You are on page 1of 4

CHNG TRNH TNG TH

HOT NG L HI N HNG NM INH DU - 2017

I. CC HOT NG TRC NGY 01/4/2017 (ngy 5/3 nm inh Du).

Thi gian Ni dung hot ng a im


Gii bng cc CLB tnh Ph Th cp Hng - Vng loi: Sn vn ng
Vng ln th IV (c lch thi u ring). Khu Lin hp TDTT tnh
T ngy 03/3 14h00 - Vng loi: t ngy 03/3 n ngy Ph Th, Sn vn ng
(T6, T7, 27/3/2017 (tc t ngy 6/2 n ngy 30/2 huyn oan Hng, tnh
n 31/3/2017 CN hng nm inh Du). Ph Th.
(6/2 n 4/3 L) tun) - Vng Chung kt: t ngy 28/3 n ngy - Vng chung kt: Sn vn
31/3/2017 (tc t ngy 1/3 n ngy 4/3 nm ng Khu lin hp TDTT
inh Du). tnh Ph Th.

L n nhn v vinh danh Tn ngng th Sn hi Khu di tch lch s


Ngy 21/3/2017 Mu n Mu u C, x Hin Lng, huyn n Mu u C, x Hin
19h00
(ngy 24/2 L) H Ha, tnh Ph Th - Di sn vn ha phi Lng, huyn H Ha,
vt th cp quc gia. tnh Ph Th.
Gii Qun vt Hu ngh cp Hng Vng ln Sn Cng an tnh, sn Bo
T ngy 24/3 Sng: th XII. - TP. Vit Tr.
7h30
n 26/3/2017 - Khai mc: 8h00, ngy 25/3/2017 (tc ngy Sn Qun vt Cng ty
Chiu:
(27/2 n 29/2 L) 28/2 nm inh Du). TNHH Ct Vng, Cng ty
13h30
- a im: Sn Qun vt Cng an tnh. TNHH Kim c.

8h00 - M ca trng by hnh nh, hin vt, t liu


T ngy 28/3 n 22h00 v Ht Xoan Ph Th.
06/4/2017 Miu Li Ln, x Kim
(01/3 n 10/3 L) Cng b City tour Vit Tr. Ngy 28/3/2017 c, TP. Vit Tr.
8h00
(ngy 1/3 L)

Sng: Trng by hnh nh, hin vt, t liu "Tn


T ngy 29/3 n
7h30 ngng th cng Hng Vng" v "C vt Bo tng Hng Vng -
31/3/2017
Chiu: thi s s n th k XIX". TP. Vit Tr.
(2/3 n 31/3 L) 13h00 Khai mc: 9h00, ngy 29/3/2017.
Ngy 31/3/2017 6h30 - L dng hng tng nim cc Vua Hng ca
Khu DTLS n Hng.
(ngy 4/3 L) 7h30 thnh ph Vit Tr.

II. CC HOT NG DIN RA T NGY 01/4 N 08/4/2017


(ngy 5/3 - 12/3 nm inh Du)
Trin lm sch, bo, t liu v trng by gii
thiu sch, n phm gn vi k nim Ngy Th vin tnh TP. Vit Tr.
sch Vit Nam nm 2017.
T
T chc gian trng by, gii thiu, qung b
7h30 -
du lch Ph Th v trng by cc tc phm Khu DTLS n Hng.
22h00
T ngy 01/4 nh p Ph Th.
n 06/4/2017
Nh trng by phong lan -
(5/3 n 10/3 L) Trng by cc loi hoa phong lan
Khu DTLS n Hng
Trng by cc ti liu, hin vt ca ng bo Nh trng by cc tc
c nc phm ngh thut - Khu
DTLS n Hng.
Hot ng Hi tri vn ha Trung tm l hi, Khu
Khai mc: 8h00, ngy 01/4/2017. DTLS n Hng.
T
8h00 - T chc Lin hoan Vn ngh qun chng; ht Sn khu Trung tm l hi,
22h00 Xoan v dn ca Ph Th. Khu DTLS n Hng; sn
khu pha Nam Cng vin
Khai mc: 8h00, ngy 01/4/2017. Vn Lang, TP. Vit Tr.
H Cng vin Vn Lang -
7h30 Hi thi Bi chi Vit Tr m rng
TP. Vit Tr.
L hi dn gian ng ph (tng thut trc
19h45 - ng Trn Ph, TP. Vit
tip trn i Pht thanh v Truyn hnh
20h25 Tr.
tnh Ph Th).
Ngy 01/4/2017
(ngy 5/3 L) Chng trnh ngh thut cho mng l hi
20h25 - n Hng nm inh Du - 2017 (tng thut Sn khu qung trng
21h40 trc tip trn i Pht thanh v Truyn cng vin Vn Lang.
hnh tnh Ph Th).
H cng vin Vn Lang -
21h40 Bn pho hoa
TP. Vit Tr.
Sng: Miu Li Ln, x Kim
7h30 Trnh din Ht Xoan lng c gn vi im c; nh Hng L, x
Chiu: du lch di sn vn ha. Hng L; nh An Thi, x
13h30 Phng Lu TP. Vit Tr.
Cc gii th thao qun chng tnh Ph Th:
Sng: bng chuyn nam, c tng, vt dn tc, bn
T ngy 02/4 7h30 n, y gy. Sn Th thao - Khu DTLS
n 06/4/2017 Chiu: n Hng.
14h00 - Khai mc: 14h00, ngy 02/4/2017 (tc
(6/3 n 10/3 L) ngy 6/3 nm inh Du).
T B h cng vin Vn
T chc trin lm nh p du lch v nh
7h30 - Lang, TP. Vit Tr (Khu
ngh thut v qu hng, con ngi Ph Th.
22h00 vc trng ng)
T Cc rp ti TP. Vit Tr v
Chiu phim phc v nhn dn.
19h30 cc a phng trong tnh.
n th Quc T Lc
6h00 -
L gi c Quc T Lc Long Qun. Long Qun - Khu DTLS
7h45
n Hng.
8h15 - n th T Mu u C -
L dng hng tng nim T Mu u C.
9h30 Khu DTLS n Hng
Ngy 02/4/2017 Sn khu Trung tm l hi
9h00 Nh ht Cho tnh Thi Bnh biu din.
(ngy 6/3 L) - Khu DTLS n Hng.
on ngh thut ca ma nhc tnh Vnh Phc Sn khu Bo tng Hng
19h30
biu din. Vng.

T T chc Hi sch t T 2017.


T ngy 03/4 Sn khu Qung trng
7h30 -
n 06/4/2017 22h00 - Khai mc: 9h00, ngy 03/4/2017 (tc ngy cng vin Vn Lang.
(7/3 n 10/3 L) 7/3 nm inh Du).

Lin hoan Ht Xoan thanh thiu nhi TP. Vit Nh vn ha thiu nhi tnh
7h30
Tr. Ph Th.
Dng l bnh giy ca on VHDG TP. H
Ni v l bnh chng ca on VHDG huyn n Thng, Khu DTLS
8h00
Ngy 03/4/2017 Cm Kh, tnh Ph Th (i t gii Nht n Hng.
Hi thi nm 2016).
(ngy 7/3 L)
on ngh thut ca ma nhc tnh Vnh Phc Sn khu Trung tm l hi
19h30
biu din. - Khu DTLS n Hng.
Sn khu Qung trng
19h30 Nh ht Cho tnh Thi Bnh biu din.
Cng vin Vn Lang.
Gii bng chuyn cc i mnh ton quc
T ngy 04/4 tranh cp Hng Vng (c lch thi u ring).
T - Khai mc: 19h00 ngy 04/4/2017 (tc ngy Nh tp luyn v thi u
n 08/4/2017
19h00 8/3 nm inh Du). TDTT tnh, TP. Vit Tr.
(8/3 n 12/3 L) - Trn Chung kt + B mc: 21h00 ngy
8/4/2017 (tc ngy 12/3 nm inh Du).
Rc kiu v n Hng ca cc x, phng,
7h00 Khu DTLS n Hng.
th trn vng ven di tch.
Hi thi gi, nu bnh chng v gi bnh giy
tnh Ph Th m rng ln th V.
T
- Khai mc: 8h00, ngy 04/4/2017 (tc ngy Sn Trung tm l hi -
8h00 -
Ngy 04/4/2017 8/3 nm inh Du). Khu DTLS n Hng.
20h00
(ngy 8/3 L) - B mc: 19h00, ngy 04/4/2017 (tc ngy
8/3 nm inh Du).
Sn Trung tm l hi -
10h00
Nh ht Ca ma nhc Thng Long - H Ni Khu DTLS n Hng.
biu din. Sn khu Qung trng
19h30
cng vin Vn Lang.
Phng Bch Hc, TP.
8h00 Hi thi bi Chi truyn thng trn sng L.
Vit Tr.
T TP. H Ni v cc tnh: Thi Bnh, Bnh n Thng - Khu DTLS
8h00 Phc, Bn Tre tin dng l vt. n Hng.
T
Khu vc H Khun Mui,
Ngy 05/4/2017 8h00-
tip gip Khu vc sn th
11h00 Biu din ma ri nc ca tnh Thi Bnh
(ngy 9/3 L) thao Khu Di tch lch s
15h00 n Hng

9h00- on ngh thut tnh Bnh Phc v Bn Tre Sn Trung tm l hi -


10h00 biu din. Khu DTLS n Hng.
on ngh thut tnh Bnh Phc v Bn Tre Sn khu Qung trng
19h30
biu din. cng vin Vn Lang.
n Thng - Khu DTLS
L dng hng Gi T Hng Vng.
n Hng.

6h30 L dng hng ti cc di tch th Hng


Vng v cc danh nhn, danh tng thi Cc huyn, thnh, th trong
Hng Vng trn a bn cc huyn, thnh, tnh Ph Th.
Ngy 06/4/2017 th.
(ngy 10/3 L) 8h00 - Khu vc H Khun Mui,
11h00 Biu din ma ri nc ca Nh ht Ma ri tip gip Khu vc sn th
Thng Long - H Ni. thao - Khu Di tch lch s
15h00 n Hng.

Trao thng cc hot ng: Hi tri VH; Lin Sn trung tm l hi Khu


15h30
hoan VNQC, Ht Xoan v dn ca Ph Th. DTLS n Hng

S in thoi Thng trc Ban T chc: 02103.860.026 - 02106.551.666

BAN T CHC