You are on page 1of 23

LAPORAN P4K

Bulan SEPTEMBER
Puskesmas : TENTANG
NAMA JLH SASARAN
STIKER P4K PENOLONG PERSALINAN TEMPAT PERSALINAN
NO PUSKESMAS RILL
BUMIL BULIN PERSEDIAAN PENGELUARAN SISA JLH PERSALINAN TENKES DT DTT RUMAH POLINDES PKM RSU LAIN''
1 Tentang 36 4 0 0 0 4 3 0 0 1 0 2 1 0
2 Golo Bore 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pong Narang 8 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
4 Golo Rua 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Golo Poleng 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0
6 Golo Keli 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lumut 12 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0
8 Wae Buka 14 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0
9 Ndoso 8 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0
10 Momol 15 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0
11 Waning 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
12 Pateng Lesu 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
13 Tehong 14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
14 Raka 11 3 0 0 0 3 1 0 2 2 1 0 0 0
15 Kasong 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas 176 26 0 0 0 26 18 5 2 8 11 4 3 0

TRANSPORT YANG DIGUNAKAN

TANDU RODA DUA RODA EMPAT
0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 8

CAKUPAN PELAYANAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Tahun 2015 Bulan SEPTEMBER Kab/ Kota Manggarai Barat Puskesmas TENTANG Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan No Kode Desa Nama Desa Mental Fisik Emosional Penelantaran 15-44 45-60 >60 15-44 45-60 >60 15-44 45-60 >60 15-44 45-60 >60 1 Tentang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Golo Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pong Narang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Golo Rua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Golo Poleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Lumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Wae Buka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Momol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Waning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Pateng Lesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tehong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Raka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Kasong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

N Penanganan Puskesmas/RS Rujuk Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

LAPORAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA IBU HAMIL. BERSALIN DAN NIFAS PUSKESMAS : TENTANG BULAN/TAHUN : SEPTEMBER 2015 JUMLAH JUMLAH YANG DISKRINING JUMLAH YANG TERDETEKSI JUMLAH YANG DIKONSELING JUMLAH YANG DITERAPI JUMLAH YANG DIRUJUK NO DESA/KELURAHAN BUMIL BULIN BUFAS BUMIL BULIN BUFAS BUMIL BULIN BUFAS BUMIL BULIN BUFAS BUMIL BULIN BUFAS BUMIL BULIN BUFAS 1 Tentang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Golo Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pong Narang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Golo Rua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Golo Poleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Lumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Wae Buka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Momol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Waning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Pateng Lesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tehong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Raka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Kasong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mengetahui Kepala Puskesmas JAKOBUS NENTU NIP. 19740908 199903 1 005 .

DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN ANAK TAHUN 2015 Bulan SEPTEMBER KABUPATEN/KOTA : Manggarai Barat DATA SASARAN Ssasaran bayi Ssasaran balita Sasaran Remaja S siswa No Desa S Penduduk (0-11 bulan) (12-59 bulan) S Snak Pra Sekolah 10-14 Tahun 15-<18 Tahun Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 TK/RA L P L P L P L P SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Tentang 2849 18 19 25 32 20 157 149 110 87 0 65 447 413 2 Golo Bore 1254 14 13 26 31 25 29 49 17 24 0 80 0 0 3 Pong Narang 1105 13 15 21 26 25 16 24 31 42 0 40 0 0 4 Golo Rua 1595 15 14 31 36 20 22 12 24 24 0 77 0 0 5 Golo Poleng 1489 8 7 28 24 19 12 17 19 27 0 48 66 0 6 Golo Keli 1000 7 9 20 23 21 18 9 18 11 0 14 0 0 7 Lumut 1539 21 21 39 45 23 20 41 20 18 0 66 0 0 8 Wae Buka 1079 6 8 18 22 20 20 23 20 5 0 0 0 0 9 Ndoso 1464 11 12 29 42 15 90 94 61 49 0 61 0 0 10 Momol 944 7 5 45 28 32 62 66 32 25 0 46 41 34 11 Waning 1537 13 14 62 60 24 42 41 62 58 0 51 98 0 12 Pateng Lesu 787 5 7 25 29 22 42 41 62 58 0 41 0 0 13 Tehong 1492 11 9 52 52 21 40 43 53 35 0 64 0 0 14 Raka 1614 13 10 21 31 19 22 15 13 2 0 48 42 0 15 Kasong 949 10 8 31 36 30 4 3 2 4 0 53 0 0 Puskesmas 20697 172 171 473 517 336 596 627 544 469 0 754 694 447 .

S sekolah Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 15 16 17 18 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 20 5 2 .

