You are on page 1of 3

NUMELE STUDENTULUI: Tudor Dobrota

TEMA NR.4

(Cursul 4)

Explicati notiunea de contract (al unei nave).


6 pag.154-
Contractul navei este intelegerea scrisa dintre santier si armator in care
0 259
se regelemnteaza drepturile si obligatiile acestora, cum ar fi
caracteristicile navei si ale fiecarei intalatii de pe nava.
Explicati rolul pe care il au in activitatea de probare a navei fiecare
dintre cele 11 categorii de documente indicate la capitolul intitulat
"documentatie".

-Contractul navei- in contract se regelemnteaza drepturile si obligatiile


acestora, cum ar fi caracteristicile navei si ale fiecarei intalatii de pe
nava.
-Documentatia nexata la contract- in aceasta documentatie sunt
prezentate totate caracteristicile tehnice ale navei care nu au fost
stipulate in contract.
-Planul General- are rolul de a prezenta amenajarea navei, dupa acest
plan se pozitioneaza toate reperele ce vor fi instalate la bordul navei
-Desenele instalatiilor- aceste desene prezinta elementele ce compun
intalatiile si pozitiile in care se monteaza acestea.
-Schemele de functionare ale instalatiilor-in aceste documente sunt
prezentate modurile de functionare a intalatiilor si caracterilsticile de
6 functionare pag.154-
1 -Cartile tehnice ale agregatelor/echipamentelor- in aceste documente 259
sunt prezentati parametrii de functionare ale agregatelor cat si modul
de utilizare si functionare a acestora
-Instructiuni tehnologice- in acest document este prezentata tehnologia
de fabricare a navei
-Proceduri speciale de probare in acest document sunt descrise
procedurile de probare ale navei
-Graficul detaliat de probare-cuprinde denumrea activitatior, ordinea de
desfasurare, corelarea dintre activitati, data de incepere, data de
finalizarem,durata
-Programul sau cartea de probe- cuprinde modul de efectuare a
probelor pentru fiecare instalatie. Pt fiecare instalatie sunt prezentate:
denumirea instalatieim numarul planului instalatiei, partile componente
ale instalatiei, parametric nominali de functionare, operatii cerute pt
efectuare probei, dutrata probei, observatii
-Tabele de probe- tabele in care se consemneaza toate datele
inregistrate, data, ora sic el care a probat instalatia
6 Alegeti una sau mai multe instalatii complexe de la proiectul de licenta pag.154-
2 si Intocmiti graficul detaliat de probare, care sa contina cat mai multe 259
activitati distincte; o parte dintre acestea trebuie sa fie in relatie unele
cu celelalte.

1
Intocmiti programul de probe ("cartea de probe") corespunzator
graficului de la punctul 62.
6 pag.154-
Pentru intocmirea cartii de probe imi trebuie date pe care nu le am si nu
3 259
am de unde sa le obtin deoarece exemplul dat mai sus este unul
imaginat de mine si nu pot obtine date cum ar fi: numarul planului,
partile componente, parametri, operatii cerute.
Intocmiti tabelele de probe corespunzatoare programului de probe
("cartii de probe") de la punctul 63.
6 pag.154-
Pentru intocmirea tabelulu de probe imi trebuie date pe care nu le am si
4 259
nu am de unde sa le obtin deoarece exemplul dat mai sus este unul
imaginat de mine si nu pot obtine date cum ar fi: numarul planului,
partile componente, parametri.
Explicati ce intelegeti prin afirmatia urmatoare:
complexitatea activitatii de probe cat si implicatiile directe si imediate
ale acesteia asupra livrarii navei conform prevederilor contractuale,
impune participarea tuturor departamentelor unui santie naval in
6 pregatirea, coordonarea si finalizarea activitatii de probe. pag.154-
5 259
Aceasta afirmatie subliniaza faptul ca fiecare department care a lucrat
la nava este responsabil de modul in care si-a facut datoria pana la
momentul in care se termina probarea navei si trebuie sa intervina
promt pentru eventualele remedieri ale abaterilor.
Stabiliti necesarul de forta de munca pentru realizarea activitatilor
planificate la punctul 62, urmarind structura fortei de munca specifica
unui santier naval.
Calculati consumul de manopera individual, pe etape si total.

Consumul de forta de Etap Etapa Etap Etapa Etapa


munca a1 2 a3 4 5
6 ingineri 1 pag.154-
6 mecanici 2 259
nr de ore
13 5 3 1 1 3
necesare/persoana
nr total de ore ingineri 13 5 3 1 1 3
nr total de ore
26 10 6 2 2 6
mecanici
nr total ore 39
6 Alegeti o instalatie care necesita pentru probare anumite materiale de pag.154-
7 probe, inclusiv materiale consumabile, si intocmiti Lista de materiale. 259

Probarea insalatiei de propulsive

2
Lista material:
-ulei
-diesel
-elemnt filtrant filtru aer
-filtru ulei
-filtru diesel
Alegeti o instalatie care necesita pentru probare un anumit dispozitiv
tehnologic (incercati sa identificati un astfel de dispozitiv) si intocmiti
Lista corespunzatoare pregatirii acelui dispozitiv.

6 Probarea instalatie de propulsive la remorchere-proba de bollard pull. pag.154-


8 Dispozitivul tehnologic necesar este dinamometrul care masoara forta 259
care o genereaza remorcherul, el fiind legat la cheu cu o parama si pe
parama fiind montat dinamometrul.
Dinamometrul trebuie amplasat pe param si calibrat pentru pregatirea
masuratorii.
Alegeti o instalatie care necesita pentru probare anumite piese de
rezerva (incercati sa le identificati) si intocmiti Lista corespunzatoare
6 pregatirii acestora. pag.154-
9 259
Instalatie de distributie a energiei electrice. Elemente de
rezerva:sigurante, nu necesita pregatire.