You are on page 1of 22

s

o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

ISSN 2065 - 5754

Editorial

Anul 11, nr. 4, decembrie 2015

Vasile Alexandrescu Urechia - creatorul
Galaţiului cultural autentic

Sumar

Editorial
• Vasile Alexandrescu Urechia creatorul Galaţiului cultural
autentic/ 1
Evenimente / Profesional
• Conferinţa Naţională a ANBPR,
ediţia a XXVI-a/ 4
• Noaptea în bibliotecă, la Galați!
- Cărţile care ne înalţă! Flash mob
cu voluntarii bibliotecii/ 5
- TOP 50 de cărţi preferate de copii / 6
- Cupa de șah „Axis Libri”/ 7
- Bătălia Poveștilor / 8
- Bookletta te provoacă: uită o
carte undeva! / 9
- Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru” / 10
- Pasiunea mea, astronomia / 11
- Booktrailer-ul, modalitate de
promovare a lecturii / 12
- Activităţile Secţiei Împrumut la
Domiciliu pentru Adulţi / 13
• Expoziţii la Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” / 14
• Hai pe net, bunici! / 20
• Zilele Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”
- 125 de ani de existență / 22
Memorie locală
• Aniversările anului 2016 în județul
Galați : ian. - mart. 2016 / 16
Din judeţ
• Biblioteca Comunală Grivița O după-amiază de poveste/ 20
• Matca în straie de sărbătoare / 21

Într-o geroasă, dar
senină duminică
de început de
iarnă, acum exact
125 de ani, la 11
noiembrie 1890,
într-o sală de la etaj a Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, s-a
desfăşurat o emoţionantă adunare
festivă care avea să consemneze, la
scara istoriei, unul dintre cele mai
înălţătoare momente din istoria
spiritualităţii gălăţene din toate
timpurile. Prezent la eveniment, un
reporter de la ziarul „Poşta” nota:
„Duminică, 11 noiembrie 1890,
orele 2 p.m. O frumoasă sărbătoare
culturală s-a făcut la Galaţi. V.A.
Urechia a luat mult lăudabila
hotărâre de a dona oraşului Galaţi
şi liceului bogata sa bibliotecă,
peste 6000 de volume, stampe şi
tablouri”. Avem în faţă, pe pagina
îngălbenită de vreme a ziarului,
prima consemnare oficială a
existenţei bibliotecii noastre,
prima sa „atestare documentară”
(deşi actul de înfiinţare/constituire
este semnat de însuşi Regele Carol
I al României, în 7 decembrie
1889, bineînţeles că la insistenţele
şi rugăminţile lui V.A. Urechia).

Cărturarul,
scriitorul,
jurnalistul, deputatul de Covurlui,
dar, mai presus de toate acestea,
marele iubitor de Galaţi, Vasile
Alexandrescu Urechia, îşi inaugura
biblioteca. Atunci, la 11 noiembrie
1890, era mica sa bibliotecă, astăzi,
după 125 de ani de trecere istorică,
ea este marea Bibliotecă Judeţeană
„Vasile Alexandrescu Urechia”,
apreciată ca una dintre cele mai

importante din România, din
Europa şi poate din lume. Atunci
era mica lui bibliotecă pentru că
Urechia hotărâse să doneze anume
Galaţiului cea mai mare parte din
cărţile sale, nu pentru că acelea îi
prisoseau, nu pentru că dorea să
se despartă de ele, ci pentru că el
îşi plănuise de mult să creeze aici,
în oraşul pe care îl reprezenta în
Parlamentul României, un nucleu
pentru o mare alcătuire de cărţi
şi exponate muzeistice, într-un
maiestuos Ateneu al cuvântului
tipărit şi al culturii vii.

În acea zi geroasă de
11 noiembrie, la orele 14,00, la
prezidiul improvizat în sala de
clasă, plină ochi cu cei mai de
seamă reprezentanţi ai obştii, dar şi
cu profesori şi elevi, a urcat chiar
el, Vasile Alexandrescu Urechia,
alături de D.A. Laurian, secretar
general al Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice şi de primarul
de atunci al urbei, Constantin
Ressu. Urechia avea 56 de ani,
era la zenitul ascensiunii sale pe
firmamentul culturii româneşti şi,
cu binecunoscutul talent oratoric,
pe care numai Hasdeu sau Iorga îl
puteau întrece, a făcut să vibreze
întreaga audienţă. Vorbele lui
aveau să fie profetice:

„Dar ştiţi de ce cu atâta
uşurinţă m-am despărţit eu de
prietenii mei de 40 de ani (de cărţile
donate, n.a.) care mi i-am adunat
cu atâta grijă şi dragoste? Pentru
că am văzut că statul românesc
s-a hotărât să fortifice Galaţii, să-i
apere de duşmanii din afară. Apoi
aşa m-am gândit eu că mai tare e

2

Sala de lectură a Bibliotecii „V.A. Urechia” din cadrul
Liceului „Vasile Alecsandri” (1890-1940)

cetatea în care cetăţenii se apără cu învăţătura, cu
ştiinţa. Cartea este şi dânsa o armă puternică. La
lumina şi învăţătura cărţilor se deşteaptă conştiinţa
naţională, iară deşteptăciunea conştiinţei naţionale
este singura cetate pe care n-o răpune duşmanul”.

Cuvintele lui Vasile Alexandrescu Urechia,
consemnate întocmai de reporter, parcă mai
răsună şi acum în sala de la etaj a Liceului „Vasile
Alecsandri” (astăzi Colegiu Naţional), întâia gazdă
a noii biblioteci, şi ele dovedesc, după 125 de ani de
evoluţie istorică, nu numai patriotismul, dragostea
de semeni, generozitatea, dar şi vizionarismul celui
care a fost ctitorul uneia dintre cele mai mari şi mai
moderne biblioteci ale României de azi.

Urechia se născuse la Piatra Neamţ (15
februarie 1834) şi nu avea nicio legătură de rudenie
la Galaţi, el s-a îndrăgostit de oraş pentru frumuseţea
aşezării de la Dunăre, îşi făcuse mulţi prieteni aici,
venea des în cetatea aflată în plin avânt economic şi
comercial, dar, dincolo de toate acestea, vizionarul
din el întrezărise importanţa strategică deosebită pe
care o ocupa atunci Galaţiul în tânărul stat apărut
pe harta Europei după Unirea de la 1859. Se vorbea
chiar, în acele vremuri, despre Galaţi, cel mai
important port al ţării, cu o industrie şi un comerţ
puternice, cu o concentrare maximă de consulate,
reşedinţă a Comisiei Europene a Dunării, ca despre
o posibilă capitală a României. Şi mai era ceva.
Niciunul dintre centrele culturale importante ale
ţării nu se aflau mai aproape de Prut, vremelnica
graniţă cu Basarabia. „Să nu uităm – va mai spune
Vasile Alexandrescu Urechia la acea adunare din
11 noiembrie 1890 – că aproape, foarte aproape
de Galaţi, la Răsărit, avem fraţi de sânge, fraţi
adevăraţi, care sunt lipsiţi de cea mai elementară
cultură a neamului românesc. Ei bine, Galaţii este
citadela cea mai înaintată a românismului către

Decembrie 2015

aceşti fraţi, şi trebuie să fie înarmată cu toate
mijloacele de întărire şi atracţiune”.

Dacă ctitorul şi întâiul director al Bibliotecii
judeţene din Galaţi ar putea să cuprindă azi într-o
singură privire de dincolo de eternitatea sa tot
ceea ce s-a întâmplat cu „nucleul” său de 6000 de
cărţi în cei 125 de ani care s-au scurs de la acea
memorabilă festivitate de inaugurare, ar putea să
constate mulţumit, nu numai că dimensiunile în
care a crescut moştenirea lăsată de el gălăţenilor
au întrecut cu mult chiar propria sa îndrăzneaţă
închipuire, dar şi că toate principiile fundamentale
ale testamentului său către urmaşi au stat continuu,
şi mai ales în anii din urmă, după schimbările
profunde ce s-au petrecut în Europa centrală şi
de est după 1989, la baza politicii manageriale a
importantei instituţii culturale edificate pe donaţia
sa.

În toată această perioadă, în arcul de timp
1890-2015, Biblioteca „Vasile Alexandrescu
Urechia” a traversat o creştere incredibilă, ea a
devenit dintr-o simplă donaţie personală o instituţie
publică metropolitană, pentru că, comparând
cifrele, ce mai înseamnă cele 6000 de volume ale
lui Urechia pe lângă cele 850.000 existente astăzi
în patrimoniu? Donaţia lui Urechia s-a înmulţit de
142 de ori!!! Şi, dacă judeţul numără acum cam
600.000 de suflete, nu înseamnă aceasta că fiecăruia
dintre ele, noi, bibliotecarii de la „V.A. Urechia”,
îi putem oferi cel puţin câte o carte? Dar, până la
urmă, deşi este foarte important pentru a stabili
dimensiunile şi capacităţile reale ale unei biblioteci,
nu numărul de cărţi contează, ci ceea ce se poate face
şi se face efectiv cu ceea ce se ascunde dincolo de
statistici. Or, tot ceea ce reprezintă astăzi esenţa noii
opţiuni manageriale se bazează pe două principii
fundamentale. Primul nu putea fi altul decât acela,
de bază, rezultat din esenţa actului testamentar al lui
Vasile Alexandrescu Urechia, şi anume ideea de a
servi, conserva, înmulţi, fiinţa şi de a întări continuu
aici o adevărată catedrală a cărţilor, dar şi un puternic
bastion al românismului, cu iradiere spre zonele
apropiate, cu populaţie românească majoritară.
Al doilea vine, firesc, din comandamentele noilor
strategii biblioteconomice care rezultă din noua
conjunctură a globalismului cultural, în condiţiile
ofensivei pe toate liniile a mijloacelor moderne,
virtuale, digitale de interrelaţionare.

Aşa s-a făcut/scris istoria Bibliotecii „V.A.
Urechia”, din generaţie în generaţie, din donaţie în
donaţie, îmbogăţindu-se nu atât prin numărul de
titluri şi volume (acesta este determinat în special
prin politica de achiziţii curente), ci prin perpetuarea
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

în veci a spiritului lui Vasile Alexandrescu Urechia,
acela al iubirii de carte, cu nimic mai prejos şi cu
nimic mai puţin importantă decât iubirea de ţară...

În anii din urmă, acest spirit al lui Urechia a
cunoscut – şi nu este aprecierea noastră, ea aparţine
celor care ne-au vizitat şi au participat la acţiunile
noastre – o nouă dimensiune, noi ritmuri şi alte
amplitudini. Când, în 2009, a apărut, cum s-ar
spune, în „stema” bibliotecii, însemnele lui „Axis
Libri”, şi ne referim aici la revista, editura, salonul
literar, minilibrăria, festivalul naţional al cărţii, toate
activând sub acest brand cultural, Biblioteca şi-a
asumat un rol cu mult mai important decât cel pe
care-l avusese până atunci, hotărând să se implice
efectiv în viaţa culturală, şi în primul rând literară, a
cetăţii şi a ţării, încercând şi reuşind să cuprindă într-o
armonie a colaborării şi conlucrării, şi bibliotecarii,
şi scriitorii care le scriu, şi editorii
care le fac posibilă apariţia precum
şi distribuitorii şi, mai ales, cititorii,
cei pentru care, de fapt şi în esenţă,
existăm.

De la experienţa anterioară,
cu secţiile volante care aduceau cărţi
în spitalele cu răniţi, pentru a le mai
ostoi acestora suferinţele, dar şi de
la ideea generală conform căreia
într-o societate tot mai dinamică,
în care omul se află permanent în
lupta cu timpul, biblioteca trebuie să
se apropie tot mai mult de propriii
cititori şi să atragă în felul acesta şi
pe alţii, a venit iniţiativa înfiinţării de filiale zonale,
atât în municipiul Galaţi, cât şi în afara lui. Aşa au
apărut Filiala 4 „Grigore Vieru” de la Gara CFR,
Filiala 1 de la Casa de Cultură a Sindicatelor, care în
această perioadă s-a strămutat la Clubul Sidex/CSG,
Filiala 2 „Paul Păltănea” din Cartierul „Aviaţie”,
Filiala 3 de la Parcul de Soft şi aşa va apărea în
curând şi Filiala 5 „Hortensia Papadat Bengescu”, la
Sala Sporturilor, pentru întreg cartierul „Dunărea”.
Şi cum bastionul românismului pe care-l întrezărea
Vasile Alexandrescu Urechia în biblioteca înfiinţată
de el trebuie să-şi dovedească nu numai puterea, dar
şi funcţionalitatea de zi cu zi, am înfiinţat nu mai
puţin de cinci filiale în Basarabia precum şi două, la
Reni şi la Ismail, în Ucraina...

Ceea ce s-a întâmplat însă prin punerea în
mişcare a Salonului Literar, a editurii, a Festivalului
Naţional al Cărţii, a revistei, a revistelor de fapt,
pentru că, între timp, pe lângă „Axis Libri”, se
editează, în colaborare cu Filiala Sud-Est a Uniunii
Scriitorilor din România, şi noua publicaţie
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3

semestrială de teorie, istorie şi critică literară, a
ridicat Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” la cote
nebănuite pe scara prestigiului naţional şi nu numai,
aprecierile pe care mari personalităţi ale culturii
din Bucureşti şi din principalele centre urbane ale
României stau mărturie oricând pentru a certifica
noul statut cultural şi spiritual al oraşului de la
Dunăre. Iar când academicienii Eugen Simion, Mihai
Cimpoi, Nicolae Breban, Nicolae Dabija, Valeriu
Matei, Vasile Tărâţeanu, reprezentanţi de frunte ai
gândirii şi scrisului românesc, precum regretatul
acad. Gheorghe Buzatu, Constantin Gh. Marinescu,
Dinu C. Giurescu, Dan Berindei, Nicolae Melinescu
şi mulţi alţii, scriitori de frunte din Iaşi, Chişinău,
Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Constanţa,
Oradea, Craiova, Cernăuţi, Huşi, Sibiu, critici, şi
istorici literari de talia lui Nicolae Manolescu, Alex.
Ştefănescu, Gabriel Liiceanu, Mircea
Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, Daniel
Cristea-Enache, Mihail Gălăţanu şi
alţii, prezenţi, fie în „Sala Eminescu”
la întrunirile Salonului Literar, fie
ca invitaţi de onoare în cele şapte
ediţii ale Festivalului Naţional de
Carte, fie găzduiţi, cu prestigioasele
lor semnături, în paginile revistelor
pe care le editează Biblioteca, spun
că centrul cultural al Moldovei
s-a mutat de la Iaşi la Galaţi şi că
oraşul de la Dunăre îşi revendică
tot mai argumentat un nou statut
cultural, trebuie să recunoaştem cu
obiectivitate că meritul principal l-a avut tocmai
Biblioteca, prin rolul său de catalizator al tuturor
energiilor creative pe care şi l-a asumat.

Generaţiile de cititori s-au succedat, ca şi
generaţiile de scriitori, singurele care, nu numai
că au rămas, păstrându-se în cele mai prielnice
condiţii, dar s-au şi înmulţit tot timpul, an de an,
zi de zi, crescând o dată cu veacul, au fost cărţile.
Această continuă acumulare, graţie înţelegerii
şi sprijinului autorităţilor locale (atât judeţene,
precum şi locale) pe fondul unei conservări
impecabile a fondului principal, a făcut să răsară
din „sămânţa” lăsată de marele Urechia şi să se
înalţe continuu această minunată coloană de lumină
care este astăzi Biblioteca ce‑i poartă în veci şi
numele şi moştenirea şi spiritul, şi dorinţa de triumf
a românismului, deopotrivă cu cele mai frumoase
şi generoase idealuri ale umanităţii...
Prof. dr. Zanfir Ilie, Director/Manager al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galați

Decembrie 2015

4

„Bibliotecarii publici - facilitatori de servicii pentru comunitate”
Conferinţa Naţională a ANBPR, ediţia a XXVI-a

Conferinţa Națională a Asociației Naționale
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România, desfăşurată în perioada 28-29 octombrie
2015, în cadrul Centrului
de Perfecţionare de la
Buşteni, a fost dedicată
împărtăşirii de proiecte
şi idei inovative şi a
adus un plus de valoare
activităţii bibliotecilor
publice din reţeaua
ANBPR.
Organizată
de Asociaţia Naţională
a Bibliotecarilor şi
a Bibliotecilor Publice din România, a
reprezentat cea de-a doua întâlnire de lucru
din acest an a Comisiilor profesionale ale
ANBPR. Evenimentul a reunit bibliotecari
din toate filialele Asociaţiei, specialişti
din domeniul biblioteconomiei, precum şi
reprezentanţi ai mediului de afaceri.

În
deschiderea
Conferinţei,
preşedintele ANBPR, dl Dragoş-Adrian
Neagu, a prezentat pe scurt evoluţia serviciilor
pentru comunitate în cadrul bibliotecilor şi a
subliniat nevoia diversificării, promovării, precum
şi a planificării unor strategii de modernizare a
ofertei acestor servicii.

Lucrările au debutat cu prezentarea
directorului IME România, membru al consiliului
de conducere al ANBPR, dr. Liviu Iulian Dediu –
O soluţie integrată pentru controlul de autoritate
a entităţilor contextuale, care a subliniat nevoia de
a pune accentul pe valoarea adăugată serviciilor de
bibliotecă. Reprezentantul „Smart Control”, Vicenţiu
Popa, director arhivare, a continuat prin prezentarea
profilului companiei: furnizor de conţinut digital
pentru biblioteca online, managementul informaţiei–
azi, prin respectarea mediului de lucru „no paper”,
mai multe informaţii putând fi acesate la adresa:
http://www.smartcontrol.ro/.

Prezentările în plen au continuat cu lucrarea
dnei Mihaela Racoviţeanu – Utilizarea serviciilor şi
colecţiilor de legislaţie de la Biblioteca Judeţeană
„Ştefan Bănulescu” Slobozia, Ialomiţa şi a
proiectului Linkinjob – un proiect resursă pentru
bibliotecarii publici şi comunităţile lor, prezentat
de dna Claudia Popescu, şef serviciu la Biblioteca
Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, proiect

Decembrie 2015

desfăşurat în parteneriat cu alte şapte biblioteci
din Europa și care are ca prim scop realizarea de
servicii directe pentru şomeri. Mai multe informații
pot fi consultate la adresa: https://
www.linkedin.com/job/.
Biblioteca
Judeţeană
„V.A.
Urechia” din Galaţi a participat cu
proiectul Contribuţia utilizatorilor

la completarea colecţiilor
bibliotecii,
prezentat
de
dna Titina Maricica Dediu,
şef serviciu CompletareAchiziţie-Evidenţa colecţiilor,
care a exemplificat modalitatea
realizării de către utilizatori, direct din modulul
OPAC, a unor recomandări editoriale în vederea
completării fondului de documente al bibliotecii.

Proiectul editorial al ANBPR – Filiala
Brăila, Aleiul Cuza şi alte monumente – O istorie
ilustrată, prezentat de dna Corina Ciuraru, şef
serviciu Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila,
a reprezentat un alt punct de interes. Proiectul,
realizat sub formă de album foto-documentar,
prezintă istoria clădirilor de patrimoniu din perioada
interbelică, paginile albumului fiind prevăzute cu
QR code, acesta permițând localizarea clădirilor.

A urmat prezentarea proiectului Prezentul
trecutului, elaborat de dna Mihaela Gudană,
bibliotecar la Biblioteca Comunală Ghidigeni,
judeţul Galaţi, proiect bazat pe o amplă cercetare
care relatează povestea comunei Ghidigeni,
originea şi statornicia acesteia, evoluţia de-a lungul
timpului, precum şi istoria unei familii care şi-a
pus amprenta deosebită asupra acestei comunități,
familia Chrissoveloni.

Cea de-a doua zi a debutat cu prezentarea
directorului executiv ANBPR, dna Ioana Crihană,
ANBPR - Promotor de proiecte pentru biblioteci.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5

Au urmat prezentările proiectelor realizate în cadrul
Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila, dedicate
unei categorii importante de utilizatori ai bibliotecii,
copiii: Poveştile digitale între artă şi utilitate,
realizat de Laura Capelea şi Dezvoltarea abilităţilor
practice la copii prin intermediul artelor plastice
şi a lucrului manual în spaţiul bibliotecii publice,
realizat de Maria Valentina Sava, documentarist.

În cadrul evenimentului dna Silvia Cornelia
Matei, şef serviciu Săli de lectură, Biblioteca
Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi a prezentat
proiectul Salonul Literar Axis Libri – rol activ în
promovarea valorilor culturale locale. Expunerea
a cuprins: trecerea în revistă a brand-ului „Axis
Libri” (revistă, festival, editură şi salon), un
scurt istoric al Salonului Literar „Axis Libri”,

a partenerilor acestuia, a rolului activ în viața
culturală a comunității, precum şi al impactului
asupra acesteia.

În încheierea Conferinței a fost anunţată
locaţia şi data desfășurării Conferinţei de primăvară
2016 a ANBPR, Târgu-Mureş, mai 2016.

A XXVI-a Conferinţă Naţională a ANBPR a
surprins prin idei deosebite ale bibliotecilor publice
românești, transpuse în activităţi interactive pentru
diverse categorii de vârstă şi socio-profesionale,
realizate în bibliotecile publice din România. Au fost
prezentate servicii inovative şi au fost împărtăşite
proiecte de succes, toate acestea contribuind la
multiplicarea experienţelor profesionale în rândul
membrilor asociaţiei.

Bianca Mărgărit, Serviciul Referinţe

Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Cărţile care ne înalţă! Flash mob cu voluntarii Bibliotecii

În ton cu celelalte manifestări de promovare a
lecturii din cadrul programului „Noaptea în bibliotecă
la Galați”, ediția din 3 / 4 octombrie 2015,
momentul realizat de voluntarii bibliotecii,
unii dintre ei fiind membri ai Clubului
V.I.R.A.L. (Voluntarii Inspirați Reușesc cu
Ajutorul Lecturii), a urmărit să stârnească
interesul și curiozitatea vizitatorilor prezenți
în curtea instituției, care răsfoiau cărțile
de la standuri sau așteptau următoarele
activități din program.

Așa cum se procedează,
de regulă, pentru realizarea unei
activități de tip flash mob, cei
doisprezece voluntari participanți
s-au prezentat la ora stabilită și,
conform scenariului, au scos câte
o carte din bibliotecă, au ieșit în
curte, răspândindu-se în mulțimea
prezentă. La un alt semnal, au început
să se plimbe în fața bibliotecii cu
cărțile în mână, apoi, toți au adoptat o poziție nemișcată
din care au ieșit pe rând, pentru a citi răvașe pline de
înțelepciune. La final, după o altă scurtă promenadă de
grup, au revenit în rândurile publicului asistent. Imagini
și un clip realizate de voluntarul Andrei Mădălin Maxim
sunt disponibile pe pagina Facebook a programului de
voluntariat al bibliotecii – BVAU Star Voluntar: Dintre
citate, menționăm două care îndeamnă la lectură:

„Cărțile sunt asemenea unor fluturi. De
obicei stau cu aripile lipite, așa cum se odihnesc
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

fluturii pe câte-o frunză, când își desfășoară trompa
filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă.
Când deschizi
o carte, ea
zboară. Și tu o
dată cu ea, ca și
când ai călători
pe gâtul cu
pene fine al
unui
fluture
uriaș.” (Mircea
Cărtărescu, „A
patra inimă”,
în: „Care-i faza cu
cititul”, p. 89; Cota IA:
821.135.1-822/C 23).
„Citește ca și cum ai
dansa cu toate mâinile,
cu toate picioarele, din
tot tot corpul, despre
care un mare filosof,
Spinoza, spunea că noi nici nu bănuim ce poate
să facă. Noi nici nu bănuim ce am putea face cu o
carte!... Numai cine învață să se scrie prin lectură în
cartea de hârtie va putea fi stăpân, nu sclav, în lumea
imaginilor fără umbră.” (Bogdan Ghiu, „Ce poți
face cu o carte”, în „Care-i faza cu cititul”, p. 121;
Cota IA: 821.135.1-822/C 23).
(Foto și clip: Andrei Mădălin Maxim, voluntar.)
Letiţia Buruiană, coordonator program de
voluntariat „BVAU Star Voluntar”

Decembrie 2015

6
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
TOP 50 de cărţi preferate de copii

Ca în fiecare an, Biblioteca Județeană
„V.A. Urechia” a organizat „Noaptea în Bibliotecă
la Galaţi”, ce s-a desfășurat în data de 3 spre 4
octombrie 2015, între orele 12:00 – 24:30.

Manifestarea culturală,
aflată la a V-a ediție, a cuprins
acţiuni dintre cele mai diverse,
interesante şi atractive. Încă
de la deschidere, copiii au fost
prezenţi, dornici să participe
la cât mai multe activităţi
propuse de organizatori.

Una dintre acestea,
intitulată: „TOP 50
de cărţi preferate de
copii”, s-a desfăşurat
în cadrul Secţiei
pentru
Copii
a
Bibliotecii Judeţene
„ V. A . U r e c h i a ” .
Activitatea a vizat
creşterea interesului
pentru
lectură
a
micilor
cititori,
prin cunoaşterea colecţiei de carte a secţiei, prin
orientarea şi îndrumarea în alegerea lecturilor, prin
prezentarea unor cărţi alese şi citite de împătimiţii
lecturii, precum şi prin selectarea şi notarea
unui cuvânt cheie din fiecare carte prezentată.
Redăm câteva titluri: „Basme din întreaga lume”,
„Jocuri de cuvinte”, „Spuneţi-mi Jake!” „Cărţile

Decembrie 2015

Violettei”, „Care-i faza cu cititul?, „Să citim
poveşti” şi bineînţeles cărţile de Top: „Generala”,
„Însemnările unei puştoaice”, „Jurnalul unui
puşti”, „Cei doi teribili”, „75 de sfaturi pentru a
supravieţui la școală”,
„Noroc
cu
laptele!”,
„Băiatul
miliardar”,
„Bunicuța hoţomană” şi
tot aşa până la 50 de cărţi
preferate şi îndrăgite de
noua generaţie. Iată şi
câteva cuvinte cheie alese

după prezentarea fiecărei cărţi:
carte, cioc, fantomă, spionează, călătorie, mincinos,
extraşcolar, vrăjitorul, fabule, suflet, copii, poveşti,
căsuţă, mister etc. Au fost prezenţi atât membrii
Clubului de vacanţă - Clubul Curioşilor, cât
și elevii şcolilor nr. 11, nr. 13, nr. 16, nr. 20, nr.
25, nr. 28, Școala Gimnazială „Grigore Moisil”,
Colegiul Național „Costache Negri”, dar și copiii
din localitatea I.C. Brătianu, care au trecut cu bacul
pentru a fi prezenți în această zi la bibliotecă. La
activitate au participat 100 de copii, părinţi, bunici
dar şi cadrele didactice, care au însoțit copii.

O altă noutate a acestei zile a fost anunţarea
continuării activităţii Clubului de Șah „Axis
Libri”, cu domnul instructor Adrian Smărăndoiu,
reprezentant al C.S. „Şah Club Galaţi”. Începând
cu data de 7 octombrie 2015, clubul se va desfăşura
în fiecare zi de miercuri, între orele 16,30-18,00, la
Secţia pentru Copii din cadrul Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia”, sediul central. Prin urmare orice
doritor se poate înscrie şi poate participa GRATUIT
la orele de şah.

Coordonator activităţi pentru copii,
Maricica Târâlă-Sava
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Cupa de șah „Axis Libri”

Manifestarea „Noaptea în Bibliotecă,
la Galați” a reprezentat o oportunitate şi pentru
membrii Clubului de Șah „Axis Libri”, de la Secţia
Împrumut la Domiciliu pentru Copii a Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia”.

Copii cu vârste diferite, entuziasmaţi
şi emoţionaţi, au participat la concursul de şah
organizat cu acest prilej, la Filiala Nr. 4 „Grigore
Vieru”. Astfel, ei s-au prezentat în data de 3
octombrie, dis-de-dimineaţă la sediul filialei
Bibliotecii „V.A. Urechia” împreună cu părinţi,
prieteni, colegi de şcoală şi cunoştinţe, veniţi în
număr mare să-i încurajeze pe concurenţii pasionaţi,
nerăbdători să participe la concursul organizat
pentru ei. Doi câte doi, au fost aşezaţi la mesele
frumos orientate în spaţiul generos şi primitor din
incinta bibliotecii localizată la etajul I, a Gării
pentru Călători, Galaţi şi au luat startul la preţiosul
concurs de şah. Părinţii concurenţilor asistau pe
culoarele din spatele copiilor, cuprinşi de farmecul
şi vraja concursului şi în funcţie de evoluţia copiilor,
îşi manifestau fie încântarea pentru reuşita copiilor
lor, fie dezamăgirea în funcţie de rezultat.

Maestrul lor, domnul instructor, Smărăndoiu
Adrian, pregătit exemplar pentru a insufla tinerei
generaţii iubirea pentru acest minunat sport al
minţii, cu o admirabilă voinţă de reuşită, s-a
preocupat de buna desfăşurare a întregului concurs
şi a dat dovadă de o înaltă ţinută morală, imparţial
fiind, încurajând şi antrenând în egală măsură pe
toţi participanţii, astfel
încât toţi concurenții au
înţeles că beneficiază
de şanse egale în ceea
ce priveşte cursa pentru
cupă. Domnul Adrian
Smărăndoiu a monitorizat
întregul
concurs
şi

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

a acordat mare atenţie stărilor de spirit ale
concurenţilor, intervenind prompt când o anumită
situaţie se impunea.

Surpriza acestui concurs a constituit-o un
grup de zece copii inimoși, de la Școala Gimnazială
Nr. 33 care a solicitat înscrierea la Clubul de Şah
„Axis Libri”, motivând faptul că ei se situează la
un nivel avansat de pregătire în tainele şahului.
După două ore de confruntări, s-au desprins şi
câştigătorii concursului.

Premierea câştigătorilor a avut loc la
sediul Bibliotecii „V.A. Urechia” în cadru festiv,
unde managerul bibliotecii prof. dr. Ilie Zanfir a
felicitat fiecare câştigător şi a înmânat fiecăruia
cupa obţinută, diploma însoţită de o carte, cadou
din partea Bibliotecii. Copiii şi-au manifestat
bucuria câştigării cupelor prin promisiunea făcută
managerului bibliotecii că vor munci pentru a
ajunge în următorii ani pe culmile cele mai înalte
ale acestui apreciat sport. În aplauzele spectatorilor,
participanţii au mulţumit organizatorilor şi și-au
manifestat bucuria şi recunoştinţa.

Iată câştigătorii concursului pe grupe de
vârstă:
- sub 8 ani: Hîrleşteanu Răzvan, Dumitraşcu Andrei
Cezar, Iorga Andrei;
- sub 12 ani: Marin Andrei, Andronache Adrian,
Vorniceanu Alina și Ţocu Delia-Georgeta;
- peste 12 ani: Ciolacu Neculai-Rareş, Chipăilă
Cristian-Florin, Andreş Marina-Corina, Hogea
George.
Felicitări tuturor concurenţilor
şi, după modul în care s-au
prezentat, cu siguranţă vom mai
auzi de ei în viitor!
Bibliotecar,
Florica Șerban

Decembrie 2015

8
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Bătălia Poveştilor

Miercuri, 3 octombrie, în cadrul
evenimentului cultural „Noaptea în Bibliotecă
la Galaţi’’, s-a desfășurat concursul „Bătălia
Poveştilor”.

„S-au duelat’’ elevii clasei a III-a de la
Colegiul Naţional „Costache Negri”, coordonaţi de
inimoasa doamnă învăţătoare, Elena Ailincăi.

Activitatea a oferit un minunat prilej de a
păşi în lumea magică a poveştilor, alături de zâne şi
alte personaje fantastice. A constituit o călătorie pe
tărâmul de vis al copilăriei, această lume fermecată,
dulce şi senină, în care eroii de poveste prind viaţă.
Astfel, ne-am amintit cu drag de vremea când, cu
ochii măriţi de încântare, ascultam poveşti şi visam
la o lume mai bună, o lume doar a noastră.

Startul „Bătăliei” a fost dat de către
domnul director, iar prestanţa elevilor a fost
apreciată de către un juriu format din doamna
director Geta Eftimie, Liana Niculeţ şi Cecilia
Manolescu, bibliotecare. La activitate au
participat cu entuziasm părinţi si bunici. Copiii
au fost împărţiţi în trei grupe şi li s-au adresat
întrebări din cele cinci poveşti citite: Povestea
unei pescărușe și a motanului care a învățat-o să
zboare - SEPÚLVEDA, Luis; În coadă de pește
- GARDNER, Sally; Minunata lume a lui Tom
Gates; Totul e uimitor (oarecum) - PICHON, Liz
; Noi aventuri cu Paddington - BOND, Michael;
Istoria lui Răzvan - CORCHEŞ, Horia.

Decembrie 2015

Concursul a avut drept principal obiectiv
stimularea interesului cititorilor pentru lectură,
dar şi dezvoltarea spiritului competitiv. Cu toate
acestea, atmosfera a fost una caldă, relaxantă, o
evadare în lumea poveştilor şi a fanteziei.

