You are on page 1of 2

PER PART DEL CENTRE

1. Respectar i fer respectar els drets


dels infants i de la resta de la
comunitat educativa i vetllar pel
seu compliment.
2. Reconixer els infants i la famlia
com nics i respectar la seva
histria personal i familiar i
ajudar-los a sentir-se acollits a la
vida de lescola.
3. Compartir amb les famlies informaci sobre el carcter propi del
centre, organitzaci, metodologia i normes de convivncia.
4. Acompanyar als infants en el procs de desenvolupament socioemocional i autoconeixement; consolant-los quan calgui,
participant de les seves conquestes, ajudant-los a gestionar els
petits conflictes, afavorint hbits respectuosos i saludables.
5. Fomentar i facilitar la participaci i collaboraci de les famlies en
tots els mbits de lescola.
6. Acompanyar i donar suport a les famlies en el procs deducaci
dels seus fills/es.
7. Fomentar el creixement personal
i intellectual dels infants proporcionant
els recursos necessaris.
8. Informar a les famlies sobre
levoluci dels seu fill/a, interessos,
motivacions,..

Cpia per la famlia

PER PART DE LES FAMLIES


1. Respectar i fer respectar els drets dels infants i de la resta de la
comunitat educativa i vetllar pel seu compliment.
2. Respectar i fer respectar el carcter propi del centre i les seves
normes de convivncia donant valor a la tasca educativa de
lescola.
3. Compartir aquelles informacions i vivncies rellevants que puguin
incidir en la vida quotidiana de linfant.
4. Participar en el bon funcionament del centre, en les activitats de
lescola i en la resoluci positiva dels conflictes de la vida
quotidiana.
5. Compartir amb el centre leducaci del fill/a i afavorir les
complicitats necessries pel seu desenvolupament i mantenir una
comunicaci fluda.

I perqu aix consti signem aquesta Carta de Comproms Educatiu,


El Centre

La Famlia,

CARTA DE
COMPROMS