You are on page 1of 26

Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav

ALES / lkbahar / Saysal II / 10 Mays 2009


Matematik Sorular ve zmleri

1
( ) 4 1
ileminin sonucu katr?
1. 2
5
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

zm 1
1
( ) 4 1
(2 1) 4 1 2 4 1 16 1 15
2
=
=
=
=
=3
5
5
5
5
5

2. 2 x 6
olduuna gre, x y arpm en geni hangi aralkta deer alr?

5y4
A) [ 30 , 24]

B) [ 30 , 30]

C) [ 10 , 24]

D) [ 10 , 12]

zm 2

2x6

x = { 2 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6}

En byk x deeri = 6
En kk x deeri = 2

5y4

y = { 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4}

En byk y deeri = 4
En kk y deeri = 5
En byk, x y = 6.4 = 24
[ 30 , 24]
En kk, x y = 6.( 5) = 30

E) [ 10 , 30]

3. 964.998 963.999 ileminin sonucu katr?


A) 35

B) 36

C) 37

D) 38

E) 39

zm 3
963 = a olsun.
(a + 1).(a + 35) a.(a + 36) = a + 35.a + 1.a + 35.1 a 36.a
= 35 elde edilir.

4. a , b , c birbirinden farkl pozitif tam saylar ve


a+b
<3
b
olduuna gre, a + b + c toplamnn en kk deeri katr?
b+c
>4
c
A) 11

B) 10

C) 9

D) 8

E) 7

zm 4
a+b
<3
b

a + b < 3b

a < 2b

b+c
>4
c

b + c > 4c

b > 3c

En kk a , b , c deerleri iin,
c = 1 olsun.
b > 3.1

b > 3 ise b = 4 olur.

b = 4 iin , a < 2.4

a<8

a , b , c birbirinden farkl pozitif tam saylar olduuna gre,


en kk a = 2 olur.
En kk a + b + c = 2 + 4 + 1 = 7 elde edilir.

5. basamakl A3B says 6 ile kalansz blnebilmektedir.


Ayn say 5 ile blndnde kalan 3 olduuna gre,
A nn alabilecei deerler toplam katr?
A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 15

zm 5
A3B says 6 ile kalansz blnebildiine gre,
6 nn arpanlar olan 2 ve 3 ile de kalansz blnebilir.
2 ile kalansz blnebilmesi iin, B = {0 , 2 , 4 , 6 , 8} olmaldr.
3 ile kalansz blnebilmesi iin, saynn rakamlar toplam 3 n kat olmaldr.
5 ile blmnden kalan 3 olduuna gre, B = {3 , 8} olabilir.
O halde, B = 8 olur.
A + 3 + 8 = 3.k

A3B = A38

A + 11 = 3.k

A nn alabilecei deerler toplam = 1 + 4 + 7 = 12

6.

5
5

A)

= 5 x olduuna gre, x katr?

1
3

B)

1
4

C)

1
6

D)

1
3

E)

1
6

zm 6
3

5
5

= 5x

5
5

1
3
1
2

1
3

= 5x

5 .5 2 = 5 x

1 1
+( )
3 2

2 3
6

= 5x
1

= 5x

5 6 = 5x

x=

1
6

A = {1 , 4 , 7} olur.

Not :
Tabanlar ayn iki sl okluun blm iin
ortak taban zerinde payn ssnden paydann ss karlr.

am
= a m n (a 0)
n
a

Not :
Tabanlar ayn, sleri farkl iki sl okluun arpm,
ortak taban zerinde sler toplamna eittir.
a m .a n = a m + n

7.

2x 5
3x + 6
+x=
olduuna gre, x katr?
4
3

A) 6

B) 6,5

C) 7

D) 7,5

E) 8

zm 7
2x 5
3x + 6
+x=
4
3

2 x 5 + 4 x 3.( x + 2)
=
4
3

6x 5 x + 2
=
4
1

(6x 5).1 = (x + 2).4

6x 5 = 4x + 8
6x 4x = 8 + 5
2x = 13
x = 6,5

8.

x y
= 2 olduuna gre, 3x + 5y ifadesi x y ifadesinin ka katdr?
2x + y

A) 2

B) 1

C) 1

D) 2

E) 4

zm 8
x y
=2
2x + y

x y = 4x + 2y 3x = 3y

x=y

Verilen denklemlerde,
y yerine x yazlrsa x y = x ( x) = x + x = 2x
y yerine x yazlrsa 3x + 5y = 3x + 5.( x) = 3x 5x = 2x
Buna gre,

2x
= 1 elde edilir.
2x

9.
A00
BB0
+ CCC
1516
A) 6

olduuna gre, A katr?

