INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG 96509 BINTANGOR, SARAWAK

KERTAS KERJA

PROGRAM BINA INSAN GURU PISMP AMBILAN JANUARI 2010
ANJURAN

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
PADA

20-24 APRIL 2010
DI

PULAKO, IPG KAMPUS RAJANG, BINTANGOR

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

96509 BINTANGOR SARAWAK ___________________________________________________________________ 1.0 2.0 Tajuk Pengenalan Guru adalah pembina generasi Malaysia. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran, serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini, guruguru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Kursus Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falasafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini melibatkan semua pelajar IPG. Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta senantiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Pelaksanaan Bina Insan Guru (BIG) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasa ilmu, kemahiran, daya intelek, nilai dan akhlak keguruan dalam kalangan pelajar. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus, usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). 3.0 Matlamat Program Bina Insan Guru (BIG) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak, nilai-nilai kerohanian dan keguruan, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Program perkhemahan (4 hari 3 malam) yang dilaksanakan bertujuan memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul. : Program Bina Insan Guru PISMP Ambilan Januari 2010

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Objektif Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti. Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Tema Anjuran Tarikh Tempat Peserta : : : : : Guru Pembina Negara Bangsa Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus Rajang. 20 - 23 April 2009. Pulako, IPG Kampus Rajang, Bintangor. Pelajar PISMP Semester 1 (76 orang). ( Sila rujuk lampiran 1)

10.0

Maklumat Program 10.1 10.2 Yuran Perasmian : : En. Wan Kamaran Bin Wan Sulaiman (Penyelaras Program BIG PISMP ) 10.3 Penutupan : En. Mat Kamal Bin Abdul Majid (Ketua Jabatan HEP IPG Kampus Rajang ) 10.4 Bacaan Doa : Abdul Aizat bin Abu Bakar (Peserta BIG) 10.5 Ahli Jawatankuasa Program ( Sila rujuk lampiran 2) 10.6 Anggaran perbelanjaan ( Sila rujuk lampiran 3 ) 10.7 Jadual Program ( Sila rujuk lampiran 4 )

11.0

Penutup

Keseluruhannya, program ini akan dapat meberi pendedahan awal kepada para pelajar mengenai ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul. Selain itu, program ini akan memantapkan lagi keperibadian setiap pelajar kepada pembentukan personaliti sebagai seorang guru. Para pelajar juga akan bersedia menghadapi realiti persekitaran dan memberi tindakan yang positif kepada keadaan dan keperluan yang berbeza.

Disediakan oleh,

_____________________ ( MAHAKENDRA AKANG) Setiausaha Program Bina Insan Guru, PISMP Ambilan Januari 2010, IPG Kampus Rajang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful