www.halal.gov.

my

Alkohol
Tahun 5 : Bil 8 : Disember 2009 / Zulhijjah 1430 H : ISSN : 1823-4747

HALAL

Buletin 

ISU

Halal?

Menarik di dalam:

Ops Sijil Halal Tanpa Izin
Sirih Pulang Ke Gagang

What Is Gelatin?
Logo Halal Malaysia Menjangkau Ke Luar Negara

Dapur Hotel/Resort Yang Disahkan Halal Oleh JAKIM
Buletin Halal

Percuma
ISSN 1823-4747

9 77 1 8 2 3 4 7 4 0 02

Disember 2009

Kandungan 
ISU

Dari Meja Ketua Editor
Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik dan hidayahNya Bahagian Hab Halal JAKIM dapat menerbitkan buletin halal bagi tahun 2009 yang memuatkan informasi halal untuk industri dan masyarakat. Keputusan Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009 yang menyerah kembali pensijilan halal kepada JAKIM adalah satu kepercayaan dan amanah yang besar kepada warga kerja JAKIM khususnya Bahagian Hab Halal. Dalam melaksanakan amanah ini Bahagian Hab Halal akan memastikan fungsi utamanya sebagai sebuah badan pensijilan halal mengikut piawai dan standard yang ditetapkan sentiasa dipatuhi terutama aspek integriti yang menjadi asas pensijilan halal Malaysia yang membawa mesej halalan Toiyiban yang merangkumi syariah, kebersihan dan kualiti. Sebagai sebuah badan pensijilan, jalinan kerjasama dari semua agensi kerajaan, badan berkanun, industri dan NGO amat diperlukan. Justeru pembangunan menyeluruh semua komponen seperti standard halal, akreditasi, R&D, audit, makmal analisis, latihan, fatwa, logistik dan promosi akan menjadikan Malaysia sebagai pusat pengeluaran dan pengedaran produk halal, perkhidmatan halal serta rujukan halal diperingkat antarabangsa. Pengiktirafan JAKIM dan hubungan baik dengan badanbadan Islam di seluruh dunia akan menjadi pemangkin ke arah perkara tersebut. Buletin ini diharap akan menjadi satu wadah dalam menyampaikan maklumat terkini yang berkaitan pensijilan halal dan komponen pembangunan halal kepada semua masyarakat, industri dan kerajaan. Halal Malaysia The Ultimate Assurance HAJJAH SAIMAH BINTI MUKHTAR

isu
Sirih Pulang Ke Gagang Satu Malaysia Satu Halal 3 3

Pemeriksaan 8 Rumah Penyembelihan / Loji Pemprosesan Di Thailand MAMPU bantu JAKIM 9 Perkasakan Sistem Pensijilan Halal Malaysia Melalui Bengkel Business Process Reengineering

operasi halal
Ops Ayam Ops Sijil Halal Tanpa Izin Ops Sijil Halal Palsu 4 4 5

iNFo halal
Pengemulsi/Emulsifier What Is Gelatin? Dapur Hotel / Resort Yang Disahkan Halal oleh JAKIM 9 10 11

BeriTa seMasa
Pengerusi Bersama PEMUDAH Gembira Dengan Langkah Pro Aktif JAKIM Kunjungan Hormat JAKIM Ke Kementerian Kesihatan Malaysia Disambut Mesra Logo Halal Malaysia Menjangkau Ke Luar Negara Halal Malaysia ke Negara Matahari Terbit 6

iNFo halal
Majlis Dialog Penyeragaman 15 Pensijilan Halal Antara JAKIM & MAIN/JAIN

6

7 7

arTiKel
Alkohol Halal? Wawasan Halal Malaysia 16 18

Lawatan Kerja Timbalan 8 Ketua Pengarah (Pengurusan) JAKIM Ke Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH) UPM

TaNYa halal
Soal Jawab Halal 19

Sidang Redaksi
Penaung Dato’ Wan Mohamad bin Dato’ Sheikh Abd Aziz Penasihat Haji Othman Bin Mustapha Ketua Editor Hajjah Saimah binti Mukhtar Editor Che Leh bin Che Ali Penolong Editor Ariffi Idawati binti Zainudin Raja Mohd Alias bin Raja Ali Sidang Pengarang Nor Hanim binti Abdul Halim Mohd Fakharudin bin Masod Rashidah binti Che Wil Mohamad Samir bin Sulaiman Wahida Norashikin binti Jamaruddin Hadidawati binti Mahadi Harlina binti Salehudin Shamsiah binti Aziz Kamarul Nizal bin Idris Mohd Amri bin Abdullah Edaran Rihana binti Hj. Mokhtar Mohd Hafiz bin Abd Halim Fotografi Ahmad Kamil bin Awang

Buletin Halal

Disember 2009

Sirih Pulang Ke Gagang 

Oleh : Rashidah binti Che Wil Bahagian Hab Halal, JAKIM

ISU

Pensijilan Halal Malaysia telah diusahakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) semenjak tahun 1994 lagi. Sebelum ini, JAKIM atau Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) hanya mengeluarkan surat akuan pengesahan halal bagi produk makanan yang memenuhi piawaian halal yang ditetapkan. Rungutan pihak industri terhadap kelewatan pensijilan halal oleh JAKIM telah menyebabkan pendekatan mendapatkan khidmat luar atau out source dalam menjalankan pemeriksaan halal ke lapangan yang dipersetujui. Pada 30 September 1998 kerajaan telah memutuskan supaya tugas-tugas permohonan sijil halal, pemeriksaan dan audit premis diswastakan kepada Syarikat Ilham Daya Sdn Bhd bagi permohonan dalam dan luar negara. Walau bagaimanapun, proses kelulusan dan pengeluaran sijil halal masih di bawah bidang kuasa JAKIM. 2 September 2002 perjanjian penswastaan tersebut ditamatkan berikutan bantahan dari industri

berhubung kadar caj yang terlalu tinggi. Justeru, JAKIM mengorak langkah menyusun dan mengatur strategi agar pengurusan pensijilan halal yang dibangunkan mampu memenuhi kehendak industri tanpa menggadai prinsip integriti. Hampir 6 tahun JAKIM merancang dan menyusun strategi bagi memastikan pensijilan halal Malaysia bersifat global serta dapat berdiri megah di persada dunia dengan memperkenalkan beberapa Standard Halal Malaysia.

Majlis penyerahan yang berlangsung antara kedua- dua pihak.

Pelbagai usaha dan penambahbaikan telah dilakukan oleh JAKIM, untuk memenuhi kehendak industri. Namun, pada 2 April 2008 kerajaan telah memutuskan segala urusan pensijilan halal Malaysia diserah kepada HDC berkuatkuasa serta merta. Peralihan ini hanya mampu bertahan setahun sahaja setelah kerajaan sekali lagi memutuskan penyerahan kembali mandat ini kepada JAKIM melalui keputusan Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009. Pelbagai perubahan melanda pengurusan pensijilan halal Malaysia

namun HALAL sememangnya terlalu sinonim dengan JAKIM walaupun tanggungjawab pensijilan halal diuruskan oleh agensi lain. Berikutan keputusan Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009, satu majlis rasmi penyerahan kembali tugas pengurusan pensijilan halal Malaysia dari HDC kepada JAKIM telah diadakan pada 19 Ogos 2009 disaksikan oleh YB Senator Mejar Jeneral Dato’ Jamil Khir bin Baharom (B) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri. YB Menteri mengumpamakan peristiwa ini sebagai Sirih Pulang Ke Gagang. negara. Sebelum ini, perbezaan Logo Halal bagi setiap negeri adalah pada nombor pendaftaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dalam pengeluaran kad pengenalan. Dalam konteks penyeragaman pengurusan Pensijilan Halal Malaysia, JAIN/ MAIN turut memainkan peranan penting menyumbang idea dan pandangan dalam membangunkan Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Standard Operation Procedure). Bagi memastikan pensijilan halal Malaysia bertaraf antarabangsa, maka JAKIM dengan kerjasama SIRIM Berhad dan Jabatan Standard Malaysia telah membangunkan MS1500:2004 dan MS2200:2008 sebagai rujukan utama dalam Pensijilan Halal Malaysia. Hasrat 1 MALAYSIA 1 HALAL telah lama dicanangkan oleh JAKIM semenjak Mesyuarat Penyelarasan Pensijilan Halal JAKIM-JAIN/MAIN bermula. Hasrat murni ini memberi banyak kemanfaatan dan faedah kepada industri dan pengguna ke arah menjadikan Malaysia sebagai Hab Halal Dunia serta Halal One Stop Centre.
Buletin Halal Disember 2009

1 HALAL
Oleh : Rashidah binti Che Wil / Bahagian Hab Halal, JAKIM

Gagasan 1 MALAYSIA yang diperkenalkan oleh YAB Dato’ Seri Najib Tun Razak telah mencetuskan pelbagai idea dan pendekatan oleh pelbagai pihak dalam usaha merealisasikan gagasan 1 MALAYSIA. Seiring dengan perpindahan tanggungjawab pengurusan pensijilan halal Malaysia dari Halal Industry Development Corporation Sdn Bhd (HDC) kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, (JAKIM). JAKIM dengan rasa penuh semangat membawa motto 1 MALAYSIA 1 HALAL dengan hasrat gagasan 1 MALAYSIA dapat diterapkan. Seawal tahun 1970-an JAKIM telah menjalankan aktiviti pengesahan halal kepada beberapa produk makanan yang dikilangkan oleh pengusaha tempatan. Pada masa itu, pengesahan

halal hanya melibatkan pengeluaran surat akuan bukan sijil halal. Permintaan dan nilai pasaran HALAL telah mendesak pengeluaran sijil halal agar dapat memenuhi kehendak dan standard antarabangsa. JAKIM selaku agensi agama peringkat Persekutuan berperanan sebagai Badan Penyelaras Pengurusan Pensijilan Halal Malaysia di mana perbincangan, mesyuarat dan kata sepakat antara Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) melalui Mesyuarat Penyelarasan Pensijilan Halal Malaysia dicapai demi penyeragaman Pensijilan Halal Malaysia. Bermula 1 Januari 2008 semua negeri telah bersetuju menggunapakai Logo Halal Malaysia sebagai satu Logo Halal yang membawa imej 

OPERASI HALAL

Ops Ayam Pasar
Bahagian Hab Halal JAKIM telah melakukan pemeriksaan, pemantauan dan penguatkuasan halal bersama agensi penguatkuasaan yang berkaitan iaitu KPDNKK Putrajaya, DBKL, JAWI dan JPV. Operasi ini telah dilakukan pada 17 September 2009 bermula jam 3.00 pagi. “Ops Ayam” ini diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JAKIM, Tuan Haji Othman bin Mustapha di Pasar Chow Kit dan Pasar Pudu. Turut serta ialah Ustazah Saimah Mukhtar, Pengarah Hab Halal dan lima (5) orang anggota Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan. Operasi dimulai dengan sesi taklimat operasi di lobi Bangunan DBKL yang disampaikan oleh Ustaz Mohd Amri Abdullah. “Ops Ayam” ini dibuat berasaskan kepada aduan awam dan risikan Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan, Bahagian Hab Halal. “Hasil pemeriksaan bersepadu bersama KPDNKK, DBKL, JAWI dan JPV di Pasar Chow Kit dan Pasar Pudu, terdapat penyembelih warganegara asing seperti Indonesia tidak mendapat tauliah penyembelih dari JAWI, di samping itu juga cara proses ayam yang tidak menepati konsep Halalan Toiyiban dan piawaian halal JAKIM seperti melonggokkan ayam yang telah disembelih di dalam satu tong yang mungkin menyebabkan ayam tersebut mati kerana tertindih,” kata TKP (O) semasa membuat kenyataan kepada media setelah selesai operasi tersebut.

Taklimat kepada pasukan pemantau telah diberikan bagi menerangkan tujuan operasi.

Ayam- ayam yang telah disembelih perlu dipastikan tidak bertindih bagi mengelakkannya mati serta- merta.

Ops Sijil Halal Tanpa Izin
Berikutan aduan awam berkaitan penyalahgunaan logo halal, tiga (3) orang pegawai Bahagian Hab Halal JAKIM bersama empat (4) orang pegawai Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Putrajaya telah menjalankan serbuan ke atas syarikat berasaskan kosmetik Penawar Puas (M) Sdn Bhd yang beroperasi di Klang, Selangor. Operasi bersepadu ini telah dijalankan pada 06 Oktober 2009 bermula jam 10.50 pagi. Hasil pemeriksaan didapati syarikat tersebut telah menggunakan Logo Halal Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) dan Logo Halal Malaysia pada dua (2) jenis produk tanpa mendapat sijil halal yang sah samada dari JAKIM, JAIN atau MAIN. Oleh yang demikian, syarikat tersebut telah menyalahi Prosedur Pensijilan Halal Malaysia, Klausa 16.7.3 (i) Penyalahgunaan Perbahasaan Halal/BAHEIS (ii) Penyalahgunaan Logo Halal JAKIM/JAIN/MAIN dan Seksyen 15 (1) Akta Perihal Dagangan 1972 pernyataan palsu mengenai bekalan, produk dan perkhidmatan, jika disabitkan kesalahan boleh didenda sehingga RM 250,000.00. Sehubungan itu, KPDNKK Putrajaya telah menyita sebanyak 543 botol kosmetik pelbagai saiz dan 44 kotak produk makanan kesihatan. Syarikat juga telah diminta menghubungi KPDNKK Putrajaya bagi tindakan selanjutnya. Menurut Pengarah Bahagian Hab Halal JAKIM, Ustazah Saimah Mukhtar, operasi bersepadu seumpama ini sedang dipergiatkan dari masa ke semasa bagi tujuan membendung penyalahgunaan Logo Halal secara berleluasa. Operasi seperti ini akan diselaraskan di seluruh Malaysia bersama-sama agensi penguatkuasaan yang berkaitan.
Buletin Halal Disember 2009

Beliau juga menambah, “tahap kebersihan juga merupakan elemen penting dalam penentuan konsep halal, tetapi kita dapati pengusaha ayam di pasar ini tidak mengawal tahap kebersihan dalam pengendalian pemprosesan ayam. Oleh itu, saya menasihati pengguna supaya mencari ayam atau produk yang mengamalkan konsep halal yang sebenar sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam.”

Produk-produk yang didapati telah menggunakan Logo Halal JAKIM tanpa sijil yang sah

Produk-produk kosmetik yang menggunakan Logo Halal palsu.

Iklan yang menggunakan Logo Halal Malaysia bagi tujuan menarik pelanggan. 

OPERASI HALAL

Ops Sijil Halal Palsu
Berikutan aduan awam berkaitan penyalahgunaan Logo Halal Malaysia, Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan Bahagian Hab Halal JAKIM bersama dengan Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Putrajaya telah menjalankan serbuan ke atas Island Red Phoenix Sdn Bhd dan Four Seasons Restaurant Sdn Bhd di Wangsa Maju, Kuala Lumpur dan Rest Twenty Three, Kajang. Operasi bersepadu ini diketuai oleh Ust. Mohd Amri Abdullah yang telah dijalankan pada 21 Oktober 2009 bermula jam 11.30 pagi dan berakhir pada jam 5.15 petang. Menerusi operasi ini juga, pihak JAKIM dan KPDNKK Putrajaya telah mendapati bahawa terdapat premis makanan yang menggantung ayat-ayat suci Al-Quran bagi tujuan menarik pelanggan Muslim serta menggunakan sijil dan Logo Halal yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Selain dari itu, melalui pemeriksaan yang telah dijalankan di bahagian dapur premis tersebut telah didapati menggunakan bahan ramuan yang disyaki tidak halal. Hasil dari pemeriksaan yang telah dijalankan, didapati pemilik premis berkenaan telah menggunakan serta mempamerkan Logo Halal Malaysia di premis perniagaan tanpa mendapat sijil pengesahan halal yang sah dari pihak JAKIM. Oleh yang demikian, syarikat didapati telah menyalahi Prosedur Pensijilan Halal Malaysia, di bawah Klausa 16.7.3 (i) Penyalahgunaan Perbahasaan Halal/BAHEIS (ii) Penyalahgunaan Logo Halal JAKIM/JAIN/MAIN dan Seksyen 15 (1) Akta Perihal Dagangan 1972, pernyataan palsu mengenai bekalan, produk dan perkhidmatan. OLeh itu, KPDNKK Putrajaya telah mengambil tindakan dengan mengarahkan pemilik premis berkenaan menanggalkan serta merta Logo Halal Malaysia yang terdapat di pintu masuk premis berkenaan. Menurut Pengarah Bahagian Hab Halal JAKIM, Ustazah Saimah Mukhtar, operasi bersepadu seumpama ini sedang dipergiatkan dari masa ke semasa bagi tujuan membendung penyalahgunaan Logo Halal secara berleluasa. Kebanyakan restoran dan kopitiam yang beroperasi di Negara ini memiliki sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak mendapat pengiktirafan oleh pihak kerajaan Malaysia. Beliau mengulas lagi, hanya Logo Halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM yang boleh digunapakai kerana jaminan halal itu berdasarkan proses piawaian serta prosedur yang telah ditetapkan. Beliau juga menyarankan kepada para pengguna serta pengunjung yang mempunyai sebarang keraguan terhadap status halal premis restoran atau kopitiam agar merujuk terlebih dahulu ke Bahagian Hab Halal JAKIM atau terus membuat aduan kepada KPDNKK.
Penggunaan ayat Al-Quran bagi tujuan menarik pelanggan Muslim

Arahan serta merta menanggalkan penggunaan Logo Halal Malaysia yang digunakan tanpa mendapat pengesahan Sijil Halal yang sah daripada JAKIM

Penemuan bahan ramuan meragukan yang tiada tanda Logo Halal telah digunakan dalam penyediaan makanan

Buletin Halal

Disember 2009 

BERITA SEMASA
Ketua Pengarah JAKIM, Dato’ Wan Mohamad Bin Dato Sheikh Abd Aziz telah mengadakan kunjung hormat ke atas Y.Bhg Tan Sri Datuk Yong Poh Kon, Pengerusi Bersama PEMUDAH iaitu Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan (PEMUDAH) yang dipengerusikan bersama Y.Bhg Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dan Tan Sri Datuk Yong Poh Kon. Kunjung hormat tersebut diadakan pada 21 Okt 2009 pada jam 3.30 petang bertempat di pejabat beliau di Royal Selangor Setapak Kuala Lumpur. Turut hadir ialah Ustazah Saimah Bt Mukhtar Pengarah Hab Halal dan Ustazah Hakimah Bt Mohd Yusuf Ketua Penolong Pengarah Bahagian Hab Halal (Dasar Luar Negara). Dalam pertemuan ringkas itu, Ketua Pengarah JAKIM menjelaskan usaha dan langkah yang telah diambil termasuk memendekkan tempoh permohonan dan pemprosesan sijil halal dari 60 hari kepada 30 hari selepas dikenakan caj. JAKIM mensasarkan untuk mencapai target 14 hari apabila semua keperluan tenaga dan logistik telah dipenuhi. Selain itu, beberapa insentif lagi akan diberikan kepada industri yang mempunyai rekod pematuhan yang cemerlang antaranya memanjangkan tempoh sah laku sijil dari dua (2) tahun kepada empat (4) tahun dan penganugerahan industri cemerlang. Beliau gembira dengan cadangan dan mengalu-alukan usahausaha pro aktif tersebut.

Pengerusi Bersama PEMUdAH Gembira dengan Langkah Pro Aktif JAKIM

Kunjungan Hormat JAKIM Ke Kementerian Kesihatan Malaysia Disambut Mesra
Satu Kunjungan Hormat yang diketuai oleh Tuan Haji Othman Bin Mustapha, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) dan Tuan Haji Mohd Noor bin Abd Hamid, Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) ke Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya telah diadakan pada 19 Oktober 2009 bersamaan 30 Syawal 1430 H. Ketua Setiausaha KKM, Dato’ Sri Dr. Hj. Mohd Nasir B. Mohd Ashraf dan empat (4) orang pegawai kanan KKM menyambut mesra wakil daripada JAKIM. Turut sama dalam kunjungan hormat tersebut ialah Puan Siti Hajar, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan MAMPU, Yang Berusaha, En. Mohtar bin Abd Rahman, Setiausaha Bahagian JPM, Ust Hajjah Saimah binti Mukhtar, Pengarah Hab Halal dan turut serta dalam rombongan tersebut lima orang pegawai daripada Bahagian Hab Halal, JAKIM. Fokus utama Kunjungan Hormat ini adalah untuk merapatkan silaturrahim dan ucapan terima kasih di atas bantuan dan sokongan KKM membantu JAKIM dalam pelbagai perkara terutama bantuan teknikal dalam pengurusan halal. Dalam Kunjungan Hormat ini juga membincangkan perkara-perkara penting mengenai penempatan segera Pegawai Teknologi
Buletin Halal Disember 2009

Rombongan mendengar maklumbalas perbincangan daripada wakil JPM

TKP(O), JAKIM menyerah cenderamata kepada Ketua Setiausaha KKM

Makanan di Bahagian Hab Halal, latihan pegawai teknikal di makmal Institut Penyelidikan Produk Halal, UPM dan kerjasama teknikal di Kompleks Halal yang akan dibangunkan di ENSTEK tidak lama lagi. Lawatan Kunjungan Hormat ini diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara JAKIM dan Kemeterian Kesihatan Malaysia sebagai tanda silaturrahim. 

BERITA SEMASA

Logo Halal Malaysia Menjangkau Ke Luar Negara
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia melangkah setapak lagi dalam pensijilan halal apabila Logo Halal Malaysia dengan kekuatannya tersendiri akan mula didaftarkan di luar negara. Kenyataan ini disuarakan oleh Y.Bhg Dato Wan Mohamad Bin Dato Sheikh Abdul Aziz, Ketua Pengarah JAKIM semasa kunjung hormat beliau bersama pegawai-pegawai kanan Bahagian Hab Halal bertemu Ketua Pegawai Eksekutif SIRIM Berhad, Y.Bhg Ir Haji Yahya Bin Ahmad pada 22 Okt 2009 jam 3.30 petang bertempat di SIRIM Berhad Shah Alam Selangor. Turut hadir dalam majlis kunjung hormat tersebut ialah En. Mohd Nor Bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JAKIM. Kunjung hormat tersebut antara lain bertujuan memperbaharui persetujuan JAKIM untuk melantik SIRIM Berhad sebagai agen pengurus bagi tugas mendaftarkan Logo Halal Malaysia di luar negara. Selain itu, JAKIM juga berharap pengalaman SIRIM dalam menjalankan pengauditan produk di luar negara akan dapat dikongsi bersama JAKIM di samping kerjasama pembangunan standard dan piawaian halal yang lain. JAKIM dan SIRIM akan memeterai perjanjian persefahaman secepat mungkin bagi membolehkan tugas-tugas berkaitan pendaftaran Logo Halal dapat dijalankan pada Januari tahun hadapan.

Halal Malaysia ke Negara Matahari Terbit
Satu lawatan kerja telah diadakan ke ladang penternakan lembu di Tetta Wagyu Stock Farm, Okayama, Jepun pada 26 September 2009. Lawatan ini dijalankan bersama dengan wakil daripada MK Land Holdings Berhad, Tan Sri Datuk Hj. Mustapha Kamal Bin Hj. Abu Bakar dan En. Mohamed Nasir Sulaiman, wakil Pegawai Kedutaan Malaysia di Jepun iaitu En. Lee Chee Peng dan wakil daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) En. Mohd Fakarudin Masod. Lawatan kerja ini bertujuan untuk melawat ladang ternakan lembu di sana dan seterusnya berbincang dengan penternak tentang proses pembelaan lembu secara halal mengikut Syariah Islam di Malaysia. Pemeriksaan yang dijalankan bukanlah bertujuan untuk memberikan pensijilan halal. Tetta Wagyu Beef Farm merupakan pengeluar pertanian berpusat, terlibat dengan pembangunan jenama “Chi-Ya Beef” di Niimi City. Ia mempunyai tiga (3) ladang di Tetta Town dan mempunyai jumlah keluasan 10 hektar. Lawatan ke ladang pertama menempatkan anak lembu yang baru lahir dan lembu yang diternak bagi tujuan penggemukan. Variati lembu yang diternak di ladang ini adalah jenis “Japanese Black Cattle”. Suhu di sekitar ladang lembu ini adalah 18°C dan mempunyai ketinggian 500 meter dari aras laut. Sistem perternakan lembu di sini menekankan kawalan suhu dan tempat pembelaan yang bersih serta sistem pemberian makanan yang sistematik dan berjadual. Ladang ini juga mengamalkan sistem pengesanan (traceability system) dalam menternak lembu. Sistem ini membolehkan pengesanan penghasilan dan pengedaran lembu daripada sejak lahir hingga masa untuk penyembelihan. Sistem ini juga membolehkan sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa untuk mendapatkan maklumat dan mengesan segera masalah yang timbul. Makanan yang diberikan untuk anak lembu dan lembu untuk tujuan penggemukan adalah berbeza. Diet anak lembu akan ditambah dengan susu. Jenis makanan yang akan diberikan akan mengikut jadual dan formulasi seperti yang ditetapkan.

Lawatan seterusnya dibuat ke ladang kedua yang terletak hampir sepuluh minit perjalanan daripada ladang pertama. Ladang ini berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan kaedah permanian berhadas dalam penghasilan baka anak lembu. Lembu betina yang telah cukup matang dan bersedia untuk mengawan akan dilakukan teknik permanian berhadas menggunakan air mani (sperma) lembu jantan daripada baka terbaik di seluruh Jepun . Sperma lembu jantan ini disimpan beku di dalam bekas khas berisi gas Nitrogen Cecair yang mempunyai suhu -169°C. Menurut pengurus ladang ini lembu betina bersedia untuk mengawan setiap 20 hari. Lembu yang telah bunting akan dilepaskan bebas di persekitaran dan anak yang akan lahir dihantar ke ladang lain untuk tujuan penggemukan.
Buletin Halal Disember 2009

Pegawai Jakim sedang melakukan lawatan kerja ke ladang Tetta Wagyu Stock Farm 

BERITA SEMASA

Lawatan Kerja Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) JAKIM Ke Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH) UPM
Satu lawatan kerja dan perbincangan telah diadakan di Makmal Analisis Produk Halal di Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH) UPM pada 28 September 2009. Lawatan kerja ini telah diketuai oleh Tuan Haji Mohd Noor bin Abd Hamid, Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) JAKIM dan turut sama dalam lawatan tersebut Ustazah Hajjah Saimah Mukhtar, Pengarah Hab Halal dan beberapa kakitangan daripada Bahagian Hab Halal dan Cawangan Pembangunan, JAKIM. Dalam lawatan tersebut, Pengarah Institut Penyelidikan Produk Halal UPM, Prof Dr. Yaakob Che Man telah memberi penerangan ringkas tentang tanggungjawab IPPH dan fungsinya dalam penyelidikan dan R&D halal. Fokus lawatan dan perbincangan ialah untuk memperbaharui serta menyambung semula kerjasama dalam makmal analisis produk halal dan penempatan Pegawai Teknikal Bahagian Hab Halal bagi mengikuti latihan analisis produk halal. Selain dari itu, mesyuarat juga telah membincangkan beberapa perkara lain seperti kerjasama penerbitan International Halal Jurnal, penyelidikan alkohol, dan penyelidikan thoracic sticking dalam sembelihan. Pihak IPPH telah memberi penerangan ringkas mengenai peralatan-peralatan untuk analisis produk halal seperti Electronic Nose, Real Time PCR, FTIR, Protein/Fat Determination System, Biophotometer dan sebagainya.

