You are on page 1of 16

STRUKTUR PEMBELAJARAN KOPERATIF

STRUKTUR DAN DISKRIPSI FUNGSI

1. Agree-Disagree Line-Ups (Bagus untuk menghargai perbezaan
pendapat. Apabila guru menyebut satu pernyataan, pelajar membuat Interpersonal
keputusan setuju atau tidak dengan berdiri pada satu garisan maya). Function –
 Guru menyebut satu pernyataan, contohnya, “Saya rasa Decision-
cukai perlu dinaikkan” dan sebagainya. making
 Pelajar yang memilih ‘Paling setuju’ berdiri pada hujung
garisan dan yang memilih ‘Paling tidak setuju’ berdiri pada
hujung garisan yang satu lagi.
 Pelajar yang lain berdiri ditengah garisan. Academic
 Kemudian melalui Timed-Pair-Share, pelajar berkongsi Function –
pendapat dengan rakan yang paling hampir di sebelahnya. Presenting
 Barisan pelajar dilipat dua sehingga pelajar mengadap satu Information –
sama lain. Team to Class
 Pelajar melakukan aktiviti Paraphrase Passport supaya
mereka dengar dan faham pandangan berbeza rakan-rakan.

2. Carousel Feedback
IF – Decision-
 Dalam kumpulan, pelajar berdiri di depan projek/hasil kerja
making
masing-masing.
 Bila diberi signal oleh guru, mereka bergerak ke projek
kumpulan sebelah mengikut putaran jam.
 Mereka membincangkan projek kumpulan lain tanpa menulis AF – Presenting
apa-apa. Information –
 Kemudian Pelajar 1 menulis maklumbalas spt komen positif Team to Class
atau cadangan.
 Atas arahan guru, mereka bergerak ke projek kumpulan
seterusnya dan giliran pelajar 2 pula menulis maklumbalas.
 Proses berulang sehingga kumpulan balik ke meja asal
masing-masing.
 Kumpulan menyemak maklum balas yang diterima.
3. Choral Practice IF – Classbuilding
 Guru beri arahan
AF -
 Guru baca dan secara serentak pelajar menyambung
Knowledgebuildi
bacaan guru atau mengulang arahan yang diberi guru.
Contoh: “Langkah pertama untuk mengatasi masalah ini ng
ialah...”
4. Choral Response IF –
(Efektif untuk ingatan, penyertaan kelas 100%) Classbuilding
 Apabila guru memberi signal, semua pelajar respon dengan
kuat secara serentak. Biasanya respon pelajar ialah jawapan AF -
kepada soalan guru atau pengulangan kepada apa yang Knowledgebuil

. disebut guru.classbuil  Pelajar angkat tangan dan bergerak mencari pasangan yang ding bukan rakan sekumpulan.  Pelajar yang terlebih dahulu selesai boleh duduk kembali dan dihampiri rakan-rakan lain sebagai sumber. 6.  Bila semua orang telah selesai. dan setiap peranan dimainkan secara bergilir. . Question ing .) .  Pelajar A soal pelajar B. Find Someone Who (Pelajar bergerak dan bergaul dengan rakan sekelas untuk mencari IF – pasangan atau seseorang yang mempunyai persamaan dengan Knowledgebuil mereka atau seseorang yang mempunyai jawapan kepada sesuatu ding soalan atau permasalahan. ding  Pelajar bergilir-gilir berkongsi maklumat dengan rakan sekumpulan. ahli kumpulan angkat tangan untuk menyoal guru. ding 5.  B semak jawapan dan initial. Create A Window  Pelajar menggunakan kertas atau mini whiteboard dan IF – melukis sebuah tingkap yang mempunyai empat bahagian teambuilding  Satu bahagian tingkap mewakili satu kategori tentang diri mereka AF -  Pelajar memenuhi setiapkategori denganmaklumat tentang knowledgebuil diri mereka. Procedur e Learning 7. pelajar banding beza jawapan dengan rakan sekumpulan. Jika ada sesuatu yang tidak dipersetujui. IF - gilir teambuilding  Pelajar 1 : susun kad seperti kipas  Pelajar 2 : pilih kad dan bacakan soalan  Pelajar 3 : jawab soalan AF – Creative  Pelajar 4 : beri respons dan pujian kepada jawapan yang Thinking Skill: diberi atau betulkan jawapan yang salah.  Proses berulang dengan pelajar B pula menyoal pelajar A. Fan-N-Pick Setiap ahli ada peranan.  Pelajar mencari pasangan baru sehingga tugas dalam lembaran kerja selesai dibuat. pelajar B respon dan A rekod jawapan dalam lembaran kerja dan berterima kasih.