DATA SARANA PROGRAM KESEHATAN ANAK TAHUN 2015 Bulan : SEPTEMBER 2015 Puskesmas DATA SASARAN S Sasaran Rujukan S Puskesmas S Sekolah Yang Melaksana RS Melayani Kekerasan Terhadap Melaksankan SDIDTK SD/MI Tumbuh Anak (KtA) Mampu Mampu No Desa Kembang Melaksanakan < 50jlh% dari 50-75& dari <75% dari Melaksanakan Tata S Cakupan PKT/PRT di MTBS sasaran Balita jlh sasaran jlh sasaran PKPR Laksana Absolut (%) P2TP2A RSUD Balita Balita Kasus KtA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Tentang 0 0 0 18 0 0 0 0 0 3 2 Golo Bore 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 Pong Narang 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 4 Golo Rua 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 5 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 Golo Poleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 Lumut 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 Wae Buka 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 Momol 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 11 Waning 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 12 Pateng Lesu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 13 Tehong 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 14 Raka 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 Kasong 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 Puskesmas 0 0 0 52 0 0 0 0 0 20 0 .

S Sekolah Yang Melaksanakan UKS SMP/MTs SMA/MA/SMK S Cakupan S Cakupan Absolut (%) Absolut (%) 14 15 16 17 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 .

DATA SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KESEHATAN ANAK TAHUN 2015 Bulan : SEPTEMBER Puskesmas DATA SUMBER DAYA MANUSIA S Tenaga Puskesmas terlatih S Tenaga Puskesmas latihter S Puskesmas S Tenaga Puskesmas latihter Asfiksia BBLR S Puskesmas memiliki tenaga SDIDTK yang TIDAK terlatih MTBS No Desa memiliki tenaga terlatih 1-2 orang ≥3 orang Dokter Bidan Perawat Dokter Bidan Perawat Dokter Bidan Perawat MTBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Tentang 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Golo Bore 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pong Narang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Golo Rua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Golo Poleng 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Lumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Wae Buka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Momol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Waning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Pateng Lesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tehong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Raka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Kasong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .

S Tenaga S Tenaga terlatih Puskesmas Tata Laksana kasus terlatih KtA PKPR Puskesmas Dokter/ Perawat/ Dokter/ Bidan Gigi 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

5 0 0 1 1. LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN ANAK TAHUN 2015 Bulan : SEPTEMBER Puskesmas DATA CAKUPAN PROGRAM CAKUPAN KN Cakupan Neonatus komplikasi Cakupan kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan yang ditangani Anak Balita KN 1 KN Lengkap No Desa Bulan Bulan S Bulan Bulan S Bulan Bulan S Bulan Bulan S Bulan Bulan Lalu ini Absolut Cakupan Lalu ini Absolut Cakupan Lalu ini Absolut Cakupan Lalu ini Absolut Cakupan Lalu ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Tentang 1 4 40 62.5 0 0 0 0 2 2 2 Golo Bore 1 0 16 57 1 0 15 53.5 1 4 40 62.4 40 42 .5 0 0 0 0 2 3 3 Pong Narang 2 2 18 72 2 0 16 64 0 0 0 0 3 2 4 Golo Rua 4 0 16 44 4 0 16 44 0 0 1 20 2 2 5 Golo Poleng 1 2 10 43 1 2 10 43 0 0 0 0 2 3 6 Golo Keli 0 0 12 35 0 0 12 35 0 0 0 0 3 5 7 Lumut 4 3 23 66 4 3 23 66 0 0 0 0 2 2 8 Wae Buka 1 3 11 46 1 3 11 46 0 0 0 0 1 2 9 Ndoso 2 3 15 45 2 3 15 45 0 0 0 0 2 3 10 Momol 0 2 8 38 0 2 8 38 0 0 0 0 1 2 11 Waning 1 1 13 37 1 1 13 37 0 0 0 0 8 4 12 Pateng Lesu 0 2 7 41 0 2 7 41 0 0 0 0 4 3 13 Tehong 3 1 12 36 3 1 12 36 0 0 0 0 5 2 14 Raka 2 3 15 42 2 3 15 42 0 0 0 0 2 4 15 Kasong 1 0 8 38 1 0 8 38 0 0 0 0 1 3 Puskesmas 23 26 224 48 23 24 221 47.

Cakupan anak Cakupan Pelayanan pra sekolah Anak Balita S (60-71 bulan) Balita Dilayani SDIDTK (0-59 bulan) minimal yang 2 kali/tahun S mempunyai S Absolut buku KIA Absolut Cakupan (%) 11 13 14 15 33 94 0 0 17 84 0 0 18 75 0 0 13 96 0 0 10 67 0 0 12 59 0 0 18 126 0 0 9 54 0 0 13 94 0 0 13 85 0 0 29 149 0 0 17 66 0 0 21 124 0 0 14 75 0 0 13 85 0 0 250 1333 0 0 .

