,. .. " .

_I. "'

,

."

/'

de

l.a Cocin·

muchu. sera uaa l1'm:V!1l

IlcUcitlll'1 :II 9S l\e:cetarlos IlloyAl ant'crio .mente public~clos, par" las que ll£d6D comieDnD sus prActica'!; en Ia cflcin , serm un pequeno tnlo:lll_l que sill dllda lei preJEal'a gr~lI

Como qiempre. 1- s recetatS Clue lei lofrez£ mDf ficiles, de preparac ySIJD ecoDorolcas pOl" 51! ba.:lo c .51

'''l~~ d uti tu,a- "

y ,gr.lLD l"i1:l.'I!dimiento• Y ademb estoys~gll;ra. q,ue a ,r - d :u'U a thicos ., grande:s. Todas elb.s tiendl 18!. gatl'Lld:ll ,Ii.: ~ lairs experi£Dci- de 11 CQc.il1!il &oya.l Y dd!? ,iv, p:1I I Hornear Royal que, como geL sabe, es e1 mil 'id de las ama:s de casa des.d.cha.(11! ,eas.' ·gnsiglo.

Deseindole el ID:E]DI: ck 10's I Ie saluda mllY c:ordia.1meoI[C,

'II'

1

o

E

Tot:&i1Si 11i1i~, mlj)~d:~ dd~!I!r6n enf:Ttll1!n:t·eCGI!'5.e' ~ c.rdi'(irlni.1.iIi'~, :!5;ii!!!~Jl!jte ..,qil!lfl! ,At; "Ie- :~!l'[~Uq!.!le: rO i!.al!\liUarilO· II!!n ~~ re~et(.(!I., Pif~dililiSle· C~iWiIQ ,!1liSWIil!!i; ~i;in 10 giipJ~ ,de uf"iI, ,pedt:!lot: it<QJ de ,~~~, 6tUr~!ie cOl'i! mQ~I',eeti eJ~ interf,=,li' ,rt(l ~ ,m!l!!:rd'e~ e:S~~lalmente los, ri n;CQrn~5; 0 ~U!F[I~, '~e!ie !"1!iii~rl!l~a dCl"R'fiM y ,~p~ r:i1~(tse ~~n ""LlI!ii ,pi ~~e~, lillll!lEgG v~!r~a!i, ~ cUIif~arQd-ta '~e ~ClFti'l,l1, ,~ri~l~ del 'mil~de~ 5amdh~n*d~, prj r.G qy~ '~e atilb(!lll'in~ ~joj I ''QIiT1!'lie"mef.i!h~:~ l! vLJ;e'I~!;iIiIl!:!sc lradil! ~~~fl~'i!!nte de har\I'!Ji1IG"

CO_li'ftOi; iD eon-~:rn'U~c L'6~1 ~~!, "~~n'1P~nI!tYI'b.5i, "de' ~!l:I[!I',Ii'IO l~o~~~~~diJe-fi"!ite~ a ia5:

II i!lIdi!tic~iof'!e~, que :m don" I~~ ~~f;' ~~e.'l.Qs" SI '5U ~Oi'M "no ti~Q' ~1M(d~clii!iiiI~ji> ,dB'f t ~_mpe r~~liJ !'!,lmd ~lleJ.cii ~a pr~~~' ,d:eJ ~ap'et, ~~!fi!:d;!l:nda ~ i!!!lf,g OJfQfIi~EiiI,: e~I~,ulI: un ~del CIte, ~el 1i::!II!1!1nl!;.o ~" ei ser'llh~ :d,e.~ heM~ Idlt:sn~,~s '~iie' ~i5'te 'u~ ~O)i\~ C;!!ii,~~1QM ,b •• i'iOrJilf~ 1 S mr:linyf;!i:i5 !CIpr~II1iI~~rCl'~'",'m:li1fe.; ~ hliiibr6 II(~D. ,itli IQ t\~ .. · '1~l'!iiN;'~~li.iI rrQ ~~IC~Jd'a Sli ,~I P!J\p:eT ~'e IciI~,~ ~ ~I ~'~C~pD ~e~~frmdG !~Iiru ~Q ,t~ilm~~,

.

qy~ ~lgye~

!i'li I! i

,M.oII!lNl..o •• ,,', ••

C'-' I'"

, ,- .. -" '

!!Ii ~tI_~h, ..., •. ,. • •

MiUU' C!~'I'- -·1,

"" -i" ' __ .. iI!!!'Ii!l.'C • " , • ,

L!l!:I~ m!i!dli,~~ !!;'!!SQr;jj~s: 'iI!:j!l!I ~~~g:ii' ,reQeh~:s Ie ,don BJi ,t~~rl!S; ~ ~it1J!!m:r:if.cI~ a;1!!!~' .. ~ iii frO') ,f. 'OjJth!l!l If.i:iIdillllSi '~~IIi\~!" (SQ~,,~ V '!f,!JJ~h!::IJI':f:U:nf~~: ~ ~~I !l!I 'bU.

1i-~!k las; _dMG'&' dfib",,~,~f,ii, ~'lelf:LtllI"S~! '!liI11 r~s~ ,~s de~t'f~ ,mlmtfllJi'LdSI '~I tK'ip.r~,1\~ y. ICjUl1t11hdo el ti)[1(:i!!d~!®h~ ~:qIi1l! e~l ccnt~:nrD 1t'~~'O de: iJ!!fII liWi{:hlllll~

Nal.i'iliOi - debe" Mm~,~iiiilt~ iil!In~~, d~ ~iQdit,l~t V )5#; i,;}erl~rJ!l!I1 ~~:O'!,i',eliliu::ntle en h~i 'tJ~t[;..iiti de' ffi!,C!di.f,~ !5lfll'll ~.a.l:lI.iIdh' "~1i;II '~g:z:.~ "fa que" oo~:e."

A~~~Ij' com~n - ~~fu~~ ,thSh~~e.w~ "'I~, '1~rmm1~. 'if v:ert~r'J\a !5Uitll!ilJe~iWllttflj ,,~ ~j,1 "t.ci!~g dJ! rrtealt, ,~liJIiClil Qill.g 1!ilIi ~gr~iI'!;.a~

Mlh:llllrJ ift1pldpa.I'I, ~ l~bJ!i" til:lm~zil!l~~' ~nte5;" '~e ~11!'~'Q y t~iI¥i~j'!I5~, ~~' ¥!rti!rra "SUiiill~t:tTi.~nt:"~ ~,l'i! ~~, 'f'ilill:a de ImeLi~Il'.~

1..I:~Iii\ii' lI'ubi'lI lib ~i!!!qf!i!i!i! ,., d'§be PJ'\I"i.5:rtCnCJ'II'~~ f,ilil'lfi"!;~tn~~, idmhOI de ,1i!l!1 '~I!!!il..1Q"

..

d

lo~ ~e~$. Y' !m~,lilIlo$. en ltD, ~Qbl!!ijl 1~ID'f.iOOjlQit.1IM~ .sIQuiente' I~ ~ !ll!(i!h~mli, ... 'n~i!!Ime1!'lllie e~~;to.s,~ ~~O Ue:J'iI~fi un ,,~~:d.~ ;d~ OPITl!i!i\l~Jni:ttJQI!lII '5iW!)f1~bl!Oh;!1 ,~J'iI"'tO, IpoTa "a'q~rt~1f 01 11},:d'w 1Cb.mplielli/l' !~.r.ll ~Q ehlJ~~iI;,r~njI ~'e' J<IlII5' ,di~t;~'!~thls]' ~~t~.

11 'iliilllc,h'Qll'llldha IdClI 1m.I!l!.,tl~!ill1 ' ••••••••• ; ... , •• 1 If;liH' ,d._ GtilUCli!!!!I' ICO"UIII •• '. • ; "u • • • • .. ,; • 11 ,ttil!l!iJ1 Idill' iIIliiUCall" ii""all'palbl~1 i' '. , ••• ,;. m ; • '~ 'rGl~iIl Id'li~ 'itiiliiC'iClill' ma_nil! •...•• ' ••.• ~ , ; '~ ~!ia ,iliii ,£!IIlC:O' Mlla:til. • ...... ~ ~ '. , " ;. .. ~ '~ Min ,d~ fkQI;o dl Mai\E .. ~ ' •••.• ' '. ' •••• ' 11 ta- d", fRlM 'o1b :nlaJntada Ipica;II'g •• ' '" •• 11 Itau tilI'e hi!lrt(l.g ••• & • .. ~ • .. • " ! • ~ • • • • • •• 11 it.a.:lliii .'e nllii':i:H; ~I!;:gd~i!! .. '. " •• " " , ••••.• , •

~ ,

] Ifa[llal 111'111 iJtBl!!ildtli Ul~.,j' :1I11'Ii _m,iI.1 II I, ", •••

I cuehagdlt.. ~. l' liCudhtllC!!d1a

,t clR.Gira,'II.. ~ ''A, de' it.leIlilll

~ ,6 1:.III:'nl!"".1 ;;;::;:::: l' 'tll:l~

'lSi' 11lIt;.
DO ~;ji
1,201 011
111 Ii'
911 ,~JI
llll ~p'J
'150 II
'lID !iIi
'I 'On ~li\
I ~5iQI iilir lIi:lI ~O,rr~1 ~ e" ~il'illh::IOG~ '~!l!Inte~I!i!'; de~rr~' ~,ig~·~. ~e(ti't'roil:!' de.l m~ll~e' d~-

,

l'ia!fi'l;t~ :l Iminl!llrfiQ$, d~lUis de Ifu-'lll~~se

'~mda , .• 1 ho{i'\I:l~. [W!!~;g 'Sf," ~~!ilili Ull cucMIII'Q.s all~de~1" d'~ 00. ,~N ~pGrai'\I'o td.eJ~ fWjli)r* V' s.e' in\l'ieJit~ !l.obir.e IUh'tm llIei ~HIliI d~, Lil!! til!!mb~:,. dQn~ "' dm:~ foro cn~,r idlf eQffI_pb~~amt!Jdc~",

l-'L'!l, oor.:I'1!I: q,oe· nl!;ll ~ll'Ll~Or.il! 1imj!l;!.i1i!,~)~a; o ~CQ Ie II biliiOOE!hueUo,." !S:t¥ de.iilliM ~nf~qlP' l~finlMQ de~ mt;i Id.'Ii:' !nvi rtiel"um ~.t~ ~'~ ,lJ:i;r'!I;ii' 1IiJ:mIID Il',e,j iI hll" Un;a ''':e~ If1!1J@ ~ ~~~ ~n ~chi Illal dl ~ed.edeJ" de'~ betJd'e P!;!!:IDI:i! ~pa ~tilt)l d~1 ii'iI:'!!Q~de 'V' ~. ,5ii!l~~'e' wt'fii ~= !il:e!!"" "~~ndlo ,~I Im!J;I~cl in~eriidg i!o!!l1itl!l ~.o." b~ Rj~U~+

!1!'s. ~M~iiiiabl(!j' ,~I IIJ!~' Icle· ,reJii n~ de g~glM'b~D, "piitq,tU'!i lll:le,~i~e 'ct~U~!Il!r' ~II 'Q1:~,fi QJI r~!t!i:!ddt de! Ilia 'tOr_i, m;eo~lIi'!:iI!S,~fQ ~.!!i i~ll'!j'h\iG "I 'e,yi'l;(lI Q~ r.o. 'li:orWle'~lfjiI !.(t. IMi~ffleld'~ilfm ~

Estas 'reel;Ia., luenn cr,el,dIS~ pa,n I'alill RI,at,

. -

-.0 Ie le'lpon81 a fril-iiDI utilimodol ,Sllll~ibdas!!

'"

",3

a

.

.

.i.- •

_" " __ '

;I IO-IIQ-1 de.' jha ,'i:nal (' ,24,0 II.!,!] I 'I.(lel de •• 'calr ~',I,OO' '11f;'h~'

sa 'I!ni:~, 4t• lIl1.ntereG 'fm i,a

11 11ftI-I:ha.rllcl'i'lli lie C'lIn alh'l

'I - -Ih- - - - iii ,..1- - n~iI!!' - de'rII'1ni:lIa

. 1,1:11_ [IIII\I:'_ a 'u,I' ma __ .ll-~~.

2, 'CIII hll I.,. itG I. I.e ,le,I¥D le,.I_ ,eu eia"aid it,. 'II :ID I:

il •• a II'e lel,he'

'I hluie~'D .ti:li:IID

,Sa til mli%ll3f11 iir~ln't~,S: I,a Ina Ir'j n'QT Y' e.'l Q:z(l:u~a r ~ se 111::1, lil'!IlQ I!'Il!g'(l1 'bJ m~n h,~a 'f~ riD desrriill'UJI2,alil1d'o I'a m1lJy b~ielil, con un tlnlGa,. !te 'apm! tbll 'sAl ~le tQ,~,(l1 de ,estfj' ~me~l~e'~IQ. y 9.E: 1~',mlbIMa, IC10n j Q

. cl~fuda ':~' Iia me rd.c'lII ,derrll"1f!itih:la". 5 e gu il fda ~Glra cUlblr~ iT le,l oil zl~)c~ho., A fa m I~Zlld tal de- rhm r~ rna. rrelSi,to'nlle;. se ~e DSlI~eg,tJI e'l~ P'oJ"l01 R,{)rclll'i' ~Ia ,sCltII~, J'a .hacihe :'1' e I h'blevd~1 bSlti,elndQ po f:q, IU r1 i',1"" mUIY' bmen~ Se vilew't,,e' en Imolds de ,25 x ,2~O -elm ~, Ilnlm911'tJucodo!!, y :511. ~llJJb'Fe COrll I ell p'lf1ep(lllfo(::~6i11'll CllureSIO' Ide filii lop'Olr~, ~~'e., Se' - cu.'l!ce 11M "0'11""0' Im{1de ra'dn~ ,~; g m i n'U'.os" '~e' ,!;ii If~e! CiOirlfldCl lel~ Ie u,.~ d'r~ldQ'5".

1-·

,

'125' VI 'I'

1/= 1'2]

I;

2 V2r 'VI,

glL~ dl' 'lIJI:onre,EIII 1III'~.I_al.ii'l,a die' ,I'a~ pi2cra lei - ,lm iiell!l:ta

c uclh Iita .iJ~g d'l DreiglCllnlD tD~a:-: ,tdil" hrfullnl1 '2401 III IN " l IltufC,hra ltilld'il!CI!51 Ide- IP'a~w.1 ~-~.f,.11

IC;U~;hlill •• d,ilal Idle :11 II -

la.a I e' _IU'II

,S,e IJtJh~i ~ID me n'll1 ~iQ' hO$t~1 ~Ule re..s.:~." t,if:\i3m'D1ltl,. :Se ,diy~d~ pur' II,Q Im:ihld,; a unici de IT! 111~o s !~ Ie fJllil'lego Vi IE; uet! £11- ra:di"ill [h:J ~QIIIJ J:al n'~lmlh!nt'rJ u e~1 le'f _-: ...

~ ~ i~

~;lCI no V s,e de,!O a .un Ic:fio, Se I':lGlm i -

ZOrNl j~'n'tbs I'm lhlrlrlnlna~l I~~d IPolyo, Rlo,a~l 'r' ~Q lOti ''Y J~e ~QS 'o.g ~lg,~1 h!i 'Dtlro' mJtad dl~ Ilia mc.nt'e,c;ml~ des!mleir!l!u2"inlao,h:m IrH:lIS",

.. ~.'. '~'I~I q,UIle" fj M,e;~e~o Cl1UIiI!iC!e' Ig~onul'ada:.

.-

.. ,,~ 51! '!grego .1 agyq V G!!fcif1l1'lil! liJ!'ICl

...•.. ~ :~~q~~:Q:~~~: ~:'~S:i 5m~~rn:~:'

Se laivldle 10 m(JIGI lent , !pl)rtes y se !!!stlr.(li ,cm,~a 'Uri a nla 5,tlO f,~'rmGl r lUI'

.... r- ... , ~1'iI"ii. ;;;iII- '~n if"'--- ...Iil- ...JI'''' mD'1!<1I'!Iinj, I!r' ~

'!1;.,0""F,",i~ ~ '~Ie. ""~ i~m., ~e 'Dill -. i,,-,II.-'u', ~~:

,I~linit:la £i,udQ ,cifciUJO' co.n! patin!!, !de~ ~a m'lJlnf."a '~0I1dwlmml:t(II'iJ]~ V- i~ 'C9f'fa

• ~ r J ,J

len ;61 tri6n,gu~:Q5" S~e 'cr,ro,l!I'a CIc'am '~1IfljldIM .... 'Qullo, ic)~,mmnIZta!l'n:l9 IpcO:I!" ,liB ptlllr~e;, ,ma'i,

g g, iOIIl"N~ bo",., s,e- CUlrv'~IM' ~os pll n,'b~l~ Y !f"

..

t\' f:~m!lC:Qhl ,~,ob:f'ie p,~la;[;'G1~,enmCJ n'feCiC]Id'Q~ ..

I . . Ie ~lilnlt'OiI"iIl 'Iron le:1 re:$.''O, ,fllQ ~Q m (llln' liea

'. .... .', cbrn.'r!lim~!n~(ldm 'Y ',St, II,SJ)D I'~cuvanl c'on

Sial II;, 'I'e ~!Ulec:en ,enl homlCl I~Vllli',en'te ,d

'~; ~I ,~l J ;mffirOlUll1D5 ..

~ '~

'11.gI0 g,d,~ ,.jU lIIalnltC'COI

dlc' 1 •• 11 ,de IIIZ'C111l' I~'~ 5101 ~ __ iq,~ 1

'''':eI'

I, Ihluev,O\I:

,I \til, lill.as, d! Ihla rina t 100 9 1I1~, ~ I 'VJ: eUiCi'ha rlld itl_~, Idfe "1,11'. la,HIlII 1\(2 ,clll'ldlti'.lrG,.~II. '" Ih,i'i:I. 1,:11 a lIatll de 'l;d~la'

11 C1UIC:lh DlI\illdliilal die sa II

1 114, 'I'- •• S,· de ImaillriE1an'aSI p,i'c.lIIa:5'j' liilill

pel!ar "/4, ,de I ••• IId'l '1111'1:101 Ir\llI~lli.da, 1Yc: dll' '1cr:1'lill del ,nlll'!le. 'p~caldICIII!

5m blallte: h;J ma rrrb~'!Cla Ifl~:N' e II '1IJ:11~·tQ r

h,ClIIiS'h:il1 ,qUfl ,e;ste c.m'iemoSQ~ So' IQlg rBQ:Clnt :10s hUI\J!lOSIl lunD CI un(J,~ b bt~',enda biJlen, d e!pu'~! die £~ do 'mdb:'[:fJn.., SI'- bmmliz,an ,rnlu~':MS 110 n(l;rln,O, ,e I Po I'VO' RiO'G:'~ ~I el~ Ib;cIDlrboflIQ'UI, \i!' ,In :5DIII Y' s-e Q:9 fJ1eg,on 'a ~!o JI'rirtu3 FICI - ill repolr,m'c~O~Ij! ~:~ h!,man'dol ,e'€)" 11~5i r",fl:nzgn,~s~ POt ullrwIM,g" sa Q"odlen lei ,q1ueso y 1M nU,e!ce'SI IB.:~pol,'iii 'V101irlemdlas COin, Ina lI'ii no.. !el 'YI e'Re ran un, ~~fd~ 'del 2~, x S cm~~, lenlma'nle~'ClCl'1

" ~rI:Aa Fm rna do~ " SIB C!IIJHe,Cec en n'DIi!"rtOl

mode'~adl=,.i' ~ ha,f~l~ .

Ejs j~lre!felr'i lbrIDe ~1'r¥~llrjh::!1 !U n' di~G 0 ,dol, d\e\5:pl1'-~5! Idre Ih cibi!'1i' II 01 ptle'pl1II1'Q,dOJ,.

[i~f_rfmUe de I,ll; ,SJol'Ucmlnss, ~Idi~es~ Ii eml~lfe' ~eh3IlJld'ln" Use! li1I!OV,A l

!Ia' 'Ia~ lie lIa .i'na (2," ,J]I g p,~,~ }I IEU'C,I1'lltlJdlt'G'-:, Ide '1111',11 Ila,a II I urethlalr.d it'lml .:IrQ 111111

Ide 'liCI"lliiil d,el all"~a'l\" "'11 ,5'10 ,grli~'~ 'ta ill. d,_, iClI',lCli!llli II FIID~lllld,al 'CIiiI'Ilil,lulr.dlra de ,',II,'aI118 ranG' •• id_, :UIIIII,.

vt 't •• OI ch~ ntlalli1l1fes pi c1a,rda : ,5:11, g liill~ .,0' 11D,llin'laiCIII - Ids:'lr"llillia 11 Ihlluev,.

1 '~ 'laIIM' I.e' f:ec_ B

Iii:!' ' • II - ~ 'I'

~e '_,olmi:zclI''1I JUIIlI' tiS, ,0 h,al!r~rUlil' IS"

P\D~1~9 R'OyQII! V ~a sa ~l " se ICO miD i nalAI l~,on e II ,Q 1~~ICfl W:il 10 'DVlenOI,~ 110 'CaSf:(llrQ Ii'Q II DlcbJI 'Y Ilos m(:l n~ l,s;"~ !i,e mI0Z'C 1,0 ~QI IAUlln r,eea icain e'~ h biV:~'YO V !Io liec'he Y s J '.in C1Dlrp~ml 01 1'01 P. F1mpGnr'qH!:'il6nl ,orill'lile-rhJlf iil Ibo'~'imnd'o, 'h~slft!,) unlill"' b'ienl® Se vii,erlle! @IMII I"Nll~dle ,PQ[lI','Q pCin del 22, -x, 1']1 ,)f. fl' cm',"j IllrU~Qln;te~ad:ol y ',nhall~'incl:(::I~,~, '!if' se ~IUle,ee len 'holnncr msdlerQIC;QI,I' '~ ihora",

), Ii, 'talla' dill lilalli\hla I{,ZJ'IO gl"~) 4\ IcrlU:l ha t'Dhcllila-I_' e' IPofi'a _.,all ,,,. Id'_i .,UGI __ DINIldiial IIle' lal~

9; II:tl;l: ilia rod., II e a'~ Dla I'

.100 'l"li,., I' _till 1IIIIIIII181a

I, C IItdlla -11 .'Glt 'e' - 1.lh,II'

Sa, 'bJ.mli'zan iJulnrh~\S, Ilg, hill r'iit1Ci1I'1il e,l PQI~V.fi1 R"'~~f ~al sa, V 'Ie'~ tCI:lu,Ciar; Ill! agl!\egal Q. me n't,scla ;h·,ic W' 5e de~I'na,cej CO"I U1" 'lle-fleGdD rr ~ Ie iCDlii;,a,J!i! h3 Ilec:lnre , -Ie CI MQsa ~;I;gurDm entle',~ nlc;da; m'g's q,Ule' liD, neCltt5C!1 r'l (1 po'r~1 uln Ii fi' 1111 m,l,lls_a OJ, SIB' ,esUm ,de!,~r9ln do I,a Ide' 2" .~rn .. , die" U5jpeso:r V ~51e ,torr,o" l!oSi :5,(0tnl~5!, Cion urn 1(:0111""'" 'tcpIlSI~a;s redo ndgl~ 'Se ,co~CK-a n ~glJlre ,pllof:Q de. ihorruJ Ih;lfNl'a~ltAt,e 'Brllman ... 'tlBcada y 5'e If,U'f!~e MIl enl hDltrif)! I£)a I i .Ultre ~

1 -" - ~in-I~tJ~,~, mJ JJ __ ii3.

1100 girlS.. dIe IIll,aln'luGG

" 11IUd.lll\I::ul.l: c1e' A.gla Ii"

illmJ.~"d .lle' I Ihllill lWiGI

,I ,f!mal; de! lIuie".

,I, '~a.ltcu!J 1._: Iha 1,i'i'llGI tl4MQ .I'I~ ~I i, !~UE hlal.dl tu ,.'ie' '1,,1:'111 IA.,ld

'Vt 'teU Ii I1ln~a.lilK. Iclle 181- ',_' 'lu,c'ha11ll1Id',ClS' ."I! II!chll

'. Ie. .,ill dtQ' 1111118YO' IP.r. pln'l- r

5e Ibfdre ~Io mglnih~C(J1 IECU1, eJ1 (J1:ZUC:Of :hus'o q,ue !~s't,e! cremostll V ~e 'Iglregcum 'e I hLU?!VQ " I,os ySR\OS1~ 'bat'h&nd~1 III i'I~~n ~ 'Sf 'm,mi2iilln jllJn't,QS- ~al jhall''i,na,,, le'l ",cd, .. ,

YO Fbl'Y,Q ~ y ~al so I~ V Ie agfeg,an '0 Iia III r.:ep-fu1~U::iJO"1 ,g"ll~erli',or all,~e rln~ ~dlJl' IGOI1 hll I eclhe: OJ :$:8 ?till e Ilea ,sobrm! 'unal 'to b I!a enlhOI~·iinQda Y' sa GlmfJ'5Q 'ImgieIrGmelm,'b!~

Se' ,e~il'llral Ide. 2, I~m., d~i I'SJ,P1e!,90Ir r' :Si!' 'IC'O rta n ros SCDrI ~ c~-n fUjII'll e,g:rf(l(ps_s·tlCli5 if'stl:Cn d'a" ,5 e ~Ci~C1,tdn 5tl,'btfe pl(l('Q, :IIIE-' 'ue romelfrr'!1J e nmiJlli1'l:lemu,dal m pilntcn:iI I~on 10 'leMGI bot'i'dol ''I' ~5ie 1f::Ui~celnr en lhiafruI~1 ,t'D ~renJ'el~ 1:2 mill Fii-Ums~.

!Ii

"

d.

_.

ilIG( a

'v.. 2,

2,

I1Ir ,iiIi

'I

1 2 112 '~

,f"_ Ii!"'"m-'" 'IR - I'~ "".il!'liIMe ~#'I. - - m'I'" d-

~' '!!ioY,1 . Juilll _I~l 1lio!IliIi1 . I.:..' ~JJotI! _al,. . ...

d'e 10 HI: Y' , ' .. " hI p. imliJ.n'h1l. Icon '1 h-_:-e~v'o 'v, le1 Dol"'. :5" 'fQfrfnDl'iIl '~1 ai -: :- ",.:_IGS, Y ,:se -'osanl golF' ho. ril'.n a,., ,~.: ',- caUern,'t ~ e:~ tl'i:Uil'~~ y se~ da:rGn en Ii JIG C1td:iojl,hl y IIIDS 'el Ilb6lnd_, =-~gSl:~ ,Ifu;. '~a' Ii: a~Nlglo. e'~ t,l)mlI'hI, ell OGIUClII'-II: Ire· ,DI ,de IJQ sa I "Y .. ~ e ira p '"Imien~-al 'V - ill 111'13- -I' I,.

V se. dleJa c~cer' Q, 'f~l;o llenl.rtoll, Apa, .. te sa; pJl!PDra 110 mam, palio Ilo:__. iboUrtos, Icuft'zlandcr junr-Qi I\os il'~ 'lr-e,die.n',11 s-~ , fI~re nell.- SUI j ..... clj,ent,e II ec " ,e - AJ 'faJrmCllIr ,nl It'd ~ eSlJ'eSQ. I[u'ando ~" .sra ka ,e; ~e hi -".j eb!iil' ~DI' 111 ¥Q I-e- O1r;.ao' en' ;I'II"Q lall ~]- D. p'~f Ic-uchalra,das'ii' ,cuid'cn'ldol I,Ue D 5',; p:eg ue." '105; bollll~'~os'i Sa: CUleeen Q fue, ... :gel lento,,,, ,coni' 1'0 eacem la 'fo,pt!lldo, hasia qtLl1! eSi't;eril twer~J ~un\os '12 :.1-~'~ nU:I,.,:iS.I·, 'ClIuilda ·~dQ que. _ tl se dles'ha· Qlonl la.s~ la ~b6nd~;"· 5,. ".~ ei ,,'.: _ e lin·m ... c!Uo. . Irr:u;;lnMJc ..

2,OD ,. 'I' cal'

I d.

,~ . -,- .~ ...... d I "'. . i"~lll '-j - 1-

3 ~11lI!E ,.IfI.U.~.. '._' ~ J' ,1_ P _f - I II

VI, 'ta_.' '_:~I r: '....;~:~al I .1 .:D I 11UGh - .-1:1111 lI,e 11.1

\/2 .1 'Ih ~IF _ dlitcll- .', [pi m,i: _ I~I

'YI 'Ia'ila Id~ ml, .1 II. , - n, : ~ piacll~' '_._.·~Ilh.· ,-~,.p J~bl

I hlll_ WI. i ala :11 ~c_:_ ••

,5e ,to m~ZlOIi1 j'u rf 05, -01 h DlrinCII~ e~ I--:',o.h"o Iloyoill V .ia sot S~, Ggre~ol 11GI mill·ad de' Ihl lnon'tetGla bL~ .. flr;'OI :v ~i_ dl,smen III 10 ·'CiDn. IJln fe . eder Ihasra lque ~ClI mez,c[ ell qued\e b~en ara.nuillel'·:-:,

h.!ll-·:~'O SEI lt1;a~eg,a 11,1 re~J\Q de Ila IRiUln~ ",!tea" ,. d~_:fnI-enl!Jl~I~' ~'dD:llal lambiFi.·- c:~n lun 't,enlder~ dei:01ndolla len b1JcJt,D_, ',del 'fa mcu;o de un Igorlbanllsl" ,5 Q, ~'re.~·1'J SJfi:c,i, I1te ~,o'-u:g hel,da jgo'l~ foirmalrIUlng MG'[O s!uave,!l :p r.oc:uln:rf'!ldo ,ama ... 50["11, 'I hl 111ille os PO~ilbllef 'V se. ,d'e.:,~'D lNi'iI,

~rf.IIii [' , - ,Ad io - iii'" I Ii . Iff,S,..,. - '1 -, . ~'IIIi!!I'.i '.";jI!ijj'-

hiil! .' '.Clil!lil_~"al. ~!!!!!J - hi;:~; al~ ~ _, ~1II1II.d?"-"1

Q, . :aIda ~Iue' 5e~ ,-·;nlf:f'.-' _ilenl~ Se est~r,a

J ~. .

lefll 10.,. ,IClI If e'kln;-\lIllar ·-O~:Ue.i h:likda

I"ig.irGlm8nlte enhlaliti't,od~Qlf deJamldcl Cit '" ,~

mam Ig· 1m i, 'fmna I-:Ds,iiblle~ ,Sa IU,::-~ta

. :r

. ~ mc:i5Q, cttn IljJin gaQc:a dle' 1 ,- - Qn.t,[lCJQI

b lan,dta", se! c bre l!1", fDIrm01 po Ire ilal can e~ Ivfeno. ''''1 .__ ,"f,af!'::. par ,e~

" .

!!II iiiiL

2

~ad~ Ilftas [1'i~rgO c;erlra n ~ro b j,elf'll ~os· 1eiX:-

,,'ii .--::: s, Si pinhJ ~eqn 'eehi~'~ :l- p11!1c:lhOt 110 ~ stlper, ~ti e. Icon 1un t,B;fil!e.d'OT; _" S",:

C1lJe'~e enl hOIN!tOI' ,mOderrli3dD~1 1~5 Im'inu ... Itoi" Or n: I'stal Iqu; , JIGI ImOIO qluide' ldo;;;,

.. . - .

.. JlrfAl _; 1111 RI,U'.~.I de efriCJcia~,

-- ·,iiiiif, ..... lliil"li-

Im,iIIiiIl!iiollul

til " agLl1 - I~

.. .. ~ IIl1g.,It

_,- . !Ill! III'

-. . "_". .,.......-

1

1

, .) R!!'-r·11

'II 1111'1. m!Cilnlt~il!i~ I;i'ii:l:nl f,\fia

~ 'ih: ~iIII'EIhIii'ri!l! dl!;!ili ~ liI:IIPI'O~'. ~ d It 'illlii:l

hela.d~

Rell'ena

IIIIQ '9fl!" d!, [ni~"'f II: :

:g ~l!Ich!!l ra,d!ljj~, dQ ICj!' '"IIa pcad\iliJ , '!C'I.UdUi ,a (hu! de. Iharfn!!l!l

iJ l~ila I, ,din. !Cal h:h:!1 d ' pallID.

IA Ide' Ita!!lG "til It 0 'III nCOI '1IIe(l1

~: !C!UlC!hQlIi~dUI!I die :I'(i~

II!l:QChalrillid it ill Ide lPimi,mlkl biG n~~ ): ilil!!l:lJ!~ de 'Dllo ~iI!l!I~Id!8,t

.... ' .... ,t. ' "jl

III .. !,!:1I,Ua,!;II!I!1!

1 ,~ d. 11iiii1iJ'¥,e.j~1i ij;lDtidal

'I ~iI!l1 dl', ilGlfl IIIhCiiJifiiiii!i, c",~id[!ilIII; !Co i'I!Ci!il iii !!ii, Ii;!' n "":1!i!1 bll Ii

:se. '~amJ ~~n jllllil~'OS 1'0 h!:il,rina,. e~ ~ 1 ... 0 ~Cl!)''Q I Yo 10 $oJ~ "t' ~e ag iiiiJQ lilJl ,mcnh~!WCi! de$1'iQl:felll,do~Q t.oo ""l'! 'liiiJ~ ne;d!tl!, h!l:l51ill:!l ,C!Y1I! t!:ll iIlI'IieZ:1l:::I~ Iq,!.I!lii!de g j'iIljjrudiladal. Se q rooo Imu)!' Icnfllll'men 'ulioen'te' IcgU13 mmll::J1 paJ'a '~rm!!l!l' l!gIno mQ~~ dlUlr'i!:Il~ !CI !T1:C15Ci'i'liM '54~it!I to nl('~51't1I1'io pil:l roO, u~ ~i', Se ~uJlb 1\\i:J! iCOn papel 'V $ ~1!).1'I1!:a en 1m! he I~~~t:i!:l mL .,lTa 5.!: prC!lf)cp i"Q I rei h~"I1Q~

R II~rto: See deird jlGl' IgJ ~Il'!J!I"' fltll '!Iil $(10 dt'!it'o en I.! 1 101 liI:Il if:ll'bCllnil:i. S~ JtlglN!g~

pOcO 0 l!lii~ I~I hill! f~"!l:I1 V Il!~ fl! cal de V !!II 'II i!. ~(!, re'it!'ui1:lvC! ~({

,-, 'u~gtll lelfl<l'Il, hg5;t'i:!I 1i:4j:Uilll liIl'~j;!IeS: ;

ialjll·'I!'.gO ~o SClI y 10 pijmr~~1"I1 CI 'I!S~ _ - N II'-Ci, d ~ : ilJf'~iO. 5: 'iilIcClmDdcn 1101 1 m 2iQ$, de' p!lI~ 0, I'gs QI"!I'~,~!l:If!. Y les za· nQ~rtliQ:S '-n 4, iCCii Ui!!IQi hnll l'!fidil.l'aciCl1. ir.! m·olae.§j slm h:U'C5 lI'e!liJh!!nfiil!5 a~ ee,IGf~ s,h!i! ImmGi:"IIt~t:tt y IC Ie!; ''"'tert, ,enc:: m~ :Ia !5;!l:Ilbu31.

S. e 11'ii"Q ~~I se 1t,~c$t.1i:! !!ill,.!! Iquedtl'

mu!V flnl:ill Y !;I!!I iIl:Oli'll'a en ii!!l ai!CrOS IlilI 'rGnmenl'o m6-s; ISjI r,Clnd","1o 'lliI:I.!!e ~CI iPiilj~~iI:! $!:o!t:!iI!Irlar li:if ~Q$ cUl:uelilliS-. 5e J!;ol'cl;a IIQ Ji1'fiO~~ ,5.0bli'e lil:I s; Clill ~ugl~ tcptl ndi;;J I I reHI~no; .se hQC' I"iin 1Ji\~lJulgo Cn ~I ~rdr., sa: InQ~eo ~e~rl.Jltt::~OS OOfl'l~ I'll'll r'Ol ~tIIPeFftcic p:~ t(!! qilJ e!' ~Igt:il I ''''"tiIpDf", 5 P nl',~, Ii;:Qi1 leeJrn' 'If '''I ~ iCUe'i:'G' n lliIonlO coUoo'kr. '~CIt mli'"ilf~O:_, 'C!! h~ i' a ~ IJ~' IIG mau 6S~:~' dorada., S;e, s:! il'Yi]1! ~t .... moo~Q~ ~1iin~!Il' !\~.

J l~, 1

~ l,en~nQ

Ell ml'smClI 'II II l!!i PCI[I\' Ciiilr,nl!;!! I ~I!'I' pag, !I)

:§,e, 'mam Iliin iyn'·ii)S ,obl"e' IU rna IIQb~o.

ilIl IIfiIQJ nQ~ I:'~ [PoLo R~QI ': 1110 001, S hlillfCi' liiI,i'fI hueco,n ill it:er-!II'f:O di! ,es,I~& 1 • .if'igriEldjQntl!5" ,n 'iC'~ q,ui! 's..e :pe.~~1r'j 10 gr!ll.SQ'~ ~ ,g_gYIm\, m· ,if: Jlgn., ' PIKa I~I ,joIOCO c.!tin 'liJIiFII t~n .mlQr.. 'C'Il;iGfld\, I) rd '.,ode! lun "d~,. '_ 'sobel ~a ffiD5jjj11 hlDl'a a~ pm~ICii ¥ :ie iI:~ I fQ 1ilIe- 2. mm. d'_ ei.' pesor" Con 'c Il:lIYI.,ndlii! d~ I!!J!n '~~-a'I' nil $e (o:~I'rm:IIl di~~s Ii ,: !C!IpmxiJ'!lilCI Cl::lllift i'!I't,

I 5 em. de dlidme~\rro, Y , n ,ei 'm!i!ldjo d ' !;odbl un!:!! ~' ~oh"t;c. tIInli:ll c:. ,hrwlrrDlila .11 reUvlI1'Io. 5@ hJi:!.m~dlei:~i1 1101, :bo!'\dl~ mn Q~!!;'!!O, iSQ doM-a1l WI" I!J mtJad 'I ~~ f~p!.4! 19cfl!. :5" ~!l:do!:iIl!iil1 wbJlI' ptl;!.ttl ' i ~ IcnmOfllt ttlr", se lP~nd'l:QiFII ('On un ~. l!J~ _ r r 50 'Cta _:Clln en Imo!l'i!'IO ~ .. II I erne·! J~ 0 0 1:2 m~inu~~:~

lI!l:.iC ''ii!ii dt[!j nUI'IoJ.!'Glm Pliil'lli:I (¥ II' p61., , ,'II ~

teUlno.

2011 '!In_. de [11'1 una r~1 "a'~ II:::ort'aldla enl C:~il:ub!:lldl~ I

I oa Irs. rd' iama iIl:iD.~i4fD\I fh~o', 1001 g •• IdL' !lQIGime 0;0. ; Gntfi.liil" pi,iliCidu.

,i: ,I'm; !!:in,tol mCnOt!lOIl il'n~5!!u!lh!!illi' Lbi,~"' CICU rll'idm; 'r 1CJD;t1i'Ciid\~, 'enl j~itQi~

114 do c;u ~:i'Uill!af,ta d':

PI,a, IlIhllli ill!

Y.z ,;II:l11i"!!I' die 'iill'lll!:ll dI Itomliit~

mlOa '-n,_ ,~ II'II,lU! ... iluolJa .. !cQrt.d'~ , It

;.da~Oli 'i'"~11 -

~ £lliCluna d ':tal dc' !aFeSIDI!I'II!!i'

Se pr!l;ipcill!'\Cl ~Q 11liI~~ "IFQ P'i~ ~I!!!,jl "I ~ e'S~ UI! iIill1 'r~rmo ci II'C11.l1 ~~r ~ mlil!~ g Ime-mOS .3 0 em. de Irr'QmU:~,m ' , &e Ull'lill!lil l(!l fft, tad! d, ,I 10 I'1I1ItI!5G con run JIiiOCOI d" Occ;111rO V ~~ Il!:ubi'~ cs~ f1!f!j t(!!d· il::01rI1 01 !I"~nlEln~.· .sEl.h~Q ~rQ 'fQ ji'i~ii' !Un~1 'e\11\;F!I1ll l"Iodi:!! y :5(1' un.en I'M, berde!!; Ij:ll '= IiflJlndQ~~w, ICo:n IQ5 . !:ld06,. Se ';:0100 r leil'll ilJna CI~QC\ '~tlI ili:I'Ce~ladClI y 5e p~nl·'Q( IIf!! ,-uperfide ;tlOt'IIl Ili!!tl!i~· _. Se 1b:ILiI~C~ enl kI!l)~,nfJ Ilnl"r~ C¢:i IiCln~Cj I 5 mlifiIillID!ii. 'SI!! .1 ~m del hct..-no' r !fldpj'er;rnteJl'll'D,' s-e '-'I:.l!bnil' ron ,~o Sil:J!I5a d..e to:mtl~e'j ~i!l

mU!uar!e'liu. if i'e' £!spolvl!:!!'~ ,(_Gil'Ii .1.

iOr~~Oii\e!. S:~ intmcYclll!I nllJ.e¥Gmente ,ei"'! II)~ InOrM , ':t~ Id;ej J:ii cOI;Jli"lIi:I1r ~I 0 1"1'11;-

, .,

iI"I Ul! met-Sl.

Ilt n. !!!i!:!: 'Se mC'IJ::Ia:J!l! bien ~9.dmi 5;

i.Jli!gredie!1te·s.

1,4811' In., ~ P,uliw"Ci! Ii!i:ilYIii I !l!Juch ilf,iiidllliiili Id~ Iml

!I:\lC~' lradal: dc' gl •• Llla ill ''''!lCill

IC,UCIt, ilidl!!ii ,It. . a nMiil:fiI

tuU:'!!l'OI,

1~II!;h !I!IIJ1!1!1d1l!!1l, ltd ' 1,,;I!'iI)I' :5er:o ItGcil"GI "e 'G'!J1!!iI1!I

~C 3tg iii' lra:!lo p.Ir.Cii ,"" JIf

[Aiel Ie n 0.1

'Yi ~\UiG! d)e iGie[C'II,'

'100 .iI!: '9 iQ II GI de, ~a,iC-,a! , cchU· ,i,,~ilI I

~ - i'i' lie-iIe -h:ad'e!

, - I ~ . ,_ , , I!I _ -, ,

y.z !l:itclha ra:dftt.1 de ID~g;a!'ull 1 iC31!!!!lShC!! ,~d'jti!:l'l: ,dl~ !IIQI

1 Ipi'~iCO Idc' [phn'· cniflii

~ , GiIllc;h !!lihli' ., la,ili mardo

~ cue a.aditaldl ~~i:ng. m~dida; t !'-IP-i,gtiYii' ~

n' IUhJ .dill ICail'il'll,'iiil!ill1 d'c h!!{I'in:tl'!'i!!I~

l,i!!:lIIdG!

4, hU!C"f'G dl!llflfB ~Q~,iI''':-g_"

lodi!!llj';g

111. ·iii', 'I"" -.. .......,I!d' • dime. r'G(I:.;!cfiil[li

!I.' 1!!!~(!f!!!!'U .. a:~i 'i"".",

" ~1I!iii:.IilIif;iiCIIgil; d1 I IP!lI~1i ,d\':l' ii,'flliO~

'Ilill'i l'rnillL'a1

SeC!' ern I m:'Il ~'n!'( O! lfi! Ilmor .II'!,Q ~ e

Pol~, R~cll 'I 10 ·ial,; H' (1I-I,_g'On uoiefidQ bien eM ull'iil ~ent!'dOlI" lilI gm ' !5Qj II~ ftfon'KQiI t05- hLiCiVOSi, 'iI!~ '~ln!J 11' ~I '01""'''' Sw: 1m ·xfllrj, hauG :~OrMo.v rUruJI mQ_Q '~iI'me' ~e omCllSCli ' iClb r." l'r:i! ~ 'I!III-a ,~I"I:horiin:odo S m~"!.!!'nV5. ~ t.l~!M, qu-e~!il\e' iLII@'If,e... Se de'ia ef[I,'fnc[ I ~~-

!!:Ii. 5111 anmo,5'j3 IlQ) r!3f1i-OI'iIJte V ~ n!!U'I~

ra 2 rnm d!l;' e~ , 5, OOrfGn

dl"cyltl5 Id ' '.' :em. ~ ,diDnru~U,(1i y , 'iIi!~ POi:'I~ E!I"I, 01, iI::~i!'Ill'fO IJI"!iC!I CiI.l!C~Il:Hadil!l, .~ ~I'el't~@. S~ jltHJlnnedcce~ ~O:i bal'd~ irnIii1 G~ij,jjQ, C' dobhm ~If Ilm! fril" ,ad y s; _ !ill!)ricl0n ItI'5 bt;;Jrrde5 ccn I!J UlnciWr 'e'lf'Iihm !'l!tltdQ. hi~fii .en oWn·, dillln~e ItlIeelte Q l~ 11'0 5Q li!:!l;ili nt. n~5i'@

qlJ.la- 'e dbr~"

Irt!l!'Ir.i'c. 01; S- OJ,'llllent(l rn 1!l.I:!"!:'OOS' 'I QCiei _ I 'te!ff 10 gr'M~ y ti!e dOll'n'il 11i;g(l: C1!m njli:

Cil e;e'oo Ille V ~ I ilIlL So >IliI f' 'ililn ~

Qr-e:5!~r'ilm~ 11::11 ~ II, I~ I~~ m I eri! k1!~ ~~ lim U

[ff'IaUd!ll!~ ,I ~mif:!l~ ~ ,10 CQl"nti:llt:;a \' SQ l;aeJa ..:ocirti3r itH'II1 I cme-J!l!i'O ImCS, ,~ re1fJirn I fuego "II 5. rg,_, gc ,'r,gJ5, h~~'\!tJ:'j,~ laii' i!:!.~.e·H:J!;J;I"'IQ5 Y las. ij;!'a~~.

..

e ,I N.II81l ilia hillfJnG' '~!Ail 'IQ!.'~ ·2 .' .. cha ullilrtail, d.· Pililvil l~ilJll ''/ti .:II' cu'C!h "lI.d iMI dll t ,III~I-

'1' p~.1:iI de ,pJftti!CIftta

'. H In~ «Ie m~nteGQ

,::!I' iElKiil.llIliu ill - . - -"il - -1f,-11\0 ~ _. _. _ _ _ _ _ .1!lI~!L !nl:. <!II! •

'I 1111 .• "0

'. li:iUcih •• dla .J;i, !ri'iillllI1liilG

" ~LI~II~ .. dlaiii 4i!!!1 iii,!!!! if!!

IRcUeno

I'D :50

.. '

~I !Iliigt~dll!!' r :lifl' ~!l!t~!!l:e ~t 'ib!l,iIi:~ Iil:nl'~~ Q JiIiII~d11 djQ ~Cl : !5~': 'W'Q ~C:I'e:jl!I4~' Iia ~r~t· lH1ieI"T,f,.r _~' l.evii;!!ni'~\i!I ItiX!! DkD' ~jn

~~g, ,'~¥,.~:~I~I .. ~~ ~~t!e~ i~O~~~ _113

!!!f1;~;Ili!hllt, i![IiiJln ,~tiliJ~b;J.. 'hi1l!~ili!l' I.el. 'I!On!oo.

Ufllill \;'~. ~~!do :~~ - oill!bL~1 JiI!~! '~'r!l!;. 'II

:~. ,5INti. infifr!edl['~I!!~t~ ,5~ Ir:,e;~ te ~ ltIi~m~ ~\I!!I:fJ~clif!n ~i'I!' 'If l~e5;1'0 ,d\'~

~i'Em,. -

liillo !d'!!!' ,papa II 'ClD,ClI(l\clIl, '~ IPJiIUI!D.1 ,Slm !IIi r: .• , 'a Irr.Gri'tI!!!G!III

! Il:uc'lIaradlllD' de !PiiI, "al R~f;l~

I ~:. liiiti~hg~iI' t;1I'II ill iIii1Jl -

'!\(I r'liiJl1C!l' I~ ~. IIlIa calloftf!iJ' 'i,i:: . ,'-

,"(,!II diill!' h.al d!!!l .~~ ,ltll .. laJJ,Q1

I E1i1'!!Ji¥'_ .

'I :i:l:t:iiiil ,ilIi, -'~-.;. Iii -. .

p. __ ._ _.1 P l'ft.ilL _bI

'~~~~klllfrQ~ IllS Pil'~Q5; bien Rl~a~· ·d~l ~ ~g malT"il'e;~:a :e:1 ~I~I :~~~at rl;!! ~ilIIll ",' f]iil b!dte~ blilliUen~ hli!l~'O' ,qy~ 'que~' mu~ ICfrill'~w. :S~ li§g~,gll:ill ~J i!l1oJ~"<!' It'!,i '~ITIiD~ '-I'Jl'.iQ ill .I!!!!:n~" ia plmJi~o/'iI't\l, bi!'M'i~J~do I6T~ft .. des'fliu;~s d~ ~r.iLd!l!l1 odld.on, 5i;!' ~I"(!:fil Ips" ~I;;: b~IJ'a5 ~ w.nti!) I~ !l"!iii!i~~-"1i i5!Ill' ~lI'Iico.rrilPU'l\~ I'!I iS14il:1l=' ~c~e!rll~l!! ~ ~g @ ,ef1i~n:!'t~6.~ '~'!'l!'~~iO'~. :Se, Vlr!~rt'lIi:' e~ ·~O ld~' ~~, '~bQ ,~~, 2!(l' tM., dle' !d~Qmdw,~ ~iru '£tr1Lr:n.llnli~_t(lf~ y se Ii;~i}::~ri' ~il ~in"f!Q IrT'I'iii~~iJf!~U~O,. ~ '5 flifl;i!'iiii!i'!'O:if. Se. ,~r~~ Inff!1~i:iriQ~·QjiiJ;ij~Ir.I'I'~.

r - • I':"

o

'I 1m !I ill d.e' hili rt-:i'ii.jl t ~ ~Ol gf;l~ ~

I' ~"'''"' iiC'Uc:F! "'i,\ .. .JiI~ii""·1 ,,!II ... , P'...!I--"', I~"'II

ill. =r=v= .• - ""'" ","UI~"'__ cti"" ,"'" 'M'I!!!!. . -i!!!',1'1!!I!!

~ ~u,d'i~jf-a,;li liil ."_ II~d

'I hUI~o' . . ..

:,.' 'i~ '1'i:!lIiI dlC!i' r..iillb~ 6' :I'H-'Il - ...Ii' '. .."j' ,_, .,_.!I:;ll-':]1! ue ~1!Ci",!!!~~

aUiflt~ 'i!!i !ii-Ial lPalal he[1"

:$~ Ulllilni:l:QO ~Igrrfll~ liil ~ef.i!i'LUI" .-11;1 ~ P:Ii!iJ~ ~~cl '~' ~i:iI' MiG; , 'i~' I~'i!le !l:IgN!'g~r:'j. e~ 1l1!i!~ ',lll: ~ e1l!"Clim 'e' I'll 't'iC',' ;meilia~~ ~~ ~~I :fi~J;i~~~ ~ti~~ ~@5 ... , 'r~ fflib~~n~r' lJn 'bi:f~rd;tJ, iSiLi 0 'II\'e' '''I' ~J •. , ~. ~a:nd!m.~p;Ji~a.n 'I~,' 'r'~ l'efe!l,~OirnI :s:d I 'i!l'lm~Cjl'\ir.1I\il1 'y' ~~ '~S(il:r'iI ~r'~' billl:ri." (i:td~tUllildCil~.: ibh:lil1" ~Sl!i' 'hiil!!1'it I~iili, G~i!i~~1

~ gll"tl!~Wi G :ite!!p~\Ii(!lI~~ ~I;!! f('i:!E!iUiI~ ~'_~ '&'-, .. i___:_ Ul...i ~r d" . - - Iii . 'i........... I -':.J' e' .... ,lUift!~UfJ1j!cl!!,_:_.il!!mi"· ,.:...~ !!liI',m~ .. lCIiI;:I~lIii:' .;;:!C

~liJlf~ ~Wh!'ll'l OO~ii1{ a)~i!I rn~J'ih!! '!It' '!S~I £l~n 11"1m!:dl"at!rim~fII'itl;.

qu~ 'g ~g 'e~~~~ em '~lIU~ mgK~'afi~' dll!! ~ 1i,1 ~o ~:m 1m :fieDtH;~!lron,B "~'. 1~~'la '~irl\ -,~ ~~~~,

ll[gefOlliit.!MIf,c ~t:!)jl i@ei 'giil!l!i!d~ I~f§\o ,!:Ill' 'Cst,~ "iii la mr!l:l~ ~ ~" t,~_ !WiD ~!ril 'm~~F 'l;I;i!lie!.,it.I' ~~I;dtJ, ,d~,. a,til !!f.m'. •. di6~~t.ro," g~~if:Q~~ i~n . 'LlU Q' ~: ,"'o'!i'~'!-cad a.cfii ... dcIB 0"""1 _-=-,-il\.'ija-:

~ ~, ~ ~" '~.. - ~!I ,,,",,JIlIIi"illll,-. ten!

ii:! ~lt'!:de.._ ,Si:' '~liJ!~IJG ~I I~ p~Mm= Ici6n .' ~~,p~tJJ:ai' <Se' ,~erte Hcimg ,e~ ~~O de [:a. :~bia IB~_gnwg, -v ~ ~jn,f\OO ai'l el~ 1m.~V ii,e~ ~tq~,.,. ~ '~!l!!'~ ... ri!:e: lilA ~~ fIll.u~· ~~I''!?lftie~ lJJ ~ 2;!l ,m1r.Ujl~, SO ,sil!f\l\i!!!' ICQlfg,1e;

IPim ,e.dld., c ~ d~ro I'~ cebDll\a' m 'ltd ~"\t13 ;y ~l!!e,":Q Hi :Q!II~ II!iiiiiI Iii I~ ,q-pl!1!il11Q1l!1I. Se ii!!tiliQ' ,fJ:~11 'f~ENJ~ , '!l;J!l' !~RI:~o ~~ I~~ ~!Ue~ ~~dqj' liD ml~Q~ ,&il !qJ;ii~ ry' _'v.i ~lIlIn • I" :&\I!II ..

iiCI ml~;Ii'fi~~, .

a

:1 ldlD, ,. po,Pi!lill ~Hl'tHI'i" Ilf en! ~11i1a..!I,

II C~C;~~HI •. I~ de' i 'II~

1!Si, cuCihail'adlia iJ!I" ".:liiteg :R.~.II

,10 iii rd' _

'1_'-"'_ ••• mi;tn· -. ". '

¥=i! ,,_ ~. I .::: .~h!!! CQh'ftinlilli

"&c ,~t.ifi'b' M'n, e~: I~f,q:a ('a!ll:e~~a kls I~PQ~. 1CQm!1 . l~. ~~'~~' ~' P,~:i)ljQ ~~~: y Ii!:!! fIl'Il!l!1iiII\et!)" V Se: V.cII ,c,a.CUlt"'-l ~ ,0· JliOC~ ~~. hi!~I)~, 1M U~I!I'!J) ':liabJ~ N* ,l'ejffilQ, Hi~lI~ ,~~ 01 ~]11, .jde lit!l'~'" mQSO. :Se, ,_ '~rv'C" inli!!il!lu~ QtQI'iiil'Qntn,;

e

'] til'. de Ipa,P4ll, GRilll1 , Iprilai!&ifj

;~;o .... ~ "- - .

oj!! gl!!l!",.i!!!-!: 1nM!!n!i'!OlAil

11 ~~~.". IWIt-dQ)

'~ i!Ii.,~'~t.dlr.a ,d~ '~1

2; £ltdul"G':U,.'Q ,te' "~~.!i ID-tc-adlo C:,*diia _dUll. 11","_ .J.

2 clltha'raci'cu CI' , Ih.rilhll

'Rei •. ID .SimlDI M- 'hrl"

".,1". ~g'~ilr

I h· ,1t.-'lhiI'

_ .,.~ ~J_i!II

I 1!1ri1~: .• a HI

!M~ ~_lil ., ,.11 iii;lhi-

'~, !CiIId:OIiGd!lhl' I;" I,arr-.o' IR'OJtd

. 131 _.41' ,'_' Ih:aJihi@ f,1 10 '!iI!:nr.,~1

I' ,e . !lijl'-G~.I: iltl Jhlltt!!' 1".11 1 ';Ii '!Ilii!l;Cllh.,.dlta ,.:1.: 1111.

'I IO:_ dl ~_lg·O ~.,~

_aNI CU .• ~;I!

.iii !~lIcllail'adg If. ,jJilia;h

!~ li::u~fmg.lf.CI -,Ie - !ECj -.itl.II pl~!Ild.' ~ tQ1[1!:ill ' .. tm:itll- ':91 ,coHJdtdJ, 1bt'!Ii~

'I~U!li'itI"I, "pi£adp

'~ cui:lha~itQ b If' ell: miCillciutG :iU ,d~,- tallJ! ,_ liI~o ~kuf~ 8U·-.D I. :sa.ti;a::hIIllCIiI

~~" ,i&~ ,1""1

':S.e '~'gmjum iitJnto~sr!lC!bm ilWn~ I:G~~c:i! l.a hrz! ii'ln~ el p'D~! Rl~;~I, ~ I~ ~~I~ ,kt· Ihclr:i!l un \ikiW~r;{ _ iet ~'~~, en ,em

Tortc

osc

2, f,ail!GiS ida' liliatllJitiiiill '~:Z~'Ogn,.,~ l ~1!;ilii;lh~lf~d .riall! de IPo'ht!i:i!' R-O'ifrgi o/i, C:iiii~'hakJdli~ dJ~ :S i!I 'I

'~OO gn. ,d,a In1Gfth:iiC)!:I

:5 c;!I!,tlhi!lll'~d'iQ!i' ~ 101'1'011:. I do IiiIgliiiiil llinlatd'llll

Relleno

1:; Dill!!! d~, de' i!I>e~~!3ia:1 lCoc.idl!l!i1! , QiSi!lii'i.llli'rldCll5

2: i'a!ilg~: ,die CIPII'il!ii~iIiI!~ >m~idiiiii!' 'V e~~un'ii\dol!

i!5tf!1l 19~&:. d\j'jj montJ!:~~

1 ICllliC!hGiI''GidUal d\c' In UCiI: 'm D:!Siiil:ilid~ 1 >e!!.,n;lh<llIH:n;llil!!:!l de CI,e,galltil:!!

:2 IhajR d,g ~Clbl"~;1

'il 1r~ G:U ,,!hQlr4idl"ta<l ,d\t; 141111

I 'I'CIIZClI d~, !Q!!!iIe~1!!i rcIlllQdl1!i!i " huc::.~1! hlliidO$

s: tliLHi'¥OS, :Szii1l Ibilil'tili!'

