You are on page 1of 2

KEHADIRAN GURU/STAF 2016

SK BESOUT 5

HARI:_______________________ TARIKH:_____________

MASUK KELUAR CATATAN
BIL NAMA GURU MASA TANDA MASA TANDA
TANGAN TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

JUMLAH HADIR & PERATUS
JUMLAH TIDAK
HADIR&PERATUS

MASUK KELUAR CATATAN
BIL NAMA STAF MASA TANDA MASA TANDA
TANGAN TANGAN
1.
2.

JUMLAH HADIR & PERATUS
JUMLAH TIDAK
HADIR&PERATUS

Tandatangan PK Pentadbiran : ………………….. Disahkan oleh :…………………

SEKOLAH KEBANGSAAN BESOUT 5

..1 Penglibatan Murid 4.............7 Penggunaan Sumber Pendidikan 4. 4................................9 Teknik Penyoalan 4.3 Hasil Kerja Murid Perancangan Dan Persediaan 4..................... TAHUN:.......... 6...... MASA:...............8 Penilaian 4 4...........11 Makmal/Bengkel/Padang) 6 Amalan Profesionalisme 4.... ORANG NO ASPEK SKOR PEMERIKSAAN BUKU MURID (1 – 6) BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 4... PROGRAM 1:1:1:5 TAHUN 2016 REKOD PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN GURU NAMA GURU :. TANGGUNGJAWAB DITUNAI... BIL MURID :...................TARIKH :...10 Penguasaan Isi Kandungan 5 Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ 4.... 5.12 Keguruan 7 Jumlah Skor Diperoleh 8 Skor Min [ Formula mengira skor min = Jumlah Skor Diperoleh ÷ 12 ] 9 Peratus Pencapaian [ Formula mengira peratus pencapaian = (Skor min – 1 ÷ 5) 10 x 100 ] Taraf Pencapaian TUGASAN DAN AKTIVITI HARIAN BIL TUGASAN DAN AKTIVITI CATATAN 1.. PENGORBANAN DILAKUKAN ...... 3....................... MATA PELAJARAN :.......2 Penguasaan Pembelajaran 1 Murid 4............6 Kemahiran Komunikasi 3 4...........5 Kaedah Penyampaian 4........... SUMBANGAN DIBERI. 2...............4 Guru 2 4..........