You are on page 1of 4

Diệp lục

Diệp lục
Bởi:
Wiki Pedia
Chất diệp lục (diệp lục tố, chlorophyll) là sắc tố quang tổng hợp màu xanh lá cây có ở
thực vật, tảo, vi khuẩn lam. Từ này có nguồn gốc Hán-Việt: "diệp" là lá, "lục" là xanh.
Ngoài chất diệp lục, carotenoid và xantophyl cũng là các sắc tố cảm quang được tìm
thấy ở thực vật và một số sinh vật quang tổng hợp khác. Các sắc tố này được cố định
trong màng thylacoid của lục lạp.
Chất diệp lục hấp thu mạnh nhất ánh sáng xanh dương và đỏ, kém ở phần xanh lá của
phổ điện từ, do đó màu của mô chứa chất diệp lục giống màu cùa lá cây.

Diệp lục tố khiến lá có màu xanh

1/4

Diệp lục tố a Diệp lục tố b Diệp lục tố c1 Diệp lục tố c2 Diệp lục tố d Công thức phân tử C55H72O5N4Mg C55H70O6N4Mg C35H30O5N4Mg C35H28O5N4Mg C54H70O6N4Mg Nhóm C3 -CH=CH2 -CH=CH2 -CH=CH2 -CH=CH2 -CHO Nhóm C7 -CH3 -CHO -CH3 -CH3 -CH3 Nhóm C8 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH=CH2 -CH2CH3 Nhóm C17 -CH2CH2COO.-CH2CH2COO-CH2CH2COO-CH=CHCOOH -CH=CHCOOH Phytyl Phytyl Phytyl 2/4 .Diệp lục Những chiếc lá có chứa diệp lục Cấu trúc hoá học Sắc tố quan trọng nhất của diệp lục chứa một nguyên tử magiê (Mg) nằm ở trung tâm phân tử.

Diệp lục Liên kết Đơn C17-C18 Đơn Kép Đơn Kép Tần suất Phổ biến Đa số thực vật Các loại tảo khác nhau Các loại tảo khác nhau Vi khuẩn lam (cyanobacteria) Cấu trúc chung của các diệp lục tố a. b và d 3/4 .

Diệp lục Cấu trúc chung của các diệp lục tố c1. và c2 4/4 .