You are on page 1of 5

STATISTICĂ CU REFERIRE LA VIOLENȚA ÎN

FAMILIE
2014

Statistică de nivel global

• În mediu 30% de femei au raportat că au suferit acte de violen ță
sexuală din partea partenerului intim. Organizația Mondia HYPERLINK
"http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/"lă a Sănătă ții
HYPERLINK "http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/",
2013 HYPERLINK
"http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/".

• Aproximativ 818 milioane de femei din întreaga lume au suferit acte de
violență fizică sau sexuală din partea partenerului și / sau din partea altor
persoane. Națiunile Unite HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf", HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf"2012 HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf".

• La nivel global, 38% de femei ucise sunt omorâte de partenerul lor intim.
HYPERLINK
"http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/"Organiza ția Mondial
HYPERLINK "http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/"ă a
Sănătății HYPERLINK
"http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/", 2013 HYPERLINK
"http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/".

• Omorurile comise de partenerul intim constituie 20% din numărul
omorurilor de femei din Europa și Asia Centrală și 56% din numărul
omorurilor de femei din țările cu venit înalt. Centrul HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"Consensus HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf" HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"din Copenhaga HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf", 2014.

• OMS a făcut o distribuire pe regiuni a violen ței fizice și / sau sexuale
comise de partenerul intim la nivel global și impactul acesteia este de
36,6% printre femeile din Africa, 29,8% din America, 37% din regiunea
Mediterană de Est, 25,4% din Europa, 37,7% din Asia de Sud Est, și
24,6% din zona Pacificului de Vest, iar în țările cu venituri mari aceasta
constituie 23,2%. HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf"Organiza ția Mondia HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf"lă a Sănătății HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf", 2013.

• Prevalența, la scară globală, a violenței în familie din partea
partenerului intim este cea mai mare printre femeile cu vârsta între 35 și
44 de ani. Organizația Mondi HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/V
oice_and_agency_LOWRES.pdf"a HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/V
oice_and_agency_LOWRES.pdf"lă a Sănătă ții, 2013.

• Un număr de până la 25% din femeile gravide suferă acte de violen ță în
timpul sarcinii. Campania Secretarul General al Națiunilor Unite ”Cu for țe
unite să punem capăt violenței împotriva femeilor”.

• Douăzeci de procente de femei au raportat că au fost victime ale violen ței
sexuale în timpul copilăriei. Tabelul cu date al Organiza ției Mondiale a
Sănătății, 2013.

• La nivel global, doar 40% din victimele violen ței domestice solicită ajutor
sau raportează violența. Grupul Băncii Mondiale, 2014..

• 603 milioane de femeii provin din țări, în care violen ța în familie nu se
consideră o crimă. Campania Secretarul General al Națiunilor Unite ”Cu
forțe unite să punem capăt violenței împotriva femeilor”.

• În conformitate cu un studiu al Băncii Mondiale, Armenia, Letonia,
Federația Rusă și Uzbekistan sunt printre primele 24 de țări din numărul
total de 100, în care lipsește un cadru legal care să califice violen ța
domestică ca o crimă. Banca Mondială HYPERLINK
"http://wbl.worldbank.org/data/exploretopics/protecting-women-from-
violence", 2014.

• La situația anului 2013 doar 76 de țări dintr-un număr total de 100 de țări
au legi, care se pronunță împotriva violen ței în familie. Banca Mondială
HYPERLINK
"http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014
/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf", HYPERLINK
"http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014
/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf"2014.

• În Regatul Unit, Bangladesh și Peru costurile suportate ca rezultat al
actelor de violență comise de partenerul intim depă șesc cheltuielile pentru
educația primară. Grupul Băncii Mondiale HYPERLINK
"http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voic
e_and_agency_LOWRES.pdf", 2014.
• Peste cinci procente din PIB-ul global se cheltuie pentru acoperirea
costurilor generate de violența partenerului intim –SUA $4.4 trilioane.
Centrul HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"Consensus HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf" HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"din Copenhaga HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf", 2014 HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf".

• În anul 2011 Națiunile Unite au cheltuit $7.1 milioane pentru
implementarea a 11 proiecte în 10 țări printre care și Turcia, Moldova și
Croația, menite să pună capăt violenței împotriva femeilor. Fondul
Fiduciar al Națiunilor Unite destinat să pună capăt violen ței împotriva
femeilor.

• Violența comisă de partenerul intim afectează femeile din întreaga Europă
– 19.3% în Europa de Vest, 26.1% în Europa de Est și 27.8% în Europa
Centrală. HYPERLINK
"http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
?ua=1"Organizația Mondială a Sănătății HYPERLINK
"http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
?ua=1", 2013.

