Kerman gasolindegian

Ulermena
Kerman gasolindegian izan da gaur. Hantxe zegoela, bere denbora hartu du autoa garbitzeko eta bertako langilearekin hitz egiteko. Bideoa ikusi baino lehen, irakurri galderak Ondoren, esketxa ikusi informazioa eskuratzeko Azkenik, aukeratu erantzun egokiak, gainean klik eginda

1. Gasolindegi kanpoan bero dago Egia Gezurra

2. Zer hartu du Kermanek gasolindegian? Kafe bat Kamamila bat Txokolate bat

3. Kerman goiz jaikitzen da egunero, gasolindegiko langilea bezala Egia Gezurra

4. Kermanek garbitu ditu... Autoko kristalak eta barrukoa Autoko kristalak Autoko kristalak, barrukoa eta alfonbrak

5. Kermani gustatzen zaio autoko kristalak... Astean behin garbitzea Egunero garbitzea Hilean behin garbitzea

Txukun-txukun
Gustuko al duzu kotxea garbitzea? Eta etxeko lanak egitea? Hementxe dauzkazu hitz batzuk zer garbitzen ari zaren, edota, zein etxeko lan egiten ari zaren esateko. Lotu irudiak eta izenak

1

Kristalak garbitu

Zorua garbitu

Josi

Erraztatu, eskobatu

Lisatu

Eseki

Harrikoa egin Hautsa kendu

Astindu

Asko / Handia
Euskaraz, izenak izan daitezke: Zenbatu daitezkeenak: etxea, autoa, liburua... Hortaz, esan dezakegu:

Hiru etxe, hamar auto, lau liburu.

Ezin daitezkeenak zenbatu: gogoa, maitasuna, beldurra, mina... Hortaz, ezin dezakegu esan:

*Zazpi gogo, bost maitasun, zortzi beldur...

2

Bestalde, ugaritasuna adierazteko:

• •

Zenbatu daitezkeen izenekin ASKO erabiliko dugu: Etxe asko, kotxe asko, liburu asko... Zenbatu ezin daitezkeenekin, berriz, HANDIA: gogo handia, maitasun handia, beldur handia, min handia...

Beraz, EZ esan:

*Bero ASKO, gose ASKO, gogo ASKO...

Eta esan:

Bero HANDIA, gose HANDIA, gogo HANDIA...

Hala ere, zenbatu ez, baina, neurtu daitezkeen izenak ere badaude. Adibidez: ura, ardoa, gatza, irina... Esan dezakegu, hortaz,

Litro bat ur, kilo bat gatz...

Eta, horrenbestez, ASKO erabiliko dugu izen hauekin ere:

Ur asko, gatz asko, ardo asko...

Irakurri esaldiak eta bete hutsuneak ASKO edo HANDIA idatziz. 1. Umeak korrika ibili dira hondartzan, eta orain, egarri 2. Filma hori ikusteko gogo 3. Erromara joateko bide þÿ þÿ daukat daude
þÿ

þÿ

dute

4. Euskara ikasten ari direnek meritu 5. Olio 6. Kontu

dute

þÿ
þÿ

ekarri dugu Nafarroatik izan dugu zure autoarekin
þÿ

7. Opila egiteko irin

erabili behar dugu

GarbiTZEA gustatzen ZAIT
Honelako galderak egiten ditugunean, edo egiten dizkigutenean:

• •

Zer gustatzen zaizu? Zer ahaztu zaizu?

Erantzuterakoan esan dezakegu:

3

• •

Liburu hau gustatzen zait, edo, liburu hauek gustatzen zaizkit Etxeko lanak ahaztu zaizkit

Esaldi horietan, izena (liburuak, etxeko lanak...) plurala bada, aditza ere pluralean (zaizkit) jarriko dugu, bestela, singularrean (zait) Baina, erantzuna, askotan, ekintza bat izaten da. Hau da, aditz bat erabiltzen dugu. Kasu horietan, erantzunetan honelakoak botatzen ditugu:

Gozokiak jaTEA gustatzen ZAIT, liburuak ekarTZEA ahaztu ZAIT...

Kontuan izan behar dugu esaldi horietan, ZER (ahaztu zaizu)? galderari erantzuten diona aditza dela, eta ez izen bat: jaTEA, ekarTZEA... Ez du inporta zenbat gauza ahaztu edota gustatzen zaizkigun. Horregatik, aditza singularrean erabiliko dugu. Beraz, ez ditugu esango:

Gozokiak jaTEA gustatzen ZAIZKIT, edo, liburuak ekarTZEA ahaztu ZAIZKIT.

1. Debekatu (1)

þÿ

nire etxe aurrean autoak aparkatzea þÿ þÿ

2. Gaur galletak egitea pentsatu (2)

3. Beldurrezko filmak asko gustatzen (3) 4. Lortu (4) þÿ

medikuak zure analisiak etxera bidaltzea þÿ þÿ egin

5. Xaboia eta zapiak ekartzea ahaztu (5)

6. Alfonbrak astintzea bururatu ere ez (6) Hutsuneetako aukerak 1. ditut ditugu dut 2. ditut dut dituzu

o o o o o o

o o o o o o

3. zaigu zait zaizkit 4. ditugu ditut dugu

o o o o o o

5. zaizkizu zaizkit zait 6. zaizkit ditut zait

Esan eta idatzi
Badakizu hitz egiterakoan, askotan, hitzak ez ditugula ahoskatzen idazten ditugun bezala. Begira gasolindegiko langileak, adibidez, nola esan dituen hitz batzuk. Ikusi bideoa eta erreparatu hitz hauei. Ondoren, aukeratu hitz horiek idazteko era egokia.

