You are on page 1of 1

Yara Tar Khaghey Kali Ta Ma Raza

Yara Tar Khaghey Kali Ta Ma Raza


So Che Khlaas Da Sro Gulono Kar Na Ve
Khor Che Psarlay Pa Sama Ghar Na Ve
Yaara Tar Khaghey Kali Ta Ma Raaza
Dalta Cham Pa Cham Baandi Viroona Di
Ta Ba Pa Raatlo Bandi Stomaana She
Dalta Zaan Zaani Da Nafratona Di
Hasi Na Pa Mina Bad Gumana She
Nowar Che Raa Khatalay Pa Khyber Na Ve
So Che Malakand Bandi Sahar Na Ve
Yara Tar Haghe Kali Ta Ma Raaza
Dalta Laa Da Mini Waadey Heeri Di
Dalta Da Wafa Khabari Juram Dy
Dalta Gulalaie Pa Oor Ki Geeri Di
Dalta Da Khanda Khabri Juram Dy
So Che Abasin Pa Gadaa Sar Na Ve
Weekh Ch So Da Khoba Pekhawar Na Ve
Yaara Tar Haghe Kali Ta Ma Raaza
Ta B Khaistona Da Zawanai Ghawari
Za Laa Khapal Sengar Ta Jora Na Yama
Ta Ba Me Da Maat Zra Na Masti Ghaware
Za Laa Khapl Ikhtyaar Tha Jora Na Yama
Jorh Che Shor Da Peghlo Pa Godar Na Ve
Rogh Che Me Zakhmi Zakhmi Zegar Na Ve
Yara Tar Haghe Kali Ta Ma Raza.