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

zm 9
Birler basama toplanrsa, 0 + 0 + C = 6

C = 6 olur.

Onlar basama toplanrsa, 0 + B + C = 0 + B + 6 = 11


Yzler basama toplanrsa, A + B + C = A + 5 + 6 = 14

B = 5 olur.

A = 3 olur.

10. Ardk tam saynn toplam, onlar basamanda 2 olan yzler ve birler basamanda
ayn rakam bulunan A2A biiminde basamakl bir sayya eittir.
Buna gre, A en fazla ka olabilir?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

zm 10
a + (a + 1) + (a + 2) = A2A
3a + 3 = A2A
3.(a + 1) = A2A
A2A says 3 ile tam blnebileceine gre, A + 2 + A = 3.k
2A + 2 = 3.k

2.(A + 1) = 3.k

en byk A = 8 olur.

11. (5 x).(2x 1) > 0 eitsizliini salayan x deerleri aadaki aralklarn hangisindedir?


A) 0 < x <

1
2

B) 0 < x <

5
2

zm 11
(5 x).(2x 1) > 0
5x=0

x=5

2x 1 = 0

x=

(5 x).(2x 1) > 0

1
2

1
<x<5
2

C)

1
<x<5
2

D)

2
<x<3
5

E)

2
<x<5
5

12.

A
3
=
B
4
A
2
B
=
olduuna gre,
katr?
C
3
C

A)

4
5

B)

5
6

C)

6
7

D)

7
8

E)

8
9

zm 12
A
3
=
B
4

4A = 3B

B=

4A
3

A
2
=
C
3

3A = 2C

C=

3A
2

4A
B
4A 2
8
= 3 =
.
=
elde edilir.
3A
C
3 3A 9
2

13. A + B = 60
A +1
B 1
=
olduuna gre, A katr?
3
2
A) 28

B) 30

C) 32

D) 34

E) 35

zm 13
A + B = 60

B = 60 A

A +1
B 1
=
denkleminde B yerine 60 A yazlrsa,
3
2
A + 1 60 A 1
=
3
2

A + 1 59 A
=
3
2

2A + 2 = 3.59 3A

5A = 177 2

5A = 175

A = 35

14. ve 15. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Son k basama 2k ile blnen saynn kendisi de 2k ile blnr.
rnek: 3560 saysnn son 2 basama olan 60, 2 = 4 ile blndnden
saynn kendisi de 4 ile blnr.

14. Buna gre, aadaki saylardan hangisi 8 ile blnr?


A) 15140

B) 28004

C) 43408

D) 57380

E) 89018

zm 14
8 = 2 (son 3 basama 8 ile blnen say 8 ile blnr.)
C) 43408

son basama 8 in kat olduuna gre, (408 = 8.51) say 8 ile blnr.

Not : 8 ile Blnebilme


Bir saynn 8 ile blnebilmesi iin,
saynn son basamann 000 veya 8 in kat olmas gerekir.
Bir saynn 8 ile blmndeki kalan,
saynn son basamandaki saynn 8 e blmndeki kalana eittir.

15. Buna gre, 4 ile blnen ve rakamlar birbirinden farkl olan


alt basamakl en kk saynn rakamlar toplam katr?
A) 19

B) 18

C) 17

D) 16

E) 15

zm 15
Rakamlar birbirinden farkl, 6 basamakl say = abcdef olsun.
4 = 2 (son 2 basama 4 ile blnen say 4 ile blnr.)
Rakamlar birbirinden farkl, en kk 6 basamakl say = 102345
Son 2 basama 4 n kat olacana gre, ef = 48 olmaldr.
abcdef = 102348

a + b + c + d + e + f = 1 + 0 + 2 + 3 + 4 + 8 = 18

16. 18. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Bir renci, arpma ve toplama ilemlerinden esinlenerek elenceli olacan dnd
orplama ilemi tanmlyor.
Bu ileme gre, saylar nce alt alta yazlyor, daha sonra saylarn birler basamandaki
rakamlarndan balanarak arpma ilemi yaplyor ve sonra onlar basamandaki rakamlarla
yaplan arpma ileminin sonucuna ilk arpmdan gelen elde eklenerek ilemin altna
yazlyor.
rnek :
42
36

61
732

Yukardaki ilemde nce 2 , 6 ve 1 saylaryla arpma ilemi yaplm (2 6 1= 12) ve


12 saysndaki 2 , sonu basamana yazlm daha sonra eldeki 1 , (4 3 6) arpmnn
sonucu olan 72 ye eklenmi (72 + 1= 73) ve sonu 732 olarak bulunmutur.