Copiii au interacţionat şi au comunicat
foarte bine. Au lucrat frumos în echipă, şi-au asumat
responsabilităţi şi au urmat reguli. Au surprins prin
creativitate, dinamism, dar şi sensibilitate. Lecturile
au fost valorificate mai ales pe latura lor afectivă şi
s-a făcut apel la imaginaţia copiilor.

Coordonatorul activităţii, doamna învăţătoare
Elena Ailincăi, ne-a impresionat prin dăruirea,
efortul şi implicarea de care a dat dovadă. A încurajat
concentrarea şi eforturile elevilor, reuşind să-i
mobilizeze şi să le motiveze intens participarea.

Concursul s-a încheiat cu premierea elevilor,
iar munca lor a fost recompensată cu diplome, cărţi
şi dulciuri.

Activitatea desfăşurată ne-a umplut sufletul
de bucurie. Cei prezenţi au descoperit astfel,
cu încântare şi uimire, că utilizatorii noştri încă
mai citesc şi au un viu interes pentru universul
poveştilor. Mai mult decât atât, întâlnirea a avut
valoarea unei lecţii de viaţă.
Bibliotecar,
Cecilia Manolescu
Biblioteca Municipală pentru Copii

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Bookletta te provoacă: uită o carte undeva!

Bookletta te provoacă! Uită o carte
undeva! reprezintă o campanie care se desfășoară
la nivel mondial. Prima dată a apărut în Canada,
în provincia Quebec, iar ulterior s-a răspândit în
întreaga lume!

Mecanismul acesteia este foarte simplu –
iei o carte din biblioteca ta sau o cumperi, scrii un
mesaj destinat celui care o
va găsi, iar apoi o uiți pur
și simplu într-un parc, pe o
bancă, într-un autobuz sau
în orice alt spaţiu public,
iar cineva o va lua, o va
citi și rândul lui sau ei va
face același lucru.

Având ca punct
de reper această idee,
ne-am gândit să preluăm
această inițiativă și să o punem în practică la
nivelul orașului Galați, prin intermediul Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia”. Și ce alt prilej mai bun
decât un eveniment precum „Noaptea în Bibliotecă
la Galați”, care s-a desfășurat în seara dinspre 3
spre 4 octombrie 2015?

O astfel de inițiativă a presupus o pregătire
prealabilă – constituirea unei echipe de bibliotecari
care să se ocupe de așa ceva (Liana Niculeț –
coordonatoare, Cecilia Manolescu, Silvia Matei
și Violeta Opaiț, Ioana Chicu, A.G. Secară),
completată de o echipă inimoasă de voluntare:
Miruna Avram și Andreea Gaiu, eleve în clasa a
VIII-a la CNVA, Adina Milica, Andreea Rusu,
Gabriel Andrei Cojocea– elevi în clasa a VIII-a la
Liceul Teoretic „Dunărea” Galați.

Premergător evenimentului în sine, s-au
desfășurat mai multe activități –au fost selectate
cărțile pe care urma să le „uităm” în cadrul
campaniei; în paralel cu această activitate, colega
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

noastră Violeta Opaiț a ales o serie de citate
relevante, iar, cu câteva zile înainte de eveniment,
am personalizat cărțile prin înscrierea unuia din
aceste citate, dar și a mărcii acestui eveniment,
respectiv cuvântul BOOKLETTA.

Pe 3 octombrie, după ora 14.00, ne-am
pus cărțile în rucsacuri și am pornit pe jos, dinspre
sediul bibliotecii înspre magazinul Modern şi
am lăsat cărți pe băncile din apropierea sediului
ziarului „Viața liberă”, lângă Primărie, în parcul
Eminescu, zona pietonală de la P-uri, Grădina
Publică, Azilul de Bătrâni, în autobuzele Transurb.
Reacția trecătorilor, a călătorilor, dar și a celor care
se plimbau prin zonele unde am „uitat” cărţile a
fost pozitivă – se uitau curioși la noi, dar apoi luau
cărțile, citeau dedicațiile de
pe ele, permiţându-ne să îi şi
fotografiem!
Printre cele mai plăcute
surprize le-am avut din partea
unor doamne care stăteau de

vorbă în parcul Eminescu – ele știau de această
campanie, au fost încântate că așa ceva are loc și
în Galați și ceea ce este mai important și-au arătat
disponibilitatea de a continua această inițiativă –
după ce vor citi cărțile, le vor uita la rândul lor
într-un loc public, astfel continuând acest lanț.

Această activitate a avut un succes
deosebit, reprezentând și o modalitate alternativă
de a promova activitatea instituției noastre, într-o
manieră atipică.

Ioana Chicu

Oficiul de Informare Comunitară

Decembrie 2015

10
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”

Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”, în cadrul
manifestării culturale „Noaptea în Bibliotecă
la Galați”, ediţia a 5-a, organizată sâmbătă 3
octombrie 2015, a realizat şi a fost partener în
activităţile: „Cărțile care înalţă” - flash mob, „Copiii
şi personajele lui Creangă”, „Face-painting” şi a
fost gazda Concursului de Şah rapid Cupa „V.A.
Urechia” Galaţi, ed. a II-a.

„Cărţile care înalţă”, flash mob - activitate
de promovare a lecturii şi bibliotecii realizat
cu voluntarii bibliotecii. Împreună cu Letiția
Buruiană – bibliotecar, coordonator program de
voluntariat „BVAU Star Voluntar”, Simona Haidu
bibliotecar, coordonator activități voluntariat şi
Celozena Diaconu
bibliotecar,
coordonator
a c t i v i t ă ț i
voluntariat, am
realizat flash mobul „Cărțile care
înalţă”, voluntarii
alegându-şi citate
din cărţile citite
din
colecţiile
bibliotecii
pe
care au dorit să le
propună spre lectură celor prezenţi.

Voluntarii au fost cooptaţi pentru flash
mob prin pagina de facebook BVAU Star Voluntar
şi pagina de grup V.I.R.A.L., Grupul voluntarilor
din BVAU, pagini realizate în Proiectul de
voluntariat „Raftul cu Iniţiativă”, proiect iniţiat de
organizaţia nonguvernamentală pentru voluntariat
PROVOBIS CLUJ în parteneriat cu Asociaţia
Naţională a Bibliotecilor Publice din România, la
care Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” a fost
acceptată în urma selecţiei de proiecte depuse de
bibliotecile din ţară în anul 2014.

„Copiii şi personajele lui Creangă” prezentarea personajului îndrăgit, activitate
realizată cu elevi de la Școala Nr. 33 sub îndrumarea
prof. Doina Elena Popescu. O frumoasa activitate
în care personajele lui Creangă au prins viaţă în
interpretarea micuţilor actori.

„Face-painting” - activitate realizată în
colaborare cu prof. de educaţie plastică Lenuţa

Decembrie 2015

Bîzu. Cu mic, cu mare copiii şi-au ales din
catalogul cu modele pisicuţe sau fluturaşi, flori
şi păsări, personaje de poveste. După şedinţa de
face-painting au răsfoit cărţi şi s-au jucat în curtea
bibliotecii alături de colegi şi prieteni.

Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”, în cadrul
manifestării culturale „Noaptea în Bibliotecă la
Galați”, a fost gazda Concursului de Şah rapid
Cupa „V.A. Urechia” Galaţi ed. a II-a, grupele
de vârstă 12 ani şi 8 ani organizat de C.S. ŞAH
CLUB GALAŢI în colaborare cu Biblioteca „V.
A. Urechia” la care au participat 43 de juniori şi
amatori. Rezultatele competiţiei au fost înregistrate
de către Jugaru Lucian, instructor şah şi membru în
comitetul Federaţiei
Naţionale Române
de Şah pe siteul clubului http://
sahgalati.com/cupav-a-urechia/,
pe
site-ul internaţional
secţiunea România
http://chessresults.com/
şi
pagina de facebook
https://www.
facebook.com/CSSah-Club-Galati-145531612189931/timeline/

La concursul de şah rapid a participat
şi Şcoala Gimnazială Smârdan, reprezentată de
20 elevi legitimaţi la C.S. ŞAH CLUB GALAŢI
şi amatori, sub îndrumarea profesorului de
matematică Adrian Chipăilă. Elevii din Smârdan
sunt instruiţi şi pregătiţi în jocul de şah de peste
2 ani şi susţinuţi de autorităţile locale să participe
alături de C.S. ŞAH CLUB GALAŢI la concursuri
organizate de Federaţia de Şah la nivel naţional.

Colaborarea C.S ŞAH CLUB GALAŢI cu
Biblioteca „V.A. Urechia” a început în urmă cu 2
ani când, în cadrul Secției pentru Copii, s-a deschis
Clubul de Şah pentru începători la care instructorul
de şah Smarăndoiu Adrian susţine ore de iniţiere în
fiecare miercuri.
Celozena Diaconu
Responsabil Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”
bibliotecar coordonator activități voluntariat
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Pasiunea mea, astronomia

„Nu sunt de acord cu ideea că universul este
un mister despre care am putea avea doar intuiţii, fără
a-l putea analiza sau înţelege vreodată în întregime...
este cu siguranţă mai bine să ne zbatem pentru o
înţelegere completă decât să lăsăm spiritul uman pradă
disperării.”
STEPHEN HAWKING –„Visul lui Einstein”

Miercuri, 3 octombrie 2015, în cadrul
manifestării culturale „Noaptea in Bibliotecă la
Galaţi” am prezentat activitatea „Călătorie in
Sistemul Solar”.

În impunătoarea sală „Mihai Eminescu” a
Bibliotecii „V.A. Urechia”, am avut onoarea să am
alături de mine pe doamna dirigintă, Laila Chitic,
profesoară de limba romană la Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri” alături de toţi colegii mei de
clasă, dar si pe doamna invăţătoare, Gina Trotuşanu
de la Colegiul Naţional „Costache Negri”, însoţită
de elevii din generaţia mai mică.

Deschiderea activităţii a fost făcută de
domnul directorul al bibliotecii, prof. doctor Zanfir
Ilie, care mi-a urat succes la şcoală şi vise măreţe.

Deşi am debutat în prima ediţie a clubului
BiblioVacanţa, cu atelierul de astronomie desfăşurat la
Filiala Nr. 1 „Costache Negri” în vara anului 2014, de
data aceasta, cu mari emoţii, am fost ghidul călătoriei
printre „Planetele Pitice ale Sistemului Solar”.

Cei prezenţi au aflat că, pe lângă cele opt
planete cunoscute de noi toţi, mai sunt alte cinci,
care dimensiunilor lor sunt intitulate „planete pitice”.
Acestea sunt: Ceres, Pluto, Eris, Haumea, Makemake.

Interesant de reţinut este faptul că ele sunt
denumite după diverse zeităţi ale antichităţii:
Ceres si Pluto reprezintă zeii plantelor si iubirii
materne, respectiv, al infernului la romani. Eris
este zeiţa greacă a discordiei, în timp ce Makemake

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

şi Haumea sunt aducători de fertilitate în Insula
Paştelui, respectiv în Hawaii.

