www.penzugyitanoda.

hu

Pénzügyi Önértékelés 1. 2. 3. 4. 5. Megfogalmaztam már, pénzügyileg mit akarok elérni. Családom vagyoni értékével tisztában vagyok. Tervet készítettem, amely megvalósításával gazdagon élhetek. Pénzügyi”játszmákban” nyerni akarok. Tudatosan figyelem és keresem a fizetésemen kívüli meggazdagodás lehetséges módjait. Pénzkeresési terveimrıl nem lehet lebeszélni. „IGEN” válasz összesen Életem során már részt vettem befektetési és pénzügyi tervezéssel foglalkozó elıadáson. Rendelkezem pénzügyi tervvel arra az esetre, ha valami baj történne. (betegség, munkanélkülivé válás…) Fejlesztem pénzügyi intelligenciámatszakcikkeket, gazdasági magazinokat…olvasok. Saját vagyonom védelmében képes vagyok házassági szerzıdés kötésére. Férjemmel/ partneremmel megbeszélem a pénzügyi kérdéseket. Anyagi jólétem a fıprioritások közé tartozik. „IGEN” válasz összesen Hitelkártya egyenlegemet mindig határidıre feltöltöm. Csak akkor vásárolok, ha tudom, mit akarok venni. Nem érzem úgy, hogy egy ajándékot, azonos mértékben kell viszonoznom. Nem vigasztalom magam vásárlással, ha rosszkedvő vagyok. A vásárolni kívánt árut, nem veszem meg az elsı üzletben, Nem veszek meg olyan dolgokat, amelyekre nincsen szükségem. „IGEN” válasz összesen Bankszámlám hó végén is plusz egyenleggel zár. Adóbevallásomat mindig leellenırzöm. Költségvetésem szabadon költhetı részét költöm csak el. Elemzem vásárlási szokásaimat. Olvasok befektetési ajánlatokat.

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

Papszt Kriszta

www.penzugyitanoda.hu 24. Van befektetési tanácsadóm, kikérem tanácsát pénzügyeim intézéséhez. „IGEN” válasz összesen Saját nevemen vannak befektetéseim. Van külön bankszámlám, amelyen nyugdíjas éveimre győjtök. (a magán- és önkéntes nyugdíjpénztári számlán kívül) Megfelelı mértékő (kiszámított) kockázatot vállalok, hogy pénzügyi nyereségemet maximalizáljam. Ha pénzügyi – befektetési kérdésekben valamit nem értek, megkérdezek egy szakembert. Évente a megengedett legnagyobb összeget fizetem nyugdíjpénztári vagy elıtakarékossági számlámra. A házam / lakásom saját ( párommal közös) tulajdonom. „IGEN” válasz összesen Kihasználom munkahelyem juttatásait. Fizetésemelést jó érzéssel kérek, mert megérdemlem. Barátaimnak adott szolgáltatásokon hasznot húzok. Jól fizetı ágazatban dolgozom. Mindig kiveszem az éves szabadságomat. Ha tanulok, munkahelyemmel megfizettetem a tandíjat. „IGEN” válasz összesen Nem adok kölcsön, ha kicsi a valószínősége, hogy visszakapom. Ha méltánytalanul bánnak velem, tisztán védem az érdekeimet. A jótékonykodásra szánt összeget év elején megtervezem. Ha pénzt adok kölcsön tisztázom, milyen feltétellel adom, mikorra kérem vissza és be is hajtom. Jól tárgyalok. Kihasználom az adómból jogilag visszaigényelhetı legnagyobb összeget. „IGEN” válasz összesen Összes „IGEN” válasz

25. 26.

27.

28.

29.

30.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40.

41. 42.

Papszt Kriszta

www.penzugyitanoda.hu

Kitöltési és értékelı lap a pénzügyi önértékelési teszthez A kérdıíven a kérdések melletti oszlopba írj „IGAZ” vagy „HAMIS” választ. „IGAZ”- ha mindig vagy az esetek nagy részében jellemzı Rád az állítás. „HAMIS”- ha az állítás ritkán vagy soha nem jellemzı Rád. Add össze az IGAZ válaszokat az összesítı sorokban, illetve a teszt alján.

ÉRTÉKELÉS: 0-21 IGEN – Önálló pénzügyi életed megteremtése miatt kapcsolj gyors fokozatra, soha nem válsz anyagilag függetlenné. 22-34 IGEN – A CÉLtól még nagyon távol vagy, de jó úton jársz. Összpontosíts a gyengébb területekre. Meglátod, megéri!!!! 35- 42 IGEN – Ha még nem vagy anyagilag független, akkor nagyon jó úton haladsz. Légy továbbra is kitartó, képezd magad és tartsd kezedben pénzügyeid ellenırzését és az irányítást!

Papszt Kriszta