• Mai mult de una din patru femei Europene suferă violen ță fizică și / sau
sexuală din partea partenerului sau violen ță sexuală din partea altor
persoane. HYPERLINK
"http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.
pdf?ua=1"Organizația Mondială a Sănătă ții HYPERLINK
"http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.
pdf?ua=1", 2013 HYPERLINK
"http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.p
df?ua=1".

• În Moldova, 60% de femei din zona urbană și 70% de femei din zona
rurală sunt victime ale violenței din partea partenerului intim. Fondul de
Dezvoltare al Națiunilor Unite, 2011.

• Violența din partea partenerului intim este legată de mai multe probleme
de sănătate ale femeilor. Probabilitatea de a da na ștere la copii cu
greutate mica la naștere este de 16% mai mare printre victimele violen ței
din partea partenerului intim. De asemenea, a crescut riscul pentru aceste
victime de a contacta HIV și sifilis. HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"Organiza ția Mondială a Sănătă ții
HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf", 2013.

• Fiicele care sunt martore ale violenței în familie au mai multe șanse să
experimenteze violentă din partea partenerului intim în propriile lor rela ții
și, respectiv, este mult mai probabil că fiii care sunt martorii violen ței în
familie în casa părintească vor deveni făptuitori ai actelor de violen ță din
partea partenerului intim HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"Centrul HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf"Consensus HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf" din Copenhaga HYPERLINK
"http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/conflict_assess
ment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf", 2014.

Statistică cu referire la Statele Unite

• În anul 2012 treizeci și cinci de procente de victime femei ale omorurilor
au fost ucise de partenerii lor intimi. Biroul Federal HYPERLINK
"http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-
u.s.-2012/offenses-known-to-law-enforcement/expanded-
homicide/expanded_homicide_data_table_10_murder_circumstances_by
_relationship_2012.xls"de HYPERLINK "http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/offenses-known-
to-law-enforcement/expanded-
homicide/expanded_homicide_data_table_10_murder_circumstances_by
_relationship_2012.xls" Investiga HYPERLINK "http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/offenses-known-
to-law-enforcement/expanded-
homicide/expanded_homicide_data_table_10_murder_circumstances_by
_relationship_2012.xls"ții: HYPERLINK "http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/offenses-known-
to-law-enforcement/expanded-
homicide/expanded_homicide_data_table_10_murder_circumstances_by
_relationship_2012.xls" Crime HYPERLINK "http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/offenses-known-
to-law-enforcement/expanded-
homicide/expanded_homicide_data_table_10_murder_circumstances_by
_relationship_2012.xls"în Statele Unite HYPERLINK
"http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-
u.s.-2012/offenses-known-to-law-enforcement/expanded-
homicide/expanded_homicide_data_table_10_murder_circumstances_by
_relationship_2012.xls", 2012.

• În Statele Unite violența din partea partenerului intim afectează
aproximativ una la trei fete adolescente. Consiliul Național pentru Crime
și Delicvențe HYPERLINK "http://www.nccdrc.org/nccd/pubs/Dating
%20Violence%20Among%20Teens.pdf", 2008.

• Distribuția rasială a crimelor de viol în Statele Unite este următoarea:
33.5% printre femeile multi-raciale, 27% printre femeile Americane de
origine Indiană și native din Alaska, 15% printre femeile de etnie spaniolă,
22% printre femeile de culoare și 19% printre femeile albe. Cercetarea
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"de nivel na țion
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"a HYPERLINK
"http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"l cu privire la HYPERLINK
"http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"p HYPERLINK
"http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"artenerul intim și la violen ța
sexuală, HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf" 201
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"4 HYPERLINK
"http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf".

• 35.6% de femei din Statele Unite au suferit violen ță din partea partenerului
intim la un moment sau altul al vieții. Femeia ONU, 2012.

• Cincizeci și unu de procente sau 10.5 milioane de violuri în Statele Unite
au fost comise de actualul sau fostul partener al femeilor victime.
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"Cercetarea de
nivel națion HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"a
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"l cu privire la
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"p HYPERLINK
"http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf"artenerul intim și la violen ța
sexuală HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf", 2014
HYPERLINK "http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6308.pdf".

• Peste 33% de femei violate în viața lor adultă au fost, de asemenea
violate la o vârstă minoră. Consiliul casei Albe cu privire la femei și fete
HYPERLINK
"http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/sexual_assault_report_
1-21-14.pdf", 2014.