You are on page 1of 2

Lucrarea 2 AMP

1. Care este valoarea zecimala a urmatorului numar in complement fata de 2?


10011100
Completementul fata de 2 se realizeaza in modul urmator:

Complementul fata de 1 este numarul scris in binar inversat.( 0 devine 1 si 1 devine


0).
In cazul de fata trebuie efectuata operatia inversa.
10011100-
1
10011011 (complement fata de 1) rezulta numarul in binar 01100100 = + 100
in baza 10

2. 10110011 AND 01101101=?

Se executa SI logic bit cu bit stiind ca:

Rezultatul este astfel: 00100001

3. Fiind data urmatoarea configuratie a fanioanelor:


OF=1, SF=1, ZF=0, CF=0,PF=0, care din urmatoarele salturi se fac si care
nu?
JB eticheta 1
JG eticheta 2
JNZ eticheta 3
JBE eticheta 4
JP eticheta 5

Daca studiem tabelul de la anexa 2 din platforma de laborator si comparam


conditiile puse cu valorile fanioanelor date se observa ca singurul salt care are
loc este eticheta 3.
4. Ce valoare are registrul AX dupa executia urmatoarei secvente de
instructiuni?
mov AX,30h <- in registrul AX este stocata valoarea 30h
push AX <- valoarea aflata in AX (30h) este introdusa in varful
stivei
mov [117h],17h < - la adresa 117h este stocata valoarea 17h
push [117h] <- valoarea aflata la adresa 117h (17h) este
introdusa in varful stivei
pop AX <-din stiva este scoasa ultima valoare introdusa, deci AX
ia valoarea 17h
inc AX <-este incrementata valoare sticata in AX (17h), rezulta
ca AX va avea
valoarea 18h