:Se t'(l1mh::'iiln ~!IJ rnoo !~: hit:! fl'il1~, e~ P~I''ltO I~~Q~ }i' IIllII sel, Se' Iil:iiQreg QJ '!~Ul, 'liTiii'~'(!jd dl! 10 IIfi$ntt!cQ br!!!n fri(!! '''! :se d'eiSmen 1,,!'%!1:!i ICon un :llen-eOor IIi'i.astiWI ,q,Yc:

Ii;!! nmezd;g ql!.t~te 'bi:e!!":li JQ !'ianu~odG; lue _, GiO< ~ .oQ!fflg4l' ii;! II ~st"O d~ ~g rF!Qnt~~:Q.,

rol tid

e

defltbde tLI1.il;

~~ "if eSp;:iE!!i!jjJ. S:e, ~n!llil!e 10 ~!U!ndC!" Se 'ta ffl":!QIFli jIl.H'II'~ii I~ M!f'Lm "It el Pe~ ~ V¢ ~~I '1/' s'~, Q9Ireg,011 Ii:I 1e:!1 p!l'Epa i"1C,~ >c ionl Qn'iittll'i'Ol',. mtl zC'!'andlo ~yarvoeffl~~e coo 't:'I;IIchg f\ijI d'(! mod~l'"Q. ~ '¥ielfte el lb.'iirldo I~Mi i.:.irrlO iIlii!iC!i1l('!rQ dSi 30 ~ 4JQ c:nrl ... 'fO'l'radQl COil pape'C ,mm-Qli'ilte:LQdo ~ i'JC ctJece en homo !Be ~icni'c'l! :8 6 'I,[) mill~t~:i. :5e cte5rt:11mJ Idcl de !i'rnmEldiCl,f,c' 51O~re un 1Pa_~ i!!:5.llXi'lvotl".eodc '~n, Q~Y-' '1;;;QI1f.r :5~' Ie' i!111J1~~0I ropi,d.gm!!nl'il!! !!'I ji)fI~~'11 y ~' Oiirol rei !Il!~ bjz,C,';!Xtu.u:,lo elJn I~ ~yYd;o del m i'5'mQ pa~'. ,~j6 ndllllUo 'e'nh iii;!! r' por OC"jl1ii~~~to, llleg;o ,~C' de$~orrQJ ~D~ :~. ~Illbii'!a' lCan lill C Pleiln!:!! de NUI9I:J: '¥ se errol 10 ni!.! evanm!l!inh!:" :5.m! ,e!jpo'~'r,!Ierea OOn C! ~UI;(U' i mpa!pcb!c y i'e emptlllf!i2:icn, I6.$- C)(t ~Cl'iifii'iO!:.

!Crema 'e! H L\ll~i: 'l' Sill" IbQlt~1IiI hJ.:5, e lCI,f.~~ I!l:!i ,pu~ta d;e !!"! ~~~ Y $(i' I ~ l~g~g!l!1, el ,(iI:;tul';:cr IP~ .g ~Q,. ooN<Elil'ildD hlitI~tQ Que' Qu~d!e '1 f~!2_ Se iI:!I~de Ba, ITLlirvteoo y se 5ii~life wilrJelfld~ he $.'I'Q q!jJ~, t!;;tm!!:l ,1lJ\U'ii{l::!, ,de e n'~m[]l. Sii: !mg~''9 ~n pot' '~ltiili1"llC! 1{lI e5iel:"!'!;~i!:!i "f lo$, nll.i&::e:!L,

Nue

" Iinlievol

~ die iiIc!!:I'4 die ,G:I'u;;:,g r 015 IlrlJ

~ II: ud il!ilJ',adliN do elle!'u-:iiCii dj::' "'iIIii1til~I~1lII

~ de it.aiH:i1 dlill It~ii\iniill ~ Ii 0 iijiil'. ~I I eliliciha", d\1f.1I da' 'a 'f.ICiI RJC!ry,g11 ilIlii<6Cli:iliil' tm,lilg,Ijp'!'llbl' lPu rtll cr;polvG!oCli:lill'

d~smE!i'ii~:lJO i'l!do;la lambien (;011, un 'te'!!'I!edort dei6lF'1dbl~ (li'll ~ jilGCi~~: d'el~ 'h;;!i~ I!l!'\!:\!tfi!o, :de !Lui gm1bc'i'1I'Zo. ,Se '~,m~1O ~'hlt Fieilli'llt!i!' rBguQ ih8'!!lIdiil!1 pr;!! ii'<iilI1 'foil'1fl1il:l!lr' !.!!ma mil:llH ?SUCI!~\f. pii\OQIl,iI ii\i;\jifilOO OmiQI,:~iil ~Hg !o ,mfn¢5 "i~~le, Y :Sie dej Cl! I~ri ~'Q hello'lfdrliFO; ii;::iJbr~rta. ~ 5 Il"iliitu t es, ,0; ItCiS.rO QllJie SCi errhic brCii"iI_ SC!! di'¥~d'e 10 rrmlOl5,Q e'l1I des part,es y se es:ti ~n 10 iilil\!~f$ 'fin!} pp:;:ibhl, COn Ur'i!C!I :jOOf'n\e ~I!!! 'f~rr:a IUtr!Jill 'f.Oll"rem enmQ;f1I1lEletmdo de zs (1'1:'11", <d'e, ~ iQll1!e~'~(!' ''it 's.i! (Oi~-o-r;;:Q ,en >i3,n~ ,~~ f"c~I',f'i'"Io;' ~!l lli:ioQ~i'li1 '5' hoyo$ ,~i:'ii e'~ i!'eI1Ieno, Y E V i'~r~'€' er.ll iC!l:Iida tiM. yfiD' de ~{li5i ~u~¥i:J¢ 5i" I~ti Ii'. Se ,o!.i!bre' e~ relll~n~ !Cion £:.11 1fl!}!i'~{lI ,rlGr 101 ,tlr'itli:5i01, '!5;[i1 haee 1!:Jf1! rep!l;!llg)Q en el borde, Sili!! P~l!'lt'(l eM !l;[iiI: lPOOO d'e' II{!cht~.,. "l 5-ti',i! 'il:ueoe. ,~r'fI horne col,i'Mte", 50 nmjllllluito:s,"

'r'," ',' . Re:lle~o,:. ,se, l~i(QnJ 'i~~t'~iS' t , ICIJ _ ~_~~g,a

" y log iI!!~PII"ilr;,'!!!l:g. Se ld~,rrde. 10 mglfl'tltLta

, en una eoceillo li!:iI/ y se salitcQ 12r!1 ,elhl ~a

" ~ IfdUII"(i! ~llil!ntio <elil'tll ~a r'liue~ ,lil'\OiCudg" el '0 j'i~!U-ji'[j'o,j' c,~ 1!ll!1i rel y ~~ sel, :£er. I'E~ rI"O ,d.el hJie'9~-", se SCilif::!l;I.Jffi ,~aiS, hO'iQ/5. d~ IQir.J 11'!ll!~~ :Ii.e' (;ombilftlC!l lOOIll e~ q;u~~ ''/ I~~ hjl.l)i'};'ljIlllS; OOlti dCis I Y 00' me·.z~llo MI!.!rY tdel1,

Clf\emla Idc' INlye~ .3 i(; ClIIl\il!i1 die ihuevQ'

'~, 'ta<li!ll life a:-1:t(i);CI'!' '~'IIIIlCk !SIQ, ~ 'm I(Ul :gi{l. die. Im~I"I,te!i:l1ll bliilli!ildi:l,

'~: I!::I!l! elha r.;,dJ'ti!!! ,die' ;~:t~fMliili iii ,£1:0 ''!i'Dir:llimlillll

yz, 1:'41 I;!iii de InIQlCill!!l!::il" "i'I'!Gll'll'liil!intB t,d~ad'!:ll':

5c ooten 11iliS' hueves enhbi6rwtih:),'I'(l;so a~ 0000 d:~ ,MQri',g;_ se ~et~ ilIC'I'l( ~~ tl;1!:;!ilalF y ~~' ~e-5 a!;;! r:~Q e,l Q Z~GClt bt;ifti(:ndo ~S~g qlil~ Tg ~1"l!:pgr-ac:i6n ~:s"e, es.pu-

1101 gnli' d'e' 11I1'llntIIlCl' _

V2 la.a elie aZ"UGal' t 1IJD glR ~ ) 2 Plll~l, d;e' :hlllilf;f"O', , C dl. III~a'.lI der ,; no' dlu IIC,~ - 'VI, 'la-CIlI, Ide IlIa'ri'niO ,( 11101 glf.!I;~, , '1 !RI halr.1I ira, Clle IPo~,., 'ROrpl~ ,I c:"c h,.I~l!dc"l: ,.e me',ne,hl'.. Idle rei 11"'01101

'g~ig [I G "IIIU'IIII:IIli

Pa,'ra '1Il1lrnrla Rlar I erg c;'hifl)Irli!l:d'a,l: •. e MI,melladi. rcI\e ,1:11, - M Iir~~IiIS; " -g!!~!!-~- -

,i C II I lhl •• d as, Ide! IIIZ 61QlIII' ,2, cu,c~ha rada,s II e, .g'uld

Se bo1s' I!o mran1te:ClQ 'haga, qu I ash!

~r8mDjfi~r' y ~IU~QI' se ~e a:gll~igr(!lln' I~I 'aEu~:ar'~ ,lljJ~ ''temas,' y e:! v~no, b~'~iie:n,d~~, bJl!!n d~I' 'lleSr de ;o;d_o: G'd III: ~einl., Sill 'k1 m.i 2.(3nl j I~ rUtls I'ill hfJ Il'lna ~ Ed IPo I've R\~~'G ~II le! lI,nQ,aeln~ pb~0 '0 pQeo~ fill ,!ra, l~ti~me'r'Q II~M'"e,IPCI~1~ic;ir6'n y. srI ~'m~sa" ,~I'i-

~' - - II!.: ~,. ~!-

g'8 fa 11jU2lr-ll~e sfillm;8Itrc'b I'GI ~lnl(OI~I~n<~W~a ~

:Se: !de~Gl Irt:pmOllf e'n ~Ia hJB 1'lJlaertl ·v~ InD .... rm ~ Se est Ii IfID de" ~~~' !Gm ~ !dre eflp'-e&~I" Y ,lei - 'foIFlrn:lnl "ca n ~IQ' mQ~i9I~\ MDiiide,s RliCl!l'D DO rquilihos ~I i liB IfCUli'iii einte' IBrrilmdlnliBca-

, (I)fMilr" Se p h'l~d'C:'liI' b hain ecun un _ 'W~n~"" dDII" "" :SI! - CUle~e'n en, h pl'n~~ ,moocurach';r Z'Q mi'rllu'tas., Se .me~mol~d\Q,n'i Y' una:

Vll I, (f;r~GS", se culb"e' Jeri fafld@ Ide lie,s btJ,fQIUUI'tts conr hl Merme:~CJda if te ClC:O:P1iCda ell'l6~lm a - ell fIliU'fl1i" Iq,u e I U~SIItl .se' pi'lrrbll IQm1n hl me'lfmel.~Q.d-a r:edlu~iifiDl ~eU'jO ,ab,i'lllm'ntt1r ~

,'.lla CI,.Jrli'I[I.nr'.'~ 58 ,mez1£,II{'U1 en ILiIfta ~;'C';rol ih~ I'G,s:, IJe: _ ~l'lglf;e,diMn.I\eS y 51! de,il; A lt1s'vtil r' die ,I III 3 ". iifU.J'iO$ ~ Se

. ,..Ji ·"1''''

ale 10 eif.1friQilr QIl'1I~e5 ue' lU,t i' _Iii Z:qJlf '"

ROY'At rlPf.8~.n't_1 'U nal. ',Ir,alm eeln.'~mlt'a le~ IQIlB,~~ 'I ml:~Dr" lrend:i m~e m'lt,~

II -,

F

'!!Ji.

'1' 1.'1\(1 do I'}IIU. - 11.I~i'elnlr,e' liD g'I,!, ,de md ntGlca

'I D~.Cla !de: '[sail

- -- ,~ '1, I ~ n,.. 1,_111_ i ~I r I

1 '.':111111 cI'e: 1II111111'11I!I. ~ _;liiW i;;I!

l4, h Ule~¥Oli "

,'I CIlIJchCJtllad .:1\8 cI:e "'1,1'110 1l1'lli~

Relle'R'.

,2, pallll!,Ul!lel; da . ,'illlire· G,all d!u' CIiIDCGI~gle'

,4: taz:al da IIJ£::l\we I,a 1111'1 ci'l ma1ntG;11J

GJII:se:lI!,da

I, lI.r.iiIGus lila' IIl:hacol!ale:

,IDI !In:li' cia 1.larl~ca . _ [OJ •

4 cUfcllIlI,liaJdfa, Ide' IIJgIga l£alUidlnilte

'1: 'YJ, '.alll.:,; aB' 111.g,G'tllr' ~ ,_ pa~.a'.l. ~ '. ,.11 gISc"!')1

S~, c-om'bilno' 'en unal aa;c,I'li"Ollla: ei ~,mut) ~,all"l IljJ mo,n'haGa 't: Illal ltd" '''I; se porU3' leil ,fuego 'm o Celradl·" Cuafrldlc, E;m~,in'8ll.),J ,a~'le:fY.'llr lSi ~lg reg,g bl[ Ih~ ... , Ifiilna, Y' l5!S' bat.~e ho's,hll ,q,u'~" .~.gi rrn,~:z~.ila' empli!ete 0 de!pff'@nd;e!rs@~ de ~Igsr Ilocas de:"- 1:0 I~,ace;,~o I!EaI.~ S~i rtet1j IrQ d!t!I~ 'fuego, y "se! ba"llZr h}Q~~a lr.iltU~' !q~;H!de 'tiilHlo. Siec agl t',e:gICU"iIl Illos, huev"as~ 1~lng,. ,g' . 'UIMli~,i!' Y ~liU'eg'DI tel Pcil'¥c 'RO"1011., 'btlI'U~!nd~m' vlrgl~~' rCMSjOn1errde ,clh9liPues de' lCQ,da 'ad~'(;i61f1 "

.,$ e co I~gco Ie I: 'bcrt:i,da, IpOf 'cUrch(lJll1ldlo5

sifl!b1f\e pl,orea.' de hCNrne 'Sinl iell'U!~;gni,'e~Q_rr'l ch~ ij~rfltliJ' IITI'uctNl' eS~(I,cl' G '11rl\t'ire' coda I:...~m· '~I~ii"!1 ~ 'U Ina:r~1 ~'na ,Qs"o,iI tu ~t'l ~e! ~Ie,s, ,dill

Li!'!ijj!'- -,~!ii!liII l; ~ ~

'~C'll'n'ifa - ',!l1II'iI r~ ~dlcll i S-e C'IJ(!;C:'lfn II n . hCUf ....

nr~ Imt'~lde flC],dD, ~ 5 II"r! rUJ'!lDS" :;0 _ halsta Ique - 'CllU!d"sn do FtCl,do" Il!' Ih'lnfdlfii~icls~

Sre mf;r.lrtI A dl.,1 hOlfn}o,~ se iu:m:e un ll'e:qY,8;nfJ1 if\oM,e 'fer,CQ die ~a ~bQie Ide c:alaa Ibj)mba~, , :5)e' "I uleJ \fen Cli pO~lelr alii el i1o,f:n,o ,pau'\II- Ique qlUetilen biteR: CQcli ... daiS po· .aen·tr,1l l5 IMli! nUlh,s 'II '. 1~lng vez 'f:nQS ,e r'eilh!ncln, 'V :se d,,~o'f\~ Ilia, part,e' de~ 100Jrlii"i~-a1 ~g;n 'el~ glll(]~ea;dlJ~

IR,e:I'le'n!I'~ Se e:cmb:i'nol ,elll AOiS"~lre' R1l1

,. ,,0 II de Clho'ctil,CI'tJ'l can Iial hath!j "it ~e. tumc1e ~'e'Dulnl Insl~Y!'u~' Dn",si en ell p,4lI""" qUlet1E!',l J\,!I 'I'IQt'inl f de I fluleg'c, sec t€I 9 Flog"al I!fli ma n'trl!\oQ\i' M1e:zc: hJhdb - b\ien., ,Se t!11!1, ... 'fri',a IDlnte;5. efe IUSGilf,,,

'1IIta:s:eadli ':' :$,e' ide rtilh!, e~ CrUDe!), a t,e . ieon Iia mal""~e~a 't' ell agual '~a Ilihe te G'II '~~In~ ,de Mati"IlI, ,$'B Ireti!r1o d\el f!ui!glo r SS' 'Ci~mlbirma :ClOiA Ii - ,ttZ)UCfJf" ba'il~n .... , do h,aGlo. qu t· IBd'Q,u h~'~~ 'CiOt'l\Sif~:t,e nt ~a,,,,

fFJ1 .f:jj

'~.I- lie! hgrtna '~1: ,210 9in',-' c,we1h. radli'l~. ,die' :I.J'

C{IIIIClh,.Nll'ilal I •• 'allvlD R.,.I 111;11 h. Rid.l de, a_li.uID r 'hlu:e:"I'G 1&.Urd.

_ a'· 'tIl •• relle, felllc' dll ta.a' ,dia '-I"al

.a'nana~l: Icarta ••• , enl 1,"_j,OI " IPIIIQ,d.l, IPDI' ,ilul'li I. liI .. arll

.

'11011 gr,I;;, I - IIIt.nileGal

'I 1a.~ •• 1 ,de •• wla.t' I~' 210 0 g'N~, ~I 11 h,lIeY'.'

2 'V. la .,a S ,cla .111111'1 •• ,-1"101 ,9 .. ~,'~

'I VI, 1llIllh.radiifflll Idl]l "II')I! I_-~o,al ~, /. IIU'C:&'llfl'a:diila del lall

1JI c IIc'allilldlml,q, ,de' ,.~ll:~.lrIlDn.fD ,_

led!'.

I CIIlic:I!I'llra ."'ta ,ile 18111schlll 'III ~': "II, '. I;Uldil .• "I,.I~tll, d!e' 'C).I,B~II

'~: '1.- .Gil die a:llual

'V2,' bI-g de IIIIUGCEI pic: d'a:,

'~J: 'Ia.'al Ide ~.ptll~I\11 .~~;n_nla.o;, IPi'claragl

Sal[ml~ die' 'Y'ail.ill.

'Vz ,CUIY'etc I, e '1.I1RI'" l,a,.111 de' V:ai'n:iiliia

11 'Vi: liII.al, ,Ie lime ••

'. CIClp,ilal I, -.' caliac

Se ool'le' ~tJl m,9nt,ee~1 hQ1S1t'o -que lei'te·· Crfi9'matQ'" ~e ,~glr''ela ~ ,al' ,poa>. Is:1

• •• .' "-~ - J _.~ •• -. ," ~- -Lr .. " I. ~ _I~ _ •• -: - _ It_'

mZUCB r '';1 ~lumf:1iD e'll l~n,JJe~o,M' ~f~llendfJl

b~,~n d\espy6s: ,die I~ad'a odiic ~linl,!, :S~e' 11'81';', MI':ZiQI'lI ~L!llnfQ,5 hll 'hcilF~nCl" ell PO(rr~i~1 ROI .... , fa I"fl II'~ - ,glt !' _ Di'lal~~nQI'~QI y bas, es-

~ . '!!II [~'

Ipe~i'QI~ 'r se' lag rl!g tiIln]' Cli IIG prepf3 r.G£.IOJ1J

GIrn'llerlolr:"l ,gll,em,an;a'l Imn ell' Ggl~a[i, 58,

~- ee ~- ~: _ li"ICllnl I Q5 "IUelel '" 11', ZID(dloi~'

. - ~

Ipre'ti'cuf, eli'!lJ~e' pQ.d~s [pOf' unl pa;D ,~e

IhalFll'lrIol", 5e' "",i1eAe ,e,1 bClt~. en g,nll tO~lfhl~~ It~~d'lf.adD' de 2a, elm. de 'fadO y :513 Icuecel en hDrno, Imiode radD,iI' ,45: [.ii'l!'rluIQS~ ,5e' desmo I!aa';; 511 ~o'rta @" ~wEu:llftl,Cb$i' Y' Ie .§ii'N,e' ~DtiU ,po:ltCiom

,~", - ..JI V"""~

c:u6,ileno C8n ~11:sa' I~e' . Gllnl~1 illl.,

S.llla~JI! 'V'ailldlll'g:: Ie. cl)MbtnGl e,l ,Pai,I,Il!: 110,(1111 Id'e' Vahtll,UfQ Ic,on ~D le,~!' icine, .., se Ic'nl~~' al 'ifuegD' fe"I~"D~ Ire,~ ¥oIIYi:en.' ,eOfl~,tf:lln'temel11te na,s,'ta glue q]uedl!. ISpSSO " 'ilSI,. Sa retj:ra, de' 'fUego , Ie' ,~e agiNg" ,e I cQiirac~

Se' Ta rnii2!'''tll i Wlnt~s 110 ha Finl\f lie] :10111" !II P,slh~~o R'~'Qi~ V: ·,e,1 IO'IUICCU"., Se 'C\Qmb'irlCl !~'II ,~h'Ue'vo ,~a"1 11m '1"lche' " Ie II 'CI,llIl.!Itii:!iij' Ie' 'yii;erbl !1,enlblflM,en,'\e :s;-obm h~;ts, 'in,gii'ledlie n'tes 'se,ms,; bait; end~ I~O:tCl, me'zcllolf b~I'rii,,; II'ueg,o :Sle'· ,ag1reg an 111131 f\Qdail!3ls ,mel IbQrimna" :Se lonMon'teCG el ecnalc:i, die unlCll llallrien '" cumAld;er 11.516 ,illen ,ca,ll~e'n;te~ Ie 'vle'l\"tl' -:5iUofl'C~lilf!nlf\e' bOB 'tili!o delr1lt'F(i' dj! e IIIGI po'ra !cubr,jr elll, .onid\a'r 1~~';S'h'ibuyendol hlS rQdlgl~Q:S ,d~' IOOlll'JfllnOI BIAI ,f:o,l'1mGI pCJlfej a '" $e, ClIJQ,ce. la fue'go ~ein'I,tl, hii,1s:fal rQUI' ss dtMl':! fa IPO 11".." 'N -iin;fa'rhl";: se aa y-Uielit,o cmn' l;spdl~tJIII'a IP'CI.1f1j1 dig If,al~ "~ ~ 01'1:0 I,ttldth' PJm ie Mld~1 un Poco, mQ~!Jde m(ilIffl'teClo '!II1'lI ~~I sodelf1si '11j,relfrl n e~elQ rii'Q,~ ~11f1t1 evii'~o~' que se' IPeouII, ,So fieR"ir't~ - Isj'Q "Of)e;~Clfl: j:QI1'lI _If;On ell fl.'to die,:li !DCj't'i'dlg 1,' ,erlrl!,"~ln1rel1,D"do [Ial so I!t'ertll palra clQjd~1 ponQUieql!.:Je., Se 5iii1r ... ven ICja I~i'eltlilell! "espcl~v~l~eados '~Ol!'ll GI!tU ... . C-GIIl" ·ii rnD:a]11 pable.,

i I

Ma 2 'I

, '

'1 ·,.II."n'D

'I pal, III ,Ie de ,PQdr._'llya:1 d., Y'al'ntd la

I oJ-, biii -al de r ·c:he"

'i II 1-II'h Il\a d , ele yhlO' Id u]I,ce

_e

s- "rom'i'zGn Jun'tDs hll horf1~Ultc e:,1 Paiva 'Royle I 'Y ;~a ~ol V se lponen [en un 'hl,6n~ Sa agt'le.g ~g A"'IDn,_'eea Qor"od -I n (·bLo!~ e": a lillO' 'I' el i'u,gO de Iii, 1,'1ft Y 51 me~c 1,0: l~ln IcuchofOI 00 mod ~fa him, ,ICI 'Dbten~et' 'LinD maw les-

. . I

pes_e.., S- vlIl.u!'lcQ S1~br '. gb'lal,~ D' ~Ire'-

, 'E!f,i b I'em en fe ma r me,1 eniner' no cd'Qj] se ,:mOs.;a !Uc( _'me:I!:I"e $O~O I~g rl'ec::esOlJr;i',(j1 Pillf'- lu~Jr, V se' e:s.t'ifQI de' '11 ltf!,rti~ Ide , !U~i!Dr, f' rmarildo u' re m RaiLa Ie m Se' dQ,la II, [m;u;$cC ,en ;J parh;'Jj, Y Ie YUI::-I''Ve IIiJ ,e&ti[rgr 'e' I m",ma fie.Gmngu~QIIi r p~t~e.ndCi)1 1- g"O ,ap.elr "Icil~n dei dQb'~Dr 'V as if~ ,r 6 ¥eces! -~6s~ Unl.i y~Z heeho lief ull " lia, dlitil,ett Sie de~o des,,00 nIS:-'lr I,D mOlsa en ~Q 111, ,I aid:ro. ~ '~ h0.~ I Qt. !JuS!;); 18 esti~o de' 3, [mlm, de ,es:pesor y GQt:I un cuelhilll ftl.Or :bmen '0 tt] ... h~l;(do Se. Qcrt'lon euod.fQfJ'os, lfl\e '~,O ,an ~ til' _ ~mclal. S;e! pi"!~Q"1 11~.s bD~des, con huev,~: b.at'idcl V S_I ci"rr,qo Ips. ItUQd frOdl~5 '" fOrmp del t ~I dllng,1j I Or aIP"'e,'~ talndD 111.)1, borde-si,. Sa toJ,ocan 50-' ,bte pI ale,a'S h urmed C JCl1tJ\S1 (OA agluGi frio, se' .ph"r.taM IC.fU1 ~UIB'yG' :fjClt,dg, Y $1= , 'lUlIf;f!n ,en he me, G;IC[ I [illenhl,\~, m.5 a ,2,'01 minu'tos .. Se IIZ(dsClOJ ~fiEd eAO' I~n UlrU], manga ,Glon, bo_ U Inal Usc de' '0f(f~E'~Q lPle~,u _ ii 0 V 52 _ i n rodu c."e . ~ III poem de rfl!,llti;!lni;) en ~adQ tri~n.,g'IU~D"

Ace'llielno: ,iB ICiDm[bi In 0 e losr. r.,~ Roryal I~Va'i"illlQ E n I'a, It. 'h", 5 IGUI€iI

a 'fl!l.ue" fDI ~_ n· '~,. reVle~''V1 ,&ned£!; emn,: .Qn~

it-err"~n,te. SeJ d. m~ hery~'r " ImirIlJ'-Ulj

erie -"fa del 'fuego V ' -, I, :ogr 'go

ali 'u'lnR d'."~"'"

~_IJ -~- w I. u1~j. il

I

t 'I I 11. 1M; ]rQig

1 l cch,ar;ada Id:e' II che'

Ie ~em" -, rde _'[lIr1.1,

1 :1,0, ~ I,

I 11

1-

"1' -

. ;2.

.' '~,

'pel1 . _ 1111 ID."m·II

S ~ 'hllm:; ZQ 1'1 1 unl DS Jo na rmn 0", e I' lPG' h{~ Rnya'lf' I a, sa ~ "y e'l '.zu f;G , Se 1aglf1§: [al mlQnt cm 'fF~'O· y . 's' ctelslt'IilJCe' ~b~en - cnn un 1iIS nedo{r .. S~e anode'" la' ~fe'mD' , fg I',e-che 'y se forma IurnQ ~ma sa s - over que Ie' Idej a d ·SC'Ciltn5D;i!n iU'n 's.fUa f~;SQD'1 '~5 mh1utos.. S'e' l!ldirG 10: mSI;SD sobr~ ,tobIQ' enharll1adQI,;, 1,0, 'm!1&. f~tilJ."1 PQ!db e; :s.e i~Q.rtg ill,", oU'Gd,f"Qldos de I CI'fII. de .Ictilo ''Y se flt':o.m.~,d,m n ;en mtdd;. "fjiOs pBr;~ 'ti!,lr..., tele:hl.s :a_e li, em. £Ie' diQ'merh~o . Qlpm)(mc d ~ m ~ in'l Ie 'I ~ 11 'se' 0 pfii,eton Ib i,"n IDS b9f!des y sel pirnchrm 101 ffHl5{;] Ot;Ul, LlI"'enedbr~ $« CU1!Ccnl_'n hOm,o mO[de:rath ~ ~ 0 ml'nu~os:! 'UflI.a ve~~. ffi,Qs" se e$m:D~\dQn 'se nZ!lle"~n t,on Ilia c.'lrenlg de Pelflg:s.l! Y 'Ie adv,mcrU':l ~on[ un 'traZQ de ,Prer(l.

1;5'0'5 'to:rt_ ,e'I'105i pue,ld. n Ipre',pClllrOf1§Je I.' ,On 'ClJodiq;u ier .otr(l flru.'ta Q~ na'tu~QI.

[Clfe,IIUll • piela :: S' comb i no 11,11 Post".e Ro,eJ de' 'Vtl'iniUa een eli ragU~r ~{ e I' Q ffl~ b:a r il Se' IC-UII C'!'11 rev,1vi,en~a! C:Oflsta ntemenh!, hOls't'QI fI LII' e q 'U Ie d, ,e llti!e,n eSP1eso,; ee r:etWn~11 ded f[uf!:glo Ie .lonaCJe ~GIl y..e,ma y ,&f! f'e.~uelve "D!$tm 'q,u· este" nbie ~

I

Ir'l,- -c:Qllfll ulefal ~SlP "nilDsal

1 ta.a eI'· In: ~I.lr ~,IOa[ g,' ',' 16 If Gsa de 'Gl9U.

, ' Ellalftu; 111-, hlle"a

'1: 11/4 ;taz.~ de .• ri'na ~ I ,,0 'I' ,-I'iJ 12 ~ GG ~'''iilira,dli'f41' Ide 'al!YDI IJD J 1;~ de' 'Iue a~lCu.ita d. lal

4, pnUIJ5 id'e hlL yO

:vz IClqr~ha~a'.nl' I de e.e:nli\ Ide V'G i'n iil'la

:I GiU\e hluadla;s ".' _11=-::1111 ".ira

, 1,-, .,. - ,

'.! Rill ·or

II. VfL 'm' 'III, ells' [ilIs'e.. 1(100 g'~" [ , V.. 'faZUI ct, 18g[ga

4, 'i£!:C:h.I!L ad ai, ,fie 1111I:i,qlc' 1.,UeRD,

,2 pall uefeJ de' ,IG'JrI'B' ROJal de. ''''' in iU'1

4, 'f·a.a '. die lec,h e

.tr.r ~ -

Z lhlue', os; ••• ~;d65,

Si'D gfe '., d\:" [manllec.