Totodată, invitaţii au mai aflat că Ceres,
singura planetă pitică din Centura de asteroizi, a
fost considerată un asteroid până în anul 2006,
când, datorită mărimii sale (aproximativ jumătate
din masa totală a asteroizilor din Sistemul Solar) a
primit statutul de planetă pitică.

Interesantă a fost şi prezentarea despre
„Pluto şi satelitul său Charon”, mai ales că unii
dintre colegii invitaţi erau familiarizaţi cu noile
descoperiri făcute la mijlocul lui iulie de naveta
spaţială New Horizons.

Prezentarea mea nu se putea apropia de
final fără sa le explic celor prezenţi despre roiurile
meteorice, curenţii meteorici, explicându-le care
sunt diferenţele dintre meteor, meteorit şi meteoroid.

Cu toţii au fost încântaţi de cele aflate,
mai ales că la final, am primit o mulţime de
întrebări referitoare la cele prezentate. Cea mai
mare satisfacţie am avut-o când am reuşit să ofer
răspunsurile potrivite în funcţie de vârstă.

Consider că a fost o seară deosebită şi
încununată de succes şi mi-am propus ca pe
viitor să vin din nou în faţa celor interesaţi şi să le
împărtăşesc alte taine ale Universului.
Alexandru Manolescu
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Clasa a VIII-a B

Decembrie 2015

12
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Booktrailer-ul, modalitate de promovare a lecturii

În cadrul manifestării culturale „Noaptea
în bibliotecă la Galaţi”, ediţia a V-a, desfăşurată la
sediul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi,
în ziua de 3 spre 4 octombrie 2015, au avut loc
acţiuni dintre cele mai diverse şi atractive destinate
tututor categoriilor de vârstă.

De la întâlnirile cu scriitorii, lansări de carte,
vizionări de filme până la activităţi ale instituţiilor
şcolare, târg de carte, expoziţii de carte, ateliere
de lucru, s-a urmărit a se conştientiza şi mai mult
rolul şi locul bibliotecii în comunitate şi educaţia
fiecăruia.

O activitate inedită şi plină de noutate
s-a dovedit a fi
cea susţinută de elevii
Colegiului Naţional „Mihai
Kogălniceanu”, îndrumaţi de
profesorii Cătălina-Geanina
Radu, Tanţa Alexandru, Elvira
Alexandrescu,
intitulată
„Booktrailer-ul, modalitate
de promovare a unei cărţi”.

„Ce
este
un
booktrailer”... „la ce foloseşte
el...
pare
interesant!!!”
şopteau elevii interesaţi de ce
va urma... Într-adevăr,
prezentările susţinute au
demonstrat că mijloacele
web se pot transforma în
parteneri ai dezvoltării
competenţelor
elevilor, pot deveni
suporturi reale pentru
stimularea
interesului
acestora pentru actul
lecturii şi dezvoltarea
competenţelor de documentare, argumentare
şi reflecţie personală, chiar dacă, în societatea
contemporană, progresul tehnologic pare să ne fi
îndepărtat de textul literar.

Teoretic, booktrailer-ul este un scurt videoclip
multimedia, bazat pe modelul trailerului de film, al
cărui scop este de a evoca temele şi atmosfera unei
cărţi prin imagini, muzică şi cuvinte pentru a trezi
interesul viitorului cititor. Este o modalitate inedită de
a îmbina noţiuni de literatură, muzică, pictură, media.

Practic, elevii care au realizat şi prezentat
booktrailer-uri au promovat o carte citită, prin

Decembrie 2015

muzică, imagini, replici, personaje, oferind textului
acea valoare adăugată furnizată de imaginație, dar
fără a dezvălui intriga sau conţinutul cărţii prea
în detaliu, spre a menține treaz interesul celorlalţi
pentru a o citi.

Au fost prezentate booktrailer-uri la
Domnişoara Christina de Mircea Eliade, Moara
cu noroc de Ioan Slavici, Aventurile lui Sherlock
Holmes de Sir Arthur Doyle, Popa Tanda de
Ioan Slavici, Baraca: Unde tragedia întâneşte
eternitatea de W.M. Paul Young, Peter Pan, Micul
prinţ de Antoine de Saint Exupery sau La Medeleni
de Ionel Teodoreanu.

Toate aceste prezentări frumoase au
urmărit ca lectura propriuzisă să îşi valorifice
virtuţiile,
transformând
opera literară într-o formă
ce face legătura între elev
şi lume, stabilind un dialog
între cititor şi propriile
emoţii, iar lectura să
producă plăcere, să fie un
proces personal, activ şi
creativ.
În urma acestei activităţi,
atât elevii, cât și profesorii
sau publicul participant au
descoperit noi metode de
abordare a educației digitale
care au combinat cititul și scrisul
într-un mod interactiv creativ
și autentic prin intermediul
booktrailer-urilor.
În concluzie, booktrailerul accentuează o serie de
avantaje ale integrării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor în procesul instructiv educativ prin
stimularea imaginaţiei, instalarea climatului de
competitivitate, determinarea motivaţiei pentru
lectură şi bibliotecă, dezvoltarea culturii vizuale,
dar şi asigurarea pregătirii elevilor, urmând
principiul educaţiei permanente.

Felicitări copiilor şi cadrelor didactice
pentru interesanta activitate!
Cătălina Şoltuz
Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
Noaptea în bibliotecă, la Galaţi
Activităţile Secţiei Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi

Noaptea în bibliotecă la Galați a fost
marcată în cadrul secției Împrumut la Domiciliu
pentru Adulți printr-un număr impresionant de
acțiuni, expoziții, evenimente.

Expoziția Cărți de
„Noapte Bună” realizată în holul
principal al bibliotecii, a cuprins
romane care nu sunt recomandate
a se citi înainte de culcare. Dintre
autori menționăm: Stephen
King, John Saul, Robert Harris,
Greg Iles etc.

Întâlnire
surpriză
cu o carte, aflată la cea de-a
IV-a ediție, a oferit cititorilor

Seara a continuat cu „Noaptea poveștilor de
groază”, unde elevii claselor a VIII-a A şi B, de la Şcoala
Gimnazială „Mihai Viteazul” din Galaţi, îndrumaţi de
doamna profesor Acatrinei Mihaela-Octavia au citit
pasaje din romane horror
şi au povestit întâmplări
stranii despre care au auzit.
La sfârşitul întâlnirii, ei
însuşi au devenit autori
de povestiri de groază,
compunând pe loc o
poveste. Niciunul dintre cei
care au participat nu a fost
lipsit de inteligență sau cel
puțin de umor.

aproximativ 30 de cărți nou intrate
în colecțiile secției. Cărțile au fost
frumos împachetate în hârtie, cititorii
alegând astfel o carte fără a cunoaște
nimic despre ea. Abia după ruperea
ambalajului au putut să afle despre
ce carte era vorba. Sperăm noi că
toate întâlnirile au fost pe măsura
așteptărilor.

La ora 19 a început
Noaptea
Biblio-Detectivilor,
concurs luat foarte în serios
de tinerii participanți. Cele
cinci echipe formate din opt
adolescenţi, supravegheate de
câte un bibliotecar, au pornit în
căutarea de indicii ce aveau să
le îndrume pașii spre comoara
aflată în cadrul Secţiei Colecții Speciale. Acolo,
participanții au admirat în premieră expoziția
Galațiul în anii ‘60, au primit în dar o carte și
bomboane de ciocolată.

Seara s-a încheiat cu un recital
folk, susţinut de vechiul nostru
colaborator, în persoana lui
George Constantin, student la
Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi.
George a avut parte
de un public select,
pe lângă bibliotecari,
cititori,
aflându-se
directorul
Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia”
şi primarul oraşului
Galaţi, Marius Stan.
Pe tot parcusrsul
zilei, cititorii care au
restituit
documente
aflate în întârziere, au
fost scutiți de plata penalizărilor şi a cheltuielilor
de corespondenţă.

Andreea Iorga
Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Decembrie 2015

14

Expoziţii la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
Turismul montan – File de poveste

În perioada 27 septembrie – 02
octombrie 2015, Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” a organizat în parteneriat cu Asociaţia
MECANTURIST Galaţi, în foaierul sălilor de
lectură, expoziţia cu tema „Turismul montan – File
de poveste”. Vernisajul expoziției a avut loc luni, 28
septembrie, evenimentul propunându-și să marcheze
Ziua Mondială a Turismului și să stârnească
curiozitatea și dorința publicului gălățean de a
cunoaște câteva dintre fațetele unui anumit tip de
turism și anume turismul montan.

Caracterul inedit al expoziţiei a fost dat de
obiectele utilizate de-a lungul vremii în alpinismul
montan și care fac parte din colecțiile personale
ale unor împătimiți ai muntelui, precum Horia și
Dragoș Axinte, Elena Isaia și fam. Stroia, membri
fideli ai Asociației Mecanturist. În vitrine au
putut fi admirate diferite obiecte, precum: hamuri
de alpinism militar, pioleţi, scărițe de alpinism,
pitoane, scripeți și coborâtori în rapel, aflate în
colecția lui Horia și Dragoș Axinte, echipamentul
complet al alpinistului, pornind de la bocanci și
până la mănuși, ochelari și ranița de drumeție,
toate fiind din perioada anilor ‘70-’80. Printre
obiectele de valoare s-au remarcat: busola militară
originală, pe ax de rubin, marca Bézard – datând
din Primul Război Mondial, primită în 1981 de
Horia Axinte de la farmacistul Adrian Bauer, coleg
de căţărare cu Nicolae Baticu, și care este perfect
funcțională, precum și o ascuţitoare de creioane cu
busolă, din colecţia familiei Stroia, care a aparţinut

Decembrie 2015

avocatului Constantin
Prescorniţoiu,
în
perioada 1949-1950.

Și pentru că în
orice drumeție nu trebuie
să lipsească hărțile și
jurnalul de călătorie,
într-una dintre vitrine au
putut fi admirate, hărți
vechi și Jurnalul de
însemnări al doamnei
Nicoleta Alexandru, din
anul 1977, aflat acum în
colecția Elenei Isaia. Cărțile poștale vechi, cu imagini
din Buşteni, Cheile Turzii, Cheile Bicazului, Vatra
Dornei, Slănic Moldova, Cheile Dâmbovicioarei etc,
au dat culoarea și aerul muntelui atât de iubit.

Și pentru că ne-am aflat în bibliotecă,
nu puteau lipsi din vitrine, câteva din cele mai
reprezentative jurnale de călătorie, aflate în colecțiile
Bibliotecii „V.A. Urechia”, precum: Cartea munţilor
(1924), autor Bucura Dumbravă, Vraja Bucegilor
(1900), Căruţa cu aburi (1930), Dragi să ne fie
munţii (1916), Robinsonul Bucegilor (1923), Dans
les Carpathes Roumanes – Les Bucegi (1906),
Căruţa Poştei - Cum călătoreau strămoşii noştrii,
autor Nestor Urechia, fiul lui Vasile Alexandrescu
Urechia, Drumuri pitoreşti în România Nouă, autor
Constantin Kiriţescu şi Drumuri de munte (Călăuza
turistică), autor Ion Ionescu Dunăreanu.
Mădălina Pană, bibliotecar

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Expoziţii la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”

15

Grigore Hagiu ar fi împlinit 82 de ani
Pentru că pe 27
septembrie, poetul și
jurnalistul
gălățean
Grigore Hagiu, ar fi
împlinit 82 de ani, în
perioada 26 septembrie
– 2 octombrie a.c., în
Sala de Lectură „Mihai
Eminescu”,
a
fost
organizată o expoziție
menită să-l aniverseze
pe poet. Născut în 1933,
în Târgu-Bujor, într-o
familie de agricultori, Grigore Hagiu face liceul în
Galaţi și în perioada 1961-1962 lucrează ca redactor
la ziarul Drum nou din Galaţi, precum și la reviste
ca Luceafărul şi Gazeta literară. Debutul literar
și-l face în revista Tânărul scriitor în 1950, iar
debutul editorial cu volumul de poeme Autoportret
în august, în 1962.

A primit de-a lungul carierei sale o seamă
de premii precum: Premiul Uniunii Scriitorilor
(1967), Premiul Asociaţiei Uniunii Scriitorilor din
Bucureşti (1978).

Dintre operele sale aflate în colecţiile
Bibliotecii „V.A. Urechia” amintim : Jurnal
de vise, Fantastica pădure (versuri), Spaţiile
somnului, Zenit de anotimpuri, Descântece de
gravitaţie, Cristal de primăvară, Nostalgica triadă,

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Bucureştiul artistic, Nobleţe de stirpe, Autoportret
în august, Toamna cum vine și Continente ascunse.

Prieten bun cu Nichita Stănescu, Grigore
Hagiu se înscrie în galeria poeților anilor ‘60
și alături de Marin Sorescu, Cezar Baltag, Ioan
Alexandru, Adrian Păunescu, Constanța Buzea,
Gheorghe Pituț sau Ana Blandiana a marcat o
pagină de aur în istoria literaturii române, fiind
cunoscuți ca „Generația de aur”.

Și așa cum spunea Cezar Baltag în 1960,
„Grigore Hagiu a făcut parte dintr-o generație
care a considerat și consideră memoria drept șansa
identității sale, dreptul ei inalienabil. Reinserția
în datele continuității noastre culturale, ale marii
tradiții poetice românești pe care această generație
a simțit nevoia s-o efectueze, este, întâi de toate, un
act de memorie. Orice ‹‹secetă în lumea amintirii››
e resimțită de adevăratul poet ca un atentat la ființă.
Când uitarea șterge sau prăfuiește hieroglifele
sufletului, e necesar un ‹‹sacrificiu›› dureros al
reamintirii.”

Expoziţiile pot fi vizionate şi online pe pagina de facebook a Serviciului Săli
de lectură accesând: https://www.facebook.
com/S%C4%83li-de-lectur%C4%83-BibliotecaJ u d e % C 8 % 9 B e a n % C 4 % 8 3 - VA - U re c h i a Gala%C8%9Bi-452050111608627/timeline/?ref=hl
Mădălina Pană, bibliotecar
Săli de lectură

Decembrie 2015

16
Aniversările anului 2016 în județul Galați : ianuarie - martie 2016
BĂLĂBĂNEŞTI
12 martie - 65 de ani de la moartea, în Sighet, jud.
Maramureş, a profesorului universitar Gheorghe
Gh. TAŞCĂ, doctor în drept şi economie,
rector al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, deputat,
ministru, membru corespondent
al Academiei Române (n. 30
ian. 1875, satul Lungeşti, com.
Bălăbăneşti, jud. Galaţi).
BEREŞTI-MERIA

225 de ani de la naşterea serdarului
Manolache CÂRJĂ, autor de versuri, care a
înălţat o biserică în satul natal (d. 24 ian. 1885,
satul Ghibărţeni (actual Balinteşti), com. BereştiMeria, jud. Galaţi).
BRANIŞTEA
28 ianuarie - 115 ani de la naşterea, în com.
Braniştea, jud. Covurlui, a medicului militar Soare
BOAZU, membru al Societăţii Studenţilor în
Medicină.
COROD

120 de ani de la naşterea, în Corod, jud.
Tecuci, a pictorului de biserici Ioan D. OANCĂ,
care a pictat sau a refăcut pictura mai multor biserici
din zona Tecuciului (Corod I, Corod II, Corod III,
Corod IV, Matca I, Matca II, Furcenii Noi, Torceşti,
Brătuleşti) şi a icoanelor din Biserica „Sf. Ilie” din
Tecuci (d. 1987, Tecuci).
4 martie - 120 de ani de la moartea, în Galaţi,
a avocatului şi omului politic Constantin A.
RESSU, procuror la Galaţi, avocat al Statului
la Huşi, Piteşti şi Galaţi, care a
întemeiat ziarul „Poşta” din Galaţi,
deputat, primar al oraşului Galaţi,
preşedinte al Societăţii „Prutul”,
membru al Societăţii ştiinţifice şi
literare „Ateneul” şi al Societăţii
„Junimea Comercială” din Galaţi (n. 5 nov. 1845,
sat Cărăpceşti, com. Corod, jud. Galaţi).
CUCA

150 de ani de la naşterea în com. Cuca,
jud. Galaţi, a jurnalistului, actorului şi autorului
dramatic Emil NICOLAU, actor pe scene din
provincie, şef de cabinet (din partea Partidului
Liberal) în Ministerul Instrucţiunii Publice, delegat
să reprezinte Sindicatul Ziariştilor Români la o
reuniune în Copenhaga, membru în Societatea

Decembrie 2015

Scriitorilor Români (1911), colaborator la mai
multe publicaţii şi autor de piese de teatru (d. 24
oct. 1922).
CUDALBI
10 februarie - 75 de ani de la naşterea, în com.
Cudalbi, jud. Galaţi, a profesorului Ştefan
ANDRONACHE, bibliotecar şi director la
Biblioteca Municipală „Ştefan
Petică” din Tecuci, care a editat
în cadrul Bibliotecii Municipale
din Tecuci revista „Literatură şi
creaţie”, animator cultural cu o
intensă activitate publicistică,
cunoscut colecţionar de cartofilie cu
expoziţii organizate în ţară şi străinătate, cercetător
în domeniul istoriei locale, elaborând ghiduri
ale Tecuciului şi bibliografii ale personalităţilor
tecucene, membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi
din România, distins pentru activitatea sa cu
numeroase premii.
1 martie - 80 ani de la naşterea, în com. Cudalbi,
jud. Galaţi, a pictorului Gheorghe TONIŢA,
profesor la Şcoala de Arte din Roman, cu expoziţii
personale şi de grup, cu preocupări în domeniul
picturii, tapiseriei şi sculpturii religioase (d. 2010,
Roman, jud. Neamţ).
DRĂGUŞENI
12 martie - 50 de ani de la naşterea, în com.
Drăguşeni, jud. Galaţi, a sudorului Nicolae
Valentin ENASTESCU, erou martir al Revoluţiei
din 22 decembrie 1989 (d. 24 dec. 1989, Bucureşti).
FRUMUŞIŢA
26 februarie - 65 de ani de la naşterea, în
satul Tămăoani, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi,
a
avocatului
şi
scriitorului
Constantin TĂNASE, doctor
în drept, absolvent al Liceului
,,Vasile Alecsandri” din Galaţi, şef
al Poliţiei Galaţi, lector universitar
doctor la Universitatea „Danubius”
din Galaţi, prezent în publicaţiile
locale şi naţionale cu scrieri literare, istorice sau
de specialitate, membru al Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” din Galaţi.
12 martie - 150 de ani de la moartea, în satul
Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi, a preotului
Constantin SÂRBU, slujitor la Biserica
„Cuvioasa Parascheva” din com. Frumuşiţa, jud.
Galaţi (n. 1812).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17
GOHOR
10 ianuarie - 45 de ani de la nașterea preotului
Gabriel-Dorin PANDELE, preot în parohia Gohor
II, judeţul Galaţi şi în municipiul
Galaţi la Catedrala Episcopală, în
parohia „Sf. Antonie cel Mare”, la
Aşezământul Filantropic „Sf. Vasile
cel Mare”, în parohia „Sf. Arhidiacon
Ştefan”, lector în cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie, Filosofie
şi Teologie, doctor în teologie cu teza „Studion
şi Cluny. Înnoire şi reformă în monahismul din
Răsărit şi Apus : Studiu istoric comparativ”.
IVEŞTI
30 ianuarie - 85 de ani de la naşterea, în com.
Iveşti, jud. Tutova, a inginerului electrotehnic şi
profesorului universitar Năstase BICHIR, doctor
în ştiinţele tehnice, specialitatea maşini electrice,
cu amplă activitate de cercetare şi pedagogică
în Bucureşti, în cadrul Institutului de Proiectări
Metalurgice, Institutului Politehnic, Institutului
de Cercetare şi Proiectare pentru Industria
Electrotehnică, inspector general la Direcţia
Generală a Învăţământului Superior Tehnic şi
Economic (d. 7 febr. 1997).
4 martie - 85 de ani de la naşterea, în satul
Cermegeşti, com. Lădeşti, jud. Vâlcea, a inginerului
şi cercetătorului ştiinţific Avram D. TUDOSIE,
doctor în viticultură şi enologie, inginer şef la
Gospodăria Agricolă de Stat Iveşti, jud. Galaţi,
unde a iniţiat un program de refacere a Podgoriei
Iveşti şi de înfiinţare a unui câmp experimental
care să fundamenteze tehnici noi pentru înfiinţarea
şi exploatarea plantaţiilor de viţă de vie pe nisipuri,
profesor de specialitate în viticultură şi vinificaţie,
autor a peste 300 de articole în domeniul viticulturii
şi beletristicii, membru al Asociaţiei Inginerilor şi
Tehnicienilor, al Asociaţiei „Relief românesc” şi al
Asociaţiei Cercetătorilor din Bucureşti.
MĂSTĂCANI
25 martie - 90 de ani de la nașterea, în com.
Măstăcani, jud. Galați, a studentului
martir Niță BRAȘOV, absolvent
al Seminarului Teologic „Sf. Ap.
Andrei” din Galați, deținut politic,
încarcerat la Penitenciarul Jilava (d.
8 mai 1950, Târgu Ocna).
NĂMOLOASA
6 martie - 35 de ani de la moartea, în satul
Râmniceni, com. Măicăneşti, jud. Vrancea, a
preotului Traian IOAN, absolvent al Seminarului
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

„Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, învăţător în
localitatea natală, slujitor la parohii din judeţele
Galaţi şi Vrancea (n. 10 febr. 1919, com.
Nămoloasa, jud. Galaţi).
NICOREŞTI

