You are on page 1of 1

Sr.

No

Monthly Attendence Sheet for Architectural Psychology, 2012 Batch, B Arch.


Enrollment No

Name

123521050002

PURANI NINAD KANDARP

123521050004

VAGADIA MANSI NILESH

123521050006

KRATIKA NARAIN

123521050007

VEKARIYA VANITA MANJI

123521050031

THAKKAR PREETVANTI BIPIN

123521050033

KELKAR MRUNAL RAMESH

123521050035

GUPTA ROHIT PRAMOD

123521050039

PADARIA SWETA HEMANTKUMAR

123521050040

PATEL DIVYA BHAVANBHAI

10

123521050042

GOLANI ADVAITA ALKESHKUMAR

11

123521050050

UPADHYAY DRASHTI SANJAY

12

123521050064

Bhate Apporva Avinash

13

123521050071

Ambaliyasana Sajidali Anwarali

14

123521050075

Riddhi Vinod Dhure

15

123521050083

Vatsal Ajay Kosambia

16

123521050086

Patel Drashti Dharmendrabhai