1. Etorri nekin

nerekin nirekin

4

2. Hemen badago kafeteia kafetegia kafeteria

jaboia eta errasketa xaboia eta errasketa xaboia eta rasketa

3. Seiak laurden gutxietan laurden gutxian laurden gutxitan

5. Garbitu kotxea barrundik barrotik barrutik

Erantzunak - Ulermena

1. Gasolindegi kanpoan bero dago

4. Nik hemen dauzkat jaboia ta rasketa

Egia Gezurra (Gezurra)

2. Zer hartu du Kermanek gasolindegian?

Kafe bat Kamamila bat Txokolate bat (Kafe bat)

3. Kerman goiz jaikitzen da egunero, gasolindegiko langilea bezala

Egia Gezurra (Gezurra)

4. Kermanek garbitu ditu...

Autoko kristalak eta barrukoa Autoko kristalak Autoko kristalak, barrukoa eta alfonbrak (Autoko kristalak, barrukoa eta alfonbrak)

5. Kermani gustatzen zaio autoko kristalak...

5

Astean behin garbitzea Egunero garbitzea Hilean behin garbitzea (Hilean behin garbitzea) KERMAN: Egun on, e? Goizean goizetik. Aizu, gaur hotz asko egiten du. LANGILEA: Bai, hemen asko egiten du hotza. KERMAN: Bai. Eta, barruan bero asko izango duzue. LANGILEA: Barruan bero asko, bai. KERMAN: Aizu, nik ez dut gosaldu eta gose asko daukat. Badaukazue kaferik? LANGILEA: Bai. Etorri nirekin. Hemen badago kafetegia. KERMAN: Ai, zer ondo! goazen, goazen, mesedez. LANGILEA: Bai, goazen KERMAN: Nik gaur gogo asko neukan ohean geratzeko. Bueno, gaur , atzo eta bihar. Bueno, egunero izaten dut ohean geratzeko gogo handia. Zu, zer ordutan altxatzen zara? LANGILEA: Ni, seiak laurden gutxietan. KERMAN: Seiak laurden gutxitan? Jo, bada, ez didazu inbidia askorik ematen, e? Meritu asko duzu, e? Bueno, bueno. Orain, niri lotsa asko ematen dit esatea zer ordutan jaikitzen naizen. Ez nahastu ASKO eta HANDIA. Asko, zenbatu daitezkeen objektuekin erabiltzen da. Baina, gosea beldurra eta zortea ezin ditzakegu zenbatu. Meritu handia, gose handia eta bero handia esango dugu. Ez ditugu erabiliko, hortaz, Gose asko, edota, bero asko bezalako esapideak. KERMAN: Autoko kristalak garbitu nahi ditut eta xaboia eta zapiak ekartzea ahaztu zaizkit. LANGILEA: Lasai. nik hemen daukat kuboa, xaboia eta errasketa garbitzeko kristalak. KERMAN: A, bueno. Bale, bale. Eskerrik asko, e? Eske, niri, hilean behin, autoko kristalak garbitzea gustatzen zaizkit. Bueno, autoko kristalak. Zeren, betaurrekoko kristalak egunero garbitzen ditut. Zuk ere garbitzen duzu egunero? LANGILEA: Nik baita. Nik egunero baita. Kontuz ibili aditzaren numeroarekin. Izan ere, kristalak garbitzea gustatzen zaio Kermani. Ez nahastu era honetako egiturekin: aditz laguntzailea singularrean utziko dugu. Baztertzekoak izango dira, hortaz, Kermani kristalak garbitzea gustatzen zaizkio bezalako formak. Kristalak asko izanagatik ere, garbitzea gustatzen zaiolako Kermani. KERMAN: Egia esan, ez nuen kotxea garbitzeko gogo handirik. Baina, egia da poz handia ematen duela gero kotxea dotore-dotore ikusteak. LANGILEA: Bada, aprobetxatu eta garbitu kotxea barrutik! KERMAN: A, barrutik! Bada, begira, egia da! Zeren, eserlekuak garbitzea ahaztu zait. Bueno, sorpresa handia hartuko du amak, e? LANGILEA: Jada, ondo bukatzeko lana, alfonbrak astindu. KERMAN: Bada, beitu, egia da alfonbrak astindu. Alfonbrak astintzea bururatu ere ez zait egin. Bada, egingo dut! Bai. Bai. Aizu, eta nolako astindua emango diodan kotxeari! Lan handia egingo dut, bai. Eta gero, lasaitasun handia hartuko dut bukatzerakoan. Eta zuk ere bai, ezta? LANGILEA: Baita, bai. Egia da. KERMAN: Ni, pixkatxo bat, hiztun handia naiz. Zeren, irakasleak esaten du, e, "mintzapraktikatu" behar dugula, hitz egin behar dugula. Eta niiri etxeko lanak egitea gustatzen zait.

6

Gaur bero HANDIA egiten du, eta EZ, bero ASKO Zuek, meritu HANDIA daukazue, eta EZ, meritu ASKO. Argi geratu da, ezta? Bueno, bestalde, aditz numeroarekin ere nahastu egin da Kerman. Honelako esaldietan, adibidez: Etxeko lanak egiTEA gustatzen ZAIT, edo, Kristalak garbiTZEA gustatzen ZAIT. Kasu horietan, aditz laguntzailea singularrean ipiniko dugu, gustatzen zaiguna garbitzea edo egitea delako, eta ez kristalak. Beraz, ezin dugu esan: Etxeko lanak egitea gustatzen ZAIZKIT, edo, Kristalak garbitzea gustatzen ZAIZKIT, ez. Gustatzen zait, singularrean. Ados? Bueno, bada, zuek bai daukazuela meritu handia; eta, beraz, eutsi horri! Eta, badakizue, honekin edo harekin, baina egin!

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful