You are on page 1of 7

Rezolutiunea unilaterala (art. 1552 N.C.

C)
-sub aceasta titulatura, noul Cod civil cuprinde trei cazuri de desfiintare
pentru neindeplinire a obligatiei al caror numitor comun e declaratia de
rezolutiune;
-aceasta este un act juridic unilateral si irevocabil prin care se proclama
rezolutiunea contractului ce opereaza de drept;
-din acest unghi, rezolutiunea unilaterala isi produce efectele intocmai ca
pactul comisoriu fara notificare:
a.)de drept, fara sa fie necesara interventia instantei
b.)indeplinirea altor formalitati.
-declaratie de rezolutiune se materializeaza intr-o notificare a debitorului,
iar pentru opozabilitatea ei erga omnes, trebuie sa fie inscrisa in registrele
de publicitate, care au incidenta cu obligatia neexecutata;
-in fine, pentru a fi eficienta , declaratia trebuie emisa in termenul de
prescriptie extinctiva prevazut pentru actiunea in rezolutiune;
-trei sunt cazurile in care noul Cod civil acorda posibilitatea ca
rezolutiunea sa opereze automat , doar in temeiul unei declaratii
unilaterale;
1)primul dintre acestea se refera la posibilitatea rezolutiunii
unilaterale “cand partile au convenit astfel;
-nu este decat o aplicatie a pactului comisoriu, al carui
continut se traduce in conferirea unuia dintre contractanti a dreptului de a
considera desfiintat un contract pentru neexecutare, drept care se exercita
si exprima printr-o declaratie unilaterala de rezolutiune;
-daca pactul comisoriu este fara notificare, declaratia de
rezolutiune isi produce efectele exact ca pactul care o contine, adica
automat si fara vreo formalitate in plus;
-daca pactul comisoriu este cu notificare , se vor produce
consecintele acestuia , ceea ce inseamna ca declarantul va trebuie sa
puna anterior manifestarii sale de vointa , pe debitor in intarziere;
-de notat ca dreptul de a rezolvi unilateral contractul este de
origine conventionala si isi produce efectele in functie de tipul de pact
comisoriu care il genereaza;
2)celelalte doua cazuri pot fi comprimate intr-unul, care e
explicat de punerea in intarziere a debitorului;
-astfel, daca aceasta este de drept infaptuita, creditorul poate
direct sa emita o declaratie de rezolutiune, care isi va produce automat
efectele de desfiintare a contractului.
-in a doua ipoteza, debitorul a fost pus in intarziere prin
notificare, dar nu a indeplinit obligatia la care era tinut in termenul aratat
de notificare, situatie in care creditorul poate sa emita direct declaratia de
rezolutiune, cu efectul desfiintarii automate a contractului.
-de observat ca, in oricare dintre aceste cazuri , declaratiile
unilaterale de rezolutiune au fost precedate de punerea in intarziere, ceea
ce face inutila o noua notificare inainte de emiterea lor;
-astfel se poate evita formalismul inutil si recursul la instantele
de judecata;
-daca totusi debitorul se va adresa instantei dupa emiterea
valida a declaratiei de rezolutiune, instanta nu va putea decat sa constate

(1) N. precum in cazul nulitatii. se recunoaste jurisprudential. indiferent de cauza concreta care a stat la baza luarii unei asemenea hotarari juridice.C]. tine de esenta rezolutiunii . -“contractul desfiintat prin rezolutiune se considera ca nu a fost niciodata incheiat” [art. -in acesta. substantial.C. -scopurile si efectelor celor doua entitati juridice sunt diferite. cu efecte pe viitor. -rezolutiunea unilaterala nu trebuie confundata. ca efect nemijlocit al actului juridic unilateral de rezolutiune. unde este denumita anticipatory breach. -efectul caracteristic al rezolutiunii este identic . 1 Un contract de locatiune ori de munca reziliat face – prin specificul prestatiilor sale . iar efectele rezolutiunii se produc de plin drept. chiar daca ambele se exteriorizeaza prin manifestari unilaterale de vointa . -pe scurt . posiblitatea de rezolvire a unui contract . rezolutiunea unilaterala nu are aproape nimic in comun cu rezolutiunea anticipata practicata in common law. dupa ce prestatiile au fost deja consumate1. -intre parti .ca desfiintarea contractului s-a intamplat deja . cu denuntarea uniltarerala a unei conventii. dreptul de denuntare unilaterala este latent si tine de ocrotirea libertatii contractantilor. precum in dreptul nostru. pe care acesta o face pe riscul sau . denuntarea nu este decat revocarea consimtamantului initial . -in esenta. -in schimb. prin simpla declaratie unilaterala a creditorului . contractele cu executare continua(/succesiva) nu sunt realizate decat pe viitor (ex nunc) . si care este un fel de exceptie de neexecutare fortuita a l’anglais. ce comanda ca un asemnea contract sa nu poata deschida calea restituirilor reciproce . in lipsa unui text legal . indiferent daca rezolvirea se produce de plin drept sau in temeiul unei horarari judecatoresti : desfiintarea contractului. -in cazul contractelor incheiate pe durata nedeterminata. cauza acestor acte unilaterale e diferita si produc efecte distincte. ca partile sa nu se poate intoarce juridic in timp . -solutia lipsei de retroactivitate a rezilierii este data de pragmatism . in cazul comportamentului grav al debitorului. munca prestata) . indiferent de durata acestuia . 1554 alin. -termenii sunt destul de imprecisi. -in fine. disparitia lui juridica retroactiva(ex tunc) . iar conditiile ei de activare difera fata de cele stabilite in instantele franceze. prin recuperarea a ceea ce s-a prestat (folosinta lucrului . aneantizarea contractului . -rezolutiunea unilaterala e in schimb justificata de neexecutarea contractului si desfiinteaza actul. -rezolutiunea unilaterala din dreptul romanesc nu trebuie confundata nici cu mecanismul omonim din dreptul francez. contractantii putandu-se considera liberati de constrangerea juridica impusa de pacta sunt servanda a contractului cu execturea uno ictu. producand efecte si pentru trecut. nici macar atunci cand dreptul de a declara desfiintarea contractului are o sursa contractuala. -distinctia intre cele sisteme de drept este data insa de aceea ca doar la noi rezolutiunea unilaterala e reglementata. pentru contractele cu executare uno ictu.

el poate sa fie exectutat corect pentru obligatia de furnizare . clauzele relative la raspundere se pot activa tocmai datorita inexecutarii contractului .]. dar nesatisfacator pentru obligatia de service. cu efectul ca livrarea se va face in continuare .-deci . -fiecare dintre aceste clauze are o ratiune distincta si un efect specific . -la fel pentru o conventie care stramuta proprietatea asupra unor bunuri . -astfel . ce pot intra in functie daca nu exista o indeplinire conforma a contractului. -iar independenta relativa a clauzelor poate sa le asigure si supravietuirea in caz de rezolutiune. clauzele care reglementeaza raspunderea contractuala . -pe scurt rezolutiunea partiala poate opera doar daca contractul – privit din unghiul obligatiilor sale esentiale . cuprinzand clauze diverse . -nu trebuie inteles din reglementarea citata ca ar fi vorba neaparat de o rezolutiune partiala . -cea din urma se poate desfiinta distinct . -un contract concret poate fi insa o operatiune complexa . de pilda. clauzele exoneratorii etc. dar fara obligatia de mentenanta. si ne vom referi doar la rezolutiune . neexecutarea lor ar putea antrena doar o rezolutiune partiala. amplitudinea distructiva a rezolutiunii poate fi si cantitativ abordata . ori cele privind proba. -astfel – in primul rand rezolutiunea nu afecteaza “clauzelor referitoare la solutionarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate sa produca efecte chiar in caz de rezolutiune”. ci de faptul ca rezolutiunea desfiinteaza cu precadere raporturile obligationale neexecutate . -de la aceasta regula exista si exceptii . 1549 alin. dar si suficient de lax pentru a fi considerate distincte. justificate pe ratiuni diferite.C. rezolutiunea “poate avea loc pentru o parte a contractului. -de pilda . la fel si clauzele penale . din care unele sunt considerate doar accesorii. acceptandu-se ideea unei desfiintari partiale a conventiei. singura interesata si de restituirea prestatiilor executate. un contract de furnizare cuprinzand si clauze cu privire la intretinerea bunurilor livrate . mai poate supravietui . -astfel . totala privind toate efectele si consecintele contractului neexecutat.C. legate satisfacator intre ele pentru a oferi coerenta de ansamblu operatiunii juridice . numai atunci cand executarea sa este divizibila”[art. consecinta implicita a desfiintarii sursei lor. -daca livrarea si plata bunurilor accesorii pot fi considerate obligatii distincte . -o alta logica ar putea duce la un efect paradoxal : unele clauze ar deveni ineficiente tocmai in situatia pentru care au fost concepute sa se activeze si sa isi produca efectele. -in al doilea rand . care odata infaptuita isi epuizeaza in principiu toate efectele . clauzele penale. -specific conventiilor complexe este ca ele sa genereze un ansamblu de raporturi obligationale . -astfel se poate intampla cu clauzele compromisorii. legate intre ele dupa diferite criterii. asigurandu-le supravietuirea si in ipoteza rezolutiunii contractului ce le-a generat. -intinderea efectului de desfiintare prin rezolutiune este – in principiu . vom lasa de-o parte cazul rezilierii . (2) N.

sa fie considerata esentiala”[art. iar acum trebuie cunoscuta soarta bunului ajuns la un subdobanditor. considerandu-se ca nu a existat niciodata.In toate cazurile . cand una dintre parti nu isi va fi platit partea de obligatii la care era tinuta.). importanta practica a rezolutiunii e oglindita in special de situatia cand cel care a dobandit un bun – in temeiul actului rezolvit . adica se poate permite supravietuirea contractului si dupa desfiintarea unor parti din el. -astfel . -fata de avanzii-cauza . (2) in fine]. -astfel . efectele desfintarii se produc fata de toti . va fi si el lipsit de vigoare juridica. criteriul prim folosit de noul Cod civil fiind divizibilitatea obligatiilor. care se bizuia pe un contract rezolvit . iar unele acte – desi par contracte . dupa circumstante . pentru ca un contract are intotdeauna doar doua parti . rezolutiunea partiala ar trebui considerata ca isi produce efectele ex tunc . 1883 si 1896 N.C.C. noul Cod civil mai foloseste si un al doilea criteriu pentru a judeca admisibilitatea rezolutiunii partiale : pluralitatea contractului1. 1 Noul Cod civil nun e sugereaza ce trebuie inteles prin aceasta sintagma .amputarii clauzelor afectate de neexecutare . -consecinta fireasca a desfintarii prin rezolutiune a unui contract este ca partile sa isi restituie prestatiile pe care si le-au executat deja(reciproc). -si un partaj voluntar ar putea sa intre in logica rezolutiunii partiale . dar si actele cu pluralitate de autori. acesta se va intoarce la fostul proprietar cu tot cu fructele sale de la posesorul de rea-credinta . . -teoretic . -in fine . iar aici nu este locul decat pentru unele nuantari. neindeplinirea de catre una dintre parti a obligatiei nu atrage rezolutiunea contractului fata de celelalte parti . -daca este de restituit un bun . -in principiu . dar mai mult ca sigur s-au avut in vedere contractele colective . de subliniat este ca rezolutiunea va fi partiala doar daca obligatia neindeplinita nu este “considerata esentiala”. pe care noi le-am numit acte statutare. iar rambursarea cheltuielilor cu bunul se face tot dupa cum cel care le-a avansat a fost de buna sau de rea-credinta. 1653-1649 N. iar orice act subsecvent . resolvitur jus accipientis. iar daca nu este posibil . rezolutiunea ar fi partiala in cazul in care unul dintre asociati nu se achita de obligatia sa de aport(art. se va executa prin echivalent.). 1540 alin. -restituirea se face dupa dreptul comun (art. -desfiintarea si restituirea prestatiilor deja executate s-ar putea sa intereseze si pe altii decat partile contractului lovit de rezolutiune. cu exceptia cazului in care prestatia neexecutata trebuia . l-a instrainat apoi mai departe . “in cazul contractului plurilateral . sunt unilaterale cu autorii multipli. expresia folosita nu este bine aleasa . restituirea se face in natura . obligatia uno ictu extirpata prin rezolutiune . -alaturi de divizibilitatea obligatiilor .C. indiferent de numarul persoanelor care le compun .C. -este ceea ce se exprima prin dictonul resoluto jure dantis . -contractul de societate ar putea constitui un exemplu de act plural . iar cand mai multi se obliga sa participe la constituirea capitalului social .