16.
21
33

45

Yukardaki orplama ileminin sonucu katr?


A) 234

B) 235

C) 245

D) 255

E) 265

zm 16
21
33

1 3 5 = 15 5

45

255
2 3 4 = 24

255

24 + 1 = 25

17.
AA
78

28
204

Yukardaki orplama ilemine gre, A katr?


A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

zm 17
A 8 8 = A 64 = . . 4
Birler basama 4 olmas iin, A = 1 olmaldr.
A = 1 iin , elde 6 olur.
A 7 2 = 20

A 14 = 20 = 14 + 6

A = 1 iin, 14 + 6 = 20

18.
AB

12

Yukardaki orplama ileminin sonucu A nn 18 katna eit olduuna gre,


B says A nn ka katdr?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

zm 18
B ile 2 nin arpm tek basamakl bir say ise,
B2=C

C = 2.B

A1=D

A=D

DC = 18.A 10.D + C = 10.A + 2.B = 18.A

B = 4.A

B ile 2 nin arpm iki basamakl bir say ise,


2B = 10 + C

B2=C

A1+1=D

C = 2B 10

A+1=D

DC = 18.A 10.D + C = 10.(A + 1) + 2B 10 = 18.A

B = 4.A

19. 21. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


1 den itibaren pozitif tam saylar kareleri kadar tekrarlanarak
an = 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, . . . , 4, 5, 5, . . . , 5, . . . , n, n, n, .. . , n
n
biiminde an dizileri oluturuluyor.

19. a15 dizisinin en az kanc terimi 8 dir?


A) 141

B) 142

C) 143

D) 144

E) 145

zm 19
a7 dizisinin terim says = 1 + 2 + 3 + . . . . . . + 7 =

7.(7 + 1).(2.7 + 1)
7.8.15
=
= 140
6
6

140 dan sonraki 141. terimi = a8 dizisinin ilk terimi olan 8 dir.

20. a10 dizisinin 105. terimi hangi saydr?


A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

zm 20
a10 dizisinin terim says = 1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . . + 10
a7 dizisinin terim says = 1 + 2 + 3 + . . . . . . + 7 =

7.(7 + 1).(2.7 + 1)
7.8.15
=
= 140
6
6

7 = 49 tane 7 terimi vardr.


140 49 = 91
Buna gre, 105 ; 91 ile 140 arasnda olduuna gre, 105. terimi 7 olur.

Not : 1 + 2 + 3 + . . . + n =

n.(n + 1).(2n + 1)
6

(n N+ iin)

21. a13 dizisinin terim says a11 in terim saysndan ka fazladr?


A) 143

B) 169

C) 290

D) 313

E) 321

zm 21
a13 dizisinin terim says = 1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . . + 13
a11 dizisinin terim says = 1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . . + 11
terim says fark = (1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . . + 13) (1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . . + 11)
= 13 + 12
= 169 + 144
= 313

22. Selim, cep telefonuyla yapt konumalarda A tarifesinde ayda 10 TL sabit cret ve
konutuu her dakika iin 0,3 TL demektedir.
B tarifesini seerse ilk 60 dakikann her dakikas iin 0,5 TL, sonraki her bir dakika iin ise
0,2 TL deyecektir.
Cep telefonuyla ayda 100 dakika konuan Selim, A yerine B tarifesini seerse
ka TL kr eder?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

zm 22
A tarifesine gre, 100 dakika konuursa, 10 + 0,3.100 = 10 + 30 = 40 TL
B tarifesine gre, 100 dakika konuursa, 60.0,5 + (100 60).0,2 = 30 + 8 = 38 TL
Selim, A yerine B tarifesini seerse , 40 38 = 2 TL kr elde eder.

23. Bir snftaki 39 renci, birinci ve ikinci grupta eit sayda renci olacak ekilde
alma grubuna ayrlyor.
Birinci gruba baka bir snftan 10 renci katlyor, nc gruptan da 3 renci ayrlyor.
Bu durumda birinci gruptaki renci says, nc gruptaki renci saysnn 3 kat oluyor.
Buna gre, ilk durumda birinci gruptaki renci says katr?
A) 10

B) 11

C) 13

D) 14

E) 15

zm 23
I. grup = x
II. grup = x

x + x + y = 39

2x + y = 39

III. grup = y
I. grup = x + 10
II. grup = x

x + 10 = 3.(y 3)

3y x = 19

III. grup = y 3
2x + y = 39

y = 39 2x olduuna gre,

3y x = 19 denkleminde, y yerine 39 2x yazlrsa,


3.(39 2x) x = 19

117 19 = 7x

7x = 98

x = 14 bulunur.

