You are on page 1of 16

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
8-
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a
a
a
a

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

[] ,

iJ

Ca
Jiu

30%40%
M

O
O

i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

Ca

31824

C
20150808
Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

iJi
Ca
u
19:06:28
Ji 500+

iu

49.88

Ji

iJ
Ca

Ca

Jiu

i.
Ca

iJi

a
uC

Jiu

OM

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

iJ
20150808 19:06:28
Ca

Ca

iu
aiJ

OM

C
ai.
C
u

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

2.2%3.06%1.46%3.23%
M

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

iJi

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu

J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
5

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

iJi

C
ai.

OM

M
CO
.
i
a
uC

uC

iJi

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

22439%

iJ

Ca

Jiu

32%.215%354
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
555
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
54
u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji

5
5
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
3%5%
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

51010

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a
u
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

O
i.C
Ca

2
OM

M
M
M
CO
CO
CO
.
.
.
i
i
i
a
a
a
1.
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
a
a
a
a
C
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

C
ai.

2.

iJ
Ca

Jiu

510
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Ji
Ji

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
i.
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Ca
Jiu

i.

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.

Ca

u
iJi

aiJ

1/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

O
i.C
a
uC
iJi

OM

OM

i.C
Ca

C
iu

iu

OM

C
ai.

C
iu

C
ai.

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca

Ca

Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca
Jiu

545
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ
4
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

3580

iJ
Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J

OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
k
J
J
J
J

OM
OM
OM
OM

C
i.C
ai.
C
Ca

u
u
iJi
iJi
Ca
Ca
u
i
J

ai.

C
iu
aiJ
C
u

Ca

Jiu

Ji

i.
Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji

OM

iu

iJ
Ca

M
CO

ai.

i.
Ca

iJi

Ca
Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM

C
Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

2/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ

Ca

Jiu

5102020
OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u 34macd
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji
970.5%7288897

0.5%
M

CO

iJ
Ca

M
CO

ai.
uC

i.
Ca

iu

aiJ

Jiu

O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM

iJi
Ca

Ji

iJi

a
uC

aiJ

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

Jiu

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

3/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

OM

C
ai.

Ca

OM

iu
aiJ
C
u

iJi

OM

Jiu

Jiu

3820

Jiu

OM
OM
OM
C

iJ
Ca

ai.
uC

iJi

Ca

iu

u
iJi

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM
Ji

iJi

a
uC

aiJ

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

u
iJi

M
CO

C
Jiu

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

Jiu

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

iJ

Ca

C
ai.

i
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a

C
ai.
C
u

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

4/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

uC

Ji

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO
u

iJi

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

OM

CO

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

uC

i
aiJ
uC

Ca
Jiu

OM
Jiu

OM

Ca

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

i
aiJ

CO

uC

iJ
Ca

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

C
Jiu

ai.
uC

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

5macd

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
4200
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ

Ca
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

5510
M

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO
CO
10
ai.
ai.
iJi

a
uC

uC

C
ai.

OM

uC

iJi

a
uC

Ji
Ji

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

5/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

iJi

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

1234macd
M
M
M
M

CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
C
C
C
u
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
Ca
C
C
Jiu
Jiu

O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
Jiu

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

Ca

Jiu

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

i.C

a
uC
iJi

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

6/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

i
aiJ

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

a
uC

OM

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ

Ca

Jiu

iu

iJ
Ca

CO
CO

ai.
ai.

iu
aiJ
uC

M
CO
.
i
a

OM

uC

iJi
Ca

Ji
Jiu
2

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

1. 4
OM
OM
OM
OM
C

i.
Ca

u
iJi

Ca

i.C

Ca

u
iJi

Ji

Ji

O
O

i.C
i.C

Ca

ai.

uC
iJi

Ji

M
CO

OM

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

i.
Ca
u
Ji

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

ai.
uC

Ca
iu
J
i
a

iJi
i
C
Ca
Ca
u
u
u
i
i
i
55
J
J
J

u
iJi
Ca

iJi
Ca

ai.

a
a
a
2.55
uC
uC
uC

iJi
Ca

uC
iJi

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

7/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

uC

Ji

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO
u

iJi

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

OM

CO

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

uC

i
aiJ
uC

Ca
Jiu

OM
Jiu

OM

Ca

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

i
aiJ

CO

uC

iJ
Ca

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

C
Jiu

ai.
uC

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM

i.C
Ca

iJi
Ca

ai.
uC

Ji

ai
105
uC
uC

Ji

Ji

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

OM

i.C

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

M
CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji
M

CO
ai.
C
u

Ji

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

OM

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

8/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

iJi

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

5102030macd

Jiu

OM

M
CO

i.C
60
Ca

iu

iJ
Ca

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

uC

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

M
CO

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

M
CO

CO

i.
i.
i.
ai.
12700
C
Ca
Ca
Ca

u
iu
iJi
aiJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
C
Jiu

u
iJi

Ji

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

iJi
Ca
u
Ji

CO

OM

C
ai.

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

u
iJi
Ca

iJi
Ca

u
iJi

CO

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

i.
Ca

Ji

a
uC

iJi

aiJ

9/16 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

7244000
OM

OM

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi
Ca

M
CO
.
i
a
uC

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi
Ca

uC

OM

i
aiJ

OM

Jiu

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

u
iJi

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

OM

C
ai.

C
ai.
C
u

Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

OM

C
C

ai.
ai.

Jiu

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

2650
COM

iJi

OM

CO

ai.
uC

i.
Ca
u
i
aiJ

u
iJi

C
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu

CO
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi
Ca

Jiu

M
CO
u

iJi

Ca
Jiu

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

Ca

iJi
Ca

M
CO

ai.
uC

aiJ

C
C
1.510
Jiu
Jiu

2.
M
M
O

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

C
ai.

Ji

uC

Ji

uC

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

OM

iu
iu
3.
aiJ
aiJ

iJ

Ca

OM
OM

i.C
i.C

iJ

Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJi

OM

uC

i
aiJ
uC

M
CO
.
i
a

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

Ji

iJ
Ca

OM

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

ai.
uC

C
ai.

Ji

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

CO
ai.
C
u
iJi

i.C
Ca

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ

iJ
Ca

Jiu

4.
M
T
CO

ai.
uC

OM

OM

C
ai.

C
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
5.52030
Jiu
Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

M
CO

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
10/16
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

uC

Jiu

i
aiJ

Ca
iu
J
i
a

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

1.
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
5
ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

iJ

Ca
Jiu

2.

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Ca
iu zfIPO
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

3.
M
M
M

O
O
O
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a

uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
a
a
a
C
C
C
Jiu
Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

1.582

iJ
Ca

Jiu

TT
OM

ai.

uC

iJi
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

CO
ai.

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

2.3830203020

iJ

Ca

Jiu

22

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Ca
iu 3.55
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
aiJ
Ca
Ca
Ca
Ca
55
JiuC
Jiu
Jiu
Jiu

OM

iu

iJ
Ca

OM

OM

OM

C
i.C
i.C
i.C
4.1359523610k
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
iJi

iJi

Ca
Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a
u
uC
uC
uC
iJi 1.4200
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
42005000

iJi
Ca

O
i.C
Ca

2.
M
M
M
M
O

i.C

i.C

i.C

O
i.C

a
a
a
a
300032
uC
uC
uC
uC

u
iJi
Ca

aiJ

aiJ

i
aiJ

C
C
C
300207300072300115600816
Jiu
Jiu
Jiu

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
3.t
ai.
ai.
ai.
ai.

C
Jiu

Jiu

Jiu

i
i
i
5
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

M
OM
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

M
CO

i.C

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
11/16
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

4
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
002139.12
ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ
iJ
30%55
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

125

iJ

Ca
Jiu

OM

ai.

u
iJi
Ca

M
CO
.
i
a

OM

u
iJi
Ca

OM

C
ai.
C
u

C
ai.
C
u
iJi

i
aiJ

Ca
Jiu
002357213925

Jiu

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

524.9
M

O
O
O
O
560E
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
iu 30
iu
J
J
i
i
Ca
Ca
Jiu

Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

Ca

Ca

Jiu

Ji

iJ

30034244
900045
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
37.7
J
J
J
J

30011845
M
M
M
M
CO

CO

CO

CO

i.
i.
i.
ai.
20
C
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi

Ca
Ca
14.4
iu
iu
J

iJi

a
uC

Ji

iJ

Ca

Jiu

4300232 5+5
M

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO
70E35524.55
ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iu

iJ

Ca

iJi
Ca

Jiu

iJ
Ca

Jiu

iu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

118.20%-134.98%
OM
OM
OM
OM

.C
.C
.C
.C

i
Ca

u
iJi

Ca

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJ

C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C
i.C

a
Ca
Ca
Ca
uC
iu
iu
iu
(
J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
IFG-MARK)

iJi
Ca

Ca

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

O
O
O
O
BarcoDaktronics
i.C
i.C
i.C
i.C
Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C

Jiu

C
Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

a
uC

Ca

uC

iu
aiJ

iJi
Ca
u
Ji

i
aiJ
uC

iJ

C
Ca
Jiu
Ji
Jiu

020
M

O
O
O
O
(
)
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
iu
iu
J
J
i
i
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Ca
Jiu

Ji

a
uC

u
iJi

Ca

Ji

a
uC

Ca

iJi

aiJ

C
12/16
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

uC

Jiu

i
aiJ

Ca
iu
J
i
a

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M

O
i.C
a
uC
iJi

i.C
Ca

C
iu

iu

OM

OM

C
ai.

