You are on page 1of 6

Unitatea şcolară: Colegiul GRIGORE ANTIPA Bacau

Domeniul: Industrie alimentară
Modulul: M 1 – Controlul proceselor biochimice din industria alimentară
Clasa: a XII-a G pr–Tehnician în industria alimentară
Nr elevi prezenţi: 15 (F-11,B-4)
Profesor: Marin Irina

PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învăţare: Controlul proceselor biochimice din industria alimentară
Titlul lecţiei: Calculul valorii calorice pentru produsele alimentare (ex. laptele)
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor practice prin activităţi experimentale
Timp: 1 ore (13°°-14°°)
Data: .12.01.2016
Scopul lecţiei:Precizează rolul proceselor biochimice la obţinerea produselor alimentare
Competente informaţionale:
C1 - Îşi însuseste calculul valorii calorice;
C2 - Realizeaza legătura multidisciplinara (chimie, matematică,);
C3 - Fixeaza cunoştinţele despre modul de determinare aproduselor alimentare;
C4 - Formează deprinderi practice de calculare a valorilor nutritive a diferitelor alimente.
Competente formative :
- îsi formeaza deprinderea de abordare matematică a observaţiilor şi datelor experimentale;
- îsi dezvolta spiritul de observaţie;
- îsi dezvolta obişnuinţa de a lucra ritmic, sistematic şi ordonat.

Forma de lucru a elevilor : pe subgrupe (activitatea pe echipe dezvoltă spiritul de cooperare şi comunicarea).instructajul. .  Mijloace de instruire .STRATEGIA DIDACTICĂ:  Metode şi procedee didactice: conversaţia.Forma de participare a elevilor: dirijată şi individual. .fişă de documentar . fişă de documentare. explicaţi.  Forme de organizare ale instruirii: .fişă de lucru  Mediul de instruire .  Mijloace de învăţământ: fişă de lucru. expunerea.Sala de curs .Forma de repartizare a sarcinii : frontală . referat.

Sunt atenţi la prezentare Mijloace Catalogul Prezentare ppt . putând să-şi modifice gustul.Asigură condiţii optime pentru desfăşurarea orei 2. Activitatea elevilor -Răspund solicitărilor profesorului -Pregătesc cele necesare desfăşurării orei -Asigură climatul favorabil în clasă Stiluri de învăţare V A P ● ● ● Metode Conversaţia ● Explicaţia ● Resurse Expunerea . substanţe proteice (cazeina. deoarece în lapte se găsesc substanţe grase. în special pentru copii. zaharuri (lactoza).4%. Momentul organizatoric 5min -Verifică prezenţa. Laptele este un produs alimentar uşor perisabil. vitamine şi enzime iar conţinutul în apă a laptelui variază între 87-87. Modificarea gustului şi mirosului laptelui este legată direct de aciditatea laptelui. lactalbu mina şi lactoglobulina).Sunt atenţi la informaţiile comunicate . consemnează absenţii . consistenţa sau culoarea datorită acţiunii microorganismelor ce formează microflora normală sau a celor srăine de microflora normală a laptelui. Captarea şi orientarea atenţiei 10min -Profesorul comunică elevilor informaţii utile referitoare la biochimia laptelui : laptele este un aliment important în alimentaţia omului.Nr crt Secvenţele lecţiei Timp Compe tenţa vizată Activitatea profesorului 1. mirosul.

Sunt atenţi profesorului la Conversaţia dirijată explicaţiile Planşe sau prezentare ppt.Anunţă şi notează pe tablă titlul lecţiei -Enumeră competenţele ce vor fi realizate la finalul lecţiei Adresează elevilor următoarele intrebari : -De ce este importantă analiza acidităţii laptelui. de Notează observatiile în caiete Explicaţia Demonstraţia Ustensile de laborator . Analizează probele prezentate de profesor. ● ● Expunerea Instructajul Sunt atenţi la prezentarea metodei de determinare a acidităţii laptelui. înainte de introducerea în procesul tehnologic de obţinere a diferitelor preparate în a căror structura intră? -De ce nu trebuie să utilizam lapte cu aciditate mare? -Cine determină creşterea acidităţii laptelui? -Care sunt produsele lactate acide mai importante? Profesorul precizează regulile SSM specifice ce trebuiesc respectate pe durata desfăşurării activităţii experimentale. modul de prelevare şi pregătire a probelor apoi explică şi demonstrează modul de lucru. Prezintă formula de calcul.3. Prezentarea titlului lecţiei şi a competenţelor urmărite 10min 4. pentru calcularea acidităţii laptelui şi modul de -Notează titlul în caiete -Iau la cunoştinţă competenţele ce urmează a fi dobândite la finalul lecţiei ● ● Expunerea Tablă ● Tablă Elevii răspund la întrebări.reactivii folosiţi. Predareaînvăţarea lecţiei noi 30min . principiul metodei de determinare a acidităţii laptelui.

Explică ce înseamnă 1°Thorner şi 1°de aciditate şi cum se apreciază după aciditate.5. Explică modul de desfăşurare a lecţiei de laborator. calitatea laptelui. Conexiunea inversă 20min comparare a rezultatului obţinut cu valoarea standard. Recomandă elevilor ca în cadrul acestei lucrări să studieze fişele de documentare şi să stabilească concluziile corespunzătoare Solicită unor elevi să prezinte pe scurt: -De ce se determină aciditatea laptelui? -Ce aciditate trebuie să aibă laptele proaspăt? (16-18°T) -Cum este laptele a cărui aciditate depăşeşte 20°T ? -Ce se intelege prin grad de aciditate? -Care este aciditatea maxima admisa pentru laptele crud integral? -Care este aciditatea maxima admisa pentru laptele de consum la livrare? Completează răspunsurile elevilor ● Explicaţia Formulează concluziile privind starea de prospeţime a laptelui ● ● ● Conversaţia -Răspund solicitărilor profesorului Dialogul Explicaţia -Urmăresc atenţi prezentările colegilor -Corectează răspunsurile colegilor -Ascultă eventualele explicaţii ale profesorului Chestionare orală .

conştientizarea faptului că elevii au stiluri de învăţare diferite Ce trebuie modificat in viitor? – conştientizarea importanţei feed-backului pentru consolidarea învăţării. .Evaluarea lectiei: Ce a decurs bine? – realizarea activităţii experimentale de către elevi .alegerea unor metode de învăţare potrivite competenţelor .