You are on page 1of 2

Proces oczyszcznia duszy za pomoc ciosw losu....

BD. Nr. 6987 z 08.12.1957, znajduje si w ksice nr. 74

Jak by si wasze ycie nie ukdao, to zawsze jest to decyzj Mojej


woli, aby stale dane wam byy moliwoci duchowego dojrzewania.
Ale dojrzewa bdziecie mogli jedynie wczas, kiedy si do Mojej
woli dostosujecie, kiedy wy Mi si w pokorze cakowicie oddacie. A
wwczas Moja pomoc stanie si dla was widoczna w kadej waszej
duchowej i naziemskiej potrzebie. Celem waszego ycia na ziemi
jest uduchowienie waszej duszy - oczyszczanie jej ze zg, ze starch
szlak, ktre jeszcze do niej przywierj - aby Moje boskie wiato
cakowicie j przenika mogo, kiedy opuci ju ona jej nziemkie
ciao. Bez ludzkich walk und zmaga, jeli ycie wasze zawsze
przebiegao by spokojnie, to nie byo by rwnie oczyszczajcego
procesu, chyba e czowiek prowadziby nadzwyczajny tryb ycia
ktry byby przepeniony mioci, gdy wwczas rozpuszczaj si
powoki duszy a ona u kresu swego ycia cel swj osigna. Lecz
czsto musi ona jeszcze przej jej wewntrzny proces
oczyszczania, ktry polega na cierpieniu, na yciu w biedziei na
wewntrznych walkach. A poniewa Moja mdro moliwo tak
rozpoznaje, to wasze naziemkie ycie cigle stara si o to, aby jej w
dojrzewaniu dopomc. I z tego te wzgldu nie bdzie mogo
zawsze spokojnie przebiega, czsto bd wok was wia (yciowe)
huragany i czsto traci bdziecie nadziej - lecz nie lkajcie si
gdy wszystko to uda si wam przezwyciy - jeli wy tylko stale
wi wasz ze Mn pogbia bdziecie - a to im bardziej was los
wasz gnbi bdzie - Ja wiem o wszystkim - a wy nigdy sami nie
jestecie, nawet wwczas nie, gdy wy naziemsko patrzc w zupenej
samotnoci si znajdujecie, kiedy wydaje si wam, e wszyscy wasz
opucili - Ja zaprawd nigdy was nie opuszcz, a to e jestecie ze
Mn poczeni wynagrodzi wam tysickrotnie strat ktrej
doznajecie, lub te doznalicie. Lecz wy zawsze Mnie Samego w
kadym zdarzeniu ktre was spotka rozpozna musicie. Jeli Ja
jestem ju wasz pierwsz i ostatani myl, to bdziecie silni -
obojtne co by was w yciu nie spotkao - Jeli wy si ale o de Mnie
oddalacie, przez skargi i narzekanie i si przeciwko waszemu losowi
buntujecie, to wtedy bdziecie si stwa co raz to sabsi, i bieda
jeszcze silniej was przycinie, gdy wwczas nie ma adnego innego
rodka na to, aby was napowrt dla Mnie pozyska, was skoni do
poddania si Mojej woli - Ja doprawdy chc dla was tylko tego co
najlepsze, i nic nie moe was spotka bez udziau Mojej woli, lub te
Mojego dopuszczenia. Ale atwiej bdzie wam wszstko znie, kiedy
bdziecie si znajdowa w staym ze Mn poczeniu - A wtedy
wszystko w cudowny sposb prawie e samo si rozwie, co wam
si jeszcze przedtem jak supe nie do rozwizania wydawao. I dusza
wasza bdzie miaa z tego wielkie korzyci, jeli w cikich
yciowych sytuacjach nie zrewaa ze Mn poczenia - W ostatnim
czasie przed kocem tego wiata oznacza zapomnienie Mnie z
powodu gonitwy i pdzenia za dobrami tego wiata wielkie dla ludzi
niebzpieczestwo - Dlatego chc aby oni znowu o Mnie myle
zaczli, a wtedy musz te siga po takie rodki, ktre wstrzsn
potrafi caym ich myleniem, Ja musz z pomoc cikich ciosw
losu przenie ich w tak sytuacj, w ktrej stan si oni bezradni,
aby wtedy pomyleli o Tym, Ktry im jedynie pomc moe. Gdy
dusze ich znajduj si jeszcze w cieniu gstych powok, gdy
niewiele oni dotychczas dla ich oczyszczenia uczynili, gdy nie
prowdzili ycia w mioci pomagajc bezinteresownie bliniemu,
dlatego te jest to konieczne aby przeszli oni proces oczyszczania,
jeli dusza ich ma si sta dla wiata przepuszczaln, za co Mi oni
te kiedy bardzo dzikowa bd.

I adnego czowieka omin to nie moe, aden od swego losu nie


ucieknie, bo Ja kocham wszystkich ludzi i wszystkim dopomc chc,
aby kiedy sw drog do Mnie odnale mogli, jeli znajduj si
jezcze z dala o de Mnie, lub jeli stale chc si ze Mn jescze
mocniej zczy i aby stale mogli wicej si otrzyma, aby mogli nad
sob pracow i dojrze duchowo jeszcze za ich ycia na ziemi. Bo Ja
chc abycie mogli ju w pewnym stopniu wiatoci przej na
drug stron, aby wam mogy zosta zaoszczdzone cierpienia
zwizane z yciem w mroku - w wiecznych ciemnociach - Ja nie
chc aby wasz pobyt na ziemi by na prno i dlatego te powinni
ludzie we wszystkim co ich dotyczy zawsze widzie Moj wol lub
Moje dopuszczenie i peni oddania Moj wol przyj....

http://pl.bertha-dudde.org/index.php?
id=112&action=displaySingle&knr=6987&cHash=9ae42bcdcf
.