You are on page 1of 1

Situasi 1:

Anda sedang berbual-bual dengan rakan dan melimpasi satu bangunan di mana orang
ramai sedang berdoa. Apakah langkah yang perlu anda lakukan?

Situasi 2:

Keluarga anda menghadiri majlis perkahwinan di sebuah gereja. Semasa upacara


menukar cincin dijalankan, apakah yang wajar anda lakukan?

Situasi 3:

Anda menghadiri sebuah majlis makan yang melibatkan semua ahli keluarga anda.
Semasa berada di tempat duduk sementara menunggu makanan, apa yang anda boleh
buat.

Situasi 4:

Anda sedang berbual-bual dengan rakan dan melimpasi satu bangunan di mana orang
ramai sedang berdoa. Apakah langkah yang perlu anda lakukan?