24. Bir manav kilogram 300 Kr tan 60 kg elma alyor.


2
n kilogram 280 Kr tan satyor.
Bu elmalarn yarsn kilogram 350 Kr tan, kalannn
3
Bu manav geri kalan elmann kilogramn en az ka Kr tan satarsa zarar etmez?
A) 150

B) 160

C) 170

D) 180

E) 190

zm 24
Al fiyat = 300.60 = 18000
60.

1
2
.350 + 30. .280 = 10500 + 5600 = 16100 (50 kg elmann sat fiyat)
2
3

Geri kalan elma = 60 ( 30 + 20) = 10 kg


Al fiyat = Sat fiyat
10 kilo

1900 Kr

1 kilo

x.10 = 1900.1

18000 16100 = 1900 (geriye kalan elmann fiyat)

x = 190 Kr

25. Bir kutuda belirli sayda dergi ve bu dergilerin 2 kat kadar kitap bulunmaktadr.
Bu kutudan,

Ali, kitaplarn

1
ile 6 dergi,
3

Sonra Berk, kalan kitaplarn yars ile 2 dergi,


Son olarak da Cihan kalan 8 kitap ile tm dergileri
alyor.
Buna gre, Cihan kutudan ka dergi almtr?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8

zm 25
Kitap says = 2x olur.

Dergi says = x olsun.


2x
+ 6 dergi
3

Ali

Berk
Cihan

(2x

2x 1
). + 2 dergi
3 2

8 kitap + A dergi

Kitap says = 2x

Toplam dergi says = 12

2x
2x 1
+ (2x
). ] + 8 = 2x
3
3 2
6 + 2 + A = 12

4x
+ 8 = 2x
3

x = 12

A = 4 bulunur.

26. ve 27. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Dikkat! Her Soruyu Birbirinden Bamsz Olarak Cevaplaynz.
Bir balk kovasnda 2 lfer, 5 levrek, 3 palamut ve 2 tekir vardr.

26. Kovadan rastgele alnan bir baln palamut olma olasl katr?
A)

1
2

B)

1
3

C)

1
4

D)

2
3

E)

3
4

zm 26
stenen olaslk =

istenen seim sayisi


3
3
1
=
=
=
2 + 5 + 3 + 2 12
4
tm seim sayisi

27. Kovadan nce bir balk alnyor,


sonra bu balk kovaya atlmadan ikinci bir balk daha alnyor.
Buna gre, bu iki balktan birincisinin lfer, ikincisinin levrek olma olasl katr?
A)

1
66

B)

5
66

C)

5
12

D)

5
11

E)

1
9

zm 27
Birinci baln lfer olma olasl =

2
2
1
=
=
2 + 5 + 3 + 2 12 6

kinci baln levrek olma olasl =

5
5
=
1 + 5 + 3 + 2 11

Bu iki balktan birincisinin lfer, ikincisinin levrek olma olasl =

1 5
5
.
=
6 11 66

28. ve 29. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.

Yukarda verilen ve 4 blmeden oluan bir dijital saat zaman, soldan saa doru srasyla saat
(24 saatlik gsterim), dakika, gn ve ay olarak ikier hane eklinde gstermektedir.
rnek bir zaman gsterimi yledir:

28. Saatin btn blmelerindeki saylarn toplam en fazla ka olabilir?


A) 99

B) 106

C) 118

D) 125

E) 133

zm 28
23 (saat) + 59 (dakika) + 31 (gn) + 12 (ay) = 125

29.

Yukardaki saat 5 dakika sonra hangi zaman gsterir?

zm 29
56 dakika + 5 dakika = 61 dakika = 1 saat + 1 dakika
23 saat + 1 saat = 24 saat = 00 saat + 1 gn
19 gn + 1 gn = 20 gn

30. 32. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Bir ehirdeki her ev AB CDEFG H biiminde sekiz rakamdan ve iki tire iaretinden
oluan bir numarayla tanmlanmtr. Numarann ilk iki hanesindeki AB says evin
bulunduu semti, sonraki be hanesindeki CDEFG says evin srasn ve son hanesindeki H
rakam numarann doruluunu kontrol eden salama rakamn gstermektedir.
Bir ev numarasnn doru olup olmad yle kontrol edilmektedir :

Semti belirten saylarla evin sra numaras kullanlarak A C + B D + E F + G


ileminin sonucu bulunur.

Bu sonucun 7 ye blnmesinden elde edilen kalan bulunur.


Eer kalan H ye eitse numara dorudur.
rnek : 14 52031 0 numaras dorudur,
nk 1 5 + 4 2 + 0 3 + 1 = 14 0 (mod7) dir.

30. 23 45671 H biiminde verilen ev numarasnn doru olabilmesi iin,


H rakam ka olmaldr?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

zm 30
AB CDEFG H = 23 45671 H
AC+BD+EF+G=24+35+67+1
= 8 + 15 + 42 + 1
= 66 3 (mod7)

31. A3 7D459 4 numaras doru bir ev numaras olduuna gre,


D nin alabilecei deerler toplam katr?
A) 9

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

zm 31
AB CDEFG H = A3 7D459 4
A C + B D + E F + G = A 7 + 3 D + 4 5 + 9 4 (mod7)
7A + 3D + 29 4 (mod7) 7A + 3D + 29 = 7k + 4
7.(A + 4) + 3D + 1 = 7k + 4

3D + 1 = 4

D=1

3D + 1 = 7m + 4

3D = 7m + 3

m = 3 iin , D = 8

D nin alabilecei deerler toplam = 1 + 8 = 9

32. AB 10232 5 ve AB 04519 5 biiminde doru olarak numaralanm iki ev


ayn semttedir ve ayn salama rakamna sahiptir.
Buna gre, A + B toplam katr?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

zm 32
AB CDEFG H = AB 10232 5
A C + B D + E F + G = A 1 + B 0 + 2 3 + 2 5 (mod7)
A + 8 5 (mod7)

A + 8 = 7k + 5

A + 3 = 7k

k = 1 iin , A = 4

AB CDEFG H = AB 04519 5
A C + B D + E F + G = A 0 + B 4 + 5 1 + 9 5 (mod7)
4B + 14 5 (mod7)

4B + 14 = 7k + 5

Buna gre, A + B = 4 + 3 = 7 elde edilir.

4B + 9 = 7k

k = 3 iin , B = 3

33. 35. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Aadaki tabloda bir iftlikteki 200 adet besi hayvannn cinslerine gre dalm ve bu
hayvanlardan kilogram olarak elde edilen et retimi yzde olarak verilmitir.
Cinsi

Besi hayvan says (%)

Et retimi (%)

18

50

25

10

30

12

22

25

Bu iftlikteki besi hayvanlarndan toplam 8000 kg et retimi yaplmtr.

33. Tm E lerden elde edilen et miktar tm D lerden elde edilen et miktarndan


ka kg fazladr?
A) 1580

B) 1640

C) 1670

D) 1720

E) 1760

zm 33
Tm E lerden elde edilen et miktar = 8000.% 25 = 2000
Tm D lerden elde edilen et miktar = 8000.% 3 = 240
Fark = 2000 240 = 1760

34. Bir adet B den ortalama ka kg et elde edilmitir?


A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

E) 20

zm 34
Tm B lerin says = 200.% 25 = 50
Tm B lerden elde edilen et miktar = 8000.% 10 = 800
50 adet B den
1 adet B den
x.50 = 800.1

800kg
x
x = 16 kg

35. Cinslerine gre et retimi daire grafiiyle gsterildiinde hangi besi hayvannn
gsterildii daire diliminin merkez as dik a olur?
A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

zm 35
8000 kg

360

90

x.360 = 8000.90

x = 2000 kg

Tm A lardan elde edilen et miktar = 8000.% 50 = 4000


Tm B lerden elde edilen et miktar = 8000.% 10 = 800
Tm C lerden elde edilen et miktar = 8000.% 12 = 960
Tm D lerden elde edilen et miktar = 8000.% 3 = 240
Tm E lerden elde edilen et miktar = 8000.% 25 = 2000

36. 38. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Bir ofiste dayankl tanrlara be rakamdan oluan bir demirba numaras veriliyor.
Demirba numaralarnda,

0, 1, 2, 3, 4 rakamlar kullanlyor.
Her bir rakam bir kere kullanlyor.
Birinci rakam sfr olamyor.
kinci rakam birinci rakamn 2 kat oluyor.
nc rakam beinci rakamdan kk
oluyor.