75 de ani de la moartea, în Buzău,
a profesorului de ştiinţe agricole Nicolae I.
NAZARIE, cadru didactic la liceele din Botoşani,
Pomîrla şi Buzău, director al Liceului din Buzău
(n. 13 oct. 1880, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
4 februarie - 130 de ani de la naşterea, în com.
Nicoreşti, jud. Galaţi, a artistului
plastic
Dumitru
BRĂESCU,
fratele mai mare al paraşutistei
Smaranda Brăescu, absolvent al
Gimnaziului „Dimitrie A. Sturdza”
din Tecuci, care în picturile sale
a abordat o tematică variată, tablourile sale fiind
expuse în cadrul Salonului Oficial şi a Societăţii
„Tinerimea Artistică”, membru fondator al
Societăţii „Cenaclul idealist”, membru al Societăţii
„Tinerimea artistică”, decorat cu medalia „Avântul
Ţării” (d. 15 dec. 1947, Bucureşti).
11 februarie - 35 de ani de la moartea,
în comuna Nicoreşti, jud. Galaţi,
a scriitorului şi istoricului literar
Gabriel DRĂGAN, profesor de
limba română la Şcoala Gimnazială
din Nicoreşti, colaborator la numeroase reviste
literare din ţară (n. 8 iun. 1904, comuna Nicoreşti,
jud. Galaţi)
OANCEA
3 ianuarie - 55 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a medicului Nicolae HORTOLOMEI, repartizat
ca medic de circumscripţie în comuna
Oancea, judeţul Galaţi şi la Spitalul
Paşcani, profesor de patologie
chirurgicală şi de clinică chirurgicală la
Facultatea de Medicină din Iaşi şi din
Bucureşti, redactor al primului tratat
complet de chirurgie în 1955, întemeietorul chirurgiei
fiziologice în România, membru al Academiei de
Ştiinţe Medicale din România, al Academiei de
Chirurgie de la Paris şi al Societăţii Internaţionale de
Urologie, membru titular al Academiei Române (n.
27 nov. 1885, Huşi, jud. Vaslui).
4 martie - 65 de ani de la nașterea, în
com. Oancea, jud. Galaţi, a poetului
Virgil COSTIUC, absolvent al
Liceului „Mihail Kogălniceanu” din
Galaţi, distins cu mai multe premii

Decembrie 2015

18
pentru poezie, membru al Uniunii Scriitorilor din
România - Filiala Galaţi-Brăila.
PISCU
18 februarie - 15 de ani de la moartea, în Galaţi,
a preotului Liviu ROTARU, doctor în teologie,
slujitor al Parohiei Piscu din Galaţi, profesor la
Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din
Galaţi, lector universitar la secţia Teologie-Litere
a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (n. 1 sept.
1965, Lupeni, jud. Hunedoara).
1 martie - 75 de ani de la naşterea, în comuna
Piscu, jud. Galaţi, a poetului şi publicistului Ion
PANAIT, redactor al revistei „Milcovul” şi editor
al revistei „Tomis” (d. 6 sept. 2009, Galaţi).
SCÂNTEIEŞTI
19 martie - 75 de ani de la naşterea, în satul
Fântânele, com. Scânteieşti, jud. Galaţi, a preotului
Marin STAMATE, doctor în teologie,
profesor de limba franceză şi latină
la Liceul Teoretic din Pechea, preot
la parohiile „Sf. Haralambie” şi „Sf.
Ilie” din Galaţi, lector la Facultatea
de Litere şi Ştiinţe a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, colaborator cu articole
la publicaţii de specialitate.
SLOBOZIA CONACHI
15 martie - 125 de ani de la naşterea, în com.
Slobozia Conachi, jud. Galaţi (fostul jud. Covurlui),
a medicului Elena POPA, doctor al Facultăţii de
Medicină din Bucureşti, medic la Spitalul Roznov
(Neamţ), medic consultant la Asigurările Sociale şi
medic al Şcolii de horticultură Roznov.
TG. BUJOR

65 de ani de la nașterea antrenorului
Dumitru BERBECI, fost sportiv de lupte la CSM
Dunărea Galaţi. care şi-a dedicat o bună parte din
viaţă pregătirii copiilor şi juniorilor, înfiinţând
şi conducând cu rezultate sportive remarcabile
Centrul de Antrenament de Lupte Libere Târgu
Bujor (d. 28 iun. 2013).
1 ianuarie - 130 de ani de la naşterea, în Târgu
Bujor, jud. Galaţi, a inginerului de
mine Gheorghe DAMASCHIN,
absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” şi al Academiei de
Mine din Freiberg (Germania), om
de ştiinţă şi explorator, director al
Cărbunelui la Direcţia Generală a Minelor, director
general al Minelor, deţinător de inovaţii şi brevete,
autor al unor valoroase lucrări în domeniul minier,

Decembrie 2015

conducător al Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor
din Industria Minieră (d. 15 iun. 1970, Bucureşti).
4 ianuarie - 55 de ani de la naşterea, în Tg.
Bujor, jud. Galaţi, a preotului şi
profesorului Costel BULGARU,
preot la Biserica „Sfinţii Voievozi
Mihail şi Gavril” din localitatea
natală, slujitor la Biserica „Sfântul
Ierarh Nicolae”, profesor şi director
la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei”,
membru în Adunarea Eparhială şi Consiliul Eparhial
ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, membru delegat
în Adunarea Naţională Bisericească din partea
Arhiepiscopiei Dunării de Jos, distins cu „Crucea
patriarhală pentru clerici”.
20 ianuarie - 70 de ani de la naşterea, în satul Moscu,
Tg. Bujor, jud. Galaţi, a istoricului
Dănuţ RÂPĂ-BUICLIU, doctor în
istoria medievală a românilor, cercetător
ştiinţific la Muzeul de Istorie din Galaţi,
conferenţiar titular la Facultatea de
Litere a Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, membru fondator al Institutului Român
de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi,
redactor şef al revistei de istorie „Danubius”, care
a editat în calitate de autor sau coautor, numeroase
lucrări şi studii în domeniul istoriei, bibliologiei,
bibliografiei, istoriei literare şi iconografiei religioase.
TECUCI

135 de ani de la nașterea, în Iaşi, a
cercetătorului Mihail DIMITRIU, grefier al
Tribunalului Tecuci, secretar al Baroului de avocaţi
din Tecuci, arheolog amator, fondator al Muzeului
Mixt din Tecuci (d. 13 febr. 1946, Tecuci).
7 ianuarie - 130 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a medicului Dimitrie MICHAIL,
doctor în medicină şi chirurgie, docent în
oftalmologie, medic militar în Primul
Război Mondial, director la Institutul
de Oftalmologie din Bucureşti, care a
iniţiat şi a condus primul Congres al
Societăţii Române de Oftalmologie
(1924), unul dintre creatorii şcolii
româneşti de oftalmologie, membru titular al
Academiei de Medicină din România (d. 28 iun.
1956, Bucureşti).
22 ianuarie - 90 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a profesorului şi folcloristului
Constantin CIUCHINDEL, doctor în
ştiinţe filologice, cu studii secundare la
Liceul „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci,
consilier tehnic şi director al Bibliotecii
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

19
Academiei Române, cercetător şi secretar ştiinţific
la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, cadru
didactic la Facultatea de Filologie a Universităţii din
Galaţi, şeful catedrei de limba şi literatura română
la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului
Didactic din Bucureşti (d. 15 dec. 1996, Bucureşti).
25 ianuarie - 105 de ani de la naşterea, în Bârlad,
jud. Vaslui, a profesorului Gheorghe G. URSU,
poet şi istoric literar, ultimul secretar literar al
Academiei bârlădene, profesor de limba română
la Liceul „D.A. Sturdza” Tecuci
şi la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, inspector şcolar al
regiunii Galaţi, inspector general în
Ministerul Învăţământului, profesor
şi decan la Institutul Pedagogic de 3
ani din Bucureşti (d. 26 iun. 1980, Bucureşti).
30 ianuarie - 60 de ani de la nașterea, în com.
Știubeni, jud. Botoșani, a scriitorului Ilie MATEI,
redactor șef la ziarul „Spre V”, reporter redactor la
revista „Siderurgistul”, care a activat
pe platforma siderugică gălățeană,
prezent în reviste literare cu poezie,
proză scurtă, catrene umoristice sau
articole, prezent în antologiile „Istoria
literaturii umoristice” și „O antologie
a literaturii gălățene contemporane”.
13 februarie - 140 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a actorului şi regizorului Constantin
Gh. RADOVICI, actor şi director
de scenă al Teatrului Naţional din
Craiova, membru al Companiei de
Teatru Davila, unul dintre actorii
de bază ai Teatrului Naţional din
Bucureşti, apreciat pentru noul stil de
joc adus pe scena românească, caracterizat prin fineţea
şi sinceritatea exprimării (d. 12 oct. 1916, Ploieşti).
13 februarie - 75 de ani de la naşterea, în Tecuci,
a colonelului în rezervă Octavian COVACI,
topograf-geodezist, cineast, caricaturist, om de
televiziune, activând în cadrul
Studioului Cinematografic al
Armatei ca regizor, scenarist şi
operator imagine, care a colaborat
cu peste 3.000 de caricaturi în
presa românească şi internaţională, a organizat
expoziţii personale, fiind distins cu peste 50 de
premii naţionale şi internaţionale, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România şi al Uniunii
Cineaştilor din România.
13 februarie - 70 de ani de la moartea, în Tecuci,
a cercetătorului Mihail DIMITRIU, fondator al
Muzeului Mixt din Tecuci (n. 1881, Iaşi).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

18 martie - 40 de ani de la moartea, în București,
a avocatului Vintilă DONGOROZ,
doctor în știinţe juridice, director al
revistei „Jurisprudenţa generală”,
profesor universitar la Şcoala Superioară
de Ştiinţe Administrative şi la Institutul
de Ştiinţe Penale din Bucureşti,
cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice
al Academiei, membru al Academiei Române,
personalitate marcantă a ştiinţei juridice româneşti
(n. 27 mart. 1893, Tecuci, jud. Galaţi).
23 martie - 65 de ani de la naşterea, în Petroşani, jud.
Hunedoara, a medicului şi scriitorului
Petru BLAJ, medic primar în Tecuci
şi Movileni, director executiv al
publicaţiei de cultură „Tecuciul
literar-artistic”, cu activitate în
cadrul mai multor cenacluri literare,
colaborator la numeroase publicații.
TUDOR VLADIMIRESCU
24 februarie - 15 ani de la moartea,
în com. Tudor Vladimirescu, jud.
Galaţi, a actorului Mitică IANCU,
interpret pe scena Teatrului Dramatic
din Galaţi din 1964, cu numeroase
roluri în filme artistice şi colaborări la emisiuni
de divertisment ale Televiziunii Române, distins
de-a lungul carierei cu multe premii pentru rolurile
memorabile interpretate (n. 1 oct. 1935, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi).
VÂRLEZI

165 de ani de la naşterea, în com.
Vârlezi, jud. Galaţi, a preotului Ştefan
VÂRGOLICI, care a condus protoieria
Covurlui, a fost hirotonit preot pe seama
bisericii „Adormirea Maicii Domnului”
din Târgu Bujor, predicator al Episcopiei
Dunării de Jos, profesor de religie la Şcoala din Costache
Negri şi la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
preşedinte al Consistoriului eparhial şi al Societăţii
clerului român „Solidaritatea” secţia Covurlui, membru
în Comitetul de conducere al Spitalului „Elisabeta
Doamna” din Galaţi (d. aug. 1925).
13 februarie - 70 de ani de la naşterea, în comuna
Vârlezi, jud. Galaţi, a pictorului Ion
GÂŢĂ, membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România (din 1986), cu
lucrări în colecţii din ţară şi străinătate
(d. 24 iul. 1994, jud. Brăila).
Rubrică realizată de
Rocsana Irimia şi Tena Bezman, Serviciul Referințe

Decembrie 2015

20
Hai pe net, bunici!

Ca urmare a succesului
reportat de cursurile de iniţiere în
utilizarea calculatorului, atât pentru
adulţi la Centrul de excelenţă, cât
şi pentru vârstnici, Asociaţia Casa
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
din Galaţi a încheiat cu Biblioteca
Judeţeană Galaţi un protocol de
colaborare.

Protocolul se referă la
instruirea pensionarilor înscrişi în această asociaţie
în utilizarea calculatorului şi a Internetului, adaptată
la nevoile acestora, în sala de formare a Bibliotecii
Judeţene Galaţi şi cu echipamentele bibliotecii.

Astfel, Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor s-a ocupat de înscrieri şi
a organizat grupele de cursanţi de câte
10 persoane, având în final 6 grupe de
cursanţi.

Cursurile o au ca formator
pe Titina-Maricica Dediu şi ajutor
formator pe Liana Niculeţ, bibliotecare
din cadrul bibliotecii judeţene.
Acestea se derulează pe parcursul unei
săptămâni, câte trei ore pe zi.

Tematica primei zile a cursului conţine:
utilizarea tastaturii, mouse-ului, sistemul de operare,
crearea şi organizarea de foldere şi fişiere.

utilizare a calculatorului.

În a doua şi a treia
zi cursanţii au învăţat să
navigheze pe internet şi cum
să selecteze informaţiile de
calitate, dar şi cum să caute
în catalogul electronic al
Bibliotecii.
În a patra zi,
cursanţii
au
fost ajutaţi să-şi
creeze conturi
de email şi

transmită
mesaje simple
şi cu fişiere
ataşate.
În ziua a
cincea cursanţii au descoperit
tainele reţelei de socializare
Facebook.

Cursanţii au fost
foarte încântaţi de lucrurile
învăţate la curs şi doresc să
se organizeze în continuare
serii de cursuri avansate de
Titina Dediu

Biblioteca Comunală Griviţa - O după-amiază de poveste

Zi călduroasă de septembrie şi o „după
amiază de poveste” cu elevii de la clasa a V-a, la
biblioteca comunală, unde fusul vremii a tors
caierul amintirilor din copilărie ale îndrăgitului
povestitor moldovean Ion Creangă. Ca un
omagiu adus scriitorului, elevii au vizionat filmul
„Amintiri din copilărie”.

Capodopera are ca temă copilăria
împletită cu teme secundare, precum şcoala,
jocul, adolescenţa, formarea personalităţii,
care pot servi ca model tinerei generaţii.
Fără a respecta ordinea cronologică, Creangă
povesteşte istoria unei copilării, în mediul
ţărănesc, primii ani de şcoală şi de viaţă, până
la despărţirea de vatra satului.

Copilăria lui Creangă este copilăria
fiecăruia dintre noi, dar la alte dimensiuni,
perioada cea mai frumoasă din viaţa omului, de
care îţi aduci cu drag aminte ori de câte ori îţi este greu.

Decembrie 2015

Limbajul popular, tipic moldovenesc, şi
procedeele oralităţii apropie cititorul de atmosfera
acelor
locuri
şi
timpuri, dând senzaţia
unui univers feeric,
ideal al copilăriei,
care nu are vârsta, nici
pentru copilul Nică
de atunci, nici pentru
copiii de azi.
Copilăria e unică şi
universală, Nică copilul de altă dată le-a
devenit prieten bun şi
tovarăş de joacă celor
care au participat la
activitate.
Georgeta Marus
Biblioteca Comunală Grivița
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

21
Matca în straie de sărbătoare

Ziua de 8 septembrie a fost aleasă pentru
a găzdui un proiect inedit pentru comunitate
- ,,ART-EVENT MATCA 2015”, derulat în
perioada 8 septembrie-8 octombrie 2015. Proiectul
a
fost
demarat
în
colaborare
cu
Consiliul Local Matca
şi Muzeul de Istorie
,,Teodor
Cincu”
Tecuci,
iniţiatorul
fiind
Biblioteca
comunală, prin doamna
Nasie Ionica. Pictura,
grafica,
machetele,
creaţia vestimentară
şi arhitectura, s-au
aliat dându-şi mâna
în sala de festivităţi, pentru a combina tradiţia cu
modernismul, pictura naivă cu cea abstractă, într-un
fructuos efort artistic care a umplut sala cu emoţii de
toate vârstele. Cuvântul mătcaş devenise blazon!

Şi edilul comunei a spus ,,prezent” alături
de comunitate. Invitaţi tecuceni ce ne-au onorat
cu prezenţa au fost muzeograful Lucia Gologan şi
pictorul Mircea Cojocaru.

Am regăsit între participanţi nume
cunoscute. Chicoş Albert-Marius - arhitect cu
proiecte de certă valoare, Vlad Stoica - un grafician
ce se pregăteşte să devină psiholog, Sorin Buzenche
- virtuozul de machete care a confecţionat în
gimnaziu o replică a turnului Eiffel de peste un
metru înălţime, din bucăţele de lemn meticulos
îmbinate. Icoanele profesionist lucrate ale lui
Cristian Ilie, îmi amintesc de paradoxurile firii lui
temperamentale şi de trandafirii sădiţi împreună,

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

care colorează şi acum curtea şcolii.

Îmbinând într-un zâmbet seriozitatea
muncii cu talentul artistic, în Nicoleta Vede se
vedea creatorul de modă şi pe ultima pagină a
caietelor din gimnaziu…

Unii din ei sunt studenţi - Sorin Buzenche,
Vlad Stoica, Nicoleta Vede, alţii elevi de liceu - Ilie
Cristian, Larisa Rarinca, Florina Pohrib, Florea
Eugen Cătălin. Alături de cei ce mi-au fost elevi
expun şi alţi mătcaşi talentaţi, unii porniţi mai
demult pe drumul vieţii, alţii porniţi din Matca
spre lumea largă - Paraschiv Chicoş, Vasilică
Bărbieru, Dorina Croitoru, Liana Voinea, Chicoş
Marius-Albert, cu fiica mea, Viana Naşu, studentă
la arhitectură, în total 13 expozanţi. Din expoziţie
au lipsit câteva nume locale cu talent, motiv pentru
care proiectul trebuie să continue şi o nouă ediţie
să urmeze, aducând cu ea perenitate artistică în
comuna Matca, deoarece cu siguranţă… ,,veşnicia
s-a născut la sat”!
Prof. Valentina Naşu
Bibliotecar Ionica Nasie

Decembrie 2015

22

Zilele Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” : 125 de ani de existență

În perioada 9 - 15 noiembrie 2015, Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” va aniversa 125 ani de la inaugurarea
prestigioasei instituții de cultură (11 noiembrie 1890), fondată
prin donația generosului om de cultură,
politician, profesor universitar, istoric
și bibliofil – academicianul Vasile
Alexandrescu Urechia. Prezentări
și lansări de carte, dar și întâlniri
profesionale se vor derula în Galați
pe parcursul acestor zile, atât la sediul
central al Bibliotecii cât și la filiale:
LUNI, 9 NOIEMBRIE
• ora 10.00, Sediul Central, Sala „Mihai
Eminescu”. Deschiderea manifestărilor;
• ora 11.00, Filiala Nr. 1 „Costache Negri”.
În vizită la Biblioteca Municipală pentru
Copii - sesiune de informare şi formare
pentru utilizatori;
• ora 11.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. Să-l
cunoaştem pe Urechia - concurs tematic;
• ora 15.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” și Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” - un trecut comun - prezentare power-point şi
concurs;
• ora 15.00, Sediul Central, Compartimentul Împrumut la
Domiciliu pentru Adulți. Clubul de Scrabble „Axis Libri”;
• ora 15.00, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” şi Filiala Nr. 4
„Grigore Vieru” te invită la lectură ! - activitate de promovare
a serviciilor de bibliotecă în rândul elevilor navetişti;
MARȚI, 10 NOIEMBRIE
• ora 9.30, Filiala Nr. 1 „Costache Negri”- Bibliotecă
Municipală pentru copii. Primii pași în bibliotecă - sesiune
de informare şi formare pentru utilizatori;
• ora 10.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. Două
biblioteci, un singur destin: Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” Galați - Biblioteca „V.A. Urechia” Galați workshop;
• ora 11.00, Filiala Nr. 1 „Costache Negri”- Bibliotecă
Municipală pentru copii. Ora de lectură la Bibliotecă;
• ora 17.00, Biblioteca Județeană, Sediul Central, Sala
„Mihai Eminescu”. Voluntarii Inspirați Reușesc cu
Ajutorul Lecturii! - Deschiderea festivă a stagiunii
2015/2016 a Clubului V.I.R.A.L.
MIERCURI, 11 NOIEMBRIE
• ora 11.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. Biblioteca
„V.A. Urechia” - 125 de ani de existență - Gală festivă/
aniversară; Invitați speciali: Ioan Vulpescu, Ministrul
Culturii; ASR Principele Radu al României; ÎPS Casian
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Cristian Păunescu,
consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României;
Nicolae Şt. Noica, ex-ministru al Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului; Acad. Constantin
Gh. Marinescu; Dorin Matei, director al
Revistei „Magazin Istoric”.
• ora 13.00, Sediul Central, Sala „Mihai
Eminescu”. Biblioteca și provocările
sale în era digitală - Întrunirea
profesională a ABR;
• ora 15.00, Sediul Central,
Compartimentul Împrumut
la Domiciliu pentru Adulți.
Atelier creativ „Să învățăm să
păstrăm o carte” - hand-made;
• ora 16.30, Sediul Central,
Compartimentul Împrumut
la Domiciliu pentru Copii.
Clubul de Șah „Axis Libri”;
JOI, 12 NOIEMBRIE
• ora 12.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. V.A.
Urechia – personalitate a culturii gălăţene – concurs;
• ora 17.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. Salonul
Literar AXIS LIBRI. Producția editorială a Bibliotecii
„V.A. Urechia” - Lansări;
VINERI, 13 NOIEMBRIE
• ora 11.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”.
Cafenea literară – incursiuni istorice gălățene – dezbatere
cu tema „Abecedar istoric gălățean”; invitat special:
scriitorul Victor Cilincă;
• ora 14.00, Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”- Bibliotecă
Municipală. Versuri muzicale pe acorduri autumnale–
minirecital de muzică şi poezie;
• ora 15.00, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. Ora
de make-up – Cum să-ți faci o carieră - susține: director
zonal ORIFLAME ing. Maria Antonescu;
• ora 15.00, Filiala Nr. 1 „Costache Negri” - Bibliotecă
Municipală pentru copii. Scriitori și poeți dobrogeni –
prezentare de carte și recital de poezie;
• ora 18.00, Filiala Nr. 1 „Costache Negri” - Bibliotecă
Municipală pentru copii. Pe aripi de vioară – recital;
DUMINICĂ, 15 NOIEMBRIE
• ora 10.30, Sediul Central - lângă bustul lui V.A. Urechia, pe
aleea de la intrarea în biblioteca centrală. La 125 de ani de
la inaugurare - omagiu fondatorului Vasile Alexandrescu
Urechia - Alocuțiuni dedicate evenimentului.
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060