Seminarie op maat van uw onderneming of dienst

Indien uw onderneming of dienst belangstelt in een presentatie van een of meerdere sessies bij u ter plaatse, kunnen wij dit samen met u bespreken en organiseren.

Praktische informatie
Antwerpen: Ingenieurshuis - KVIV, Desguinlei 214, tel 032600850 (dichtbij de Ring, het ‘Bouwcentrum’ en ‘De Singel’, bereikbaar met de tram vanuit het Centraal Station). Gent: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 (afrit 9 "UZ" op de E17, dan richting Gent, 2e lichten schuin rechts, dan 1e links, parking ‘lange duur’ in de straat; 7 minuten te voet vanaf het Sint-Pietersstation, via de achterzijde). U kan zich inschrijven voor alle modules of voor een aantal onder hen. Een bevestiging van uw inschrijving met plaatsbeschrijving volgt.

Plaats

Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden Bergstraat 38/2 1000 Brussel

Meer weten over de pensioenen en de brugpensioenen
Interactief seminarie in 4 modules
Ook in België wordt nagedacht over ingrijpende wijzigingen in het bestaande pensioensysteem: waarom krijgt de ene meer dan de andere, waarom een overlevingspensioen alleen indien er een huwelijk is, en wat is de impact van niet-gewerkte periodes op het pensioen? Anderzijds willen ondernemingen kosten sparen zonder ontslag te geven. Informatie over de bestaande (brug)pensioensystemen is dus meer dan ooit noodzakelijk. Maar zij is vaak oppervlakkig, onvolledig of beantwoordt niet aan al uw vragen. Ons seminarie vult die leegte aan: wij volgen de evolutie van de wetgeving, die complexer is dan ooit, ook in de praktijk, en leggen ze u op een bevattelijke manier uit. en openbare besturen.

Tel. 02 514.14.44 Fax 02 502.73.42
info@fpr-fbg.be www.fpr-fbg.be

Vraag ons meer informatie.

Prijs

€ 135 per module, € 500 voor de volledige cyclus. In deze prijs zijn begrepen de koffies en de syllabi die bij elk onderdeel behoren. Een attest wordt aan elke deelnemer overgemaakt. Bij annulatie binnen de 2 weken voor het begin van de cyclus blijft het te betalen bedrag verschuldigd. Men kan eventueel een vervanger sturen. De FPR-FBG behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren, het programma te wijzigen of de plaats van het gebeuren te veranderen indien, ondanks haar inspanningen, de omstandigheden haar daartoe verplichten.

Doelpubliek: personeelsdiensten, info- en sociale diensten van ondernemingen Wat betekent het brugpensioen na 35 jaar? De zwaktes van het wettelijk pensioen

Organisator

Module 1 gaat over het nu toch ingrijpend veranderde brugpensioen. Alle aspecten ervan worden uitgelegd op een praktische wijze. Modules 2 en 3 behandelen het pensioen in de privésector, dat het belangrijkste is in dit land: ook hier verandert de wetgeving regelmatig en wordt de berekening complex, vooral wat de niet-gewerkte periodes aangaat. Ook allerlei specifieke aspecten, zoals gemengde loopbaan en buitenlandse tewerkstelling, komen aan bod.

Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden, Bergstraat 38/2, 1000 Brussel, tel 02 5141444, fax 02 5027342, info@fpr-fbg.be , www.fpr-fbg.be
Un Séminaire identique se déroule en langue française, à Bruxelles et à Liège. Demandez notre brochure.

Hoe lang nog?

Wie module 4 volgt leert alles over het pensioen van de statutaire ambtenaren: aspecten zoals leeftijd, loopbaan, gelijkgestelde periodes, procedure, berekening, cumul, overlevingspensioen enz. komen aan bod.

1

Seminarieprogramma
BRUGPENSIOEN Het brugpensioen in het licht van het Generatiepact

Antwerpen: donderdag 22.04.2010 (10-13 u) Gent: dinsdag 27.04.2010 (10-13 u)

· Algemene inleiding · Hoe werkt onze sociale zekerheid? · Financiering van de (brug)pensioenen · Toekomst van onze pensioenen (wat doet de Nationale Pensioenconferentie?) · 35 jaar brugpensioen: wat blijft er over? · Loopbaanberekening · Leeftijd, anciënniteit. · Soorten en bijzondere systemen · Procedure (met opzegaspect) · Statuut van de bruggepensioneerde (kan/mag hij /zij nog werken?) · Berekening: bijdragen, fiscaliteit, voorbeelden, kostenplaatje voor de werkgever · Brugpensioen Canada Dry · Halftijds brugpensioen · Toekomst
Het pensioen in de privésector I

3

Antwerpen: donderdag 06.05.2010 (10-13 u)

PENSIOEN WERKNEMER

Het pensioen in de privésector II

· Beslissing RVP en beroep daartegen · Uitbetaling, indexering, aanpassing, verblijf in het buitenland · Toegelaten beroepsactiviteiten en sancties · Vakantiegeld · Recht op verschillende pensioenen · Overlevingspensioen:
- voorwaarden (huwelijk en leeftijd, met uitzonderingen) - berekening met voorbeelden - procedure - cumul(beperkingen) - toegelaten beroepsactiviteit en sancties Pensioen bij echtscheiding of feitelijke scheiding (zelfde aspecten als hierboven)

·

· Basisinfo over zelfstandigenpensioen en IGO

2

Antwerpen: donderdag 29.04.2010 (10-13 u)

PENSIOEN WERKNEMER

· Oorsprong, evolutie · Drie pijlers, drie grote pensioensystemen · Normale leeftijd, voorwaarden vervroegd pensioen · Opzeg · Datum invoegetreding · Automatische aanvraag · Procedure · Berekeningselementen:

4

Antwerpen: donderdag 20.05.2010 (10-13 u)

PENSIOEN IN DE OPENBARE SECTOR

Pensioen in de openbare sector

·

- loopbaan (loon, indexaanpassing, plafond, eenheid van loopbaan) - ziekte, werkloosheid en impact op het pensioen - loopbaanonderbreking, tijdskrediet, verlof zonder wedde - andere crisismaatregelen en hun impact - deeltijds werk - studies - vrijwillige bijdragen - werk in het buitenland - gemengde loopbaan - gezins- of alleenstaandenpensioen Berekeningsvoorbeelden

· Oorsprong, evolutie en perspectieven · Statutair versus contractueel · Pensioenleeftijd, vervroegd pensioen, lichamelijke ongeschiktheid en pensioen · Toekenningsprocedure · Berekening: tantième, referteloon, percentage · Wat met de gelijkgestelde periodes: loopbaanonderbreking, studies, beperking · Minimum- en maximumpensioen, cumul · Perequatie van de pensioenen · Toegelaten beroepsactiviteit, overlevingspensioen

INSCHRIJVINGSSTROOK
Terug te sturen naar FPR-FBG, Bergstraat 38/2, 1000 Brussel, of per fax: 02/502.73.42 of via de webstek www.fpr-fbg.be ( klik op " Seminaries ")

Ja, ik wens mij in te schrijven voor volgende modules: 22, 27, 29 april, 6 en 20 mei. En ik betaal het overeenstemmende bedrag op rek. 001-2204940-12 van de FPR-FBG na ontvangst van uw factuur De data schikken mij niet, gelieve mij op de hoogte te houden van de volgende cycli Prière de m'envoyer votre brochure sur les séminaires en français Gelieve mij te contacteren voor een seminarie in het bedrijf Naam (namen) van de deelnemer(s) ................................................................................... ................................................................................... Functie ........................................ ........................................

Un séminaire identique se déroule en langue française à Bruxelles et à Liège: demandez notre brochure

Bedrijf ........................................................................................................................ volledig adres ............................................................................................................. Telefoon .................................. Datum en handtekening van de verantwoordelijke E-mail ........................................................................................................................