36. Buna gre, en kk demirba numaras katr?


A) 12034

B) 12043

C) 24103

D) 24013

E) 34021

zm 36
abcde

a0

b = 2a

a=1

b = 2 veya a = 2

b=4

c<e
En kk olmas iin , a = 1 , b = 2 , c = 0 , d = 3 , e = 4

abcde = 12034

37. Aadakilerden hangisi bir demirba numarasnn srasyla nc ve


drdnc rakamlar olamaz?
A) 0 , 1

B) 0 , 3

C) 1 , 0

D) 3 , 0

E) 3 , 4

zm 37
abcde

a0

b = 2a

a=1

b = 2 veya a = 2

b=4

c<e
a = 1 ve b = 2

c = 0 ve e = 3

d = 4 [(c , d) = (0 , 4)]

a = 1 ve b = 2

c = 0 ve e = 4

d = 3 [(c , d) = (0 , 3)]

a = 1 ve b = 2

c = 3 ve e = 4

d = 0 [(c , d) = (3 , 0)]

a = 2 ve b = 4

c = 0 ve e = 1

d = 3 [(c , d) = (0 , 3)]

a = 2 ve b = 4

c = 0 ve e = 3

d = 1 [(c , d) = (0 , 1)]

a = 2 ve b = 4

c = 1 ve e = 3

d = 0 [(c , d) = (1 , 0)]

Buna gre, c ve d

3 ve 4 olamaz.

38. Aadakilerden hangisi oluturulabilecek tm demirba numaralar iin dorudur?


A) 1 rakam 2 rakamndan nce gelir.
B) 1 rakam 3 rakamndan nce gelir.
C) 2 rakam 3 rakamndan nce gelir.
D) 3 rakam 0 rakamndan nce gelir.
E) 4 rakam 3 rakamndan nce gelir.
zm 38
abcde

a0

b = 2a

a=1

b = 2 veya a = 2

b=4

c<e
a = 1 ve b = 2

c = 0 ve e = 3

d=4

[abcde = 12043]

a = 1 ve b = 2

c = 0 ve e = 4

d=3

[abcde = 12034]

a = 1 ve b = 2

c = 3 ve e = 4

d=0

[abcde = 12304]

a = 2 ve b = 4

c = 0 ve e = 1

d=3

[abcde = 24031]

a = 2 ve b = 4

c = 0 ve e = 3

d=1

[abcde = 24013]

a = 2 ve b = 4

c = 1 ve e = 3

d=0

[abcde = 24103]

Buna gre, C) 2 rakam 3 rakamndan nce gelir. oluturulabilecek


tm demirba numaralar iin dorudur.

39.
ABCD bir dikdrtgen
FB = 3.EF
AB = 10 cm
BC = 6 cm

Yukardaki verilere gre, AFE geninin alan ka cm dir?


A)

15
2

B)

17
2

C) 8

D) 9

E) 10

zm 39
AEB geninin ykseklii = BC = 6

Alan (AEB) =

6.10
= 30
2

EF = x olsun.
FB = 3x olur.

EB = 3x + x = 4x olur.

Ykseklikleri eit olan genlerin alanlar oran tabanlar oranna eit olduuna gre,

Alan( AEB) EB 4 x
=
=
= 4 Alan (AEB) = 4.[Alan (AEF)]
Alan( AEF ) EF
x
30 = 4.[Alan (AEF)]
Alan (AEF) =

30 15
=
4
2

Not : Ykseklikleri eit olan genlerin alanlar oran tabanlar oranna eittir.

40.
ABCD bir dikdrtgen
AB = 2 cm
BC = 10 cm
DK = 4 cm

ekildeki ABCD ve ABCD dikdrtgenleri e dikdrtgenlerdir.


Buna gre, AA ka cm dir?
A)

7
3

B)

8
3

C)

10
3

D) 3

E) 4

zm 40

ABCD ve ABCD dikdrtgenleri e dikdrtgenler olduuna gre,


AB = KH = 2 olur.
BC = 10 = AD

AAB AHD

AA'

AH

A' B'
HD

AB'
AD

AB '
2
=
2+4
10

AB =

20 10
=
6
3

AAB dik geninde pisagor bantsna gre,


AB = AA + AB
(

10
) = AA + 2
3

AA =

100
64
4=
9
9

AA =

8
bulunur.
3

Adnan APRAZ
adnancapraz@yahoo.com
AMASYA