C
iu

C
ai.

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca

Ca

Jiu

Jiu

Jiu

iJi
Ca

M
CO
.
i
a
uC

M
CO
.
i
a

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO
.
i
C
Ca
iu
i
iu
3001297600
48%
J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
4

C
ai.
C
u

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
600571
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.

C
C
C
u
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
Ca
C
C
Jiu
Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

iJ
Ca

Jiu

T
M

CO
CO
CO
CO
t3-5%
ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

uC

Ji

iu
aiJ
C
u

iJi

a
uC

uC

iJi

a
uC

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

5-10
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Ji
Ji

M
CO

i.
Ca

iu

aiJ

iJ
Ca

M
CO

ai.
uC

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

: http://pan.baidu.com/s/1eQvZy3S : n4z4

OM
OM
OM
OM
.C
.C
.C
.C
i
i
i
i
a
a
a
a

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
a
a
a
a
C
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

M
M

CO
CO
ai.

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

C
ai.

i.
Ca

OM

Ca
Jiu

iJ

M
CO
.
i
a
uC

C
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
C
C
Ca
Ca

u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

C
Jiu

Jiu

i
i

Ca
Ca
Jiu

Jiu

Ji

aiJ
uC

iu

iJ

Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
iu
iu
J
J
i
i
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Ca
Jiu

Ji

a
uC

u
iJi

Ca

Ji

a
uC

Ca

iJi

aiJ

C
13/16
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
1-2
ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ
iJ
**600571
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

40%95

iJ

Ca
Jiu

**
OM

OM

OM

C
C

ai.
ai.

u
iJi
Ca

Jiu

u
iJi
Ca

OM

C
ai.
C
u

i
aiJ

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

OM
OM
OM

i.C
Ca
u
i
aiJ

i.C
Ca

u
iJi

=====================================
Ca
iu

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

810

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
=====================================
iJi
iJi
a
a
C
C
Jiu

OM

aiJ
uC

i.C
Ca

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

Jiu

CO
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

iu
aiJ
C
u

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

i.
Ca
u
i
aiJ

OM
Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

M
CO

OM

C
ai.

iu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

M
CO

a
uC

iJ

Ca

Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

iJ
Ca
Jiu

uC

iJi

a
uC

iJ
Ca

Jiu

CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

iu

u
iJi

C
Jiu

C
ai.

i.
Ca

M
CO

OM

iJ
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

C
ai.

OM

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi
Ca

i.
Ca

iJi

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

M
CO
.
i
a

uC

i
aiJ
uC

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

C
ai.

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
14/16
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

i
aiJ

OM

iu

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJi

iJ

Ca

Jiu

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

iJ
Ca

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

CO

C
Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

Jiu

iJi

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

Ji

uC

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu
55
aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

8
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

C
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M
002139.5
CO
CO
CO
CO

i.
i.
i.
ai.
C
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u

iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
5t

iJi
Ca

00235721395
M
M
M
M
O

i.C

i.C

i.C

O
i.C

a
a
a
a
5
uC
uC
uC
uC

u
iJi
Ca

aiJ

iJi

iJi
Ca
u
i
J

Ca

C
25
Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

300342
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
5
ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iu

iJi
Ca
u
Ji

iJ
Ca
Jiu

Ji

aiJ
uC

iu

iJ

Ca

Jiu

300118
M

O
O
O
O
55
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
iu
iu
J
J
i
i
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Ca
Jiu

Ji

a
uC

u
iJi

Ca

Ji

a
uC

Ca

iJi

aiJ

C
15/16
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

8
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
300232
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

iJi

a
uC

uC

uC

iJi

a
uC

C
ai.

Ji
Ji
Ji
600571300359-3T

iJ

Ca
Jiu

-2-3+2+3
OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
T
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca
u
u
u

Ji
Ji
Ji
Jiu

===================================
M
M

CO
ai.
C
iu 812
aiJ

Ca
Jiu

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

i.
Ca

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

===================================

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
255
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca

u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

002139560
OM

OM

C
C
22.6
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

uC

Ji

Ji

30034234.33
00235722
OM

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

OM

iu
aiJ
C
u

iJi

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJi

Ca

Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

Ji

ai
30011813.7
uC

M
CO
.
i
a
uC

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

30023225.8

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
tJiu
Jiu
Jiu
Jiu

6004195%
M
M
M
M

CO
CO
ai.
ai.

C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca
C
Jiu

aiJ

C
Jiu

O
i.C

Ca
Jiu

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO

ai.
uC

Ca

iu

iJ
Ca

iJ
Ca

Jiu

iu
aiJ
C
Jiu

Jiu

CO
ai.
C
u

Ca

iu

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27617
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

Jiu

i.C
Ca

M
CO

a
uC

Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
16/16
iu
J