 pelajar bangun.8. ceritakan/laporkan pembelajaran/pengalaman yang diperoleh 11. ucap brainstorming terima kasih dan mencari rakan baru  proses berulang .  Ahli lain menulis pernyataan yang mereka rasa salah dan bergilir-gilir menyebut tekaan mereka AF – Critical  Ahli yang berdiri membaca pernyataan yang salah. 2 IF – pernyataan betul dan satu pernyataan salah. classbuilding  Ahli 1 berdiri dan membaca tiga pernyataan tersebut. perkataan atau cara lain Interpersonal untuk menunjukkan kesepakatan Function - Classbuilding 10. pelajar diberi masa untuk menulis satu atau classbuilding dua jawapan atau idea di atas kertas masing-masing pada bahagian Give-One. Gallery Tour/Walk  Hasil kerja kumpulan ditampal pada dinding atau diletak di IF – atas meja untuk pasukan lain melihat/membacanya Teambuilding  Pasukan asal hendaklah meletakkan kertas dan pensil di atas meja supaya pasukan yang datang melawat boleh beri . GiveOne-GetOne  guru memberi satu topik atau persoalan IF –  secara individu. Find-the-Fiction  Setiap ahli dalam setiap kumpulan menulis 3 pernyataan. Formations  Kumpulan membentuk symbol. Classbuil komen atau pengukuhan hasil kerja mereka ding  Ahli kumpulan juga diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen lain pula  Setelah kembali semula ke pasukan asal. MIX & MINGLE dan mencari rakan AF – Creative  pelajar berkongsi satu jawapan dengan rakan dan rakan thinking skill - memberi satu jawapan yang lain  pelajar menulis jawapan pada bahagian Get-One. thinking skill -  Proses diulang dengan ahli yang lain pula. evaluating 9.

satu di dalam (Bulatan 1) dan satu di luar (Bulatan 2). -student to  Kemudian tukar peranan dengan soalan baru classmates  Akhir sekali tukar pasangan dengan rakan di sebelah kanan dalam bulatan. berbincang dan buat kesimpulan agar setiap ahli mempunyai kefahaman yang sama -analyzing  Ahli balik ke kumpulan asal  Sekarang setiap ahli merupakan pakar kepada isi kandungan bahan bacaan masing-masing  Ahli bergilir-gilir menerangkan intipati bahan mereka kepada ahli kumpulan. Jigsaw Problem Solving  Dalam pasukan berempat. 13. Inside-Outside Circle IF –  Kad soalan diberi kepada pelajar.12. Classbuilding  Pelajar bentuk dua bulatan . 15. Jigsaw Reading IF – Decision-  Pelajar duduk dalam kumpulan dan setiap ahli ada nombor making masing-masing  Pelajar diminta membuat kumpulan baru dengan setiap ahli mempunyai nombor yang sama dari kumpulan yang berbeza AF – Critical  Guru memberi bahan bacaan berbeza kepada setiap kumpulan thinking Skill  Ahli kumpulan akan membaca. Berdiri menghadapi pasangan  Guru beri soalan /tugasan kepada murid dalam Bulatan 1. pelajar diberi klu atau pelengkap AF – Critical kepada masalah. 14. thinking skill-  Setiap pelajar mesti berkongsi maklumat pada klu mereka problem kerana jawapan boleh dicari hanya jika maklumat pada klu solving diketahui semua ahli. Jot Thoughts Ahli pasukan memenuhi meja dengan menulis idea di atas helaian IF – Decision- kertas kecil seperti ‘Post-it notes’. making  Guru menyatakan satu topik atau persoalan dan menetapkan AF Creative masa untuk berfikir. .  Pelajar dalam Bulatan 2 menjawab dan rakannya hanya AF – Presenting mendengar information  Beri pujian atau kukuhkan jawapan kawan apabila ia telah habis bercakap. thinking skill:  Pelajar menulis sebanyak mana idea yang boleh – satu idea satu kertas -brainstorming  Setiap helaian kertas ditampal di atas meja.