11 V~ [IQlINIlIlI de "'\llra .1b,r~"UllllinItDdDI,~, Ipi'Clldli!lll

R'ecela, ,de 11:[ \1'1111 18a"lcI"1I1 I( :,="" .ag;!,IJI,

S e h .:e rve' [e I 0 ZU~D. f 'an ell Q'gu'Ql hl(lsta ro.limar un ia! mibo r- Ii IPf\Jn~ d_ hno'hnH~e': 'luanda eshl Ie ~ su PtJ"ra~ s'e V!;erre 'SQbre hlls cip::ms btl!llti,dlQ~' fl, n['Byel Y Sf! sigu' bQ::iret1Irdn hcrst,ai IqJJ'~ Ilc] mere~a Jdti fri 01 .. , A'P -Itr;te. se ~~ _ mh::o[ ~Un, es ~a ,haf.rlnB'~ el PDI~; Ro- ... yo l 'Y I~ so: I.. 'S e bgren mos y,em GiIS, holS '-~. IQUIE!! e s:h2:n m u.ry e.spe,sa.s v se 'iO'naden :peG 01 1[1 ,,~co a ~D m-e'z;w:h!~ ,m: h;Ii!' ,t 'ICl~ r~s, 1= l'emandn ~"'I 1'C1 he .,Ina t"anli,=, z;~dfi'~ S. "gregc.1[n 10 e5~,tirC:ic i el ,D\gLU.~~ V ,,- l'1evulve iIIi,gle'rom"t!n';e~ Se viel':_ ell ba'Ude, 'in ,m~!i1El-",d_,ra de ';3,2 .... !$ em.,

ferr,otJel CO" _pap e I!, , : s,e c:u_ en: Imf!i h, ·,rnO ~e\nlt~O'; S::O ff111~Tilii~ltQs. Se desm®lfda, ~ODre rernl:,~5e Cltu,i ',QI ·el ~011el y ~'e d 'j"jJ ,errino!!",., Se. E~f'~D ,ef b~Q~chijela, (I, IJo 1'!Om"9:DI rn 2 fflitoti,h~; :tu,egG :!Hi &~rtlJD IEalia m'i ;llfld en ~ tQ~.i9s\., ,S'€! fO-d~n Ils5 capesl ~cep[o ~(j s.Uige'IIii~I@.r.-;I COn el Q Im,Ii!:HJ'[ ~ V se- 'dloc'~ln unCi lent i mCil ee !o [otra 'GiCl1[ bQiSt~f!1't'Ii!i!' 11'f;' ~ Ji enCf en'tr,' 'O~Q IY' I~Qpg~ S9 Itulare con ~la €: mlmQ B,Q I de :y, sre' de~o ra fOn '.rac.ih;)~ die h:uhl Qb,rl~Oll1tDda~

A.f:mi;La'r-'~ S~, h,jle~YElI1 ~Lln~' e~ '"o~UeQlf ~ lei 'Q~glHl "hoslt:o 'lUI! '~~miel1~e IG ,e~

a llilgevo,s

1 1 \41 Z'g I'e la'~ UCGrr (,2,0,0 Ig - _~~, ). 6 Itl'Kehar.llas de' agUG

t .~ 'I Ide' C[UII: haf1facl.' , !IiIL Ie 'eln ,.i'al II: ."

,a i'JJ!I'i 11111

I' t8,.a de II::="I \Ilri,~ ~ 1 Zig, 8'-;":)' 1 . ulcharlldif,g de'~I'- D _0,,,1' V4> die: cucharadiJo d'f! ,'al~

Cf1lr [._ die ILlmmirn

] '_G.a' de I •• 'I'c ,r 'LIOID !!IS 'l

4',1, [Ib. .... d

- ,I:UGiriI'DIGu[I'5 J!1 teCU'1 Ie' 'mai,s:.

2 h .-

iE u'e II I"rfll. ital! II e lei '~SCQ1Rl ml'ada

I'e liriftlG'n

2 ,em,G .. -. 1 .... e¥D Ibatillas, larz:,a dIe agll1.

~, de IG, •• I de ju,go. de i'llnin ao g,n'" Ide Imalnl"@}-'

s_ ib~,;en kJS~ h U!iV~l:s hOltil ~qlue e~t,in bl-ln e-spu1m ows;;: sa IGllrr;: fI ell

.. _ ~ ,

azu'ccLf l~a~o 'elJ PQCOYli bafief,nalDI ,~e;i1,

y I[uego Sial r n€D r;po,r:a fI[ IE! il (t~a' -Y' ~a I,: S<Sl'3if&I' L. Se 'hl,miZQln juntoS' ~a hCU(fHl\" , ,~ Paiva Ro~oll y ,ICI so·~" Y' se Dgregdln

IQ f.m P.f:'l- ~jJJQGi~!n Dnt.eqi!'·i,o-r~ mezcl'iS!'nda - JUi:lv'em , nt€. .Se. y.'ie~l1"te le'll ~a' I'd" en 'ilUr'mG I o~odef;iil de J.,- x. !J·B! em" en~ mantle.CiQ d~. yfc!r'[rcdo ~;J11i p:SJ1'e t~ "r 161 'eu _:,'f:le f1l ho r1n~ mCIi:de'rI9dtl"" m 2: M i ... r,'ur;.a,s' .. 1 .Se' de~firU)hia inm dl'[I"mr'lln'b!' ssbre W! I po m~1 hlj ~ ed]l e~p.D[hJ~'eQdD con !i;D,ZUCal r J se Ife' quito 'el flO p~e L y 1s;e c"u'bre c~fi11 !e [ nEll'~ h;,~Jlel "~il~ Se lillirm .... J,I ~l c·,u,i diJJd'o.5tJ rn elO : Ie!' n d'e j a ,eny,ue~ ... 1" en ,.~ panClI ha~S:fI qUQ' SQ!' Infri'le

C',e'lI1o Iii, ti'nui. : S-e [:~m:b~na 'ii1 uno cQ[slrola e~ a2;~c:a. ql III, f:ecul,Q,

~ r:;;, Ilia 'ooseD r"a 113 ~ I,ad 110;;VI! I fl$ vel [rJ§'UG" Y $it Cl:ueee '(1 fuego len' ~' re-, v01 ¥ i en:d\o ,can5,tQln[h.~m$1lte~ flaskl iQflJ ~ espese. Api reh rar d'el fu'e e, ""_ 10. ,r.ego ,el i -"r;tnl Ide ~~n~u5tJ .~ f" malnf tg:,

tfGlI'ti2~~lo [h,CJ:s'g ''In'~ , bislf"L.

~esQlr~ Se. r " h~(I Ide I' f'~eg,a 'Y Sil' £Om-

bi'~ n 01 iCl:OI;1 e,1 tE@fI' c., '

R:eUenl:1J ~I' [comlbil1o len urH~! Ic,alce,roll~ elll P05't re Rey\al de' 'Via In[iUo' t::Qn '10. I!,e~h~ V :Io~ 'UC;f~O:s, V se' eue~e mr .- :JII' 91c I'errft~t f\f:vol\de"dp trQfH;' mnteme'~'~e~ hlO!S'tO' al(.f· esp, S~~ Se F,etiiJr,),] dell f!IU,e;.91~ ''t sa ,aIl~r,_~a f~ n'UJfAt~iQ' y' II',CI f ~L[ 'W tlb~ii ]dll1;tudq' ..

Fl·_III

~

RellenD

'1 ,g,q.l!IJell! ·de ~PD!ffe 'I,D,ai~ ide' 'V Qlim iU.

I ~l:lix iii S: dB Ileclt.1;!

2, 'l:llUll,hIBIII"I(U.~.11J Idle. ',",in,. clullclil!

\'I. lata I.e II 1I •.• ·n. ,n a I In I.arl~ ICalf'lCl:d'DS:@:I'I,tira,s

,S Ih;a IUIIIII'B,S:,~ 'c)C[u·"a"dal e,,1 :rI4Dfi •• 'I 0 frlilt'ill~flu~) 'II ree,reli:lIIIl

,. ral 11I1I,b'p i r

1 paqlU'de~ 1iIe 'S~'I',.'f';'n'll ROJa'll die: F,gtIl~al

I! '11:1i~: Ide ,rag.a hii"·ile'l!Ilcl'a '1&, ta,la' dQl l.gUII frlg,

n

~£-="\'I

S~I t~tmi~rln' Junf.~S IfJl lha~'iMa,~ e~ IP,S1,I vc' R:o.yt:!I~ " el aiz,G.~ar' \l ·Sl!~ - ~e-i'

, I~;gl~~·glg .b~l mQln~t~C:a b~ en' '-"1',(1),, ,tdes:me~ .. , ~'"J:jnd9!'GI muy,·Jb.-n ,ltarn UIi1 ~eLt:"1edor'~

( .. "-.

,S~'. Qflm~e\r'ill hQs~ 'V'~''''',~IBl, 1(11 Ileche' Y' 1101

leSl@nc'i-a 'Y rSlI' Iml!',2ii£;'1 €!I :hrGlls1:al '~rmfJ'If' ,Ult'f~1 ntClsa. 51e:' 'e51Jra,- ~Gle' .!UinI e'Dft~Or ~d'eYz 'Sm" y 's;, -'r:orrrc:t €Qn eli!~1Q un m~llde~

I~trro 'tlilrf.:a ele' ,23: em'" d'e QJ'metr.fJl~ enlM(JfI te~aElQ!!, ,Se p~nt~u~l· l~1 :mt1l~stii: V 58' ,cuec'p . 1'1'11 MD1M'O ImQ"d'~ r~:dii1f !O G, ~",5 mi'n'Uif:ms~ UnGDl \lSZ f'i'~1 ~IB "f1(ill:rlm' ~1Sl!J ·fle, ... ,

-.. _- - . - ,-. . ~

U~l'ia cOIn e:~ 1P..cls;t're: R~Q'VBll de 'Vcinfna poopDmd,,: t'mii'11 Ilg lec~e 'V d~ Cl6ulelftiB el :I,c:s, i'n~st;flu~<~;mgFles: til>ell ·efl~laI5:e.~ ,mgnCr-· ~g 611"1 de :~el e,f ~iit:l0 III r~ti ra r: ~e a. I fUier~~. IEne i'MO s.e 'CQ 1'C!:G~~;U'!1 las 'frnJ~hJls~, 'fi6Ir-, II"I'"IIOn6 cc;nl ,en~Si UI1 ·tH*a,finO~ Se pr·e.::. IPtal,fa 1'0 C(elaf'im1:fill IA,y~ I die :F li!Jtll iO(jj ,cn~a~ ~i,elft"u:lc~lq Oni te: I ~!iJUI'J Ihil'J¥'relnd~ 'V' iagft~QQndcrlle' e'l~ 'fI'Ql1!IfI 'fri'aj; :.542 r.,el~ ~lJe~lly.m bie,T11 V ,lie de'~'Sl ierrfiv1i,D:r'., CUlanir,d'ol',

. - ~

lem:piI'Z'~1 ,~ 'Ii,UI;J id IF S~' v. ,e'rt~ si:d;~icl1l!: [I~os;

fruias; , sa J~.ej:¢I enfrm£1 f' . hfJ~llla ~iU·Ie. "(h~ 'rtil,

I

h

It,

2:GO 9 rs, d,o' n1'Q!.!I'IIrlteCi:a

)' '1«I:I:,g ,d!e, ,,"_gIEgr (,IDO glf;I~.1

1 pgqUrete, die P:eJ.F~ R m,\ClI, ,I reI

c: hoc: o I (l!te:

I II Ulc~al .alth!l·~

,1 Ila:la~5 ,d,ef .,grhIIQ t240' Irs:j," 1, ,cuch,a)'lfllillita de· 'pllalViiJ 'R,oi,rllil

r -

Vi" de' £u~h a rad ~tm ,d,f.! sa'lll

. '

--

I). bgri~U,~ d'e ,h' •• lQllgqI.

,2. (iIU ('hllClll\Q] d!!ll$ 'Chi!: ag iii ill

11 fllJ[l Zia d e< iJ_-.Ii,C'lilill' i. i\U!I~lpll!llde ,( 1 .2 'Il 911&" ~

is ~·~'te l,~ 'mO'I~, rei1fol !nfCS'~~, '.qu e f;ste .'~r~m~~L ,rri 'sle Ii!! (J;gr~g};;a~ PQt:~· ,0 pQ'ca, el '~:ZIJ-CCJcr Y' el 'P'Q'5":tr.e, :IQy.Q~ dEl JG:h.~.~iOll!!Jjril9, Sa· !l3~lr[e,~;'(£J ell h~re':v~~. b:atientdGJj ha:!ft=a urrvi r ti~,et1. :5e- l'aml~~~f1 i Lu~'tro~

,I,p . .,!~ r~ IFl~lt ,e'~ ~ftl'yo IRIS~Jl'~ r !IC ~IClI~~ '~l ~;~ ~,!r~Q.~:ft!1 if] ~,(l!', pr~I?-,!I!:Iln(1~h~n ~In'f'erl~[fj! m-e·~£ I andlQ s tmEJN'~m-ien ltte'., Se y:~ 'tirrt'B' I'~i m QS~, IP ~'r 'C I!;I"~ tnl~:l'lIld'~ ~flSI smbF1i!- PI ~,O.[l~ :rje ~o ma mfii rn'1i3 ~ f,eeadro j' ~Q [glrut!o .~ifiJlS; ...

,t~fih2 e:SlPlQc~G! le~'~n~ bJfI(J_ 'f' 'Ol~~rdl "~ ~e iZbIi~~en e.n harne !ilL:Jil:],\f~.!' 11!) mflrl'!li~~.tas:

,,- _. - ., -. - ~ _., -:J, -. ..

t l(1l s. ~:~il erl I,S s ~'5:tla Ir~n. b ~(iln,d,Q~ "~i I sCl!CO r I ~.Sl de II hafna ., doop u:~ sa· en ... ',~u r~e,~n 1. 'U:nb ": ~'a "r"~fQ:S se 1~'·e~loo'm ~DM 'Iiil cr~IU t'if] r."CiI(.,b~,.

A;'ul~u'm,dl.' de CI1~~QI,arte: S'e Id~rr;-, J:ee,11 alhO~0,klt~ ~Qn: edt 'Sgl~'!J, v I'e 11"e q~,reg~. I~I .~lz ~'htlC If" ~ I~',~ m I ,a~ h~' m,m3;··c II'anid~' Dillen,

. -, -_- -."' - -

..

ill

e ru

at

2, iU!f:vaJl

if, '1".-.. ,j - d- , ~ . .JI

I!!!;!!! II r5~ .. , 1:;[1 ee n'!I,i!!!ILn'f\e,C!HI .. ~ e'rll!el,~ua

'XI i11!11::!1 de' h,)I'lillri g (1',0. ,g·f5 .... '~! 'V2, c'lu:htu'\II'IU~fml d'e IPcdIYlO RJC!lI,'al 'Ij~, i:l1t1, ~I!II,th'a'rla,a i'ral ae :sa I

:2 .,'CUIIIIUlglttecl die' IP11tiIS'tlfE; ROYICI'I .,de· ,1::1101:;'0 Idle

''12: 'ia..,a idle n·tII eC:f!iS" ~p i.:cad:a 1,1\111,,&10 ~ 'C-UJC Ih'a randlirta de "i!:selll'l ~ ia ,d',e-

v'a i'nllilia

~e' bOltmn le'~ 'huev:-~s "~$ifQ que' ~:ued~n bjer .e;s~~m,~sas ¥ .se 'f1~!bi.rh~lA" t!0~ i[~ mOrihu:(I. S~, f,a.MrltiZitan

jU~.iret~: I!~ kcar 'r.l'~ ,eIP'e'~\f~ 'R.o~Q~: 'V

I -

'I~ :.s"a I ~ s'e~ e,~lm_iA'Cln ,;on 10$ ,21 _,eJ-'

qu,e,es. .(J]~, P:Q§3ttre_ Rp\1I~I~ ~~ C·kp~chlte·

V ,t'~n tGl,SI If:] u~~~tf ~' se !SIS ~iB~ n ~ I~' ~[lre]F'a 1r'lf'J.G ~6!n ~I n f·e rl ®r ~,~ nts tQfW bl _'en~ Wa,~, rrTt~~2't;I~cn'~rd'~1 1~,0 5;~Q un ~ I" b Ii en" S,~ 'v~erb! 81 -llt~}m'tlau en Iblfiai ctsoth!I~~1 bien en,m'I2U11',e~a arill' de ,2, 5 ~ l 5 Clfll'",,~ '),l SS' G'ug&e en ,h~'ff'0 :5d!Ji~V.~'~ -.JiB 'mi'6' n l!I :t~iS., ~ ~ano le'A c,ILJn ~ IIO:d~, Is·ntes ~'IJ:el .. le fenf,rf e.

B rr=a '

01:,0

111101 Ig r.s,,. ,die: ... I!I te:!C'lml

'~ t:QI_g die ,Blue. r ( '1 010 SIIiS ~ 1, I ClH~:lh a r.dfliCllI de 'C'llne I.

I fa' '!II Id'e I~ g,; niB \,' 'I ,ZiD, g r,~~ )

,£:.he rlu'lra de Glo't a

I hltlIQ''''Q6Y

1: 'Eiuch,!lIIr.\gTdirQ Id'!!' I!:lU!lnlcJiial Idle

,.inlilfa ~

1 tCi':illCil' (lie' CI'I; Ui!C:QJ11i' (lJ~MJ g I!S~ • ..l

'~4' de: 'h!l'~1 de. fla r-i I'Ilill J !,'I, !lr.I,~ ,) 1 ~llu~h.lliradit.D de; 'o!;¥,rIJ 11.,ill 'V~ '~U,I~'hJBllil'IO,dihl Ideo ~1i,111

1 ta.a eli'; Ii Q~al fa II~a flol ("[D 'I-':'!" :1--, de' -;tiJ.in!l1 de In,iUle,le,.:# bie'RI I' iC'GFaaS,

A,z u ca'ral,dD' die Crfri.acro late'

'1 :bQ r.it'D d'e' clul~Qh:de

, £lliI,t:h,lliI~illdiIGI~ ,de" II!rc:lle

1/4;- III e. I~a ~lCI [d'e IIIZ'u'tG r 1m IU;J,I II B .• ~:e PI I i!lll~$~ II

:Sm' Ibo,te' I~GI, mflilnte'¢c <nfJ:S~cll ,q~l~ este. cr~maS'.a 'Y' 5~ ~e Q8fe9~j'~ ,paGOI.o ~OOQ'", !f!'ft . Qz.~e~rJ' lear C('.HlIre~'a "~ !~I h(lrrffina" bOJtlmen(do, ~ajt'el' I~(~B ~1Jie:(le, ,kUiI, i IGliIirme.~ ::5m E,ol~~b est-a ffl,e'Z([g- ,~WI m~_dl~'CI lelR-'

m'a rtteeo_dg 'd~ )'2 1< _"2, 2\ ' em.~. y_ sm EUl1f"

,c.e len ~OrnG" ,m0e1iSt~~ul.e.I, '1 0; rnrn~t~~,~

C:eIHftUI"QJ' Ide: CCtCtI~:: le' 'b~'ten 1.--' , H~',e=

'''J\tP!I,i''- 'i""-iI"'I,Ii"Ii, n""l ac eiFII!( .... ~ v Ie'~ !IJ :l:~'Gl~ t,:' 's@

'¥'" ..... ~. ~W!l II gw ~~;_ ~'. _ .-t_ rI 1~ of"" ' '¥"'" .v- ..,

't.a m b~a,n ~lr:ffos I~a h,t!! r-{i ftm", IE! ~I P0JV'~1 I~~,y~ ~ Y ll~, ~ClII~,o_ ~_ifi, agm'e{l!lilrn IQ, IIp p,r'e' .. , Ifl~ f'iCi ;ZU5Mi ,(in'h'tri'~ii".' un,t-~ fi~. n _E If CI~Jmo, 'y h~IS n~:e~e5t- 'Se 'V~erte ~9:~n€'! io 'rr't§~g Iii:Deidfii "I' ~e ,~j~lette filue~pm~n;te 8111 n(!1'FnO ,me:iJ:eta.d'r;) j'\ ,20' rrihl U'~O'S~ 5e' ,de 1,0 e~~ffi lil',' Id:enl' F[S -~hd mt;;,I~d[~~, ,se ·,~uta.fie G;~n -I aZlIlJCClrr,Qjlttilo ~ S6 ~btba B_n' ,ti.rOS.

_. . ~. - . I --

A,'Z:!I!I'~a r1il1! d'a[ a'e ,Ch g~QIIQ'e::~ Sa de fir i .... 'te - e I ~tu~q~ ~,at~' cf~1n, hl r'l!;r:lh:f!~ ~ie; cc;rn ... , bino c~;n I~'ll ~'~.r.IElQIJr i 'm~!J.J~pab'~e;, Y ~. F\BVU ~ I ve s0biJl:e' Q~tJ'C 'l1rpe.flQi ce I i e@1:e . ,h'Qst,c nll!,U~i ',",usd,' I ~Sfr)r~. ~ie I~h!'j~r eAt'i hi,a r

t '9 -

,~in1'es' ,Ie USaF.,

. ....... - _. - f..... -

-r- -:.

'1' • __ ---

-.,

• _0 .• 1

~ w

I

(',5; Illil !hIUi!IViQ,)

I, 'V2 11,\1I[.,cn; do" h!CIll'i'I:':Gl (',2'0 'gr5,~]1 I iG;11ll !l;'h,lIf:trad ild'S, Ide PallyCil! 11,[erg I 1 ",Dr 'g r,s:.. d,~ 1}I!Ii,r;utleca Ibillilln'iCb,

'I tOc.lel' ,cht 'OZ'UfC:CU· "(Zoot '111;5,~, .)l I, c'uc:h'!3l fa d1~f,1I s ,de c:iI1C1ClIIFG rali~~iI!i,d[. [d,G: Illh'ii'iilD11'I

:3! E- h-L .. -' - ..lil - ..illn 1-11-'-- -lib .P

~[ Q ,_' ·iIli,UC: _ g r!!iil ~ Q,;;;t!! 'iIlIllI;!!;' ~ e,~lIlIe'

$;e ·'tam!~.c'A r~~l1i·tfJ, Jo Ih .. au'illltf "1' ell 1~'D;I~p IOY'(;I'i'. '!ie' I~[~c~f! 'lA!n Ihu~'o en ~I 6@n1t~t' err el qlU'l!" ;se JC:dl~::;t€!aln lc ;mO"D'!I'l'eei:l i ~ ~ Q Z [i ~[af , ,- is co g~,C, re (iha J ~,~fu&n ''il". :J, ~;~ ~ hd r~ibs 5 [de le lefdif'N!,. Se" m~ Z.'ellcJl!n ~,:r,~h'ill ~i~'QS ing'r~d,iil!'nt_es .. €E1:n tan t:!sne~o r ~l ~u e.gp se ~II! :5, !M'~B 'hr.t-,_I '0 r ]r(l, 11~1 d iI'1,rJ, 'hras,t'Cl ,to.r'~Q ~ ~na' rf'U~~ ~ s.lJJ9-v.Q' llsi es ~~~C'eS:frrh~l, -ftlS m'],gIFC:gJElI m:~:s III E\H;e ~, 5~ :fS'lfFIri,hn d~s to I ~~S :a'eJ

I.... !II ~'_). l. ~ -fI,

~ {;nl" ·de d'[am,~fl'~li' '!i'B' e'rf'~~Je~'i(en en

ptllpe I mill ~ft.er.Gf V $'2 dej (;Q'1'1 r!:A I'r~ M',w~eIiD 1~ ~G,r~:. 'Ie: les QllJj~ hr.l. le~ p€ll~el y s~r,~ r ~iO_ mfJl'rI:il ~O~I ~:fJi en r'ebraJno'd"s ~e -'k'i elm. Jt1le . ~ spe:s~ r. ':le; ~'I ~(mn" s~[ .... bm~ p ~Q1C'~~ en'fflmn t',ec.Q:do.s '\!i is,eo t;U,8·~IF!,A 'e~ hern~ m~d~[,~d~'j,·l ~ ~, 12

rl'l i b ~ 'ti:tJ~-"."

4' hUl!e''¥'!l!iS

"'~ 'hI.~~: ,d[e! a~'~lar' ~ 2;,15 '1Ir;s;,.,) '1 3.4 1 't\Q'.iD'S: Cfi lhi a rb~a (2, liD 9 ~I:," '1 i lClg Ii! h aiIrQ~dilJ,g ['.e· ,'DI;YD "R'D"'ill~

.:2, 'I",U: h III II'DIY!II5 fle' iSle m illhl 5, ,die, girl iis

'Se' ~~ah~r~' L-s ~uJ~!JD.s, htf~tiJ !q~e' es t~i'iI\ e~UimJl~~ 'v ~.~ego, :se ~Giglre.Qla le'~ . ,d:r.u e€l!1 i P@~Q 0 :~OC:,~ ~ - b(JJi endo ~lg;st1l9

I~t![i'r bil:[el"",. Se '.Olmi..l'an ju~!f:l~l II~, ha-, , l~irlQ IV' lei P~J~" Ra;y~j V' '!J: 'Cl\Qjre~~n,' Ci I~' ~ r~P:ci ~_o;.:, u,in (!i ni~e'r i €lir ~ ~J'tt~ tlifon el 1~'I1[ s,~ m e~c: kjn cl~ ~U,~'1f,elme nit',e ., :Se' vi~tfi g~ _ urr;'r~ G.ls~deI11Cl ,&i~ e'r,;Jrni;l.rl!'te~~ It~ Iii" '''I m,. ·.ri~Jd [5' ~;~~ ~ ~ ~e I 'dim Q,P.,r.~:~J ... , mlad~~;e~t~ ll3 ,~ 3:0 EfJ'fV' m, 'e''C:l:UrVD.IlfeJ"~lt'e~ die 'n:J~~rh'~:tfa' CI"rf el 'l5'~~'~dll) t~n~ClI 1 ~~:m , .. de· t'!ip-e.50L. Y' ~iIi:l\ c~u~ ~J' ~" hf)',fJna call i',e~t®; 1 S· mJ n!l.I'~\a~., Se des,.., me 'r.¢itll j ,ss ~.tI it,D, e l ~aJ)e;~ ~V :5!e' ICN)lrti:'13' 1m' tirQ~ Ih! '] 0 !~:.m,. ,die l'l~n~~~ ~' l ,tffl.

..If -b": 'tf '- 1 1-- '" -~i!"'i.'IIi'Ii ~,~ I·:;;:';c 16.'·I"-E;il!'

uer 'GiI.nfir-=-IQ!,. .oit'e 'VUE' V'f! n '~, p!Ioicn""'. U.:I!!IU '&"""

G.:0~ih!,~I.os ,eIn ~G!I~~~,~r~' y.' se ~y.~~;en "ell' 111 SJlrn'G SlJ~y:e~" S m i":~ft~~1' o· ~Q suI!·· c..r~:r'I,t'e pi8~nJ _oS'f.~,lr,i,cS" IL.U1i poGra.

iii

m

2: tiDlil,as diG' halrilng 1,401 [gr,IJ 'I Ciill ~,ha r'iilu'i,t~, d!e, P'll,I\'1~' 'Io,a I V2 cru~jh II ftQdila ,de1 5 a II

4. c:ull:l1,alilG,icl;.'i5. Ide' a'. P'Cfl r so . ~ ~, _ id:ii."iii _,iIii 1lIJ~~£:1IJi

w grl_. ~ 1111,. __ ,1""" __

1 h uc¥'o !b:gt;do

2, !Cllind'a''IlidlGi. ,d'e I'me'h'e

!:::_t de' 'It,aS'G d,e a.~ulcar '( 11,5 'gll,,~S,~" cll;u:hla!li'\aldii~trl s Id'~ 'fle.EU I'g d-e' I't'UI ~!I 111I1l'ha rande; id e flltllllr~ina

IP!U:)E'ClI d,e 'Iill .

'e' 'ta":la, de! •. Iua Id",i'en"do!

U\B[ ~- ,.I~ IIblnil!ii~lii'iIii '!I!'~r:n,g gil:< n!lil~il'¥

Id II' ,c:uct.a[larfilri'ta de: cascgj;ra. 1'1111 Clida ,de! liiim,6:n'

d ,,,j '. _ _-IIi ill" ...

,I; Clwe ham.! .Ia!ili !lI'e :.ill liD ge. ~Ii m,ln

r(!:U[lh allQdlal. de! m,flIfttl!EH:IQI

"S:e '~I~m~Ui:;~n iU'li'riit.Q~ tc:al hilrJrin[~~, el P'.tJ~'YCf Ikf~dll ,'¥ le. sal, $e ,Qgr.'eg~r1: @~ R[~Mf)flljf ~.' 110. m([ln'5~!lj, b i eWJi lr i (?ll." desme~ ~%liftn ddir,Q ~t;:r- ,UWl :' 'en[e'G)eJ't' f ''/ lue-

- . JI' h .,:6 Jc 'I!.l.'" - -...!II'

gO G~ i Mllt1PlF',p~[;r~1 ilEl _1)ueVJ~1 ... ;oom ~~ nlouo

'~G,n I~Q ~~ieh e. S:e ~Cl m ~~a' ny'~rijlm~~:'h1f 'ha!:'I1'l uf!oirr ciem, 'Y ~e estira le m'ls~ ~~ ~e tc:~;[m .enlh,(}.rti lio,dJ~, Ih d1l'R't~ qUI~

o:rj" ,

,t~g~ 1/2' C.lm,., fJl13 ·~~.De~I~. ,Se te rt~ raJ

dJscQs .de l' (;:m" Ide ~i,itIl'metr.;' ,~H:' uGlli'ta ~<m, QlllSce H~'iH'·i~Hn,eme· fflg!i ;'hh,~r.l d~Milll·O. fie I Id;~'~oo 2JJ'~" d,e;j s rn 5fi~~'riQ;, )~ h'UJmw~ e'~ ,C1rn eXle:i"iQ'~', si r~evat1,CD' I,e mIp~~,e!1 de'~ ·-~uroe , ,se .~0JeCi:ml .;~ n~ :e I [~qa~ IGp.]blf{~tm de'l ,tJj i;s[~ ~O. 1~ltil~Q:;' ~'e h~u~,e.· Ii(j)' m;'sma c:on I[m

~ih·IQ m i'ttld~ de I ~ lro,~, eQ 11~~.l"C~llrldIQ~ g 'SQ'" br,e eol :911' G~ '~lGI~l~ de, 'II d'~,9CCl~ IP~e.s.rolO·'" oath dlo, ,[,jE:~elrne r1!he., s~ 'n-gl~i~,a r:l f~'frrH~d~1 [~,sl pC(st:e ~ i ~~ obi e,rtlJ'~i q)Je ~e ~.rlri'~;~,n CQ'A h u~!o b~t i,dJc y '51~ l!\,o:~O't&,EgIf1 ~lpbl~e pt~lltflf Ie .harncr 1119l!r~!TH~!rrtte' ~"-ffHan. ... 'iEi~d~{J,. ,5e· '¢l1letl:',I1i' e~ ~H~'r,i"\@J cane'!Il'~Je:~r 1 ~~i m i n~tfJ.5.. U tU;J1 ~ ~ bien fr[~s,. "Si!5 fSiI:~I€i;nlan '~O'n I"ai 12rema ide' lhl,ialr'!ll..

[C1r.@MQ, Id"1 Li'rt'uJI'I ~ 'SIB: lC~;m.b i no t'nl e~

OZIL~ c C11ti';', lif] f~C1uJQI I tl!1 ha r~,na~. b"D SQTI

r. iI~1 '1;I~IU,clI ~i ~hlndG~ "~'ie ,~uec\.ei~' BI

" . ~ ~I •. .. I' ,..tJ "" 10;: - ~~- ;:a.,tEIi.

'l!:uEi:g;fEGII. i!,El:fl'fe" .~ avo Y\'n[e"IbI!~' IS~"~d~Unll ,~-

m~ritli2!,~ hQJ$tc r~ ue lecSl~\~e ~ Apl1.Lrba s~" Is~::i't.e ~'!C!) feme C:Cl i'lt I'el G~5'G'cjJ ra ',,,,/ ,i'~fBJ31

die' 11 mon I" ., se Q'~ ii'e.g~:lfmi IfI: p:~~~a~ ... ~oti Q" m n re ri,Oir'~ 5e nU1er:t' ,2 ,m: .r'ilA!n~O"S, m ~5:f ~jeml'~ rte'~~' ~~'[~r~~ y :~ I ~f!'t tra r .l''l' C ren1fi cl'e~' 'ftJ e.;q ~e" :~e' IC~ r~giClI III l~rrrh~([(;iJ::I ootD,~nd~,hQJ"t:-CilI ~Q,ue. 'SJe" d'~r]"i~~. ~G' delo en'tliQIl' a.n It eST, Ee 'liJISC:U".

'~ ,DOl ,girl" d iii' ,lmlillnt(!,ra1

'~, 'Iq:.. de laUI Iii C Ii I- I.,' a ID Ig~llr-'~

:1 l.tUII!~"D.$ ,

'1 J~ [tiilllilI1S, IIle h.rmill!lrr.BI ~ 1'110 9'f1&" ~

'1 lClllUl:lhllll{INJld .fas d~e·. PlDI~"o !IG'lUd V~ [de' CIII r:h CI'lf'(u;l ila ~!e" SQ I

3A, de' t-Q~ d~e lpaSO! [d~~ I~'"a l ba rri'~a s, die clh Q~OI,glt'~i

~A dil ihl'I!G ,d~ II:ec,he

II c;ullIii:hQrg!iillU'GI idle· eSJe'd:el"I, IdLe ¥\GlniUa

iI!Il~lai! C}!CUf h~li1 p'g ~p'q'ble' IIlIi at r-,i • p .1~YOIl'l:e;g r'

S e! b~.te ~ a, miO.nta~~(l h\.(]lSta (~Ie ~s',e ef;'em,@~(:jJ1 'V ~ lie ('OmwegGf el C!lliiiu-~~r' ·po:"'" ~.~ ~I ptU:ceJl!" y hiJS: ~~H~"'OS biRO (J1 U_fI~, ~ot"imndp b'ier~, !flles~' i~, d[e': eathl, adiE" ~16(1f1. ~e' h;;n1}1,11i-~~W),. ~:~~JI'1'CiS 111:1 'h'Qlw. h~~ el P'O,bl0' ~"~yo I .}t' I ~ '510 II J S1~, ~~,Mb<i M 9 n ~~~'~I

I',e.s ~{'J~~,r "J. SiR a~llr~ a A Q. ~,C1iJ IP r~ ,,"'

.:. I!-, - II . ..i i~

IF'i1r~e:f OFi ,chte~ril oj d . ternDtlu.@ ~o\" e ~

C.ttW::·DI~[EI)r~: i~'('\~)lrQf,mll! ~fte. d;e:,.,e~ iae ,CDA kl le'i:h~lh' 58 QQlreg,a ~(] ~:5J'ncilg.;.~, ~e[:iiF= i:!;latl~fD bie~.. Ee ~ie'Jr!te 1e,i b.ci,tw,dQ E';n m~ '~d:e,citO's FWird ~ v i dura ~[e5 ~ nm'(z;l!n'it'ee[~ ,.." ,~oS" '¥ mnh.~[f'h'fEc'oS, ~ in] h~[Il1liO"rl,l(j'~l' '~' :s~ '~n,Jjet;e'~ [en h,~m~ 'mD,dermt~a, 2P 'mh,":,u"" t·ps;. ie§ljrM"n' [esp~'~¥O,telO'~~ - ~~'n ~z~,~, ,~ ~ If' i Imp~ ~ P"ll b:lle ,;,

2 II II'C ha ,. ditlC' ,dIe 'C'"I'C\il~. ,.11111.,.

II e n a ralnl~a

:2 Illuc'h.rGl,dlal: d'e ,lugG de na" •• jl

'1 •• a ,d'_, mi: ~

11 aD . I~-',", d,: ml.'...llIteClI

Z .

, la:zal Ie Ita li l'iI,g I Z 4,01 gil'. '",)

S 1:1tI~ II a rad ilra.1 I.a, "lal,l" 0 R,Ii".I~ Z ,cac. Dlacl,.,- de u !ica r

1 ·cu,c a "aid ita de -, a I

T, grs .. de ! .Intel,. VI' "as. Ide' I ,.Ih,_

Sa' m,e2'~J '. n h:f e'BSttiW<O Y E!~I 5L!1Q:Q de nllt\1:flIQ 'c,on lc ",i I: y les I ,010 '[Jf,ri'~ d:e 'm:e n~l~ C1(l;: se Ettie it e Ih IlJ1SJ-a q ~Ire' 51!! d,e', .. r,r.ita le man ece; ltieglo se ,dlSjl~

'~G)cinl(!)m' OJ fue~ 0 ~en,m,j 2 6 ~ Iminutt}s, Sm ~etlfrDf "e~ ~ rUT' :;0 'r :se :V<lier,i_ en 151 m n~et:..,t~--;,' u i mbero., 'para'- i~OI1~

~Ie ,'d~izgf1 'Iiulntos !~ ihfJ rifliC;~ e~ Pe \\1101 1torYfll1r e I tl'ZutQ,r:' V I a sa'l; -lie DI~,regfl I' - mallit6~~ ffiJ f!i' dieshlflcltn ...

, J "" - - ,'- , ,

, a 10 cdr. I~ A hen edd.r. ~,e ,QlrUJ del, 10

I' ""il.. ~ --

U I,~ P~Q lJi POCQltI' 'v se. IDlrngSDI Uglf-'

t'g m, ~ 1'1 ~ '_ Sa d m" Mdle I 01 mmtS~, en l' S pe rc'ione~,. (Qirl, c f],Cia pCIf'J: ~6n 5e {(C\lI\" malll'l, IJe ~,I ii, os, S ~ llil P I ~~itgifll bIIn:' I Oc~- y

e c!~'r.o.tflrnr en los mc~de~it'Q5 1~lrep~,rgd05~ 5s Ic:u~cel~ en ,holrDO Qi.1iierl't,e'~ 1 S i nldas,. Se Ie CIQ n 'de I GS m.'o ~!dllS y ~ e s' rver. in - 'e:' t i:drrl5;, r:irefer:enl isrMe'n,-

,', J tibrfiQs~ .

~,n,., I"e, mallll1t'eCi!il

de Igs" !irle ia'l,gIIC!ar (II.' a ,_r._,~' yem,a(, d"_, h _"8ViiJ

tal •• !, d'" h Ifl~"~ t2 ,_10 Illr-,; ~ , '.UI: :'~ail"I!II!.I"t. dIe' I alva R01,.1 ciliiilc,hcr"'Qld ih ,d,e Illill nela

aucrh a rad'i I de~ ~alC,hlie'

I,

'''I ~I

• 1

2

100

"11

:Se VIIU'!I! 11t'i9 'sob re IU n ", 'flhhJ: I ,nrhol ri nadlal ''''I s, g:m'QISCf IjlglenJm;ern1~e, .. Se ~l ,j,. des .... censer 15m lC,Ut09 enl I!a he edeilfl.1 'SoB' I®S .it,a, ~h~' '~ cm~ l,j,e esp-aso" ~ -c~n ~In '~r-f,~~~as'hJ Ipam-a ro~~ Ie "Ntp ,Ihr~n los" (.i ni UO$.. S e co IQ~G1n ~bn! [~I~aeQ :-nmClI"teQt;ad~ ,y se espelvcr - an eon los ma"ie5~e cUR'sn 'ern hLcllI'no mo ... dE! lOODi, I rO D 1 '5 I - - i rrutos,.

I 50 gn!Ol de mlaft'~2C;g

Ich! 'Il.~,g de la.ucar' (1,50 - -s., II

,- •. ~cal Ide _8:16._, hill.;ir.I-~ -lila . ~a~ I~

c~g~haIJJQdli'I'ID Idlle, e:se'n~j'l!l de .gh!l\II~.

1 Ihluef¥o lbaliiihi

2' ,tU:K~' Ide !hlari'IIlUI' LI,4DI g'r:I~ ~I ~ CILKlh 11111'1 ~ d II. Icll_ ,.1",. '1,.0",. II

1 ,rc'uclh •• )'.:_ dliflu mila ".OI1lI_ID dB

'-iDdliGI

ell clh •• ~ dillta die' . a I

'1 ta',. die IQjIy,:nD :1 r.Jo.~II'a dlgl

11 1'1I1:li. Idl. I DCD lIa Ililll!hi!l' [9110 II ,I ~ )i.

;5 e b m . e 1Q1 mantec'Q lh~!stQ 'qu,! este IcremDSfij .sei ~I (l~:lr, Dlar POC:QI 0 poco" 1,- ,I Q Ztj,CClI'" "Ci~lm,un 'V e~, icJ:-!:: f rr;CII:" IrlU1b'l f!I" la, e- BAr:!jJ V Ie III h LN!vm~, ~of i:e ndo bi eln d - sJ~u~s IQl, ,~c)odo pth ~Jdn',. 5e flam~' ,m'n ~ urrtOi. IOJ lh cu· 0',0 4" e I Pahlo [Rlora ~,~, '_I bmie:orbol"fllO,tn "t' h:n, sa~: s-e 'combinen

Se haf" :rIa, mcunf,ecol liE!)n lei Gi.UE~f' con Jo n:~ena, 111'1 cnco., se oQr'legQJn

hQ5iJ1io t'lU~e. e5;~',e crl'rri~sa ,'S~ef])g,rellafll 'C\ (ill 10. fllrep~lrriJciljnr I~ntet'}m m _:z'ciiJn~hJ

'[9.[" Y,mos~,' Q,c~f;iena~ b·le~, $,-' '~e,n'iiji,zg'rn lb., _ n tlosf:tJl fS'nl"iiBlr blrn;(]I n''UJ!SQI c:om'."

,iu rnlt~s. ~~ hli'J dn ~, B'III fl!Q I VQI iQ;y€I1 l I!a ".' ',.' poc'la ~ Se' c,p IOG;CI 1'9 mQ&~i ~o r I~ ~ ~"~"'"

I~anela 1 s'e I,g·rle;gon c 1(1, I~U"'e,PQ:l"1lJ~ldin, rlr!ldl'~Q,~ 'BoDm ~~o~o ,eflrr'H)nt~ C'drciJd,I'

Icu1t'ltriolf, Icl1'emcrldsJ can I'!:l ,Ie-C'lriie de_l~arndD btl's .. orf e e;~ aCio 'el'lt'f1.,,' Ulnc,

~aVAl 'B:S el se~lre,tJD dtel II: i,\fJ '0 I ',~,dJ'i r-p05 : rils'~

" gltrg, y se' euecen Itnl Of - 0" m,ade .. , li;ad~,fi ~ ct mi- UI:t'OS~ 10, hO$':"'1 IQU_ Sf! ,dD~ _' ~ I,. oSe ,eI'B'W'EI n ':enflf'i air sob re I la, p:lc:nzo! S- mlnuitos y rse 'termrn(l~ Idle 'nlfrnJIi" si{J!J'l'ie· ri]lI~ :11 i 0 ~

'"

F

..

r

J,G!· Igrr.s,ii de rIiI'a:nte,la %: 'de, 'tua '.Q' .mlc I' I hlU:e¥1DI

. '1 III'e'lIia radliliil 'de' erenel' I Ide ¥G:i'nilll~al

1 'A I '~.I Ide >a r I'.)ai ( 'I ,5,0 191_"~)

" OlCl!UI r - cUla ~ e •• 1. ': RAJ.:' la I' ~', cle i~gG1h II radl1a III; 1.1

'A, I dei 'l!I:c:ha ralih,ia de IC\!CI lIe'l.

iZ ciII'c:ha ".dial Idle [IQIIUI~'

~ ta~a ilel ma nll'lel 'pirlll. 0 _:

,-

-.. '~Q ele' frut. a'h.illarn1Itad.

lc:QdID

a, 'Ulca f tl - 'II I:,. .'.fe ,a'lII! up II •• ~ ,Bllr

_!fie b~'t<e Q Ffla nteCi!J h B!$tc' q u e estle' ere m d!SQ 'I. ,51B ~el "llrea~' :1 I a ~ ~~DI.f' POlO 0 ~c'o,' l!uego el~ hl~levo ~Q esen £~Q.. 5s1 tldm i'r9ln ~ un~05 ~Q, "Q' i ,:ojl I'J: IPO~fVgi RJQVIJil me sOil y' lal ItiQ, ",do; ;J s il"'tO,,,,~ratl '01 IPf'1e-par.lql.do aMte'r~lm.r ~'anto ttl" ~IClI lec.he'~' 51! eQ\mbinan ~Qs, ..",10" re;s c.e!l'1 ~:a 'f~lJ.da :y een des l:1IIJ e heI~~m, de h .. DllrlArJ" V Ie ,ag~egraw1 a~ ,ba]' .... tli~c~ol,. S viert 'enl md,hie leu:o~dr:CuJ~, -e 2QI IEm. de! I~da, blh;n' ~ .. rnar(e~.D,dQ~y se ~Llece len hama, mQder.ad;o, -10 minuooa., UnQ v,e· f: 110, s,s ,0.1' a 'en

~ar roeS, 'r' se ,es~a I ye' ~(J I~'O~ sz:~k:I(Ul ilmpp 111~8 tlll,e"i

I 00 grl'., 'Ie mlill leG. blanda f 1ft _:_, ,et r,Feti _ LII ,)

3A, d:e t, .. II de alDlcar ~ 1 5 01- ... ~ ,

Z hiU'B,' as: -

Vi! CUGlulI rad it, Idle 'eS:elll,ia 1.-_

valnill.

II 'I', t ... - . 'I lu:ar,i,na ~, iUll , I '~I 2 GgGh,~: iEt - die Pabo '101111

, .' leucha ria' •• -, lei B' ca.a ~. .

V.. de Ica,lleh. faJdlU. de" '1I1~ ~ I 'e ta· lei de lech,e

'RrlJlilollde l'a_lbjD -11',- dlecar,alr

~'\:.UC.llr dlD . -

iiGI gn,~ d_ I .anleca

V, t.f~tI-, lei,e II' ·_iea f UnDgllpa61-, I l' :,0 g"'-;. I

1-', h d ' ..I I

GililC ' a ra . as ~ .pN,.@ ~ Ule ,lug, •

Ife Dial ania

Se i' -~~e Igi Imanteca hQ'5tQi Iq.ue 'est,s lr:r,~mDlSfi ~,' Se' ~e IQg[~~;O el ifj,:Z;UCQr PQ(la Itl IflDCO~ los :hllevos Ut101 a ulna~ ,'v. ,lla e:~5;e"c:iaj! brrtie,ndo hi'."1 despLuis d,e ,€'gld~ Q:_ Iht'.'iI6't'~I. Se' 'c,ml~z '., h.umtos

.... I' h,g iT"~ naj e' p'~ rlVQ RQ\yCllt e.l rtO'Cae y Iia ,So I', 'y. ~u~ lag n~g(l n a h:r Pi fltlpa_fdO""

Ici'Dn ,QIn ilm ri;e I' CI !'te Ff1l1Jlnd~ icon ~a ~re c:li1'iB ~ Se • ie'rie e I I~, ot ilD D '_ fll. ruin mo,ld ~ ~"HJI"" dra1~o ,de 20 elm: de IQda;11 ,enllTl'(ln'IU'Icalda 'Y fO f'fadcl QQ'nl pap.el, 'V :5' ! cue~ en ha fin ~ mod. "adlo:, is m'~, u ~D_S 5e deSlm,,!dd~~ y se !t,:, g,u 1 f.'a 'if J 'pGlpl I,~ Ulna, Ve,:!' l~fO :s'! ~ubre hl SlJpe~fi'G:,iile ton illl !J,ZllJt~iradQ~ I,B. 1C;()lrt,a ,. en l,w'BdFlC{£jOS 'Y se rle,~Q,rtl codo l,JlnQI ~On un ,t rordla' d. r n€J r<anj,a

i· ,- .Cia _,dal,i '··,e 1-= a .e' la [main" ca~ Sil' is Gi 1'us1!CJ e! al~ yea r pace a pGice! y s!j.rfl,s'We'nf1!' J1II51o' de fUlCOJlJOi ,peHG' q~e se' gueda, Ispa rt i:r(

- [1'1,,, de mlllnH!lal

'toa de (1 0[1 !I r_-lil )

:~ II II .~r,,:"

11 ',OlMa Idt ' h:De,a

, ' , II U chiD ra lI,it. de ele'nli:. clle

v\gi.nl. ;;

J ;.... icl:p h ITfII". (;Z4DI I"~' 11 'C Ulcho i'\lIlihll I~e· IP1cdvGI,'''DJall

~!, 1111'1::- .clIIIi:harG ~'tll d',e sa[1

R,.llerna de, ,IIRh:\ota

II ,paq-"6t,Q' II e Po' tre H,.,.II 11\

Ylui I i~II:,g -

'L fu,u:-,h II fad a' _ d:'

11 ' •• z;a I~ e h~ic.e·

Vz ki lie Icht' rie.o~"

2 ,,_ mlll,i, de: I1UIYO'

Se [boll, '~e lOr man teeD ['0" Jell oeZlu,eCJf' hB,s::tJO qlJe est' 'tremo!s,. $e an aldenl ,;1 huevo, IQ ; elll\fJ y. la _8sIBln,c'ig y sle _,gten bJ:en., Se [tom.lilln iUII"L,DS IQI horl'ln\g;~ J. POI~''ifQ I.'e.~a I y fa' 51]11 '~ s ~.- '(J,na-de'''''1 ~ ~~fjJ. p1rimef'(l prepcu'ac.icnl FtlU"'roo 1M cU1td 0, ~irifll! mal51Ci ,51J,JQ.,: e. Se' '~ltIeh:J[I iub~e Luna rqbl(CI ,_,nirflor'jhnCidtJ V 'Si'e 'iI'-lmCSQj \~lQ,efcm,' hl_( [. S.e {rst;ir:C!l1 e,n '(0:---=;; Q re&tQllQu'lo" se C:;IQjl:~I(] len uno 'Orsa d ra 'E'nmOln, eCQldC!l de 25 K ~; S 'f~' I'f ."'/ se ~1J:b;rr -: COl" el Ren_'no 0 e R:,li;~tcl. Sel Ic.uef:e e" l!igrno, m(iJ die rod:O,jt 3(0 Im'in ta.t,O,S. U nQ "Ie':!, 'f If [10, sa CQIlrta en p,o cq uelnGs [le&'fQ ng ules,

Ii -lenG d_ ,RihGllla~: Se cGmb-ilna el' Pos ·re' Rm.,Q -ale VIC. In ii !Ua mn el Grz"(JIt _ ry' . g l cne V' 's;e [ey;e~e Il "u ego J t n '- 0: , fi! vol \if i e-ndQ ~lOl!l.ls'~'om t~me n;t _,~ haste ql~ e [QU ea_- 6SJm ei!;~ y I ~ &0,. SJ! 'mt] a '8e 1 hJ. ega 'Y SIr!' im el':!,IC hl [Oel]11 [I" ,mc; a tal p,revf,{;lm,l1_:e' P!!'.c:Hl~il COrl un 1 -

.·edc, . 0 'G=r;;;-cS[iJ!dGl, pOIF' tQnla:i;:!i' V: II;; III IQS; 1'/,Ii\!'m 0 ~i'

n'l ~,

1f"'~'

, .

,

Se [i.¥S:l1C va rlS a lIno . Q,f),1 t;). fOf;'fi :1'0, m[ii ... , 'tDt~ de t 'DzUlco:r f Adicdda). 's13 QQ~OC'IDI

"FiIr .... 'lm" 11 .... 1 m' - .... ~.,.:;, :.04 - Ih- o' lei'

o 111 Ill"'" _0 __ '!loa -I..!! ,,0 ii;;I:~u ~e I_: lC ,_,:re '~'

1=·_,0 h"tJ enl '!Qrma redongulo.rs diEtjGlnl"'" Id"l~ ., de" Vt em, de: espeBar,., s . Ii!S;PO ~'''' ~Q'rera t~ ma~g 'con e] Q.2Ln:'or ,r'eshlln,,,, :t..e" [Y sit: fjrlrp~[I,a Icad.a UI"iLD [ae" III~; l~I~Os Im~!s 'II~ [rgQs hOIc. [9 .e ~ ee ntlro de, 1[01 ;rnIQS'Q . d~. modo 'Iq u _ eonv1er.:_[an eral 'eJ rmedltio.. CD~ un' 10 rJir i II[Q . ~jll.iSO le eotfJo n 'Q& j as, ae ~' -tm·~ ,d ~ laJilc~';Q! :Y 'SQ eo II,ccon _ sobre I~dm ClCI de' he'lIn psi n leMmo . tec:ar. S -I e li:r Cii~EI'n en tU;J.[r-no CIQ"'" Ue;rrt[eji 110 IminJLJIltoS\~, h.JIsgo so' dan ovue,fa E0~ unrtl es~pD tu ha, ~te' m _ '1c( y lie __ "rneaFl 5 .- inytc'Gts- mas,. Se SO(,O" 1_:_' ~UI ·pdicu:f.I ii, In"u~di:ot_olme,"t,e PDlrg le~,itQr qu~~ s,e p.&gllJlien~

I tit

y 'lOr __ I~, '_' ,I ,S'I' 'Bor e ,gOln Q Ilo. me~IC, 110. de manteca all 'imQ "C ~Cln 1[[11 I' t", ,I, Se

• 0 _ • •

linIQr~.g'r[CIlIn .S. I vern!!n' e IQ& , hJ fQ:s, ~(ii ... ,

'I·idss., i'S' '¥ie·' te enl lcs mJQ~d' cj'~jl)s·; 11[8A6in dC'I~DS [~B=I S:h3 u n Ipec~ IMCu;1 d;e h3, m tad, Y is'-[ c~ece:nl len horno' ICCI= n en',f e, fs ' -III mrY tOG. Se desm.~,I' _oi_C1n y se tfei,(l n 'e' fir ~Q"~' L!W'ta 0 SI_ lis cOflta la pOlrte superler le miiSI f,~rrlIO p.esilm'_'lel' 51!' I:ei, V:CjtC-LtC Urn! - 'E),' 01 el ~AJter~;OI'~ 'Y se

,'ell.ena n e~_n ,II Pes, "rre fl'C:Y-.tnll d,e,· C;p~ fQme[IIQ,. Se I ~~a' [~'I 'reHeno. c;;on le po f'h~t '~lJe se tJ:QlrtCI. 5'e 'cluib re n Ilal, mIQs1tQ~ ,can . ,II aZ.UCOl'inrlo, y ~se &01 ... p con ·ton cn&[c1Ia: e ,rrDlr[a~do"

R.e.'lh~nlll:: Se -,- rl~' . anm, Edi [F,J0.Jfre·' R O'V eLI m~' Ciell~a~l~ a ~O" ~~ ,I:~~h_ei' se'gl~ rn l~ais. :i'nstlruta,t~i6J1eS deJ ~O~,,".H3· 'e,

A:I-_CtllBI •• dD: 51e ooUeAta I[a lll=che jun· ... :ttJ con 10 mc'n'eeg hrDsto q-' e ,e i~l'e~ 11'1I'1,lOI ~shJ I~:' ~i'mai; :5. ~ rrErt'i'rI de'[~ f'~e.gO se IIfCmbili1(J emn lC3~ i!iefH:hl y 10 st][lj

y s~e V&[l3lltrte 'i0bire ,el: a'" U co Iw', -:Of ~~ndIQ. h[f~ '0 me:~c: ~ m r' blnl~n.

I ao 9 tl;i dIe malnlt.-: ill

'I ItO'd Ide, •• rica r ~·20a !g r _': ~ ,21-, '11 [ .:_ I" [ha[~1 ~ __ a (JaO gl: ~I .

2; £1 ch 11\1 ;:hl_ .1_: "111",. RQClII VI 1111 E:hal,.,Ut I dla Iild

2. CU[E h iIlrad ile s' de can:e;la ! hlus:val L.7t~'.---,

___ IIIGl DS

Yz: II[UICI al~IIJii:lita d;e eS1enEiia del '''Dlirnlill~la

mCll'1it ~ca h.a-i a qUi , IS .. _, (lr,;'emQSO,,; y luegQ' ,sec IPGf;"!;Qcr le~1 ~2;UC'Q f' DOc'[Q a pe~a,. 'bc"I-,en(J~o bi,en, Se ,tb!' -i:rlfaln, Iunta.5, 11'10 :I1IGlf'inc, II 1P(jI~V €II -:;t(l~[I~, ~CI sail v' 10 l~ane~Q'Ji ry' IB

ioslorporan' Q lia, pr'rI!'piIZIlraciii" alterj~"r, (I I eM~i,rnd_D CeliA IDS, h1ue'yft"s. bQ'ti:dos C19,n : a resent; iltl, 51e' fOl1mlflJinl D.~ [~ite.-· de II

, "

tlamlofio de", ' . ell nuez. Y' :sa ICg I cc:al'll

'5·: OTe: ~'~,O(;(tJ S I M [~rrilmOlin teC'G r' =fej.~,Mi,Glsl b~;sonrte. l&sfH1(>O, Ii!'f'e~ un~ y ":flrQ~ Se a,p[:IO's~tln GJlH11 e[ fOlfuJ',O Ide IUn VUD Ie nr Q rinQqo itre ;:.0 n de I~OS ,. re V2 elm" d ,- , [,: sRe e[r t Y sa Q,Je~en en h D nOI '~Q'" 111~enh;~I., 1 0 mlillnu'fOBl,t is) IhQ&,_ICI qlH21' q!Lt~Io..,de'fl do ra.:eJQ's',

'~ la_II del .,a .bla 11 20 Ig:'li~'·

'~'- Ide t,all/gl Idle • __ :"':.Ir ~ SID 9 1\ . ill ~

1 ,GI'IUd1:_ 1111' IplDlt~e lro,ed rell Ii: !:II .allll_Io

2 [1)':'., ICtl[~1h a:I'Glchl'Q'_ [de ,P.I¥lD 10,' ~ial ,-=---~ die ma~lt!-ca de.rel'"'d.

VI 'I.~a It) t;~'he, [ husitfG

a'il'i c,m II' liim'l :__·Ipa hie' P-IM[ _jJailvurB. r

S,8' ~QI_rni1:al[ Jun'-a, ~a h'fI:'1 inc\ill e~ (I'ucar" II!:~ PlaSfre R ,Yrll ,d 1COfome'I'rJl 'Y' I'_ ,I IP.~I\(D[ ROyll! lyse, 1:011~ec~ ~ len [un hJ~6n~ Se agreg'Q gl mante£g m ,-"Z~, '" I~ dtl tS\n I a, I ec he V Gle 190'h: ril pi,dai .... mltflle 2, miJ1IU''DS,", ,se Dnade ef nLUlVf1 IV sec ~ .. :- te-·[ Iminw'to5 mos.. Se 'vieryQ

eonl n1Qh:les IIiHl. a bl',~ClachU(LII_'nmd"I'-

l~cQdbs V[ e"h,C!iI[rlnf.l~do15i Ih.OiShJI ~ub I irr las % IP~ 'rtes de SoIJ ,colpn 'm dad ~ S,e C'U ecen. ;;elf,il ~ '_ "flO mooesQde' l' ~5 mf ... rUJIif o,s,. UnlC!lI ~ez ff11'~s~ Sf' ,i!!sJp19lwarearn r~" I'JI~u£tUi' ~mp;Qjll~QBI,e~

[-'

hue-.os

- .:oJ1 till

I~, uB. IUt.llII, 'Il'

gn.. de mantela C:U::__ h'.II[Clld ital 'e: [1'1!!:nl.i:a I.el

~ig i"lIi Ila' ,

J'a:IiGl lie h a,ina [ Z ',0 !I 111;1, ~ c:uc tI,,: ad.t.,: [de ,lalMa 1111,\11'11 1-,:- GUC,hlarlr:=diitrll [die $GII

, tal' 'G die· I 'c he'

- ---.

a: fIJac:cd,a't 1111 •• 0. ,ar. '1.[~pi'I)."

..

:2 I !,l;

'70 11

2~ a

R,e-h21IUJ ,

z

-

',Ii, 'A' dl - t-- 11], J, cI 5'0 19 ';1:,., dre m. nle C'G Y2 CIUchaJlddliita de' es~nlli Ide·

''"\11'" nri~~[a

-_ ',- e e' clh,ai: . dlfra de[ .1

5 ,'tas.-; (lI:P"'~~ ~'I d~e ,G,zu:c' Ir .'",I~ ,alIP. -, =, (16'OQ !I:~~;ill

5e· ~]r[e'pfm fO ~ ap "ox i mUmOlme'nt.B j:5

~,~_!;j'B'"",, 'n~ ~ n'....i j u~ ,.Ji'~ ~ - I'HIi"' - fn - ~ ~ -

II-'nll.l g,~""" ,I _.,"",~[ ,~' -[ ~ !,II' lilg """ICDI_!;i.:r le,~'-~ m cn'I.'~ g n-

d ti i(~s e I fi~n _ 10 SfJl~GI m eri'te ~ ~ii n'~ se: 'ie:l'u~n iuficl, -'ntes mO,ldB~U·OS 58' 'fE! 'flfi §le fa, tapalcl:ol~ ,e I bD't.ido 50bran to I~at'al hDrn I;'M' mo.s t.Q:r-de ~I '" T f!llm'bie" puederl U~lrSi.e pi rm _fn'eS . !e' ptlpeJ~ ~e batern' I[~s c I.a rA.is d.e los h[UISV:DS [9 p,Urrrf1Q, de "i eve. LIIIJ egG !So ~Ies Gig fie ... ,~D~ IPQC'~ ,101 pD,C~~ ly1. t\(l'ZD de' [QZLlCCl f -y ,5,fl[ '-. ,[g Uel!1 'be t IlenDo haSte I Q,ue' IQU e' .. ,

d'e __ f[en fi'rmH., 5, barts ~g. mQnt[~Qo hosta qIU.· est-a C' felffi.oS,Gj; se J e ~;g ~n3,,,gran. h::"s, ve mtu51~ unm. n IJJn c ( V I [ll e-e nci;D. S e ~clmill f'c,ni Jill ntQ-S e I FlI!S-tO deJ az.Q~t1 r , ~e' ho rl n~gi e I P[GI~YO~, ROV1Q[11

.2, laWai tde' ha "ina (,1:40 g n;~r~ I ,111,111 g r.eUt. dc, -I",g 1,0 Rill. II ~j ,e "'iI: h allll''Gj,ill'ita del SGII

'1 ao 'g'~1 i d'a II!nG'nlteca

, .. Ii cucha lalla,s Ih~ '1I1!lltU:I hell'adal IgZ Ii"." limpa I'. iii Ide. pair g, 'DI,Gli¥orea'r

I.cd lien'G'

,I ,c:laIClS; I'e Ihue¥g

1: ta Ea Idle 11,.giG.I' · ... lllum.

~'2,110, gr",,,, ~

1112 ta,a II II hal\i •• 1 j 60 '1~f,Ii! ~

'V. 111 ... = hl.I'Qell'ita ,.e' P\g!~YQ IIG'dl~ 1)',. die iClu.chalrD,d;~t'll Id;e tllllill

1 ta .• -G, de "til aces Ii ie.dal

B 0 I., ~ ,d:e mantee;a Irlh31' ,,,fild ill

,liS' 't,cnn;~z:qnl h;;Hl~C~: IliJ Ihfflliriru'ZIfj e'l~ PQIY~ ~flrQ~ Y' 1(;1 sel, '1' R ,agrrJ!S\~1 ~o Imglf1i~elk'ClI .b'i"~n 'fd!t!i!w dlesm-enl~ .. n!fiJifii· IdOI~€I lc._lC~n LlIi11 t'en~,m~'r,. ;ie' Q fieilde pbc(J a PQ~m :5iUfic~ente ~gjUi~' ~~rd') 'f-ormg,r unClI ,rruasD SUQ\iie~ pl~6'J~'r~nda' ifjm~:.-, ~~f'I'ml tc m en0S :~o~,1 b f e, <Sa ,ext i etHte d' I ,31 'Allm.. de e.s(5fe~~o~' ry SiB ',CE) rt!l_r:IIl re ,~. Borrnd;e!mes, de ,reI, c;.m~ Idle ~~~n6\metra qu:e~

. - I

51B' ~lI1~n1lQdo," leA ml~ I (l1:cji~~s ,~:l3 ra

Ie rl:e l,eh~Mi;t '~I~I~e'f,al"id~1 B i,e~ I~~ mQ:s.m II!JI' 1m!;, roQIICI'e s, "~olrmQlncd~1 11i~p.1 i e'giU)~S en e~ OO,r,dlelO ,Sel pl'F:u~ho !!Q; mastl ,(!iG,M ~ n 'terne(l,rr- r-l_ iSle 1C'u;eCB;nl ,en ~~, rfml~ IFr)O-'

. -r - • ~ I) .

dBJf,'tnfo,. ~ D 1m I'n IJf'~LS', S'i}' SICl'~LO" I~e ~

h~lfinDI, Ie;: 11e~ ','ietlrte :il,:1 il"1d I en~"f 'Y" se' ham san Ir!JI:J__eVfalmelnlh~ lal 'h3:l'lli~e oo:r.unTj i11DdelfatlQ~ ,25' 1m h',U'~DS,," Un.o Vle'~, '~rID']'!i, lSe! ,'(tSip-eJ~ re\~'n. ~0n !~ZQCiQ,r i ml~lll ... ' FJiliilble.

IJI'llnlll~ Se' i~;~elr1, I,ars, j~,II~,~i!:IlS; [I, ~lunltQ de ,. r e'\lrB' V" 'Sit !flgllr~g!fl ,ei~ ia:zuc-~ f - ~Q~~ 1C3 ~" Ib41 tfen,ia:' ~Qn-$,an'le rnenl'te has .... tQ 'Clue &$1'" Ii rme'~ Ie 't,cn,f~'Qn ~Ufi''~OS 1101 hcdn-o'lJ ell 'el"l0: IR~"fI:1 !l I~ :911 II if y I'e Qinalie-fl a ~-Cl, Plr'ue;ps rS/e iron, CI ntie riof.. 'w.. ego s:t:' ·@!In!i.g'CIlrll ~QS;- liiulQ'''' OIS" elpC,lvol!"eui$Qis. (l~n, 1fi Qilrij na;;: , 11u ImQIImIKQ~ Y' :5,1 rneZlc:IIOI bjenl"

11 00 gr!r~, Id,e' m,illite:G'1

1-'1 l'l, iii.__ A J., - . ~""iiE' Ie' "

_ :il'1I lI!ii':J~~~ ue G;Z Mea I , &~;'! III.,~'

I .uer,o

'. ciucbQJIGlnt,a, de'. ,',-c',a'fa lailialdai de rIIIQ'!!,al nia

. J, Ig tlal de' llI'a rrh,a (,110 'gln,~, 2. Glud. ~![IJ'g cUfiJs, Ie' ,Po~!¥o Ib~Jlrd'l

\4 de' CII!I'~ ~I.:~tulritgl dhe' bil:,arbl:n elila

de JSlQd i'D,

'~2, e u,c ti,DJlad ira ,lis' ,Slll~

'Va die '.1,.11 ,die' iu:g II lere n a lalh~. ~

'~I' d,e 'a..11 de' '11IiU'11

, --'

,A:.IuJll!rra dill

Va tl!lza dl(! 11IJ1:~~!fIJ' lillnp:a li,p II -,Ie' I~ I;al EI r;lil )

'~, '£lllldihallJ'Jaldla, d:e ~ua.' lie IIIDlraIDlj·.

:Plll~- ,de!C;CJlfa:'.

'I iliaFliiit,al d'e- ~til'Cglatle

'I cllu::hlar,aci1iltlll d're: '.anrl,ecll

Se' :ba~,e '10 malll1 ~eQlI ~D"~O ,~ue e~hi,

I _ '.. ~

I~lr-em~s.g ': ~e' h~ 'o;gneyQ, eJ a:£'ucgf'

i~~ca, 'II ~OJ::O;i' ~,Ds, huevos'" une -01 :urlUljf "I' ~ ~'ElrsC:1J1 t"GI f'O ~ lecdla i Ib[lt:me nde bfen die ~i~ ue:$. ~e' t-ada CUll it j on. Se'IG mliL~'Dfll j u n,t~;-SI III ~~ Ifl~ na!. ~ I IPfo~I~D~~~'1I1~ -e ~I j~r,~(lrbar1tGI'~o 'V I,a~ §1t]fl~ y -se '~~I,rft-Jii!!j~ m .1 Q. Ipr-elP,Q f!ilrt ~dlfll ~ f'l'hf!'m"'io Ii! Q Ilt~fy'nand61 ,C,Glhe'l j uge Id:1 n'~,m'tll",'fj Eli Y' I, ,I aQlu a., ,:Se: vie,r~e ,ei !J,tcrtidl, e," m!R.~'~'~it~,.5 ~nl~;i:"", ~'idu~He~ ,£on e! 'f~n~db i~lglmen!fe en .. , 'mBn~~Cicucla y S,S ~U'ecejri en ~JGllfnO rnO'" d'ew~,d~~ '15 m~lriu'foS~ S1e desml7Jld£u, ~Je di£!'I'~!~ 'ef!lrl:'rl F 'V .!se jCI~J'b,rJ, I Ql ~uj:)elr,'Iii' 'fi~ Ie ·d;.· ~os (,~-{l;.C'H.l'Mi:f'es <(\)111 e!1 ,az1~""

t;lQ1"ffildo j 'Patt), .d'et~9 rita IU'~ '!le" Ide'r,rm't8' ~ I, ~h@,~.Idh~ Cion I'~I m~ I'lte~~ '~' se . 'JiI ier'h~\ ~ies ~E!! Jlo ,pun'hJ, .Ide UlriiD :tOGlht~~!r'i1f,~ SQI_.

>t);f'l1! el IQ~UcoftHfo\, f!],n" - al~ do' ,es;p~ ~,cl".

A:lItCiGlilfGl'CilQl~: Se GCI"i'~b'i no 'e I: ',a;~uc,(l If c;fO rt el ~ ~Q(t.) file- rI £I]'mnj'111~ bfl'ieif1,~o bi~n~

'i!

ala

,I h.lU~i'D~l

I'Vj, IGlzas ide' iii 1'1'11' tl&'I' gll'l:~j,

'I GUIr;lh arad Ita ch!' j,II'II' de' .i mj(l!ll 'WI, cucih iI!flald'ita de! C:a1ICIIII!G .11 111'Cl1Id!1I1 Ilht. ~1'nljlnJ

1)3 d'e ,a.a Ide' IItlllhal

I 'Vi, tal_as I.e: hClilrh,a (Ilia Igr .• li'~ I~, G."uI,halfG!dif,!DI' d1q .PDly. I.DI',cd 'V .. ' dei CIlIIC,hQ J\a dli'h:l' d'e, ,I-G I

1j4, de 't,.Zlal d:l! je_lrS' G "llrIUI' .llul:[£'1 Vz, Ir,".a: d,e gaIIBlla~.1 1111111,111

£llilJlnlClI die Clu!u::allate

,200 gr,!il.i Ide .• an"i':GQI 'blliil-nlilG , 11,:1. -ill .~ 1.:ld d:e Clla'lIa:l, relfa' hue-D

l fI,P a.I, Ii C'llllII'lIl J

Jal dle t,a.'11 die' G'I'UICI. I I~ ',~ ,1:&' !!JIJli]1 '112 £'ucll'I'II'Qdli,. die ,ele"~ia a I .ainiUa

iVi N:lli!ll Idle cacaa,

Sa b~ h~" ~IDS 'N: i,~ irms Q pDln'~~ de ".j e ... 've: I ulS;go se ag rl;lilCln ~ as ~e;&rel UlrH:JI Q Ulfla ')'1' e'l~ ,a!z'~Ga~ ~o~ ,al poc:o.,~, aa ...

JI!::'- -.J1i"'! . - -'!jtjI L ~ii!Ii;i!IIi d' aenl',I~1E!'" ·..:Ie It"iii''iI.JliI'IIl

~'I'BnD~1 mtl~ ,~,I"':I' II •. !I_(a;"'M~.~. ,,",,~e!!.l!

.~

'!I!!I

!!!

!~dlic,h!uq~ 581 aIRlll!l'den el jugO.j1 I'Q: 06'$:ClQfil ii1C I'laic, ~'e Wman vel tJ!;ltlJ9,r me'1~ lion'"", !dD! sUim~~eme'l'iIte" Se"!iJmlb~'fIlnl' jL4lnt'l@s 1'1::11 '~Glifffiniali i8'!~ IPalvQ A(lyc:d , Ilg'- ;$;all 'y 5e h1c~lrp,or.,p:n G (!et Il!we ,:d'ro," (OJl Q nfte'r[Qr,~ S"e v'ierte! ,e ~ oo~Ufi~ en une 'tDII'teJra .de 22 c:m .. ,de' od~amj~tltm~j' siln lenman!t'ec'lOllr '~ cdn le,1 fondo llZuo.i elr~(J ,~l;).n 'Ill tlrp ell , I" s)r el;.l e,fe en hD'm al 5,uaV1e!1li 1,0 ml~ nu~, 'teiS'~, Se di'si GI E nrf'ri!;Jf d errt rQ die'! 'mo I de: inv.ertid~J .·s®lbf~e IIUFUJ r.~'w~~ I~l~, tU.SlQ' Je~ Jd:e~ffi'9ld(m1 y ~e I,e Iqui,fa el I~a:pet. Se ~o U'ltu III tQr~fj Irs 3\ CQlpal Y Ie 'ro ... c f~lfl !Con e I 'v'l ~n_ S:-e' u flier! ~ms, CQP:ClJ ~ SQ cuore La ttl r~a' 'CIOnl ,I,al IOreIM_Qr Ide: C:hoec ~1(JIt'e,~ !ita ,I p ~ cfllnao e I l!tosb,do '~orn ~llls g =11 h!',,~ ~~f~!

CI\EUBg 'die ChIDI,dill',,:: ,Se. bate ICI ~a n'te~a htfs:la jQI~e' dre ,bh!Jn 'c~r,ermo ~ . 'il3~ Ser ~lCI'~',en Ilos Icillaf,9s ,e: \MJ :el Q~lll:lfiJlr' 'G: . be fiio . de- M~ ria hrt1s-f~1 qlU!E!' le~~e" Cillpe1n ~IiS foj b.i~@fSl,~ se' ret11Faill'l- ille,! '!.:dIe-grO og !f,e~6 nscde~, I ,ill, e'~lr'I e rjJ',r y; '~Hl!' ~ h~ rt;en "Ilentci m,ent,e' 'Seore ~a l~igrnlfeC.i:D1 b-El,t len ... do t.n5;h~ iU'f'lII! If' bi en\. Ie 'QhDde e~1 CtliCll~ lme-%'C II,ond~1 ',uQv,emen:te.

'~"oa gr'L~ de! maln/I,eca

ill '~.~ .1.. .. '5; .ill ~ ~ '1'1 ~ r,' ~

~ j(.,~ 'Iasal ue •• d ~grr' I~ &'u:~ I,FI .. '

,2, hUtel'GI,

I ,cJ;u:h,ar,.dirta Ide' calcG:1 r. I~alilfaill!al :11 IUI,rillln'i al

2, ~ 11a!21.. .~, 'h,lllI~n III f 17 a 'glRl,!,:"

J cuclh CI r.d ilDI d~e' "oli¥o IR,"".I~ '14 de IliI~~hara'.ita Id's :511111

:I'~ . .lI~ '1_ .4 II ill..

'7,' '.I!;;; . '_ ~.a 'iilIelilEi1Cil'le

R,e'lle;;uJ de' NI.~fll nj'a

'V~ "sa de la~gG.r ~ '111'0 '1111,.,' 2." CIIII\I'II a lad',a;_ &Iter !_ec.U lar de· mar.

'1 IP ~1l)I\a ae. 1'111111

'M' Idle 111:.al Ib~, ,~u{g,. de' nG.'laln]ta

'~, Ide 'IllS. ele III gJ11U11 '

.I, '" lnG, d,ei Ih UeYD

,S18 If.' .. ,.t. mallt,a.:.

,2 I-U IlIalf\a 1II11'I\a IIi de' case'll J. IFI Iioid If I.e :na'Gilija

iF.ada'II!l'I'

,I 'CUlal de .Ili G'llr iim plllpalb Ie'

"2'4,a~ IIJS", ,

'4 c u:.,haIRld,.5 dei;ugQ, dre llJil.6n

J G:uch. ralcial I~ "P~H!, 1 ,die ag'u'll

'Se balte I~O Im~ "lfeG~ ~lfJ,s:fiiil 1~I!ioIe ,elte'

cr,em~l50, i:I ILH~tgfji Si!f II~e ~:g'wmgo~ e'l '~Iz;a~fI r 'P~f!tQ ~ ~~c~~ b,~ Uenfi'Q ,m u, ~~en4 Sel ~oil;refg:gln h:J,;s: hll.ii~'s, un~' ~ IUlno Y' 1 ~ ~'mSG!D,r~ !fell I :ltI)d~',. bC1J1r'iceJn;d~· despues d@ G:BgfJ, odll(tiirnl. S'e )t;Gu~:il:!tn~ jtl.nf~~r liD Ih~:r.i'n~, "81 P'ol"\lEf ;R!.¥cml y ~fI SQI~ y~ se 'QI~ .jOiM Q 110 ~rejportJ~iiJl1 fn,1te'rror;,. !~,!~teif~g'~:dlJi ~Qn h;J! li~che., S>e" yiiJe"te e I r~Q'Hf!!Q_ en Idos tOJr't,e, n;:l'!i, de ~JO Ie III ~ de"· CI i,6,m~ h'iC/' . ,eru·n1J,r.lteead~ts 'V, t'nh'D J!'11 nBchJS_~ .~ SiEl: If:~eten 'en 'nSIi'f;i[l mQd~~GJIj~ 3.e, m'ihut;\e~ UIAti; '~ell

f:d'~IS, sec t'~hl," lOllS tOJr~'!ills..e~ .,d.as, ca, ... ~l~i ,e;'!Clcda UAtJ~ '¥ 'se~ IlUne.n 'las i£Uflif,ra 1C:i:J~Q5, 'o~n ~~I 'A~~~FH:l.' d~e 1~lcli\"anio"i Se~ rC,Ubf~ I~ ~~'rto CrlUll rei ·FrrmiJdlmt,· ~lAe ~e~ ~re'llel'rQ cQm~,irHtl.PIldo e~ ~r.'IiJtC'Qr i.mlp~1 pa bill!e' '€i'~n e I ii lIg~' de III iJmol1 'Y ',e II ~~1I~~ tD~if'i}en~o "g~fa ,gue teng,~ b.u~·-, mol Ic,a~li~~~,j\o .~lrf'iO 1e[(9t11 rc,i Ir,.,

111,1 hE! lUll de' "IIIN'Rja:~ :t5~ cliJm'~,i'n~' en,

1 I, - ii!''',

l:J'nD ,crill (1@,r~ Q ;e' (l Ja.JG~iJi'" ~Cill"li h!J "~e'Su ..

;1£1', ,la, so~il' g~ 'j'I!JQo: de: no~~u'~(J Y' e~'

,g;g!_~rm:~ . 'Y' ,~~. £tI~c::,¢ ,e. f~~l!~' l,en1t~

;r',m'val 'Ii i enld,Q ',~lc'n S~(1lj n'~i~n'fierrte,~ h,Jl s 'I (I~ q~e, IrQmJ?)~1 el ihle;FV~I!'" .s~ mtmlnar d'EII' f Ui~Q0", )\,pQ1t'ht ,Sle b('de~n I,~~, ~er:ll~s 'v !ue;:cl 5'~~ ·&omb:j IrlQinl ttJl1, ,e.~ I, i'QUi'idiJ ,~!j ~

, -'-," ~ - . ~"

,I ~e rmte~ Sje' IM~iIJN~ l m [n!tl.dSjl ~V'~''''

vii ento c~n~tali1l~lemlente:, 'Siet 1t]!·~J Ira de~ 'hJ,e,I,f~~I, V se ~e e:g~ega I'm IM,C(·f1tl1ec·CI, " ~'a, eill,s,tI!lJr.Q F9'~ h~'l~f:I'~' b'al"i et'll de harta, 'me~~cbJIr- bwen .. ,

r : ~ -

~It \I~

111,5 'gq~ de "aatt-GII

,Ie. 1Vi !Q !I'a d~ .. peg.. t i GDI !g gi~ ~,.' 1 'hillU!i"fO

'-I' lemljl ,r(e Iii 1111.,.

1 ·,!C'.elha fol,dirhl I." ilaJell r.; ,r1llllalial die Ili'Mon

-- J ta.l:OI dle~ hlta~ill III ~ ,2:4 01 gIN-~ l' U 2, II ullhiD "rnl~\rdll I.e~, ,ill¥1I ~ !R'.J,III -" "14, I'e, CUI!:. rlilad Il'·a· ella' ,1.11

- ,

Rlalla"i.

,I I ilJ 1!lI~iii' de' d II 1:111)" 1I(i:· Ime "dJr-iUo

Z cuchar ••• ! de ggu.' ·

,Sl! Ib~le Hl Mel!) Atfj~€:1 l€.fJrlr e'~ I~Zl~(;a,If' hQ~~g IqtJ1! :ifs~e' ~remJQ$fJl~ 5e' 'cii.go'en ei hue,~}~ y 10 vema bQ i:e ndo oii,@m. d e,s;p;ues, tie lall re~ f1fla' 'f.iaaa uru:;] .' S~e:

._,::::'0' .' c. 1-- ... 'Jiililli;..o; ..... '- ...JiIi'i 'I""- _;,.t_!fi'~" ,~ - . ~I!fl~:_ e JOI !.".;.~I!ii!!~,""[J'i(J' 0"",,' ~! ~II;J,' J!: i, .i;Je IUim 1,-

ll~ n I Ulrl;r~~5 - I g he i~:1 nCrl,~ I 11,1 PI,,,,I'v~1 R:iilya II 'I cl u - Q,~ y '$e' 1[1'g:reg\c""0 ~Q' ~rr~m~t'a p,fe~~1 ~C;'lln ficj'rm'~J:'1ldQ~ ~I~ (J n'M],m ~5'~~'''' ~e,. - Se' nv.:u:e'~CQ :sabre IJrHl tsbda Ie:nhmlfli~",",

, I ~ 'iii, '-,

l1IiJa~ '1 se eM,CI5,Ci I ~aelraMe'M'te'., Se ,~:",

~1 rl1l1 ildS 2~ ptJrt1pSJ - I~re ~o m-o_s¥a~ .d~,-, U;. ~dD I al. de '~Ili,. cm,~ ,de' e'o$pes}:l~, Y' ISS'

I -I'~ ~ ~ d)'

<;,(l !KD en IIJJA Imo, ,ue, I~(JII"GI IIJl\Ilrd¥J IB-

a 3 ~m. ce, Ilra1mmt;fijI, lenmElnitecClde-, :§'!! ~y;b~ 1~ ~ el! re"l~eil1Ql., !e 'e5f~m ,en 'l:H'1rng' alGI mQd~QI e II _I esJt1t1i"' de h~; mas.al '" $lEt QPlliOR t'"fW'to'5 ~U!e ,!ie· colc;(:oJn :scbr.re'

30

~e' I, Ite"I'1 en G gin '~l~.rm~ I~re, j !enJr~d ~;dp. $6 d a!b~CI at b~Nrde 'h~l~ it], (,I,cllm,n,fro .S~ ~~e, .. , c:e ,en, Mom-no ,m~ !SH1tr(Jlde, 30" ,ft'!d nu ,;05 ..

ReUren,~: Se' H,I e fVen ~S'ab1e' 'fueg ~ :sua: .. · 'rie II Q5L ~J~5 i nQ~~i!iItelrn'~eti; I~ OS;~CI q~e se

deshpsn :D;~@rl~ ~I ~h.,dce'~ ,.

7':5 g fl'I!l' Ih~: miilllllt-e:iCi I,

'~ tahal ,d.e 1I1.ii~Blr ('1101, gri .. )

1 1/,1, ta1~.S! de hllriina (110 g~;s;;; ~ 1 11• c,h .. roa:dli:t,a 5, de~ ,'II!!d'trQ 110, .. 1 'Y4 die IClUlc'l\Ia'ad'ilg de led

£4(: de, taLlClI Idfe Ile'~h,e'

,.2 ~-~ ~'!lI' 'I~le 'h1u\_@YO bilrti d~lIl; '~ CU'llhlll)llia di,t'- del elie .. ci11 ,d,e '¥"lrilnin~a

.r. Cllu_-,_-.ri,

,.I IIC'hl fIll! die ,II e' ~ '0

'Yz, tlllE. de: az;il~iI'r' :('~ 01 g'r,Si!!)

. 1 'aSCII d,e liiilG!C!:ll ra fl'aidG' 1(,0 1111$,.,)

,S~, ~'O'h! [Q- mt'J:f1ifet;g h~lst~ t1liJ~e' e~·"~e G re;M,~~.G y' I uego se ~:e Qg re,glQ p~o is' I~MG'j . e] iQluaar~"bra,tike'~ICdo. $'8 ta-Imi· ... · !;,tJ'II1' ~Ufll~jOS I fI IhICllri nll~\ e I 'pj~li~'v,(), Fta~.1 ., ~Q( 'siC! I t _ Y ,~B :I"f~ga ~ ,Gill Ille ~ r,e[~1 r(1"" c i'~ Q J~ilife riQt fJ :~fe'lrMQna@ ~ n I!'JI t~" ... Ihe f I~ re~ i.~ m,!nte ~e:~t 1"'1d~ eGA J:o s yemQS i~ ,Jl:I:~s;~nGi ~L ,S~: ~ h~lrte: e ~ Ib~ ... l' ~,dD ':en- U~r,UJf .~ rle f,ifa d'e: 20 ,crffl.. ,de Ld'iia'ffii~"Fe,~ ,einm~a;Mte~lCl~ ~,: el1lf'1~:rrm Iltjl'" .J..", A. 'IneHrite sa :~Qt,pn ~a~, (;l;,~ r3i1'ra'ii!i 10; F-.tU.fil ....

~~. ~I ~~' .- r -" ~, .-~ - ~ - •. "10 -~.~- ~ .,.-, ~.

'to der n:~le'~'~, se has, QJgreSl~, ell 112:ulcrur

'Pfl'Q0 Q .l='iO;-Ci'E), bc:1 It w. er-n1a 01 ODf:1·~fCln.,tJer~fe.rt ... ·'t:t, ~ ·1 UI~'g,d ,s,e 'IVt'lt@ Ii~~ra I~ I ~~P.~ ~Ji \C:~iqnB~ e'~ jqll]t~~ ~iri 18Sh'J' ,Pir~i]r~dCilbn ':t se '~l..!Ieee' ~en horno m(tldle'W'ald~~ 3,tl A"111 ~'uto . "

,""'"

a

.

I

,

::u

B; ,huleyos,

'~ 'tClllla de liI.z:ifGq, '( 2,0111 girt~)

Ii E1u:c;h_aldlC[s; ,de' ~a~che '1Icdlenl'a;

'1 GII!I,c,h. ~adl, d,e - ca'f~e iin:stD:lt.gfteflDlI.

I' ,Z, 1£ g,ld\a "1I,del9 Id~e liCa I,e" IIleJgla :5'0 gr~~ as, IMlul;teca

'~~ "aza, Id B 'llli1~fiillUII tl ,I:D 9 "~l') .2 ~ clu,c:\h,glfrad itGl! d',!- '!tl". I.,. 1~, 1:111 c'IIIII~\gldit-a, dB sal~'

A· ,*1I11'-'iIil!iillr'u:..II,n, JI',e'~ C··.·-,_!.f'l. . _IMI!Ii!!IiiIl. lIu u._ " .. ~J ~

,1'10 g "IS OJ ,diS _,Q; .. 'INelll

I C'I!,I,llh ell radlCl' ,.e cafl, 'in.tenialleD clhli g:'eltg, ,e"1 .I Cl.[Ch'II,.das de al lila 1!II'ie!nle. 11 ,it Cilll C haINld,II.. de,

~~.lf~ 11I,llllr11

! fGiZal d,I Q :'UI£1I111l" ,iln1pa ~IPQ bIll I~ 2,401 Ign~, ~

Sire baten I'D\~, ttuev'C'~ IbJega. ,~~ !lfjie', ... ,

. .:,. "-_.

~H~r ~~ 1~,IIll- ~r 'PP~9J IQ ,~~~~ ij~t:ieii1rJfJl

'hQ'S!~'Q Q,~'e. q,lI;eid'e le:ipUmol'Ol, ,S8 C;Qm· ... bi,rI-!:!I e{R URttJ ·cQ[';emla l,a 11l:,'he can ~e I. '~,~l'fe Y' I d, m CIA lfIec" r ,se ca'il i;iEH1t,g kQ'l[~~ : q~e eml~,1 aoe ,~ n ~'rv iii; .:::.' r~ti~ 'r'~1 I~~el f~eI~~Se' la.miz'Gn j1JntG-s [g h~lrin~, e~1 'p,~.I'v'~ RQ.yal~ 'if h~, sal,. ¥' S~ mQ,el~ r:ru ,GI ~Imhuff~~~ ,~~t i,r,j~ . mez: ... , ,clQ:ndo s,ua¥elm!eA'h~'~" :Se o~r,e~IQ ~m l~lr' - ' ...

. - _, - ~ .eI' '-I J: 'Il' ... ~ II - ('

.~Q~mf.~,pn. ,~e C~'re ir:lIUl~1 ~i'I'efi:ml: y s~

b~lt~ IJ"HJ$'ifp~~ me~clillr Mell~ ,Se vme~lne .el, .bellt i ~~ 1911n \~(J r~Ii!~e rde ',2 ~, J ,001 ~ d.~! !d:Vlill'" imle:r,~'Qij' e~ttimaFl't.t~~gdrtlt, V .5e Gue(Gt(e e:n 'hc,rn() -, m~d~ ro,i.czt,! ,,I' §' . Im'j nUfws" IUIFUJ

~ JI' fi ~

~e,z fru.Qi' $8 c,Q:j"ifl~ I IQl .,orta eJ1 dJ'J,s

;tJiOp.Q~j' 'Iun' endcl~s 'f .elJbw~,e~ld6 ~e SU iii f)e'rfi'fI~e ,C0t1, e~ 'a.2iUc"curod~.

A.Zlul,a"l:IidIl1 d., Ca Ie ~: Ss _c.c,mn i ~(iJ I 'eli, mQ,Atace "ejilA Ie ~ 'G:D'4 Y Ie, blJ'te ha s ... tel ~cUI ~Uled~ C~f1mDSO, Sa [lIJI"89.0 '~QE:!!fi:: a 'l~iO~~" e"! ,~,tl!:l.lt'~r lifd' el1d~1 ,ha~tq ,qy~ QI~'eQe' It~~~

1 ta:.a Ida •• :1 -=. r I. IlIB n II (22[0 grl'~

t.,.'81 ille II gliliUI

If,D 1111 1,·a.S·G', IIU I'ta IUDI

'I, .~ d[e 'mollltrc.

Clull[_=a.aiGIt. d',[ InllliCZ 'Mo-'c',a, •• 1 tCuclh.radi- ,a de Ie'" - .,1.

,2 'I, '-' 'hilzas de' :h,' I 'Iiln III ~ I OIGI igld,~) 'f Elil Ii h.raidila:5l diS, ,lla,tl,o .G,all ~ G[Ul!!h,iUI,.dila ,de :sclill

[Cr-:,u,c Ii'll orsn a p ,]fill .pDI,"L ell;

S _' .!pon en IBn [u:na [c'IQ:ce~i1Ik1[ el 0 Z ~ ,_, C'Ci r ~ }~il 09 l.i!tGl~ I o~ p, IS 0[5 f ~!l ~montecaJ'[ 101 nu e'~ mQs[~ad'Q[ , I!O cmne.lo, y sre

'l1 9lhln. ".'e'rvilf 3 1m h"1lJrf.aI>Slm :Se ret h~(J d:al fuigb. Y S'I li:fe:f,tll e'n ·r'~[tl:w., :51' 'tt)cmJzlor... l~lntos lal hQ rl: nflJoi .2 I R~ I,.~o ~~G ~ 'V lc .sal.,. e t:i!:Qnen en urn hi~Z!6_ ."1.1 sa (!.omb 'nIQf1, poco 0: IP0~,Q' con Iia prt ... mEUIQ pfe:IP_l'l,r~Qc'i[iln~ f'MIl_ danma ,ada' muy blen. Se . ',i,er-In !Un molde de' .~ UJbm en mo ntl",ula' all LU nda nti!lmcnte' 'f ·esp~l~vQ.['I~l~uiJlc co.nl .CI"iic:g1r mQI~eIli1G'~[ Sel eu ee e. elrli he f'OO rM''t~GlIe:radD" ,'S m"~ "" nufos,;

9 5',1) de ,Ii'UIII,t _1:_

hlSG de a,.UGIi" ~Il GI [r ~) [y.e:ma$B 1II11.f1:e,'I:.

1 lIeyg[

'1 !£ID'Cj iii IGlfiUta i._ [c4ica rG laUGdlD de Ilmoni

Z J~ I'll z:as de' •• Irina rl J aiD I rs, .. l ,2 cJUc[haradiIQ- [.el PlillY[a IR;lly"~ I, I II e c· lell aad ita de'_ III1

-, ~[Dmp.ta Idle[ manr~an.

5' tUSGS lid e ma •• gIII'UII\fi ~iDl'i"a"· lin ,'od!Q i.si I~ .4, la, 5 ma 1It[!liilljlrl:l,,'

V2 [tlallil tI,e .,gu,G

'lll'azllIl 'ClIo O'.UIC sF (110.0 g 1'\1 ;!j['

Sl:- belle I'g If'flOn't -- CQ C0n el OJ ;LlCG)'f has' fI .~Vl..lle ' ,~--'Ii t.· - nllp$'Ji··V st I[e aglre:g fn n 10'5 ylem CIS', e i hru eve 'r' I c ~'6:s..= IfZi'ZIIlI"CJ if!:(J!llodCl, bahendQ :bien ,de_u', ItJe ICf),d1cm [lidic.6,1'1.. Se tomi2Lra.rt lun[ 'OSI

I'll hCL~ino, el P~'Jv~ R.alolll I a sal' " ~e tiI'moDen, fI ifll p-r~'lmeiro prelP CUf'rQ~, on ~mrmcnd~ Ulna ImmSCI lua,ve'~ flue se [0 m a 5"Q Ugl!e 1icmen te so br.e' tQ:~!Q en ... In'QIJ'inadlQ.',, ie eshr.bn ~os- ':3' PI] rte,s[ .de ~a meso I' de jlc f1 dG I ~ de: '" 'I em. de isple:s~tj! Y Sf!' 'f;rn-CE £Qn eUm el jiM' ailfi,o. I" ,de .un_Sli to;r ieflCl enmCli1ir1ecsda, de 2.3 ICll1ilrL de ,diCimr' re, Se v-er'e em:i,me I[9 compOto y se eubre' C!Qn el r ~:S'~0 d~ 10 m~IG, previ~ _nt,-= es j._ 'p"Q~d'a_" ~Se hQ,~e un ~puh;o If!:'!' le1 'bQlr,.de V Ie pi ~IC nQ ~asupe,r'f, icit[a con un

tlJ'i&e-dor, pirnh:l~' OI~O c~n h:u,~o ~e ; ~th~,r. ,i se deaea~ S, eu 'CI _ lI,n 1I10,l"lnO ",,0- ~erDdo, 40 ~~'lln[IUIOS

,Campat.a: Ide mBft':lan:a 1 S-e ctJ-~en

:~~,'i ,Mfa fiIl,...:on 0.5, C~'I1I' e ~ IfigllJ,e C] ·f1llJ e:g 01

[m~~d r»[j,]ldo~ i i 1 0 ,m·~· n:utas y. ~[y.a;9 f) se des.~aceii1i· ~UI h eJ~:m un hair.: d\cr .. Se.' I~e's. [~!Qilfqlg' e'~ ClZUCc;'3,I. Y' ~e ~ 'iI:J:M c'o", Ii: r 5' m11nutos mos.

!I 'ta~; die! h II ri1na II J6.Q I'. _ ~ ~I lUll ~,afgdi_ t- ,- de ,1mfY[1i 10,.:1

~- Gu,clh uadilia de '_'II I '

~~\ 'I •• a die. aZUIJ:1ar ~ IIIDDI !gIP;i I hu'ev,Q

de ta:lla Id e 1_ "llhe'

Va '[~a I;ID ItCh!. ~i g,glUI de.l nglG a]o

1 ICIIlI c; Ita Ii"leu!l C!I de 1~'r5 cIa 118 Ira 111.11:. die "o1'I',a ~j 0

11001 gtrI.Ol de. nUlnite ',Ia d;eJ'n,tili'QI

. , ',' III tarza, II e PIS'gS Idle II 'C,,~ :' ,inl

selnl i l~lI Ii

Se tQ[~tdZ1Dn 'i!J~tS5 ~o IhDldnfl' el P:I~'" 0 R~~lD t Y I Q s.c 'I, V .sJe I p,s 'Q~:.I1€g,fJI [e/·iJZ,wiC;ar m - ":l.1:,!lm"~n bie'niJ1, A,porrfe! se lao\fie.n H~le'r.am,enl1~ les- IhUe'V;G5i~ se· G'o'O'Ibi["~n GO" 10 lec.her e~ L'go y' [0' c,di9cara de naron, Q Y 1,9 man[teGO,~ y. ie C[9~r[ea~n a 'la, '~' '![m(efe('l I=lwepa rtl.C 11.6n[ un I ,~rf~toto'(:!,o Im:uIY b i'efl. 3 e ·1 "c'~lr,:pg f1lJn J CIS: ~Q SOl p,r.ey·i ~r"'le ~rte _P~iSicu~!lCi51 POll!' h~ i'ihliJ, Y sa :v i Ii rtee II! II bcmU~I!D1 '111, un mobde d 2' '-. 8 £m,.,1.i ,-AI'· Qrr .e-' ctld_~ ~~ ,"lr-fi1 0 Hl r, 0, '$1_' Clu:ee: ,eA hor'rU~ rna-del Q, 0 ] tiqtOa

,~, s~ fV-, ,(or"map en 'OfJ'Q~IQiS,~ g~e ~ u e[d en u MOlrse con 'rn[a' :h~f;Jl y m e'rtme l(cdQ .~e no ron j ~'"'

I

Inlaal,Ui:.

I: [I : 'r: e •• oe.Ift.-I·r I~' 2,--:- I[n[ ill, ~

~- \ ,- UI :cI!If!:!lL."

3: ye nUl:, de hlllo"o

~l" .... ' hi . ., ,JI'

:I~ ~ " 1~lrGV_I,:gl Ill'll! ese'lu:i[, I, Ie'

\'rlll.in'ln.,

lalali Id,e [h~lringl '170 e " ,clh,al"QJCI'i'lt,ilJl[ [die Pal: ,01 de" r:Uire;hlarlad~ta I"C' led

Ii tall.1 de n[UEhC"~I; ph:q d-'~ die tal I. lis, I[.h.e

J; [I' [ar ! de 'I! e' '~'I

-:~e'rc,et. d'e ,'Iremal . e ,_- ,ill' leiCGI

Ibt~e,r pia" ,191 '~

~'e IOfI 'ie !~I meJlf1,t.edGI has'h:1l (lUe[ 1_51'1 £lfrem_~CI~, se ~Q_reaEJn ",to [Il ',p.~''''' 'ClS[ [el ~%tl"~ar y' 10[5, Ui!'ml{jJ,e Uili"il, ;f'I lri'nl!""ii

""I- ' . II' ,~jl ~.'[', ... _, WJ.

oo'tiend,(J, I~ien d'[es,pllJes d!e(ld,-, : ~n~

c i~nl; 1 se :0 no[ J fe I a [~lln¢"i (Ji ~ Sa tm;m'i:an' ifl.olln·~'D' Iia ha.il':~nOI" I I PQ~¥Q RD ... yfl ~ V [I a SCI II ~' !li!' I [,0m ~,i ~ B ri, CDn. las, n uec~" ~' lei ~ nc;crpo~Bn 10 [llD P f1! Pia-

_ ~ - II, _ " • ..

n::u: . on' CI n,'rn:Jlir ~[ QJ'f;~n~~nd.a ICainl ~fa

leehe, S, [~l3i,_' las CI!fllnJSDr PUlfi'lt~

d_ nil' .'M;! ''1 OgTl61)[Df.."I rneze lan-db

_,yr,g vl'm, ntr _.. :Be vi ef'~e Ie I Q tfd'o lern oos; fOJt[en~l6i _e' 29 em de' ,dHom.et'rQ~ en ma n t'E:'tOdQ5,i' Y S!!! CUBe; E! II.'! n~ 'hi!).rn~ miO ~\e r!'CllridO, ~'Or rni I1ilU fC:S~ Un D: "'" ez 'flli"i m-i t}! un' ~Ci5 c_::_ ~ CiS, ,< se [; 'ubre' 110 ,t~ rt'CIl

EDM 10 £ r:eM Oi" sa III ,j'~6ndQS I con r'IrJiiU~ _

ees g.icQ:d:, ,I Sir Si -; de-seQ. .

[2,1010 1

~gll_[il de. 1,'- IIIlIttecal

'd:l:\OI ['e . fZIUCGlr ' •• 1,[f 20D '~ ""I )

,tti~.:~I_ lie lUi IUIlar Imlpalpabl'_:

r '_ 20 911., ,I -

'.'

,'e,ma-' de lluJle·y.iC!i1

"I[ --,-lh-' 'I \ ,.!i

II :~Ui'&, alN, 1'1111 ae elc lite i'iI!ii . .1

_ Ig;e

'~a i I!I i lira

'1.'1 ,e; ute. orad U~g III, .e'lli'. [Ie al.me I - IU.'~, ( Qlptll r;'(ii f

3 fa u dill ,T::'I,f~ig:[!6,0 'r:5] .. , 2:, c"Ue[h,QfUd1ifrllll [~h~, . '.[JD '-0', I,

1 - de C ILIri::: =- ,g[lh ,a d'e [ a I - ~ .~

1 Iililrr.a ' I le,c,lhll

·4 cll·ar'lIl:l., .• alidas [iii nll'G''f'le u .. .6I€J,nr im,a.llpu!Ii\hlil! ,Il,-I [11',1, ohiilCfir,eal, I

RO", [L: [I~r: a n Us del ea:1 i dad.

I"" '

d'05~ ~uetulfadQ$. dQ. ~01'!inQ .. 'Ie, bait,'_' la ImantetlQ Iha:s.ta qlue e_st'e' muv c.lI"emo .... , S~I 'Y' IrUr~9- se lie fI~~ .. gu e I (I'" U,CfJ 1]"' pbc~, eI' I~QtlQl~ ,Ibartll!nitdg, mu" till: n, S;e' ag I ega:nl las y,emo's, lunD .n . hlIln'C:t lim''''

- i...:lt "I ., u

rl_~~,~' ,d~pues de. ,~gdo rc~ut\c·i;jn. - B

It -,1m i, <0'11 ~ uma,s, I~a -- OJ ftDa;il e.11 PG1h~~Q

R,d'"Clll V rQ '~alli' JV ,5e agtqa'n alia, 'Alr'[I! )'ll'rc:n:::t~n fllnfe_'Ii;)lr Qlfm~fido, CQnp

tQ ~e(1h~ ~.r,evj'Qlm- nte' me Z'C !L1da 'GOfl; ~CI ,jse(?H~;m rgU'md(J "f e~1 'C~U;ICIC. ,Se'~ Glgr~gp Ia irJuml me, ~lan,dDiIlG;~,e,~ menler y ~Iuee 1C2J~, clams ibatldcn; til niieV,&;; Sa vui,r.e'· el batidg Sf'1 UnCI t(lirters ,all'~~h de' ~ubo de ,2'2 cm~ 1= el fh6m et1fCi Ii' enlmatll ,ee,od'c y ~3"nha'ril 1110- da~ y Q;>17a e I lOlildlQ Ciubi'e'rjj de, [ifl-' A,e' ',enmcrr'e,~adla;; ,S' 'I c~lce en n:grn!Dl, ,SQQ1ve IS~~ m[; ~IU ~5~ I~;· hQitol GiLle I,CI b~ll"'m sel 'haV'jl sepo,r,ado Ih~e'QI[TU!nii e ,de~ ,mo'l~d,. AI dtimnldc;U'; Sit! le fllJlrta

, I Jl'Q~' 'e:1. ~e' dS'j,GI elni'htat mury. bien,~, 'y ~~!e'ilo. ",I 'CIygre .cl0f') e~ .~zUlCQrQ: i' £11,.

~ ~ ~ .

l~eG..:O 'Ciln'lJirDS@' '0 gUL5hJ wn "'f'OZOI de

"Fru tt11 '9br~ ~ I ~rrbDdJCI.,

110-'0

I!~", I, , lIt,a II' ,ee.

'Ill taz.l, .Ie .,'1.,1:8-" (.5001 [III_~) 4- "Iar,.-, die IhBe"'IlI~ .' :;11:11 ' I£UI1:1h_,::: IGJdUia, 'lfe -'0 e C';. 1,'- e'

• iii· Ii I

'VGllnl •

2 '11' ,- - .,a.;, d' -'ati'~. (Z I

,I G[ufiha r,ald ,t., ,d8' '.!IYG' lor ;1

112 c.1lc.h:::,l1a,dli'hll id~ I ,I:

'I ((gil ~ 'III::: f e-c hie,

RleGII, •. de IGI~:m II ,de Ma II •. ~ _~a 'I¥er pQg~!lI ~

'Se ~ate lie mCllntf£a ho!fta li"I:U 'ei~'JJD

J ... ~,~ ~ ~ ~~,~,

~emt}B!Q:; s I, 'CL'9re~Jo. PQctll Gil ~ e~1 CI'IU!ClOlf', I~TJ chjrtal -'V Ila 'le!H~n'E'hJ'~ uort:ile~d;g" 'muY tile-n d\PSI~~l6.S Ii,e ,cadfi ad ,~i ~n ~ Sel ,tQm,iz,~n muntos Iia hori no; el _Po ),V-G. RaVel _ Y ,(;I, stili,,, ~'.,' se O{::- 're ; ,'o:n IQ JCI Iprep(Jlr,Qcii'oh Ignr_err-'Io-" ,,~rl!eman&' Eon I a ~m:he" S~! Yti'er1e ell hDth~lo en des mo't.des, e n~an "e.;~ndo5. "~'I enhQ~f ~ nOlnlJ's :: Ulnm. l~edoAdD de' ,~Ol em. de ,d~6rnetr'o ,1m) :00' C,Iug;mnnd,ol de 20 'em],. de lrad., hlS importgJn~e qiue ' I ,ali:: ., Ime' -·ra, de'~ m" J'_ '_ 're l~,do se_ ~" IQ ml£m,s Imedida 'que el [Qd'., del molds' ClUladli'QeO~1 ~ .Se eueeen ,en h,a,rna mOl .... de-ra da" 3: S mlilniU'to!,~ S ~ dre ~Ii:lln .'n' , ar ~ PG Il'O Ofm,11 r 1(11 '-0 ,t'a, ,,~ CDlrt,CI I'ClI t:,rtQ redQI11dQ e aqs; IrTr:ritQI .. les:.. y SiS CD!I\D.(~' ccu1ial partie CO,rmd\a, QCj'f.fIJt']rQ lo'no ae 05 l'ad(lS de ~Ia 'toltal cUI~dmd'al' un i:end'o Eon I mi C:,rema de M,CI n 'eCQf ..

S ~ k" . b '~I ~:

"I II'IO~cf~U D'.t _-111'1 III.'._ gl a~ IU l1Ia, 'tal tlcr [enl

f~ r;ma (II QOl"il[ZQnl ,Vl~[r II ust nJE:16n)' .. Se clUb,!':e J,CI t0ftCI ~alfl Ii Fe;s,f;o, Ida 1101 ,cremD, Y" SI! Oll!'CQf€t Q, gusto ,.,zen ,e,I' IGIQ;Qe R::DSJ I,.,

_ - " -

a,. I ,e. '

5e Ibmt,e a ~aA[te~ hast-a que' e,s;ltm ,cre'mosci v,se lfl agmgQln I~C!D ell ,P~D " 'f ,ez,uca r y IDS yemQ5" b,' ti inf!!o bien ~1e$~I~es, die CQcOO [Jdf~U~n~ .s - 't&lm~"Uln JI'unl95 [~s vec1e's lei [h:~lirjnQ~ e'l Ral¥cl

:"'Q~I y IIQI ,oJ; V H' ognltQ,Dtl a ~a, pr;e'pelrtieicIM [Clin fliar 41,~rn. In~I" c01f11

_~' lee. e. 'Se -aten las: E'lmras,_ P'U~~~~OI [l1~ n i eYI V. se' ~ fru:,Q r,o wn s.'UQ,(lell"l,ein,'Ie.. SI! ,apo ria 10 pfOx~mQdDmente' ~. f'Gr~ del bD'tido y se " amb~na ,on lias frutos p.re hlm;ent ' m f. ' 1110 ·os: CQn I~~ C'an,e [al V ~!,a:=: cuchali"odas' la' -: tUJ:'" li'lnil. S; I ,~_,_ rt e~ bo"ldo- en " es 'to,r~e~ ~'CI'5sI' en mc!n'te,clCldfW5 'y. @inho nn.QEhJS,. cle ''1'~ 2.0 " -, If m ,. die d ig rflre't rtl~ US9Jf!1I'" ,dc:se I a d ~O em, pG ~Q I'll mO)5Q e'en

f,rutDI. 5e' cuec:elnl ,en hQrno "jJde ... JiOdD os,tol Ique quedsin dara - ali y 56 '!iepo ren urn paCld!I [dell Imtfl'd _ .. I. S i JOl s~ pueC'e,Fl, hOff e r IlaB, . 'Ii\es Itortas ,j I!Jn~, tG'S~ se QC! IKtlilf'CI el bafi aQ que Idebe e.' ~e'i1'alr~ [e!, I g ,r8friIlBmd~rr'Q~, [ein" 'un~ b~li 'cuibi'e,rJ' ,0 ,[CD" PfJP,_1 f,inne'mente: su _ ieto,; ~uuel!a 5t vert.e.m [en :k __ , 'tOt ~,I_ fa

Se b a'~\!E!' I c mCIIltll1i~laf n,O 5" i 0 q·ue fs=

.-. "- #1 _

't,e € !iie:masg: ~ S<e eg '·i!(Ja e b ~~l~U·tfj Ir paC!0

'0 ~~[lli' Ie 5 h UflV.C5 IYllna' .g IiJ no, bQt:~,elilf.lD ~~lpuiIS, de'- c,odfl. iCidit]an~. y ILJE~iGl h'il ~,e~h'l 'i Ie, ~!ienc~~a .. , Se h::rmi·= :z;cln jUr1'i.·~ ~Q ,ti~,rine~ '~I Pc ~vs' R~V!O II 'v lei 5il I~ Y' 'Sli l"1c,Grp'~H1anl a I'a: prep~~~ f h~M Q ~ h~llri air m~l~t:ll ~,nidQ !~ i eJ'1. 'S;el cu.a.fe '~'~ m~l!~, y fi;e Id;e,j~ erlli [f~fill"ilm,e .. rim dB'~i!I d~: blj'fi' mi"'dl ,P~,lriJ Ic;h'Q~ Q le·n ,e::! '~Dng;,I~u~r.~r hDstc gue q~ulde' 'f'~'Ir~,e~

:Se GQrt-on '11" di&ti·c;,s d.e .~QI~eJ 'fi-

o ", ~ 0 ,...I d" · . .dI1·

,i'iI,~ de J. \tOIl ~ ~, ' .. ;1 D mel If~c~, ~S~ln~Q'

Ifom~ 9'4 i:f) e I 'fOnd~ Id~e uno (1 rtem,~ C~i"ii I'(!IS mOIi1~ e .. n,~orr!rnGldQ,s. S,! 5'a;~~c ~~f,l-~ielt:l~e 'm.M:Q d I,~' rlt'friQ,ef1~d~r.gl tQfflO p,e 'r g hDJflfflQ run bo l ~a df.E :s (:'m"" lid e d ~~ meJtiro. 5e eo 110~G ~s:ok:nre u ~ C\l d~ 1ft,s rJ lis-cJjs die. ·pb-pe.( V (!'~n ~11i1 ~tia,~~t e !~r1!hmrl;!iU:!lLr0 se" ,e $t,'i, Iii" CI ho's.:hl ~iihii!',~'r ej

'TurUlhI9" lDu'UI,w pUluiS, 'm"ul rll!ri~lidlDil1151 y

y s, :h a rner; nj )! SJ2' d,esmD I ~Ic!n Ilos ,~,gr~Q6 ~Qbf~ re,ili.lla~ Y' ~l.rn~ "y~!:. ,b'iiafi 't:rin,s se. u~eliil I~:s. :(;[ilI,(tles, ,celn io mer ... m,e,1lo .I ,fl,. § e Jt !!JIb re ~~ It-etm ~o., le'l

~ ...IiI " l' ,.J. I ' -. . ... -.

a ,I,lU~~'C rCLUOI' ,It!! e~o r~ FI~Q A~ a g~nS'lll(J,,,

i I

2,,00 girlS ~ Idle I'll a n1t,e:i'. • fail1lld a,

I~ 'Vi; 'hIlS a'5 ,Ie '_:'u'CQ ,. Il ,i, [Hl I '1;" '~ 3) Ih,ule,,'. 0

'Va t:a:IiBI die le'c;~e

1 Ie u c h a 'r,a d i"t'lI I) d,~' 'e:SJe'nc'ii. cI e ,ahlllili.

5, t~HI:m I: de h,a1ll"in iIIl (,50'1 ,g,i"I~~,

.' C;UIfI!::ti a ~ald,~t!lll15 Id,e ·Pol"'.1 IIIIYIll III

'1/2 c';E'h,alQldila Idle, 5i!1i~' ,

a~l:, D'!Ea r I mlpaJllpalbrlel 1,0 f1i11 (!,s'pahfOfO,Q r

:1 ellle'dlG

2, II' ~qliU.e',eHS; de :P!Ult Ie I'o,a'i de:

C:hiDC D,latel

1 t,g,:I,g de Q ZU,fClGl!l" ( ,ZIDO ~gll ~ II

'II 'tal.. die l~gllh·el

:II a 11]1 'g,irS,. de, .'11 IlIit,el1a

Idb~(l;,G"i' r,eCl~rh:Hlde les oolrdle'.5 5i TuefOI ,~~~~~rLO. Se l~D'II~E"(l ~ll~rre ph:H~O ~" sa~ CIIU ece ,ffn howno l~oJ:1'e t~d!!lli 'I ,2, mf ~

• r _

n1u·cji:! Q :~ "'" sh;J; e I.IIl I' se m'Dllre ~ $,e' IIfllr!i i'te'

- ~I -.:--," - . -~ ..,. ~ ~ - - ~ lI'f.

Bs,lt~ o~errQ c; ion ,~o." e i lre;stol ,del I~Q

m:(Il,SfClI" p~dlindt:)s'e Ih~ r,n eQ j:"' dos, 10 maSci' $e~)'~n 'liD" ~Cp!lJcJI~'ad d,e~ nCr"". S~' d~ja" le;f1Irf~11 ~H II~s JCJ!U:;)e.s,~ ,se I~Si I~u~r'~~

re' ~ I~Q'~~ I " s e CiD I~Q rll ~'f1a' e n ~ limo Id:e etre, ulffli'~l1dol,o,s '~!!1 ~d reJII,eRo._ Se 1~,~~~'''!t'JteiCi I'Q SM p,e rf1i~le f'on (J It. C'IQdlr' ,i m ~[;11 ~lpQb '~E!:..

littl h!'nu': 's·e\ rcomb,i rH9' e-l P1rfstrr'r(!, reo ... ~;c'l: - dl~' IC'hGl~OI~(I"~ie con e~~' ~lz'ilCQr.~ 'Y 10 leehe "i ~se t2weee (ill 'h.,H~'~O I ell'lhi),j' rev('J,1 V i e'lf1~ 1C:$n!S;'~a:n, tJe!ir;tfe n't'~., ha'!iit'~. IgUI£' qu,ede re~pl~~o y US~'~, SB, r'Eft~h'''~ !3el 'fL.t~go 'V i.e le' .~g~r--g,~ I,a ,imo~'t'eca P~~Q Cl I~Q~)~" wev 01 ~'VTle ~da h£7lrS'bO :q,u'e se r~hrtr+t~~

T ro da II~' ,MII.".f,8£1111 I ola !II r$~, d~' fIillgnt:ec,CI

,3/4 d(! ling, d,e ,glll;li~gr,: ( 1 '5JI 9,1'5 ~J ,2, t.lg,e.'I'OI,

II '~-: 'hI Ila s: de ha ri IIIla t ,1,1 Jig 9 rs'~ ,.1

,I ,c'uich'!l nlld i~gs' die 'lam,., ItIJld'll 'V.. ' .. e· ,E;II.\i,f,i h IIlllI'l€1 dl"t,o, dill 10 I

'Vi 'hJi::a id'B ~r!lC-he'.

IZ2 IC'IiJI~harClillii'.GlI de IUienrr:ii'l I.i '¥'CI i'nl,n Ilg'

T'o'rfia ICh~l l£h'DG,ola'te

,I: b"~i'r,ri ,g'lf dl;e' c:h,aill!'GI,lai~~ ,I CIU C iii IIlllGld II~ ,dlc' liI2iClh@, 'IIIU' grs.. Id,e I!'!nGlnfeeg

1M del 'f~iI:. de, •• yelOlf' (1 S'OI glq~'l '1 1111 UIle'VB!

11 Iii la:IClI! die' ha ri lUll ~ J l' 0 • F. -'ill ~

,I e,u,~ III !llrrgdlt~s d,e ,Pol~G to,aul ~/41 de: '1111 "h'G rQ II ~If\a Ihl~1 sa I

.th, 1\g:.'1111 .i13: Ilf'ch,~

VI ,c:u,ch.ralldih:ll Ids, 'es'enl~'ia' de' '~Id'nl~ ~ la

[AZlli~1Ii l".dID Ids, MIDln't;e:cJCI ~ Dell g rS:1l ,die! ma,Drleeal 1111:1 nlh:,' ~_, de' i~lIIc,hlllll\lJ,IUfa Ide I!.I~

" 'fr,g:.:. dll' g,l;-ic,alrr li'ml,pallpabl'l

[4\,.;IQ Igrs'J .

V.' de "a,ED die Jelih,e ~,~I'.r.,x-,!, I~ I ,I, I~ 1;1111111" rl'd,~ih!lll ,de "11i5JeIlllICI~al d"8 val ~ If' i II II! C!l1

l\ec,e~'ilI, Ide' A'fIIil'ClIlI1Griil'll ,die.' ~ "'Oil' 'Iui.,., ,~l' ~

~~is n'~lanes;.~ 'fIn POtV'ff IRO'VAL

TOlla de Mlllle,~a;; Se bG!:~,e' ,~.Irll mo"~ t·· e a 'h 1:11 ;'hl:l q,l:.le e$t~ b,J_ ri c.~e['l~U'~~tsa ~ 'I hu, 9)0 ~e, Gj;,g nag CIlI ,el (!iZ~~Qr IP0G.g CI pOrl:fJ V los IhueliIo,s,' Ll!ir.10 illl una" bat:llle'ndo bi~n de'sl'u'Els de i~Cida (!N~HciiJn,., S' '~,n'1 u ,211Q"1 j U "11i'1' ~'a no r'~11l1 e, "s I Po I .. 'liD Rtpvo~ rt' !o sml" Y' 51! ia~lre~'(lIln Q I,a prep_eFfl(;i~i1 ,~n~er'~D,r, €l1'~,en,and~ce~1 ~:Q l~e'~Ie. ¥ Jo. &~iE! rruc !I~. :gIl! ""h~\r'hi! red be t i f!ij ieA' un [ill i;n 5l_~'iJre rtl ,mt1 m~fmlri'h:!(::1D do Cle 3 Gl -)it, ~0 err.'. ,,' se IE ~:ec,e' -en' hO~fUI mDde flC) d~,., l,S m i nuws,.

'Gma de tEu~col\D'i;e~: 'Se' d9f'ri'rl1 'S ,I

- _.- . - -- --:r _.. •

(:h.Qc:al.f:l.t:e ~:Qfl ~IClIS hras ,c;:ll;..Ic'h ~I ra.~'~ s d!!!! leche Ciil 'fu e§iP' !,el~,'1rtGI,; V 51! fliI!~la E'n .. , frig,r'" Se. 'I'-,~~cir(leae~ (I. h!lC :F el b~~~nd:c:

Ie" ~'m m:h~'mal Torma q~e pora IjlrgJ T,b:r~'a, del f/.,A "n ~'~c,a\j ag regg n Elqll' e'~ ~ha~{:J IQ'~,e

,derretida ~dfle'l'll!'1,'i;J",da con hfi ,!IBEIBel., 'SI!

CUec;!16 e liil U~,~· as~fI,et~ e~(!I:et'€iIlmEulte i.gUQ,J m 11m ~ ue 51 u 5'6 P~' r~ I~ --r,Q ft'Q' de' Mfilln,tCtQ'

A ED Ii Q fillie tier M,BIIiI'f.eG'lI' ~: S e hc:,iI,e' [Q rru:;Jlntet:a h-l1st,g Que I~'t,e bien 1tlfem05;(1. $el aQ1reg'CI h3 lall , R'~0 Q pO~fDl oJ [[~ ~tQr'j1 ',~:fl~.&f~ ~(tc: !~uf~j'~,file "te' ~!9'~~n~' ,pg Ir'li! (\C r m,~U' I!U n~ ,I,;: lr.emC!!1 Q~ e· 'S!! P'IU ed" E'S;PO t)['i1,. , :51' Qg reg'Q J11 1~I'eF1IC i GJI""

,Un~1 Ye':z~·rilc.5, I,c~ 'f~jI" r(jiS~ ·!te' ee rtIC 11 (j hZ~1 ~Q fg~G len id~~·s .PI c:lrtes 19lua~ es, V,' se ,~ol'er=fI S!ciblf"€ Uln"-I!t'; 'fYrej~!h~ una mUa:d

~ J

d£! cmd~: 'ts,rhll j UA to "ttl' IrQl iih',m~, ~.n

ef rod~ I(fQ:f·r~'g,· ~~'U~JJ~·ia QdieA'~'~'1 ufli.,itI·~ Dedas l(am A,~IJi'~Cllr'O~QI Ide ,MQnbzc~l~ 'SIB ~u hr'e ~O stl pSif'f ,t'iie' C;gri Ie ~ mj's-;,,mel b~;:.uoaFa~:ol , 5'11 ~~ll!Qeml ~nC'imm de I,a, g rffl' de Ghe ~o I srfl! IIIQ' DfIJ,'~f m !fad, - de' I'Q "fro rt;(;I ae ,MO(g'tt!J:D" V Blnl"",e1rln'lcr die ~,ClJ T a.nl!3: 1~le M~ I1f~,~tI, h:~1 lQ,r !!lOl mri~'rfl,d: d',e ~e ,Gh~1 ChG'E:Q ~ II't,~;, lu'n i e ~'·M!!JCI'" :10.5\· ~Qn ,A~u~~~'rr~d'Q ~~e M~il1re~,a'OJ S,~ t;lld;)'f~e f,~dCl I,g 'fi@rh~ 'Cill'f9I le,l A'I~C:'Qnf'a,~~ de' C"hOtO~ a tre'~

11Q1:i1'QI d: IIl'IUleCBS IL:iJe1Ii1 IP iealellal .. ~I ~llrl"" ,.e R'lIQI,I'IiIt\~H=a

la.'ills: Idie •• ilitcu" 1~',aOla 1!5I1'ITiIS:;. ~ 1:'10 "~5: die' h UIIEjlD _," :$ i 11'11 bill,t~ 111' la"lch~1 Ihami"'ill ~ i,DDI ,gu~I,,:1 C:UlC h .'(I,d ital Idle! "'a~¥o. R.Q,'Q I:

reAI,I'Ii.h,allrG,d Ita lid e ':sa I' '

fpDIGS: ale ,le'!il:liIle

-, -tO~· - . .:1

~gt£il!l alrachta Idle fiS~ llIic:i:a ue'

"II htlill\g

,21 bCillf"PJiliGl de: I~'hg"gl:a,lhe 1IIlIIaid 1M!

'I "'0 'J' t.'

- I .....

:5 2"11 I,

'. 11 'V4'

11

11.lec:eta d:e. ASIII 1\II!JG,d'o lih!: IC:h'liG:G,I!ClI'f.r: [ '¥ier p a !l1l~' ,9·, ~

:$ Ie' ~I~b.re· ![DM' I~~~rs Ili:lue~~ ,s.! ' .. "ndo de des :,{)t" ~ le'wQ!i de- 20 i~m,", 'me: lei j'cln;e-

. .

'tr~11 eRIM~nre~tlitl£1.5 r :~i'gef'i~\m@wfte' e", ...

ha riln'I';aas.. ,S e 'b'a f,e. i Q 'mJ~ln'b~ Q*31 ha,s:tm, I,Q Ll!lE1 ,~~;rt,i. bi ern G,r.em~\S('j ~I I~IU ega . se' h! tlQ ,~'!!~'D ~ p~co (,II pO~(l" e1 Ci':l~ C;i],:r 'v ~05,

II • k' ~ "-111 IIr:. 'I ~;. ,i~, ~

L iJJ'~'a'5,~, ,~Q:fie'n~iIl []ll,t~ u.'eSjpues, ~e' ~CfUfI

,,;;;It r. .,~" "5- ~ " . ~ iIooil'ii:' I' 16., •

',Qy I,G lel:ln ~ ,:_,~' 'I~~ m ~i.2Qln ~I Ulr'l~ ~p g fig r!l,n~ l'

~.~I fi,e ~I",O RD~.tA I~ 'WI '1Ic~ 'SIC ~, w S~ '(!IjEl,Ii"enO,rril

~ I. ;~,~ .f; J ~L, ~ ~

la h~1 plr j me ftl p'r"lJifgjlrae i ~n ld' :erntl,ntre

· con ~l~ n~e:h ~ V hJ, esefl~i Q.. Sl! ~"~,ei~-h:~ ]0 ffiUatl ~e;~I' bcrutb;i di'Vrdfdd feLntf'e 1110$ dms '~O: .~erti~j; ~~. iQ!rl,P'ifill Q0rll tei~ 1!:t.Q.'o,llfJlh~' IrQ IIID:d'o~ IlliU eEls '6 it: ub ire eJC'l!iIi e;11 mSi~U Id!e I bal ide. § e CiJ ecet~j e 11 nQ,tflo' ,n:]Gde, c do I 10m ffl u f' ,,5', ;\,1 Fe ... iti ~·'lIIr Illms 'tOf'hJ:& d'e'l~ h~:rn0.~ le' de,i'~n ,en Ii ~I m~rl~d e '~IO 'f'n i n~ ~g$ DT:lfte.;s tllel

'~ ,

IdeS!mohfo rh~~sl,. Se, ~rdfl~'(.11n ~men~ lelan

I I ~o"d~ ~lfJ.t i a ,c nr:i Da,. S'I' Uri In h:fs !dC)'s co pI con I'll pCI rte '~U:b~E!'lrtQ :lJe IfJIU .~ _', tnu:= iiIiJ ~ClIHUJ(:i~, ~y 'St cLWlbr,' ,ie'il lCICS"9do dOl 1~€1 tort'tII I(:On el AZUf,f]I'rtIItJta Id e Chef clll!D~le',~ lI",es'e f;\jI\fI!ndo un p:o~, d_l: €!I'llliJeo 'Dell p~rg ClJbri Ii" e.l be'r(Je' d'e la stipelrU~ie de lei 'hll~~g~ ~h;)niRQ[n1I"",' Cdo 'I!Jn' IQifi I :!o d:e ,2 'm~. idte, la MiJrlI'10.,

'7' glS.; die, m I ftl-e ca II l'I1'nnll, ie' Ihue',o

'1 'tailG d'e hllllrh'l. ~ 11 Zlll gr.,:~}.

'1 11I'I!hJlII11a,dit!l1 ,ie: PahrQ! 1,.'111_ 'VI IUlI'I ha'fCl dU. del Slit'

'V.' dQ ·C[III,k. f',gd:[j't. Idl~, p,i .'~e"lIJt.

Creml. de RaqluB"a -",: 1 DO, !III!,., Idle, • atftt,eC'1IlI1

I DOl gill,., d,,! ,q,ue,'D lR,lqullrJrI'rt

11 eucha-raid. ,de ,C,I b-mlll,a~, .IU, pi te'l! .',0, ~ '11IJ"II";,,.,j

,$e 'blJ,'t;r;!! ~ tJ ,m an r:eteIC, ha:!ito ~1IIIe' ilEls:~\e !::lre mo~Cl!, V ~Je' [all rl~j'Clh,~, LIU'f.r '~I UI!"lDj! ,~!~i5: ,\~~eIS DB't ieruia ,b,i'elh Ele,$ipuJe~, I~e r:;rnG!d iw c,oda v~emQ", :SiE!, taq,J L'iiQ1n i I~ln, ... tes, ~B Ihl(]lrintl, ,el RIIO,I:~o 'R'IZl¥Clli, I'ml,sel , ~i!J ,i[A1 i',entG f -s,e va A ~g r,~go ndlo G, J a

--, .. d~ -i'iJ\';i,""" :~ii"Ii ' I 'illo -;_ ~~- - ~'"n if'iiffiill..pj'

pl~ !!ii;~€l1!l ~1!,l;,_U.'!1 i 'a~!I,en'l!i!!!f;, ,Jile' '~!.li!!e~'c;~ :""",""lIiJli!e:

'UlniO fQb~el e:l'1n!flH·\infJ~dcl 'Y se' CllmO'!Sil Ilr~,e![(l[me F!I te, Si[e est i'lr,a de' J mm. d@ '~s,,-;e so,~' r '5 13' l~nl\'t'U'i11 ,€II S,Cfli ale' 4, em.

de ,diil:rne.t'ro,., S,e' ,cifl['iocon sabre' ~'h:JI'"

OIl Eli t ~ ":. I [_] '::. 'r"'I --,

,- a :5, ri [i!n':ma rftecGU"'~ s~, '~lIn(hQirrll ~'0n

- -'

lAin ten amlllf ! :!H3~ ~tiet;f;:n e~1 h~rflD

~'fld;e[rfllChlj ~ C ,1m i ~ u't'05F. INL~ Ih~lfi de d~I,G rs,e_ ,dBii"q,lr' IDS· g.:.O~"lei'tim<s\~ pues i.leben C9"S:f!UTY10lr ,ei ~ Q~dG' iam,od'l:h~', G:on 1\0: a'~bld,il' dle UlfHl,' bllQJI.dI;~ II ma Ir'(z-lL]1 ~ ,d'Ql~ ;GJ)lI"IIi~d~~I~ ,~e' C)D'~OSZ: d ';SObt8' ',tJG/sa €lI'i:S: ... , ttl, f,a if'f~Os iUB t'e p ate ,de C re'ffi ill (h3' Ro-~~e'fD. t.

IC,r~'ma"h) RaQII;,efo:d1 S:!! alilQ!n,~CI Ie:

Imi\iH~te;o 't se III! an.cJ:ie'- 1;,1 Que.'!~·~ Ipc)'cal m p'Q-oo~, de:s:h,Qciend~ mur' ~,ie~ CDr'il1J n terH:der. Ss; g_~ rlea~! h~! fJe-

l~o,IIQ,,~ '5 i 51G~ de se,D _ '

-

!I-'

-

-

, -

-

,

-

-

'VI, 1ia:IFa' de h,ori'na '1 I 1I11:'&a .aldnGI CU1: :POI¥1iI1 1"11'1111

1", [die ,~lg!lh'lllr(ldl.b11 ,'e sail

- ~ ---:.:,,- - --

[5'01 'glIS"" dre: qIP'QID[ l;i,1J1il!I1 [.I,~"iire liD 9 r,s:~ cle [q lIIieso C 1'8 ma' ~,~ Pet,il'

'r '" .lr ~',j,

iJU 1')i;B~-

5 I' 9 r.i~ de! .O,ll,'te'c:g '1 "'le!' nIl IIlII II e I1IU'IYGI

:1 llul.d'al\'~dal' der laguII

,5:0 I '11111:125. 1'1 i¢o •• :nG pa.rG 'Ila l~!i~,g II'

s. 1~'la,mfll 1m ri, Jy n~m: tcb n~ .r[W1 ali' tel II IP;cdvp.,. Rave.:1 v lei sat ,Se, p',gJ f\,,§,'on liQ s q~i.;H~;Sf)S, "fI I (!If mIC;,He,;it:,e(:~ v se ,cle~me,n'IJ'''' ZDln, MJUy' b~~" (ilCtJ11 U~ - ':t,em~idililr, L[IJE'glQ se CU1lncr$'r;n 5l1~v'e'merd;I' ~s6~~ hl SU"" fii,l:imeiMite '~~fJi~1 IILN1'i'r Dilen,"-I,cl :mCl!il~"" :S;!S,

eSl~'~ fi@ !i~b ~e ,t\~ D I Q U~,enCj m en~~,lel Bn'h,s'-' ,:i na,do, ho_sh] qUE 'teWl'~,~ ,31 mm ~ Idl,e I!sp,el~t· y se ~:~rih:ll len :t i nJS de 8" (: ml, aie; rplrr.IO :par ~ 'E!M,~ Glm IDl1chg~ S. cQ,'~o.t'O n $O~ r, p.:~glltQ; en'm,~rn~e~,~"d~', s, p,i'fi~9n co~ I~a yema ~liie'¥'iall,·u~uiilte' ba,'tieJo COR e:1 ~gU!lJi V se :sa:I~I_r.C'QfI, con s~lll 0 ~om!llin£iil~ '$e €uec~n en htU'irli' m,4erlcdot 1 il ifl1~In,u'_QS,.

a. bC!HIr'itu del eItH'}EG~at ~' d.t~ 1;«1, . di_ ' •• ,II'al

.z , enta!! de billie".,

110 I,f;l", de mall!l'leci!Il

I cilic;lI~ ~~ddgl iillCl If.f;tiIlIC_'g [Ide 'YGI!'Iii Ula

2 lalla _' CIl~, laJ;(U,1l! 1_1l" Irmlu:dpablll!! ~L4g •• \0)

&a ItI~ir,r1f:'i; '~I tnafi:tlh3h!1' ~orru fS1ll QiJua a

tu.~~;r.j r~j;:~~i" r--e~~l~l~ii!d~ ~,~n"is'~n'lllm~na\ D ret~ r,m ~'cf~11 ~'~Qg ill, .. ~5l;~ ~,r"I:~n 'f~SJ 'yf!"" mas h~ih_ ~ii~ l~_~l~T un i r ~ i 'e.n. 5@ Irt!!~a M flla r, ~A:~~rh~ Js,e: btiJrte ,10 fbm:]!M;t:eC;(l' £1011 hi ~sern,i!~~ll 'tiQ~~~1il 1~1!;,d e e-:$~'J cr!!~um; I ue-t,Q' "~ agJ~gca;ii ~~~~",m ,PG-!l:~f e~ a~~~!IU iJllP-Cl!~~ pc, . I~ }'~ R,O,!f' '~"'ti I1JQ' 'B:e' in'IllQfl'~ III rrlez,-, era :ide JfCi~DCO' a- e

.. I. ~ . . , . _:. • '. .:-" ~~. •

't.a'.GS; dle I. ._l1'iiniQ [~,14D i!lllll,~) ,2, II U l,flJg rgdlli;~ils de ,.lto lalal lJI..t e:YlIlI gl"gdllr-a dYe: la'I:-

',:5 '!Itr~i. de:- mig D_lre;110 'I' i_a

I: h--B~D'

-Q >,-

~4 dlB' taza die'- e~~'u~J

1,le II[s'nD,'

il!hn 19I's;; clet '~anil'ejcla' I!iglndlg

,2 IClU c:ha 1\11 dials die rn Illasa

1: 5'DI g"~ IiiIc- ,i;aniin ~ocid.,~ IP,iGcu:l!D'

'SI ta,m~~Qn :iYlJ1itfj~ hlS, iriQJetti9r1"~ se~QS I~ se [lise;, Qgn~gg, ,~a, :m(Jnte~fI<t CiJesJtu!U::' ,e"d~It:l1 bIen' [~n tH~ '~,e'n~d~:J":~ Se ,c'lnj~dre e'~' bue:\(~ b~lti,dD I-Clni !a 1&=

- _ -. '!'= {I.":'T' • • _ ., _.

c'h~, f'o(r'R1! ,an Ci Or Un~, mill~ ,5Iu;~V:e~ q~H~

S:i! [es;~'iJ fOj h a~:td D~'tene r' un re[iitodlintalU '" to Idle ,40 ~, %'0 lern. Se div'ild:e ~Ii''' 1i~5, f!iI rlDtS, ,d~e' ,4 Q,~ '~I!GJ em,. y ge'· ,~t.Wt.N:~e' I~ada Ulfn~1 ~o;n ell ,r.e,J~~A~. .sec ~rr',,\UilI!ll (llJ'l!" e~[ hJ,d1f], mJfl5~ Ilg W!l~!' ~., ~e C\~ rt.mn r eb'(\J~ cldas de 2 ~Jn. de' e~pl5_G r i S,~ 'e:o lo~:on 'sli,'" ~rF>e ~ I:~~JJ de, h~r:nQ er'u"nlil3 fiiltecDc'Q, , se ~ ilnt'alf1 can h~.ln~,vG biO't i a~(,. Se tOU ~.t:elh en 'ne!rnQ ,t,c I [If: lite" 'I, ,5 6 ,10m i nlU 'b~s:.,

Ileillena ~ '~@ me~~llc:Ul 'kldc:u; tos! i'nQl1'ed i'~nrt'l(S.

.I t,lI_il'al, 11f' rel'h,

~ ds' 101 DI d IIi u C,Dr ~ I [!1'I11 Ill. ~

,~: dg ',at~gl d· I' ~1I1~1 d. ''';.1 & -I 40 'Irl., ~ 211 I ~,~ d "'Dlltlca

~ ( c:. iii i! III a r.d rt. da ••• "11. '._ "halll~n 1'01

s ' e: (I H _ " ~ II, ,. ~, n'lf,z tid, 'ill, de ledl - j I!.i!J\1I[hili 'C01r1' II 'Il':',o" Y' ~[I..i{:l rudll .mp,a Iz;ClI ~ ~c_rYir _,~~'I{lf~_~O ~~~' a IPO:C:I _Ia U!~~IQI p,1fE'!Vl,mIM~t'II~a ;e~lm~ It'iI'CiO)!l:lll ~en h~1 I cc;h~ ro, ..

t~Ji'l'et -,Ss . ~!p'-dn~ wiev!lfvl'lf1clD: an :t~"fJI:I ,m ~rri~ili h~ti.t,CI ~,ue- ,I!s~~e_s:e ~ q li,iI,e de' 'I i~D. 'is' '~',et'lrCl del: 'lJeg![l' ;rlo;'~ d.e[« e!lnrt''illiflf i e!il,Q'I ..

'~!eiinId~~~ ,pure ~iJit~r' Que ,5>e ferme' U~ilSIl ooiia. "at.We Iii] ~preifi,cJ~. 51, IfI§J~,m' p~~ g ~ ~Q~'OI II ~_ 'InQ('t;m~ol ~~~~'Qda en ~FodfQ:~ ,e.mTlerU:liol ipl en ~-Up~e5' "ae c'~ia~ a~'h~ Ilirii:. ,SiB' ,~tlH"f.in t~'fJl bGtielfilttoJ h~51lG, 'QfUIE!i ~,,, 'G:r,~~'B:!I: g~ii!~e, ~~llo~c,~ ~ ~!ilpDnfJClml" 'P-,a [!' i~] t imn~ <:se 'OrUI.d~ ~a ',E!liSUnCU:ii

o

J li'tl[ral deL II 1;I;e'ii'~O ji" Dgltir

~ JNI:. Ie ~'I'Y iC,!!_I'jj' ~ 200 I IT- iO JI

_ ii, [C\g"'arr:ct~:IIc~ d~ illWI 'f~fa

~ 1~I!iI!C!~~~~~i:'t~ ~e ,He~'~ill d_p,: 'YIIJ_lll'IJiUa ltiI d I' c wctlg r-ad r'ta d,e 'P;ol.:o' RellClI

$,e: lii:emo 'n'(I, f,(J ~It,;l~~ ~dn el .~iZ!U,'(~r. y el, 'fI,'J,,~~g V '~' '~O!nen Q IDQr.i;l1 G,e, M:Oldm C~,:J~rn:l d'~ ,gil ~I~a d~ i!ilW~' ,r~;!!:ii'~~a hlli"\dEU"d~'~, < ~' b ~ 'l~fI, ~O:n bi!lil,~,tdol' de' ~fGlmb_"iE3! ~ 'e !ec:_,

'f~~-O, ", l!'irr!l~Tq5t ,0 ~'SJt~1 q,~~ -~;ti ~~_pe5.G!'~ A II wet' Ii rC'f' ,Iiltel 'f-1Tile.'l)~ :~~' ~',fl~e' tbimrhel1fJm 'ilP ~ro h:if~'Or,o.r"jJ r' hl mf1!r~i m .r @'I p\(!If~ol ~q!y~~~

~'arDi. fjace;r ~G~lla 'Fil!~~ l~ se: ,~u~,li~tlni '~odos,- I~~f ili'1:g,r-.eai~~rt~,.,

-I!; ,tiC' r8:~hJ If ~ rJ ;;'~ 1 '~i!l:ill~"~ drmJ .i~J$a. i~ri!lI fiJ ~ ii.Jnien:f;cr ,~ r~,ij~i r Iq lm:~ lI'IIit,idad, .'~ei C!lUllS _, 'rf!!~ ,€j;-~~, tGS Tin (J.redlell'll,tes, en r:QI mlli smti13 pro.fC in.

I:C h.l:ntiilll ,'JI

,2SI' 'Irl~ [iCll.' C'r· rna del lec:hil

_ I c:Uic,h.ra dial ~.." a.lie.,' limp. mpCI-bl .

Wt, de c UCi h al,,. dna d'~ [elenctg Id" - '¥:,ain~U\a

s~ tJiO'tlon ,Ill!;!! ~'to f~!'U~~;51 ~lD5 I "Ir~~ en'lia ~:i~m 9~~ _ ~c _cr~~n.Gf3t'i e-i~te:5r~'., ~€I~oQ 'C'v,~ 1 CI ~ q ~,-U!i is-e! tmrr~~ s.e ,debe' I-blt ii!" 5,.[~~ :~o

~u'~ d~te_ ~!l:Jlr!!l!' I~I~~ ,sd ~~ll~t:lI. ~PClf~llf , I~e.r Q~I 'f,,~~'Ofi! !l'Qd"fiQ ,d- Ih,i~-ID~

100 If'I., II. manlcill I dllrcl! I' [d e 111 lIIle.,CI[

MI' c'uC,lIa_IrI[!utUal de, leM_"chl d:-- ¥fllinUlal

:_ 'fC!li'II_1 [I:hl a'i~;o" f!m,p'Dlpati:lc (,[141 I!rl!~)

I-e Ib ~Ite !a 'm~ ntJeera HIl!i:~'~ que e'.~r~e!. [~m;e _ ~OJC!~ _l5e 'a~r.;~pm:n I~'i, cLmi,_r'o.s~" UrmD ,~' ~n~1 '\lE 1m ~il!'iIml!s b'l!Ilr'i~l"U~];~ 'hi!Ul~t(\J1 f'iIlez;relcr bilen. ,i,e , . I nC1Or~Qfa I e, il~it;Q ~_lCJr I gbC:'C1 ,iI: patiO;. ~CJ1I"i,efl~D ~<:Iis:na, '~lllIJe Cd ~'~I era, iUJe.AQ mtt'~ '~~~fei!i1_~ !eh

If(eg ~ifiI & pDfC PI ~ ~n~~ r I~~n e~ I'to ., '.' . ~ 1 C6'tFIl:o l!2:J[ilmn:l!nf'~Eildr ~0S m'Olld~s, ". ~ i ~ f ,2;

'T ernper,a 1: Iooj r,Q:s. de HOI' ir'!·eit! ~., ~ ,. • • '. " 2:

Como m,j!'rJh Ic's, ifl'llQrf!dien'h~':, .''''~ ~ " ,. 1

Equ'~Q~encha 16~'trmod'O de PeslOSi .~

MM'i~c,; ... , .... ". , ... '. . . . . . . . . . • ,3,

Come ~c:m~~'r I~: tgW"~t. ~I~JI m 0 Id~' ,:,. '. -. 3

~ to "A PI,loMIRA HORA

EJ hZf,u~hi!l' '1!]1fll el d~'St~J'!i U !!'fIe, .,',.."., ,4

Mledras L~n ~s ~ 1Q_~alS, _,' ~ , . ~ , " '. • '" :, ,~

Pgn de M(n, I ..... ,,,.;,,,. ~ , ~ , .. ~ . . ~

~\il ~ de jMa frIj,ZCHrl C!i.5 't ~i!SQ '. ,. • • • • • • 5

S~Oit,\'!l ef r5'in huev!O 1 ."."..,' ,: ,. " ,~ . ,: . 5

SeQ !'Ii e~' (t'in~ '~Dnjt. ~ti2!i' ~c C'

-. . l~~ ~ T .. ~. _ !II of! II II " !I • I- !p ! ~

[',AlA 'EL, ALiMiU'ER"Za 01 LA, CEN,A

PARA IDC.AIIONES E:SPIICIAILES,

Torl.a, L·Vlll'>il:!I;Z',J,~

_ •• • _ • ~ _~l_.. "l. I[ l~ II! 'III r. !!! • II!! • IIJ • • II !III II ~

, OiFlIl!Di ...iI;iR; IF' "Amnii o!EIiIO'i ~ n!i:t

.. ' y,~, "" '!>iI'.' ,t'!"i ""'"'"'" ,! II ""''O!' • '. • , • ., " • • , ., ~

T ertc Ide' Ijf'Iil,I'hl' •• ~ ! ! , '" .. , • • • .' • • • • !or~~1 de' MU 'C~PH:~, .....•... '. ~ .• ~ T orl'~1 D~m ~n16 • ~ .. .. ~ , . . " . . .. ~ . . ~ . . ~ T J)ft,l\!1 I f!<s~i rae i 6n .. ,. ~ '. . .. . . " ~ . . .. . ~

P!ARA, ElL C;OlfIIETIN

~,~~D:Uodli'tQS d~' Jtlm.6fri , .. ' •... i, i " ... , 16'f~Jh1J~ d~ IR'~'!I,li..!iefgili t '. '. i '. '. '.' .' '.' • i " .' Pil:li I~ 1'1015, ,de' OLa"e~ ~,. ,;, , • ,. , • . '. '.' , • .' .

A,ZUCARAIDO\5, Y I:REM,AS

~z uit~lf!4idlil the C'~.o~tJl.~lt1~ ..,..'...'. A:z UC"Qlrochl ,.,lI ~ 7; M',", inul!' ..... !'"

. _ y ~. ... ... Y3l '13 l. • • • • • iI Ii

A,:Z!iJcJ~itad~r ,~S~'lIlJmCi I~~ M,Qlr .' ~ •.•. C,r(!m~, laal'ld~ . ~ C.llh,(j.a;yUIIIII,1 ~. ~ - .... "

~'i"m1)a de. MI~nh~~,pcru ."" ~ , .. ,

~ remlCiil' ~Tl~o Cn'Drrt'ij lilly, ... \0 , .. , • ~ , • ,. '. ~fil5g ~~tmca ~ - . ,. - ,. ~ - •...... ~ ~

3,8 38 as

En dOis ta manos, ,: ,llmp!lle par'Cl ,4,' PQrc;[OrlIBS ., Idob'le para Si

'En ,;5; :d 'fIe r'e'Fllfe'SA sa b tU"\BS, ; Me 1l1,:Z; ana If' L'i'm,on;;Noru1nio;, ~ruf'i~hJI '" Ce'rerza to

Tan1lb'i'in G'e~atlna 5i'nl s'abC)f' Ipara, a s:p i:cs,~1 fi a 11ft b "a,s:", IIiIO'W5ses, ,.ttl ..

1P~'f nc;e,"Cis dh!!i' =:

STANID' 'ID' IRA,ND,I 1-, C,'CnIPDI_A TED' N~Q~'g Y'otk:J EtE. UiU~ d., Ai'