You are on page 1of 13

Tomas ncili, apokrif bir ncil.

Tomas ncili'ni ieren Kpti dilinde elyazmas kitap, 1945'te Msr'da Nag Hammadi'de bulundu. Kpti ciltleme ad verilen
yntemle ciltlenmiti. Bulunmasnn ard ndan, daha nce ayn kitabn Yunanca paralarnn da bulunmu olduu fark
edildi. Yunanca metinler MS 200, Kpti metinse MS 300 ylna tarihlendi. Kpti metnin Yunanca metinlerden hayli farkl
olmasna karn, daha eski bir Yunanca kitaptan tercme edildii tahmin edilir.
Yeni Ahit'teki drt incileden farkl olarak, Tomas ncili, hikye anlatma slubuyla yazlmamtr, sa'nn szlerinin bir
derlemesidir. sa'ya atfedilen 114 sz ierir. Bunlarn bazlar, Yeni Ahit ncillerindeki szlere benzer. Bir ksmnaysa
sadece Tomas ncili'nde rastlanr. Szlerin az bir ksm da Yeni Ahit ncilleriyle tenakz oluturur.

Tomas'n nc ili

Bunlar diri sann syledii ve Didymus Judas Thomasn yazd gizli szler.!
*
1.Ve o dedi : Bu szlerin yorumunu bulan, lm tatmayacak.!
*
2. sa dedi : Her kim ararsa, bulana kadar aramay brakmasn; ve eer bulursa, hayretler
iinde kalacaktr ; ve eer hayretler iinde kaldysa, hayran olacaktr, ve o kainata hkmedecektir.!
*
3. sa dedi : Eer size rehberlik edenler, size derse: Bakn cennet gklerdedir, o zaman gn kular sizlerin nnde
giderler; eer size derlerse: denizlerdedir, o zaman balklar sizlerin nnde giderler. Ama cennet sizin i inizdedir, ve
sizlerin dn zdad r. Eer sizler kendinizi bilirseniz o zaman bilin irsin iz, ve diri babann evlatlar olduunuzu bileceksiniz.
Fakat sizler kendinizi bilemediyseniz, o zaman fakir olursunuz, ve sizler fakirsiniz.!
*
4. sa dedi : Yal adam, iinde bulunduu ya itibari ile, yedi gnlk kk bir ocuu hayatn yeri zerin e
sorgulamakta tereddt etmez, ve o yaayacak; nk birok birince, sonuncular olacaktr, ve onlar bir olacak.!
*
5. sa dedi : Tan, nnde olan, ve nnde sana gizlenen, alacaktr. nk aklanmayacak olan,
gizli hibir ey yoktur.!
*
6. Havarileri ona sordular : Oru tutmamz m istiyorsun ? Ve nasl dua edip sadaka vermeliyiz ? Yemekte neye dikkat
etmeliyiz ? sa dedi : yalan sylemeyin ve tiksindiinizi yapmayn, nk Tanr karsnda herey aktr ; zr
aklanmayacak gizli hibir ey yoktur, ve perdelenmi olan ile perdesi kaldrlmayan hibir ey kalmayacak.!

*
7. sa dedi : Ne mutlu, insann yedii Aslana, ve Aslan insan olacak; ve lnet olsun ki
Aslann yedii insana, ve Aslan insan olacak.!
*
8. Ve o dedi : nsan denize a atan bilge bir balkya benzer; denizden benim balklarmla dolu olarak a ekerken;
onlarn altndan byk gzel bir balk bulur bilge balk; zahmetsizce byk olan bal seer ve dier tm kk
balklar denize atar, iitmek iin kulaklar olan iitsin.!
*
9. sa dedi ki : Bak, orada bir Ekinci gidiyor, elin i doldurup serpiyor. Bir ksm yola dt; onlar toplamak i in kuslar
geldi. Bakalar kayalk yere dtler, ve ne kk saldlar topraa, ne de ge doru baak srdler. Ve bakalar
dikenlere dtler; onlarda tohumu bodular ve kurt gelip yedi. Ve bakalar iyi topraa dtler, ve ge doru iyi bir
rn verdiler; altm nispetinde ve yzyirmi n ispetinde.!
*
10. sa dedi : Ben dnyaya bir ate attm, ve bakn, zerinde nbetteyim, ta ki o yanncaya kadar.!
*
11. sa dedi : Bu gk geecek. Ve onun zerinde olanda geecek; ve onlar, l olanlar, onlar yaamyor, ve onlar,
canl olan lar, lmeyecekler. l olan yediiniz gnler, ondan canl olan yapyordunuz. Ik olduunuzda ne
yapacaksn z ? O gn, bir idin iz, iki oldunuz. Ama eer iki olduysanz, ne yapacaksnz ?
*
12. Havariler saya dediler : Biliyoruz ki bizleri terk edeceksin. zerimizde byk olacak olan kim ?
sa dedi onlara: Orada, gitmi olacan z yerde, uruna gklerin ve yerin yaratld Yakuba , adil olana gideceksiniz.!
*
13. sa havarilere dedi : Karlatrn beni, syleyin kime benziyorum ? Simon Petrus ona dedi :
Sen adil bir melee benziyorsun. Matta ona dedi: Bilge bir filozofa benziyorsun. Thomas ona dedi : stad, azm asla
senin kime benzediini sylememe izin vermez. sa dedi: Ben senin stadn deilim, nk sen kendini, benim
akttm fkran kaynaktan sarho ettin. Ve onu alr geriye ekilir, ona kelime syler. Thomas arkadalarna geri
dndnde, ona sordular: sa sana ne dedi ? Thomas onlara dedi: Bana syledii kelimelerden birini b ile size
sylesem, talar alp bana atardnz ve talardan bir ate kp sizi yakard .!
*
14. sa dedi : Eer oru tutarsanz, gnah ilersiniz; ve eer dua ederseniz haps olursunuz; ve eer sadaka verirseniz
ruhunuza ktlk edersiniz; ve eer herhangi bir memlekete giderseniz, blgeleri gezerken, sizleri misafir ederlerse,
nnze konanlar yiyin; aralarnda hasta olanlar iyiletirin. nk aznzdan girenler sizleri kirletmez; ama

aznzdan kacak olan, ite sizi kirletecek olandr.!


*
15. sa dedi : Eer onu, kadndan domam olan grrseniz, yz st yere kapann ve dua edin; Babanz odur.!
*
16. sa dedi : Belki insan lar dnyaya bar getirmek i in geldiimi dnyorlar; ve onlar bilmiyorlar ki dnyaya ayrlk
getirmeye geldim, ate, kl, sava. nk bir evdeki be olacaklar: ikiye kar ve iki e kar, Baba oula kar ve
oul Babaya kar, ve tek balarna duracaklar.!
*
17. sa dedi : Size hi bir gzn grmedii, hi bir kulan duymad, hi bir elin demedii, hi bir insann klbine
ykselemeyeceini vereceim.!
*
18. Havariler saya dedi : Syle bize, sonumuz nasl olacak ? sa dedi : Balangc bulduunuza gre, sonu niy e
aryorsunuz ? nk orada, balangcn olduu yerde, son da olacaktr. Ne mutlu, balangta durana, ve o sonuda
bilecek, ve o lm tatmayacak.!
*
19. sa dedi : Ne mutlu, mevcud olmadan nce var olana. Eer benim havarilerim olursanz, eer benim s zlerimi
dinlerseniz, bu talar size hizmet edecektir. nk sizlerin cennette be aac var, hi deimezler, ne yazda ne kta,
ve onlarn yapraklar dklmez. Onlar tanyan kimse lm tatmayacaktr.!
*
20. Havariler saya dediler: Syle bize, cennetle ne kyaslanabilir. Onlara dedi : O bir hardal tanesine benzer. Btn
tohumlarn en k. Ama eer ilenmi topraa derse, byk bir dal kar ve gn kular i in bir snak olur.!
*
21. Meryem saya dedi : Havarilerin kime benziyor ? O dedi : Onlar kendilerini, onlara ait olmayan bir arazide, kendini
salm ocuklara benziyorlar. Arazin in sahip leri geldiinde, onlar derler: Arazimizi bize brakn. Onlara brakmas ve
arazinin onlara verilmesi iin o an tamamyla plaktrlar. Bu yzden derim ki: Evin sahibi h rszn geleceini biliyorsa,
hrsz gelmeden nbet tutacaktr; ve onun, krall ndaki evine girip bireyler almasna izin vermeyecektir. Ama siz,
dnyaya kar uyank olun; belinizi, hrszlar size gelmek iin bir yol bulamasnlar diye skca balayn. Zira gzettiiniz
kazanc, onlar bulacaklar. in izde bilge birisi olsa ! Meyveler olgunlatnda elinde orayla hemen gelir ve hasad
toplard. itmek iin kula olan, iitsin.!
*
22. sa emzirilen ocuklar grr. Havarilerine yle der : Bu emzirilen kkler, cennete girenlere benzer. Onlar
dediler: yleyse ocuk olursak m cennete gireceiz ? sa dedi onlara: ki den bir yaptnzda, itekini dtaki gibi,
dtakini iteki gibi, sttekini alttaki gibi yaptnzda ve erkek ile dii olandan yle birey yapacaksn z ki, erkek erkek
olmayacak, diide dii olmayacak ve bir gzn yerine gzler, bir elin yerine bir tek el, bir ayan yerine bir tek ayak ve
bir suretin yerine bir tek suret yaptnzda, ite o zaman gireceksiniz.!

*
23. sa dedi: Sizlerin arasndan ben seeceim, binin iinden birini, onbinden ikisini ve onlar orada duracaklar, sanki iki
birmi gibi.!
*
24. Havarileri dediler : ret bize bulunduun yeri, nk bizim iin onu aramak bir gerekliliktir. Onlara dedi: K ulaklar
olan iitsin ! In insanlarn n iinde k vardr, ve btn dnyay aydnlatr. Eer k vermez ise, ite budur karanlk .!
*
25. sa dedi : Ruhunu sevdiin gibi kardein i sev; gznn bebei gibi dikkat et ona.!
*
26. sa dedi : Kardeinin gzndeki kym gryorsun; ama kendi gzndeki kalas grmyorsun. Kendi gzndeki
kalas kard n zaman, kardeinin gzndeki kym kartabilmek iin greceksin.!
*
27. sa dedi: br dnya iin oru tutmazsanz, cenneti bulamazsnz; eer S ebt gnn bir Sebt gibi kutlamazsan z
babanz gremezsiniz.!
*
28. sa dedi: Dnyann merkezinde duruyordum, ve onlara kendimi bedende tanttm. Hepsini sarho buldum;
aralarnda hi susam olan n bulamadm, ve Ruhum insanolu iin znt duydu; n k onlar kalplerinde kr, ve
onlar dnyaya bo geldiklerin i, ve bo gitmeye altklarn grmyorlar. Ama imd i sarholar. Eer araplarn red
ederlerse bunu ok ar deyecekler.!
*
29. sa dedi: Eer beden ruhtan dolay olmusa bu bir mucizedir. Ama eer ruh bedenden dolay olmusa, bu
mucizenin mucizesidir. Ama ben ise bu byk zenginli in bu fakirlikte nasl yaad na hayret ediyorum.!
*
30. sa dedi : Nerede Tanr var, onlar Tanrlardr; nerede iki veya bir varsa, orada ben onunla olacam .!
*
31. sa dedi: Hi bir peygamber kendi kynde kabul edilmez, hi bir doktor kendisin i tanyanlar iyiletirmez.!
*
32. sa dedi : Bir dada ykseltilen ve kuvvetli yaplan ehir, ne drlebilir ne de gizlenebilir.!
*

