You are on page 1of 16

...

n u trebuie s ne nd oim c i cu vin tele, la fel cu imaginaia, p ot fi cau z de mu lte i m ari erori, dac nu ne pzim bin e de ele Spino za

Editor:

Asociaia
Cultural
REVIST DE CULTUR - ISSN 1584-5672 ANUL IV, nr. 11 (43), no iembrie 2006 Apare lunar la SLOBOZIA 1,0 LEI HELIS

O expoziie-eveniment
Eveniment artistic de excepie
la MuzeullaNaional Muzeul al Agriculturii
Judeean
Joi, 2 noiembrie 2 006, la Muzeul Naional al fa pt, Olimp iu Vlad imirov mi
Agriculturii din Slobozia a fost vernisat expoziia recomanda o personalitate a artei
Irinei i a lui Adrian Pal. contemporane, care are un secret,
n spate se afla o poveste mai lung. Bunii mei probabil public la Tulcea : colecia
prieteni de la Tulcea, doamna Axenia Hogea, domnii sa de acu are le cu su bie ct
Bogdan Pascal i Olimpiu Vladimirov m invitaser etnografic.
cu c teva spt m n i na int e s p art icip la Constat acum, pe simezele
srbtorirea a 125 de ani de la naterea poetului Panait M.N.A., c cele 16 lucrri n cea
Cerna. Aveam s gsesc la Tulcea o ntreag agitaie mai pretenioas tehnic plastic,
ceremonioas. mpreun cu ali scriitori, Nicolae a culorilor de ap, altfel zis, a
Prelipceanu, Ovidiu Dunreanu, Viorel Dinescu, am acuarelei, alctuiesc un adevrat
participat la un foarte doctoral colocviu tiinific tezaur e tnografic i artistic. n
dedicat unui mare poet i teoretician literar cam pe tuele rapide, totui n zeci, sute
nedrept i superior ignorat, Panait Cerna, dar foarte de nuane, se acumuleaz ceva
iubit acas, n mijlocul munilor hercinici ai Mcinului. ab solu t ire al : d epe ndin e le t ap ise rii, c ele 1 2 o bie ct e de art a bst ra ct
A doua zi, ceremoniile s-au mutat n satul copilriei gospodreti din ograda ranului devin personaje vii, i ciclu l fig ura t iv a l f lo rii s oa rel ui(a lt e tre i
lui Panait Panciof, numele real al poetului, unde nu n micare, nsumnd un numr incredibil de mare t ap ise rii) su n t d o vad a. M ul tip le le exp o zii i
mic mi-a fost mirarea s nimeresc n mijlocul unei de amnunte. Este de neimaginat cte poate vedea p ers on a le , d e g ru p, lu cr ril e d in c ol ec i i
popu la ii care vorb et e, acas cel puin, limba un artist talentat n faada unei magazii de chirpici a f la t e n R o m n ia , D a n e m a rca , R u s ia ,
meglen, vechii notri conaionali btui de istorie, stnd s se drme, n neornduiala unei cpie de
Arg en t ina , S pa ni a, O lan da , E lve ia , F ran a
traci romanizai din zona Salonicului. De acolo li s-a coceni de porumb, n goliciunea tomnatic a unei
d uc, c u sig ura n , fa ima u n ei ar te c are a
pierdut urma, dar rmiele lor nfloresc n ochii prpdite buctrii de var, ntr-un ptul acoperit cu
fetelor din comuna Cerna, laolalt cu al bieilor, snopi rupi de trestie, ntr-un cote, ntr-un perete de nce pu t , cn d va, l a rzb oi ul de e sut i a
colegii de coal, purtnd tricolorul la bunda de care se sprijin mturoaie, furcoaie, sape i mai tie u rcat , n cel e d in urm , pe sim ez ele ma rilo r
srbtoare. naiba ce vechituri. Galbenul cel mai luminos se mbin e xpo zi ii.
a se ico an e ex pu ne Ad ria n Pal -jun io r, o
ef icie nt com bin a ie nt re b izan tin ism i a rta
ren as cen tis t tim pu rie. Ab ia t rec ut de 20 de
an i, Adria n Pa l al d oi lea are d ej a o a ct ivita te
a rti sti c pro dig io as , da r nc l a te a pt o
via n t rea g de mu nc i, de bu n se am ,
d e suc cese .
D in as ti a se n ch e ie c u Al ex an d ru Pa l,
stu de nt n a nu l IV l a Un iversit at ea de M uzic
d in B uc ure t i, Fa cu lt at e a d e in t er pre t are
in st rum en ta l . Pia n ? V ioa r ? N u. S tu de nt
a l ma e st ru lu i Gh eo rg h e Z a mf ir, st ud ia z
n aiu l. D o vad a c a ch ia nu sare d ep ar te de
m ae tri a f ost re cit al ul su si nu t al t uri de
ta raf ul a nsa mb lulu i Do ina B rga nu lui . M
g n de am c m are lui l ut ar Io n Alb et e an u,
i a lo m i e a n u l n o s t ru , i -a r f i p l c u t s
as cult e
A fost o zi plin, emoionant i plin de versurile cu negrul pmnt iu , verdele d io nisiac, slbatic G zd u i t d e M u z e u l N a io n a l a l
poetului Ion Tutunea Hercinicul, n afar de ale lui nfrunt albastrul totui pan ic al unui cer abia Ag ricu lt urii , trip la e xp ozi ie a din as tie i de
Panait Cerna, recitat cu patos romantic, nici nu se ntrevzut. Omul pare a lipsi, dar e ste sug erat a rti ti Pal d e la Tulc ea , e ste u n eve ni me nt
putea altfel, de colriele meglence. mb tr nit, ob osit , probabil stu l de via, dar a rt i st ic de m a re sp le n d o ar e n ca p it a la
Revenit la Tulcea, micul nostru grup a trebuit s credincios, cci cerul se ridic deasupra, senin, peste B r g a n u l u i , S lo b o z i a . A st f e l , M . N . A .
jurizeze coninutul celor vreo 50 de plicuri trimise din ntreg balamucul acesta de rupturi, buci, surcele i c o n t i n u p a r cu r su l u n o r e x c e p io n a le
toat ara de participanii la concursul literar instalat doage cu forma lipsei de form e xpo zi ii.
de ani buni sub patronajul spiritual al poetului de la i sp u n ea m d o m nu l ui d i rec t or R zv an e rb a n C o d ri n
Cerna Mcinului. Pe coverta vasului Republica, vechi C iu c, n og ra da i pa roh ia
de peste 150 de ani, confiscat de armatele romne c ru i a a p o p o s it a ce a s t
de la marinarii austrieci n primul rzboi mondial, masa f eno me na l e xpo zii e ap are nt
de sear se tot prelungea la marginea unei D unri a t t de ba na l n su bi ect i
agitate de vnturile toamnei. Din vorb n vorb, a t t d e sug es tiv n c on i nu t,
probabil nu dintr-o ntmplare, Olimpiu Vladimirov avea c M.N . A. s-a r m bo g i cu un
s mi-l prezinte pe Adrian Pal, mi spunea, membru t e za ur, da c a r ac h izi i o na
al Uniunii Artitilor Plastici din Romnia, Filiala Tulcea.
nt reg ciclu l pro pu s de Ad rian
tiam c zona era sub ocupaia artistic a lui Cicerone
Pa l. N e a f lm , de fa pt , n fa a
Ciobanu, Eugen Bratfanov, Eugen iu Baru ( ce
ace lui f en ome n u nde valo area
formidab il p icto r e st e acest purtto r d e barb
mnioas, ca a unui profet din pustie !).Trecnd puin cr e t e pr in jo c ul in f in i t d e
p e r sp e c t i ve a l o g l i n zi l o r
de vrsta unei jumti de secol, Adrian Pal avea
toate dimensiunile unui pictor profesionist, cu studii pa ral ele , a eza te f a n f a .
academice isprvite, cu activitate didactic de 30 de D ar Pal e ste o f am ili e de
ani, cu o duzin de expoziii personale, cu zeci de a rt i t i. Me m b r a F o n d ul u i
pa rticip ri la expozi ii cole ctive n ar i n Pla sti c din Ro m nia , Irin a Pa l
Danemarca, Ucraina, Frana, Republica Moldova. De e ste o cre at oa re ta le nt at de
Concursul de creaie literar
Dor fr saiu , la a XV-a ediie
Smbt, 11 noiembrie, n sala de edin e a Primriei municipiului U rziceni, s-au
decernat premiile ediiei a XV-a a Concursului de creaie literar Dor fr saiu, deschis
elevilor din judeul Ialomia. Inve ntat acum 15 ani de ctre Gheorghe Dobre i Nicolae
Pet rache, pentru a suplini dispariia cenaclului Dor fr saiu sau pentru a-l continua la
o scar mai generoas, concursul cu pricina demonstreaz an de an c Brganul
ialo miea n are n continuare resu rse neb nuit e n plan creativ. Ca de obicei, nainte de
decernarea premiilor, cei prezeni au participat la o excepional discuie avnd ca
subiect influena internetului asupra noastr. Pcat c interveniile n-au fost nregistrate,
pie rz ndu -se ast fe l un
material extraordinar.
Revenind la concurs, iat ce a decis juriul( for- participani:R adu Andrei Luca, Alexandra
mat din Ion Vduva, Alexandru Bulandra i Nicolae Alina Dobre i Claudia D nu, de la
Petrache) : Colegiul Naional Mihai Viteazul Slobozia,
Surpriza de anul acesta a venit din partea unei Ionela Malvina Udrea, de la Liceul Teoretic
eleve de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Urziceni, Grigore Moisil Urziceni, Iuliana Petre i
Ana Maria elepiuc, care a obinut Marele premiu Vasile Gheorghe, de la Grupul colar
i premiul revistei Helis. Premiul special Incule A.I.Cuza Slobozia, Alina Virginica igu,
Blan a fost acordat Danielei tefan, de la Colegiul de la Liceul t eoretic Paul Georgescu
Naional Mihai Viteazul Slobozia. ndrei i Gabriela Dumitru, de la Grupul
Poezie : Gab riela To ma, de la Liceul Grigore colar Sf. Ecaterina din Urziceni. Ecaterina i Cristinei Corbu, elev la Liceul Carol
Moisil a obtinut premiul I, premiul II -Ionu Alin Premiul I, la seciunea proz scurt, a fost acordat I Feteti.
Encic, de la Seminarul Teologic Slobozia, premiul Elenei An dreea Bdic, de la C olegiul Naional Alte meniuni au primit: C armen Taclit, Ancua
III - Georgiana Bedivan, de la Liceul Teoretic Carol Mihai Viteazul Slobozia. U rmtorii clasai au fost : Mirela Ivan, Iuliana Gabriela Solomon, Aurelian
I F eteti. Au mai fost acordate meniuni urmtorilor Alexandra Tristaru, elev a Liceului de Art Ionel Romeo Ilie, Karmen Mihaela Simoiu, Veronica Mitu,
Perlea Slobozia- premiul II , Claudia Lcrmioara Mariana Lepdatu, George Mdlin
te fan , d e la Grupu l colar Sf . Blan, Andreea Roxana Aron, Iustina Vizuroiu,
Ecaterina Urziceni-premiul III. Ioana Mihai, Alina Garea, Lavinia Luciana Basarab,
Premii speciale au fost acordate Nicoleta Barbu, Elisabeta Ctlina Nstsache,
Cristinei Andrei, Laviniei Petrache, Rodica Marcela Slujitoru, Gina Marin i Ruxandra
Andreei Diana Paraschiv, Alexandrei Maria Paraschiv.
Veronica Bucoveanu i Anei Maria Au mai participat scriitorii erban Codrin, Dan
Ducu, de la Colegiul N aional Mihai Elias, Gheorghe Dobre, Nicolae Puiu Iliescu i
Vitea zul Slobozia, lui Alexa ndru gazdele primitoare, ca de obicei, Constantin Sava
George Antofie, de la Liceul Teoretic i N icolae Diculescu, primarul i respectiv -
din Urziceni, Rodici Herea, de la Sf. viceprimarul municipiului Urziceni.

ISTORIE
Borduani-Popina, 20 de ani de cercetri arheologice
pluridisciplinare
Instituii participante : Ministerul Culturii i
Cultelor, Ministerul Luc rrilor Public e i
Amenajrii Teritoriale, Universitatea Ovidius
Constana, Universitatea Valahia Trgovite,
Universitatea Politehnic Bucureti, Institutul de
Arheologie Vasile Prvan Bucureti, Institutul
de Cercetri Eco-Muzeale Tulcea, Institutul
n perioada 16-18 noiembrie 2006, Muzeul Naional al Monumentelor Istorice, Muz eul
Judeean Ialomia a fost gazda unei Sesiuni de Naional de Istorie a Romniei, Muzeul Naional
Comunicri tiinifice dedicat mplinirii a 20 de de tiinele Naturii Grigore Antipa Bucureti,
ani de cercetri arheologice pluridisciplinare n Muzeul Naional al Satului Dimitrie Gusti
tell-ul de la Borduani-Popin. Cu acest prilej, Bucureti, Muzeul de Istorie Naional i
vineri, 17 noiembrie a fost deschis expoziia Arheologie Constana, Complexul Naional
Borduani-Popina, 20 de ani de c ercetri Muzeal Curtea Domneas c Trgovi te,
arheologice i a fost lansat pe internet site-ul Muzeul Carpailor Rsriteni Covasna, Muzeul
BORDUANI-POPIN. Brilei, Muzeul Dunrii de Jos Clrai, Muzeul
Judeean Teleorman.

Organizatori : Consiliul Judeean Ialomia,


Muzeul Naional de Istorie a Romniei i Muzeul
Judeean Ialomia.

2
Un manual de Arta singurtii
redactat de magistrul DAN ELIAS
D up un de bu t e dito rial cu volu mu l versuri, ceea ce cred c ete prea puin, pentru a nu-
Umbraria(1994), au urmat Erotica, poeme cu mult l acuza pe poet, paradoxal, de risip.
albastru(1995), Elixirul perfect la rou(2001) ; ceva
se lsa ateptat. Aa se face c D an Elias propune mpachetam hai n F ilipine,
o excelent confirmare a crilor sale anterioare : sporit cu praf de greieri i rini,
Manualul singurtii, editura HELIS, 2006. Ar trebui de umbre delirante i virgine
s se citeasc aici, nti i nti, mna zoritoare a lui sub pipieli arginte de smochini.
Gheorghe Dobre, care a convins ticiala, de acum
proverbial a poetului, de a se grbi i de a pregti De la Benares se urc la Polul Nord, apoi n China,
pentru tipar noul volum. la Havana, napoi n Tibet, urmeaz Antilele, Zanzi-
mi vine s cred c este alctuit din patru alte bar, fluviul Ama zon, munii Apuseni, pent ru ca
cri nc neajunse la stadiul final de redactare, pentru aventura sa planetar s se ncheie ntr-un fel de
c n Critica raiunii geografice, Decaloglindul, oboseal dezabuzat:
Cartea poftelor Dan Elias mai are enorm de multe
lucruri de adugat, sau este un risipitor att de mare S-i mor, de-am vrut nc o dat,
nct i permite risipa proiectelor sale, s o judecm nu m-au lsat i nici nu pot s-i strig
cu un singur verdict : criminal de risipitoare. din burta zrii numele de frig,
Dan Elias este unul dintre cei mai importani poei cu ultima suflare nestemat.
romni de la nceputul secolului XXI i vine s infirme
diagnosticul catastrofal al criticului Theodor Codreanu. C poetul se rentoarce dintr-o mare cltorie
Dup prerea ilustrului autor al eseului Complexului imaginar este foarte clar, dar a fi vrut s simt n
Bacovia, unde demonstreaz c dup universurile cteva mii de versuri oboseala, transpiraia tuturor
poetice mioritic i eminescian, bacovianismul este cuteztorilor acestei lumi, pe pmnt, pe ape, n aer. !!!).
a treia mare pecete a poeziei romneti. Unde s-a Dan Elias este n posesia unei uriae idei i are Cartea poftelor pare a fi un proiect terminat, cel
ajuns astzi n urma f undament ale i e xpe riene obligaia s o devoreze pn la capt, altfel va veni puin n varianta paradisiac.
bacoviene ? La neant, la distrugerea poeziei, la altcineva s-i culeag roadele, iar el va rmne numai Zidit n albul templului, asud
metamorfozarea ei n pornografie goal, glgioas cu frumoasa intenie, cum, de altfel, culmea culmilor, un fost proprietar de paradis,
i imbecil. o recunoate: s spele-n veci podele prin abis
Dar iat c poezia are miraculoase energii de Am s m-ntorc orict ar fi de greu cu trupu-i crp jalnic i crud.
regenerare. Valeria Manta T icuu mi mrturisea c prin codri de comete s-mi deschid,
intuiete apariia unei generaii viguroase de noi poei, dintr-un abis al norilor sordid, F ostul proprietar de paradis este Dumnezeu,
cu rdcini nfipte mai mult n marea tradiie clasico- ua oprind intrare-n curcubeu. prototipul cel mai nalt al spiritului uman, ideea cea
romantic dect n avangardismul secolului XX, deja mai uria, care a fulgerat vreodat n contiina cea
ob osit de experien ele de stul de caduce ale Cred c Dan Elias ar trebui s lase modestia la o mai pur a speciei hommo sapiens. Au gndit-o
optzecitilor aa-zii postmoderniti. Adevrul este parte i s apuce marea poezie de coarne. Ce-o pi Avra am, Mo ise, I isus, Muha mma d, Lut her, a
c poezia are nevoie de poei talentai i mai puin la sfritul coridei nu mai este treaba lui, ns va fi sublimat-o n poezie neamul tuturor poeilor contieni
de aventurieri experimentaliti. Dincolo de orice ctigul nostru : o creaie monumental. Plin de idei de ct lumin pot revrsa n lume asupra tuturor
aezare n parametri teoretici, despre poezia lui Dan i de imaginaie, poetul are datoria nu numai de a tenebrelor. Dan Elias ne ofer cteva nestemate de
Elias se poate recunoate simplu c este creaia unui deschide ua, ci de a ocupa cu brutalitate ntregul poe zie re lig io as, f r a f ace ape luri la foste
mare talent, a unui om cu har dublat livresc, de teritoriu, aa cum splendid o recunoate: specii(lamento-uri, rugciuni). Pseudo-psalmii si par
cultur, de o excepional cultur. n rest, avem Cnd las n lanuri s-ncoleasc reci, pgni, politeiti, unde Dumnezeu este contestat
libertatea de a spune orice : ncep isprvile poetului, prin nebunia gleznelor, cuibare inclusiv de sine nsui. Sau Dumnezeu este iubita,
escapadele zborului su liric, cu ct mai largi, cu din urmele-i cenue acvilare, este Afrodit a ? Aceast con fuzie este, de fapt,
att mai bine pentru universul su liric n deplin n ceruri se deschid biblioteci. regeneratoare de poezie i Dan Elias, ironic, se simte
dimensionare. C Dan Elias este croit din spiritul puternic al minunat n aceast confuzie. Iat o capodoper :
Critica raiunii geografice este propunerea unei po e ilor d e ra s pur-s nge se cite te n Eram desculi i eram teferi
astfel de aventuri, ceea ce critica proletcultist ar fi Decaloglindul. Textele sunt puin mai lungi dect un i singuri coul am lsat
putut condamna drept ce mai ticloas evadare n sonet(14 versuri). Ar putea fi prescurtate, sau, cel pe trepte de orfelinat
spaii exotice i evitarea gravelor mizerii cotidiene. puin, proiectul fie continuat cu forme prescurtate. cu primii notri doi luceferi.
Iat poemul al doilea, fr titlu, toate cele 14 texte D e ace ea le -a nu mi pse ud oso net e. Ce le
prezentndu-se la fel i alctuind un singur megatext caracterizeaz absolut pe toate ? O tensiune ideatic N-ai fi putut, oricum, scntei
submprit mai mult din raiuni de ordine strict dirijat, shakespearian, de o for cutremurtoare. Aproape s alptezi. Nu curgi lumin.
ceea ce demonstreaz c poetul prefer o distribuire nu intereseaz ce spune poet ul, da r o spune Am fost doar sfori de parafin
clasic a arhitecturii sale literare : tensionat, energic, sublim : i-am fi orbit privind la ei.
Cu erpii de spum abia ropotitori Nu picura iubirea din voaluri florentine
se primenesc pe rmuri magelane ca semn de pietate. Url dac te doare. Ridic-i capul i-i ascult
fantomele acelor galioane Trind ca o furtun te satur de tine cum joac lng Ursa Mare
n purpuri migdalate i comori. amestecat n prafuri aprins necztoare. jocuri de-aprins, nevorbitoare.
n iarmarocul vesel negustorind pcate Doar noaptea e cu noi mai mult.
Suite-n ei de alge translucide, i nemuriri i patimi i raiuri i pustiu,
chiar sepiile-nlnuind bizare nu-i cumpra din ceruri numai o jumtate. Nu vrea u s intru n multe amnunte, le pot
prinese de abanos i scorioare, Acum i-aici e totul, nimic nu-i mai trziu.( V) discuta direct cu poetul, inclusiv despre versurile
cu sni rnii n sfrcuri de stafide. n limba unei ploi de var. C eea ce rmne esenial
Nu ncape nici o ndoial, autorul se afl abia dup est e e for tul lui D an Elia s de a se pozi iona
S-adormi adnc i-n sticle mici, rotunde, primele texte i este pregtit s le scrie pe toate demiurgic(deci romantic) n centrul universului su
te-nchid cu smoal i cu dopuri tari celelalte, pen tru c nsui poemul su (VIII ) o liric i de a-l construi cu migal, dar(deocamdat)
ca s pluteti pe drumuri de corsari recunoate rspicat: fr amploare. De abia a deschis cutia pandorei
i setea lor, cndva, s te desfunde. sale, dar nc mai are multe etaje de construit i i-
Arat-mi adevrul cum crete din pmnt am sugerat ce, unde, cum. Este, repe t, datoria
Miroase-a rodii valul i a piper. multiplicat ca iarba-n livezi imperiale, marelui su talent de a-i continua aventura pn la
La curtea cu delfini i scoici, curtenii ce-i spun psaltiri de floare la fiecare vnt
capt. n caz contrar, Dan Elias rmne numai un
beau rom, fumeaz mirodenii, de nicieri, dar pururi. i linitea-i o cale. creat or de form idab ile po eme n cutarea un ui
sub colul dezlipit al unui cer. Pentru a fi o cale, Dan Elias are obligaia (liric)
proprietar de paradis. Art a singurt ii sale este
de a -i desvri proiectul pn la dimensiu ni
desvrit , dar m ai are cteva mari fresce de
Aceasta este prefaa unei epopei. Dan Elias re- shakespeariene ( sonetele numr 152 de texte, iar
terminat.
duce, n continuare, proiectul su la cteva zeci de n varianta inventat de Vasile Voiculescu, numai 90 erb an Cod rin

3
CRONICA VOIOAS

Omul natural cobort n istorie


Uc igaul a 25 de copi le con tient de propria sa aptitudine cosmic ns u i
nev inov ate, c ondamnat l a (cpua adulmecase snge), Grenouille Patrick Suskind, pr in acest roman unic,
moarte prin zdrobire cu drugul nu s e m ai mu lum e te c u c rear ea este un performer al prozei contemporane.
Nicolae STAN n piaa public, se d jos, fr mi s teri oas de par fumur i c u ca re Imagi naia profund sensibil nu are limite,
emo ii , din ca lea c a nne bune te lum ea, c uc oan ele, i ca i virtuozitatea nentrecut a narrii fals-
locotenentului de poliie i, brusc, as istena mbo ge te neg usto ri medi oc ri , c i detec tiviste, supra-l ocaliste. Pur i simplu,
format din zec e mii de persoane av ide de nzuiete ctre un v is tr ans-um an : s cititorul este fascinat de soluiile estetice
snge i cruzime, si mte fiorul pur al iubirii : transfor me lu mea dur er ilor ntr-un Eden mereu ndrznee, neateptate, ns oindu-
ex taz i at, l ac la m i -l i dolatri zeaz , nm iresmat. Slbatic ul genial nu vrea nici i s tpnul-scri itor, tot astfel cum copilele
cuprins de flacra i ubirii. ban i, ni ci c eleb ri tate, c i v rea s frumoase i pure sunt inexplicabil atrase de
Cum s-a ajuns aici ? stpneasc lumea real. El este un eidos aces t monstru fericit i egoist-generos .
Se numete J ean-Baptis te Grenouille, platonician c are caut s justifice ex istena Sc riitura fac e romanul mare ! Cea a lui
es te ns c ut n s ecol ul al XVIII-lea, n l ucr uri l or c onc rete : fete fru moas e, Patrick Susk ind c reaz sc ene numeroase
Frana, i es te per sonaj ul pr inc ipal al negu sto ri , c r c ium ari , prop ri etari de de o rar plas ti ci tate i conc retee, n
romanului Parfumul , s cris de scr iitor ul parfumerii, loc oteneni de poliie, plebe acelai timp autodemolatoare, n bun s pirit
german contemporan Patr ick Suskin d Pentru a salva toate aceste degenerr i postmodern. Iat cum sunt narate nsuirile
(aprut la Edi tura HUMANITAS). particulare, el nsu i trebuie s-i c reeze noilor v remuri iluministe :Unde te uitai, se
Un roman savuros, un model de s tilistic un miros s uprauman, angelic , mbttor. Iar fceau toate ntr-o grab nebun. Citeau
ingenioas, versatil , s uc ul ent, profund aces t minunat i divi n parfum esen a cri n ziua de azi i femeile. Popii cloc eau
i roni c i a utoir oni c , c on ti ent de parfumului ! l obine absorbindu-l din ceea prin cafenele. Iar dac se mai ntmpla
s mbu rel e ge nial i tii s ol uie i s al e ce es te mai frumos i mai curat dintre uneori ca poliia s intervin spre-a azvrl i
romaneti. lucrurile frumoas e : din c orpurile delicate la pucrie vreun ti clos de mare clas, pe
J ean-Baptiste Grenoui lle es te om ul i ngereti ale celor 25 de copile, pe care dat editorii ncepeau s urle i s trimit
natural rousseauis t : sufic ient siei, fr le omoar(citete : le salveaz de propria petiii , iar domni i doamne de v az i
relaii , am putea s pune, ntr-o anumit lor precaritate !), lundu-le parfumul iubirii, puneau obrazul n joc spre a-l elibera pentru
ms ur, fr grai Dar eroul nostru, altfel mbibndu-se c u el, pentru ca, apoi, ca un cteva sptmni i a-l trimite n strintate,
urenia ntruchipat (dup standardele sfnt printre oamenii nevolnic, s-l transmit de unde pamfletiza apoi fr reinere.
muritorilor de rnd), are cel mai bun nas celor l ips ii de dumnezeire, i mperfecilor, Mi s fie, i z ici, surprins, parc ar fi
din Paris. Lumea vine c tre el prin nrile derbedeilor, deczutelor adic tuturor fost, ac es t ciudat autor, n Romnia anilor
nasului s u c olosal , toate miros urile i oam eni lor Luc ru ri le frumo as e s e 2005, 2006, 2007 , ba c hiar n toat
parfumurile par ti culare ale luc ruri lor i salveaz prin participarea lor la eidos-ul Comunitatea European, ct este ea de
oamenilor formnd un conglomerat numai Frumuseii, prin contaminare i supunere mare i civ ilizat ! Eu unul, dragi prieteni,
de Grenouil le ti ut ! Di n ce n ce m ai vrjit n faa unui Centru, Dumnezeului sunt ncredinat c a fost cu adevrat.

de c tre do mnu l I one scu . De ce cre de i c nici


PANICA u n e f de la s er vici ile se cre t e n u a fo st
schim bat oda t cu ve nirea n oast r la pu tere ?
ntr-a 1206-a zi
- Do mnu le prim-min istru, s-a nt mp lat o - M nsp im ni, o mule ! Am ne les c a Cnd seara rece de-nceput de var
ne norocire ! fo st con silie r i n guve rnarea preced ent
- Ce ne norocire ? - Este con silier guve rn ame nta l de treize ci Se-adun scobit n mine,
- Do mnu l co nsilier I one scu a n eb unit ! Nu de an i ! D a ! L-a consiliat chiar i pe mpucat ul ngerii cad din ceruri navale
ma i vrea s mun ceasc . n ch ipui i-v : st cu ! t ii ce se spu ne ? C ella lt mare p artid t ot a l
picio arele pe mas i vizion eaz la tele vizor i-ncep s ipe pentru ntia oar.
d um n ea lu i es te . i nu nu m ai e l. C u m v
film e vechi. Oricui desch ide ua b iro ului su explica i c u n p artid de buzun ar cu su fragiile M doare i plng, mi-e ru i urlu.
i arunc ceva n cap. sub un u la sut a a juns n parlam ent i ch iar
- Co nced iai-l ! Norii se crap, se crap obscur
la gu ve rn are ?
- Imp osibil, d omn ul consilier e m oten it de - De ci, cum suge rai s proced m ? Doamne, ce reale
la - Ate pt m ! C riza nu poa te ine mu lt t imp.
- CON CED IA I-L ! mi par durerea, chinul, ce curg,

- V-am spu s, impo sibil ! Este m ai simplu i, cn d t otu l se pre a c o s e xplod eze, Se dilat !
s co nced iem tot gu vernul. Do mnu l con silier din spre biroul cu p ricin a se au zi vo cea plin i
e de n eclint it. M mbat
calm a d om nulu i Ion escu :
- D ar cine-i Io nescu sta ? C e-l f ace aa - Ca re va s-m i adu c o ca fea mare i t are! Cu toi porii lor albatri-verzui.
de impo rtan t ? U n uria of tat de u u rare rbu fni p e holu ri ;
- Pi , cu m s v spu n ca m d umn ealu i Am iriii mascai n mov-cprui
m a in ile de scri s c n ea u m a i vo io as e,
est e pa rtidu l. Cine v-a num it prim-min istru ? faxu rile p arc torceau m ai uor, n fin e, curgea De la atta plns.
- Coa liia. mie re prin ae ru l uscat i a spru de mai nain te.
- Va x. A tras dl. consilie r nite sfo ri i v-a i sngele mi-a ieit din matc
R o t i e le g u v er n am e n t a le f u n c io n a u la
pu s n fu ncie . cap acita tea m axim . Iar venele-mi se zglie ntr-un continuu rs
- El ? pe mine ?! Io nescu sorbi o g ur d in ca fe aua ab urind
- N im eni nu v-a sp us nim ic, aa n i s-a Demonic, amar. M gdil veninul
i r id ic re ce pt o ru l un u i t el e fo n m a re i
o rd on at . Da r, m ai a les, d um ne alu i in e n dem odat. Lptos, nostalgic, mortuar
bu zuna r ch eia d e la p uculi . - B ulg aria ? Prie te ne , exp erim en tu l a Cu gheare de-aluminiu.
- C e puculi, dom nule, m calci pe n ervi!? de curs e xact cum am pre v zut. nch ipuie - i ce
- Pu c ul i a p a rt id u lu i, do m nu le p rim - s-ar n t mpla da c om olog ii no tri din SUA i M simt, m vd tremurnd.
min istru, sut ele a lea de m ilioan e, nim eni nu R usia ar int ra n g re v ! N ici mca r n u vre i s- Aud cum sngele zbiar
t ie ct e,f r d e ca re pa rtid ul no stru n -a r i imag inezi ? Nici eu!
valo ra nici ct o cea p d ege ra t. C licul d e nch idere al tele fo nulu i at ernu i nu pot s potolesc rul !
- Cum este posib il a a ceva ? C on voac linit ea n nc pere. P rin ce lelalt e birou ri din M-ncearc un gnd :
ef ii serviciilor se cre te, ef ul p oliie i; s -m i cld ire a g uvern ului f axurile scuipa u t one de
prezin te to ate info rm aiile ref eritoa re la acest h rtie, calcula toa re le b ziau la cap acita tea S-mi las minile, corpul
dom n. maxim , i, n gene ra l, toat lu mea era fe ricit. Cu unghiile, cu maele lor n afar
- F ace i o ma re g ree al : resp ect ivele 15. 07.20 06
pe rso an e au f ost n omin alizat e pe f unc ii tot F. M. Ci oc ea Daniela tefan

4
LIVIU LOGHIN Nocturn Cutremur
cinele i latr nencetat pmntul ncepu s danseze
ecoul din buric
i cei care nu tiau ce se petrece
licuricii se agau cu minile
La vntoare vzndu-i lumina lumnrii
fug speriai
i cu dinii
de blana pistruiat a nopii
plngnd
m trezesc cu noaptea-n cap
numai noapte s nu fii i strignd
o dau jos cutremur
i-o iau cu mine la vntoare
dup un tim prind un viscol
i-l mpuc Toamn
Dup purici
iubito iar ai s faci sarmale
am prelevat un zmbet
i plcinte de la o frunz m supr o zi de mari
din visul care l-am avut care a decedat subit e vineri cert
l-am agat n colul gurii dar toi mi spun c-i joi
i am plecat pe strad fluiernd
Pe lng mine i-au plecat apte duminici
era toamn dup purici
am scpat de singurtate i ce toamn
ploua ncontinuu cu posaci
pe lng mine vieuiesc
vreo apte sute dou zeci DEBU T
de mute dorin
i-un nar cu aripile bandajate
des tinul nostru
toamna se chinuie s plng scrijelit n praf
eu s rd ANDREI LUCA
Elev, Colegiul
pmntul,
Naional Mihai ca o imens rulet
Viteaz ul Slobozia
De-o venicie
stau n mijloc
n-am spus nimnui dar nu m rotesc.
te iubesc iertare vd fee sc himonos ite de vitez
ncerc s ajung la ele
din vara aceea cnd
ploaia ne tropia pe spinare m lovesc i cad.
ca o trsur de cuvinte speriate cade pmntul de prea mult pmnt.
cad frunz ele fr de vnt. ip,
plngeam ncerc s-ngn o cin, dar s unetul se pierde n furtun.
i tu pentru a m scpa de v in.
i eu m uit c u jind la floarea s oarelui.
i m miram m simt vinovat.
dar pinea a mucegit
cam toi plngeau atunci i v inul e otrvit.
i nu tiau de ce a vrea s pot s-i spl
picioarele
prin geam ne vine lumina i i s nu-mi mai fie ruine
cnd nu ne a teptm s-mi art
Mascat goliciunea
cade cortina
de cte ori nu m-am gndit
s m stabilesc pe lun
drum
dar m-am oprit
mai muli spuneau
20.000 de leghe n lumina palid a apusului
strlucete o crare de chihlimbar.
c eu a semna cu o minge n adncul sufletului meu
n care nu s-a tras un ut
i mie nu mi-ar sta prea bine un drum ducnd nainte
copac ul trgndu-i v iaa i totu i
s-i fiu mascat la-nceput
din adncul sufletelor noastre
a scris c u rou un ghiocel rs are la umbra c opacilor ;
doi trandafiri se-neap
o scrisoare ctre tine,
Trei frunze scrisoare noastr, a mea i a ta :
izbucnind uv oaie rou-c atifelate.
trezete-te, i totul se sfrete printr-o
noi am vrut s fim aa
i-aa rupe farmecul prbuirii. deschidere
i-att abandoneaz marul somnambulilor. de brae
i-i suficient fii asemntoare soarelui, i-un strop de dulc e-amar
cade c u z gomot asurzitor
mpuc trei frunze de salcm miros ind a sfnt
apune pe partea ta
pe masa de biliard a vieii i rsari pe partea noas tr.
miros ind a pmnt.
lacrimile nucesc

5
He li omet amo rf oza dreptate descoper Boarea poeziei unor mari poei
din vea cu l de aur al liricii ro mne ti, def inindu-l
ca Un p oet al unu i simbo lism original, ne nclcit
Am citit cu bucurie, cu interes, cu admiraie nespus cartea de fabule. n met afo re (Pro f.un ive rsita r Ge orge C oan d,
Rezultatul a fost pentru nceput o poezie, un material de impresie, poate fi inut la dosar ,dar Academia Americano-rom n de tiine i Arte.)
poate fi i publicat. A fi bucuros. Cu aprobarea d-voastr pot ncerca la Buzu sau la Helis. E st e n o t ab il i re m a rca d e p o e t a l
cr mpe ielor d e a not imp( Geo rg e C lin, poe t,
Iat re zu lt atele lectu rii: me reu la lum ea d in ju r i o t rat ea z cu o pub licist i editor). Poe tul reface o lum e pe care
Profesorului Nicolae Puiu Iliescu: deosebit dragoste, evid eniind ceea ce privitorul o descopeream n copilrie descu li prin ierburi,
obinu it n-ar p utea ve dea nici nd ru mat, n ici cu cu o chii uimii d e bo lta cerea sc pesemne-n a st
Din fa bul n fa bul,a ju ns-a m la sf rit ochelari sp ecia li. no apte ,ro i de stele /Ce-au obo sit n cer s se
i iat ce la u rm m-a m gn dit: O concluzie a cititorului, at ent la rnd ul s u, anine, /Au picurat dinnalt nfiorate /i-s p it ulate-n
Un o m triete cu fo los este mesajul auto rului: iarb, nt ru t ih n.
C nd tot ce-l nconjoar nu-i pare de prisos. Na tura este o ma re cart e de mo ra l care Aceast aducere a ste le lor d in d epr tri n
trebuie cit it cu ate nie i cu har. iarb est e o imag in e care dovedete fiorul poetic
Le-am n umrat, sun t apteze ci i a pte Marele merit al auto rului este i procedeul de aut ent ic, cup rinz nd pe om ul ca re n copilrie a
De ntm plri ,istorii, obinuite f apte transfigurare a bana lu lu i n fa pt cu sem nificaie, simit sub tlpi minunile lui D umne ze u pre s rat e
Din care-am nv at precum la co al cu miez, cu sens ap arte. Astfel, o brour la pe cm pia Brga nului. D in cltoriile de suf le t
C n u e vre o ist orie lipsit d e moral. prima vede re, devine carte d e nv tur. Am rezult alte izvoare de un lirism autent ic. Iat cum
curaj s a firm c ar pute a st a n orice b ib lio tec este tra nsf igu rat emo ia nt lnirii umbrei marelui
Citind mi-am amintit: n atura cola r, c ar p ute a fi u n minu na t m at erial Emine scu la I pote t i: Luce afr e t i!de mare ce
Do ar prostului i-astup gu ra. dida ct ic la orice le c ie de d irigen ie. M ora la ,ca i-e fala,/C hiar stelele uita te-n umbr pier? .
Omul de t ept se m ir i nva orice lucru nse mn at, se n va din fa pt e i Mare adm irat or i iu bitor d e oamen i cu har,
Cu m s o du c mai uor n via . ntmplri ale altora. Se poate i din pro pria lovire poe tul d edic multe poezii u nor con fra i i o f ace
cu ca pul de pra gul d e su s, da r acest proce deu e cu dra goste dar i cu t alent. Distinge m a ici acele
Te felicit pro fesore cu bucurie, i rar i dureros. I at deci o ca rte ca u n pra g, poezii a dresate direct u nor aut ori, cole gi, oa meni
Ai fost i la Cocora i-n dra ga-mi Colilie. pest e care nu poi t rece fr a t e prinde uneo ri care a u st rnit sentim ente frumo ase n sufle tul
Ai scris o carte mare, e bu n pe ntru to i, dureros d oar n p la sa mo ralei. su: C oralia Clin, p ro fesoar de rom n, T iti
Bie i i fe te, m onegi i chiar nepo i. Pe a utor, mo rala din final l int ere sea z n cel D am in a ,a ut or a l F ag u l u i, Po et ul ui t ef an
mai nalt grad . Profesorul din acest poet autent ic T nase, poet ulu i George Clin, lui A.A. , autor d e
Am i-o moral n f inal, nu se de zmint e: ma i e xplic o d at cu a lte po ezii pen tru cop ii, lu i M o Pu c, am icul
E bun pen tru Cel luat de val : cuvinte . Este o remarc ce m-a fascinat . vn t or, amicu lui And rei D a n, lui Ghe orgh e
Degea ba-n via a i de toa te Am fost i mai sunt tenta t s ada ug i eu nc Petculescu, amicului Al.Cristea .
Da c d e carte nu ai m ca r pu in part e una, a putea face acest e xerci iu de completare Altele sunt ded ica ii ctre marii p oei pe care
la o lucrare i a a complet . i-a citit i care i-au influenat tririle tra nsf igu rate .
i cum multe din f abu le au c te o mo ral , n Stimate d omnule profesor, am co nstat i unele O serie de dedica ii sunt cvasi an onime, alt ele
dou rostiri ma i scriu i e u una : mici imperfeciuni, repet i ii, ieiri din metric, da r concrete , adresat e uno r grup uri, nu uit pe cei
Profesor, fabulist, poet , de to ate e t i. asta nu impiet eaz cu nimic ma rea valoare a din Gro zveti, pe co le gii de t ineree.
S f ii f erice, dragul m eu i s trieti. crii. L a o reed itare a p ute a s v nt ind Specificul acestei cr i, originalitatea ei e st e
De t oate p oi s faci. Pro nun u n sing ur N U: prietenete o mn de a jut or. O meritai, sper s dat de acest e incursiuni n propria via, dar i n
S n-ai nimic cu Ilies-C U. nu m n e l, sunt ei un om cu u n suflet apa rte. spiritualitatea celor care i-au marcat existena. Este
Cum poat e fi un prof esor care d 77 d e n v turi acesta un n obil gest de recuno t in , nclzit la
Na tu ra n fab u l mi s-a p rut o b ro u ric cititorului ntr-o apa ren t m odest tipritur. flac ra unei mari iu biri, a iubirii de oameni, pe care
prin s n cop ci .S unt i orgo lii m ari ca re se V felicit sincer i constat ct d e minuna te i fixeaz la un loc an ume cu o tehnic special, a
tip resc n cri m iciI gno rnd -o, p e ti ca sunt p otecile poe zie i, c te crri ne c lca te mai specialistu lu i n tiinele nat urii, selectnd ce a
vnt orul din fabu la au torului. sunt nc, ce m in une e st e lucrare a omu lu i de a vzu t mai frumos n n atura uman din jurul su. n
Am citit ca rtea, e drept , la o spt mn dup lua cuvnt ul la jo ac. A pu tea scrie mult, da r A dat in flo are g sim o strof rema rcabil n
even im entu l de la C ocora din 23 iu nie. din puinu l spus a dori s neleg ei a devrul. dulcele stil clasic a l nce puturilor, frumu se ea se
Nu pun crile pe care mi le d ruiesc cu bucurie Sc riere a cu sin ceri ta te i cu se ns ibi lit at e amplific prin subtila observaie a specialistului:de-
la do sp it. Le cite sc ime diat. de cla neaz vibraia celor d ou insta ne ale acum, t r-grpi, ca o o mid/ Se trage-nvins
De ce n-am fcut -o? comu nicrii. Citito r i au tor. Am pus pe primul iarn a-n spre zvoi/Pe cn d mijete primvara-n
C ar te a a ce a st a de fa bu le es te cu t ot u l loc citit oru l, e l trebu ie s se bucure i s nve e. noi/C u zvon d osp it n miez de crisalid
deo sebit, am cit it-o fr pauz , pe nersuf late, Auto ru l se bucur mai t rziu, un eori a tt de rar. i-n ca re a t eapt mugu ru l n t oi... /.
nu mai citisem demult din aceast sp ecie litera r. Surpriza pe ntru min e este compa ra bil cu Un eori, din prea m are a dragost e de form ,
Un p ro fesor d e tiin e nat urale este, n a celai acee a de a vede a n tr-o zi pe n tinsul B rg an poe zia p ierd e din sensul ei aute ntic. Poe zii ca
t imp , un ma re iub it or d e lit erat ur , est e un mcar o drop ie p it it ntre florile de colilie. D ou Pri n B rg a n , C ul esu l p o rum b u lu i evoc
poe t.Tema este mai mult dect ge neroas. dispariii regretab ile. Cart ea pro fesorului I liescu amintiri i o rizonturi d rag i n care cititorul crescu t
TOT CE SE AF L N JURU L N OST RU A RE e pent ru mine acea floare de colilie pe care m i-a la cmpie se recunoa t e cu e moie. M -a m v zu t
MOTI VAR E I SENS. druit-o n marea lui generozitate cu trei dedica ii. la culesu l p orumbu lu i, la t ia tul cocen ilo r i mi-
Aut oru l revine la cate dr i n ce pe o lecie de La nu mai t re i luni, profe so rul Iliescu ne ofer am amintit o vorb de pe la noi despre d rago ste a
biologie, de tiin ,neprevzut n vreo prog ram o alta su rp riz. La Salonul C r ii d e la Slo bozia uno ra care ine a d e la cule su l po ru mbului pn
co la r. Profesoru l birocrat i care respect pn la nse az o car te, H el io m eta mo r fo z , la la tiat ul cocen ilor.
n p nzele albe o program colar, uneo ri chiar editura APOLLON. Cu mode st ia-i spe cific, pe Drag ostea noastr d e carte, de cu v nt, d e
ru nto cm it , nu m i-a fost nici o dat simpat ic. pa gina in terioar, aut orul i p ublic crezul oam eni ,de prof esori iubit ori de po ezie va in e
Este min unata tem a omului atent care nu umb l po etic : mu lt ma i mult ,exact cum se n ch eie u na d in
ca Vod prin lobo d, care bate crri cun oscute. Poet ul e o candel aprins/Ce-i soarbe, din aceste f oarte f ru moase po ezii: D ar s-a sfrit !
Profeso rul este u n clt or care se mpied ic li mb a j, u le iu l s f n t ,/ I lu m in n d n j ur ul ce bu cu rie! /Se zba te ap a n urcior/St m jos de-
de minun i, le d escoper, le red esco per i le su C uvn t-/O la crim d e g nd , spre n oi, acum la ca p de glie/
transf ig ureaz. E o meserie frumo as, grea, d ar prelins! Gndit la rodul viit or!
nu la n dem na oricui. Trebuie s ai har. Argh ezi F ru mo s sp us , n e n to a rce m n t im p i Aa vo m f ace i noi, ne vom adpa cu apa vie
vorbea in p oezia Ha r d espre a ce ast minune a descope rim parfumu l po eilor de la GNDI REA. din ulciorul poe ziilo r lu i N ico lae Puiu-Iliescu ,
lumii, ascuns n ban alul(oa re? ) cartof. Ne bucurm c p oetul ne ntoa rce n tre cut ul po - met amorfozai de lectura crii sale i vom g ndi
Fa rm ecul crii e ste dat chiar de na ra tor, de etic at t d e re gre tabil uitat un eori cu bu cu rie la la rod ul viit or, sim in d ca pe o
acest p erso naj om niscie nt care este profeso rul, Est e o ca rte valo roas i prin no te le d e certitu dine ap ari ia i a alto r cri.
cu d ou caliti n plus fa de cel ob inuit: e atent prezent are a unor pe rson aliti care pe bu n Au rel A ng hel-Co cora

14
ADRIA Balada inversului tot Sonet la suprasensibil
Nu-i gura ta, tiuta, ce rostete
BNESCU Decnd poetul-lutar Cuvntul ca-ntr-un venic nceput :
Totul e nou i-n Sine conceput
Nu v-a mai scris nici o balad Sgeilor intind nelepete.
Se mulumete c-o butad
Pe scnduri roase de sertar; Ci timpul se dilat din el crete
Un spaiu ctre fapt ncput
Se-aeaz florile pe brum, Orice-amnunt e-ntregul priceput
Elegie la vieuirea n spirit Vioara pe arcu doinete, i-ntre auz i vis l simi
Moara spre sac se grbovete trupete.
i plnge fr lacrimi navuitul lut Cnd invers totul nu e glum !
La ce atinge, mna strlucete
n tot ce fr zestre purtam la nceput. Din getul pur i gndul perceput
Nu-i cale s se-ntoarc din mntuirea mea Valorile plind crunte Cnd fiinele luminii te-au cerut
Nici litera ce-albastru n verde prefira. Bat marginile-n lcrimare n nelesul Celui ce zidete.
S urce larg coada cu stare
Cristale sublimate de rou cibelin Prin toate s rzbat aspre Lege :
Precum pduchele n frunte,
La violet flambatul implozie-n divin Doar actul de Voin te alege !
Din ncropirea crui amarul avatar i-n brave rumegri de gum
Rspunde-adnc din unghiuri de fr de Gleata din pahar se umple :
hotar. Fr sudoare-n cap de punte Sonet unui prieten
Cnd invers totul nu e glum ! Prietene, vreun sens erosul are
Aa st n culoare i form spusul Eu n mine s-l vnezi cu suferin,
Din care cad ca sclav i m nal ca zeu. Se-arunc rodul n hambare, Cnd fibrele cereti mi dau putin
Lichefiat-n soare de luturi m desprind S i aduc lumina la picioare ?
Gsete cauz efectul;
Cnd cele etherate n sferic se cuprind.
Virtutea a lsat defectul Prietenia nenuntit floare
tiut - netiutorul n Sine am ucis S croncne n gura mare. Din gratitudine i din credin
Legat mi st de-arip ca zbaterea de vis Da, toate vor spori n spum i ese haina sa de pocin :
Din caierul luminii pot firele s trag De ochii soacrei oprite n veci nu va surde la strnsoare !
Dar piatr-mi este pinea tirbind cntecul Ce-adun mana de la vite
drag. i spiritul ce und cu rcoare
Cnd invers totul nu e glum ! Prin el s druieti fr cin
Preasfnt Trinitate, ntruchipat Vie, Otrvitoarea, fr sa dorin
Privirii umilite spre nalta ei Solie Sfidare-n veci, fundal de turm, S nu rvneti de cuget s-i coboare.
Tu, care strngi tot cerul de ape n Cuvnt Jurasic-Instinct de Carpai
Dezleag-mi devenirea de Sus ctre Neanderthalo-integrai Amorul poi s-l vrei numai socoate
pmnt C e sublim att ct nu se poate !
Cnd invers totul nu e glum!

PROZ A - D ebu t zn jucu a culorii rou. Nu, a albastrului.


Eterna Albastr Putem da vina oare pe soart ? Ea a trecut
pe aici... eu m-am aezat chiar n acest loc
Motto: Lsai orice speran voi c ei care intrai! (Dante) din attea altele libere... Sau este doar o
coinciden? A vrea s se ntoarc. Un
M aflu nc o dat n acest tren ce m va sus i i-a putea simi parfumul. A admira-o nume, att s-mi opteasc, nimic mai mult
duce la exact aceeai destinaie, la aceeai tot drumul cum citete o carte sau, dac am nu vreau.
or ca acum fix o sptmn. Cu o regularitate noroc, i-a privi chipul radios cnd doarme. Dar Acum, aici, preau momentul i spaiul
obositoare. Rutina ne va omor, nu bolile sau... nu... se ndreapt ctre alt vagon. Nu-i nimic. oportun ntlnirii noastre... De ce oare toate
fumatul. Toat lumea, cnd m vede fumnd, Ne-am putea ntlni pe holul trenului. Poate el filmele au sfritul de basm ? Povestea asta
ncepe ca prin minune s-i pese foarte tare ne-ar zgudui dintr-o dat, complice la dorina putea avea o mie i unu de sfrituri.
de plmnii mei. S m lase mai bine n pace, mea. i am rde ambii, ruinndu-ne de Cine i de ce l-a ales tocmai pe acesta? A
dac nu are ceva drgu de spus. impertinena trenului de a ne arunca unul n plecat. Dar poate mai exist vreo ans de a
Trenul sta care nu mai pleac ! M braele celuilalt. Nu..., pare a merge ctre alt tren. se ntoarce, un bagaj uitat, o mn ntins, o
deprim grile i trenurile. n toate filmele ntr- Poate i ateapt soul. Oare are copii ? Mi-o privire pe care a ignorat-o...
o gar se mpac perechile de iubii. Iubire... pot imagina... gravid, rotund ca un mr, i la Dar geaca de blugi m aduce la realitate.
da, cred c de-asta m deprim: mi aduce fel de ispititoare, fructul oprit. Se ndeprteaz din ce n ce mai mult, cu un
aminte de iubire. i geamuri murdare. i aer Vino la mine, iubire ! Nu m auzi cnd te pas sigur, ca i cum i-ar prsi propriul trecut.
mbcsit, i oameni nervoi, i copii ce plng chem? M-am ndrgostit iremediabil de tine... iar i eu mi-l prsesc, Eterna Albastr, dar pe
ncontinuu. i m-a mai putea gndi la nc fantoma rochiei tale roii mi va chinui nopile. calea mea, timid i cu pai mruni.
vreo cteva motive. Prul tu castaniu mi va primi mngierile, i M-ai trezit la realitate pentru un timp... iar
Gara e destul de aglomerat pentru ora i voi vedea zmbetul. Nu m aude... nu m acum pleci, i nu vei ti niciodat secretul meu
aceasta. Oameni care fumeaz peste tot. Tai vede, ncearc s par preocupat, dar e att i faptul c ai fost o iubire de un sfert de or...
nervoi, cu o groaz de copii dup ei i mame de distras, ca un copil cnd vede prjitura Gara iari pare att de aglomerat. Dar
ce se plng c au uitat exact ce era mai im- preferat pe o farfurie, iar pentru a ajunge la ea nu m mai obosete. M nvioreaz. Nu mai
portant acas, tineri nesbuii ce pleac trebuie s mint i s nele, i numai gndul la pot privi niciodat acest loc ca unul al torturii,
probabil la mare, oameni plictisii de via, fr aceste lucruri a mbujorat-o. aici am ntlnit ochii iubirii. i-a aruncat privirea
nici o legtur unul cu cellalt, n afar de una, Oare s cobor din tren? S o ntreb cum o asupra mea, i m-a schimbat cu o clipire.
propria apartenen, mcar pentru cteva cheam ? Att s tiu i a putea s triesc Trenul pornete. Frumoasa mea nu s-a
minute, la o prticic din aceast gar. doar din amintirea numelui ei... Nu, nu pot face urcat n el. A urcat n altul. Poate ntr-o zi ne
Ia stai..., o femeie frumoas! Cu adevrat asta. A vrea s i pot spune c o iubesc, c a vom rentlni, i mi va spune: te cunosc de
frumoas. Pn acum nu am observat-o, e face orice pentru ea. Nu mi trebuie dect un undeva? i vom rde de naivitatea noastr,
nou-venit n marea noastr familie. Are o cuvnt i m aez la picioarele ei. cci... i ea m iubise de cnd m vzuse...
rochie stacojie, simpl, pn la genunchi, Vine ncoace. Oare pn la urma se va urca i va vrea s o iert c i-a fost fric s-mi
nite picioare zvelte, pctos de drepte( de cu adevarat aici ? Mi-este fric..., vreau s stea spun...
parc i-ar lua zborul n orice clip ) i o departe! Dar pn atunci... voi purta cu mine culorile
geac de blugi deasupra. Prul i strlucete Pentru cteva secunde, privirea ei albastr ei... stacojiul rochiei, maroniul catifelat al
n lumin i se unduie rspltind mngierea s-a intersectat cu cea pctoas, a mea. A prut prului, albastrul ochilor.
i mbriarea vntului. o eternitate de albastru, o eternitate de ea. Dar i, pn se va ntmpla asta, pn voi avea
Pare puin confuz, de parc ar fi uitat n a plecat acum. Oare i-a dat seama de vraja o a doua ans, mi voi continua ritualul zilnic,
ce tren urmeaz s urce. Poate va veni n pe care mi-a fcut-o incontient pentru a m rutina obositoare... i-mi voi ngropa secretul
acesta. Poate chiar n compartimentul meu. lega de ea ? Nu cred. Dac ar fi tiut, s-ar fi n adncul inimii mele, ca nimeni, nici mcar
Ar fi frumos: a ajuta-o s i aeze bagajul simit vinovat... dar nu, se ndeprteaz ca o eu, s nu-l mai pot atinge vreodat.
Alexandra Tristaru

7
C MYK

REVELIONUL CARICATURITILOR
E URO PA TE IU BIM !
(E URO . .. PA ! !! VE NIM ! !! )
Urziceni decembrie 2006

Ucraina - Kustovskiy Oleksiy Ger mania - Besslich Wintried

Ser bia - Babic Sava

Bulgaria - Ivailo Tsvetkov

Brazilia - Erico Jun queira Ayres Ir an - Mohamm ad Saleh

Cehia - Otto Schub er t

Israel - Ilya Katz Tu rcia - Om er Koyu

8
CMYK

Rusia - Evgh eny Kran

Moldova - Alex Dim itro v

Moldova - Alex Dim itro v

Po lonia - Adam Orldmowski


Rom ania - Radu Cletiu

Po lonia - Ianuary Misiac

Rusia - A ndrei Lupin

Rom ania - Nico lae Lengher

Moldova - Alex Dim itro v

Rom ania - Ovid iu Am bro zie Bor ta Tu rcia - Evrim Yurtur y ccccccccc

9
Lagrul de prizonieri sovietici de la Slobozia
La 22 iunie 1941 armata romn ncepea rzboiul La 23 august 1944 Romnia ntoarce armele Ce se ntmpl n continuare, ne povestete un
de eliberare a Basarabiei i Bucovinei de Nord de mpotriva Germaniei naziste, alturndu-se Naiunilor alt prizonier, din lagrul de la Reni, Patlah Lev:Peste
sub ocupaie sovietic. Dup eliberarea acestora, Unite. n aceste mprejurri, armata romn lupt cu 12000 de prizonieri au fost adunai n lagrul sovietic
Romnia va continua rzboiul antisovietic, alturi unitile germane, aflate n retragere de pe frontul din de lng Ploieti.Timp de 6 luni au durat verificrile.
de Germania. ntinse teritorii ale URSS vor fi ocupate Moldova spre Bulgaria sau Transilva nia. Lupte Doar 44 de oameni au fost declarai nevinovai. Eu
n doar cteva luni.Totodat, aproximativ 3 milioane importante se dau i la Slobozia, n zilele de 28-30 m aflam printre acetia20 . Ceilali au fost trimii
de soldai sovietici au fost luai prizonieri n primele august 9 . n Siberia.
6 luni ale rzboiului. O parte a acestora va ajunge De acest moment se leag un eveniment de Cu siguran, prizonierii din Slobozia cunoteau
n Romnia, acolo unde, nc din iulie 1941, erau ref erin pentru istoriografia sovietic i rus: n aceast crunt realitate. Dac doreau s scape de
organizate primele lagre de prizonieri. Astfel de n chisoa re a disciplin ar a oraulu i Sl obo zia GULAG-ul sovietic, ei trebuiau s gseasc o cale
lagre au fost create i pe teritoriul judeului Ialomia. (Romnia), pe 25 august 1944, ofierii sovietici, adui de re abilitare i a ce asta e ra lupta mp otriva
Cele mai cunoscute au fost lagrele de la Fierbini din lagrul de la Calafat, s-au rsculat. Rscoala era germanilo r. Chiar dac n-a existat o rscoa l,
i Slobozia. condus de colonelul V. Hazanovici i comisarul de anumite tulburri n rndul prizonierilor, care s fi
Lagrul de prizonieri nr.1 de la Slobozia se afla batalion A. Rndin. Dezarmnd paza i narmndu- sensibilizat autoritile romne, este posibil s fi
pe locul fostei uniti militare, lng gara feroviar. se, 430 de rsculai s-au ndreptat spre lagrul de existat. Doar aa putem explica, pe de o part e,
Monog rafia recent a Sloboziei cuprinde i o prizonieri sovietici din apropiere i au eliberat 1500 legenda sovietic despre rscoal, iar pe de alt
descriere impresionant a acestui loc: Dincolo de de oameni. n cursul luptelor, care s-au prelungit pn parte, participarea prizonierilor la luptele mpotriva
ba rie r era unit ate a milit ar a ost ailor din pe 1 septembrie, au fost lichidai sau luai prizonieri germanilor, aflai n retragere.
escadronul 5 Cavalerie, clrai cu schimbul. n n jur de 800 de ofieri i soldai germani, s-au capturat Mai mult lumin n aceast problem ar putea
timpul rzboiului aici funciona un mare lagr de numeroase trofee.10 aduce arhiva lagrului de prizonieri de la Slobozia,
prizonieri de toate neamurile. Prizonierii, cu miile, Despre ce rscoal poate fi vorba? Istoriografia care, din nefericire, se afl la Moscova i sunt puine
treceau mai nti pe la enormele etuve de pe calea romn nu amintete despre o asemenea aciune. anse s-o consultm n curnd 21 .
ferat ca s se despducheze n aburul ncins Lucrrile de istorie, mai vechi sau mai noi, descriu Dup evenimentele descrise, lagrul din Slobozia
pompat de locomotive. Dar tot degeaba, mureau doar participarea soldailor romni i a localnicilor la va fi nchis pentru o perioad scurt de timp. Deja
zilnic n jur de-o sut din cauza tifosului, majoritatea luptele din Slobozia 11 . Totui, din raportul efului n noiembrie 1944 el era red eschis, pen tru a-i
rui. Paznicii i dezbrcau, pn s-i ngroape, i le Poliiei din Clrai, din 30 august 1944, aflm c n gzdui pe legionari22 . La 18 decembrie 1944, lagrul
vindeau hainele, c ajunsese mai toat lumea din luptele de la Slobozia au fost pierderi de circa 55 de la Slobozia avea 465 de internai, iar paza atingea
Slobozia s poarte ponositele uniforme de rzboi.1 mori n rndurile germane, 6 ostai romni i 4-5 un efectiv de 74 de persoane 23 . D ei n aceeai
Lagrul este amintit i n romanul autobiografic mori prizonieri rui din lagrul de la Slobozia, care lun legion arii au fost trimii la Piteti, lagrul
al scriit oru lu i Pau l Go ma, Din calidor. Tat l au luptat alturi de unitile noastre 12 . Din acelai funciona nc n 1945, aici fiind adui, n special,
scriitorului, Eufimie Goma, dup ce a fost deportat rapo rt afl m c, la venirea trupelor sovietice n supuii strini24 .
de sovietici n Siberia, s-a trezit nrolat n armata Slobozia, lagrul numra 6500 de prizonieri, din care Aadar, pentru civa ani, lagrul de prizonieri
sovietic, pentru ca apoi s ajung prizonier la cteva sute sunt nrolai i lupt pentru dezarmarea de la Slobozia a reprezentat un important punct de
germani. Predat autoritilor romne, el va fi nchis germanilor, iar unitatea romneasc care face paza reper n istoria localitii. Istoricul acestuia, cu toate
n lagrul de prizonieri de la Slobozia. n perioada lagrului de prizonieri e somat de unii ofieri sovietici aspectele sale negative sau pozitive, va permite,
ianuarie-octombrie 1943, mama i bunica scriitorului s dezarmeze 13 . cu siguran, ntregirea cunotinelor noastre despre
vor face numeroase vizite la Slobozia, reuind, ntr- Rezult c unii prizonieri rui au participat la lupte, istoria local i naional.
un final, s obin eliberarea capului de familie. dar n nici un caz nu se poate vorbi despre dezarmarea
n baza ordinului Marelui C art ier Genera l, pazei. O asemenea rscoal ar fi atras, cu siguran, Buzu Vitalie
ealonul 2, Nr. 3664/C/1941 i n conformitate cu atenia autoritilor sovietice, ori comunicatele oficiale
art . 15 0 d in I nstru ciun ile Provizorii asup ra de tiri nu amintesc de aa ceva. Comunica tul 1
Sto ia n, G., Gri go res cu, t., Ma re , R., Sl ob oz ia
Prizonierilor, puse n vigoare prin I.D. Nr. 2435/1926, Informburo-ului sovietic, din 30 august, sun astfel:
cultural.Monografie, Slobozi a, 20 06, p .222 .
prizonierii sovietici erau folosii la muncile agricole 2 , La nord-est de oraul Bucureti, unitile noastre au 2
Apud Grecu Da n, Lag re pe ntru prizon ieri so vietici n
fapt confirmat i de documentele identificate n naintat cu lupte i au ocupat un important nod rutier, j ud eu l Hu n ed oa ra (1 94 1 -19 44 ), pe s ite -ul h ttp ://
fondurile arhivistice judeene 3 . Acetia erau dai oraul Urziceni, situat la 50 de kilometri de Bucureti. membres.lycos.fr/dg recu/Prizoni eri_H D9.htm
proprietarilor de pmnt din jude. Atitudinea fa de Alte unii sovietice au naintat de-a lungul rului 3
Direcia Jud eea n a Arhi ve lor Naiona le Ialomia, Fo nd
prizonieri era diferit. Unii proprietari i subnutreau, Ialomia, ocupnd oraele ndrei i Slobozia (). Prefe ctura jude ul ui Ial omia (n continua re , Fo nd Prefectura),
alii le acordau o libertate destul de mare. Nu de Au fost capturai prizonieri i numeroase trofee 14 . dosarel e 67/1 942 i 89/1944.
puine ori, cei din ultima categorie puteau fi gsii n n 2 septembrie, Informburo vine cu completri: 4
Ibidem, 89/1 944.
crciumile steti, iar la terminarea muncilor agricole n raionul oraului Slobozia trupele noastre au luat 5
Ibidem, dosar 37/1943, f.105.
puteau fi vzui ntorcndu-se singuri, fr paz, n prizonieri 2200 de soldai i ofieri germani. S-a
6
Du u Al exandru, Dobre Flori ca , ip erco Andrei, Prizonieri
de rzboi n Romnia, n Magazin istoric, nr. 3, martie 1997.
lagr 4 . n iulie 1943, comandantul lagrului era capturat o mare cantitate de armament i echipament 7
Fond Prefectura, d osar 17/1943. Sunt nregi strate mai
maiorul Gh. Chiribaa5 . milit ar15 . Din nou, nu se amintete despre nicio
multe evadri.
Este de remarcat c , la Slo bozia, lag rul rscoal a prizonierilor sovietici ( e adevrat, nici 8
Vorko v A.V., Mili mujestva , Kiev, 1987, pe militera.lib.ru.
cuprindea i o nchisoare disciplinar, n care erau despre contribuia trupelor romne). 9
Vld reanu Al exa ndru, Slobozi a n p erioada ani lor 19 44-
adui prizonieri evadai, pentru perioade mai lungi La nivel local, de asemenea, nu sunt semnalate 199 4, n Slobo zi a 4 00. Studi i i comuni cri mo nografice ,
sau mai scurte. De exemplu, n mai 1943, sergentul incidente. ntr-un raport al preturii Slobozia, din 25 Slobozi a, 1994, p. 117 -1 19.
american Peter Beyerle, aflat n lagrul de prizonieri august, se raporta c n ora este linite 16 . 10
Lunki n, Gh., R scoal e antifasci ste a le pri zon ieri lo r
nr. 13 din Bucuresti, este mutat n lagrul de la Cum a nceput, atunci, aceast legend? n ajutor sovietici (n limba rus), n Donba ss, nr 11 4, Donetsk, 21
Slobozia, pentru ncercarea de evadare. La fel se ne va veni un alt articol din spaiul ex-sovietic. Dei iu nie 20 03, p e site-ul http://ww w.don bass.dn.ua /2 003/06 /
ntmpl cu locotenentul Lawrence Lancabshire, care se exagereaz n continuare n privina contribuiei 204 93/20493 -07.php?fotka=2 0493-07 .
11
Vldreanu Al exa ndru, op. cit.. Vezi i Ceauescu Ilie,
a ncercat s evadeze din lagrul de la T imisul de reale a prizonierilor sovietici la luptele din oraul
Rzboi ul ntregul ui po por pe ntru aprarea patriei la rom ni,
Jos, n aprile 1943. n noimbrie 1943, ali 6 subofiteri nostru, aflm c: Soldaii notri, care se aflau n
Bucureti , 1980, p. 30 2-303.
americani si 2 britanici ncearc s fug de la Timiul prizonierat, au cerut autoritilor romne arme pentru 12
Tezaur de documente ial omie ne(1392-194 4), Bucureti ,
de Jos i, drept pedeaps, sunt adui la Slobozia, a se apra de nemi. Au fost refuzai. Seara, s-a luat 1991 , doc. 34 1, p.374.
pentru o perioad de 30 de zile. n octombrie- hotrrea de a se dezarma paza 17 . 13
Ibidem.
decembrie 1943, 10 militari francezi sunt internai Aadar, refuzul autoritilor romne de a-i narma 14
Toate omunicatele pot fi gsite pe www.9ma i.ru.
n lagrul de la Slobozia6 . pe prizonieri a provocat tulburri n lagr. De ce? 15
Ibidem.
Cei mai numeroi rmneau ns prizonierii Considerm c acestea s-au datorat nu att fricii de 16
Fo nd Prefectura, dosar 2/1944, f.172.
sovietici. Se nregistrau i evadri ale acestora, care, germani, ct fricii de sovietici. nc din anul 1941, 17
Regi mul de o cup ai e (n limba ucra inean ), pe si te-ul
de regul, erau prini 7 . Au existat ns i situaii Stalin i-a declarat pe prizonieri trdtori i, de regul, www.peremoga .g ov.ua
18
Unii autori ru i vorbesc despre o rscoal a prizonie ri lor
cnd evadaii au reuit s ajung pe fostul teritoriu i trata ca atare. i la Calafat!
sovietic. Astfel, n anul 1943, un grup de 23 de Astfel, dup 23 august, comandantul lagrului de 19
Iatro pulo, S., Ami nti ri de r zb oi, pe si te-ul mi litera.l ib.ru,
prizonieri sovietici evad eaz din la grul de la prizonieri din Calafat, pentru a-i proteja pe prizonierii 200 4.
Slobozia. Cei mai muli reuesc s ajung n regiunea sovietici de germanii aflai n retragere, i-a ncolonat 20
Ami nti ri despre hol ocaust, pe site -ul http://kackad.co m/
Ode sei. U nul d int re ace tia, Tu hov A .B., i i-a condus n ntmpinarea trupelor sovietice 18 . Unul article.asp?a rti cl e=82 3
comandantul unui vas sovietic, scufundat lng dintre prizonieri povestete: Ateptam aceast 21
Arhiva mi litar de stat a Rusie i, Fond 1512k, 19 41-
Constana, este prins lng rul Prut. La interogatoriu ntlnire de doi ani Cnd i-am vzut pe primii soldai 194 4(Lagre de co ncentrare di n Ro mn ia p entru prizo nierii
minte c este din lagrul de la Tiraspol i c a muncit sovietici, am vrut s m arunc i s-i mbriez, dar sovietici (oraele Bli, Vaslui, Vulcan, Galai, Do rneti, Sl obozia-
la moieri, dar din cauza alimentaiei proaste, s-a nu ni s-a permis. Am fost instala i ntr-o tabr Ialomia, Timioara, Tiraspol, Feldio ara, Braov). Vezi catal ogul
hotrt s se ntoarc n lagr. M-au t rimis la separat, unde am vzut o femeie n uniform militar. Arh i vei pe si te -ul h ttp ://gu id es .r usa rch iv es.r u/br ow se/
gui debook.html ?bid=123&sid=1 73783
Tiraspol, iar de acolo, dup experienele de la Timiul M-am apropiat de ea, ncercnd s deschid discuia. 2 2 Fo nd Prefectura, dosar 11/1944 , f.31 .
de Jos i Slobozia Veche, nu a mai fost foarte Ea s-a oprit, pentru o clip, spunndu-mi enervat:Ne 2 3 Ibidem, f.37.

complicat s evadez din nou8 . este interzis s comunicm cu voi, nu nelegi? 19 2 4 Ibidem.

10
NICI UNUL DINTRE NOI NU VOM FI N DREPTU A NSTREINA PRIN
VNZARE POGOANELE CUMPRATE
n 1881 m ai m uli locu itori ai satulu i au cu mprat d e la Nicolae Marathea, n Al exa nd ru I. S ach el ar ie d in C l rai s tr ad a Bu cur eti N r.
devlmie, o p ar te din moia d ein ut de acesta p e teritoriu l Gim banilor. Du p 7 5, u n de i s -a a r ta t c s e a fl d l. Io an Mi h i l ea n u
te sta to r ul sp r e a- i l u a co n si m m n tu l s u a s up r a
cumprare, cei 26 de noi propr ietari au autentificat la Tr ibunalul Districtului Ialom ia testa men tu lu i v iza t d e dl . Pree di nte i d e no i ce s-a d ep us
un document prin car e coprtaii se obligau s nu ntrineze pr in vnzare pm ntul d in pa rte -i s pre a ute ntific are l a a ce st Trib un a l cu p eti i a
din cm p. Repr oducem integr al acest document. n r eg . l a N r. 3 6 00 , a g s i t a co l o p e n um i tu l Io a n
Tra nza ciune ca rte. M i h il e a n u , b o l n a v, z c n d n p a tu l s u n s n
Sp re a se e vi ta or ice ne ne le ge ri , c on testa iu ni i V zn d u c a ces tu a ct este fo rmat pe coa l h r ti e d ep li n ta te a m in ei i a me mo rie i sa l e d up cu m s- a
p roc ese ce s- ar p ute a n ac e ntre no i ma i j os i sc li i i timb ru fi scu de cin ci le i; ncr ed in a t n u rma con ve rsai un ii ntre in ut cu d nsu l
c u mp r to r i d e v l m a i a i tr u p u l u i d e m o ie d i n V z n d d ec la ra iu n il e p r il or i d isp o zi i u ni le ar t. d up c are ci ti nd u- se din cu v nt n cu vn t ac est te stame nt
Gim b an i v nd ut n ou de d l. N ic ol ae Ma ra th ea - d e 1 17 2 cod ul c ivi l n au zu l i n fa a s a a de cla rat c ace st te stam en t es te a l
fe lu l cu m a v em s st p ni m pe vi i tor fie c ar e d u p Tri bu na lu l d a uten tific are a le ga l a ces tu i ac tu .
s u, f cut di n lib er a sa voi n scr is de o a lt pe rso an
a na lo gi a po go an e lo r c e am cu mp ra tu p m ntu l ce l u ss .i nd e sci frab i l
a vem n c mp u i n va tr a sa tul ui am co nve ni t ntre no i ss.g re fi er i nd es cifra bi l ns i scl it d e d nsu l.
p recu m ur mea z : ss .i nd e sci frab i l Lu n d a ct d e a ce ast d ecl ar aiu ne , n v irtutre a a rt.
1 -iu. De stin m o da t pe n tru totde au na c p ar te a d e ss. S. C on stan tin escu 8 60 -86 1 c.civ.
p m n t d i n mo ia c um p ra t c e c a d e d i n h o ta ru l ss. t.P. D ec la r a ute n tic a c es t te sta m en t fii n d fo rma t p e
stn je ni lo r d e mo ie de d ev lm i e n d rep tul co tu lu i i N r.3 45 a l re gi stru lu i a ute ntic timb ru le ga l de cin ci le i c oa la .
p n n h otaru l Ra du -vo d c t s e v a p re ved ea n an um e (ss) M. Iu li an (ss) N . Ma rin esc u Grefi er (ss)
pl an u ce s e va fac e p rin in gi ne rii, s se rve (n.n . serve as c) TESTAM ENTU L B OIERU LUI IOA N MIH ILEA NU
Zam fire scu
ca vatra satu lu i i l ocu ri d e v ii; p rimi nd di ntre no i ca lo cu
d e ca s , g r d i n i a r ma n ii fi e ca re d u p a n a lo g i a n 18 85 , Ioan M ih ile anu, bolnav, af la t n ca sa din
p og oa ne lo r cu mp ra te i ca re lo curi d e c as d eterm in C l r a i a cum na tu lu i s u, pre ot ul A le x and ru S . Pen tru con form itate
p e p la nu i fa ce p m ntu l p e n um el e fi ec rui a n p arte; Sa che lar ie , la s prin tes tam e nt a v er ea s a f ic elor M a- (ss) G.M. Ch isc ul escu
r m in d n e l esu c l oc ur ile pe n tr u vi i se vor p l ti d e ria i Vic toria. Re produce m integr al ac es t doc um ent.
c tr e n oi c ump r tor ii c te d ece Nr. 10 ga lb en i po go n ul, R om ni a
ia r d e c tre c ei stre ini ce a u vii d ej a sd ite i ca ri cum p r I. Te s tam e nt Gre fa Tr ibu na lu lu i Ial om ia
lo cu p en tru ac ea sta (?), c te 2 5# ad ic d ou d eci i cin ci Su bs emn atu l Ioa n Mi h il ea nu , p rop ri etar, do mic il iat
Pre ze nta cop ie fii nd co nfo rm cu o rig in al ul trecu t n
g al be ni po go nu l; i b a ni i se vo ru d i strib ui n tre n oi c u n com un a Co s mb eti pl as a i ju de u l Ialo mi a , i ar acu m
re gi stru d e a cte a uten tice pe an ul 18 85 se ates t de no i
a n a l o g i e d u p n u m r u l p o g o a n e l o r c e fi e ca r e a fl at pro vi zor iu p en tru c uta rea s n t i i n a cest or a
cu p rar m. V nza re a lo cur il or pe ntru vii se va fa ce d e C l ra i n ca sa cu mna tul ui m eu P reo tu l Al exa nd ru S . Gre fi er (s s) Ion Geo rge scu
c tre cop rta ul no str u d l. Ion Mi h i le an u n nu m el e Sa che la ri e d in stra d a Bu cu reti n r. 7 5;
n ostru ca u nu l c e a re p ar te a c ea ma i ma re c ump rat . Vo i n d c a n u r m a m e a a ve r e a r ma s s s e
2 -iu. N ic i u nu l di ntre no i nu vo m fi n dre ptu a nstre in a a dmi ni strez e ct m ai b in e n fo lo sul m ote ni to are lo r mel e GIMB A N II N MP RIR EA A DM INISTR ATIV A
p rin v nza re po go an el e cum p rate al tor pe rsoa ne stre in e fice le gi time Ma ria i Vi ctori a;
J UD EULU I IALOM IA
d ec t nu ma i c op rta ilo r n o tri ce a u lua t p arte la a cea st n con si de raie c s oia m ea le gi tim Tu do ria cu toa t
cu mp r to a re, e xce piu ne d e lo curi le d e c ase , ar man e, b un a s a voi n de ca re n u m n do e sc n u ar ave a pu tere a
g rd i ne d i n va tra sa tu lu i d esti na t p e p la nu ca ri vo m i c u no ti n e le n e ce s a ri i . P en tr u a ce a st a c o n for m Pen tru a n e le g e ma i bi ne i stori cu l ace ste i ae z ri
a vea de pri sos u, pre cu m i l oc uri le d e v ii d es pre car e s- d re p tu l u i ce mi a co rd l e ge a p ri n a rt. 3 45 co d ci v. a m g si t d e c uvi in s face m re feri ri n ace ast lu cra re
a u vo rbi tu m ai susu . o rn du es c c a co nsi li ul n gri ji to r pe ln g r mas a n via la m od ul d e org an iza re a ju d eul ui d e-a l un gu l an il or i
C lr a i 2 Oc tobre 1 88 1 a c op ii lo r me i Tu d or ia M ih i le a nu pe cu mn ai i me i I) la lo cu l o cup a t d e satu l Gim b a ni n vi aa Ia lo mie i.
St. Ion es cu Pre otu l Al ex an dru S. Sa che la rie di n C lr ai ; II) Pr eo tu l
C e a m a i ve c he m p r ir e a ju d e u lu i n p l i s e
Eu C os ta ch e Ni col ae Mi tu tef ne scu din Gi mb an i; III) Preo tul Io an N icu le scu
Eu Bic u Sto ica d in B ucu re ti, fr tire a i nvo ir ea c ro ra s oi a me a cu no ate ca fi in d a cee a d in 17 7 8, du p ca re j ud eu l e ra
Eu Ion u C li nu e pitro ap fi rea sc nu va pu te a fa ce n ic i u n a ct atin g tor im p ri t n a pte pl i: L ich ire ti , Ste ln ica , Orau , Slo bo zia,
Eu Petre Io nu d e tu te l i ad mi ni strare a ave re i. D ri du , Ji la va i G rin d u, d e nu mi ri lu a te d up nu me l e
Eu Bu cu r Pra o vea nu n a ce st sc op ro g p e n um ii i m ei cu mn ai a p rim i sa te lo r d e re fe rin . A cea st m p rire o g si m p n n
Eu Stoi ca Ro taru a cea st n s rcin ar e i s pe r c vo r ti s d ea co nc ursu l 1 83 1, cn d j ud eu l rm n e cu p a tru pl i : B orce a, Ba lta,
Gh eo rgh e N icu lo r ne ces ar pe ntru b un a ad mi ni strare a ve rei r ma se n Ia lo m i a i C mp u l , c a re cu p ri n de a u ve ch i le p l i
Eu D r gu li nu R a du im ob il el e i mo bi le le co mpu s ca imo bi l d in 1.0 30 un a
ntru ni te n mod u l urm tor : p arte d in p la sa Ste ln ica cu
Eu Stan cu Io ni mi e trei ze ci p og oa ne n co mu na Gi mb a ni i c ump r ai
Ion i Ian a che n de v lm ie cu Pre otu l Ale xa nd ru i al i de l a Ma rath ia , p arte di n pl as a Li chi reti su b nu me le d e pl asa B orce a;
Pe tre Ion i 7 0 stn je n i n de v lm i e cu mo ne ni i Gim b a ni , 1 3 Ora u cu p a rte d in pl as a S te ln ica su b nu me le de p la sa
Ta che Ene Co rn ea nu tr e is p r ez e c e st n j e n i n d e v lm ie c u m o n e n i i Ba l ta ; Sl ob o zia cu pl as a D ri du su b n um e le d e pl as a
Eu N ae En e Co rn ea nu C os mb ete ni , ia r mo bi le l ucru ri de ca s , vite i in stru- Ial om ia, Gri nd u cu Ji la va s ub nu me le de pl asa C mp u.
Pe tre Ad am u me n te ag ri co le c te s e vo r afl a l a mo ar te a m ea ca re
C el ma i ve ch i ta b lo u c om pl e t c u sa te le ju de u lu i,
Gh. V ce a toa te le la s cop il el or m el e Ma ria i Vic to ri a. n sp e cia l
R . Sc rl tes cu re com an d i rog s ach ite pe toi cr ed itori i ce am eu di n mp ri te pe pl i , se g se te n Ex tr ac tul de s um a
Eu Pa n Mar ina ch e ve ni tu l ace stor imo bi le i n ca zu l n ea ju ng ere i, v n zn d pluga r ilor i mu ncit orilor loc uitor i prin s a te sub
I. Anto n im ob il e, f cn d tot po sib il ul ca i mo bi lel e s r m n i n- r s punde re a de c a pita ie d in i ul ie 1 83 1, pu bl ica te n
Ion M n esc u tacte n stp nir ea i p rop rie tate a mo ten ito are lo r me le . An al el e p arl am en ta re . Di n a cest Extra ct... re ies e c l a
Ma n ea M ar in ach e n a ce st s cop am f cu t a ce st act ru g nd pe on o r Tr i- a cea v reme satu l Gi mb a ni f cea pa rte din Pla sa Ba lta,
te fa n C l in b un al de Ia lo mia s -i d ea a ute ntic itate a l eg al .
co mp us d in 2 7 de s ate. n a ce la i an s e fa ce o n ou
Ion Mi h il ea nu (ss) I. M ih i le an u 1 8 85 Iu ni e 17
mp ri re a dm in istra tiv , a p r nd pri ntre pl i i pl as a
Pre otu Mi tu
Pre ote asa M ia D up care D. Pr ee di nte su pu n nd ca zu l n co mp le tu l H ag ie ni , d in ca re f cea p arte i sa tul Gimb an i.
Ghe o rgh e Po ti ncu Tri bu na lu lu i a n ch eia t u rm toru l ju rn al : n tr -un Tabe l ntocm it de Is pr v nic ia jude ului
Pre otu Al exa nd ru I. S ach el ari e N r. 18 39 Anu l 1 88 5 Iu ni e 19 Ia lom ia , na int at De pa r ta m en tului Tre bur ilor din
Luntr u prin c ar e com unic num r ul fam iliilor s a telor
n ziu a d e 18 Iun ie cu ren tu pe l ng pe ti ia n re gi str at
R om ni a i c antitat ea de fn ca re tr ebuie adunat pe ntru hr ana
la N r.3 60 0 ce s-a pr imi t d in pa rte a d -lu i Io an Mih i le an u
Tri bu na lu l D istri ctul ui Ia lo mi a c ailor trupe lor ruse din ga rnizoana Slis tra , em is la 8
s-a d ep us pe l n g m en i on ata p etii un e i te stam en tu l i u l ie 1 8 3 1 l a U rz i ce n i , re g s i m n d r e p tu l sa tu l u i
N r. 37 30 , An ul 18 81 octo mb rie 2
D e no i da t c u de pu ne rea a ce stui a ctu de tra zaci un e fo rma t de D- Sa c er n d a i se lu a c on si m m ntu l l a Gim b an i, d in p la sa H a gi en i: N r. Fam ilii - 1 9; Pr ed ri
p e l n g cu pl ica re gi strat la N r. 5 34 3 car i p rez en ta t n D omi cil iu d eo are ce e ste bo ln av i n ne pu ti n d e a se f n - 5 70 pudur i; le i 1 71 . Do cu men tul , a flat la Arh ive le
p erso an n ai ntea Tri bun a lul ui d- lor t. Io ne scu , Co stach e p reze nta l a tr ibu n al. Sta tu lu i S lo bo zia , n Fon du l Prefe cturi i Ia lo mia , d os aru l
N ecu la i, (? ) i Pre o tu l Al exa nd ru I. Sa che la rie , a cr or Tr ib un a lu l 3 /1 83 1, f. 4- 8 v.or ig ., e ste sem na t de M are le Vorn ic di n
i de n tita te se co n sta t d in ate sta re a f cu t c er er i p e L u ntru Geo rg e Fi lip e scu.
n faa ac este i ce rer i p rin ju rn al ul Nr. 18 15 a d el eg at
me ni on ata c up li c d e c tre d -lo r M. Pop e scu i N. S. U n a n mai trz iu , n 1 83 2, sa tul Gimb a ni fc ea pa rte
p e do mn ul mem bru de ed in a- i lu a co nsi mm n tul l a
M al te de a n u ( n .n. M a lte ze a n u? ) d i n o r a u l tir be i u, d i n p l a s a B a l ta . n t r- u n Ta b e l nt oc m it d e
d omi cil iu l d-l ui Io an M ih i le an u testa to ru l. s uboc r m uitor ul pla s ei B a lta , na inta t Oc r m uir ii
p ers oa ne cu no scu te i d e Tri bu n al c ro ra c eti nd ul i-s e
V zn d ra po rtul d omn ul ui m emb ru d e ed in N r. 17 3 Judeului Ialomia cuprinz nd obliga iile loc uitorilor din
a cestu actu di n cu vn tu n c uv ntu au de cla ratu c e ste
a l lo r f cu tu di n li be ra vo in i su bs cris u de t. Io ne scu, i pr oce su l v erb al d resa t n cau z n ziu a de 1 8 cure n t s ate c tre propr ieta ri pn la anul 18 3 1, em is l a 2 2
Bi cu Stoi ca.... i Pre otu l A le xan dr u I. S ach el ar ie, pro pri il e d in c are se co ns ta t c tra ns po rtn du -se n soi t i de dl .
se mn turi i ar de ce il ali p rin pu n ere a de de g eturi n eti nd u Aj utor d e g re f Ioa n A. Zam fi res cu l a do mi cil iu l pr eo tu lu i (Continuar e n num rul viitor)

11
OMUL I CINELE
Paternalismul fericirii: (Urmar e din pagina 6)
dup aceea s-m i aplice o co recie prin cteva
gafele unei noi tiine curelue. D ar era prea greoaie ca s reueasc. i
prea nervoas.
De ce-l lai, drag, s aduc de afar tot felul
Johan Nor berg, Senior fellow, Cen tr e for the New Euro pe Septemb rie 2006 de minuni ? a zis Domnul seara, cnd a intrat,
A venit timpul s recunoatem c viaa este bogiei, dar bogaii acestei societi nu sunt mai vzndu-m cu stofa ceea n bot. Dar nici nu l-am
scos azi, drag, am avut o migren cumplit ! N ici
mai mult dect cutarea banilor i c este momentul fericii dect erau nainte i nici sracii mai fericii nu in minte de cnd n-am mai avut o asemenea
s ne concentrm nu numai asupra PIB-ului, dar i dect erau n mod normal. Cu toii devenim mai migren ! i-a rspuns ea fr s tie despre ce este
asupra BG-ului bunstrii generale a spus recent bogai, dar nu i mai fericii pentru c nu putem s vorba. Atunci unde a gsit peticul acela pe care-l
David Cameron, leaderul conservator britanic. Astfel fim cu toii mai bogai dect toi ceilali. ine n gur ? a insistat Domnul i Doamna s-a colorat
i rolul politicienilor ar trebui schimbat: Ar trebui Dar aceast cretere a venitului este la originea imediat galben-albastru i s-a retras n buctrie,
lsnd s-i scape printre dini :Al dracului animal,
s ne gndim nu numai la ce este bine pentru a unor noi probleme i asta din cauza invidiei i a nici un om n-ar gndi ca el ! ns eu am auzit-o. Nu
pune bani n buzunarele oamenilor, ci i la ce este obsesiei umanitii n ceea ce privete statutul so- puteam s n-o aud. Am fcut puin ordine ntr-un
bine pentru a pune bucurie n inimile lor. cial. Faptul c unii devin mai bogai foreaz pe dulap,zise ea tare, de acolo o fi furat-o. Acestea fiind
Cameron nu este singurul care gndete astfel. ceilali s lucreze i mai mult ca s-i pstreze zise, eu am lsat-o pe covor, ca i cnd nu m-ar mai
fi interesat, nu puteam s fac mai mult pentru Domnul.
Guvernu l englez pe care Ca meron vrea s-l poziia lor relativ. Cnd reuesc s o pstreze, se
Trebuia s-mi dea la o parte prul de pe ochi, dac
nlocuiasc are un grup interguvernamental, White- obinuiesc cu un venit mai mare i nu devin mai voia s priceap mai mult, dar el nu mi l-a dat. S-a
hall Well-beingWorking Group, care lucreaz asupra fericii dect erau nainte. Bogia mai mare a dus n dormitor i n-a mai ieit de acolo, parc eu
acestei problematici. Scopul lui este ca un index al celorlali este o externalitate negativ, iar dup nici nu existam. Iar Doamna nu m-a trecut la porie.
fericirii s fie la baza politicilor publice i crede c prerea lui Layard este o poluare care ne foreaz mi place s cred c n-a fost intenionat.
***
oamenii ar trebui s fie nvai ce i face fericii. la corvoad. Ca s pstrm nivelul de fericire cu
De la o vreme mi-am dat seama c nu mai eram
Aceast situaie este, pe de o parte, consecina care suntem obinuii, avem nevoie de venituri n dorit n cas nici de Doamna i nici de Domnul.
intere sului pe care l a u oamenii de t iin i cretere constant dar acest lucru are i el preul Devenisem un simplu bagaj de care se mpiedica
cercettorii pentru fericire i bunstare i, pe de lui: muncim prea mult i astfel petrecem prea puin toat lumea. Cnd Doamna avea invitai, ca s nu se
alt parte, consecina prerii c societatea modern timp cu familiile noastre, cltorim din ce n ce mai repete isprava cu pantalonii, cum auzea soneria,
prima ei grij era s m nchid ntr-o debara. Stai
n general i banii n mod particular nu ne ajut s mai mult penru locurile de munc mai bine pltite, acolo, nesimitule, c numai de rele eti bun ! C nu
devenim fericii. Dac suntem aa de bogai, de ce ceea ce este distructiv pentru legturile familiale te mai ia odat dracu i pe tine i pe cel care te-a
nu suntem fericii? Aceast ntrebare este pus i ale comunitii. Obsesia materialismului i a adus ! Seara , cnd se ntorcea Domnul, iar eu
din ce n ce mai des. Iar unii rspund c nu suntem rsp lat elo r externe condu ce pn la urm la alergam repede n calea lui, ateptnd ca un prost o
fericii pentru c creierul nostru din epoca de piatr scderea bunstrii noastre. mngiere care-mi lipsise toat ziua, fiindc la alte
alea nu m mai gndeam, el m evita scurt, ca i pe
trebuie s fac fa tehnologiei secolului al XXI- ntr-un fel, aceast perspectiv este Karl Marx Doamna de altfel i disprea repede n baie, s scape
lea, unui val constant de informaii, de oameni i ntors cu capul n jos. Marx spunea despre capital- probabil de mirosul acela caracteristic i persistent,
de alege ri. Pur i simplu suntem depii de ism c refuz libertatea adevrat i c exploatarea ceva ce putea fi un amestec de transpiraie feminin
evenimente. ntlnim prea multe opiuni i prea i risipa conduc la srcirea majoritii. Noii critici i un parfum fin, cam acelai n fiecare sear, semn
c Domnul mpletea n mod creator dragostea cu
multe bunuri dintre care trebuie s alegem, trebuie spun despre capitalism c acesta creeaz libertate
afacerile.
chiar s ne alegem identitatea i s fie adecvat i bogie, dar ei cred c tocmai asta este problema, n ceasurile mele lungi de inactivitate, mi puneam
n ochii notri i fa de ceilali, ceea ce cauzeaz deoarece ne las nesatisfcui, invidioi i stresai. problema de ce nu ncearc nici unul s scape de
stres i anxietate. Soluia sugerat de Richard Layard, la care mine lsndu-m pe afar, de exemplu, poate se
Noile cercetri privind fericirea i bunstarea au subscriu destul de muli, este s scdem creterea ateptau ca eu s m ntorc i s dorm pe preul de
la intrare i ce-ar spune vecinii ? Dar de ce nu m
artat c banii nu sunt totul. Economistul englez economic, de exemplu prin rid icarea taxelo r
vnd ? La posibilitile lor, s vnd un cine ? Nu s-
Richard Layard, a crui carte a devenit o Biblie marginale, reducnd mobilitatea i restructurnd ar face de rs ?
pentru muli politicieni europeni ( Happiness: Les- economia acestea sunt singurele msuri care fac Ia o msur cu el, drag, c nu mai suport ! am
sons from a New Science) spune c cu toate c ca oamenii s lucreze mai puin i s petreac mai auzit -o pe D oamna spunndu-i ntr-o diminea
societa tea occiden tal a devenit mai bogat , mult timp cu familia i prietenii, lucru care ntr- Domnului, n timp ce oule sfriau n tigaie. i cum
vrei tu s procedez ? ntrebase el cu gura plin, fr
oamenii nu au devenit mai fericii. adevr aduce fericire. Layard propune de asemenea s observe c eu nu am nimic n farfurie. S-l arunci
Sunt mai multe explicaii pentru acest fenomen. mai mult securitate a locului de munc, un pro- n grl, s-l vinzi ! S-l dai unui prieten ! Bine,
Sondajele de opinie n care oamenii declar nivelul gram naional de educare a valorilor, un control drag, o s m mai gndesc.
lor de fericire i de satisfacie arat c bucuria pe guvernamental al staiilor de te leviziune i al Se ncheia o etap i, n loc s m bucur c
scpam de atmosfera aceasta nenorocit, mie mi
care o produce o cretere salarial dispare destul industriei de publicitate astfel nct s se controleze
venea s plng. Pentru c nu fuseser nite oameni
de repede i, dup un anumit timp, nu ne mai d tentaiile distructive i s se opreasc modelele ri, nu erau nici acum, dar poate c aa sperau ei c,
mult fericire. Ateptrile cresc cu venitul personal. de roluri improprii. Dac oamenii nu-i dau seama scpnd de mine, se va schimba ceva n viaa lor.
Cnd am avut 50 de euro, credeam c 100 de euro de interesul lor propriu, o atitudine paternalist este Domnul a aprut ntr-o zi pe nepus mas, probabil
ne-ar face foarte ferici i. Dar, dup o anumit necesar. c-l gsise pe cumprtor, mi-a pus lesa i, fr s-
mi vorbeasc, parc nici el nu prea era n apele lui,
perioad ne adaptm la acest nivel nou i ni se Acestea sunt lucruri pe care n u le putem am ieit i am luat-o n sus pe strad, fr s ne
pare ca fiind normal. La acest stadiu credem c determina ca indivizi, dar care pot fi determinate grbim, spre parc. Acolo, Domnul s-a oprit. Pe prima
ne-ar trebui 200 de euro ca s fim foarte fericii. de societate, ceea ce pn la urm nseamn c banc ne atepta cineva, un tinerel, care s-a i ridicat
Cercetrile arat c fericirea pe care o obinem guvernul face parte din joc a spus David Halpern, la vederea noastr. A avut o privire de ansamblu
asupra mea, destul de critic, pentru c Domnul s-a
din venit este una relativ deoarece ne comparm consilierul primului ministru Tony Blair. Concluzia
simit obligat s comenteze :Domnule, n ultimul
tot timpul cu ceilali. Suntem fericii cu 100 de euro lui este c taxele pot conduce la o mai mare timp, nu prea ne-am mai ocupat de el, tii cum e, ca
dac toi vecinii au numai 50 de euro. Dar dac bunstare a populaiei. atunci cnd atepi s te mui dintr-un apartament,
acetia din urm ar avea 200, am fi necjii. Astfel, Nu trebuie s fim paranoici ca s ne imaginm nu-i mai st gndul la mbuntiri sau zugrveli
bogaii unei societi sunt mai fericii dect sracii un stat paternalist viitor, susinut att de dreapta, Eu ns nu l-am mai ascultat pe D omnul, eu
intrase m n alert. N asul meu percepuse ceva
pentru c ei au bogia i oportunitile pe care nu ct i de stnga, cu scopul de a ajusta starea
periculos n aer, o simeam pe Daiana prin zon,
le consider ca fiind garantate ei vd n fiecare zi noastr emoional i s pun bucurie n inimile apropiindu-se. Din ce n ce mai aproape. Cum puteam
c ceilali nu le au. Dar cnd toat economia devine noastre. De la statul providenial la statul bunstrii. s dau ochii cu ea n halul n care eram ? Trebuia s
mai bogat, venitul individual mediu nu se schimb Dar datele susin ntr-adevr aceast viziune m ascund imediat. Am zvcnit, eliberndu-m i am
n comparaie cu venitul celorlali i astfel individul de stare mizerabil n care ne-am afla? Este ceva nceput s fug la ntmplare, ca un disperat, poate
de aceea nici n-am mai putut s evit impactul cu o
nu devine mai f ericit. Crete rea econ omic rupt care trebuie reparat?
main care tocmai atunci trecea pe strad.
nseamn numai c ara s-a ridicat la un alt nivel al Trad ucerea de Peter Mih ok i Rodica Negre Uite, domnule, ce-a pit nenorocitul zise Domnul.
Numai necazuri mi-a adus !

12
Se cutremur limba n clopotul limbii romne
M sp l pe fa c u su fle tul un e i pi e tr e( Pi atr a i cu d ra go stea -i n esf rit , ze ia a scu ns ac ol o, s-i fi e m strig pi atra , fl oa re a
mo a rtea ). P lo u cu p ie tre d e p i ram id (Sp la re a cu mi re pe ve cie . Efo rtul ui su pra om en esc al l up te i in eg al e d e p ia tr , p ia tra go a l ,
p ietre ). C u pi atra e u e ra m l eg at p rin p ie trri e( Od l imb ii a scu lp toru lu i an tic cu fi ld eu l sa u cu m arm ura i ia l ocu l u rm a p ie t re i , p i a tr a
ro mn e ). No i n u p ute m f r el!...au z is p ie tre le (N oi n u ncr n cen ar ea po e tu lu i c u meta fo ra pi etre i. S -l as cul t m v is a t , u m e ri i p i et re i ,
p utem ). Pi atr , e u te c n t p e tin e , p ia tr / La tr-n mi ne ci o p l in d i m ig l in d : N - a ud d e c t v er su l ca r e s e p ia tra ris ip ito a re , pi atr a
ste l rim ea to at ( Be eth ov en ). C nd mo are o pi atr / d ltu ie te n p rs ila d e cuv n t / Eco ul p ie tre i se le ap d m s tr n g e , lu m in a i
su fl etu l e i/ ai do ma un ui flu ture / fr zi gz ag uri / i ntr n n m in e d e mp i etri re (Ec ou l) ; R m se se m d ar p i atra p u n e a pi a tr a p e s u fl e t,
g ura cre scu t a cop ii lo r mir ai( Pi atr mu rin d). i da c c zut -ntr-o r n / - n p ia tr, s ru tul ; Ven ii , as ea r p ia tra p rin de rug , co li i
p ietre le s un t p s ri do rmi nd ,/ lu ng d o rmin d, / a le u nu i d oa mn , s -i de scui / P ia tra n ca re i-a m p reg ti t pa la te p i et re i , p i a tra a r m a s
a ltui ae r? ...(Mi ra re ) R m n pi etre le d u p ce se fa ce ( Fug in d di n lu mi n). n cor da rea n a cea st lu pt , ap a ren t h ido a s i g oa l , p ia tr a i- TIT I DAMIAN
se ar (R m ne re d e pi etre ). E u am v zut o pia tr ce in eg a l, cu pia tra atin ge co te max ime , cio p lito rul u itn d a n fip t gh ea ra, p ia tra ce lu i
d orme a / i m-a m n sp im n ta t d e v isu l e i( Se cun d etea ). d e pre zen a sa fizi c , sim i nd u -se Pi ron it c a un ro b n vi no vat, p ia tra d e m ire , su nt p ia tra p ie tre i, s in gu r n
C e frum oa s p oa te s fie p ia tra / c n d m na o mu lu i ca rn e a d e p ia tr / Cu m u n sf n t n tre d ou tl h ar e p iatr , p iatra n ate al t p ia tr, m do are h alo ul p ie tre i,
flu id o fa ce / a id om a u nu i cu b( Aca s). Se ia o b uca t p oe me (n zo rii ). C al varu l cre a i ei a p roa pe c-l strive te, e pi de rma d e pi atr , se mn ele p ie trei i zgo ni te, mire a sa
d e pi atr / se ci op le te cu o d al t de s n ge (L ecia se si mte un Hr is tos c hi n ui t ur c nd Go lg o ta , p urt n d d e p ia tr, go lu l d in p ia tr, col i i de p iatr , si ng ur n
d esp re cu b) Peste u n el efan t d e pi atr ,/u n le u de p ia tr/ cru ce a d es ti n ul ui n spa te, sa u tr in d e xp eri en a u nu i p iatr , pia tr d us d e va l, rev ol ta d e p ia tr , carn e d e
Pes te u n l eu d e p ia tr, o pa sa re de pi atr ,/Pes te o pa s re Si sif u rc nd (pe ntru a cta oa r ?) m un tel e cu st nca n p ia tr e tc.
d e pia tr,/o p iatr d e pi atr ./ Peste p ia tr p ia tr, pi atr, sp ate : C hi ar i Fi ul s ime a pi atra n spa te, ui ta t i re ce / D ac n pri ma ju m ta te a vo lu mu lu i e ste do min an t
/de e ti pi atr /(Po nti ca ); Ma ma p ie trei /in ea pi atra ( O!...). Ci op li toru l zo re te n eco n te ni t, c u t n d tru pu l i
me tafor a p ie tr ei, n co ntin ua re de vin e s t p n me tafo ra
n s cu t d e e a/s i p ie tri fica t ,/i n b u ze le e i o i ne a / s i su fl etu l zei ei a scu nse n ca rn ea p ie tr ei: Pi atr, ca rne d e
C ruc ii , su sin n d m otiv ul l ite rar, fun da me nta l de acu m
p ln g ea , p ln g ea (Bo ce t); Sp am c u in ima d e p ia tr / p iatr u n de se ascu nd e d uh ul ca re va fi r ma s.Lo vi tu ril e
S pa m cu in ima la n or i/C a sa -l re vd pe s oa re i nc -o su nt d ese , du re, d ure roa se , f cn d pi atra s tre sar : ip a nco lo , a ce la a l cru ci fi cr ii, al rsti gn iri i. In tram n tr -un alt
d a ta/C a sa -i re v d pe vi i i c ar e m o r.,,(C tre Ile a n a tce re a di n ca rne de p ia tr c nd d d ea val ul s- o spa rg c mp sem an tic , i mp rev izi bi l i in ep u iza bi l, ce con fe r
C os nz ea na );N oi nu p ute m f r el!...au zi s p ietre le (N oi ( D oa r e co ul). p oe mel or (mu lte d in tre e le me di ta ii i e le gi i p e e tern el e
n u p utem ),etc. R itu a l ul d e zg o li ri i e g a ta. Tru d i tor u l i p ri me te te me al e d ra g os te i i a le mo ri i, a le su fer in ei i a l e
C hi ar i la o l ectu r, pre ten ios sp us su pe rfic ial , r spl ata Pa rad isu l: Ni men i nu ma i era ca n oi n ace l nd ur rii ) o ton ali tate sol emn , ce fac di n Po et u n c ruci fi cat
u n c itito r a viza t, de c ultu r me di e, d es cop er , n ac ea st p m nt / N e ui ta m la cea su l d e tr d are i tai n , ob osi t, p e al taru l Poe zie i i a l Iub ir ii . In fe lu l ac esta se na te su b
n iru ire , pe a u to ru l me tafor el or sc n tei eto are de spr e p n i D um ne ze u / N e tii nd ca re a p os to l v a s ru ta
o chi i ci titor ul ui un su btil si ncre tism , Po ez ie Fe me ie. n
p iatr ca re au l a b az ne ase m na rea p e c rea toru l p rimu l p ia tra/ i n e p rive a m am n do i cu o ch ii p n d ii
a cea st s fe r sem an ti c id en ti fi cm me tafore d in reg istru l
lo r, i n eg al ab il ul , s po nta nu l i imp re viz ib il ul , b l nd u l i ( N ime ni ). Tr ie te a ici mo men tul sub li m al il umi n ri i: S e
b un ul Ni chi ta St ne scu . i mai d esco pe r ai ci o m etafo r lu mi ne az , m am , mi se l um in ea z o chi ul ce d s ca z stil isti c re lig io s: r stig ni re, p io e ni e, Iisu s, a po stol , p g n,
d ev en it mo tiv l iter ar fun da me nta l (in e xpl ica b il cu m / i nu i-a fost te am d e p ia tra v isa t , care nc te ch ea m cri stel ni , ra cl , a na fur , i coa n , n ge r, ra i, a lta r, cin a d e
d e criti ca li tera r, ma i vec he s au m ai n ou , n-a ses iza t ) / (R ug c iu ne a ). Este m om en tul fu lg e rto r al r efa ce rii tai n , a ce rni , a ce rui , a se nch in a, am in, ie sle sf nt,
sim bo l a l e te rn iti i p oe zie i sa le , PIATR A. M ica re a fii nei an dro gi ni ce, a l cs tor ie i cu p ia tr a, al u ni rii etern e : dr umu l j ertfei, t mi e, mo rt, sufle t, p sa ltire, l um n ri, sfi nte
a ce ste i m eta fo re n p oe zi a s a e ste a se me ne a un u i Tu n u au zi cu m pi atra ca re su nt m str ng e (Iisu se le d aru ri, pre oi , g roa p , s ng e, p m nt, po mel ni c, c ioc li,
te le s co p c u mi i d e fee i o g li n zi , n to a te c u lo ri l e ca ta rg e) . n cet, n cet a re l oc ate pta ta m eta morfo z. Pia -
ic oa n , je rtf, a p ir on i, D um ne ze u, g rij an ie , o d jd ii e tc.
p m ntu lu i, ro ti nd u-s e n mi ni le b tto rite d e scris al e tra, nd el un g mo de la t se tran sform n cru ce, ia r cr uce a
Ace st va st c mp sem an ti c se co nsti tu ie ntr-u n fu nd ame nt
trud n icu lu i i me reu n fio ratu lu i si trud ito rul ui d e li mb a n po ez ie: Ca rn ea cu v ntul ui r m ne s d oa r n ca rne a
ro m n . N um ai c in e i ub e te p n la ep u iza re li mb a ce lu i rm as / C ol ii pi etre i n bra d e cru ce (Pe ju m tate). so l i d p e n tru me ta fo ra p ie tr ei n n ob i la te d e N i co l a e
ro mn e ste i n star e sa scrie , f r s a se r ep ete, n u ma i C rea toru l (ci op li to ru l, le fu ito rul , tru di to ru l) se s imte u n G l m e a n u n tr -o p r o fu n d p o ez i e s em n u l u n e i
p u in d e1 6 6 d e p oe m e a v n d ca titl u ( sa u in ti tlu ) mi re a l p ie trei ntru etern ita te : N ime ni de pe p m nt n u d isp on ib ili ti po eti ce ne b nu ite i a le u ne i ma ri no bl ei
cu v ntu l, de ve ni t m eta fo ra - la itmo tiv,C ANTE C! Cu o m-a v zu t ca p or t cu mi ne g ri ja nia c ruc ii / Pe ca re am fost sp iri tu a le. Este u n Orfeu mod er n ce ns ufle ete p ia tra
p iatr n m n , u n si mp lu b ol ova n ro tun d de ru , Po e tu l r stign it/ , i ar ide nti fi car ea si n ge m na rea Pi atra - Po ezi e fc n d-o s -i p l ng c nt nd , e te rn itate a. C it m n fi na l
se mir la ne sfr it nu de cee a ce pri ve te i r ote te , ci su nt de pl in e, d ezl ip ire a d eve n in d im po sib il : i p ia tra u n su pe rb po em car e s ju stific e a firma ia :
d e mi ste re le p e c ar e le as cu nd e n l u ntru l e i p ia tra, a tu nci i -a-n fipt n ce rul no stru ul tima g he ar ,/ R m n n d
ro stin d d e fie care d at C e mir are c e ti / Ce nt mp la re d in tc ere a vi rgi n e co ul s u fr mire (Mi rel e p ietre i ).
Am v zu t a z-n oa pte , n flor ise lu na ,
c su nt!. De ai ci n co lo, m inu n ea mi nun il or, b an al a p ia tr ng em n are a se tran sform n i mpl oz ie d ev en in d si mbo l
D e l um in p li n se nfio ra,
i n tr n tr -o i m p re v i zi b i l , i n e p u i za b i l i i n fi n it m e ta fo r i b l e ste m c h in u i to r : P n l a c ap t ,
Se -op ris e p mn tul , am uis e s tr un a,
co mb ina ie d e me tafor e, m ere u su rpr inz to are ce da u sa ma rin ea n, d nd rod di ntr-o stea rp tri e / M va pu rta
L un a sa p m nt nu ma i e xis ta ,
p oe zie i sa le str luc ire de gi uv ae r trud ni c l efui t, l s n d cru ce a cu v ntul ui pe ca re n tr-o z i l v oi scrie (C in a fr
im pre sia c n ea se mui tul Ni chi ta a d ezg ro pa t i a s to rs tai n ). Pu rific are a c rea toru lu i p rin trud s -a n che ia t. C a
Eu era m n cr uce i m nv ele a
li mb a rom n de to ate me tafo rel e pi etre i, i ar n urm a sa, u n Du mn eze u d in z iu a a a ptea , a ce sta i co nte mpl
C ma a de mi re c are m strn ge a,
n ime ni n-a r ma i ave a c e sp un e... cre ai a: Era m at ta de cu rat, cn d te -am str ig at /n ace l
Vi aa ei de no ap te n u m i a ju ng ea .
i totu i, un a lt ma re p o et , Ni co la e G lme an u vin e b otez d in ce r n ca re n ime ni n u in trase / i se fce a c n u
d in sp re Ci sl ul Bu z ul u i, cu o ca rte su rp ri nz to ar e, fec io ara de n g er s-a vis at / C i D umn e zeu l m eu , cu m
D esc n ta m n ver suri sfin tel e-m i p ca te,
MIR ELE PIETR EI, tip ri t l a E di tu ra Scri itor ilo r Mi li tari , co bo ra di n cru ce/ L s n d n u rm p ia tra cel ui vi no vat /
Ju de cam s mn a c are m o rbe a,
2 00 5, o rep li c vi gu roa s l a me tafor a stn es cia n . C el e ( L iric ). R m n e, n fin al , do ar en ig ma: Ni men i nu tia
Eu era m n pi atr i-a uz ea m cu m ca de
m ai m ul te d in tr e p o e zi i , du p cu m ne i n fo rm ea z d e ce l-a a le s p ia tra de mir e( Si mbo l). Po etu l, pu rifi cat i
L un a ta n al t p este car ne a me a .
a utoru l, su nt scrise l a C o lii Buz u lu i (n um e p re de sti na t!), e lib er at, tr ie te cl ip a d es f tri i i a co nte mpl ri i si min d
a dic n p atri a d e d em ult a an ti ce i C olh id e, a col o u nd e, n evoi a di al og ul ui cu C rea toru l: Tu c e fa ci, D o amn e, c
i op ris em z ori i s ma i vi n -n lu me,
p otriv it le ge nd ei , a u p op osi t Ia son cu a rgo na ui i lu i n mi e m i-e bi ne . Nu ma i c de sf ta re a d ev in e cl ip , i ar
L ume a mea p m nt nu ma i e xi sta ,
c u ta re a c e l e b re i L n e d e A u r, d u p c u m s o l i d ri tu al ul trud ni c a l c rea i ei se re pe t , n to ate trep tele l ui ,
Eu era m n p ia tra f r n ici un nu me,
a r g um e n te a z c e l e b ru l i s to ri c r om n N i c o l a e a sem en i p ed ep si tu lu i Sisi f m re n u atun ci c nd ur c
D en su i an u n ca rtea sa Da ci a p re is tori c . Ai ci , i n mu nte le chi nu it cu st nc a n sp ate , ci a tun ci c n d, cu R stig n ire a j er tfe i p este lu na ta.
a rm on i a u n ui sp a iu sa cr u, i d ltu i e te,i n nu ma i 8 d emn ita te i m rei e, c ob oa r s -i re ia tru d a: Ve acu l (R s tignir ea )
zi le ,Po ezi a, in tr- un gr u nte mi rab il de ch ih li mb ar, d up d in no i d s emn e pi etre i p en tr u o no u ce le bra re .( ntre
C ititor ul s ub ti l i do ritor d e e se ne p oe tice de sco pe r
cu m m rturi se te nsu i p o etul . A C ). U n sp le n di d p oe m fin a l j usti fic efo rtu l si sifi c:
Este u n a ct de c ura j po e ti c s ma i r sco le ti, s ma i Pe ntru a cee a, c am i ub it cu a tta vo lu ptate / A m n el es n v ol um ul s u u n ve rs c e a r fi p utu t s ta d rep t mo to
sco rmo ne ti n tre sf r mtu ril e lim bi i ro m ne me tafo re d e ce fem ei i, c a s d evi n cruc e/ Nu i -a ma i treb ui t s fi e vo lu mu lu i cred c ntre gi i sa le cr ea i i,- da r spe r s n u
a le pi etre i du p N ic hita i pi atr /(Pi atra ). g ree sc co ns id er nd u -l eg a l ca p rofu nz ime i mi ca re
i to tu i, Ni col a e Gl me an u s e cu nu n cu p ia tra , C hi ar si la o l ectu ra d e su p rafaa , citito rul de sco pe r su fl ete asc cu em in esc ia nu l Nu cr ed ea m s -n v a mu ri
d n d la ive al o mir ea s Poe zia n 83 d e po em e ce fr efo rt u n n u mr i mp resi on an t de meta fore al e p ietre i vre od at , d in c ap od op era Od (n me tru a nti c) p e ca re
d ezv lu ie o vo ce li ric , u n ic , ma tur , i nc on fu nd a bil , i nd ici u cl ar al u n ei l imb i ro mn e i ne pu iza bi le , m ere u N ich ita o co nsi de ra statu ia n br on z a l ui Em in escu Este
i nte li ge n t i s urp ri nz to ar e. D esc op e rim u n N i co la e su pu se fr m nt rii i mo d el ri i, ie in d s i ma i p roa sp t . vo rba d e ve rsu l ge ni al Se cutre mu r li mba n c lop o tu l
Gl me an u n i po staz a lu i P hid ia s a l An ti ch itii car e a re Ev id en ie m d o ar c te va a stfel d e bi ju ter ii : pi a tr a c zut - li mb ii ro mn e (Pam fl et). Ve rs de ca re Ni ch ita ar fi l a fe l
n fa u n bl oc a mor f de pia tra i , cu tru d , cu m ig al , cu n tr- o r n , e co ul p ietre i se le ap d -n m in e, m simt d e m n dru ! Ace st ve rs n u p ute a fi scri s d ec t in sp aiu l
b g are d e se am , c u rb da re , de zg roa p i n su fl ee te ca u n ro b n car ne a de p ia tr, fiu l sim te p ia tra n sp ate , mi rifi c a l C ol ilo r, ad ic i n pa tr ia chi hl im ba rul ui !

13
PRECIZARE a min te ? Afa r se l um in ea z d e zi u i ni ci un u l di ntre e i
n u d vre un se mn c ar v rea s s e trez ea sc .
ntr-un articol publicat n HELIS (nr.6, iunie 2006) i mai apoi n LUCEAFRUL(nr. S ch ea u n d e c tev a o ri, ca i c nd s-a r fi iv it n
33.20.09.2006) mi-am exprimat convingerea c autorul d personajelor sale via i p re aj m o m ar e p ri me jd i e, b a c hi a r scr ij el e sc u a c u
culoare i c ele acioneaz numai funcie de inspiraia sa( a autorului ), indiferent g he are le p ro du cn d u n zg omo t d es tu l de con sis te n t, ni ci
cine este naratorul i care este modalitatea de narare. pr ea tare ns ca s nu pro du c vre o stric ciu ne , dar efe ctu l
e ste n ul . i nce p s url u, u rlu a di sp era re pe ntru c n
Domnul Nicolae Stan face cteva aluzii la intervenia noastr ntr-un articol din
stom acu l me u nim ic nu -i ma i g sete l ini tea i a sta
HELIS(nr. 9, septembrie 2006) schematiznd efectiv problema, situndu-se departe
n u ma i d i n c au z a fa so l e i d e a s ea r . P un g a m e a s e
de fondul ei, expediind-o scurt : Fals ! term in ase , e ra g oa l c nd a vrut Do mn ul s -mi m ai p un
Pentru c nu vreau s mai intru n amnunte ( un inginer afirm nite adevruri, n far fu ri e i n im en i n -a vru t s i as n ora ca s -m i
nu face speculaii ), v propun n continuare, spre lectur, proza intitulat Omul i cu mp ere u na no u , i ar D o amn a, ca s rezo lv e s itua ia,
cinele, publicat n LUCEAFRUL (prin anii 2000), cu convingerea c prozatorul mi -a ar un cat n sil un p ol on ic cu fa sol e sc zu t p e ca re,
I. NEU N. Stan nu va crede nici o clip c eu am ntlnit ntr-adevr un cine, fie el i la foa me a me a, a m li p it-o scu rt. D ej a n u ma i e ra c n d
detept, care s-mi fi ltrat efectiv aceast poveste, contribuia mea ca autor fiind mi -am p us e u pro bl em a gu stul ui . Pro ba bi l c fuse se ca m
astfel numai aceea de a transcrie.( I. N EU) ve che , i ar la c l du ril e aste a ni ci n -ar fi de m ira re s fi fost
i pu in al te rat .
U rlu di n no u. A cum ch ia r c mi -am d at d rum ul n

OMUL
OMUL I
I CINELE
CINELE to a t re g u l a . Ime d i a t a p ar e D o mn u l n n od n d u - i
co rdo nu l l a h al at. C e d racu lu i te -a a pu ca t, d omn ul e, d e
ri dic i tot bl ocu l n p ic io are ? D ar e u e ram d ej a l a u a d e
N u-m i ad uc am in te s m m ai fi ch in ui t vre od at cu m e ste ab so lu t ne vo ie , d ar ri tua lu l treb u ie p s tr at. Apo i la i ntra re i smo cu ri n treg i di n moc he t i ee a u d e su b
m-a m ch in u it n n oa pte a a sta. Este pu in spu s c m-a m nce p s sc urm cu g he are le p rin i ar b sa u pri n frun ze , g he are le me le n er voa se . Te p om en e ti c a i i tu u n
ch in ui t. A fo st u n a de vra t c om ar. La un mom en t d at d up a no ti mp . E ste ce va mi rifi c, c eva ce n u se p oa te n ec az ! s e l um in e l c u tn d u- i c he il e . D in c tev a
stom acu l me u s e tra ns fo rma se ntr-u n vul can foa rte ac ti v. o bse rva n ici de l a o j um tate d e m etru n li me . Pro ba b il s ri tur i a ju n se se m n m ij lo cu l r on d ul ui de flo ri di n tr e
To t d d e a s er up . Da c a fi avu t no rocu l s l ocu ie sc c d ac oa me ni i ar ti ce e ste aco lo , a r mer ge n um ai d e- b loc uri i n u cre d c, da c la o ra a cee a D ai an a s-ar fi
la cu rte, pro bl em a s -ar fi re zo lva t de l a sin e, da r a a ? a b u il ea , a du lm ec n d cu n as ul p ri n ia rb . n s ei a u a fl at p rin p rea jm , s-a r ma i fi ap ro pi at a po i vr eo da t d e
U nd e s m du c ? N e caz ul cel ma i ma re era c m a l te o b i ce i u ri . D e e xe m pl u , n tr- o se a r , c nd m mi ne . n s e u m u ura se m, e ra m di n n ou n o rma l, i
nc hi sese r n s ufra ge rie , c a ntr-o c el ul . Do am na s e s tu ra sem de at ta a ler ga re i d e a t tea imp ro viza ii cu d e i m si m e a m b i n e , n u a ve a m t o tu i p o ft d e
cu lca se d evr eme . N ic i la te le vizo r nu se ui ta se . Iar p e ca re mp n a m jo cur ile me le de un ul s in gu r, m- am n to rs zb en gu ia l . Voi am d in n ou la co lu l me u. S do rm. S
mi ne m i gn ora se co mpl et, e xac t ca pe la mp ad ar ul di n i am l ua t o p ozi ie d e rep au s a te p t nd , di n mo me nt n
d orm m ul t.
co l p e c are l a p rin de nu ma i d a c-i vi ne vre un mu safi r, mo me nt, s mi se pu n le sa . Do mnu l care e ra c u D o amn a * **
ca s fac i mp res ie. O av ea i e a n ec azu ril e ei d e fe me ie, me a a l ua t i el p ozi ie i to cma i cn d m g nd ea m ce D omn u l co n ti nu a s se ntoa rc se ara t rziu , d ar
ma i a le s de c nd Do mn ul se n to ar ce n oa pte a t rziu . i p om o s al ea g , a de cva t n l imi i l ui , e l a pre fera t-o p e n u ma i ve ne a be at i a tun ci c hia r c era o p l ce re s te
d e ce le m ai m ulte ori s e ntoa rce att de be at, c n u ma i D oa mn a, n -a a le s u n po m, de i era u d estu i n j ur. D ar g ud uri pri ntre pi cio ar el e l ui sau s te r storn i cu b urta -n
p oa te s m ea rg b in e i s e sp rij in d e p er ei. Iar e u, ch es ti il e a stea m c os t pe min e , p en tru c pe urm su s i el s te g di le c u de ge tel e sa le fin e mi ros in d a
d ac n cerc s m gu du r pe l n g e l, risc s m ca lce p e D oa mna se g rb e te i m tr te du p ea n du m ni e tutu n bu n. Ia r a i avu t vre o ed in de n -ai p utu t s te-
vr eu na d in la be sa u ch i ar s m stri ve as c d a c s e p arc , de i e u n u ma i am p o ft d e n c o a le rg are i n to rci m ai de vre me ? l ntre ba Do am na . D ra g , n u ti i
nt mpl s ca d , D o amn e fere te, pe ste mi ne . i a tun ci c te o da t n u m ai am n ici en erg ia n ece sa r. c um e st e n a fa c e ri . D e ce l e ma i m u lte o r i, n i te
m mu lu mes c s m a ez p e p ra g, pe pi cio a rel e d e Un de ai fo st, stri cato , d e a i nt rzia t atta ? Eu n- a ran ja men te s eri oa se se fa c du p p rog ram . Este i ma i
d ina p oi i s c iu les c u rech il e n e ven tua lita tea c- mi va a m v oi e s m n n c s au tre bu ie s -mi g te sc sin gu r ? mu l t l in i te, n u te de ra n je a z to i t mp i i i . Ve zi,
a dre sa i mi e cte va cu vin te . Ad e sea , n nce rca rea e i Atu nci sta u i m ntre b pe ntru ce m ai m- am nsu ra t ? d racu lu i, ce afa ceri ma i nv ri, c pre a ai l ua t am pl oa re
d e a -l s pri jin i, v z nd u- l n ce h al e ste, D oa mna se ma i Sa u te-a i nt ln it i ar cu b os che tari i ti l a ia rb v erd e ? D e ! S nu in tri n vreu n rah at i s nu te m ai po i sp l a p e
mp ie dic d e co ad a me a i nu ma i ce o a uzi :A l d racu lu i fap t n ici n- ai av ea u nd e, c te -ai n va t ca o ce a ! Iar cu u rm n ici cu c ister na d e l a p om pi eri ! A cum , d ac mi -a
c in e , c nu ma i n ca le -m i st , p arc zi ci c eu l-a m fii na a sta ce -ai avu t ? De ce a tra n spi rat c in ele n ha lu l p us Du mn eze u m na n c ap , n u po t s m op res c, d ar tu
cu mp ra t, c a sta ne m ai tre bu ia n ou , un c i ne n ca s, a ces ta, nu pe ntru c a vru t s aj un g i c t ma i re p ed e n u intra l a p rer i, c a m i eu n ge rul m eu p zi to r ! Ai p e
c n re st l e av ea m pe to ate, c n u-m i aj un ge p orc ul sta a cas ? i e l u it d e Do am na i m m ng ie b g nd u- d rac u, tu nu ve zi c umb l i cu n as ul c am p e su s, i-a i
!. Po rcu l sta treb ui e s fie Do mn ul , c a a- l al in t e a i a d n c de ge tel e n b la na m ea , i ar e u, de nc nta re , cu mp ra t m ai n , d e b iro u s n u m ai vo rb im, ac um e ste
c nd nu e ste a cas : S-a f cut no ap te i p orc ul a cel a n u sco t lim ba i- mi tre c astfe l bo tul n rev ist , c a i cu m p osi bi l s -i sch imb i a ma ntel e ca pe cio ra pi ! Vin o a ca s
se m ai n toa rce ! Ia r s-a mb ta t i tr eb ui e s -l a te pt m nc ase m ce va bu n na in te sa u c -m i pl c ea izu l s ra t
d evre me i pl imb -i ce lu l, c d e ai a l- ai cu mp r at ! C
trea z p n l a d oi p e, p arc n-a fi i e u o bo sit , p ar c a l n ril or. Asta se n tmp l c n d e trea z, p en tru c a tun ci e u nu -i s un t fat -n cas , a i nel es ? C t timp te p l te sc
n -a ave a i eu d rep tul s m o di hn esc ! i a tu nc i m c nd Do am na s e ntoa rce ma i t rzi u, ia r Do mn ul e ste i ob s er v c nu -i di sp l ac e su m a p e c ar e i -o ac or d
trag e a l turi , p e ca na pe a i n ce pe s m mn g ie i e u b ea t, situ aia e ste cu totu l al ta . Eu tre bu ie s fi u de stul d e p eri od ic, tre bu ie s p re stezi ori ce fe l d e mun c ! i, d e
p un bo tul pe la be le di n fa i n ch id och ii i tra g un pu i a ge r c a s m a scu n d l a ti mp su b fo to li u l d e l n g re gu l , di scu iil e co ntin ua u n ace e ai n ot , p n c n d
d e so mn pe n tr u c es te a a d e c al d Do a mn a, e ste tel evi zor, cu le s c u to t, p en tru c d e c el e ma i mul te o ri i ad uce a vre un ul am in te d e min e i-m i p un ea ce va n
a pro ap e fi erb in te i e u m sim t bi ne l ng ea . Iar c n d D amn a n u m ai a re ti mp s mi -o sco at , D o mnu l l u nd -o farfu rie . C d e mb ia t n u ma i p utea fi vorb a. Ma i sp al -
mi s e face sete i sar p e co vor i fu g re pe de l a b uc tri e d e p r i co nd uc nd -o n m ar fora t sp re d orm itor d e l i tu ! zi cea D o amn a i -i n torce a sp ate le D omn ul ui . L a
u nd e ti u fa rfu rio a ra m ea cu ap l a l ocu l e i i li p i p u i n u nd e s e a ud e ime d ia t o b ufn itu r gr oa zn ic i ch ei a co nd iia me a cr ed c-i da i se am a c nu ma i po t s m
li ch id i ap oi m n to rc, d a c este n to an e bu n e, D oa mn a r suc ind u -se n b ro asc . Apo i D om nu l rev in e i m re te oc up cu astfel d e sa rcin i do mesti ce ! rsp un de a el d nd u-
m i a n b rae i -mi vo rbe te, pro stin du -se ca u n cop il : I- vo lu mul la tel ev izo r c a s n u au d vec in ii d e sus cu m i i mpo rtan . i po a te c era chi ar a a, da r D o amn a n u-
a fo st se te ta re b i atu lu i ? Da , i-a fos t s ete ?. D ac n u su spi n D oa mn a. D up ai a, m ul u mi t, i p un e ceva d e l l ua n s eri os . Si stem atic p le ca d e a cas , ap ro ap e n
e ste n to an e bu n e, m bo do g n ete : Al dra cu lu i ! i u n b u t, i sc oa te p an tofii i se tr nte te n foto li u. n cu rn d fi ec ar e z i, e xa c t l a or a c nd m sc o tea a lt d at l a
c el fa ce c e vre a n ca sa a sta ! D ac i este fo a me, u it d e toi i d e to ate i nce pe s sfor ie . i pu t ng roz itor p li mb a re . i l ip se a c te va ce a su ri. A po i s e n tor ce a
m n n c . D a c i e ste s e te , b e a a p ie s e l a p ici oa rel e Do mn ul ui. Ia r e u nu n e le g de ce , p en tru c o bo sit i se cul ca . D in cau za in activ iti i i a g n du ril or
p lim ba re nu ma i e u n-a m ni ci un ro st. C mi -a zis mi e ma i i ntr i e l di n c n d n c nd n b ai e. Are dre p ta te n eg re, mi sc zu se i po fta de m n ca re. Ia i m n n c,
ma ma s m ai ate pt, s nu m gr be sc cu m riti ul , c D oa mna c nd a pu c s i pe i e a la el :Mai sp al -te i n en oro citu le , i a i n gh ite ! S te sa tu ri ! C m n nc i ct
n u se te rmin l um ea d ac nu -l i au p e p rim ul , d ar ma i tu, ran u le, c n- o s fa ce m a cu m e co no mie i d e s pu n u n co pi l ! P un ctul a ce sta d e ve de re n u nu ma i c m
b ine nu -mi zi cea , c l a am bi i e m-a m m ritat !. Atun ci e u ! C um p rm a mp on p en tr u ci ne i n oi fac em eco n omi e d era nja , d ar m du rea e fe ctiv. N u cred c e ram un r sfa t
m strec or pe ne sim ite i m a ez p e co vor, ct ma i d e s p un ! C n ou ci ne ne tre bu ia ! N- am ad us- o p e
i n u cre d c d du se m eu b uz na n c asa lo r. D a r e ra m i
d ep arte i , a col o, n tin s p e bu rt, o pri ves c c um i da u ma ma la no i, da r n e-a m cu mp ra t ci ne ! cu min te. i atun ci , de u nd e at ta u r i a t tea re pro u ri ?
la cri mil e. Do am ne i nu -i st bi ne c n d pl n ge . Se d u ce Ad ev ru l e ste c nu p rea m a re la in im Do amn a . D e ai ci mi -a ven it id ee a c tre bu ie s-o aten io ne z. Pr ile ju l
a po i n b ai e i eu au d n uma i, p rin u a n ch is , z go mo tu l M a ez n faa ei i n ce p s m sc arp in du p u rech e , s-a ivi t to cma i n mo men tul n ca re eu cu tam o so lu ie.
a pe i. ti u c o s nt rzi e mu lt a co lo , c nic io da t nu s -a nu c mi -ar fi ne ces ar, nc nu si mt vreo i ns ect p e min e, Pe ne a nu nate , sa u po ate c fu sese fi xat cu o z i n ai nte ,
nt mpl at al tfe l i atu nci fu g la c olu l me u i ma i n g hit cu m a m v zu t c tev a fu gi nd pe bu rta L el ie i , c e au a n -ave am e u d e un de s ti u, p en tru c pe mi ne n u m
c te va pa stil e, c ni ci mie nu -mi pl ac e s m p rive as c d oa mne i a voc at, c are se nti nd e or i de cte o ri m ved e , i nfo rm a n i me n i, n tr-o zi , ap ro a p e d e o ra p r nz u lu i,
u n om c nd mn n c i am o r ea l sa tisfa cie sp rg nd u- n evo ie mar e, da r mie mi p la ce s mi ros fru mo s i s fi u D oa mna a p rim it o viz it. E ra to cma i b rba tul pe c are -l
le n tre d in i . Ie in d de la d u , re f cu t i cu a lte g n du ri, cu rat, ma i al es c nd m d uc e Do mn ul n pa rcu l ma re ve d e a ea z il n i c. M ir o su l m e u nu m pu te a n e l a.
e ste p osi bi l s sim t ne vo ia un ei p l imb ri i , n ca zu l d umi ni ca pe la ze ce , c el m sco ate n tr-a de vr ca s nto td ea u na cn d D oa mn a se nto rcea di n o ra miro se a
a ces ta , m i a i p e m in e. mi p u ne l es a cu un fe l d e m p li mb e, n u n al te s cop ur i i se ntl ne te ac ol o cu a ltfe l. M-a m p re fcu t c v re au s m j oc c u e l, ns
d uio i e, ia r e u tre bu ie s -m i po tr ive sc pa su l cu a l ei . A a d oa mna p rim ar ca re vin e s-o p lim be p e Da ia na i c t in di vid u l m- a n de p rtat, n u d ur, d ar fe rm. Am s che un at
p uin , ca i cu m m -ar fi du ru t, i ar D oa mn a a zi s :La s -l
e ste c el ma i com od p en tr u min e. A ltfel , da c o ia u pre a n vre me d is cut i po li ti c i in te rn i e xtern , c D o mnu l
d rag , nu -i pu ne m inte a cu e l, c este u n an im al b l nd !
fa s au da c r m n p re a n ur m , si mt o s en za i e d ac n u a in trat n ba r p n la o ra a ia , i n v rte pe to i p e C he sti a asta a pu s ca pa c la toa te. M-a m en erva t gro azn ic.
n ep l cu t c nd c ure lu a m i in tr n p ie le , c a i c n d d eg ete c n d e ste vo rba de po li tic , e u i Da ia na pu n em N u-mi ma i spu se se ni men i p n a tu nci c su nt u n an im al.
ci ne va a r nce rca s m str ng d e g t. i eu nu sup ort stp nir e pe to at i arb a di n ju r, i ar ea , D ai an a, nu m N ici mca r D omn ul. A m m ri t s curt i am ataca t. O buc at
g estu rile bru tal e. Am i eu s en sib il iti le m el e, la c are i n sl b ete p n nu m o p resc i a tu nc i m mir oa se pri n d e stof d in p a ntal on ul mus afiru lu i e ra de ja n gu ra me a.
i p e ca re l e re sp ect, sem n c sun t p e c ale de a-m i fu ri toa te p ril e, nu mai c nu m mu c n i ns isten a sa , d ar D e n eca z, ace sta a vrut s -mi tra g un ut i n u cr ed c
o pe rso na li ta te. Se nt mp l ca n a stfel de i ei ri, D oa mn a e u, cte od at , tiu s fiu i u n ma re n esi mit, de i, de ce e ra un ul d e con ve ni en , d ar eu e ra m d ej a su b fo tol iu,
s nt ln ea sc o al t do amn sa u un d omn , d ar nu p e s n u recu no sc, to at ac ea st curte a e i m n c nt i p str nd la ve de re nu ma i c ap ul me u fru mo s, flo cos , cu
u rech il e c iul ite , ga ta s nr eg istrez e c ea ma i m ic mi ca re
D omn ul d e aca s i atu nci , pe to t timp ul d iscu ii lo r, m m stim ul ea z. N um ai c , n d imi ne aa ac ea sta , stom acu l ce a r fi p utu t g en era o pri mej di e. De ge ab a l- a gi ug iu lit
la s li be r. Bi ne nel es c pr imu l g es t este s g se sc u n me u m i cre e az o s en za ie cu to tul o p us , ca re m D oa mna un sfert d e o r, rez erva de pl ce re a om ul ui se
p om ca l um ea , nu ch iar ori ce m rci ne i n faa c rui a co bo ar ch ia r i n och ii me i. D ar da c m-a r nt ln i D ai an a e vap o ras e. A pl eca t n cur n d i D o am na m -a fu g rit
s -mi rid ic pi cio rul , slo b ozi nd u-m . N ici n u c on te az d a c ? i do a r reu is em s ui t d e e l ! Cu m d e mi -am ad us i ar
(Continua re n pa gina 12)

6
i Peri o ru . Sa te le d i n a cea st pl as e rau : Gh im pa i,
JUDEUL IALOMIA N PERIOADA INTERBELIC Mo tl va, M ori le , D rag al in a i La ho var i.
Pl asa nd re i cup ri nd ea co mu ne le ru ral e: nd r ei,
MPRIREA ADMINISTRATIV-TERITORIAL (I) Bu cu , Ogra d a, Fr il e ti , S ven i , P la ton e ti, H ag i en i,
Vl de ni , Ch i oa ra , B ri li a , P iu a- Petr ii , Gi ur ge n i, Gu ra
D up r z boiul de ( re )ntr egir e naional , organiza re a Ve chiului Re gat a r m as c a nainte , iar prov inc iile
Ia l om i e i, L u c iu , M i ha i l Ko g ln i c ea n u , M ur g ea n c a,
unite c u a ra -m am i c a re p n a tunci av use se r organiza re a a dministr ativ -ter itoria l spe cific sta te lor
Br tia nu i Ia zu . Sate le co mpo n en te e rau : Strac hi na , Fer-
m ultina iona le din c ar e fc use r par te , au fos t m pr it e la r ndul lor n judee . Cu privir e la mp rir ea
a dm inis tr ativ -ter itorial a r ii, C onstituia din anul 1 92 3 pre ve dea la Titlul I. ,,D e spre ter itoriul R om nie i, d in an d I, Sf ntu Vasi le , Va le a Tro ni i, P rib eg en i, Bu ca ,
Val ea C io are i i Du mitre ti.
a rt.4 :,,Ter it or iul Rom nie i, din punct de ve der e a dm inist ra tiv , s e mpa rte n jude e, judee le n comune .
Pl asa Fete ti cu pri nd ea com un el e ru ra le: C o log e ni,
Num r ul, ntindere a i subdiv iziunile lor teritoriale se vor s tabili dup form ele pr ev zute n legile de or ga niza re
adm inistra tiv 1 . Orga niza re a a dminis tra tiv-te ritor ial a R om nie i Ma ri s -a r ea liza t n a nul 1 92 5, prin de cre tul D i c hi s e n i , o ca r i ci u , J e g l i a , G l d u , P i e tr o iu ,
din 7 octom brie. C oc ar ge a ua , Ste ln i ca , M al tez i, C eg a n i, Bo rd u an i i
Fc e ni . Sa te le d in p la sa Fe te ti era u: Satu ie ni , Br tie ni,
U nu l di ntr e c el e m ai nti n se j u de e al e R o m n ie i P la s a R o vi n e cu p ri n d e a c o mu n e le r ur a le :Va l e a
Ol ti n a, M rl e an u, Bu l ig a , Je g l i a (D e po zi t-Arm sar i),
Ma ri2 , Ia lo mia c up rin de a pa rtea de s ud -es t a M un te n iei M cri u lu i, Grin d a i, Grin du , Co le li a, C oco ra , R o vin e , Fete ti (C ol on i ti ), L ten i i Ini m Re a1 2.
i se n ve cin a c u: ju d eul Ilfov (la ve st), ju de u l Prah o va R ev ig a, C run i, Pr in cip e sa E le na , Ni co le ti, Mi lo e ti , Pr of.D r d. te fan GRIGOR ESC U
(l a no rd-v est), j ud ee le Bu z u i Br ila (l a no rd ), flu viu l Gri via, Tra ia n i Smi rna . Un si ng ur sa t era n cup ri nsu l
D un re a (la su d i l a e st), di nc ol o d e care se nti nd ea u a ceste i p l i , an um e S tr ap aza n. N OTE
j ud ee le Du ro sto r i C on sta na . n a in tea an u lu i 1 92 5, Pl asa C z n eti cu pri nd ea c omu n ele r ura le : Sfn tu 1. Vezi ,,Mo ni to rul Oficia l n r.2 82 di n 29 mar ti e 1 92 3,
j ud e u l Ia l om i a a ve a o s u pr afa d e 6 7 89 k mp , o Gh eo rg he , Ba la ci u d e Su s (B al ac iu ), Mu nte ni -Bu z u , pa g.1 .
p op ul aie de 2 12 51 1 loc ui to ri i cu p rin de a 7 pl i, cu 3 C z n e ti , C i och in a , C o pu zu , S r en i, R ai 8 , Ore zu ,
2. Do ar C ara , Hu ne do ara , Tim i- Toro nta l, Ce tatea
co mu ne ur ba ne , 51 co mu ne ru ral e, 1 8 3 s ate i 3 c tu ne 3 . B or d u e lu , M a rsi l i en i , Al b e ti i Bu e ti. P la s a ma i Al b i B ih or e rau ma i n ti ns e.
D u p o rg a n i za r e a de l a s f r i tu l an u l u i 1 9 2 5, cu pri nd ea i sate le : Ba lac iu de Jo s (P itete an u), Pi ers ica , 3. A n u a ru l ,, So c e c a l Rom niei
su pra faa ju de u lu i era de 7 09 5 kmp . 4 , ia r po pu la ia de D l ga Ma re, D l ga M ic , Bata lu ri i S u le scu 9 . Ma ri .Vo l.II.Pro vin ci a.19 24 -1 92 5. Ed itu ra ,,S oce c & C o. ,
2 59 9 57 l oc uito ri, di ntre ca re o ra ele ave au du p cu m Pl asa L eh li u cu p rin de a c omu ne le ru ral e: Frum ui ca, So c.Ano n .B ucu re ti , 19 2 5, p .29 9.
u rm ea z : C l ra i 1 3 1 6 2 l o cu ito ri , Sl o bo zi a 5 0 3 5 Br tia, A xin te le , Cr sa ni de Su s, Crs an i d e Jos, S lc ioa ra , 4 . S u p r af a p s tra t a p o i n to a t p e r i o a d a
lo cu ito ri , U rzi ce ni 3 6 19 lo cu itor i. La ni ve lu l j ud eu lu i, H ori a, A rari , te f ne ti, Sp un ar i, L eh li u, R sva nu , D or-
i nte rbe l ic .
e xista u o co mu n u rba n re e din de ju de (C l ra i), M ru n t, Pe l i n u , So c o a le l e , D r ag o -Vo d , N u c et u, 5 . Ci oc rl ia i C oto rca e rau lo ca li t i ap a rin to are
d ou co mu ne urb an e (S lo bo zi a i U rzi cen i) i 13 8 d e L up a nu , P le vna , Do mn ia Mar ia , M ih ai V ite azu , V la d d e com un a urb an Ur zice ni .
co mu ne ru ral e. e pe , Cru ce a i Flo roa ic a. Sa tel e d in a ce as t pl a s 6. D es tr ma t efe ctiv n ai ntea r zb oiu lu i, B ozi an ca ma i
Pl i le ju de u lu i era u n n um r d e 8 i a nu me: U rzi cen i e rau : Pa n du ri, B rb te scu , V l icu le ti , C r san i -Ma zil i, a vea do a r c te va cas e, l n g Grb ov i.
(c u re e d in a l a U r zi ce n i) , R ov i ne (c u re e d in a l a C r sa n i- Efo ri e 1 0, Od ai a , C r u i 1 1, R ai n ic , N e a mu , 7. A cee ai stare ca i la Bo zia nc a, lo cu itori i d in Fun du -
R evi ga ), C zn e ti (cu re e di na l a C z n eti ), L eh li u Bo gd an a, Val ea S ea c, R a du -Vo d i Val ea R usu lu i.
C rsa ni p le cn d ca nte mei eto ri n sa tel e Buto iu i Sfn tu
(c u re ed i na la L eh l iu ), C io c n e ti ( cu re e di n a l a Pl asa Ci oc n eti c up rin de a co mu ne le rura le : F ur ei ,
Gh eo rg he .
M ir ce a -Vo d ) , Sl o b oz ia ( cu re e d i na l a Sl o bo z ia ), U l mu , B o n e a g u , D o ro b a n u , V r ti , C i o c n e ti, 8 . At t S re ni , c t i R a i, e ra u n c p e ma lu l ru lu i
n d re i ( cu r e e d in a l a nd r ei ) i Fe te ti (c u Sm rd an , Ba rza, G u no i, In de pe nd en a, R asa , C un eti , Ial omi a.
re ed in a la Fete ti ). C aco me an ca, C uz a-Vod , C l ra ii Ve ch i, tefa n-Vod , 9. L a ci rca 5 km su d de Bo rd ue lu ; u lteri or de str mat.
Pl asa U rzi cen i cup rin de a ur mto are le co mu ne ru ra le: R ad u-N eg ru , M irce a-Vo d , S atu M od el , To ne a i R o sei. 1 0. C rsa n i-Ma zi li i C r san i- Efori e er au l a ci rca 5
Pa tr u-Fra i, Mo ld ove ni , S l tio ar el e, Jil ave le , R du le ti, Sa tele di n a cea st p la s e rau : Ch irn og i, An do lin a , C aro l
km su d de C r san ii d e Jo s i l a 1,5 km ve st d e S lci oa ra,
Ar m e ti , B r bu l e ti, G rb ov i, C o er en i , B or n e ti, I, Pod u- Lu pi , Potco ava , Fle va, B og ata , Va id om ir, R ad u-
Ma zi li i a v nd va tra c hi a r l ng P d u re a C l u g ru lu i;
Sp eten i, B rc ne ti , Eli za-S to en eti , Co nd ee ti , Ma nas ia, Vod , C ea cu , Stoe ne ti i M gu re ni . a mn do u era u ap roa pe d e str ma te.
Al exe ni , B rote ni , Pri nc ip esa M ari a i M alu . P la sa ma i P l a sa Sl o b o z i a c u p ri n d e a c om u n e l e ru r a l e : 1 1.Vatra a ce stui a se a fl a a pro ap e d e pu n ctul u nd e
c up r i n d e a i sa t el e : P a n o i u , C a ca l e i , C i o c r l i a, An dr e ti, M isl ea nu , Pe rie i, P rib eg i, Poi an a, Iv n eti , a st zi o sea ua d in spre R ai co tete c tre S lc io ara .
C oto rca 5 , Bo zi an ca 6 , Si n te ti, Ul e ti , C io ara , Bu toi u i Ion Ghi ca, C iu ln ia , Am ara , S lo bo zi a N ou , Ghe or gh e 1 2. C tu n, afl at la ju m tate a d rum ul u i di ntre sa tul
Fu nd u -Cr s an i 7 . L az r, Bor a, C os mb e ti , Gim b an i, M rcu le ti, S ud ii Fer din a nd I (a zi Mov ila ) i Je g li a (De po zi t-A rm sari ).

(Urmar e din pagina 16)


su bi ectu lu i. Co mp le tat d e in te rpr etr i i de o r etor ic a
d i sc u rs u l ui c a re s e ie r a rh i z e az d e l a si n e i s e
Expozitie de pictur a artistului Silviu Soare
tra n sfo rm ntr -o vi zi u ne u n ita r l a n i ve l te m ati c i
cro ma ti c, e xp ozi ia ns ea mn un p a s n ai nte n d eme rsu l la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
cre a to r al p ic to ru lu i, ace sta a bi a a cu m n ce p nd s- i n a sp e cte le sa le e se ni al e . N u co nte a z n i ci l u me a u nita r la n ive l te ma tic i crom atic , ex po ziia n sea mn
co n tu r ez e sti l u l p e rs o n al . A t t tru p u l c t i c hi p u l fig ura tiv , ni ci ce a no n fi gu ra ti v , ci fo rme le s tr uctu ril or u n pa s n ai nte n de mer sul cre a to r a l pi ctoru lu i, ace sta
nse am n d ezv lu ire i nu p ot fi cun os cut d ec t p rin mir aj. a na liti ce, al e mate ria lu lu i col at c are d ev ine r el ief. n tr-o a bia ac um n cep n d s -i con ture ze s ti lu l pe rso na l. Att
D esp re ac este lu cru ri in tr in seci n e m rtu ri sesc lu cr ril e e ta p u r m to a re n u r m n e d e c t d e s v r i r e a tru p ul c t i ch i pu l n se a mn de zv l u ire i nu po t fi
nu mi te si mb ol ic Ge n es is, C l to ru l, Pers on a j ba li n ez, e le me ntu l a ntro p om or f re ve la re a l ui n cu lo a re, co la j , cu no scu t de c t pri n mira j. De spr e a ce ste l uc ruri i ntrin se ci
D emo ni i ad n cul ui , Fr umo a sa med us , R itua l, e tc. Atun ci fra g me n te a n ato mi ce re d is trib u i te n as pe cte i re al e , n e m r tu ri se s c l u cr ri le n u m ite s i mb o l ic Ge n e si s,
c nd l im ba ju l tcu t a l fig uri i um an e ca p ar te a ce a ma i a pro p ia te d e do me n iu l vi su lu i. Re l ati viz are a e xp re sie i C l to r u l, Pe r s o n a j b a l in e z , D e mo n i i a d n c u l u i,
re vel ato are a trup ul ui d ez vl ui e sa u as cun de ab lo an el e p l as ti ce i fa n te zi a , ca p a ci ta te a d e i n te rp re ta r e i
vi e ii in ter io a re a l e c re ato ru lu i , p i ctu ra d e vi ne u n fe l Frum oa sa me du s , R itua l, e tc. Atun ci c nd l imb a ju l t cut
ca ra cter ul d e r el icv d es criu stru ctur a a rhi tec to n ic a
a u to mi m e si s , ia r n ca z u l o p e re i l u i S i l vi u So a r e, a l fig uri i u man e c a pa rtea ce a ma i re ve la to are a tru pu lu i
i ma g in i i i S il vi u S o ar e tie c t d e im po r tan t es te
mo d a li tate a de tra n sfig u ra re a s ub i ec tul u i p e p nz d ezv l ui e sa u a scu nd e a b lo an el e vi ei i in ter io are al e
co nstru cia n tr-u n c mp vizu al . De mu lte o ri a ce asta se
d e vi n e d e ru ta n t d i n ca u za mu l titu d i n ii d e tr im i ter i d ez v lu i e d i ntr -u n p ro n un a t g e o me tri sm c u a j uto ru l cre ato rul ui , pi ctura d evi ne u n fe l au to mi me sis, i ar n c azu l
stil isti ce e voc ate p rin i nte rpr et ri, pri n trec ere a d in col o c ru i a a r ti s tu l d e s cr i e g e o g r a fi a c h i p u l u i u m a n .
d e pro pri u eu a un ive rsu lui c orp u lui e ter ic al fii ne i. Fa ptu l o pe rei lu i Si lvi u So ar e, mo da li tate a de tran sfig u rare a
Imp res iu ne a d e ma teri al te xtil , p refa br ica tel e de le mn ,
c to ate ac este p erso n aje nu a u psi ho lo gi i i c n u exi st s ub i e c tu lu i p e p n z d e vi n e d e ru ta n t d i n ca u z a
su bsta ne le n utri ti ve , co la je le , u le iu l p e p nz , con fer o
co mu nic are de ct la n ive lu l co ntem pl ri i pe care no i o mu ltitu di ni i d e tri mite ri s ti li stice ev oca te p rin i nterp re t ri,
a num it p re i oz itate te hn ic tab lo uri lo r. Incl usi v cu lo are a
tri m v is-a -vis de e le , Ip os ta ze le ge stul ui de mo ni c, titlu l su sin e pa rtea vi zua l p l cut o chi ul ui n ostru a tu n ci cn d p rin tre cer ea d in co lo d e p rop riu eu a un iv ersu lu i co rpu lu i
e xpo zii ei, n se amn o sin tez n ex pl ora rea p os ibi li t il or p rivi m fru mo ase le ta blo u ri crea te de p icto rul Si lvi u Soa re . e te ri c a l fi in ei. Fap tul c to ate a ceste p ers on aj e nu a u
e xpre siv e a le m tii ca sub ie ct pl as ti c, da r i un p eri pl u Te ma p erso n aj ul ui i n c ad rul ei , pe de o pa rte, a p sih o lo gi i i c n u e xis t co mu ni ca re d ec t la ni ve lu l
n l um ea fi gu rin el or efil ate , a mo ntri lo r car e d ob n de sc ch ip ul ui , p e d e a lta, a tr up ul ui fe min in , se co ns ti tui e ntr- co ntem pl rii pe ca re no i o tri m vi s-a-vi s d e e le , Ip os ta zel e
o fa u man i a to t fe lu l d e re pre ze ntr i al e b es ti aru lu i o ip o sta z n ou n pi ctura l ui Si lvi u So are . C u ac ea sta se
in cl uz nd a ici g ama l arg a rep re zen tri lo r o rig in al e cu g e st u lu i d e m o n i c, t it lu l u n e i e x po z i i i a n te ri o a r e,
co n ture a z ab ia a cum o n ou viz iu n e d e cu p ri nd e re
p u nc te d e po r ni re n ex oti sm u l c iv il i za ii l or ol m ec , u n i ta r a p r o p ri e i o p e r e n d a te l e e i s ti l is ti c e nse a mn o sin te z n e xpl ora rea po sib il itil or e xpre si ve
a fri ca n sa u in di an o ri a civ ili zai ei e uro pe an e ro ma ni ce a le m tii ca su bi ect pla stic , da r i u n pe rip lu n lu me a
e xp e ri m e nta l e a d op ta te d u p n d e l un g i c u t ri d e
cu r el ie fu ri le e i ca re mp o do be au sp le nd id e ca ted ral e. e xpre siv iti p la stice . M ti le s ale nu nu mai c su nt de o fig u rin el o r e fil ate , a mo n tril or ca re do b n de sc o fa
ns o sin gu r ma sc a min tin d arta b rut co mp le te a z in teri ori tate b io gra fic e va lu at n d ime n siu ne a e i pu r u ma n i a to t fe lu l de re p re z en t ri a le b es tia r ul u i
re cuz ita lu cr ril or, sem n c ar ti stul ui i su nt n c ap ro ap e fr d ive rge ne le ga te d e fa ctura de co rativ ism ulu i s au a
a van ga rde le ce le i de a d ou a j um t i a se c.XX d in p ictu ra in cl uz nd ai ci ga ma l ar g a re pr eze nt ril or n cep n d cu
im itai ilo r a nteri oa re . Ac este a a mpl ific u n d iscu rs vi zua l
e uro pe an . Acea st co mp ozi ie n um it Pe rson aj to tem ic ci vi li za ia o lm ec , a fri ca n sa u i n di a n o ri c ivi l iz ai a
la ten t o rga n iza t p e do u co ord on ate . Pr ima , l eg at d e
p rezi nt u n p er son aj fem in in , ap roa p e s chi zoi d du p cu m e uro pe an ro ma ni c cu r el ie fu ril e e i car e mpo d ob ea u
ip os ta ze le ge stul ui d emo ni c, ce a d e a do ua , rel aio na t
n e ara t ti po lo gi a fe ei i d eta lii le a na tomi ce . P rul a re cu ce a d in t i e vi sce re a z c hi p ul . Stra teg i a d e a tac a sp le nd id e ca ted ral e. ns o si ng ur ma sc a mi ntin d a rta
re p li c n fib re le te xti le de pe ma rg in i le ta b lo u lu i, ia r a ce s te s u bi e cte i mp u n e n e n u m ra te p o si bi l i ti d e
form el e ge om etri ce, cap u l rotu nd , trup u l p tr at cu in tarsi i b rut c omp le tea z r ecu zita luc rr ilo r, se mn c a rtis tu lu i
e xpre sie , ns ai ci se po ate vorb i d e un p arcu rs m orfol og ic
d e ma teri al c ola t i n ca dr ul l ui m ea nd ru l pl us a lte l im ite i sun t nc a pr oa pe a van ga rd el e cel ei d e a d o ua ju m ti
re zerv at nu n ea p ra t in ten ie i de d ed u bla re a fi in e i, ci
d e co r a ti ve , p a r te a i n fe ri o a r a c o rp u l u i p re l u n d d e e xp un ere a fru mo ase lo r p an te col ori stice p e care l e a s ec .XX d in pi ctu ra e u rop e an . A ce as t co mp oz ii e
ro t un j i m e a su p e ri o a r a c a p u lu i , f ac d i n a ce a s t p oa te a tin ge ex pre si a fi gu ri i in ter pr eta t p ui n n ai v i p rezi nt u n p er son aj fem in in , ap roa p e s chi zoi d du p cu m
co m p oz i ie o lu c ra re d e re zi ste n , n u s i ng u ra d i n d eco rati v, m ai mu lt exo tic, c u o oa rec are tri mite re sp re n e ara t ti po lo gi a fe ei i d eta lii le a na tomi ce . P rul a re
e x p o z i i e . a rta bru t i sp re ve ch i i nd ep r ta te civ ili za i i. La o rig in i re p li c n fib re le te xti le de pe ma rg in i le ta b lo u lu i, ia r
N u ma i c re ve r ia pl a sti ci an u lu i nu se op r e te l a ma sca ave a o di me nsi un e p ro te ctoa re, d ar a ici ea ofe r form el e ge om etri ce, cap u l rotu nd , trup u l p tr at cu in tarsi i
p oe zi a p la stic a c hi p ul ui i tru pu l ui , c i na in te az n o ch i ul u i n o str u d e sc hi d e ri s til i sti ce sp re a le l um i i
cre zu l s u arti stic d es cop er ind sa vo are a rel ie fu ri lor i a d e ma teri al c ola t i n ca dr ul l ui m ea nd ru l pl us a lte l im ite
in terp re t ri su rpri nz toa re , ex pre sio ni ste, exp er ime nta le ,
stru cturi lo r con cep u te cu a cri bia un ui Sis if, tre cn d l a u n d e co r a ti ve , p a r te a i n fe ri o a r a c o rp u l u i p re l u n d
im pu se d e p un ctul de pl eca re a l su bi ec tu lu i. Co mp le ta t
mo me nt da t d in co lo d e d eco ra ti v. Cu aj uto rul a ce stui a ro t un j i m e a su p e ri o a r a c a p u lu i , f ac d i n a ce a s t
d e i nte rp re t ri i d e o reto ri c a d is cu rsu l ui ca re s e
p las ti cia nu l n uma i d ise c fig ura pe ntru a o r eco mp un e ie ra rh ize az de la s in e i s e tran sfo rm n tr-o vi zi un e co mp ozi i e o lu cra re de mar e in ut pl asti c.

13
CMY K

N scu t l a 3 0 ma rti e 1 95 5, Bai a Ma re, ju de ul Ma ra mur e


1 97 5-1 9 79 -ur me az cur sur il e Insti tu tul ui Po li teh ni c di n Expozitie de pictur
pictura a artistului Silviu Soare
Bu cur eti , Fa cu ltate a de Teh no lo gi e Ch im ic
1 98 3- ab so lv co a la Po p ul ar d e Ar t di n B ucu re ti,
cl asa p rofe sor ulu i Ion C osta
la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
1 99 6- l cu n oa te p e p icto ru l ge rma n d e o rig in e c eh
Ku rt Jah el ka . A cesta l nd rum sp re a rta n on fig ura tiv
Ex poz iii pe rs ona le
1 99 8 -Sa l a d e e xp o zii i a Aso ci a ie i Ar titi l or P la sti ci,
Bu cu re ti
1 99 9-Fo rd oc , C l ra i
2 00 1- Pri m ria C l ra i
2 00 2-P re fe ctu ra C l ra i
2 00 3-Te atru l Fo ar te M ic, Bu cu reti
2 0 0 4 -i a n u a r i e -E l In s ti tu to N a ti o n a l d e A d u l to s,
Gu ah al aj ar a, Sp an ia
-ma i-C a sa de Cu ltura , Gu ad al aj ara , S pa ni a
-i un ie -Ho use Style C e nter, Gu a da la jar a, Spa ni a
2 00 6-M uze ul D un rii d e Jo s C l ra i
2 00 6 -P ro toi e ri a C l ra i, C e ntr ul C ul tu ra l U N ES CO
Ion el Pe rle a, Slo bo zia
Pa rtic ip ri la e xpoziii de grup
1 99 0, 1 99 1- Ca iro , Eg ip t
1 99 7, 1 99 9 - Bu cu reti
2 00 0 -Tr gu -Ji u
2 00 4-El Fo ro, A zuq ue ca d e H e na res, Spa ni a
Luc r rile s a le s e a fl n c ole c ii pa r tic ula re din
R om nia , Spania, SU A, Ger m ania, Fra na, Ita lia , Egipt, fol ose te man ie ra ton n to n, c ee a c e l re com an d dr ep t ce c on fe r tra nsp a ren cu ro l de ate nu are a strid en el or
A ra bia S audit, Libia, Is ra el a cel col ori st p en tru ca re pro ced ee le cro ma ti ce con stitui e cro ma ti ce i l uci ul ui sun t el eme nte ce de fi ne sc o rizo n tu l
u nu l d in tre mi jl o ace l e fun d ame n tal e d e re al iz are al e s u a rtisti c. n o ric e re fe ri re l a pi ctur a lu i Si lvi u So a re
C azu l p icto rul ui S il viu Soa re e ste u nu l a pa rte, av n d u ne i l ucr ri. C h iar atu nci c nd un stu diu d up n a tu r ar treb ui e pu s a cce ntul p e u ltim a p er io ad d e crea ie ca re
n ve d ere c p ote nia lu l s u te hn ic e ste s usin ut d e u nu l im pl ica vari ai i ce rute d e e le me ntel e a tm osfe rice , artis tu l se ns crie n tip ul d e dis cur s e xpe rim en tal po stmo de rn,
co nce ptu al , viz ibi l nu nu ma i n re cen tel e c rea ii pl asti ce n u s e h az ard ea z n ilu zi ile p e care o ch iul i le o fe r , ci se m n c p l as tic ia n u lu i i su n t ap ro a p e a va n g ar de l e
d e fa ctur e xpe rim en ta l , ci i n ce le p rece d en te , ca re se le ctea z cu a ten ie a nu mi te moti ve co resp u nz toa re tim pu lu i s u . n a ce st con tex t s e afi rm spe ci fici tate a
a min tesc p ic tu ra n p la in -a ir i p e ce a cu bi st-an a liti c. p rop riu lu i ori zo nt vizu al . n s, aa cum se n tmp l cu p ic tu rii sa l e c o ntu ra te nc e p n d c u a n i i 1 9 80 -1 9 8 5.
D ar o ri zo n tu l a b or d ri i s al e n su me a z d i n p un ct d e o pe ra o ric ru i arti st i c ea a lu i Sil viu So are c un oa te Su ge stii ve ni te d in sfe ra arte i n eg re , in di en e, d ar i di n
ve d e re te ma ti c p o rtre tu l , p e i sa j ul i n at ur a s ta tic , ma i m u lte eta p e d e c rea i e, fi ec ar e cu id e nti tate a i fr e sc e le a n ti c e, e le m e n te p u r d e c or a ti ve i li te r e
a bo rd ri ca re l -au tr an sform at ntr-u n co lo rist de ma re p utere a ei d e s ug esti e, d up cum i gu stul co ma nd itaru lu i ch in ez eti sti li zate , fo rme s in te tice , l in ii g e stul e-a ce sta
ra fi n a m en t. A c es t d i n u r m a s p ec t l d e te ct m n a de ven it o o piu ne l a u n mom en t da t. Da c este de stin at e ste pi ctoru l i ace as ta este a rta sa .
co mp ozi i il e cu flo ri i o bi ecte a le m icro co smo sul ui u ma n u nu i p ub li c ma i la rg ne in iia t n to t fe lu l de teo rii de sp re Te ma p ers on aj ul ui i n c ad rul ei , pe de o pa rte, a
u nd e a rtistu l p un e a cce nt p e su bi ectu l p la stic, cu lo are a. a rt sau da c e ste ad res at p rivi toru lu i av iza t, pi ctura sa ch ip ul ui , p e d e a lta, a tru p ulu i fe min in , se co ns ti tuie ntr-
Di nco lo de a ce as t pe rsp ecti v se a fl p o rtr etel e. p lac e pe ntru c re pe rtori ul a bo rd ri lor se exti nd e tema tic o ip o sta z n ou n pi ctura l ui Si lvi u So are . C u ace a sta se
Evo ca te fron tal sa u d in pro fil el e a u o n ot de no stal gi e i stil isti c l a un va st a re al d e pre feri ne, fiin dc stp n ire a co n ture a z ab ia ac um o n ou viz iu n e d e cu p rin d er e
n a n sa mb lu l ta bl o ur il or fi gu ra tiv e, d e i ca nu m r n u teh ni cil or este u n a tu, i ar ulti mel e cre aii l a firm ca p e u n i ta r a p r o p ri e i o p e r e n d a te l e e i s ti l is ti c e
o cup un l oc imp orta nt n cre ai a artis tu lu i care , i nd ifere nt u n a rtist cu o mu l ti tud i ne de po si bi li ti d e e xp ri ma re e xp e ri m e nta l e a do p ta te d u p n d e l un g i c u t ri d e
d a c es te vo rb a de i ma g in i ma i ve ch i sa u m a i n o i p las ti c . R olu l e bo ei n u e ste de n eg li ja t. Sch in d foa rte e xpre siv iti p la stice . M ti le sa le nu nu mai c su nt de o
va g n c re i on i mo d i fic n d l u c ra re a p e pa r cu r su l in teri ori tate b io gra fic e va lu at n d ime ns iu ne a ei pu r
e la bo r ri i, su pr ap u n n d d ou -tre i stra tur i d e cu lo a re , fr d ive rge ne le ga te d e fa ctura de co rativ ismu lu i s au a
p la s tic ia n u l n i s e d e zv l u ie u n ve n ic e xp lo ra to r a l im itai ilo r an teri oa re . Ac este a a mpl ific u n d iscu rs vi zua l
d ome ni ul ui artis ti c. Uti liza rea d e mate ria le di verse p rec um la ten t o rga n iza t p e do u coo rd on ate . Pri ma , l eg at d e
p las a de p e scui t, textu ri de pl as i sfoa r, car to n, pl aca j ip os ta ze le ge stul ui de mo ni c, ce a d e a d o ua , rel aio na t
co lo ra t, p aste f i no as e, ni sip i g ri , stru ctu ri n re li e f cu ce a d in ti, s e e vis cere az c hip u l. Stra te gi a d e ata ca
e lab o rate n cu i t, p este ca re su nt sup ra pu se cu lo ri, cee a a ce st e s u bi e cte i mp u n e n e n u m ra te p os i bi l it i d e
e xpre sie , n s a ic i se p oa te vo rbi
d e u n pa rcu rs m orfol og ic rez erva t
n u n e ap r a t i n te n i e i d e
d e d u b l a re a fi i n e i , c i d e
e xp u ne re a fr u mo as e lo r p a nte
co lo risti ce pe ca re le p oa te a tin ge
e xpre sia fi gu rii i nte rpre tat p uin
n aiv i de co rativ, ma i mu lt exo ti c,
cu o oa rec are trim itere sp re arta
b rut i sp re ve ch i i n de p rtate
ci vil iza ii. L a ori gi ni m as ca av ea
o di me n si u ne p ro tec to ar e, d a r
a i ci e a o fe r o c hi u l u i n o s tru
d esch id er i sti lis ti ce spr e a le l umi
i i n te rp r et r i su r pr i nz to a re ,
e xp r e si o n is te , e xp e ri m e nt al e ,
im pu se de p un ctul d e pl eca re al

Ana Amelia Dinc


(Continua re n pa gina 15)

ADMINISTRAIA
REDACIA
CRITIC - Anghel PAPACIOC
E-mail:
gigizap2002@yahoo.com PROZ - Virgil DASCLU
POEZIE,T EATRU- erban CODRIN
Tip aru l e xec utat l a S.C. Tigris Com S.R.L. SLOBOZIA,
Str. Ma te i Ba sa ra b, N r.26 ESEU,T RADUCERI- Oliviu VLDULESCU
Sl ob ozi a Ia lo mi a ; C od . 8 40 0, str. Ian ac he , L ot 2
Te l: 0 2 43 23 44 80 ; 0 74 4 3 56 59 3, E-M AIL: TIGRIS-C OM@x net .r o C entr ul Cultura l Ionel Per lea Et .1 FIL OZOFIE - Nicolae STAN
C ONT: RO ISTORIE, ARHEOL OGIE - Florin VLAD
Revista p oate fi p ro curat din reeaua CARTEXIM, de la 9 2C EC EIL0 14 3 ROL0 0 00 0 02 ART - Ana-Amelia DINC
sediul redaciei i d e la Biblioteca Municip al Urzicen i Suc . CE C S lobozia MUZIC - Nicolae ROTARU, tefan NEAGU
Revista HELISfigureaz ncatalogul publicaiilor interne la nr.9028 ETNOGRAF IE, TRAD I II POPUL ARE - R zvan
Parteneri: Muzeul Judeean Ialomia, Biblioteca Judeean Ialomia tefan Bnulescu, CIUC, C risti OBREJAN
Muzeul Naional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, EVENIMENT CULT URAL - Nicolae TACHE, Doina
Centrul Creaiei Populare Ialomia, Consiliul Judeean Ialomia ROCA
INTERVIU, REPORTAJ - Ion ALECU
Sponsori: CONMET Slobo zia, TRA NSMIM Sloboz ia, MINORIT I - Gh. PUN - Ialomieanu
28 STRUCTU RAL CONS Slobozia,CONTE Slobozia REDACTOR EF - Gheorghe DOBRE