taking  Pelajar 1 melihat hasil yang dibuat oleh Pelajar 2 dan mereka saling kukuh mengukuh  Kemudian kedua-duanya tukar peranan 19. -analyzing  Apabila selesai.  Guru membaca soalan dan memberi masa berfikir. AF -  Pelajar berkumpul mengikut nombor jawapan. 18. knowledgebuil  Bagi yang tidak sempat membentuk pasukan dalam masa ding yang ditetapkan. teambuilding  Setiap pasangan diberi kad untuk memisahkan mereka . Line-Ups  Ketua atau guru boleh menetapkan barisan mengikut ketinggian. Kinesthetic Symbols IF –  Murid membentuk simbol tangan atau badan untuk Communicatio menerangkan isi kandungan pelajaran. diletakkan dalam “Lost and Found”. huruf pertama nama atau apa sahaja yang sesuai.  Pelajar berusaha memenuhi meja mereka dengan sebanyak mungkin idea. IF –  Guru menyebut “Freeze”.  Barisan dipecahkan kepada kepada dua sehingga pelajar berdiri mengadap pasangan masing-masing. n skill AF – Creative thinking skill - symbolising 17. Match Mine  Setiap pelajar cari pasangan dan duduk mengadap satu IF – sama lain. “Pair” dan pelajar mencari Classbuilding pasangan dengan rakan yang paling hampir. IF - tarikh lahir.  Pelajar 1 menyusun kad permainannya AF Critical  Pelajar 1 memberi arahan kepada pelajar 1 supaya thinking skill: menyusun kad sama dengan susunannya. classbuilding  Pelajar berbaris.  Pasangan berbincang. . pasangan membandingkan hasil kerja -perspective- mereka untuk melihat persamaan. Mix-Freeze-Group  Pelajar bergerak dalam kelas. 16.

 Proses kuiz diulang. setiap ahli menomborkan diri IF – Decision- masing-masing. categorizing  Kumpulan ini membuat senarai jawapan yang baharu. . Creative  Pelajar mengucap terima kasih kepada satu sama lain.  Guru menyebut “freeze” dan sekali lagi pelajar mencari pasangan (match). thinking skill - brainstorming 23. classbuilding  Pasangan membaca soalan kuiz kepada satu sama lain. AF – berkongsi jawapan dan berbincang tentang jawapan masing- Knowledgebuil masing  Semua pelajar duduk bila masing-masing tahu jawapan atau ding sesuatu untuk dikongsi. Pairs Compare  Guru menyatakan satu topik atau persoalan yang IF – mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan dan memberi teambuilding masa untuk pelajar berfikir. thinking skill –  Pasangan membandingkan senarai jawapan yang mereka ada dan membuat penambahan idea. Critical  Guru memanggil satu nombor dan setiap pelajar yang thinking skill: mempunyai nombor tersebut dari setiap kumpulan akan berdiri dan menjawab serentak.  Pelajar berpasangan dan membuat satu senarai jawapan  Pasangan pelajar bergabung dengan pasangan lain dan AF – Critical membentuk satu kumpulan. Mix-N-Match IF -  Pelajar bergaul dan bergerak mencari pasangan. Numbered Heads Together  Pelajar duduk dalam kumpulan.presenti  Ahli kumpulan ucap tahniah kepada pelajar yang menjawab. making  Guru beri topik perbincangan dan masa untuk berbincang  Pelajar menulis jawapan secara individu  Ahli kumpulan bangun.20. 21. Paraphrase Passport IF – Social . mendekatkan kepala masing-masing. ng informati on .team to teacher 22.  Pasangan bertukar kad dan bergerak.

 Jika pelajar masih bercakap. Quiet Signal  Guru mengangkat tangan sebagai signal pelajar perlu diam dan beri perhatian kepada guru.  Pasangan berlatih mendeklamasi sajak. RallyCoach (Pasangan mengambil giliran membuat satu tugas dan saling membimbing satu sama lain.  Pelajar menyebut satu idea kepada rakannya. Poems for Two Voices  Guru memberi tajuk untuk tugasan sajak.  Pelajar bangun dan mencari seorang rakan  Pelajar A soal pelajar B AF –  Pelajar B jawab Knowledgebuil  Jika jawapan betul.3.4. . 27. 25. respect  Pelajar bertukar peranan. betul. AF – Procedure  Partner B memerhati dan mendengar. pelajar menyoal rakan.2.  Pelajar turut angkat tangan dan diam.  Rakan mengulangi kembali apa yang disebut rakan dengan understanding. menyemak.  Giliran pelajar B pula menyoal pelajar A  Pelajar bertukar kad dan mencari rakan baru  Proses sama berulang dengan rakan baru. guru bilang 1. bagus untuk membuat IF – Social skills lembaran kerja)  Partner A menyelesaikan satu masalah / menjawab satu soalan.  Struktur ini perlu efektif dalam masa 5 saat. IF – Social skill bertuar kad dan ulang proses dengan rakan baru. skills: listening.  Pasangan mendeklamasi sajak kepada pasangan pelajar yang lain.  Pasangan melabel baris sajak yang akan mereka baca atau deklamasikan. disoal rakan. pelajar A ucap tahniah. pelajar bekerjasama menulis sajak. Quiz-Quiz-Trade Menggunakan kad soalan.5. ding – Pelajar A beritahu jawapan yang betul. AF – Critical thinking skill - summarising 24.  Berpasangan. Jika salah. 26.

menyemak. RallyTable (menulissecaraberpasangan)  Guru memberiarahanatausatutugas yang mempunyaipelbagaijawapan. IF – Social skill 28. ahli bergilir-gilir memberikan respons teambuilding secara lisan  Masa yang sama diberikan kepada setiap ahli (cthnya 30 AF – presenting saat seorang) information Student to teammates 31. membimbing dan memuji. RoundRobin  Guru memberi satu tugasan IF –  Dalam kumpulan. learning  Pasangan bertukar peranan.  Partner A memerhati dan mendengar. Continuous RoundRobin  Bermaksud respon lisan pelajar (RoundRobin) dilakukan beberapa pusingan. Interpersonal Function - 33. Single RoundRobin  Bermaksud respon lisan pelajar (RoundRobin) dilakukan satu pusingan sahaja dalam kumpulan. AllWrite RoundRobin Social Skill –  Pelajar berada dalam kumpulan . 32. 30.  Secaraberpasangan. pelajarbergilir- gilirmenulisjawapandanmenyerahkankertasdan pen kepadasatusama lain. RallyRobin – turn taking  Pelajar dalam bentuk berpasangan bergilir-gilir memberi respon tentang satu-satu perkara secara lisan AF -Procedure learning -Processing information 29.  Partner B menyelesaikan satu masalah / menjawab satu soalan. membimbing dan memuji.

AF – thinking  Pelajar yang menerima kertas membaca idea yang tertulis skills dan menambah dengan satu lagi idea. thinking skills  Mereka bergerak untuk melihat hasil perbincangan atau hasil kerja rakan-rakan dari kumpulan lain.turn taking AF – Creative thinking skill – brainstorming 35. Roving Reporter  Semasa kumpulan sedang membuat projek atau tugasan kumpulan. pelajarbergilir- gilirbercakapuntukmemberirespon.  Roving reporter akan meninjau kerja kumpulan lain dan berkongsi dengan kumpulannya.pendapatataumenyelesaik anmasalah. Academic  Setiappelajarmenulisataumerekodjawapanahlipasukanpadak ertasmasing-masing.  Proses berulang sehingga pelajar mendapat balik kertasnya yang asal. .  Apabila guru beri isyarat kedua.AF – critical masing. 37. semua balik ke tempat asal dan kongsi dalam pasukan apa yang dipelajari dari rakan/kumpulan lain. RoundTable IF – Social skill  Dilakukan seperti RallyTable tetapi dalam pasukan berempat . Function – Thinking skill - Brainstorming 34.  Guru menyatakan satu topik/persoalan turn taking  Dalampasukan. pelajarberhenti membuat kerja masing. 36. Roam-the-Room  Dengan isyarat guru . guru memberi masa kepada roving reporter yang dilantik kumpulan untuk bergerak dan melihat progres kerja kumpulan lain. Simultaneous RoundTable  Pelajar berada dalam kumpulan IF –  Guru menyatakan satu topik/persoalan Teambuilding  Setiap pelajar menulis SATU idea di atas kertas masing- masing secara individu dan kemudian menyerahkan kertasnya kepada kawan di sebelah kanannya.

semua menunjukkan jawapan secara serentak. AF - knowledgebuil ding 40. Sage & Scribe  Shoulder partner bekerjasama selama 5 minit. 42.  Pelajar bertukar peranan. Sages Share  Menggunakan RoundRobin.  Juga melalui RoundRobin.38. membacanya dan -helping. skills:  Captain Showdown akan mengambil kad yang pertama. rakan lain bergilir-gilir untuk tutoring menemu ramah rakan yang (yg menulis initial tadi) untuk kefahaman lebih lanjut tentang ideanya. . AF -  Setiap ahli membetulkan dan mengukuhkan jawapan rakan.  Setiap ahli kumpulan menulis satu jawapan /penyelesaian teaching.  Pelajar A memberi arahan dan pelajar B ikut. -perspective-  Kemudian mereka bandingkan jawapan. kepada masalah pada kertas A4 atau mini whiteboard. Showdown  Setiap kumpulan diberi kad-kad soalan yang disusun di IF – Social tengah-tengah meja. pelajar berkongsi atau menulis IF – Social skills jawapan atau idea mereka di atas sekeping kertas kecil – helping. dan mencatat ‘initial” mereka. Same-Different IF –  2 orang pelajar dalam kumpulan mencari persamaan dan teambuilding perbezaan dalam dua gambar yang ada pada setiap orang dari mereka AF – Critical  Mereka menulis sebanyak mana persamaan dan perbezaan thinking skill: pada 2 gambar tersebut. taking 41. Knowledgebuil  Rakan disebelah kiri Captain Showdown menjadi captain ding seterusnya. 39. teaching. tutoring  Apabila Captain Showdown menyebut “Showdown!”. Show Me! (Satu struktur berbentuk penilaian di mana pelajar hanya respon kepada soalan guru)  Guru menyoal atau membaca pernyataan dan memberi masa berfikir.

-Analyzing -evaluating 44.  Guru memilih satu nombor dan memberitahu pelajar bernombor trsebut untuk bergerak ke kumpulan baru untuk berkongsi jawapan. StandUP-HandU-PairUP  Guru berkata StandUp-HandUp-PairUp IF –  Pelajar bangun. information .  Apabila sudah dapat satu penyelesaian.  Pelajar menulis jawapan pada papan putih mini (mini whiteboard). 45.  Kumpulan mengulang proses di atas.the-Class  Pelajar berdiri dalam kumpulan dan menomborkan diri AF. mengangkat tangan dan mencari Classbuilding partner/pasangan  Guru memberikan arahan / tugasan AF – presenting  Pelajar berbincang menggunakan teknik Rally Robin. thinking skill: membetulkan dan memuji. 43.  Guru beri satu masalah dan masa berfikir. ahli berbincang information –  Kumpulan bangun dan berkongsi dengan kelas team to class  Kumpulan duduk apabila semua idea telah habis dikongsi.Review masing-masing.  Pelajar mengangkat papan putih mini masing-masing.  Guru menyebut “Show Me!”. Spin-N-Think  Kadbod yang ada anak panah dan boleh dipusing digunakan AF – Creative untuk menentukan giliran siapa yang menyoal. TakeOff-TouchDown . pelajar berdiri rapat IF - antara satu sama lain untuk membincangkan jawapan untuk Classbuilding mencapai kata putus. 47. Student to classmat e 46. Stand-N-Share  Guru mengajukan satu isu /masalah AF – Presenting  Dalam kumpulan. Stir.  Setelah menulis jawapan pada kertas. berdiri bahu ke bahu untuk menunjukkan persetujuan. menjawab.

pelajar bekerjasama dengan pasangan untuk selesaikan masalah. Team Projects IF –  Kumpulan diberi panduan tugasan . 50. Team Presentation  Setiap ahli kumpulan diberi masa untuk membuat pembentangan masing-masing. teacher 48. IF – Social skill  Guru memberi satu tajuk perbincangan dan memberi masa – turn taking berfikir.  Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah AF – apabila ingin bercakap dan memberi pendapat Developing  pelajar tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga Collaborative / setiap orang diberi peluang menggunakan chip masing. Students to  Perbincangan menyusul. Cooperative masing untuk bercakap.  Akhirnya pelajar menyelesaikan masalah secara individu. 53. Talking Chips  Setiap kumpulan diberi chips. 52.  Guru menulis dan membaca beberapa pernyataan di papan IF – putih Classbuilding -  Pelajar bangun jika jika mereka tidak setuju dan duduk jika mereka setuju.  Setelah berjaya. Team Chants  Setiap ahli kumpulan bekerjasama memberi sumbangan untuk mencipta sorakan kumpulan. Team Interview  Guru atau ketua kumpulan menyebut satu tajuk dan masa IF – berfikir diberikan. teambuilding  Setiap ahli kumpulan bergilir-gilir berdiri untuk ditemuramah atau disoal ahli kumpulan yang lain. Team-Pair-Solo  Pelajar dalam kumpulanbekerjasama untuk menyelesaikan masalah. AF – Creative thinking skill - questioning 51. Skills 49.

IF –  Guru memanggil salah seorang pelajar yang berdiri. . Team Stand-N-Share  Pelajar berdiri dalam kumpulan masing-masing.  Setiap seorang pelajar dalam kumpulan lain memegang information – senarai kumpulan. Melalui RoundTable. making  Pelajar bergilir-gilir membaca pandangan atau pernyataan mereka kepada ahli kumpulan.  Setiap ahli diberi tugas / peranan teambuilding  Proses dikongsi melalui Roving Reporter atau Roam-the- Room AF – Critical  Kumpulan membentang projek kumpulan masing-masing. IF –  Ketua kumpulan menulis tajuk di tengah-tengah kertas Teambuilding mahjong. aktiviti dikira tamat. pernyataan pasukan yang dipersetujui bersama.  Kumpulan duduk setelah semua idea/jawapan dalam senarai jawapan telah dikongsi. Team Word-Webbing  Guru memberi satu tajuk. Social  Kemudian semua berbincang untuk membentuk skills – Fairness. mereka menambah jawapan mereka. teambuilding  Pelajar yang dipilih menyatakan satu idea atau jawapan AF – Presenting daripada senarai jawapan kumpulan tersebut. pelajar berfikir dan menulis satu IF – Decision- pandangan atau pernyataan. thinking skill – problem- solving Creative thinking skill - synthesizing 54. Team Statements  Secara individu. menambah jawapan dalam senarai atau team to class menanda jawapan yang disebut. Bila semua kumpulan duduk. categorising .  Pelajar menyerahkan senarai kumpulan kepada rakan sekumpulan mengikut putaran jam. 55. reaching consens us 56. AF – Critical  Setiap ahli pasukan menulis idea pada peta minda mengikut warna pen yang berbeza untuk menunjukkan sumbangan thinking skill - idea setiap daripada mereka.

.) thinking skill –  Pelajar bertukar peranan evaluating  Pelajar ucap terima kasih .  Wakilkumpulanmenulisataumelukis idea padaruang di papanputih yang telahdikhaskan.  Ketiga-tiga ahli akan terus bergerak dengan arahan guru sehinggalah mereka kembali ke kumpulan asal. AF – Procedure  Apabila guru menyebut ‘bergerak’ atau ‘move’. 59. teambuilding  Secara berpasangan pelajar A menemubual pelajar B. Timed-Pair-Share  Guru menyatakan satu topik atau persoalan dan memberi IF – masa berfikir dan menetapkan masa untuk pelajar bercakap.. Secara RoundRobin. pelajar A bercakap dan pelajar B mendengar. Teams Post  Setiapkumpulandiberisaturuangpadapapanputih. Three-Stray.57. thinking skill -  Ahli membincangkannya dengan ahli kumpulan yang lain inducing secara berpasangan  Ahli kumpulan berkongsi idea dengan rakan sekelas. Think-Pair-Share  Guru kemukakan masalah kepada ahli kumpulan AF – Critical  Setiap ahli diberi masa untuk berfikir secara individu. One-Stay  Tiga ahli kumpulan pergi melihat hasil kerja atau mendapat IF – maklumat daripada kumpulan lain. AF – critical  Pasangan membentuk kumpulan dengan pasangan yang thinking skill - lain.  Pelajar lain dibenarkanmelihathasilkerjakumpulan lain. ahli bergerak learning ke kumpulan yang seterusnya.  Kumpulan berbincanguntukmenjana idea. 58. setiap pelajar berkongsi apa yang summarising dipelajarinya dengan ahli kumpulan. Three-Step Interview  Guru menyatakan tajuk temubual dan memberi masa IF – berfikir. n skill  Pelajar B respon kepada pelajar A dengan satu ‘gambit’ positif. 61. (cth: satu perkara yang saya belajar dari kamu AF – Critical ialah. Communicatio  Berpasangan. Classbuilding  Seorang tinggal untuk menyambut kedatangan rakan lain dan untuk menjelaskan kedudukan /hasil kerja kumpulannya.  Pelajar B menemubual pelajar A. 60.

 Setelah setiap pasukan respon kepada 2 atau 3 Traveling File.  Kumpulan berbincang untuk mencari penyelesaian. AF –  Kumpulan membina masalah/soalan dan mencatatnya di Knowledgebuil atas sekeping kad. Who Am I ?  Setiap orang pelajar diberi identiti pada belakang bajunya IF – (kad disemat di belakang baju) Classbuilding  Pelajar bergaul dan mencari pasangan.  Pelajar bertanya rakan tentang identiti dirinya. Traveling File  Setiap pasukan dibekalkan sebuah fail yang di dalamnya AF – Critical ada soalan. 65. 64. ding -review  Kumpulan menghantar dan bertukar kad dengan kumpulan lain. 63.  Rakan yang menangkapobjekakanmenjawabsoalantersebut. dihurai dan disunting. individu tersebut boleh menjadi pakar rujuk kepada rakan lain yang belum ‘mengenal pasti” identitinya .  Soalandiberidanpelajar yang memegangobjektersebutmembalingnyakepadaseorangrakan . ditambah. Trade-A-Problem  Guru menyebut tajuk perbincangan. Turn Toss  Pelajarberadadalamkumpulandansalahseorangdiberisatuobje kuntukdibaling. kes atau masalah untuk dibincangkan thinking skill -  Selepas 10-15 minit soalan dan catatan jawapan dimasukkan analysing semula ke dalam fail dan diedarkan kepada pasukan lain  Setiap pasukan yang mendapat fail baru dari pasukan lain dikehendaki membaca soalan dan jawapan yang ada dalam fail berkenaan sebelum dibincang.Creative  Rakannya hanya boleh menjawab “ya atau tidak” thinking skill -  Apabila identiti diperolehi hasil dari klu jawapan yang diberi questioning rakan. AF .  Kad dipulang balik beserta dengan jawapannya. soalan-soalan dan jawapan-jawapan tersebut dibincangkan dalam kelas secara keseluruhan.  Pelajar berkongsi jawapan dengan kelas Developing collaborative / cooperative skills 62.

Spencer (1994) Cooperative learning. CA. Robert (1970) Cooperative Learning. Johnson. Englewoods Cliffs. Inc.. Kagan.  Guru boleh menghadkan bilangan soalan atau masa untuk pelajar bertanya tentang identiti dirinya. NJ: Prentice Hall . Englewoods Cliffs. 1 (800) WEE CO-OP 3. Rujukan : 1. NJ : Prentice Hall 2.. competition and individualization. R (1985) Learning together and alone: Cooperation. Theory. D & Johnson. research and practice. Guru juga boleh menyediakan satu set soalan yang boleh ditanya pelajar. Resource for Teachers. San Clemente. Slavin.