You are on page 1of 3

Alcătuirea planului de idei

în vederea redactării unei compuneri
Institutor, Ciobănoiu Elena
Şcoala cu clasele I-IV, Daia
Exprimarea corectă, orală sau scrisă - obiectiv important al procesului de
învăţământ în ciclul primar - constituie unul din instrumentele de bază ale
muncii intelectuale, fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea viitoare a
elevilor. Capacitatea de exprimare este o necessitate vitală, cu reale implicaţii în
viaţa şi activitatea socială, iar însuşirea corectă a sistemului limbii române este,
mai ales, rezultatul interdisciplinarităţii în predarea citirii, gramaticii,
compunerii.
Premisa principală de la care trebuie pornit în îndrumarea elevilor pentru
activitatea de elaborare a unei compuneri, indifferent de tipul ei, este necesitatea
muncii independente, a efortului propriu.
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară stabilirea conţinutului
fiecărei compuneri, cât şi a felurilor acestora. De asemenea se cere sporită
ponderea compunerilor care solicită în mai mare măsură activitatea creatoare a
elevilor.
În elaborarea unei compuneri planul este un elemant de tehnică şi el nu
poate denumi un anume fel de compunere. Desigur că toate compunerile se
alcătuiesc pe baza unui plan. Există compuneri al căror plan elevii în găsesc
chiar în manual sau este oferit de către învăţător. În alte situaţii planul se
întocmeşte în colectiv, de către învăţător şi elevi (în colaborare). Există şi situaţii
în care planul compunerii este în totalitate rodul efortului personal al elevilor.
Planurile compunerilor, respectiv ideile principale ale acestora, pot fi
redate nu numai prin formularea unor întrebări sau enunţuri. Foarte frecvent se
utilizează un şir de ilustraţii. Fiecare din ilustraţii redă un moment esenţial din
succesiunea momentelor care marchează conţinutul de bază al unei naraţiuni.
Posibilităţile de creaţie la acest fel de compuneri sunt mult mai mari decât la

ci şi în activitatea de elaborare a unei compuneri. . Este necesar ca elevii să opereze în mai mare măsură cu elementele lecturii explicative pentru a-şi însuşi acele (elemente) instrumente ale muncii intelectuale necesare nu numai în folosirea cărţii ca sursă de informaţii. naraţiunea sau peisajul respectiv din natură. Ele numai sugerează.cele pe bază de texte. în care să-şi noteze observaţiile şi impresiile de ordin personal prilejuite de lecturile pe care le-au parcurs şi singuri. în care elevii sunt familiarizaţi cu structura unei compuneri. Aici. Dacă acţiunea respectivă este sugerată de conţinutul şi succesiunea ilustraţiilor. să stabilească legături între idei şi să stabilească modul lor de prezentare spre subiectul compunerii. cu modul de alcătuire al unui rezumat şi chiar cu etapele alcătuirii unei compuneri. Elevul va trebui să reflecteze asupra fiecărei ilustraţii în parte. În acest scop este utilă analogia cu unele opera literare. prin cuvinte. precum şi de măsura în care ei stapânesc tehnica alcătuirii unei compuneri. redactarea compunerii trebuie să fie rezultatul unei activităţi creatoare din partea elevilor. urmărind succesiunea lor. Reuşita etapei de dispunere sau ordonare a materialului într-un plan de idei este condiţionată de materialul concret de care dispun elevii în legătura cu subiectul pe care şi l-au ales. Există în rândul a numeroşi învăţători practica de a-i obişnui pe copii să aibă caiete de studiu individual. pentru ca apoi. să poată stabili înlănţuirea ideilor pe baza cărora se va alcătui compunerea. ilustraţiile respective nu mai redau direct. Operaţiunea de dispunere a materialului este extrem de dificilă şi de aceea trebuie să crească ponderea lecţiilor speciale de compunere. chiar din manuale la care elevii înşişi au fost solicitaţi să facă analiza şi să formuleze ideile principale. Operaţiunea de întocmirea a planului îi învaţă pe elevi să-şi ordoneze gândirea.

clasele a XI-a. 1971. Bucureşti. manual pentru şcolile normale. Editura didactică şi pedagogică. Bibliografie: Berca Ion-. a XII-a şi a XIII-a. Şerdean Ioan-.. citire)’’.Metodica predării limbii române la clasele I-IV’’.. 1991. Bucureşti. . Editura didactică şi pedagogică.Metodica predării limbii române (citit-scris.