Makmal Analisis Halal, UPM.

Pengarah IPPH memberi penerangan ringkas kehadiran Ingredien tidak halal (DNA non-halal) dalam produk.

Pemeriksaan Rumah Penyembelihan / Loji Pemprosesan Di Thailand
Pemeriksaan ke rumah penyembelihan/loji pemprosesan di Thailand telah dilaksanakan oleh dua orang pegawai pemeriksa iaitu Ustaz Johari bin Ab Latiff dari Bahagian Hab Halal JAKIM serta seorang pegawai JPV iaitu Dr. Mohammad Razli bin Abdul Razak. Pemeriksaan tersebut telah diadakan pada 8 – 10 September 2009 yang lalu. Lawatan ini bertujuan untuk menjalankan pemeriksaan ke atas rumah sembelihan daging Kabe Beef ep Co. Ltd di Ayutthaya Thailand. Aspek yang akan diberikan penekanan dalam pemeriksaan tersebut adalah samada sembelihan itu halal (Pegawai Hal Ehwal Islam) dan juga samada daging itu selamat dimakan (Pegawai Veterinar). Ini kerana audit yang dijalankan bukanlah bertujuan untuk memberikan pensijilan halal ataupun memberikan no est ke dalam senarai Jabatan Perkhidmatan Veterinar, akan tetapi tujuan audit ini dijalankan adalah untuk memastikan bahawa daging tersebut adalah halal mengikut syarak dan juga selamat dan bersih untuk dibawa masuk ke Malaysia pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini sahaja. Selain itu, lawatan ini juga bertujuan untuk membuat penilaian terhadap dua (2) buah rumah sembelihan baru di Ayutthaya dan Bangkok yang mana masih dalam peringkat cadangan.

Buletin Halal

Disember 2009 

BERITA SEMASA

MAMPU Bantu JAKIM Perkasakan Sistem Pensijilan Halal Malaysia Melalui Bengkel Business Process Reengineering (BPR)
ua bar bersama-sama Ket Peserta bengkel bergam ua Pengarah JAKIM. Pengarah MAMPU dan Ket

Mustapha, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JAKIM. Bengkel ini telah disertai oleh 20 orang pegawai daripada Bahagian Hab Halal JAKIM dan 11 orang pegawai daripada Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN). Lapan (8) orang fasilitator daripada MAMPU telah membantu proses pelaksanaan BPR dalam bengkel tersebut.

J a b a t a n Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan Kerjasama Tujuan utama bengkel BPR ini adalah untuk Unit Pemodenan penambahbaikan terhadap proses dan prosedur Tadbiran dan kerja serta menangani isu-isu pensijilan halal Perancangan dengan sebaiknya. Asas utama BPR ini adalah Pengurusan perubahan pemikiran, perubahan budaya kerja di Yusof Malaysia (MAMPU) semua peringkat, reka bentuk semula proses kerja bt. Mohd BPR. tuk Normah telah mengadakan secara radikal bagi meningkatkan kecekapan Y. Bhg. Da an Bengkel ik an & merasm B e n g k e l memberi ucap dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan Business Process dalam aspek kos, kualiti, perkhidmatan dan masa tanpa Reengineering (BPR) mengenai proses dan prosedur mengurangkan aspek-aspek syariah dan integriti. kerja pensijilan halal di Hotel Allson Klana Seremban, Negeri Sembilan selama tiga (3) hari bermula pada 29 Tuan Haji Mohd Noor bin Abd Hamid , Timbalan Ketua September 2009 hingga 1 Oktober 2009 bersamaan 10 Pengarah (Pengurusan) JAKIM telah hadir untuk majlis penutupan bengkel tersebut dan telah menganugerahkan hingga 12 Syawal 1430H. sijil penyertaan kepada semua Pegawai Halal daripada Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Y. Bhg. JAKIM dan JAIN. Pihak JAKIM mengucapkan kesyukuran Datuk Normah bt Mohd Yusof, Ketua Pengarah MAMPU dan ribuan terima kasih atas bantuan dan komitmen daripada dan turut hadir dalam perasmian tersebut Y. Bhg. Dato’ MAMPU dalam merealisasikan hasrat kerajaan “Satu Wan Mohamad bin Dato’ Sheikh Abdul Aziz, Ketua Malaysia Rakyat Didahulukan dan Pencapaian Diutamakan” Pengarah JAKIM dan Y. Bhg. Tuan Haji Othman bin dan Malaysia sebagai Pusat Hab Halal Dunia.

Pengemulsi/ Emulsifier
Oleh : Mohd Fakarudin bin Masod / Bahagian Hab Halal, JAKIM 

INFO HALAL

Emulsi di dalam makanan adalah campuran minyak dan air. Secara normalnya ia tidak bercampur dan akan berpisah tanpa pengemulsi. Contohnya, Mayonis mengandungi minyak dan air. Pengemulsi yang mengekalkan campuran ini dan tanpanya minyak dan air akan berpisah.
Mayonis Tanpa Pengemulsi Mayonis Dengan Pengemulsi

Pengemulsi Dalam Makanan Tujuan ia digunakan di dalam makanan : a) Menjadikan makanan lebih menarik b) Memberi kesan kepada struktur dan tekstur makanan c) Membantu mengekalkan kualiti dan kesegaran makanan Makanan yang kebiasaanya mengandungi pengemulsi : • Biskut • Toffee • Krimer • Kek • Gula-gula getah • Roti • Dessert beku • Kentang kering • Mentega Kacang • Minuman ringan • Karamel • Salutan Coklat Asal Dan Pembuatan Pengemulsi Contoh pengemulsi yang biasa digunakan di dalam makanan ialah monoglyceridess. Ia dihasilkan daripada tindakbalas asid lemak dengan glycerol. Sumber asli seperti minyak sayuran dan lemak haiwan selalunya digunakan untuk membuat pengemulsi. Antara pengemulsi yang selalu digunakan adalah Lecithin (E322) dan Mono- and di – glycerides. Tanpa pengemulsi makanan, banyak makanan tidak boleh dimakan.
Buletin Halal Disember 2009

Apa Itu Emulsi? Ada dua jenis emulsi : 1) Emulsi minyak di dalam air iaitu emulsi yang mengandungi titisan kecil minyak tersebar di dalam air (contoh : ais krim) 2) Emulsi air di dalam minyak mengandungi titisan air tersebar di dalam minyak (contoh : marjerin) Kebiasaanya minyak dan air tidak bercampur. Oleh itu, agen pengemulsi ini memastikan ia stabil dan memastikan ia tidak berpisah kepada dua.

GELATIN?
Prepared by : Harlina binti Salehudin / Hadidawati binti Mahadi Bahagian Hab Halal JAKIM

WHAT IS 

0

INFO HALAL

Gelatin is a unique foodstuff that has many applications in food products including jellies, ice cream, confectionery, cookies and cakes. Gelatin is a protein obtained by partial hydrolysis of collagen derived from skin, bones hides and connective tissues of animal body. Gelatin is the soluble form of collagen and does not contain all the essential amino acid as it lacks of tryptophan. Gelatin is a translucent, colorless, odorless, brittle, nearly tasteless solid substance; typically produced in powdered and granulated form. Production of Gelatin The principal raw material used to produce gelatin are from healthy animals which include cattle bone, cattle hides and fresh, frozen pig skin. Gelatin is recovered from collagen by hydrolysis. There are several varieties of gelatin, the composition of which depends on the source of collagen and the hydrolytic treatment used. Most gelatins are one of two types. Type A gelatin is exclusively made from pork skins and hence haram for Muslims to use; produced by acid processing of collagenous raw material. Type B gelatin is made either from cattle and calf skins or from demineralized cattle bones; produced by alkaline or lime processing. Because it is obtained from collagen by a control partial hydrolysis and does not exist in nature, gelatin is classified as a derived protein. Whether this type of gelatin is permitted or prohibited for Muslims is controversial. However, gelatin made from bones of duly halal slaughtered is available.

Manufacturing Process of Gelatin
Alkaline Process Type B Gelatin Acid Process Type A Gelatin

Split Washing Grinding Liming Processing Washing Neutralizing Stage extraction

Bones Grinding Defatting Washing Macerating Washing Ossein Gelatin Solution

Pig Skins Washing Grinding Hydrolysis Washing Stage Extraction

Uses Gelatin is a unique and a multifunctional ingredient widely use in the food industry, pharmaceutical preparations, photographic and other industries. Gelatin used in the food industry is probably best known in gelatin dessert, dairy products such as sour cream, yogurt, cottage cheese and other dairy foods, confectioner applications such as gummy candies, marshmallows. Gelatin is also used as a processing aid for the clarification of fruit juices and cider. It is also used as binder and/or glazing agents in meat industry which helps to retain the natural juices and enhance texture and flavor. The major use of halal gelatin in the pharmaceutical industry is for the manufacture of soft elastic gelatin capsules, hard capsules, tablets, tablet coating and as a gelatin emulsifies / filler. Gelatin has been recognized to be an excellent stabilizer and emulsifier in pharmaceutical emulsions. Gelatin is also used for microencapsulation, as a water-insoluble sponge during surgical procedures, medical troches and pastilles; lozenge like products. The unique chemical and physical properties of gelatin make it an important compound in the photographic industry. The useful functions of gelatin are a result of its
Buletin Halal Disember 2009

protective colloidal properties during the preparation of silver halide crystals, setting and film forming properties during coating and swelling properties in processing of exposed film or paper in the photographic film manufacture. A new major application of gelatin is in the paintball industry; used to make the shells of paintball which is similar to the way pharmaceutical capsules are produced. References : http://www.geafiltration.com/library/gelatin_processing_aid. asp en.wikipedia.org/wiki/Gelatin Thomas R. Keenan, Handbook of Biodegradable Polymers (1997) Mian M. Riaz & Muhammad M. Chaudry, Halal Food Production (2004) Douglas S. Kalman, Nutritional Ergogenic Aids (2004) 

INFO HALAL

Dapur hotel/resort Yang Disahkan halal oleh JaKiM
BIl 1. NAMA HoTEl / RESoRT Ancasa Hotel Kuala Lumpur Uda Ancasa Sdn Bhd Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Ancasa Hotel Kuala Lumpur Uda Ancasa Sdn Bhd Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Ancasa Hotel Kuala Lumpur Uda Ancasa Sdn Bhd Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Ancasa Hotel Kuala Lumpur Uda Ancasa Sdn Bhd Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Cahaya Utara Sdn Bhd (Cititel Hotel Penang) Cahaya Utara Sdn Bhd T/a Cititel Penang, 66 Penang Road 10000 Pulau Pinang, Malaysia Crystal Crown Hotel (Nikmat Maju Development Sdn Bhd) No 12 Lorong Utara A, Off Jalan Utara, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Evergreen Laurel Hotel (Penang) 53, Persiaran Gurney, 10250 Penang, Malaysia Evergreen Laurel Hotel (Penang) 53, Persiaran Gurney, 10250 Penang, Malaysia Evergreen Laurel Hotel (Penang) 53, Persiaran Gurney, 10250 Penang, Malaysia Grand Dorsett Labuan Hotel Victoria’s Brasserie Lot 462, Jalan Merdeka 87029 Labuan St Hotel Armada Petaling Jaya Lorong Utara C, Section 52 P.o Box 691 Pejabat Pos Jalan Sultan 46200 Petaling Jaya, Selangor Hotel Seri Malaysia (Genting Highlands) Emmy Suraya Enterprise No 11, Jalan Jati 1 Gohtong Jaya, 69000 Genting Highlands Pahang Darul Makmur, Malaysia NAMA DAPUR Banquet Kitchen Ancasa Hotel Kuala Lumpur Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Pastry Kitchen Ancasa Hotel Kuala Lumpur Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Saffron Brasserie (Kitchen) Ground Floor Ancasa Hotel Kuala Lumpur Jalan Tun Tan Cheng Lock 50050 Kuala Lumpur Butcher Room Lower Ground, Ancasa Hotel Kuala Lumpur, Jalan Tun Tan Cheng Lock, 50050 Kuala Lumpur Banquet Kitchen Cititel Penang Level 3 Banquet Kitchen 66 Penang Road 10000 Penang Coffee House - Brass Cafe Crystal Crown Hotel, No 12 Lorong Utara, Off Jln Utara, 46200 Petaling Jaya, Selangor Western & Chinese Banquet 53, Persiaran Gurney, 10250 Penang, Malaysia Evergarden Restaurant 53, Persiaran Gurney, 10250 Penang, Malaysia Cafe Laurel 53, Persiaran Gurney, 10250 Penang, Malaysia Sheraton Labuan Hotel, Victoria’s Brasserie Lot 462, Jalan Merdeka Malay Kitchen / Dapur Melayu Level 3, Hotel Armada Petaling Jaya Lorong Utara C Section 52, Po Box 691 Pejabat Pos Jalan Sultan Emmy Suraya Enterprise No 11,jalan Jati 1, Gohtong Jaya, 69000 Genting Highlands TARIKH SAH SIJIl 01/05/2009 - 30/04/2012

2.

01/05/2009 - 30/04/2012

3.

01/05/2009 - 30/04/2012

4.

01/05/2009 - 30/04/2012

5.

01/04/2009 - 31/03/2012

6.

01/03/2009 - 28/02/2011

7.

01/11/2009 - 30/10/2011

8.

01/11/2009 - 30/10/2011

9.

01/11/2009 - 30/10/2011

10.

01/12/2007 - 30/11/2009

11.

01/12/2007 - 31/12/2009

12.

15/05/2009 - 14/05/2011

Buletin Halal

Disember 2009 

BIl 13.

INFO HALAL
NAMA HoTEl / RESoRT Hotel Seri Malaysia (Ipoh) Ghazali Management Services Hotel Seri Malaysia Ipoh Jalan Sturrock, Off Jalan Tambun 30350 Ipoh Hotel Seri Malaysia (Marang) Prim Ar (M) Sdn. Bhd Lot 3964,kampung Paya 21600 Marang Terengganu Darul Iman, Malaysia Hotel Seri Malaysia (Penang) Prisma Lamuni Sdn Bhd No 7, Jalan Mayang Pasir 2 Bandar Bayan Baru, 11950. Pulau Pinang Hotel Seri Malaysia (Taiping) Tunas Larut Enterprise No. 4, Jalan Sultan Mansur 34000 Taiping, Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Mohamed Shukor Bin Mohd Zakaria Enterprise (Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang) Lot 979 & 980 Pantai Bagan Lalang Sg Pelek Sepang, Selangor Lotus Nation Sdn Bhd (Hotel Putra) Selesa Inn Kuala Lumpur 285 - 287 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur Lotus Nation Sdn Bhd (Hotel Putra) Selesa Inn Kuala Lumpur 285 - 287 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur Lotus Nation Sdn Bhd (Hotel Putra) Selesa Inn Kuala Lumpur 285 - 287 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur Lotus Nation Sdn Bhd (Hotel Putra) Selesa Inn Kuala Lumpur 285 - 287 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur Mayor Hotels Berhad T/a City Villa Kuala Lumpur 69 Jalan Haji Hussien Off Jalan T.a.r 50300 Kuala Lumpur Metroplex Holdings Sdn Bhd (Legend Hotel Kl) Tkt 33, Putra Place Office Tower 100 Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur Metroplex Holdings Sdn Bhd (Legend Hotel Kl) Tkt 33, Putra Place Office Tower 100 Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur Midah Hotel Kuala Lumpur No 8, Jalan Kampung Attap, 50460 Kuala Lumpur
Disember 2009

NAMA DAPUR Cafe Cempaka Sari Hotel Seri Malaysia Ipoh Jalan Sturrock Off Jalan Tambun 30350 Ipoh Perak Hotel Seri Malaysia Marang Lot 3964, Kampung Paya 21600 Marang, Terengganu Dapur Hotel Seri Malaysia Pulau Pinang Hotel Seri Malaysia Penang No 7, Jalan Mayang Pasir 2, Bandar Bayan Baru, 11950. Penang Hotel Seri Malaysia (Taiping) No. 4, Jalan Sultan Mansur, 34000 Taiping, Perak Cafe D’ Bagan Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang ( Sepang ) Lot 979 & 980, Pantai Bagan Lalang 43950 Sungai Pelek Selangor Darul Ehsan D Serai ( Dapur Pastri ) Hotel Putra Kl Aras 3 Lot 149 Seksyen 87 Jalan Tun Razak 50050 Kuala Lumpur Selesa Cafe Aras 2 Hotel Putra Kl Lot 149 Seksyen 87, Jalan Tun Razak 50050 Kuala Lumpur Restoran Temasya Impian Morib Hotel Lot 103 & 104 Jalan Morib, Pantai Morib 42700 Kuala Langat, Selangor Selesa Cafe Selesa Inn Kuala Lumpur Aras Bawah 285 - 287 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur Mayor Hotel T/a City Villa Kuala Lumpur 69 Jalan Haji Hussien Off Jalan T.a.r 50300 Kuala Lumpur Di Atas Brasserie / Main Kitchen 9th Floor, The Legend Hotel Kl Putra Place, 100 Jalan Putra 50350 Kuala Lumpur Museum Chinese Restaurant 9th Floor, The Legend Hotel Kl Putra Place, 100 Jalan Putra 50350 Kuala Lumpur Main Kitchen Midah Hotel Kuala Lumpur

TARIKH SAH SIJIl 01/06/2008 - 31/05/2010

14.

01/06/2009 - 31/05/2011

15.

01/06/2008 - 31/05/2010

16.

15/07/2008 - 14/07/2010

17.

01/12/2007 - 30/11/2009

18.

01/12/2007 - 31/12/2009

19.

01/12/2007 - 31/12/2009

20.

01/12/2007 - 31/12/2009

21.

01/12/2007 - 31/12/2009

22.

01/06/2008 - 31/05/2010

23.

16/10/2009 - 15/10/2012

24.

16/10/2009 - 15/10/2012

25.

01/11/2009 - 30/10/2011

Buletin Halal 

BIl 26. NAMA HoTEl / RESoRT Ming Court Hotel (Kl) Sdn Bhd (Corus Hotel, Kuala Lumpur) Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Nilai Hotel Sdn Bhd Pt 9999, Jalan Bbn 1/3d, Putra Point Phase 2a, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Pnb Darby Park Executive Suites (Hotel), Kuala Lumpur 10 Jalan Binjai 50450 Kuala Lumpur Pnb Darby Park Executive Suites (Hotel), Kuala Lumpur 10 Jalan Binjai 50450 Kuala Lumpur Quality Hotel City Centre (Perangsang Hotel & Properties Sdn Bhd) Jalan Raja Laut P.o Box 11586, 50350 Kuala Lumpur Quality Hotel City Centre (Perangsang Hotel & Properties Sdn Bhd) Jalan Raja Laut P.o Box 11586, 50350 Kuala Lumpur Quality Hotel City Centre (Perangsang Hotel & Properties Sdn Bhd) Jalan Raja Laut P.o Box 11586, 50350 Kuala Lumpur Quality Hotel City Centre (Perangsang Hotel & Properties Sdn Bhd) Jalan Raja Laut P.o Box 11586, 50350 Kuala Lumpur Residence Hotel At Universiti Tenaga Nasional Residence Hotels & Resorts S/b Suite 1.03 Level 1, Wisma E&c, Lorong Dungun Kiri, Damansara Height, Kuala Lumpur Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd Ioi Resort 62502 Putrajaya Restoran Aroi Dee (Thai) Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd Ioi Resort 62502 Putrajaya Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd Ioi Resort 62502 Putrajaya Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd Ioi Resort 62502 Putrajaya Semarak Capital Sdn. Bhd. (Grand Bluewave Hotel Shah Alam) Persiaran Perbandaran Seksyen 14 40000 Shah Alam NAMA DAPUR Dondang Sayang Coffee House Corus Hotel Kuala Lumpur Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Nilai Hotel Sdn Bhd Pt 9999, Jln Bbn 1/3d Putra Point Phase 2a Putra Nilai, 71800 Nilai, N.sembilan Pnb Darby Cafe Pnb Darby Park Executive Suites, Kuala Lumpur 10 Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur The 39 Restaurant Pnb Darby Park Executive Suites, Kuala Lumpur 10 Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur Benteng Coffee House Kitchen Ground Floor, Quality Hotel City Centre Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Malay Kitchen 1st Floor, Quality Hotel City Centre Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Pastry Kitchen 1st Floor, Quality Hotel City Centre Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Meisan Kitchen 1st Floor, Quality Hotel City Centre Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Residence Hotel At Universiti Tenaga Nasional (Uniten) Km 7 Jalan Kajang-puchong, 43009 Kajang, Selangor

INFO HALAL

TARIKH SAH SIJIl 01/02/2008 - 31/01/2010

27.

01/11/2009 - 30/10/2011

28.

01/12/2007 - 30/11/2009

29.

01/12/2007 - 30/11/2009

30.

01/11/2009 - 30/10/2011

31.

01/11/2009 - 30/10/2011

32.

01/11/2009 - 30/10/2011

33.

01/11/2009 - 30/10/2011

34.

01/06/2009 - 31/05/2012

35.

Restoran Aroi Dee (Thai) Palm Garden Hotel Palm Garden Hotel Ioi Resort 62502 Putrajaya Golfer Terrace Restaurant Palm Garden Hotel Palm Garden Hotel Ioi Resort, 62502 Putrajaya Restaurant Palms Cafe (Coffe House) Palm Garden Hotel Palm Garden Hotel Ioi Resort, 62502 Putrajaya Banquet Malay Kitchen Hall Palm Garden Hotel Palm Garden Hotel Ioi Resort, 62502 Putrajaya Semarak Kitchen Grand Bluewave Hotel Shah Alam Persiaran Perbandaran, Sekyen 14, 40000 Shah Alam

01/05/2008 - 30/04/2010

36.

01/05/2008 - 30/04/2010

37.

01/05/2008 - 30/04/2010

38.

01/05/2008 - 30/04/2010

39.

01/12/2007 - 31/12/2009

Buletin Halal

Disember 2009 

INFO HALAL

BIl 40.

NAMA HoTEl / RESoRT Semarak Capital Sdn. Bhd. (Grand Bluewave Hotel Shah Alam) Persiaran Perbandaran Seksyen 14 40000 Shah Alam Semarak Capital Sdn. Bhd. (Grand Bluewave Hotel Shah Alam) Persiaran Perbandaran Seksyen 14 40000 Shah Alam Semarak Capital Sdn. Bhd. (Grand Bluewave Hotel Shah Alam) Persiaran Perbandaran Seksyen 14 40000 Shah Alam Semarak Capital Sdn. Bhd. (Grand Bluewave Hotel Shah Alam) Persiaran Perbandaran Seksyen 14 40000 Shah Alam The Paramount Hotel 3,lorong 9a Jalan Kampung Dato 96000 Sibu, Sarawak The Plaza Hotel Kuala Lumpur The Plaza Hotel Kuala Lumpur Jalan Raja Laut The Summit Hotel, Subang Usj Persiaran Kewajipan Usj1 47600, Uep Subang Jaya The Summit Hotel, Subang Usj Persiaran Kewajipan Usj1 47600, Uep Subang Jaya The Summit Hotel, Subang Usj Persiaran Kewajipan Usj1 47600, Uep Subang Jaya Tiara Labuan Hotel Jalan Tanjung Batu 87007 Labuan Tradewinds Hotels & Resorts Sdn Bhd THR (Johor) Sdn Bhd Mutiara Johor Bahru, Jalan Dato Sulaiman Taman Century KB 779 80990 Johor Bahru Johor Darul Takzim, Malaysia Tradewinds Hotels & Resorts Sdn Bhd THR (Johor) Sdn Bhd Mutiara Johor Bahru, Jalan Dato Sulaiman Taman Century KB 779 80990 Johor Bahru Johor Darul Takzim, Malaysia, Tradewinds Hotels & Resorts Sdn Bhd THR (Johor) Sdn Bhd Mutiara Johor Bahru, Jalan Dato Sulaiman Taman Century KB 779 80990 Johor Bahru Johor Darul Takzim, Malaysia

NAMA DAPUR Main Kitchen Grand Bluewave Hotel Shah Alam Persiaran Perbandaran, Seksyen 14 40000 Shah Alam, Selangor Malay Kitchen Grand Bluewave Hotels Shah Alam, Persiaran Perbandaran, Seksyen 14, 40000 Shah Alam. Pastry Kitchen Grand Bluewavehotel Shah Alam, Persiaran Perbandaran, Seksyen 14, 40000 Shah Alam Chinese Kitchen Grand Bluewavehotel Shah Alam, Persiaran Perbandaran, Seksyen 14, 40000 Shah Alam Valentine’s Cafe 3,lorong 9a Jalan Kampung Dato’ 96000 Sibu,sarawak. Main Kitchen The Plaza Hotel Jalan Raja Laut Banquet Kitchen Level 5,the Summit Hotel Oceania Buffet Restaurant Level M,the Summit Hotel Warong Junction Kitchen Level G, The Summit Hotel The Grill Jln Tanjung Batu 87007 Labuan Muslim Kitchen THR (Johor) Sdn Bhd C/o Mutiara Johor Bahru Jalan Dato Sulaiman Taman Century KB 779 80990 Johor Bahru,johor Capri Kitchen THR (Johor) Sdn Bhd C/o Mutiara Johor Bahru Jalan Dato Sulaiman, Taman Century KB 779, 80990 Johor Bahru, Johor Meisan Kitchen THR (Johor) Sdn Bhd C/o Mutiara Johor Bahru Jalan Dato Sulaiman, Taman Century KB 779 80990 Johor Bahru, Johor

TARIKH SAH SIJIl 01/12/2007 - 31/12/2009

41.

01/12/2007 - 31/12/2009

42.

01/11/2009 - 30/10/2012

43.

01/11/2009 - 30/10/2012

44.

16/03/2008 - 15/03/2010

45.

01/11/2009 - 30/10/2012

46.

01/05/2009 - 30/04/2011

47.

01/05/2009 - 30/04/2011

48.

01/05/2009 - 30/04/2011

49.

01/12/2007 - 31/12/2009

50.

01/03/2009 - 28/02/2011

51.

01/03/2009 - 28/02/2011

52.

01/03/2009 - 28/02/2011

Buletin Halal

Disember 2009

Majlis dialog Penyeragaman Pensijilan Halal Malaysia Antara JAKIM dan MAIN/JAIN
Majlis Dialog Penyeragaman Pensijilan Halal Malaysia Antara JAKIM Dan MAIN/ JAIN telah diadakan selama dua hari pada 22 & 23 November 2009 bersamaan 5 & 6 Zulhijah 1430H di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur. Majlis ini telah disertai oleh 32 orang peserta daripada Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN), Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK), Jabatan Penguam Negara, MAMPU dan 28 orang peserta daripada JAKIM. 

INFO HALAL

kunjung hormat ke negeri-negeri untuk menjelaskan konsep francais yang dicadangkan iaitu meminta persetujuan negeri menerima pakai standard dan prosedur yang ditetapkan. 2. Bagi memantapkan usaha pindaan Akta Perihal Dagangan 1972, JAKIM akan mengemukakan nota kabinet untuk persetujuan Jemaah Menteri memasukkan JAIN sebagai badan pensijilan tunggal bersama JAKIM dalam melaksanakan pensijilan halal MALAYSIA. 3. MAIN akan mengeluarkan kenyataan bahawa tidak pernah memberi kebenaran dan mengiktiraf mana-mana pihak pihak kecuali JAKIM dan JAIN menjalankan pensijilan halal di negeri masing-masing dan juga MAIN tidak akan memberi kuasa dan mengiktiraf jika pihak-pihak lain memohon kebenaran untuk menjalankan pensijilan halal di negeri berkenaan. Kenyataan ini memberi kuasa kepada

Dialog ini telah dipengerusikan oleh Y. Bhg. Tuan Haji Othman bin Mustapha, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JAKIM yang mewakili Y. Bhg Dato’ Wan Mohamad bin Dato’ Sheikh Abdul Aziz, Ketua Pengarah, JAKIM dan turut sama majlis tersebut Y. Bhg. Mohd Noor bin Abd Hamid , Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) JAKIM. Sebanyak tiga kertas kerja telah dibentang dalam majlis tersebut yang berkaitan mekanisma penyeragaman pensijilan halal Malaysia yang disampaikan oleh Ustazah Saimah binti Mukhtar, Pengarah Bahagian Hab Halal, JAKIM, Y. Bhg. En. Hasmi bin Mohamad, Pengarah Perihal Dagangan, KPDNKK dan Y. Bhg Tuan Haji Mohd Naser bin Mat Disa, Penasihat Syariah, Jabatan Peguam Negara. Tujuan utama majlis dialog ini adalah untuk menyelaras pengurusan pensijilan halal Malaysia antara JAKIM dan JAIN/MAIN, perbincangan kunjung hormat JAKIM ke negeri-negeri, perbincangan untuk menyekat sijil halal swasta dan individu, proses mendapatkan maklumat awal dan mengenalpasti halangan dalam penubuhan akta halal serta perbincangan mengubal semula Akta Perihal Dagangan 1972 atau akta yang berkaitan dengan halal. Beberapa keputusan telah dipersetujui dalam majlis dialog ini dengan ketetapan seperti berikut: 1. Dialog ini pada prinsipnya bersetuju dengan cadangan penyeragaman mekanisme pensijilan yang dicadangkan oleh JAKIM melalui konsep pensijilan bersama secara francais. Persetujuan ini membolehkan KPDNKK melaksanakan pindaan Akta Perihal Dagangan 1972 untuk memberi kuasa kepada Menteri menamakan JAIN dan JAKIM sebagai kompeten autoriti pensijilan halal Malaysia. Bagi maksud ini, JAKIM perlu mengadakan

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan untuk mengambil tindakan undang-undang di bawah APD 1972. 4. JAKIM akan menjalankan latihan pemahaman dan pematuhan Standard dan prosedur pensijilan halal Malaysia mengikut keperluan ISO/IEC Guide 65. Latihan juga akan diberikan kepada auditor dan panel pengesahan halal negeri-negeri. Sementara kepada pegawai yang terlibat mengenai aplikasi sistem e-halal, latihan akan diberikan melalui bengkel yang akan diadakan pada 15-17 Disember 2009 di ILIM. Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Melaka merupakan negeri yang bersetuju menjadi perintis aplikasi e-halal dalam mekanisme francais yang dicadangkan. 5. JAKIM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan akan bekerjasama untuk menempatkan pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan di JAKIM. Sebagai usaha segera, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan akan melantik pegawai JAKIM dan JAIN sebagai Penolong Pengawal Perihal Dagangan atas nama jawatan. Bagi maksud ini, JAKIM dan JAIN akan menentukan nama jawatan yang akan dilantik sebagai Penolong Pengawal Perihal Dagangan. Majlis ini telah ditangguhkan pukul 12.30 petang pada 23 November 2009 dan Y. Bhg. Tuan Haji Othman bin Mustapha, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JAKIM mengucapkan kesyukuran dan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dan urusetia yang menjayakan majlis ini.
Buletin Halal Disember 2009 

ARTIKEL

alkohol halal?
Buletin Halal Disember 2009

Masyarakat hari ini masih keliru adakah arak dan alkohol itu dua (2) perkara yang berlainan atau perkara yang sama. Arak semestinya mengandungi alkohol tetapi alkohol tidak semestinya arak. Arak adalah arak dan alkohol adalah alkohol. Ini adalah konsep yang seharusnya difahami oleh semua pihak terutamanya umat Islam. Dalam Bahasa Arab, arak disebut sebagai khamar. Dari sudut bahasa ia memberi makna benda yang memabukkan yang diperbuatkan daripada jus buahan (seperti anggur) kerana ia menutup akal. Arak boleh diperbuat daripada pelbagai jenis antaranya barli, rye, jagung, gandum, beras, millet, anggur, epal, pear, tebu, agave, plum, nenas, pisang, halia, ubi kentang, lobak, ubi kayu, nira, madu, susu dan sebagainya. Ada dua jenis arak diminum pada zaman Rasulullah dan selepasnya iaitu sebagai Khamar iaitu perahan dari buah tamar, anggur dan lain-lain yang diperam. Kedua dinamakan sebagai nabiz. Nabiz adalah buahan atau hirisannya yang direndam ke dalam air sehingga rasanya meresap ke dalam air. Hukum asal nabiz adalah harus tetapi jika ia telah bertukar menjadi memabukkan maka ia dikira sebagai khamar dan haram diminum. Jumhur fuqaha’ yang terdiri daripada Mazhab Maliki, Syafi`i, dan Hanbali berpendapat meminum arak yang diperbuat daripada perahan anggur, buah-buahan atau bijirin lain, banyak atau sedikit adalah haram. Firman Allah yang bermaksud: ‘‘Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib Dengan batang-batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya”. (Surah Al-Maa’idah : Ayat 90) Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi s.a.w bersabda Maksudnya : ‘‘Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.( HR Muslim )

Disediakan Oleh : Mohd Amri Bin Abdullah / Bahagian Hab Halal, Jakim 

ARTIKEL

Walaupun arak dikatakan ada manfaatnya tetapi keburukannya adalah lebih besar. Firman Allah yang bermaksud : “Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 219) Apakah alkohol? Kamus Dewan mengatakan bahawa alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan memabukkan. Ia terdapat di dalam minuman keras dan lain-lain. Pada kebiasaannya apabila disebut alkohol ia dirujukkan kepada ‘ethyl – alcohol, entanol atau ETON. Satu hakikat yang sangat penting diambil perhatian ialah; ada etanol yang dihasilkan melalui sumber petroleum, ia bukan arak. Etanol yang dihasilkan dari bahan petroleum tidak sama dengan etanol yang dihasilkan daripada perahan buahan, bijirin atau manisan. Etanol yang dihasilkan daripada petroleum bukan dihasilkan daripada bahan yang diharamkan syarak, iaitu arak atau alkohol. Perbezaan ini akan mempunyai impak yang besar terhadap hukum penggunaan etanol. Apakah hukum penggunaan alkohol bukan arak yang melalui proses fermentasi dalam makanan? Contohnya seperti cuka, tapai, roti, beer dan wain yang bertujuan untuk memberi rasa dan kriteria tertentu dan menjadikannya lebih berperisa. Perlu juga kita tahu adalah semua proses pemeraman akan melahirkan alkohol seperti kicap, sos, budu, jus, kordial termasuk buah kurma yang direndam juga mengandungi alkohol. Rasulullah s.a.w pernah melarang sahabat meminum air rendaman buah kurma yang melebihi tiga (3) hari. Tetapi alkohol ini adalah bukan alkohol arak. Lantaran itu, Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pada 11 dan 12 April 1984 telah memutuskan : a. Alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum. b. Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak samada mengandungi sedikit alkohol, atau alkoholnya disulingkan adalah haram diminum. c. Minuman ringan yang dibuat bukan untuk dijadikan arak atau yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak atau bukan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal. d. Tapai adalah halal e. Alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan tidak najis dan boleh dimakan. f. Ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alcohol adalah harus dan dimaafkan (kegunaan luar). Pengalaman Bahagian Hab Halal JAKIM yang terlibat secara langsung dalam pengurusan pensijilan halal membuktikan terdapat pengusaha restoran, hotel mahu pun produk menggunakan bahan-bahan berasaskan alkohol arak atau alkohol industri. Seorang chef muslim terkenal di Malaysia pun mengakui menggunakan

rice wine (cuka beras) dalam masakannya sebagai bahan penyedap. Tetapi beliau menggunakan alasan bahawa hanya mencampurkan sedikit sahaja dan tidak menyebabkan mabuk dan akan hilang apabila dipanaskan. Sebagaimana dijelaskan bahawa arak walaupun sedikit dan tidak memabukkan ia tetap haram. Rasulullah s.a.w bersabda Maksudnya : ”Apa yang banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya pun haram”. (HR Abu Daud dan An-Nasai’i) Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pada 4-6 April 2006 juga telah memutuskan : “Haram menggunakan cuka wain yang diproses dan dicampur dengan bahan-bahan luar. Walaubagaimanapun, sekiranya perubahan daripada cuka wain kepada cuka berlaku dengan sendirinya, maka ianya adalah halal” Dapat difahami bahawa alkohol yang dihasilkan bukan melalui proses arak atau terbitannya, dan ia adalah penghasilan proses kimia serta tidak memabukkan adalah tidak najis. Bagaimanapun pada pandangan penulis, untuk mengelakkan kekeliruan umat Islam maka perkataan Khamar perlu dikekalkan dan ia merujuk kepada arak.

Buletin Halal

Disember 2009 

ARTIKEL

Ke Arah Memperkasakan Halal Malaysia
Oleh : Kamarul Nizal bin Idris / Bahagian Hab Halal JAKIM

JAKIM sebagai agensi agama yang ulung di negara ini telah memulakan usahanya memartabatkan serta memperkasakan penggunaan Logo Halal Malaysia bermula dari tahun 1974. Ketika ini melalui penubuhan Bahagian Hab Halal, usaha-usaha bagi memastikan produk serta barangan pengguna Islam di negara ini bersih, suci serta selamat digunakan telah giat dilakukan. Langkah ini bagi memenuhi aspirasi negara dalam matlamat menjadikan Malaysia sebagai perdagangan Hab halal utama dunia. Kewujudan Bahagian Hab Halal JAKIM ini dianggap sebagai ‘backbone’ kepada industri halal dalam menyumbang serta menjana pendapatan ekonomi Malaysia. Objektif Bahagian Hab Halal JAKIM adalah untuk mengkaji, mengesah, mengawal selia serta memantau produk makanan dan barangan pengguna Islam agar lebih terjamin kesucian, keselamatan dan halal secara lebih efisien dan efektif. Fungsi pengesahan halal dewasa ini lebih bersifat komprehensif meliputi logistik, gudang penyimpanan dan pemasaran terhadap produk dan barangan yang bakal dipasarkan dapat menyakinkan pengguna bahawa produk atau makanan tersebut bersih, selamat serta suci digunakan. Industri halal merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang semakin pesat berkembang dan Malaysia mempunyai potensi pusat makanan halal dunia yang bernilai RM190 billion. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh IPTA tempatan, industri halal berpotensi untuk berkembang berdasarkan permintaan dan keperluan 2 billion pengguna Muslim seluruh dunia. Pasaran halal global dianggarkan bernilai AS$2.1 trilion setahun. Sebagai sebuah negara Islam yang moden, dengan ekonomi terbuka, Malaysia mempunyai kelebihan saingan dalam pembangunan industri halal. Jaringan permintaan pengguna Muslim terhadap produk, barangan dan makanan halal semakin meluas telah merancakkan lagi industri ini bukan sahaja di Malaysia bahkan di serata dunia. Selaras dengan aspirasi kerajaan 1 Malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan, JAKIM berhasrat menjadikan pengesahan halal Malaysia sebagai model serta peneraju utama dalam pengeluaran sijil halal sama ada di peringkat nasional mahu pun di arena antarabangsa.
Buletin Halal Disember 2009

Komitmen tinggi kerajaan Malaysia untuk menjadi Hab halal utama dunia jelas terpancar melalui JAKIM dengan kewujudan pelbagai infrastruktur undang-undang seperti Garis Panduan Makanan Halal dan Kegiatan Persijilan oleh JAKIM dan Majlis-Majlis Agama Negeri (MAIN), Akta Perihal Dagangan 1975, Perintah Kastam (Larangan Import) 1988, Perintah (Pengimportan) Haiwan 1962 dan pengwujudan Piawaian Makanan Halal MS1500:2004 SIRIM. Walau bagaimana pun, kekurangan dan kelemahan JAKIM masih lagi ketara kerana ketiadaan sesuatu akta yang khusus mengenai halal atau haram di bawah bidang kuasanya. Sebagai contoh, isu pengeluaran sijil halal palsu yang telah dikeluarkan oleh badan-badan swasta yang tidak mendapat pengiktirafan dari kerajaan Malaysia serta penyalahgunaan logo halal oleh pihak-pihak tertentu. Untuk menangani permasalahan ini JAKIM telah mengambil pendekatan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dalam usaha melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK), Jabatan Perkhidmatan Vetarinar (JPV), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), MARDI, SIRIM, Jabatan Kimia, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, IPTA dan lain-lain. Dengan wujudnya satu akta halal yang baru, JAKIM melalui Bahagian Hab Halal mampu menjalankan aktivitiaktiviti pemantauan dan penguatkuasaan yang dilakukan secara kolektif dan komprehensif dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya agar integriti, kewibawaan serta ketelusan JAKIM dalam menjalankan tanggungjawab serta amanah yang telah diberikan memenuhi piawaian antarabangsa. Selain dari itu, pengenalan MS1500:2004 juga dilihat sebagai pelengkap kepada sijil dan logo halal yang telah dikeluarkan oleh pihak JAKIM kerana ia telah mengambil kira unsur pematuhan terhadap Amalan Pengilangan Baik (Good Manufacturing Practices – GMP) dan Amalan Kebersihan Baik (Good Hygiene Practices – GHP). Langkah ini juga secara langsung akan dapat menjadikan Malaysia sebagai Hab halal utama dunia. 

TANYA HALAL

SoAlAN PERTAMA: Assalamualaikum tuan, Syabas atas usaha-usaha mendedahkan yang halal dan haram, teruskan usaha dan perjuangan murni yang dituntut ini. Tuan, saya ada menerima beberapa email dan terbaca di media-media alternatif di mana Coffee Bean dan Starbucks mengandungi E-471 iaitu sejenis bahan daripada khinzir... wallahualam..minta jasa baik pihak JAKIM untuk jelaskan kerana Coffee Bean dan Starbucks telah mendapat kelulusan dan logo halal JAKIM. Sekian, wassalam. JawaPan: Waalaikumsalam Puan, mengenai pertanyaan puan terhadap produk dari Coffee Bean dan Starbuck yang mengandungi E471, email yang mengatakan bahan daripada sumber babi adalah tidak benar. Ini adalah kerana kedua-dua premis tersebut telah mendapat sijil Pengesahan Halal JAKIM. Mengenai E471 yang digunakan dalam produk kedua-dua premis tersebut ialah penentuan status kehalalan bahan tambahan makanan (food additive) itu, JAKIM telah membuat pemeriksaan terperinci serta ujian makmal untuk memastikan bahan tambahan yang akan digunakan oleh kilang-kilang yang telah mendapat pengesahan halal JAKIM adalah bahan yang halal. Sebagai contoh, penggunaan emulsifier (E471) –kemungkinan di luar negara bahan ini telah dianggap sebagai tidak halal tetapi di Malaysia, JAKIM telah memastikan bahawa E471 yang berasaskan tumbuhan sahaja yang akan digunakan oleh kilang-kilang yang berdaftar dengan JAKIM. Begitu juga bagi bahan kritikal yang lain seperti lecitin, glycerin, gelatin-JAKIM telah memastikan bahawa bahan-bahan ini adalah halal untuk digunakan oleh pengilang-pengilang sehingga melayakkan mereka mendapat pengesahan halal JAKIM. Sememangnya terdapat sebahagian bahan tambahan makanan ini boleh dihasilkan samada dari tumbuhan ataupun haiwan. Maka dengan itu, JAKIM telah berusaha dengan melakukan pemeriksaan dan ujian makmal untuk memastikan hanya food additive yang berasaskan tumbuhan sahaja yang akan digunakan oleh pengusaha yang mendapat pengesahan halal JAKIM. Oleh yang demikian, dakwaan dari email/website luar negara yang mengatakan food additive yang mengunakan kod-E sebagai tidak halal adalah tidak boleh diterima untuk produk yang dikilangkan di Malaysia. Mungkin dakwaan tersebut benar untuk produk di luar negara tetapi tidak boleh diterima sepenuhnya untuk produk tempatan. Sekian, harap maklum. SoAlAN KEDUA Saya ingin mengutarakan soalan tentang kod E476 yang terdapat pada makanan (gula-gula kanakkanak) adakah ianya kod yang melibatkan kandungan lemak babi? Harap jelaskan JawaPan: Puan, maklumat mengenai kod E476 ialah terdiri daripada pengemulsi (emulsifier).Pengemulsi ini terhasil daripada sumber tumbuhan iaitu daripada kekacang (castor bean). Mengenai maklumat dalam Code E476 ini melibatkan kandungan lemak babi adalah tidak benar. Sekian, harap maklum. SoAlAN KETIGA Makanan seperti Mashmallow yang senang didapati di pasaraya (Giant, Tesco, Carrefour) dan restoran mengandungi gelatin sebagai bahan utamanya. Bolehkah pihak JAKIM jelaskan status Logo Halal restoran ataupun premis yang menjual atau menggunakan mashmallow dalam jualan mereka seperti kek Mashmallow yang dijual oleh Secret Recipe. Restoran Secret Recipe setahu saya telah mendapat kelulusan untuk menggunakan Logo Halal JAKIM bagi premis mereka. Adakah kek Mashmallow ini halal statusnya. JawaPan: Tuan, mengenai produk Mashmallow yang dijual Secret Recipe, produk keknya adalah halal dimakan kerana sumber Mashmallownya adalah bersumberkan sumber yang halal dimakan. Adapun mengenai produk Mashmallow yang dijual di pasaraya, statusnya tidak dapat dikenal pasti oleh pihak JAKIM. Untuk mengenal pasti statusnya, nasihat kami agar tuan membuat semakan samada mempunyai Logo Halal daripada JAKIM atau Badan Islam Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Sekian, harap maklum.

Buletin Halal

Disember 2009 

0

TANYA HALAL

Halal Ma la
Buletin Halal

inan Terpilih Jam sia y

SUCI KUALITI SELAMAT
Bahagian Hab Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia G Floor, Block 2200, Enterprise 3 Building, Persiaran Apec, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan Tel : 03-8315 0200 Faks: 03-8318 7044 Laman Web : www.halal.gov.my E-mail : ehalal@islam.gov.my
Disember 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful