You are on page 1of 1

Dziaalno Polski w NATO

Jednymizpierwszychproblemwdostrzeganychprzezrzdporoku1989byozapewnieniePolsce
gwarancjibezpieczestwa.Sposobemnatobyoskierowaniepolitykizagranicznejnaumocnienie
PolskiwzachodniejcziEuropy.Pocztkoworozwaanowieleopcji,pierwszbyooparciesi
Polskiwsojuszachzm.in.KBWE,NATO,WsplnotEuropejskiUZE, podkrelajc,e
pocztkowenastawieniedobezpieczestwaPolskibyocilemilitarne.RzdPolskiw1991,
rozwaajcsprawybezpieczestwaojczyznydopuszczanawetmylocakowitejneutralnociPolski
wzgldeminnychpastw.
Idcdalejtdrogwroku1991pojawiasikoncepcjaprzyjciabezstronnociprzezPolskktr
zaproponowaministerobronyPiotrKoodziejczyk.
Ostateczniejednakzdecydowano,inajlepszymwyborembdziesojuszzestruktur,wktrejdu
rolodgrywaobyUSA.TymwaniesposobemrzdzadecydowaochcitworzeniasojuszuzNATO,
tymbardziej,ePolska,jakiorganizacjaPaktuPnocnoatlantyckiegomiaytensamcelstabilizacj
wEuropierodkowoWschodniej.
InnymiczynnikamisprzyjajcymiPolskiemustanowiskubyytesamedemokratycznewartocioraz
chobronyprzednieokrelonymzagroeniemwprzyszoci.
ArgumentemdziaajcymnarzeczPolskibyarwniejejwczesnasytuacjapolityczna,ktrabya
uregulowanawzgldemssiadw,conienaraaoNATOnaniebezpieczestwo.
ObecniemijaszesnastyrokczonkostwaPolskiwPakciePnocnoatlantyckim.
Polskauczestniczcwmisjachpokojowych,pokazujeinnymczonkomNATO,etraktujet
wsppracpowanieiwyraachcipomocy.
Rzeczpospolitazakoczyamisjepokojowew:BoniiHercegowiniewlatach1996do2004rokui
misjhumanitarneweWoszechiAlbaniiw1999roku.
Od1999rokudochwiliobecnejPolskaprowadzimisjpokojowewKosowie,aod2004rokuPolscy
onierzewalcznamisjipokojowozbrojnejwAfganistanie.
KolejnymiprzykadamidziaalnociojczyznywpomocyNATOsmisje:
AmberFox20012002r.
AlliedHarmony20022003r.
Concordia2003r.
ISAF2004r.
DistinguishedGames2004r.
ActiveEndevaour20052011r.
SwiftRelief20052006r.
BalticAirPolicing2006,2008,2010,2012r.
PeacefulSummit2006r.
NTMAtrainingmission2009r.
UniefiedProtector2011r.
BiorcpoduwagdziaaniaPolskiwkwestiimilitarnejicigebudowanielepszychrelacjizeStanami
Zjednoczonymi,uwaam,ewrazienagegozagroenia,NATOpowinnowykazasipomoc
Polakomwpotrzebie.Mimo,inaprzestrzeniparunastulatobywateleRzeczypospolitejmielirne
opiniecodoprzynalenocikrajudoNATO,tow2014rokubadaniaprzeprowadzoneprzezCBOS,
wykazay,ewikszoPolakwpopieraprzynalenopastwadoNATO.Niesposbtake
pominkwestiizainwestowanychpienidzyrzdowychwkonfliktyczasemwogleniezwizanez
naszojczyzn.
Wedugmnie,przystpieniePolskidoPaktuPnocnoatlantyckiegojestzdecydowanie
bardzodobrymkrokiemwceluzapewnieniasobiebezpieczestwa.
Uwaam,edecyzja,ktrazapada16lattemu,byanajlepszymzmoliwychwyborwdlapolskiej
politykizagranicznejipozytywniewpynanalosyPolskiwchwiliobecnej.