You are on page 1of 2

Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie:

Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także,
ani) ani) ani) ani) ani) ani)
Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub,
bądź) bądź) bądź) bądź) bądź) bądź)
Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec,
zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego)
Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale,
lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże,
natomiast) natomiast) natomiast) natomiast) natomiast) natomiast)

Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie


Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe-

 Miejsca  Miejsca  Miejsca  Miejsca  Miejsca  Miejsca


(gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd?
skąd?) skąd?) skąd?) skąd?) skąd?) skąd?)

 Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied


y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy?

 Sposobu(j  Sposobu(j  Sposobu(j  Sposobu(j  Sposobu(ja  Sposobu(ja


ak? w jaki sposób?) ak? w jaki sposób?) ak? w jaki sposób?) ak? w jaki sposób?) k? w jaki sposób?) k? w jaki sposób?)

 Celu (po  Celu (po  Celu (po  Celu (po  Celu (po  Celu (po
co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?)

 Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny


(dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?)

 Warunku  Warunku  Warunku  Warunku  Warunku  Warunku


(w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego?
pod jakim pod jakim pod jakim pod jakim pod jakim pod jakim
warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?)

 Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole


nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co?
Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?)
Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija
rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd.
nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd.
(jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie?
który/która) który/która) który/która) który/która) który/która) który/która)
Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe-
orzeczenie orzeczenie orzeczenie orzeczenie orzeczenie orzeczenie
imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest?
Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?)
Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt.
Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych)
Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje
podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd.
Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek
wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?)

Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy


równoważnik równoważnik równoważnik równoważnik równoważnik równoważnik
Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy
 Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,
-ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.)
 Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)
 Bierny (- Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy
ny. –ty)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)
Przysłówkowy  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,
 Współczesny (-ąc) -wszy) -wszy) -wszy) -wszy) -wszy)
 Uprzedni(-łszy,
-wszy)

Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie: Współrzędnie:


Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także, Łączne ( i, oraz także,
ani) ani) ani) ani) ani) ani)
Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub, Rozłączne (albo, lub,
bądź) bądź) bądź) bądź) bądź) bądź)
Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec, Wynikowe (wiec,
zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego) zatem, toteż, dlatego)
Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale, Przeciwstawne, (ale,
lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże, lecz, a, jednakże,
natomiast) natomiast) natomiast) natomiast) natomiast) natomiast)

Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie Podrzędnie


Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe- Okolicznikowe-

 Miejsca  Miejsca  Miejsca  Miejsca  Miejsca  Miejsca


(gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd? (gdzie? dokąd?
skąd?) skąd?) skąd?) skąd?) skąd?) skąd?)

 Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied  Czasu(kied


y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy? y? od/do kiedy?

 Sposobu(j  Sposobu(j  Sposobu(j  Sposobu(j  Sposobu(ja  Sposobu(ja


ak? w jaki sposób?) ak? w jaki sposób?) ak? w jaki sposób?) ak? w jaki sposób?) k? w jaki sposób?) k? w jaki sposób?)

 Celu (po  Celu (po  Celu (po  Celu (po  Celu (po  Celu (po
co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?) co? w jakim celu?)

 Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny  Przyczyny


(dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?) (dlaczego?)

 Warunku  Warunku  Warunku  Warunku  Warunku  Warunku


(w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego? (w razie co/czego?
pod jakim pod jakim pod jakim pod jakim pod jakim pod jakim
warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?) warunkiem?)

 Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole  Przyzwole


nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co? nia (mimo co?
Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?) Pomimo czego?)
Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija Przydawkowe- rozwija
rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd. rzeczownik w zd.
nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd. nadrzęd.
(jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie? (jaki/jaka/jakie?
który/która) który/która) który/która) który/która) który/która) który/która)
Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe- Orzecznikowe-
orzeczenie orzeczenie orzeczenie orzeczenie orzeczenie orzeczenie
imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest? imienne(jaki/jaka jest?
Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?) Kim jest? Czym jest?)
Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt. Dopełnieniowe- pyt.
Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych) Przypadków zależnych)
Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje Podmiotowe- zastępuje
podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd. podmiot zd.
Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek Nadrzędnego, zaimek
wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?) wskazujący, (kto? co?)

Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy Imiesłowowy


równoważnik równoważnik równoważnik równoważnik równoważnik równoważnik
Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy Przymiotnikowy
 Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,  Czynny (-ący,
-ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.) -ąca, -ące.)
 Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)  Bierny (-ny. –ty)
Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy Przysłówkowy
 Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)  Współczesny (-ąc)
 Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,  Uprzedni(-łszy,
-wszy) -wszy) -wszy) -wszy) -wszy) -wszy)