33. sa dedi : Kendi kulanla ve teki kulanla duyduunu damlarn zdan ilan et. nk kimse f altna
veya gizli bir yere koymak iin lamba yakmaz; onu, girip kanlarn grmesi iin amdana koyar.!
*
34. sa dedi : Bir kr, bir kre rehberlik ederse ikiside ukura d erler.!
*
35. sa dedi : En kudretlinin evine, birisinin zorla girip almas, mmkn deildir, onun ellerin i balamazsa tabi, o
zaman evini alt st edebilir.!
*
36. sa dedi : Sabahtan akama, akamdan sabaha ne giyeceiniz i in tasalanmayn.!
*
37. Havarileri dediler : Hangi gn bizlere kendini tantacaksn ve hangi gn seni greceiz. sa dedi: Edep
yerlerinizden soyunduunuzda ve kk ocuklar gibi elbisenizi ayaklar altna alp zerine bastnzda, o zaman diri
olann olunu greceksiniz ve korkmayacaksnz.!
*
38. sa dedi : Bir ok defa sizlere sylediim bu szleri duymak istediniz, ve bu szleri duyabileceiniz baka birine
sahip deilsiniz. Gnler gelecek ki, beni arayacaksn z ama bulamayacaksn z.!
*
39. sa dedi : Ferisiler ve ilah iyatlar bilg inin anahtarlarn aldlar ve sakladlar. Onlarda girmediler ve girmek
isteyenleride brakmadlar. Ama sizler, ylan lar gib i akll ve gvercinler gibi saf olun.!
*
40. sa dedi : Bir asma ubuu Babann dna dikildi, gl olmad i in, kklenecek ve telef olacak.!
*
41. sa dedi : Elinde olana verilecek; ve olmayana , az da olsa alnacaktr.!
*
42. sa dedi : Gelip gidici olun.!
*
43. Havarileri ona dediler : Sen kimsin, bize bunlar syleyen ?
sa dedi onlara :Size dediklerimden kim olduumu bilemediniz mi ? Ama siz Yahudiler gibi oldunuz.

Onlar aac sevip meyvesinden nefret ederler, meyvesini sevip aatan nefret ederler.!
*
44. sa dedi : Babasna kfreden affedilecek, oluna kfreden affedilecek; ama kutsal Ruha kfreden affedilmeyecek,
ne dnyada ne de ahirette.!
*
45. sa dedi : Dikenli allardan zm alnmaz, deve dikenlerinde de incir toplanmaz. rn vermezler. yi insanda sahip
olduu hazineden iyi eyler karr; kt insansa, klbindeki kt hazineden kt eyler karr, ve kt syler, nk
yreinin tamasndan ktlk hasl olur.!
*
46. sa dedi : Ademden Vaftizci Yahyaya kadar kadnlardan doanlar arasnda kimse Vaftizci Yahyay aamad.
nk, onun gzleri kr olmamt. Ama dedim : Aranzda kk olacak olan cenneti tanyacaktr ve Yahyay
aacaktr.!
*
47. sa dedi : Mmkn deildir ki bir insan iki ata binsin, iki yay gersin; ve mmkn deildir ki bir hizmetkr iki
efendiye hizmet etsin, tabi birini ihmal ederek dierini yceltmek dnda. Kimse eski arap imek istemez, ve hemen
yeni araptan imez. Ve eski tuluma yeni arap boaltlmaz, bozulmasn diye. Yeni bir elbiseye eski yama dikilmez, zira
yrtlacaktr.!
*
48. sa dedi : Bir evdeki iki kii bark olurlarsa, daa: Uzakla derler ve da uzaklar.!
*
49. sa dedi : Ne mutlu yalnz ve seilmi olan lar, sizler cenneti bulacaksnz, ondan geldiniz ve ona dneceksiniz.!
*
50. sa dedi : Eer size derlerse: Nereden geliyorsunuz ? deyin ki onlara: Biz ler ktan geliyoruz, n kendinden
doduu yerden. Ayaa kalkt ve kendini kendi suretinde gsterdi. Size derlerse: Siz kimsiniz ? deyin ki : Bizler onun
ocuklaryz, ve diri babann seilmileriyiz. Size sorarlarsa: Baban za ait iinizde olan iaret hangisi ? deyin ki : Bu
hareket ve skunettir.!
*
51. Havariler ona dediler : Hangi gn llerin huzuru gelecek, ve hangi gn yeni dnya gelecek ?
Onlara dedi : Beklediiniz geldi, ama anlamyorsunuz.!
*
52. Havarileri ona dediler : Yirmidrt Peygamber konutu srailde ve hepside senden konutu. Onlara dedi:
Gzlerinizin nndeki diri olan braktnz ve llerden sz ettiniz.!

*
53. Havarileri ona dediler : Snnet faydalm deil mi ? Onlara dedi: Eer faydal olsayd, babalar onlar daha
annelerindeyken snnet ederdi. Ama Ruhtaki gerek snnet ok faydal.!
*
54. sa dedi : Ne mutlu fakirlere, cennet sizindir.!
*
55. sa dedi : Babasyla, annesinden nefret etmeyen benim Havarim olamaz. Ve kardeiyle kz kardeinden nefret
etmeyen, han benim tadm gib i tamayan bana layk olamaz.!
*
56. sa dedi : Dnyay tanyan bir ceset bulmutur, ceset bulmu olana ise, dnya layk deildir.!
*
57. sa dedi : Babann cenneti iyi bir tohumu olan insana benzer. Dman gece geldi ve iyi tohumun altna yaban otu
ekti. nsan yaban otunun sklmesine izin vermedi. Onlara dedi : yaban otunu skerken iyi tohumuda skmeyesiniz.
Hasat gnnde yaban otu grnr olur; kartlr ve yaklr.!
*
58. sa dedi : Ne mutlu tahamml edebilene ! O hayt buldu.
*
59. sa dedi: Yaadnz srece diri olana bakn z, onu grmek iin, lmeyin ve aramayn diye, gremeyeceksiniz.!
*
60. Bir koyun ta***** Yahudaya giden bir Samarial grdler. Havarilerine dedi :
Bu koyunla ne yapmak istiyor ? Ona dediler : ldrp yemek iin. Onlara dedi : Yaadnz srece onu yemeyecek ;
onu ldrp, o ceset olmad srece. Onlar dediler : Baka trl yapamaz.
Onlara dedi : Sizde ceset olup yenmeden nce huzur bulacanz bir yer arayn.!
*
61. sa dedi : ki kii bir yatakta dinlenecek, birisi lecek, dieri yaayacak.
Salome dedi : Sen kimsin be adam, kimin olusun ? Benim yatama ktn, benim masamdan yemek yedin.
sa ona dedi : Ben benzer olandan gelenim; Bana Babam olan eyler verildi.
Salome dedi : Ben senin havarinim.

sa dedi ona : Bu yzden derim ki, benzer olduunda, kla dolu olur; ama blnmse karanlkla dolu olacaktr.!
*
62. sa dedi: Srlarma layk olanlara srlarm sylyorum. Sann ne yaptn solun bilmesin.!
*
63. sa dedi : Bir zaman mal ok olan zengin bir adam vard. O dedi : Ben servetimi ekmek, bimek, dikmek,
ambarm hi bir eksiim kalmayacak ekilde rnle doldurmak iin kullanacam.
yleydi kalbindeki dnce; ve o gece ld. itmek iin kula olan iitsin.!
*
64. sa dedi : Bir adamn misafirleri vard; ve yemei hazrlad ktan sonra misafirleri davet etmeleri iin hizmetisine
gnderdi. O da ilkine gitti : Efendim sizi davet ediyor. O dedi : Tccarlara verilecek param var; bu akam bana
gelecekler, onlara grev vermek iin gideceim. Beni bu defalk mazur grn. Bir bakasna gitti ve dedi: Efendim sizi
davet ediyor. O kii dedi ona: Bir ev satn aldm ve bir gnlne bana ihtiya var. Zamanm olmayacak. Bir bakasna
gider ve ona der: Efendim sizi davet ediyor. O da der ki: Bir arkadam evlenecek ve yemeinide veren benim,
gelemeyeceim. Yemek iin zr dilerim. Bir bakasna g ider ve der : Efendim sizi davet ediyor: O da der ki: Bir iftlik
satn aldm. Getirimi almaya gideceim. zr dilerim, gelemeyeceim. Hizmetkr geri dner ve efendisine der : Senin
yemee davet ettiklerin zrlerin i bild irdiler. Efendi hizmetkra der : Darya yola k, bulabildiklerin i yemek yemeleri
iin getir buraya. Satclarla tccarlar Babamn yerine asla adm atamazlar.!
*
65. O dedi: Sayg deer bir insann ba vard ; rnn almak iin baclara verdi. Baclarn rn vermesi iin
hizmetkrn gnderir. Onlar ise hizmetkr ldresiye dverler. Hizmetkr gider ve efendisine durumu anlatr. Efendisi
der ki : Belkide seni tanmadlar. Baka bir hizmetkrn gnderir ve baclar onu da dverler. Bu defa efendi kendi
olunu gnderir. O der : Belki oluma sayglar olur. Baclar onun bu balarn miras s olduunu duyduklarnda, onu
hemen ldrrler. itmek iin kulaklar olan iitsin.!
*
66. sa dedi : naatlarn kald rp att ta gsterin bana: O ke tadr.!
*
67. sa dedi : Kainat tanyan kii kendini tanmamsa kainatda tanyamaz.!
*
68. sa dedi : Ne mutlu sizlere ki nefret edileceksiniz ve takip edileceksiniz, ve onlar, takip edildiin iz hi bir yer
bulamayacaklar.!
*
69. sa dedi : Ne mutlu kalplerinde takip edilenlere; onlar Babay hakikaten tanm olanlardr.

Ne mutlu a olanlara, nk isteyenin karn doyurulacaktr.!


*
70. sa dedi : inizdekini kazandn zda, sahip olduunuz sizi kurtaracaktr.
Eer ona sahip deilseniz, iin izde sahip olmad nz ey, sizi ldrecektir.!
*
71. sa dedi : O evi ykacam ve bir daha hi kimse onu yeniden yapma durumunda olmayacaktr.!
*
72. Bir adam ona dedi : Kardelerime Babamn mallarn benimle paylamalarn syle. Ona dedi: Ey insan, beni kim
bltren yapt ? Havarilerine doru dnd. Dedi ki: Ben bltren miyim ?
*
73. sa dedi : Mahsul ok olabilir, ama iiler az. Tanrya yakarn ki, mahsul iin ii gndersin.!
*
74. O dedi : Tanrm, kaynan etrafnda pek ok kii var ama iinde olan yok.!!
*
75. sa dedi : Kapda duran ok kii var, ama yan lz olan lar dn yerine girerler.!
*
76. sa dedi : Babann cenneti, mal olan ve inci bulan bir tccara benzer. Bu tccar bilgeydi. Maln satt ve tek inciyi
satn ald. Sizlerde Gvenin yemek iin ulaamad, kurdun bozamad, bitmeyen ve devam eden hazineyi araynz.!
*
77. sa dedi : Ben herkesin zerindeki m. Ben kainatm; kainat benden kt ve kainat bana ulat.
Aac yarn, ben oradaym. Bir ta kald rn, ve beni orada bulacaksn z.!
*
78. sa dedi : Niin krlara ktnz ? Rzgarda sallanan bir kam grmek iin mi ? Ve yumuak elbiseleri olan
bir insan grmek iin mi ? Krallarn za ve byklerinize bakn, onlarn yumuak elbiseleri var, ama gerei
tanmyorlar.!
*
79. Topluluun arasndan bir kad n dedi ona: Ne mutlu seni tayan rahme ve seni besleyen memelere.

Ona dedi : Ne mutlu Babann szn iit ene ve hakikat iinde koruyana, nk yle gnler gelecek ki,
kendinize diyeceksiniz: Ne mutlu gebe kalmam rahme, ve st vermemi memelere.!
*
80. sa dedi : Dnyay tanyabilen bedeni bulur; ama bedeni bulana, dnya layk deildir.!
*
81. sa dedi : Zengin olan hkmetsin ve gc olan vazgesin.!
*
82. sa dedi : Bana yakn olan, atee yakndr, ve benden uzak olan cennettende uzaktr.!
*
83. sa dedi : Suretler insanlara ald , ve ilerinde ki k, Babann n n suretinde gizlendi.
O kendini alacak, ve sureti nda gizlendi.!
*
84. sa dedi : Benzerlerinizi grdnzde sevineceksiniz. Ama sizden nce var olan benzerlerinizi,
ne len ne de aklananlar grdnzde ne kadarna dayana bileceksiniz ?
*
85. sa dedi : Adem byk bir g ve zenginlikten var oldu, ve insan liyakatl deild i. Eer layk olsayd ,
lm tatmazd.!
*
86. sa dedi : Tilkilerin inleri ve kularn yuvalar vardr. Ama insanolunun ban yaslayp dinlenecek yeri yok.!
*
87. sa dedi : Bir bedene bal olan beden sefildir, ve bu ikisine bal olan rhta sefildir.!
*
88. sa dedi : Melekler ve Peygamberler sizlere gelecek, sizlere sizin olan verecekler.
Ve sizler elinizde olan onlara verin ve kendinize deyin : Hangi gn gelecekler kendilerin in olan almak iin.!
*
89. sa dedi : Neden anan dna ykyorsunuz ? Anlamyormusunuz ki, ii yaradan dda yaradand r.!

*
90. sa dedi : Bana gelin, iki kiriimin aras rahattr, ve evsahipliim yumuaktr, huzuru bulacaksn z.!
*
91. Ona dediler : Sen kimsin syle bize ki sana inanalm. Onlara dedi: Gklerin ve yerin yzn,
karnzda duran sorguluyorsunuz, tanmadnz m, ve imdi nasl sorgulayaca nz bilmiyorsunuz.!
*
92. sa dedi : Arayn bulacaksnz ; ama sizlerin bana bugnle rde sorduklarnz ve benim sizlere
sylemediklerim, imd i sizlere sylemek houma gidiyor ve siz sormuyorsunuz.!
*
93. sa dedi : Kutsal olan kpeklere vermeyin, gbrelie srklemesinler.
ncileri domuzlara atmayn, onlar kirletmesinler.!
*
94. sa dedi : Arayan bulacaktr, ve ierinin kapsn ald nda alacaktr.!
*
95. sa dedi : Paranz olduunda, tefeci gibi vermeyin, geriye alamayaca nz kiiye verin.!
*
96. sa dedi : Babann cenneti kadn gibidir. Biraz maya alr ve hamura kartrp byk ekmekler yapar.
Kula olan iitsin.!
*
97. sa dedi : Babann cenneti un dolu testi tayan bir kadna benzer. Uzun bir yola giderler.
Testinin kulpu kopar ve un arkasndan yola dklr. O bunu bilmiyordu, kederlenmedi.
Evine gelip testiyi yere koyduunda onu bo buldu.!
*
98. sa dedi : Babann cenneti bir asili ldrmek isteyen adama benzer.
Evinde klcn ekti ve eli yeterince gl m diye duvar deldi. Sonra da asili ldrd.!

*
99. Havariler ona dedi : Kardein ve annen dardalar. Onlara dedi : Bunlar, Babamn isteklerini
yerine getirenler benim kardelerim ve annem; ite onlar Babamn cennetine girecekler.!
*
100. saya bir altn paras gsterip dediler: Kayserin adamlar bizden vergi istiyorlar.
Onlara dedi : Kayserin olan Kaysere verin; Tanryada Tanrnn olan verin. Ve benim olan bana verin.!
*
101. sa dedi : Babasyla annesinden nefret etmeyen benim havarim olamaz. Ve kim Babasyla annesini
beni sevdii gibi sevmezse benim havarim olamaz. nk benim annem, ama gerek annem bana hayt verdi.!
*
102. sa dedi : Zavall Ferisiler ! nk srlarn yemli inde uyuyan kpee benziyorlar,
ne kendileri yiyorlar ne de srlarn yemesine izin veriyorlar.!
*
103. sa dedi : Ne mutlu o insana ki hrszn gecenin hangi zamannda geleceini bilir; onlar ieri
girmeden evvel dorulur, gcn toplar ve nce davranr.!
*
104. Ona dediler : Gel bugn dua edip, oru tutalm.
sa dedi : Hangi gnah iledim ben yada nerede yenildim ?
Ama damat dn odasndan knca, brakn oru tutup dua etsinler.!
*
105. sa dedi : Babayla anneyi tanyan, orospunun olu olarak isimlendirilir.!
*
106. sa dedi : kiden bir yaptnzda, insan larn evlatlar olacaksn z, ve dediinizde : da git , da gidecektir.!
*
107. sa dedi : Cennet yz koyunu olan bir obana benzer; bir tanesi, en byk olan kaybolur, ve o dier doksan
dokuzu brak onu aramaya giderler, ta ki onu bulana kadar. O kadar yorgunluundan sonra, koyuna der ki :

Seni dier doksan dokuzdan daha fazla seviyorum.!


*
108. sa dedi : Benim azmdan ien benim gibi bende onun gibi olurum ve ondan gizlenen eyler ona alacaktr.!
*
109. sa dedi : Cennet, tarlasnda bilmedii, sakl bir hazinesi olan adama benzer.
Ve adam ldkten sonra hazineyi oluna brakt. Olu bir ey bilmiyordu; tarlay ald ve satt.
Ve o, satn alan geldi, tarlay toplarken hazineyi buldu; istediklerine faiz karl para vermeye balad.!
*
110. sa dedi : Dnyay bulan ve zenginleen, dnyadan vazgesin.!
*
111. sa dedi : Gkler toplanacak, ayn ekilde sizin zaman nzn yeri de.
Ve diri olandan gelen diri, ne lm grcek ne de korkuyu, nk sa diyor : Kendini bulana Dnya la yk deildir.!
*
112. sa dedi : cana bal olan vcut zavalld r; vcuda bal olan can da zavalldr.!
*
113. Havarileri ona dedi : Cennet hangi gn gelecek ?
sa dedi : Beklendii gibi gelmeyecek; bakn buradadr veya oradadr diye denmeyecek.
Babann cenneti dnyann zerine yaylmtr ve insan lar grmyorlar.!
*
114. Simon Petrus dedi onlara : Meryem aramzdan gitsin, nk kadnlar hayta layk deillerdir.!
sa dedi : Bakn, onu erkek yapmak iin ekeceim, siz erkeklere benzer, yaayan bir Rh olmas i in.
nk kendini erkek yapan her kadn cennete ulaacaktr.!