You are on page 1of 1

BORANG KD 2 (PINDAAN 2004)

LAPORAN BULANAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAH


PROGRAM BEBAS DENGGI SEKOLAH

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN KEBUN SIREH

DAERAH : TENGAH BULAN : JANUARI 2017

Bil Lokasi Ulasan


(Termasuk
Aktiviti Pelajaran
Kesihatan)

1 2 3 4 5

1 Kantin x x x x x Pemeriksaan Aedes


telah dijalankan
2 Tandas x x x x x oleh AJK
Pencegahan
3 Tempat Semaian x x x x x Denggi setiap
minggu. (2 kali
4 Kebun Sekolah x x x x x seminggu).
Sewaktu Pelajaran
5 Persekitaran x x x x x
Pendidikan
Sekolah
Kesihatan, guru-
6 Pelupusan x x x x x guru sentiasa
Sampah mengingatkan
murid tentang
7 Lain-lain x x x x x bahayanya nyamuk
Aedes.

ULASAN:

Keseluruhannya kawasan sekolah dan bangunan sekolah telah dibersihkan dan


berada dalam keadaan bersih dan bebas Denggi.

.. Tarikh :
(KHAIRIL ANWAR BIN MUKTAR)
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
SK KEBUN SIREH
14000 BUKIT MERTAJAM

s.k: Pegawai Unit HEM, PPDT