Kiedy w litanii byo wicej tytuw, m.in.:
Mistrzyni pokory, Matko Miosierdzia czy Bramo odkupienia. Pniej
pojawiay si inne wezwania: Krlowo Raca witego (1675),
Krlowo bez zmazy pierworodnej poczta (1846), Matko Dobrej Rady
(1903), Krlowo pokoju (1917), Krlowo Wniebowzita (1950), Matko
Kocioa (1980), Krlowo Rodziny (1995). W litanii wymieniane s
kolejne tytuy Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po
zatwierdzeniu liturgicznej uroczystoci NMP Krlowej Polski,
obchodzonej 3 maja, do Litanii doczono 12 padziernika 1923 r.
wezwanie "Krlowo Polskiej Korony", przeksztacone po drugiej wojnie
wiatowej na "Krlowo Polski".
PIELGRZYMKA DO WOCH I MEDJUGORJE
Zapraszamy ma Pielgrzymk do Woch i Medjugorje. Termin
pielgrzymki 18-30 wrzenia. Moliwo wczeniejszego lub
poniejszego pobytu w Polsce czy w Europie w cenie biletu
lotniczego wliczonego w pielgrzymk. Do koca maja 5 % zniki.
Informacje i zapisy 248-707-0577 oraz 248-396-1370. Spotkanie
informacyjne 24 maja o godz. 2:00 pm
NOWY GRAFIK KOLEKTORW
Prosimy o odbir w zakrystii.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu
Chrztu witego zostanie wczony Daniel
Jaltuszyk. Nowo ochrzczonemu, rodzicom
i rodzicom chrzestnym gratulujemy i yczymy
Boego bogosawiestwa oraz opieki
Jasnogrskiej Pani.
WAKACJE DLA MODZIEY
Zapraszamy uczniw High School i College do
wzicia udziau w Przystanku Krakw, czyli w
pierwszym spotkaniu modziey Ksiy
Chrystusowcw w Ameryce Pnocnej.
Spotkanie ma na celu m.in. przygotowywanie
do wiatowych Dni Modziey, ktre odbd
si za rok w Krakowie. W programie: spotkania
z ciekawymi ludmi, modlitwa, katecheza, zabawa, sport,
warsztaty, Msze w. Termin: 12-14 czerwca 2015. Miejsce:
Lawerence, MI (www.marianville.us). Haso spotkania:
Bogosawieni Miosierni. Koszt $100. Noclegi
w namiotach. Zapisy i szczegowe informacje
u ks. Tomasza.
ZAPROSZENIE NA
FESTIWAL PARAFIALNY
Festiwal Parafialny w tym
roku bdzie w dniach
6-7 czerwca. Zwracamy si
z prob o pomoc
w przygotowaniu festiwalu
(osoby chtne do pracy przed
i w czasie festiwalu proszone
s o zapisywanie si na
tablicy w holu kocioa).
Zwracamy si take z prob
o przynoszenie rzeczy na
Pchli Targ oraz o upieczenie
ciasta. Stoiska mona ju
rezerwowa w biurze
tel. 586-977-7267 lub
email:info@parisholc.org.
Ku pamici Mamy Eugenii
Chrabolowskiej!

a usta nasze szeptaj;

Wieczne odpoczywanie
racz mamusi da Panie
a wiato wiekuiste
niechaj jej wieci
na wieki wiekw. Amen
Rodzina
Nad Twoj bia mogi
W
podziekowaniu
za
donacj
klczymy z naszym smutkiem
na znak wietlny ($500.00)
Nad Twoj bia mogi
cisza jasna promienieje,
spokj kry z dziwn si
o Matko... zgase kochanie!

ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Natalia Pulawska & Matthew Robinson
Evan Szymanski & Paulina Hadala
Anna Zaleczna & Sebastian Iglik
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek M
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
17 maja - Rocznica I Komunii w.
17 maja - Zakoczenie roku Katechetycznego
4 czerwca - Boe Ciao
6/7 czerwca - Festiwal Parafialny
14 czerwca - Graduacja

05.17-05.23
rodzina
Ledziskich

05.23-05.31
rodzina
Kwiatkowskich

MSZA WITA GRADUACYJNA


Msza w. w intencji uczniw i studentw,
ktrzy w tym roku kocz nauk w High
School, College lub na Uniwersytetach
odprawiona zostanie
w
niedziel
14 czerwca o godz. 11:15am. Osoby te prosimy o przyjcie
na Msz w. w uroczystych strojach z zakoczenia roku.
Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska zostay
wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie
prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym do 7 czerwca.
UROCZYSTO BOEGO CIAA
W czwartek 4 czerwca po Mszy w. o godz.
7:00 pm wyruszy procesja do czterech otarzy.
Prosimy o przygotowanie otarzy nastpujce
grupy: I otarz Rycerze Kolumba,
II otarz Dunajec, III otarz ZHP,
IV otarz - Grupa Modlitewna. Dzieci
Pierwszokomunijne prosimy
o przyjcie
w strojach, dziewczynki do sypania kwiatkw,
chopcy do niesienia symboli eucharystycznych, pozostae
grupy parafialne o przyjcie w strojach galowych.
KAWIARENKA
W niedziel 10 maja kawiarenk przygotowyway
parafianki. Dochd wynis $544.00. Bg zapa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.