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN ANAK TAHUN 2015 Bulan SEPTEMBER Puskesmas DATA CAKUPAN PROGRAM S Siswa yang diperiksa melalui penjaringan kesehatan S Sekolah yang melaksanakan Penjaringan Kesehatan S Sekolah yang melaksanakan Pe Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 No Desa SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SD/MI S Cakupan S Cakupan S Cakupan S Cakupan S Cakupan S Cakupan S Cakupan Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % 1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 Tentang 65 447 413 3 1 1 3 2 Golo Bore 80 0 0 1 0 0 1 3 Pong Narang 40 0 0 1 0 0 1 4 Golo Rua 77 0 0 2 0 0 2 5 Golo Keli 48 66 0 1 1 0 1 6 Golo Poleng 14 0 0 1 0 0 1 7 Lumut 66 0 0 2 0 0 2 8 Wae Buka 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 61 0 0 2 0 0 2 10 Momol 46 41 34 1 1 1 1 11 Waning 51 98 0 1 1 0 1 12 Pateng Lesu 41 0 0 1 0 0 1 13 Tehong 64 0 0 2 0 0 2 14 Raka 48 42 0 1 1 0 1 15 Kasong 53 0 0 1 0 0 1 Puskesmas 754 694 447 20 0 5 0 2 0 20 0 .

Sekolah yang melaksanakan Pemeriksaan Berkala Kelas 1 Kelas 1 SMP/MTs SMA/MA/SMK S Cakupan S Cakupan Absolut % Absolut % 30 31 32 33 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 .

LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN ANAK TAHUN 2015 BulanSEPTEMBER Puskesmas DATA CAKUPAN PROGRAM JENIS KEKERASAN No Desa S Kekerasan Seksual S Kekerasan Fisik S Kekerasan Emosion S Kekerasan Penelantaran S Kekerasan Trafiking 0-11bl 1-4th 5-9th 10-14th 15-18th 0-11bl 1-4th 5-9th 10-14th 15-18th 0-11bl 1-4th 5-9th 10-14th 15-18th 0-11bl 1-4th 5-9th 10-14th 15-18th 0-11bl 1-4th 5-9th 1 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 Tentang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Golo Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pong Narang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Golo Rua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Golo Poleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Lumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Wae Buka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Momol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Waning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Pateng Lesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tehong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Raka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Kasong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

S S S LAPAS/ LAPAS/ SLB RUTAN RUTAN S Kekerasan Trafiking yang ANAK yang dibina yang dibina 10-14th 15-18th dibina 57 58 59 60 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Puskesmas KEMATIAN DAN PENYEBABNYA Kematian Neonatal Sebab Kematian Neonatal Sebab Kematian Bayi Sebab Kematian Anak Balita S S Kematian Kematian No Desa S S S Tetanus Kelainan Bayi Bayi Lahir Kematian Kematian BBLR Asfiksia Neo Sepsis Konge Ikterus Lain. 12-59 bln ISPA Diare Malaria mati 0-6 hari 7-28 hari naturum enital lain bln monia kong saraf Lain enital 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Tentang 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Golo Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pong Narang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Golo Rua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Golo Poleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Lumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Wae Buka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Momol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Waning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Pateng Lesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tehong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Raka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Kasong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 29hari-11 Pneu Diare Kelainan Tetanus Kelainan Lain.

ebab Kematian Anak Balita Campak DBD Lain- Lain 24 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

FORMAT KESEHATAN ANAK (TAMBAHAN) Puskesmas : Tentang Bulan/Tahun SEPTEMBER JUMLAH YG JUMLAH BAYI YG JUMLAH BAYI YG JUMLAH JUMLAH LAHIR PRE ETEREM LAHIR BBLR DITANGANI HIDUP SETELAH MATI SETELAH NO DESA PERSALINAN (<2500 TOTAL METODE DITANGANI DITANGANI GRAM BBLR KANGURU METODE METODE BB>2500 GRAM BBLR KANGURU KANGURU 1 Tentang 4 0 0 0 0 0 0 0 2 Golo Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pong Naran 2 0 0 0 0 0 0 0 4 Golo Rua 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Golo Poleng 2 0 0 0 0 0 0 0 6 Golo Keli 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Lumut 3 0 0 0 0 0 0 0 8 Wae Buka 3 0 0 0 0 0 0 0 9 Ndoso 3 0 0 0 0 0 0 0 10 Momol 2 0 0 0 0 0 0 0 11 Waning 1 0 0 0 0 0 0 0 12 Pateng Lesu 2 0 0 0 0 0 0 0 13 Tehong 1 0 0 0 0 0 0 0 14 Raka 3 0 0 0 0 0 0 0 15 Kasong 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 26 0 0 0 0 0 0 0 Mengetahui Kepala Puskesmas Tentang Pengelola Program KIA JAKOBUS NENTU Irena Lundung .

NIP: 19740908 199903 1 005 Nip. 19771023 200501 2 009 .

KETERANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .