You are on page 1of 3

Green Chemistry Campus vestigers verder met opschaling bio-aromaten

onderzoek
Bergen op Zoom, 5 januari 2016 - De Green Chemistry Campus heeft samen met
partners Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) en Brightlands
Chemelot Campus een Europese en provinciale bijdrage ontvangen om in ZuidNederland het onderzoek rondom bio-aromaten te organiseren, af te stemmen en op te
schalen. Campus vestigers Biorizon, Progression Industry en Nettenergy maken
onderdeel uit van dit project.
Biobased aromaten bieden industrie winstgevend én duurzaam perspectief
In het project, SCeLiO-4B (Suikers, Cellulose en Lignine Opschaling naar BioBased Building
Blocks) genaamd, gaan de partners samenwerken aan het inventariseren, ontwikkelen,
testen en opschalen van innovatieve processen en (bij)producten op het gebied van bioaromaten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het hart van het proces, de chemische
reactie, maar ook naar het scheidingsproces om procestechnologie te realiseren die de
biobased ingrediënten kan leveren met de juiste productspecificaties.
In het project wordt enerzijds gewerkt aan de omzetting van lignine in hoogwaardige
producten zoals fenol, brandstof en -additieven, en anderzijds aan de conversie van suikers
naar furanen, die als intermediair dienen voor (gefunctionaliseerde) bio-aromaten en andere
groene bouwstenen.
Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Op dit
moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. De winning van aromaten uit plantaardig
restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het
biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de
toeleverende industrie.
Opschalen onderzoek biobased aromaten
Het SCeLiO-4B project richt zich op drie gebieden:
1. Realiseren en uitbouwen van proeftuinen op de Brightlands Chemelot Campus en de
Green Chemistry Campus met daarin alle infrastructuur en apparatuur die
noodzakelijk is voor het faciliteren van onderzoek, opschaling en ontwikkeling op het
gebied van biobased bouwstenen.
2. Het verzorgen van onderwijs & training, business development, project management
en communicatie.
3. Het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten waarmee
valide systemen en processen kunnen worden gerealiseerd.
Drie vestigers Green Chemistry Campus betrokken
Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en
kennisinstellingen aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Biobased
aromaten vormen een belangrijke focus. Drie Campus vestigers maken onderdeel uit van het
SCeLiO-4B project:
1. TNO verricht onder de vlag van Biorizon onderzoek naar bio-aromaten. Shared
Research Center Biorizon is een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry
Campus en heeft als doel om voor 2025 commerciële productie van bio-aromaten
mogelijk te maken.
2. Nettenergy heeft de PyroFlash technologie ontwikkeld en bouwt daarmee mobiele
pyrolyse installaties die simultaan biochar, bio-olie, houtazijn en houtgas produceren.
Het bedrijf wil de productie van vloeibare producten verder opschalen.

3. Progression Industry ontwikkelt hoogwaardige biobrandstoffen en werkt aan
marktintroductie.
Interregionale open innovatieomgeving
Dit project creëert door het verbinden van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom
en van Brightlands Chemelot Campus in Geleen een regio-overschrijdende samenwerking
waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen, via de proeftuinen, met elkaar verbonden
worden. Deze samenwerking tussen de twee Centers for Open Chemical Innovation is uniek
in Nederland en biedt ondernemers de ruimte om zich verder te ontplooien en de stap te
maken van laboratorium tot pilot plant schaal.
Europese bijdrage
Het SceLiO-4B project heeft een budget van € 11,3 miljoen. Het project kan rekenen op
steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de rijksoverheid en de
provincies Noord-Brabant en Limburg, die via het Operationeel Programma Zuid-Nederland
(OP-Zuid) € 4,5 miljoen ter beschikking hebben gesteld.
///////////////EINDE PERSBERICHT//////////////////
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek van den Heuvel:
f.vandenheuvel@rewin.nl +31 (0)76 564 67 80


Dit persbericht is ook online beschikbaar:
http://www.greenchemistrycampus.com/nieuws/green-chemistry-campus-vestigersverder-met-opschaling-bio-aromaten-onderzo
Dit persbericht is ook in het Engels beschikbaar:
http://www.greenchemistrycampus.com/en/news/green-chemistry-campus-tenantsmove-forward-with-bio-aromatics-research
Beeldmateriaal is beschikbaar via Emke Mol: e.mol@greenchemistrycampus.com

Green Chemistry Campus
De Green Chemistry Campus, gevestigd op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, is
één van de vijf Centres for Open Chemical Innovation. Ondernemers, overheden en
kennisinstellingen werken hier aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie.
Uit reststromen van de landbouwsector worden onder meer vezels, eiwitten en suikers
gehaald die met behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in hoogwaardige
biobased materialen, chemicaliën en coatings. Neem bijvoorbeeld het shared research
center Biorizon: TNO en VITO ontwikkelen op de Campus functionele biobased aromaten uit
suikers en lignine. De Campus maakt deel uit van de Biobased Delta. Nergens ter wereld is
er een regio die zo geschikt is voor het verwaarden van suikers naar biobased bouwstenen
voor de chemie. Biomassa is beschikbaar, hoogwaardige kennis is aanwezig, de logistieke
verbindingen zijn uitstekend en de markt is nabij doordat de regio deel uitmaakt van het
grootste chemische cluster ter wereld.
Voor meer informatie: www.greenchemistrycampus.com.
OP-Zuid
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk
subsidieprogramma van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, samen met de

steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen,
Heerlen en Maastricht. Het is een economisch stimuleringsprogramma dat met bijna € 186
miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) en met € 46 miljoen door het Rijk. OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de
bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een
versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.
Voor meer informatie: www.stimulus.nl.