-in al doilea rand .C. 2 Este un nou mijloc pus la indemana instantelor de a modifica contractul . instrument ce tine insa de materia succesiunilor. reducerea pare un diminutiv1 al rezolutiunii . -aceasta se refera doar la donatiile si testamentele lui de cujus . atunci cand rezolutiunea nu se justifica . Reducerea prestatiilor (art. reducerea prestatiilor ar trebui totusi distinsa(miza practica a acestei distinctii este totusi foarte redusa) si de rezolutiunea partiala . daca debitorul nu e culpabil in neexecutare. -astfel . care intareste pozitia acestora raportat la acetele juridice. care sa o apropie mai degraba de impreviziune(v.C. 1271 N. impunandu-se astfel sa ii determinam exact locul in economia cauzelor de ineficienta a contractului. cand se accepta idea ca rezolutiunea ar putea fi si doar partiala .Oricum . miza determinarii naturii juridice a reducerii prestatiilor e mai mult o chestiune teoretica. iar dobanditorul unui imobil se poate apara de efectele distructive ale rezolutiunii daca invoca cu succes uzucapiunea si regulile de CF (art. insa . reducerea prestatiilor nu are nimic in comun cu reductiunea liberalitatilor excesive.). in ipoteza in care una dintre parti solicita diminuarea propriilor prestatii de executat . daca nu poate invoca un alt mijloc de dobandire a proprietatii decat contractul. dupa cum exista rezolutiune judiciara si conventionala . precum vechiul Cod civil . dobanditorul unui bun mobil il va putea pastra daca invoca posesia de buna-credinta sau uzucapiunea lui . . -din acest unghi . reducerea ar fi justificata in cazul unei executari partiale. art. se vorbea despre reducerea prestatiilor contractuale. subdobanditorul va pierde bunul primit de la autorul al carui titlu a fost ex tunc desfiintat .C) -sub imperiul vechiului Cod civil . fiind de aplicat pentru alte motive decat inexecutarea lor. -din aceasta cauza daca rezolutiunea poate fi ceruta in ipoteza unei inexecutari totale . -apoi . a prevazut ca mijloc specific reductiunea liberalitatilor excesive . 1648 N. reductiunea se poate cere si daca neindeplinirea este de mica importanta .C. al carui scop este sa salveze de la desfiintare contractul partial executat.si reductiunea poate fi ceruta instantei2 . caz in care opereaza ope 1 In acelasi timp . -in fine . -cert . 1551 N. Supra. pe care noul Cod civil o aminteste expres asa cum deja am vazut.C. pe cuvant ca celalalt partener nu a platit decat in parte propriile obligatii. -desi noul Cod civil nu sugereaza .). -asadar . exista situatii pentru care noul Cod civil . un prim sens al reducerii prestatiilor ar fi tocmai rezolutiunea(rezilierea) partiala.-dupa aceasta logica . ea poate aparea ca o cauza de revizuire a intinderii prestatiilor . -reducerea prestatiilor este un mijloc de diminuare a valorii sau a obiectului prestatiilor contractuale . -din acest unghi . neexistand o neexecutare grava sau de importanta majora a contractului. firesc ar fi ca reducerea sa se aplice unor obligatii sinalagmatice . pe motiv de neexecutare a obligatiilor corelative.C. -noul Cod civil a reglementat distinct reducerea prestatiilor .

-reducerea se poate aplica si acestor contracte . reducerea prestatiilor este mai dificil de aplicat dar nu imposibil. dar are un “caracter repetat” [art. daca natura concreta a prestatiei o va permite. 1743 alin(1)].C. . -astfel . reducerea prestatiilor se prezinta ca un intrument juridic de salvare a unui contract de la desfiintare . reducerea prestatiilor poate fi obtinuta indiferent de cauza concreta a neindeplinirii obligatiilor corelative . ori se poate intemeia pe o clauza speciala . rezilierea se poate cere chiar daca inexecutarea este de mica insemnatatea . dar ea este circumstantiala .]. existand doar daca terenul ”nu mai poate fi folosit in scopul pentru care a fost cumparat”. -raspunderea contractuala – fiind o institutie distincta . -solutia va putea fi acuma rezolutiunea totala si acordarea de despagubiri . care va alege calea cea mai avantajoasa . cand suprafata reala e mai mica decat cea indicata in act .judiciis . dar efectele amandurora se vor produce doar pe viitor. -pentru contractele cu executare succesiva(/continua) . -in concluzie . daca creditorul nu e interesat de executarea silita a obligatiilor. -reducerea nu este o specie de rezolutiune si nici nu o inlocuieste . -si in acest caz subzista dreptul vanzatorului de a alege rezolutiunea vinderii . (1) N. tine de voia creditorului . indiferent daca debitorul este sau nu vinovat de neexecutarea acestora. -efectele reductiunii .C. iar vanzatorul are dreptul sa ceara “reducerea corespunzatoare a pretului”[art. “cu indicarea suprafetei si a pretului pe unitatea de masura” . in acest caz . noul Cod civil pare sa lege cauzal obtinerea de daune-interese de imposibilitatea reducerii prestatiilor contractuale [art. aplicabil firesc raporturilor sinalagmatice . 1547). -daunele-interese nu pot fi insa obtinute decat daca se retine o culpa a debitorului in neindeplinirea obligatiilor sale (art. intre rezilierea si reducerea prestatiilor . -optiunea . -pentru contractele cu executare uno inctu. cu conditii si efecte proprii . -bizar . cu efectul diminuarii cantitative a prestatiilor de executat pe viitor. nu depinde si nu poate fi anexata(principial) de reducerea prestatiilor. -generic . 1551 alin (3)]. trebuie sa intelegem ca nu se va angaja raspunderea debitorului vinovat de neexecutare doar pe motivul ca reducerea prestatiilor nu poate avea loc. -prin urmare . desi privesc un contract cu executare dintr-o data . se vor produce tot pe viitor. noul Cod civil a reglementat actiunea estimatorie ca aplicatie a reducerii prestatiilor in materie de vindere imobiliara . cand reductiunea ar putea opera chiar ope legis. 1551 alin. a caror efecte se executa si sub imperiul noului Cod civil. daca o considera oportuna si e posibila dupa natura prestatiilor. ci se prezinta ca o optiune pe care creditorul o va imbratisa . -drept tranzitoriu : -reducerea prestatiilor se poate cere si obtine si pentru contractele incheiate sub vechiul Cod civil .

-acelasi rationament se poate aplica si pentru rezolutiune(/reziliere) . pe care debitorul le datroreaza creditorului cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea contractului. pe care de altfel nici nu o modifica. -efectul specific al acestei raspunderi este generarea unei obligatii pecuniare ce imbraca forma daunelor-interese . se poate folosi aceasta expresie ca sinonima pentru obligatiile contractuale . care cade sub incidenta legii in vigoare la momentul platii.Delimitari -neindeplinirea obligatiilor voluntare1 este o cauza – tipica si unica. de angajare a raspunderii contractuale. pentru ca reducerea nu vizeaza sursa obligatiilor . ci doar modalitatea de indeplinire a obligatiilor.-aceasta . 1 Pentru a sublinia originea lor conventionala . Raspunderea civila contractuala 1. precum si pentru exceptia non adimpleti contractus.